Skip to main content

Full text of "Tischendorf.IV.Monumenta Sacra Inedita.NewCollection.Subscript.6vols.1857-1870."

See other formats


(ὩΟοσὶς 


ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 
ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 


Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 
ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 
ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 


ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 
ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 


ἴϊεαρο συ! 611η6ς 


(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 
ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 
ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 


ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 


ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 
ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 


Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 
{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 
056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 


Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 
ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 


ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 
Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 
σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 
ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 
Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 


Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 


(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 
αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 


ΠΣ “ διβ.δοδα τ, οη 


Πα Ζθα Ὀγ (ὡοοσίςο 


-ὅ.- 


Ὠἰο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


Πα Ζθα Ὀγ (ὡοοσίςο 


ΜΟΝΤΜΕΝΤΑ ΘΑΟΘΟΒΑ 
ΙΝΕΓΤΑ. 


ΝΟΥΑ ΟΟΙΜΙΕΟΤΙΟ. ΝΟΙΜΕΝ ΟΥΑΛΕΤΟΌΜΝ. 


ΡΒΑΙΤΓΕΕΆΙΌΜ ΤΌΟΚΙΟΕΝΒΕ 


οΟὖμ 


ΒΑΝΙΗΒΙΕ ΜΑΒΟΗΑΙΙΑΝΟ ΥΑΤῚ ΟΑΝΟ. 


ἘΧΘΟΟΚΙΡΒΕΕΟΝΊ 
ΒΌΝΜΙΒ ΑΨ Ηὐς ΟΡ᾿Β ΡΆΟΤΙΒ 
ΟΑΙΕΒΕΓΟΚΕ εὖ ΕΝΕΙΕΝΊΉ 


ΜΙΡΒΙΑΕ ΜΌΟΟΟΓΟΙΕΧΙΧ. 


ΘΌΟΒΒΟΒΙΒΕΝΤΕΝ. 


ΞΕΙ͂ΝΕ ΜΑΥΕΑΤΑ͂Τ ΠΕΒ ΚΟΧΙΟ ΝῸΝ ΡΒΕΌΞΒΒΕΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΜΑΥΕΒΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΟ ΝῸΝ ΒΑΟΘΗΞΕΝ. 

ΒΕΙΝΕῈ ΜΑΕΒΤΑΤ ΕᾺ ΚΟΝΙῈ ΝῸΝ ΜΓΕΒΤΤΈΜΒΕΒΟ. 

ΒΕΙΝΕ ΜΙ ΑΟΕΒΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΟ ΘΕῈΝ ΒΕΙΘΊΙΕΗ. 

ΞΕΙΝΕ ΜΑΟΕΒΤΑΤ ΠΕ ΚΟΝΙῈ ΟΝ ΒΟΗΜΕΘΕΝ. τοὶ Ἐχοπιρίανο. 

ΒΕΙΝΕ, ΔΙΑΥΕΝΤΑΤ ΕΝ ΚΟΝΙα ΘσΕΟΒα ΝῸΝ ΗΛΝΝΟΥΒΕΗ. 

ΞΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΙΙΟΗΕ ΒΟΗΕΙΤ' ΕΒ ΟΒΟΞΒΗΒΕΖΟΟ ΝΟΝ ΒΑΡΕΝ. 

ΒΕΙΝΕῈ ΚΟΝΙΟΙ,. ΠΟΗ. ΕΒ ΘΒΟΒΒΗΒΕΖΟΟ ΥῸΝ ΜΕΟΚΙΕΝΒΌΒΟ-ΒΟΗ ΈΒΙΝ. 

5ΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΙΙΟΗΕ ΗΟΗΕΙΤ' ΕΒ ΑΒΟΞΒΗΒΕΖΟΟ ΝΟῸΝ ΟἸΌΕΝΒΙΒΑ. 

ΦΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΙ,. ΗΠΟΗΕΙΤ' ΕΒ ΟΠΒΟΞΒΗΒΕΖΟΘ ΝῸΝ ΒΑΟΗΒΕΝ- ΕΙΜΑΝ. 

ΦΕΙΝΕ ΚΚΟΝΙΟΙΙΘΟΗΕ ΗΟΗΕΙΤ ΕΒ ΗΕΒΖΟΘ ΑΡΟΠΡΗ ΖῸ ΝΑΗΙ͂ΒΑΓ. 

ΞΕΙ͂ΝΕ ΚΑΙΒ. ΚΟΝ. ΗΟΗ. ΕΒ ΟΒΟΒΞΒΗΒΕΖΟΟ ΠΕΟΡΟΙ Π. ΝΟΝ ἸΌΒΟΛΧΝΑ. 

ΦΕΙΝΕ ΚΟΝΊΙΟΙ,. ἨΟΗΕΙΊ ΕΒ ΚΕΟΝΡΕΙΝΖ ΑἸΒΕΕΒΤ, ΗΕΕΖΟΟ Ζ0 ΒΑΓΗΒΕΝ. 

ΘΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΘΊΙΟΗΒ ΒΟΗΕῚΙΤ ΕΒ ΡΕΙΝΖ ΟΑΒΙῚ, ΟΝ ΡΒΕΌΞΙΒΕΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΊΙΘΗΒ ΗΟΗΕΙ͂Τ' ΡΕΒ ΡΕΙΝΖ ΟΕΟΒα ΖῸ Β5ΛΟΗΒΈΕΝ. 

ΞΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΙΙΟΗΕ ΒΠΟΗΕΙ͂Τ ΕΒ ΒΠΕΒΖΟΟΘ ΜΑΧΙΜΙΠΜΑΝΊΝ ΒΛΑΥΕΒΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΙ. ΗΠΟΗΕΙΤ ΕΒ ΕἸΓΠΕΤ ΟΑΒῚ, ΑΝΤΟΝ ΝῸΝ ΗΟΗΕΝΖΟΙΙΕΝ.- 
ΝΙΟΜΆΒΙΝΟΈΕΝ. 

ΦΕΙΝΕ ὈΠΒΟΗΠΑΠΟΗΊ ΕΒ ΕἸ ΕΒΤ ΝῸΝ ΒΟΗΟΝΒΙΠΒΟ -ΑΠΌΕΝΒΙΠΒΟ. 


ΞΕΙ͂ΝΕ ΔΙ Δ ΕΒΤΑΤ ΕΕΙΕΌΒΙΟΗ ΜΙΠΗΕΙΔΙ ΙΝ. ΝΟΝ ΡΒΕΌΒΒΕΝ. Ὁ 
ΒΕΙΝΕ ΚΟΝ, ΗΟΗ. ΡΕΙΝΖ ΛΙΒΕΒΊΤ, ΡΒΕΙΝΟΒ ΟΟΝΒΟΙΒΤ, ΒΕΒΖΟΟ ΖῸ ΒΑΟΉΗΒΕΝ. 


ι{| 


ὯΛΔΒ ΚΑΙΡΕΠΙ,.. ΕΠ ΒΒΙΒΟΗΕ ΜΙΝΙΒΤΕΚΙΌΜ ΘΕᾺ ΌΟΙΚΕ- 
ΑΥΕΚΙΕῦΝα ΕΥΕ ΠΕ ΚΑΙΒΕΚΙ,. ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚΕΝ. 
28 ΕΧΘΙΊΡΪΔΓΘ. 


Εὲκ ΟΑΚΡΌΙΝΑΙ, ΕὝἾΕΒΤ ΘΟΗΜΨΑΚΖΕΝΒΕΝΟ, ΕπΖ- 
ΒΙΒΟΗ͂ΟΕ ΟΝ ΕΛ. 

ὍΕπ ΟΑΕΌΙΝΑΙ, (ὈΚΒΙῚ, ΕἸ ΒΖΒΙΒΟΗΟΕ ΥΟΝ ΡΙΒΑ. 

ΕΒ ΠΟΒΟΌΒΙΒΟΗ͂ΟΕ ΥΟῸΝ ΟΝΌΟΝ. 

ΕΒ ΠΟΚΡΒΙΒΟΗΟΕ ΟΝ τ. ΑΨ 8. 


Ὅπκ Κα. 5. ΟΑΒΙΝΕΤΕΜΙΝΊΒΤΕΚΒ ΟΥΑΕ ΥῸΝ ΕἸΝΒΙΕΘΕΒΙ,. Ὁ 

ῬπΟΡ. ΟἬΛΈΘΗΙΠ, ΒΑΒΙΝΟΤΟΝ, ϑοηΐονῦ Ζείίοιυ α, Θί. 
«Ζ7οιπ5 Οοἰϊ. χιεὶ ΟἰπιδΥγίσο. 

1. Υ. ΒΑππον,, Ε8ᾳ., Ζι ΜΝεῖο - Ὑονῖ. 

Ηκ. Ν. ΒΕΝΑΒΡΌΑΚΙΒ, ζὰ δέ. ῥείογοδιγο, ΚΡ 29 Βιδιίϊοίδεκοη 
Ζιε Αἰλοη. ᾿ 

Ἐξν. εκ Βύβαεβ8, 1.1..ὄ ἢ). Οἴαεσοιυ. Ῥῆ. 1). Οαοἰέϊπρ. 

Αυνόσάτο Μισηεμε ΟΑΥΑΣΕΕΙ σὰ Μεααϊαρνα. 

Ῥμοε. Ἴ᾿. 4. ΟΟΝΑΝΊ, σὰ Νοιυ- Κογῆ, 

Βεν. Η. Ο. ὅοχξ, ἡ. 4... δοίτοοίονυ ἄορ βοαίφ)γαπα τῳ 


Ουονά. 


διε ἸΔΙΒΙΜΙΟΤΗΕΚ ΡΕΚ ΚΑΊΙΒΕΒΙ.. ΑΟΛΑΡΕΜΙΕ σῖς δ οίογ δε. 
1)Ὶ᾽Ὲ Κ ΑἸΒΕΒΙΙΘΗΒ ΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χς ἤδη. 

Πιε Κύκιαι,. Ηον- ὑνὺ Κ'΄ΤΑΑΤΕΒΙΒΙΠΟΤΗΕΚ πη ἤιϊποδοη. 
Π)ὴ1᾽ε Κύχιοι,. ΕΕΕΝΤΙΙΟΒΕ ΒΙΒΙΙΌΟΤΒΕΚ ζΖὶς Θιέμἐσατγίέ. 

0) ιε Κύκιαι,. ΒΙΒΙΠΙΌΤΗΕΚ χσὸ Ζ ΤῊ. 

Τ7)1ε Κύχιοι, Ηξεζοαι,. Βιβιμότεσα ΕΒΤΕΧΝΒΕ ζς οάθηα. 
Πιε ΗἨΕΒΖΟΟΙΙΟΗΕ ΒΙΒΙΜΟΤΗΕΚ σὶρ 4 ἰδηδιτο. 

ΠιΙΕ Κυπεύξβτιμ ηξ [ΑΝ ΡΕΒΒΙΒΙΠΌΤΗΕΚ σὶρ (ἰμ8586,, 

1)ὴ1ε ΟκοβθηξΈΖοοι 085Ὲ ΗΟΡΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σῷ Π)αγηδίιααί. 
Ὁιε ΗΞΕΖΟΟΘΙΙΟΗΕ ΘΕΡΕΝΤΊΠΟΗΕ ΒΙΒΙΠΌΤΕΕΚ χίρ 1)2688α,ι. 
διε ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ΕΒ ΕΕΜΟΝΒΤΒΑΝΤΕΝ Ζι ἀπιδίογιίαπι. 
17)1Ε ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ΡΕῈΚΠ ΡΈΒΕΙΝ. Τ᾽ ΑΌΕΘΈΒΙΝΝΤΕΝ Ζ4 Απιδίογάαπι. 


Πιε ΒΙΒΙΠΌΤΗΕΚ ΡΕᾺ ΟἘΝΤΕΛΙΝΙΨΕΒΒΙΤΑΥ 05) δραηϊθη. 
Πιε ΟΧΙνΕΑΒΙΤ ΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ Ζὼ δαδεῖ. 

1)1Ε ΓΝΙΝΕΕΒΙΤΧΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ Ζὶ βοηΉ. 

1.1Ε {ὐΚΙν ΕΕΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χε (ἀπιδγτεσ6. 
19.1Ε {ἰΝΙΥΕΚΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ χὰ γἰαηρεη. 
1)1Ε Εἰ ΝΙΝΕΒΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΒΕΚ σ γοδετρ. 
1}1ε {ὐΝιν ΕΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΒΕΚ ζὶς Ο᾽ ἰΉ8868. 
Πιε ΓΠΝΙΝΕΚΒΙΤΧΥΎΒΒΙΒΙΊΙΟΤΗΕΚ χ Ο' δέξϊηθη. 
Πιε ΓΧΙΝΕΒΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χρ α΄ τεϊγδισαζ(. 
γ)ι1ΆΕ ΓΝΙΝΕΚΒΙΤ ΥΒΒΙΒΙΠΌΤΗΕΚ σὸ απ 96Ή. 
ιιΕ {ΚΙ ΝΕΒΒΙΤΑΤΕΒΙΒΙΙΌΤΗΕΕ χρ Παίζ6. 

θ)ιε {Ππιν ἘΕΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χὰ Πεϊοίδετγσ. 
ἴγ1ε {{Νιν ἘΚΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ 5216 ὕδηα. 


διε Βυσμάχνρεῦνα νὸν Βα - απὸ με ἐὰν Δήαάττα, 

δῖε Βυσηβάνριῦνα νὸν Εἰ, Α. Βκοσκηλῦβ ἐμ Ζιοϊρεῖρ. 

Πι1ιε Βυσηπάνριῦνα νὸν ευβχῈκ ἐπ 1 σα, 

θιε Βυσηβαάνρινο νὸν Ὀσταῦ ᾧ Ὅο. ἐπ ᾿οπάοη. 

γ})᾽ιε Βυσηβάνυνῦνα νὸν ΕἾἘΑΝΖ ἐπ Μροὰπολθη. 

γ᾽ Βυσηβχριῦνα νὸν ΟὝΠΡΕΝΡΛΗΣ, ἐπ Κορεπλασθῆ. 

Π)η᾽1᾽Άε Βυσηηάνρεῦνα γον ἰ,. Α. Κιττιξε ἐπ 1 εἴρσῖρ. 

0)ὴιε Βυσημβανρπῦνα νὸν Ἐ᾿, ΚῪὺθηχσκβιεοκ ἐπ Ῥατγῖδ, 

δὲή᾽΄ᾺΆᾺ1 Βυσηβάνρεῦχα νὸν Καὶ, Εὶ δημξε ἐη δείρχῖσ. 2 Εἰ τοεπερί. 
0)ιε Βυσμβαάνριεῦκα νὸν νακνεε ἐπ αϊίαηά, 


45 ΚΟΝΙΘΟΙ,.. ΘΑΟΘΗΒΊΙΒΟΗΕ ΜΙΝΙΞΤΕ ΙΓ ΜΟΌΕΒ Οὐ ΤΌ 
ΝῸ ΘΕΕΕΝΤΙΙΘΟΗΕΝ ΓΠΝΤΕΒΕΙΟΉΤΕΗ. 


Ὲκ ῬΝΙΜΑΒ ΝῸΝ ΟΑΝΖ ΒΝΟΙΑΝΟ, ἘΠΖΒΙΒΟΗΟΕ 
ΨῸΝ ΟΑΝΤΕΚΝΒΌΒΥ. 

ΕΚ ΡΕΙΜΑΒ ΥΟΝ ΕΝΟΊΛΝΏ, ΕΝΚΖΒΙΒΟΗΟΕ ΝΟῸΝ ΥΟΒΚ. 

ΕΚ ΠΟΚΝΟΒΙΒΟΗΟΕ ΟΝ ΕἸΧΕΤΕΝ. 

Ὲ8 ΠΟΚΟΒΙΒΟΗ͂ΟΕ ΥΟῸΝ ΜΑΝΟΉΒΒΤΕΒ. 


0. ΤΉΒοι, Ἂμ. ΑΥΊΌΒΟΝ, Ζ Ζυπάοη. 

εν. ὅ. ΕΡΠΕΒΤΟΝ, 1.1. ἢ)., ὅθη. Ἑείίοιυ α. Τρῖη. Οὐοἰϊ. 
ζει ( ἀπιδνϊάσο. 

Βεν. ἢ. ΗΟΟ,Ε, 22. 1)., Ἡγεβίοψαπ λ΄, 8δῖοπ, Πιοπάρη. 

ΖΦΑΜΕΒ ΠΈΝΟΧ, Εδᾳ., σὰ Δευ- ογζ. 

ΤΙΑΝΘΕΒΡΒΆΑΠΑΥ ὕὑνὺ ΑΒΤ κ. 9οη. ΝΕΡ. ΒΟΥΤΤΕΕΒ Ζι 
γασ, 7ιὲν» ας Βεηπεαϊείπον- δι δι δοίμεῖ ζὰ Βγοιοπίοισ, 

Π1,. Ὁ. 8. Ρ. ΤΚΕΘΕΙ,ΕΒ Ζι ῥἰψηιομίλ. 

Βεν. ΡΑΡΒΕ ΝΕΒΟΈΜΠΟΝΒ, Οδηνεγαίργοσμγαί. ἀν Βαγ- 
ποδίίογι χει ᾿οηι. ἦ 

ῬΒΕΒΡΙΘΕΒ Φ. 4. γὰν ΝΟΟΘΚΒΒΤ χὰ 4 Ππῃη7η8ἰεγάατη. 


Ἀ1κ ΟΡΡΕΝΤΙΙΟΗΕ Βιβιμότηξκ 6». ϑέααὶ ΒονΉ. 

ΠῚΕ ΒΙΒΙΙΟΤΒΗΕΚ ΡῈΒ ΤΆΙΝΙΤΥ ΟΟΣΚΕΘΕ Ζίς Οατηδνίεῖσε. 

θικΕ ΒΙΒιμότηεκ ὈῈ8 ΠΑκυλαρ ὐνμεαξ, ΟαηπιδΥγϊάσε, ὕ). δι. 
θ)ιε ΒΙΒΙΙΌΤΗΚΚ ΕΒ ΤᾺΙΝΙΤΥ (ὉΠ ΕΘΕ σὸς Πεδίέξη. 

ΟΆπβετ Βιβίμσαι, ἰνϑτιτῦτε, ΕΝΑΝΒΤΟΝ, ποῖα, ἴ). δι. 

θ}ὲικε Ηκλλα. ΟἜΕΒΕΙ, ΒΟΗΑΕῚ Ζ. ΥΕατΗειριαῦνα ἡ. ΟἨΒΙΒΤΕΝΤΗ ΜΒ. 
θὲ΄᾽Ε ΒΟΒΑΒΒΑΌΒΟΗΕ ΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ τό ζδοςί. 

δ1κ Βιβιπότεοα Αμββοβιανα χὸ Μαϊίαπά. 

θιε Βορχειαν [βάν χὸ Οζονα. 

γ)1ΆΕ ὑβπιαιθτ ΟἬσπΟΗ [ΠΙΒΒΑκΥ σς Οαγοτα. 

θὲιε ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ΕΚ ΠΕΜΟΝΒΤΕΑΝΤΕΝ 29. Ποίοναπὶ. 

Πὲ΄᾽ΆΕῈΕ Κ'ΤΑΡΤΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σὸς Ζωγιολ. 


Πὲ1ᾺΕ ΓΙ ΝΙΨΕΒΒΙΤΑΥΎΑΒΙΒΙΗΙΟΤΒΕΚ χς ΚΊεϊ, 

θδ᾽1ε {ΠΝΙΝΕΚΒΙΤΑΎΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σΖς Κοπίσδδονα. 
θ})ὲε {ΠΝΙΥΕΚΒΙΤ ΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χ 7,ο᾽ θη. 

1)1Ε ΤΓΝΙΝΕΒΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σς δἼαγδιῦο, 
0})ικ ΓΙ ΚΙΥΕΒΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ χὰ ἡ πολοη. 
διε {νινεΗΒι ΤΑ ΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σῖς δέ. δείογδύμγ. 
Πιιε ΕὐΝΙν ΕΑΒΙΤ ΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χε γάρ. 

0 1ε ΓἼΝΙΨΕΒΒΙΤΑΥΎΒΒΙΒΙΙΟΤΒΕΚ σὼ Πορίοοζ. 
1)1 ΤΙΝΙ ΕΒΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σὶρ Τ᾽ ἐδίησοη. 
θ)ὲιε [ΝΙΝ ΕΒΙΤ ΑΥΎΒΒΙΒΙΙΟΤΒΕΚ σις ζ]νοἢί. 

0) 1 ΓΟΝΙΨΕΙΒΙΤ ΧΤΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ χὶς ἸΘΉ. 

1 1Ε {ὐκινΕΕΒι τββιβιιότηξκ χζὶς γον. 


διε Βυσηβάνριῦνα νὸν Νισοῖαι ἐπὶ ον ΐη. 2 Εσοηιηί. 

0 ᾽ὲ Βυσηπάκνυεῦνα νὸν Μύνδτεκ ἐν Κεποαϊσ. 2 πτεπερί. 

θ᾽ Βυσβπβπηάνρεῦνα νὸν Ὁ. Νυττ ἐπ Ζοηπάοη. 11 Επειαρὶί. 

θὲ΄᾽΄Ὰκ Βυσηβάνριῦνα γον ὅλ με5 ΡΆκκεκ ᾧ ὅο, ἐπ Οὐγονώ. 

θ0})ιε Βυσηπαάνυυῦνα νὸν ΟΕΒΕῦΡρΕΚκ ΑΝ ΕΒ ΡΟΕῚ τη ζ)γοολί, 

θὴ΄᾽ΆΕ Βυσηβάνθῦνα ΥῸΝ ϑριτηῦνε τ) Ζοηι. 

θὲ᾽Ά}ε Βυσημαάκνριῦνα νὰν Β. ὙΥ̓ΈΒΤΕΕΜαΝν ὅς ὁ. ἐπ δίδιο- Ῥοτνᾷ. 
2 Εχεπιρὶ. 

0 ιε Βυσημακνυεῦκνα νον ἮΥ τ 11ᾺΜΝ8 ὁ ΝόΒαλτε ἔπ ζοπάοη. 4 Ἐς. 


ΡΒΑΙΠΤΈ ΕΠΙΝ 
ΤΙΗΒΙΟΕΝΒΕ ΡΠΟΠΕΡΠΒΕΙΝ 


ΕΡΤΙΜΙ ΓΕΒ ΒΑΕΟΠΙ 


ΑΏ1Ὸ θΘΑΝΙΗΒΙ5 1880 


ῈΧ 


ΟΟΌΙΟΕ ΡΒΕΟΡΗΒΤΑΒΌΜ ΜΑΒΟΗΑΙΙΑΝΟ ΝΌΝΟ ΨΑΤΙΟΑΝΟ 


ΒΕΧΤΙ ΥΕΠ, ΒΕΡΤΙΜΙ ΒΑΒΟΤΠ).. 


ἘΘΙΘΙῚ 


ΑἘΝΟΊΗ. ΕΠ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΌΝ ΒΚ ΤΙΒΟΗΒΝΌΟΒΕ, 


ΤΗΞΟΙ. ΕἾ ΡΗΙΣ.. ὉΒ. ΤΗΕΟ. ἹΤΕΜΟΒ ΡῬΡΑΓΠΑΕΟΟΘΈ. ΒΙΒΙ.. ΙΝ ὉΧΝΙΥ͂. ΧΙΡΒ. ῬΕΒΟΕ. Ρ. Ο. 1Εσσ. 8. ΒΟΝΟΒ. ΟΑΝΤΑΒΗΕ. 108. ΟΥἹΥ. 08. ΒΟΝΟΒ. 
ΟΧΟΝ. ΒΕΟΙ ΒΑΧΟΝ. Α ΟΟΝΒ. ΑὔΠΙΟ. ἹΝΤΙΜΙΒ ΟΚΟΙΝΤΌΜ ΙΧΡΡ. ΕΠ. 8. ΞΤΑΝΙΒΙ,.. ΒΟΌΡΗΕΕΜΙΒ ἹΝΒΙΟΝΙΒΙΒ ΕΤ ΒΒ. ΑΝΝΑ ΟἸΑΒΒῈ 11. ΟΜ ΟΟΒΟΝΑ 
ΜΡ. ὈΕΘΟΒΑΤΙ ΒΟΒΟΙΝΙΜ ΒΕΟῚΙ ΒΑΧ. ΑἸΙΒΕΗΤ. ΜΡ. ΑΥΒΤΕΙΑΟ. ΕΉΑΝΟ. 108. ΒΕΘΙῚ ΟΟΆΟΝΑΕ ΜΓΒΥΤΕΜΒ. ΕΥ̓ ΜΑΘΝΙ.. ΒΑΡΕΝΒ. ΓΕΟΝ. ΖΑΒΙ͂ΝΟ. 
ΡΕΒΑΕΕΡΕΟΤΙΙΒ ΟΒΌΙΝΤΜ ΒΕΘσΟσ. ΒΟΒΙΒΒ. ΟΟΒΟΝ. ΟἹ,.. 11. ΕΥ̓͂ Α01ἴ'΄. ΒΕΓΒΕ. ΟΙ,.. 11. ἘΟΕΒ ΒΕΟ. ΘΕΔΕΟ. ΒΑΙΡΥ͂. ΓΕΝΤΙΌΒΙΟ ΜΡ. ΕΒΑΝΟ. ΓΕΟΘΙΟΝ. 
ἨΟΧΝΟΒ. ΒΕ. ΒΑΥΑΕΗ. Β. ΜΙΓΗ. ΟΝ. 1. ΒΕα. ΒΌΕΟ. ΡῈ ΒΤΕΙΙ,.. ῬΟΙΑΒ. ἘΕ6. ΙἸΤΑΠΙΟ. 585. ΜΑΙ. ΕΤ ΤΑΖΑΒ. ΜΑΟΘΧΙΡ. ΥἸἹΜΑΒ. ΕΑΙΟ. ΑΕΒ. ΟΝ. 1. 
ΠΟ. ΡΑῈΜ. 8. ὈΡΟΥ͂. ΕΟΕΒ ΒΕΟΙΑῈ ΒΟΟΙΕΤΑΤῚΙΒ ΠΙΤΤΕΒΑΒ. ΚΟΝΌΙΝ. ΒΕΟΤΑΕ ΙΒΙΟΛΑΕ ΑΟΑΡΕΜΙΑΕ ὈΠΒΙΙΝ. ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΛΕ ΘΟΑΈΒΑΒ. ΡΙΙ,. 
ῬΕΤΈΟΘΡΟΙ,. ἘΤ ΙΝΒΤΙΤΙΤΙ ἈΕΟΥΡΤ. ΒΟΟ. ἨΟΝΟΒΑΗ. ΒΕΟΙΑΕῈ ΒΟΓΙΕΤΑΤΙΒ ΒΟΙΕΝΤΙΑΗΝ. ὕΡΒΑΙ,.. 800. ἘΧΤΕΒ. ΒΟΟΙΕΤΑΤΙΜ ΒΑΘΑΝ. ΡΕΟ ΥἹΝΗ. 
ἘΕΠΙᾺ. ΟΗΕΙΒΤ. ΕΤ ΟΕΙΕΝΤ. ΑΜΕΕΙΟΘΟΑΝ. ΒΟ. ΑΒ ἘΡΙΒΤ. ἨΙΒΤΟΙΒ. ΤΉΕΟΙ,. ΨΙΡΒ. ἘΤ ΟἘἸΕΝΤ. ΟΕ. 806. ΟΕ. 


ΓΙΡΒΊΙΑΕ, 
ὁ. Ο ΗΒΙΝΒΙΟΗΒ, ΒΙΒΙΟΡΟΙμΑ. 


1800. ᾿- 
4 ται 


ΟΟΙΕΜΕΝΤΙΒΒΙΜΟ ΑΟὉ ΒΕΒΕΝΊΙΒΒΙΜΟ ΡΕΙΝΟΠῚ 


ΘΑΒΟΤῸ ΑΙΕΧΑΝ ΕΟ 


ΜΑΟΝΟ 0Γ0ΟῚ ΒΑΧΟΝΙΑΚΕ 


ΕΤΟ. ΕΤΌΟ, ἘΤΟ. 


ΠῚ ΤΕ ΠΛΕΌΜ ΒΟΝΛΒῸΝ ΔΕΤΙΠΜΟΊΙΕ 


ΕΧΟΕΙΒΟ ΕΤ ἹΝΤΕΙΓΈΕΘΈΕΝΤΙ ΡΑΤΟΝΟ 


ΑΝΟΊΤΑΝ ΗΑΒΝ ΑΝΤΙΟΙΠΤΤΑΤΙΝ ΟΗΒΙΒΤΙΊΛΝΑΙ ΒΒΙΠΟΙΠΑΒ 


ΡΙΌΒΙΜΑ ΟΜ ΝΕΝΕΒΑΤΙΟΝΕ 


Ὁ. Ὁ. Ὁ. 


᾿ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΙΞ ΡῈ ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΒΕ. 


γι 


ΡΒΟΙΒΟΟΜΕΝΑ. 


ῬΘΑΙΨΤΈΒΙΓΝ ΤὺΒΙΘΟΈΝΒΕ 


ΡΡ. 1- 228. 


ΡΑΝΙΗΕΙΙ5 Γ1ΒΕᾺ 


ΡΡ, 228 --- 296. 


 Ρβδϊτοαμη ρυγρυγοιη, ααοα ἢο6 ΝΟ] η6 ἴῃ Μοπιμηθηΐδ 5δογἃ Ἰηθα 1 ὙΘΟΘΡΙπλμ5, ἴῃ {Π6581138 οδί 
Ὁ] ΘΟ ἀσῦϑηδθ ΤΟΙ ΟΘΠ515ὅ.. ΝΟ ᾿Π]ΠΊΘΥΟ.. ΘΠ ὴ0 11|Πι4 ἸΟσῸ 101] Ὠδοῖασ, [ἴ{{ ΘΏΠῺ ναοὶ (Δητ 1 
Ο06 1065 511}1165 Δα δ6ὸ ἰΘῃροσα ρου μοί, 118. ἀ 118 }1 πϑαιὶΐ ααΐῃ ἴῃ 'ρ588 δη υϊζαῖο 5815 11}}1} ΓΑΥῚ ᾿Π4116 
ΓΒ. ὈΓΘΙ]Ο5ὶ ἔπθυϊηῖ. Ἰηηοία ΟΧ 615 αιᾶθ Η]ΘΙΟΠΥ ΙΒ. 1) ΘΡΙδί 1] δὰ ΕΠ ΒΓΟΟ Τὴ ΒΟΙΡ51{1 οἱ 6χ ργδθ- 
[αϊοπα δἰ υβάθιῃ δά ᾿ἰγαπη 10}. ἀιδγίο ἰδ π| 8860 .]0 ΠἸΌΤΟΒ 5ΔΟΓΟΒ ΔΙῸ ΔΓΡΘΗΓΟΔῈΒ ἴῃ ΠΟΙ ΓΔΒ ΡΌΓΡαΓΆ 
ἘΠΠ60 015 ΒΟΥ 6] δθπαϊαχῃ ΟὈ 1556. ὰἃ ἀ6 16 ἴδῃ ἀπάππι ΜΙ] ΟΠ 5. ΘΧΡ] Ιου ΠΠΤΟΥα ΠῚ ΘΟΥΆΙΩ 4108 46 Γα 
ΑἸρ]οιηδίϊοα, οΟΙΩΡοΟϑιζ ργηο, οδρίῖθ ἀδοῖο. Εδοΐαμῃ) Πα χυϊάθηη δῦ ᾿ἢ ϑἰ σα ΓΘ ΠΟΓΟΓῸΠῚ ΒΔΟΙΌΓΆΙ 
ΠΟΠΟΙΘΙΩ; Υἱἀθίαγαι8 60 040 5᾽ 5] Ποδίιπη 6558 Ἰ1ΌΓΟΒ. 605 ῬΥΪΠΟΙΡΔΙ οι αι θη δ1 1) 1 {6715 Ἰοσα πὰ ἴβηογα; 
πθ4α6 ἀυθίυμη δϑὶ ααΐῃ δα ρΥΪποίραμη. ΡΟ ΙΒδ λα πὰ ἀϑὰῃ) Ἰχασία δὰ Ῥ ΥΠπα ΤΙ. Θαρογβαηΐ δαῖθ6 ΠΟΑΪ668 
ΘΙ 8) 04 1 ρΡ8111}10 ΒΙΌΓΘΒ Τιαἴϊηο. αυδπὶ ατᾶθ 00 5ΘΓΠΊΟΠ6 ΘΟ ΒΟΥρΡΙ. ΕἾ 6Χ 1,8 0115. 40] 461 1051 δα άϊ πηβ ΔΏΠῸ 
1841. Ενδηρθὶαπὶ ῬΑ] παι)“, {ΠΘΒΔΌΓΙΙΩ ΟΠ οἰ μδοδθ Οδοβᾶγθδρ ΝἸ)ΔΟ Ομ Θ515, Πα ΘΓ 16 Ῥββῖτη 511}}}}8ἃ 
ΘΥ̓ΔΉΡΘΙΙΟΓΙΙΏ ΘΧΘΙ 0]. ααϊθι18 Ὀγδρίθυ αἴθ γοϑ Δοοθαϊῦ 106 Ὁ ρυθοαπ δγῸ]} ΟΑΙΥΣ, ααο Ὁ] οἴΠοοα Πρ. Ῥᾶτῖ- 
5.6 515 σαιια οί. Ἐχ ατϑθ6015 δυΐθιη ἴῃ ὈΥΟγΘ ΜΟΙ ΘΟ ΒΔΟΙΌΓΙ ΠῚ ΟΟ]] ΘΟ Οη6 Δηη0 18.110 {τ]1ἢ Θνδηρθ]1ο- 
ΤΙ ΓΘ 185 ΘΑ] 18, 485, 41 ἀπΐὰ5 ΘΙ ΒΔ ΘΙ (116 ΘΟΥΡΟΥΪΒ ΤΟΙ ὈΥΆ 5]ηΐ, 6Χ {05 ΕΘ ΌΡδΘ ὈΪὈ]]Ο 6618, 
ΓΠΟΠ]ΠΘΏ51, 1 ΠἀΟὈΟΠΘΗΒΙ, ναίοδηᾶ, ΡΓΟΙΓΑΧΙ 5. Ὁ] 0015 νοΪ απ 6 1115 πον (0116 0] 0015 ΟΟἴδνγο ἰγδριηομίᾶ 
θη θ515 ΙΠαοθοηθηβῖδ, Δα αῚΓαΣῚ δα π.5, ᾿ἴθη ΘνΔηΡῸ]}1] βαουηάμιη ΜΑΓΟἢ [γα στηθηῖα᾽ ἈΠ ΘΙ]η8, ἀὰδ6 ἀρυὰ 
Ῥδίμηϊοϑ. ΠΌΡΘΙ τρογία δα δυηάθῃῃ οΟα] 6) Γαίδγθπα ϑηῦ ΘΟ] 5 ΓΘΙΙ αι α5. [ΘΠ α]η], ὙΙΠΔΟ οΠδΘ., ΠΟΙ ΔΘ 
ΒΊΡΘΓΘΘΒ6. ΒΙρη Ποδν 5. Θυοὰ ὙΘΥῸ ἢΟῸΟ 1050 νΟΪ 16 ΘΟΙΏΡΓΘΙ ΘΠ] }115 ᾿ϑδ] του πὶ ΤῸ] ΘΘη56, Π65010 8ῃ 
8111} 811} τόση ἃ ρα ηι5 ΡΟ Θά] 510. [166 ΘΠ} 615 10515 185 π]06.0 ΑἸΧΙΠ}15 ΒΟΓΙΡ ΓΤ ΒΔΟΓΘΓ ΠῚ 
ΤΟΙ 4115. ΔΙΟΥ5. αυδίϊζαον νυ δῃρ ] σι. ΔΙ [6 γ15 1101] ΟΘη 6515, δοίαψθ οθαάδηΐ, αυ ΡῈ 4ιὰβ πἰγάβαια βαχίο 
Ρ. ΟἸγ. βᾶθουϊο δά βου θη δδ βία] 15, Δι θῃ ΔΙ Ϊα αἰγάβαι ΤῊ] ΟΘΠΒ15 1106 Ἰοη 56 Βιρογαῦ, πθαῖι8 'Ρ080 
ΒΘΡΕΠΏΟ δᾶ 601] 0 ΡΟΒΙΘΙΟΥ ὨΔΌΘΠαΙ5 68. 
θυ] αυϊάθη) 66 ἀῃ46 ἴῃ ὈΪ]]Ο ΠΘοᾶπὶ ΤΌΣΟΙ 56 1. μ 6 νη ΘΥΙΐ πδς υδὶ ΒΟΓΙΡΙΒ. 50 5815 σοηδίδί. [Ιῃ 
οσοϊάἀοηΐα ροῦϊα8 4αδηι οὐὔθηΐθ βου] ρίαμη Θι1πὶ 6588 πα 6 ΘΟ ΟΟΥ5 απο αΥ̓ΔΘΟΙΒ 1018 ΤΠ] ΟΓΩ ὙΘΥΒΊΠΠ ΡΟΓ 
ἰοΐαπι ρϑ] του δα ροβιία δαηΐ 1 0]η6. φιθτὴ δα τἸηοάππ ἰῃ νυ]σαῖα Η]ΘΥΟΗΥηὶ αἰ οη6 Ἰασιηίαγ. Εχ ἸοηρῸ 
ΨΘΙῸ ἰδ πὶ (ΘΙΏΡΟΙΓΘ ΤΟΙ ΥΔΏ85 1185 ΡυΓΡαΓοὰ5. ΤΌΣ οἱ ΒΑ ΘΥΙ, αὰμ 1 τ6γ6 ργοθδῃῦ 10. θην. Η]ΓΖΘ]1 ΔΠΠῸ 


1111 δὰ 1ο. Ηθιηγ. δύδβθγιπι ἀδίδθ, τὴ αιιὰ8 οἰβάθιῃ 11 6715 ΘΟ ΠΙΘΙηοΥδιίαν 10. Βαρί. ΟΥΠΪ (μηδ 1001) ἴῃ 


1 7ηποίμπίμν ἠιοριύγαπας σοἷυῦ ΡΏΥΡΉΤΘΟ, αἰγώηὰ [ἐμ οϑοῖΐ ἔπ ζέοντα. 

5 Παϑεαπὲ φιὲ υοἰμηέ υοίογ 68 ἰτοϑ υοἱ ἐπ πιδηιϑγαπὶϑ με ρεγ οὶ ἀμῦὸ αὐσοπίοχια αεϑογὶρίοδ, υοὲ τιποϊαἰέδιι8, ὧἱἱ σεῖϊσο ατμηΐ, 
ἐνὶ πέτα πιασίβ ὁσαγναία χιαην σοκέοθα: αἀϊππιοο πυῖδιὶ Ἰποίϑαιεο μογηεαπέ μαι ροῦθ8. ἠαῦογε βολεαπίαδ, δὲ ποπ ἑαην τιὶ- 
οἦγοϑ σοεζίῤο8 χμαπν δηιοπεζαίοϑ. 

Ω 
ΧΙ 


Ῥϑδ! του πο 118 ἰδία οατᾶθ. [δου 586. δαΐθμι Ο11π| ἰδπίαπι ΠΠ{ογάγαπῃ {ΠΟ ΒΔΌΓΙΙΩ α]ῖγα φαδπὶ οΥ 6 10116 οϑί 
βργϑίαμι ἂς πορ]θοίιπι, ἰάθη ΗΪΓΖΘΙ 5 δα οΐου οϑΐῖ, οα 85 ἴῃ ΠΠΕ{6γ]5 δὰ ῬΒΟΓΌΤΩ ἀδ151 ἤδος Ἰασαπίαχ: Θυηῃ 
.» Θορ]ογαπάδ Τα θυ πο 5511} Θ041615 ἃπΐα ΠΟΥϑΙῚ πᾶ ΠΟ ΟΌΓΔΙΩ 601 1110, ΠΘΙ.Ο οϑ αὶ ἰῇ ο]85 ἰγὸ Ὑ6}11 γΥ6] Β61}6] 
»]Π0.8}15 ογαΐ οο}15 δα πὰ ἀβάγρδμ8. Υ δ υδίδῦ 5816 οὗ πῃ] οΥπὶ τηοΓἀ Δ Ο1[81] ΒΘΟυΪ]ογ Δα βου θοπάυμῃ οδί 4φυοὰ 
»»δ᾽ ἰἴτν εἰ βἰηῦ ομαγδούογοϑα Θ᾽ αρϑη 1551η}} οἵ ϑιῃοσίαὶ ἰμζθγά πὶ σΟΥΤΟΒΙ 416, αὐ Ἰ6Ο010 πὰ 6 τεαα11ἃ 510 γ6] α1{Π6}}15 
ΥΥ̓́ΘΙ μ]δηθ. οἰίδμῃ ἱπηροβ5}0}}}8. 566 οἱ τηᾶρῃιᾶ ποπιΐηυπι 5} 1185. Ἰσποτγδηίϊα, απ οὐ ΘΟ θΙηζ15 6] ἀδ 0 
»»πδίσπία φαοηαδ ἰπύα} ἱηογαπιθηΐδ. [πᾶ6 ΤΔοίατη αὐ ραρίπαθ ΒῸῺ ἀΠ86 ΡΌΪΝΘΓΘ Ιαΐοβο ΘοηΒΡοῦβ86 δάδθας 5ἰηΐ, 
οἷἀααθ Π0 ἢ 5|π6 βιιβρί εἴομα ρθάσμῃ, αυΐθὰ8 υἱἀδπίαγ ἱπίογάυπη ἔπ||556 σομ τ 86“, Εἰο. Πὶ 6ἷ8 αὰδθ 5 Ὀϑοα]υ- 
(ὰγ ΗἸγΖο]ὶαβ γοίοσί δυοίογα Δ} ἈΒ6Ὸ 56 ᾿ρδιπὶ οἸμηὶ 48 ἤρου ροββοῖ οαγα γ ΘΠ ΆΘΠ4Ο {ΠΟΒΔΙΓΟ ὈΓΟΒΌΘΧΙ556. 

ΑΠΠῸ ΥοῖῸ 1148 ἀοοίαπι ἀ6 60 αἰββογίδ!ομοι Ιοδηη. [ΔΘ 5 ΒιΘΙ ΠΡΌ ρουβου ρϑὶῦ, 5 ααὰ μος οἰἴἶθοϊ αἱ 
ἰμ 6] ρσογοίασ ἀπδηίορογα ΤΟ ΙΏ ΓΔ Π86 ΤΌΣ ΟΘη565 ἃ σι ]ραν] βου ρίαγαθ αγάθοδθ ἀδ5ὰ ἀἰδβοεάογθηΐ ἀυδη τη] 0 
δὰ τοι] ἰαναπάδιῃ ΟΥ̓ οΔτη να]ογθηΐί. Ρ]αγο5. δαΐθπι Ἰοοίϊομοα Δὺ οὐ ίομα Βοϊμδηδ αἰ ουβαβ θυ ἴῃ ἤΠΕΠῚ 
Θχοοιμδὶδ αὖ οδίοπάδγοῦ αυδπὶ ὀρτορία νϑίογαμῃ ραίγαη), ἱμργ πη ΗΪΘγοηγ τὶ, διοίου! 8 ΟΠ βττηδγθηίαγ. ΗΟῸ 
αἵ Διά Ὀ 116 Υ 116 ἴδεῖῖ, ἰΐα ρουθᾶθρο 5ῖνα Ἰοσθηα 8 βῖν Θχβου 6418 νϑίου8 βου] ρίαγαθ υ ΘΓ ]8 [Δ]51}8 6δί. 
Ουοὰ ριορίογοα πιοηθπάσπι ἀπχίπηι5, μ6 αι ἴῃ ἀυ διοποπὶ δἀἀασαίαγ, ἃ] ααδθ ᾿Ρ51 οἀ α΄ πλι15 80 615 αδ8 
Βτοροιι5 ποίαν] ἀἸΒΟΓΘΡΑΓΘ υἹἀ ου], 

Νος πορίοχὶ θταμι Ταγίοθηβοπι, 4] πιᾶρηδιῃ Υ᾽ οἰογ5. Τοβίδιμθηι ἀγαθοὶ δα! Π]οπ δῖ ΗΟ] Θβἰδηϑπὶ ΟΟΠ1]- 
μυδνῖῖ, ΙΔοοθὰ5 Ραγβομδ. Νοίαν! ἴῃ δρραγαία οὐ 0 ἢ θ το 262, Π6 080 Υ61Ὸ οοάΐοα 1 ργδοίδ! μηδ δα 
ΠῚ θσιιπι ρϑδιποσιπὶ (ἴοππο ἰοἴϊα5 οαἰοηἷ5 ΠΙ. αὶ ἃ. 1823 ργοα }) πᾶ 6ο 5ουρ510: ἡ ΟΟάοΧ ἀιΓΘ0 - ἀΥβθηίθα 8, ἴῃ 
»οπαγία ΡιΡυγα [ποῖα βου ρίαβ, ὁπαγδούίθγα αυδάγαίο Π014}}, ααὶ 11}1} Γοβροπαά θὲ οὐ 5 ΒΡΘΟΙ 6 ΘΧ ΟΘἸΘὈΓΔΙ158. 
σας 10]. πα σ. Ῥαγίβ. πυτη. 1600“ (ςογτῖρσα 1008 1. 6. οοά. ΕρΡἢγ. 5γΧ1.),,46α 10 γα Ἰββίτηι5 ΠΔΙῺΥ ΘΟΙΩΙΙΘΠ ΔΙΙΟ 
510. ἴῃ Ηδιητηοηΐδπι ΕΥΔΙ ΘΙ σδτη; πΘο πο ΟΟΙΟἱ ΑἸΕχαηάτῖπο, ααθιη οἀϊαϊῦ αταθῖι5. Νοαια δοοθηΐαϑ ΠαὈθί, 
ῬΠΘ4]Ὲ6 0115 αἰ. ποι οητπὶ ποΐα5. ΟἹ ΒΒ ΩΓ τη Ὑἱγοσιχῃ 1010 ἀπά οπι ΒΔΘΟΙ]οσι τ δοίδίθιῃ Βι ρογαΐ, [Υβδῃ 
δα νοϊαδίοτγα δάμπις ΤΟ ΡοΥὰ γοίθγθπαβ. Ηδθο ΘΟ 615. ποῖ {18 Θοπι δία οδί ἃ Φόοδηη. Βαρίϊδύ. ΟἿ] --- δα 
»»'00. Ηρην. ὙΥ Δββϑηϊαῃ ορ᾿δίοϊα; οεχ αυᾶ σοηδίδι ΘΟ 6ηὶ ᾿ρϑιπὶ 6556 Ῥϑδιζουίαμῃ 1Ππ Δη {14 ]5βιτηὰτη Β10]10- 
οἵ ούδα ΤΌΓΟΘἢ515, ΟΠ] 5 τη οἶς ΒΓΟΘΙἰηρου, οἱ ἀ6 αὰο ροβίθα νϑ] {1 ἀθρογαϊῖο ρθη6 ΘΟποϊδηηδίυμῃ 6ϑῖ. (Ὑ146 
, ἘοΙπι65. Βοἰδί. Ἀπ. ΠΙ. ρ. ΧΙ. ΧΙ]. οἱ ΧΥ͂. ρ. 1)“ 

ρα ἴδ δηΐθ [ΔΟΟ πὶ ῬΆΓΒΟῚΒ 6ἃ αυδα Β͵ΘΙΓΠρΡΈΓΟ (656 ρϑα]οΥ]0ὺ ΤΌΓΙΟΘΙΒΙ ῃ ΓΘ ρΥΔΙΠΙ Δί ὁ ΡΓΟΡΓΙἃ 
ϑαηύ ΑἸ ΘμἴΟΓ ἰῃ ΓΘΠῚ 5 δηι σοΟην ΓΙ Εὐϊα. Ὁ}. ΘΓΆΓΖΙΙΒ. 60 ΠΌΤῸ αιιθτὰ ΔΠη0 1808 46 ἀϊα]οοίο Μδοραοηϊοᾶ 
οὐ ΑἸοχδηάχπα 50γρ511.32 ἴα ὙΖΙ δἰθπάϊα ἅππὸ 1841 οχοορὶΐ Ηδησχοὶ ΤΙ Θ ΒΟ ἀ6 Ροπίαί θα ἢ ὙΘΥΘΙ0Π6 
ΑἸΟχδηασηδ 106 γ. Βοίογι [01 ρᾶρ. 86 564. 5101 1051] Θχθιαμέθ Δῆη0 1898 ρῬΥδθοΙ 55:11 ΤΠ ΟΠ ΠΏ ΘΗΓ] ἃ [0ἢ). 85}. 
ΟΥ̓Θ]]1ο ὁορίδιῃ ἰΔοΐδιη 6556 οἱ ἀοίἰποίγοαιππι ΥΥ̓ 61016 ΠΠΠΠΘΓ]5. ΒΟΟΙ ΠῚ ΤΠ] ΧΙ 8 ΔΠΓ14 186 ΒΟΥ ρΡίαΓαΘ ρᾶγΐθπι 00}- 
[0}1556 Κἀ γ6ΓῸ ΟΠ 51η6 ΙΏΔΡΊΉΟ ΟΟἸΪΟΤΌΠΙ ἰΔΌΟΓΘ ΘΓ ρμοΐμ1556, 418 ΔΥΓρΘΗ ΟΠ Ῥᾶ551Π| ὉΧ ΠΌΙΠΟΓΘ ΓᾺΡ ΡΊ ΠΟ ΠῚ 
ὈΓΑΧΟΙΙΐ δία 6 0585 ΤΩ ΘΙ ὈΓΔΠΔ5 ΟΟΥΓΟΒΟΙ, αὖ ποη ᾿Θ ΓΘ 101 ΔΡΡΑΓΟΓΘηΐ 564 πΠῚ}Όγδ6 δίγαθ γ6] ΤΟΥ Ϊηἃ 105111.5 


ΤΟΙ ὈΓΆΠΔΘ ἰΟ00 ᾿ΠογΆγαη. ΤἈΙΏΘη 10518 [ΟΓΔΙΏΪΏ 5 ΠῸΠΊΘΓΔΙΪΒ. ἈΠΕ 81 ἸΘΟΙΙΟΠΘΠπῚ αι 5 ἴ8π| 8556 10. 


᾿ ΨΙὰ6 ἀρυὰ Βγοιηροκιπι ρᾶρ. 11 δβαᾳ. 

3 Τ1ρ88 1106}}} ἴα! Ὠϊς δϑύ: 1)ὴ6 δης υΐδδῖ πιο ΤΟΣ Θ 818. ὈΪ]]ΟΠ6οα 6 ΟὝΆ6 60 ΡΒ] οσίτη ᾿ΤῸ ἴῃ το ὈγΆηδ ΡΌΓΡΙΌΓΘΆ 
ε{{}18 Δυγοὶβ ἃς 1{{ογ]8. ἀγρϑηΐοῖὶβ οχασγαῖο δορί βίοϊα: δὰ Ετηηθηί88. ἃς Εθνθσθηα 88β. Απρο]. Μαγν. ἀγα. Θυϊγπαπι, βαπηπιαπι 
ὈΙΡΙΠΙοΙ. Υ᾽ δὲ. ργαθξοοϊαπι --- ροσβοσρίδ ἃ Φόδηπ. 86. Βτγο ηρογο, Γηρ. αταος. ἀρυὰ ΤΌΣ σΘη868 Ρσοῦ. Ρ. 

8 Εδιῃ δίαγΖιιβ --- αἴ [4ῸὉ. ῬΆΓΒΟΙΙΒ --- ΓΌΣΩΟΥΙΒ ΠΘὨ ΟΠ Θτα ἔδοϊξ, ἐχ απὸ 'ρ86 θοῦ Τυγοθηβὶβ ἀδρογάϊζιιβ νοὶ οοτία ἤθη 
ΔΙΏΡΙΙ8 ΤΌΓΙΟΙ νυ ουβτὶ ἀἰοοραίασ. ιυοά 6χ θύσοσθ ἤυσχίββο ροβὲ 81108 Τ ἰθυβοῦλαβ ἀοοσαϊξ, 


ΧΙ 


τ εεεο 
4 
Φ 


Ῥγδοίογοι αἰοιύ ΤῊ] ΒΟ 15 ΔῸ ΠοΥτΙ δ ΠΠΟΓΑΤΊΟΤΊΙΗΙ ΤΙ 6 η 415. Οὐ αβηηο αὶ ἰοῦ 6χ ΑἸοχδηα πο ργοί]ουϊηΐ, Τατ- 
ΟΘΠ561Ὶ ΘΟΘΙΘΘΙῚ ἸΟΠρΘ6 6556 Ρυχίοσοῃ. Αἴααα δα α Ὁ: ΑΠΟἸΌΔΟΤΘΙῚ δυο 6556 ΤΌΓΣΙ Θη5 6 ΑἸΟΧΔΠα 00 τοὶ 
᾿ΠΟΥΔΓΌΙΩ ὉΠ0]8]11Πὶ 511 ]]ΟΙΟΣ ἰοτιηδ, ατιἃ ΘΧΟΘΙ 1, ΠΟ1Β Ρογϑαδβὶ τ. 

Τδηΐα Ἰριαγ ααὰπ ἀπ ἀη ο5δοῖ ὑβδ (ου! Τ᾽ ΓΙ 66.515 Π16Ὶ ΥἱΓῸΒ ἀοοίοβ ἴδιηᾶ, 6Χ ΠΗῸΠ5 ἴᾶτη ἈΠηΐ5 ἀπἰ- 
ΤΠ) ἱμ6 χὶ δοσυΓαΐδ!η ΟἸΏΠΙ ΕΠ ἢ ΔΡΙΠΘὨΓΟΤΌΙΣ 4}}}115 ΟἰΔΙη μι ὀοημδίαῦ Θα] ΠΟΏΘΙῚ ῬΡΑΓγΘ. Ὁυδ 4] ΘΙ 
Ἰηθηΐα σαθτη δυοίμμηηο δηηὶ 1856 δἀΐβδοαι Τυτίοιμη, Ὁ] οἴΠθοαρ ργαθίθοϊο 4. ΗογηοΥ νΥἶγο ἀοο Ἰββίπιο ἰ40ο- 
ΓΌΠΊΠ] 6 ΙΏ601]Π} ἰδαΐοτγα, με] θυ απ (οί ἀοευγαΐα ἀΘΒΟΥ 51, ἢ8}}8 γ6 πθρ]θοί αυ86 Δα ΓΟΡΥΔΟΒΘΙΔΗΔΙῺ 
ΔΗ Πα ἢ ΒΟ ΡΣ Δ ἴδοργοί. ΤΑΌΌΪ Δ ἀιοαμ6, αᾶθ δ ρΊΠΘη) ΠΟ οἾ5. ΘΧΙ ρογοῖ, νοῦ ΗΟΓΠΘΙΪ Δα] {115 
ἕαγαν]. Οὐδ ἴῃ 16 απ ΤΌΓΙΕΙ τΓυδίγϑ δι Τ6Π) ΡῬΠΟΙΟΡΤΆΡὮΙ ΕΔ ἜΧΡΘΙ ΠῚ ΘΒΒΘΙη..5, ΟἼΘΒΘΟΚα οὐ ϑνγιθηΐ, ΥἹΤ] 
δὺς 5. οὐ ΤΥΡΟΡΤΆΡΠ 686 οὐ ΠΠΟστρΡ Ιοᾶ6 ΡΟΣ 551 τὴὶ, [}0581848 ἰ α] Δ Θὰ φαδ6 πο οαἰἰοηἱ Δα] θοἴβ 650 ΙηΔρη8 
οι ἰδα46 οομἤδοθγαηί. Θυ1 διυΐθιῃ δοίη δι. αὐ ἀθιημιπὶ {6601 πὶ 8η15 Ῥοϑὺ δα ράθηᾶαπ) ΘΟ] 6 η 86 665- 
5611. ΠΟΙΏῸ ΘΟΥ δ πδογοῖ Ὁ] ἸΔΌΟΓΘΟΒ πουπηΐ ροβύ ᾿ῃνθπ(Π σΟα]ΟΘῺ} ᾽ΠῚ ΓΙ ΟΌΤῚ ἃ Τη6 Βυιϑοθρίοβ. Νϑαᾳιιθ 
ὨΠΠῸ 58 [15 ΠΑ Ϊ 115 ἴΟΓἃ5 ἀδγ6 Δηη0 1856 ἃ ΠΟΡ15 ἰγϑηβουρία, βοα γοροίϊίο πος διιοίαμηηο ποῦ ἨοΙνϑίςο 
ΒΟῃ6 485 ποβίγαβ. δα ᾿ρϑῖη ΟΟΘΊΘΕΙὴ (ΠΡ ΘΠΘΥ ΓΘΟΟΡΉΏΟΝ15. ΘῈΟ ῬΓΟΥΒΌΙΩ 6580 5ΡΘΓΔΙ.115 Π6 αἸΠἃ [65 1πδηΐ8 
ΟΔίδηιο ΘΥΓδῖ. 1) ΓΘΙΊΘΓΟ Θἀσγοία, 

συ διιίΐθιῃ οοάθχ ΤΌΣ, 66}515, ΟΟΥῚΟ 5.1110 πη ΟΠ Ρδοία5, [ΟΥΠπᾶ αυδγία οἵ ΤΟΙ ΥΔΏ15 [6 }}}}1551}}5. Ραγ- 


ΡυΓ8, αὰᾷ ΟΠ ἃ [0118 [1ησΐᾶ Βα ηῖ, ἃ τἀ α]ἃ 4ιδηη Δα σΔ]ΟΘΙ ΘΧἢ 5 αἰ υΐ 60 θα ΟΟΙΟΓΘΙῚ ΠΟῊ ὕϑιῃ ΓΙ] 111 ᾿ 


48πὶ Υἱοδόραπι ἢδοῖ. Α Βτοιίησοθιο ρᾶρ. πΙΘΙΙὈΓΆ πᾶ ΠΙΡΤ Δ {15 Τοβ86 δΔυΐ Υἱ0186 ΓᾺΌΟΓΘ τ σᾶγα ἀἰϊοίδ 68. 1 

ΘΙΏΡῸΪα [0118 ΘΑ. ]ς ΠῚ ἈΥΘΆΤΩῚ ἃ Ξεγρίαγα οοσουραίδπι Παρϑηΐ. Ιηἰδυίοσα ουΐϊαβααα ραρίηδθ ραγίθ νουθᾶ 
ἀτϑοεᾶ 50] (ῸΓ ἴῃ ὙΕΓΒ5. ἰδία αὐγηα 16 ἀἸΡ]1Οἱ Ἰμθἃ ΟἸΤΟΙΧΩΒΟΓΙΡΙΟΒ; ΤΠΔΓΡῸ ΘΧΊΘΓΙΟΥ ὙΘΓΌ]Β [Δί1}}5 
αἀφβίϊ δία ο5ῖ. ΙΣΤ ΌΠΓΙ 5] ΠΡῚ}1 ὙΟΓΒῈ5 Δα ᾿Ιη688, αἸ186 ἃ ΡΌΠΟΓ5 Θχρθυηῦ ΘΧΊΓΘΙΠΟ ΤΙΔΓΡῚΠΘ 80ὰ [Δ ο.15. ΠΘρα5 
δυίΐίοιη δα 4185 5ηρ0}1ἃ ΒΟΥ] ΘΠ ἀ8 ΘΥδηΐ Ου]1056 ἃ ΒΟ. ]Ρίοτα ορβογνδίδα δυηΐ. γ ογθδ ΘΟ ἃ 5616 ΒΟΥ ΘΠ ΓΥ 
Π66 ἃ 88 ἰΠΥΪΟΘΠῚ ΒΟΡΑΓΔΗΓΟΓ ἰδὲ γϑυβα χη ΔΙ6ΓῸ οχϑαμίβ ἃ]ΐθσο ἱμθαμίθ. πῃ ογραποίϊοηϊ Ἰοοι15 6558 ΠῸΠ 80]6ῖ. 
Θιυοά ΘΠ] ἴῃ δου ρίαγα γα ]ρα Ὁ] ἸΓΘΡΡΌΠΟΙΪΟη6 5 Πβοδίαν, 1ἃ ΘΧΡΥΙ ΠΥ ἰρ88 νοβϑαυχῃ 5] ηοοη6. Ασοραϊι 
[8 16 }}) ΡΆ551ΠῚ ἸΠΙΘΥΡΙΠΟΙΟ. Ὁ] Τη66}1}5 ΥΘΥ 5. ΠΟΥΌΙΩ ΥΘΓΒΌΙῚ ᾿ΠΟΙΡΘΓΘ ποίδίαγ: ααο0α 00] ἢΐ, ΘΟΙηἃ ΟΠ] 
Ρυποίο ΡΟΒΙΪΌΓ, ΔΙ 4ιιοὔ16 5. οἴδ η ΟΟΙΏΙΩδ 50]11Π|. : 

ΘΟΙΡίαγα ᾿ {6 1]5 ΠΟ αὐ ΠἾ51 ὉΠ 018} 1005: Βα ηΐ δαΐθιη 60 ΘΧ σθηΘΓ6 αἰ0α δῦ ΔΓ 1155] 18 ΘΙΟρ ΔῊ [18 18 1η 
δα [ὈΓΠΠΔ5 ῥγοαιποίᾳ5 ἀΘΗθχ!ῖ. Ἡΐπο π6 6 οἴη Ὠ]Ο0η18 (5511 ΓΑ ρΡΤΏ (15 Ὑ Δί] Δ 15. 60 Οαχη ΠΟΘΪ66 ὈΪ ΣΟΙ 
ΑἸΟΧΔΠΟΤΊΠΟ Π6 0 Οὐ το ἘΡΏΓΘΘΙΙΣ ΘΥΤῚ ΡΠ Ρ5θδίο ἃ ΥἹγ]8. (ΟΟ[15, αΙΟΓΙΠῚ ΒῈΡΓα ΠΠΘΠΕ]ΟΠ6ΠῚ ἔΘΟΙΙηι15, 
γϑοΐβ σοιῃηροϑβίίδ οϑί. ΝΟ ΤΔΡ15 ὑΓῸ βΒοιρύστδθ γα η6 ΤΌΣ ΘἢΒ15 ΘΟ ΘΧ ΔΓ ΌΪΟΥ ΑἸΟΧΔΠα τ ηΟ ὨΔΌΘΓΙ ἀο ΘὈδί. 
ΘΘΡΌΠΩΟ ΘΏΪ ΘῸΠῚ 58 661}}0 ΔαΞΟΓ θΘηΐ65. Υἱχ ουγα]π5. οοθηζπααπι α.] 61 56πὶ ΠΟ Ὠδθοί; ΔΡΟΒΙΓΟΡΙΙΒ 
ΥΘΙῸ ΠΟῚ ΓΆΙΟ ΘΌΠῚ ἴῃ 0 1πλ ΡΟ 40 ΘΟάΪΟ65 ρ51 δη Ὁ ]15511Ὼ1] ααϊθι15 συ ἀθιη5. αἱαηίαγ. Οἶιι5 τοὶ 
ΘΧΘΙΏΡΪα δος δυηί: αβρασμ᾽ Ἰαχωβ᾽ τλημ εδωμ᾽, δαδ᾽ τηλ᾽ κηδαρ᾽ : θυγατυρ᾽ χειρ᾽ πυρ᾽ γαρ᾽ : νυξ᾽ σαρξ᾽ φλοξ᾽ : ουχ᾽ 
οὐχ αλλ χατ᾽ επ᾿ : ἐφ᾽ ιδὴ ἐφ᾽ ἡλπισα αντ᾽σμιψιν αντ᾽σνελγο παρ᾿ ἐδωχεν. ῬΡυμπείᾳ ἀϊδογρίϊοδ ΒΌΡΟΙ τ οίυ ἴτ- 
αΙΘ ἢ [1551Π|6. (ΔΙΏΘ 0Π Ομ δίδηΐου μοϑιίδ Βα ηΐ. 

ΘΟΠΡρίαγα πδιιά Ρδ01018 ΘΟΙΏΡ6Π4115 υὐλίαγ. Ῥγδϑίον δἃ αυδα πὶ ἸΣὈΤῚΒ ΔΗΓΙ 551 η115. ΘΙ πδ ἶςο, Ὑ δίοδ0, 
ΑἸοχαπάσίμο, ΕΡὮΓΔΘΠΙΪ ϑυτὶ σομηπηαηΐα Βαθοί, οὐϊαβιηοάϊ βυπὶ ΘΟ κε ΧΟ ΓΟ ΓΗΡ ΠΝΝΆ. ΠΗ Ρ 


1 Ἰάοπι ρᾷᾷ. 8. χυδίίαον 0114 Νονὶ Τοβίηηβπι ἴῃ ομαγία Ααρυρίδοι ραγρυγοὶ οο]οτὶβ Ποπάϊηϊ Βαθοτὶ ἀἰχὶδ, Ουο ἀδ 
ΘΥΤΌΓΘ τη] ζοσιιπὶ βου ρίοσασῃ, ἀπθπὴ ᾿σΐτηὰβ ῳΒΙ ]ούμθοδα Οοὐοηϊπηδοί ϑυοίοσ ργδθίνίββα υἱάθίαγ, αἰχίτηιβ δπμὸ 1846 ἴῃ 
Ρτοϊορρ. Μοῃαπιθηΐογιτη ΒΔΌγου. ᾿πθα, ρμδρ. 1]. 


ΧΙΗἧῚ 


1161} ΜΗΡ ΟΥΝΟΟ ἈΝΟΝΟ ΔΆ ΗΔ ΙΆΉΗΜ ᾿ς Ν Ο Ἀν, β886ρ6 οἰΐδπι δαμίθοι ὃ 
ῬΓῸ ου, Ξγ ΡΓῸ αὖ, » ΡΓῸ αὐτου, “Γ΄ γῥτῸ ται, Θ᾿’ ΡΓῸ θαι, Χ8-- ΡΓῸ ναι, οὗ 8] αυἃ 1ἃ ρΘΠῈ8 ἃ]18 5ιιη0: φιδ6 4}- 
461 οηηΐδ υὐ Πα] 16 Γ ἴῃ ΘΙ ΠΟΏ 6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΠη05, Θ(δπὶ 1 [6 Γὰ5. ῬΆ551Πὶ Ὑ6] ΒΡ γα βου] ρί8 5. ΥὙ6] β βουρίδβ, ἰἴἃ 


ΡΓΔΟΙΟΓ ΦγΓ ΠΟ ΘΧΡΓΘΒΒΙΤΠΒ ἀῸΔ5 ᾿Π ΓΘ ΓᾺΒ. ἴῃ ἀΏΔΙῚ ΤΌΥΠ δ ΠῚ ΟΟὨ ποἴδ5, αὐ ΗΜ,, σα] υΒηη0α 1 Ρ6Γ ἰοΐυχη ὁ06]- 


(ΘΠ) ΓΑῚ5511η8 διιηῦ. 
ΟἸηηΐβ. βου ρίυγα 1{{6 715 Δυροηΐοὶβ οοηδίδί, ργδοίογηδιη 4ιοα ΠΟΠΠ11118 ΔΊΓΟ βου ρίϑ διηΐ, ΑΘ θΘ(ΟΥ 


ΘΏΪΏ ΔΙΓΓΙ1ΠῚ ΠΕΠΏΘΙΒ. 1} 110 ΒΙΠρΡΊ]ΟΥΙἢ ῬΒΔΙ ΠΟΛ ΔαρΟΒ᾽ (15, 5] σι {1{{}15. ΓΙ ΓΘ ΒΙρΊ]ΟΓΙΠῚ 058]- 


ποσὰπὶ ἰηἰ 1411. Οὐοάϑὶ φαδηῃάᾶο ἰπϊ (τη ἢΐ ἃ νοο8 Θὲε γ6} }ᾶᾷς Ε νεὶ 5|π}}}}, τοῦδ γὸχ διυγο βου δταγ. ΤΠύθπη 
ΔΙΔΌΘΒΟΙ, 4Ὸ5 ΠΟῚ ΟὈΪα6 ἴῃ ΘΙ ΠἼΟΠΘ ΟΧΡΓΘΒΒΙΠΒ, ἸΠ060 ΔΌΓΟ Π1040 ϑΥσΘηΐΟ 50 ΠΡ. βυαηΐ. Ὠδηΐααα 1116 
ῬϑΔΙΠη8 αυὶ τδιογραφοσ αἰοϊταγ, ἃ Ῥ5Δ]16 11} ΗΠ ΘΙ ροβίτιβ 5604 51η6 νΘΥΒΙθᾺΒ ΒΟΓρΡίι8, [Οἴ15 ΔαΓΟΙ5. ἢ 6 ΥἿ8. ἤΟΘὴ 
δυρθηΐθὶβ οοηδίαῖ. Ῥγδθίθγθα ποίΐδίμτη 18Π| οδύ ΒΌΡγδ., ΒΡ] ηἀογριὴ 1101] τηδίθυϊα [δὴ Ὀγθίϊοβα σοΟηΐθοί ἀπ 1) 
Ρ]υσ τὰ ἰδοίιιγαρ ἴθ ο 1556. ΝΙΒΙ]ΟΠ 15 58. Βα ρουϑαηΐ ραρίμπδα αυαδγαμη ΡῈ] ΠΥ ἀ]ΘΙῺ ΘΟ ἸΔΙ τ ΔΑ) ΓΘΓ5. 

Γ,411πἃ 60, αδ6 ΤΠΔΓΡΊΏΘΠ] ΘΧίθ Ὁ. 6 πὶ ΟΟΟΙρΡδΠΐ, Π6 6 ΔΙΓΟ 60 ΔΙσαηΐο, 564 Τη]η]0 Ξιηὖ δΔαρὶοῖα. Ομ 
αυϊάδπι βου] ρίαγα 615 Ρ]ΟΓΙΠΊ4Ὲ 6 ΤΙΟΥΤῚΪ5. ῬΟΥ ΔΗ 1115 παν 485 ἴθ 18 τοργϑδοδθηίδί. ΕἸΐ ἴδιηθη Δ] 0168 
αὖ δὰ πη] 560 1185 [οΥἹη85 ἀοἤβοίας 6] αΒΠ1041]. 4185 1ᾶπῇ 560} }1Π)0 58 6 1110 ρᾶβϑίτη Δα ἢ} 1185 βοίηι5. Αὐοοραϊξ 
ΘΟ ΟΠ Ἰοσιπὶ οἱ 5 σΠΟΓΠῚ ΠΙΠΙΟΓῸΒ Πδια οχίσαυβ, αὖ ΝΘ ἢ ΝᾺ ΟΥἿΒ Ν᾽ 8, φυΐθυβ ἀοιηίηα8, ἀΟΠ1Π6, πο- 
βίυ, ΟἸΏΠ65, Π0, ἄθα5 50} Ποδηΐαγ. ΓΘ πὶ 586 06 ΟΟΙΏΡΘΠΑΙΟ ΘΧΡΙΓΙΏΠΠΓΙ ΡΓῸ ΡΟΓ Ργὰθ. Νοίδησιμῃ δαΐθιῃ αϑί, 
ν]ἀουΐ Ρ]αη6 ἢ0ὴ 6] σοῦ 0 5815 ἀἸ 50] ΠΟ Πη 6556 Ἰηἴ6Υ.Ρ οἱ Ρι φιοττὴ αἰΓΌ6116 ΡΘΓ γα Ὁ : 1051 φα ! ἄθ 60 
56Π58 Ὀ]ΟΓΙΠΊΠ16 ἴῃ ΘΠ Π]0η6 Ὁ Γαροβυΐπη5. ΠΘιῃ αἱ ργὸ τα ἀδίυγ, οὗ Ῥ οἵ Ῥ ἱηνθηϊΐζυγ; Ῥ ΘΧΡΓΙΠΪΌ ΡΓδ6, Ο Θ0η. 
Ῥαβϑίη οἰΐδπ) 5] σΠ]η “- ῬΓῸ δϑί Δα} θα ίιγ, ΒΥ] ΔῦΔΘ ααϊθὰ5. οχὶῦ νὸχ δ᾽ ααᾶ, ᾿ἰΐθηι Πα γα6 αυΐϊθιβ 50} ῦ 86 
ΘΧριιηΐ, 586} ]1551Π16 ᾿Πα ] δ ηΓΓ ΘῈ ΓΔΡΟΘ1{15 Π]1Π60]15 --- Υ6] -, 4υδ6 ΘΙ [ΟΥΤ8 6 Π66 ἴῃ ΘΟΟ]66 ἢ60 ἴῃ ΘΙ {ΠἸ0Π6 
ΔΉΧΙΒ αἰσδπηοίδα σαηΐ. Τίθηι Καὶ ἤΠ816 ΒΡ ΔΒΟΓ ὈΙΓΙ. 

Νιυμηογδηῖαν ΡΘΓ Ρϑδ]οσ απ ἀυδίογ] 065, ΟΟἴΟἢΪ5. [0118 6ΘΧ ποϑίγα ΟοΙρι 86] γα Γοη6, αιιδίθο 5 ΟΧ 
ΔΓ ογαπι ΘΟ ρα ϊδίο 6 ΘΟ ρΟ51{|. ΝΙΠΩΘΙῚ 1115 ΟΣ 515 ααδίθ Γ]ΟΠ1Β 1} {Π1| ΒΌΡΥΘΙηἃ ρᾶρίηδ 1] ΟΔΙΆΓ, 
αἴγα) ἀΓσθηΐο 8η δἰγδιηθηΐο 50 Υ1Ρ( διηύ ἀυθῖιπι υἹἀ οἴμγ. ΕἸΧΔΙΛΪΠ6 Β᾽ στ ]ΟΓΆΙΩ ΠΏ ΘΓΟΓΙ ἸἀΘη Ὁ] 61 γαρϑῦο 
1ῖ8 Θχ ϑίϊπιο, ἀυρδηΐαπι 410 80 ᾿π1 10 δἰγαμπηθηΐαϊῃ Πα πο δία ᾿Δηΐατῃ ΟῚ ᾿Ὀ]ΧῈ6 ΘνΔη111556. 

Ῥϑδτουαπ δαί ΤΣ ΘΘη56. αυοα 6χ Δηζ 410 ΤΟΥ͂Θ, 416 πὶ Οἰδπὶ ΑἸΟΧΔΠαΓΊηιΙ5 ΘΟαΘχΧ 56 1, ὨΥΤΏΠπο- 
ἸορΊο δοίη δῖ, ΠῸἢ. 810] 15 Ἰπϊοσταμη δύ. Θαρογβαηΐ [0114 222 1; ρουϊοσιηΐῦ ἀ6 10.515 Ρ58]115, αὖ 6Χ χιδίογ- 
Πἰοπιχη γαῦομοα ἀϊβοϊίαγ, 19. Ὠοδαμῃί Ἰρι τα} Δ ἰ110 Ρ581πὶ1 ν]ΡΊῚ1] 4] 416, ΓΌΓΒΙΙ5. ἸΠΤΘΥ [0]1ππὶ 6 οἱ ὦ ἀδϑαπί 


ὅ0, 2 ἀβϑᾳὰ6 86, 20. ΕῸ]1Ὸ ΘηΪπὶ ΘΘΡΌΠΠΟ ὈΥΪΠ5. αΟΔΙΘΓΠΙ ΟΠ ΠΙΠΊΘΙΙ5. Θ᾽ Ἰμ ΘηΪ αν, πα 6 οἰποϊίγ δηΐθ 
ῬΟΙΪ556. ἀΙΔίΘΓΠΙΟΠΘ5. ὈΥΪΠΟ5 ΟΟἴο ΘΧΟΘΡΙΪΒ5 [0115 56Χχ, αἴι86 ἴῃ αἰδίθγ ΟΠ 6 ΠῚ 2 ἱποίάϊ556. ραίΐαπάα 5αηΐ. 


Βυγθιδ πῖον [0]. 11 εὐ 18 1ο]18 ἀπὸ ρου]ογαμῦ, ααϊθὰβ 41, 6--48, 8. ΘοΠ πο αῦμγ. [η ΘΓ [0]18 44 οἱ 45 γγ]- 


πλαη αυδίογίοπί5 ἢ Ἄν, ΤΟ] απι γος, ἴῃ χαο ογαΐ δ8, 14---ὅ9, δ. Ργαδίδγθαψαθ 2011} 46 ρμᾶγβ ᾿πέρ ΠοΥ ἰταποαία 


οδῇ, ΠΟΔΡΓΟΡίΟΥ αἰιδ6 ἰηΐον ὅ9, 8 οἱ 10, ᾿ΐαπι ἰπίον ὅ9, 18 οἱ 600, 1 δουρία ογδηΐ ἀοϑιἀογδηίιγ. Οαϊηΐα Ἰδοιη 
αϑὲ ἰηΐου 900]184 51 οὖ ὅ2, αιο Ιοδ0 4ιδα ροτοθγιηῦ: 64, 12 ἀβαπ6 71, 4, [0118 16 5ῖνα χυδίογηϊομοβ ἰοΐοβ ΠῈ 


οἱ ".5 δομμργθιθηδορδηΐ. Βυγβιβ φαυδίογηϊοη!β 4 [Γ 90118 ἀπο, οἱ ρσϊτησμῃ οὐ αἱ ἰτηιτῃ, ρου ογαπί, ααοόγιπὶ 1]υά 


1: Αρὰᾶ Βτγοϊίηρογαμη Ρ. ὦ ἸαρτοαΣ οομβίασα σοαϊοθπὶ 0118 βοιι τ4}0}18 222: οὐι8 ΑἸ γθ [186 οϑι888. 1 60 μοβιτὰ ὙἹΔΟΓῸΥ 
ααοά ἀ6 ρμ]6ηο ἴ1|6 ξο]Ἰοσα τη παπιογο ἀπ88 ρᾶρΊη85, αἰΐογαπ 011} 208, αἰΐοσγατα [01}} 209, ἀφίγαχις, αὐ1]5ὰ8 ἢ1}1] βοσὶρίαγαρ ΘΟὨΕ- 
ποίαγ. Θιοά 8] τηΐμτιβ, Θοπῃ ρα ΔΈ οπ6 ἔα διῖβ δβί. 


ΧΙΝν 


Ἰηΐοσ 99 οἵ 100. μος ἱπίοε 108 οὐ 106 γμοβίίυπη ογαῖ. δουρία [Ὁ] ογδηΐ 92, ὃ ἀβδᾳιο 98, 1. 90, 12 υβδαὰδ 


97, 8. 6 Ὠγιμηΐβ, 40] Βοασπῃίυγ ΔΌΒοΙαΐο ρα] οτ φυδίογηίοηθ ἃς 5, ρουθγαμί ρῥυϊμαὶ αυΐϊπαια Ομ ῬΥΟΓΘ 


ΒΟΧΙΙ ρᾶγίθ, οὐἦπ5 ΡοΟΒίθ] ΟΣ ΡΆΓΒ ἴῃ [Ο]1ππῇ 210 ᾿πΠ601α1{. Ἐπ ΥΒῸΒ 10] πὶ ΘΧΟΙαἰΐ Ἰπΐο Σ [0118 2117 οἱ 218: ἀθῃϊα8 
ΠΥ τηδί 11, αἱ ΘΧΊΓΘΙΩΙΙ5 οδί, 8]0618ἃ ΡᾶΓ5 ἀθβϑι ἀθγαῖαγ. οὶ δυΐθιῃ [0118 ἰῃ ὨΥΤΏΪ5. ΡΘΙΘΥπΐ, η.}}15 
αυδίθ ΓΙ ΟΠ1ΠῈ ΠΌΠΏΘΙ15 ΡΘΙ ὨΥΙΏΠΟΒ ΡΟΒ1{15 αἰ ποαιμ. 

ἸΔΏΊΥΘΓΟ ὈΓΟΥ ΘΓ ἀϊοσοπάϊπη ἀ6 τοχί αιθιη νοσδηΐ ΘΟ ]ΟΪ5 ΤΌΣ 6 η515. Ηπης ἃ Ρῥ]ογα 416 οα}{15 586- 
Ρ᾿551π|6 ἀἰβοθάρι ἴδ οχ Βυϑ Πσ ΘΓ ἀἸββου Δ οηΒ ροίογαί ᾿π16]]6ρὶ. ΤΠ Ὲ}]}1οἱ Δα 6 Πλ ΠΟΙΏΪΠ6 ΡΥΑΘαΙΟΔΠ 5 681. 
ΑἸτοσἢ δα ΓΘ ρΥΔΠ Δί] 6Δ), ΔΙ ΘΓ δα ἸΡ5διὴ νου οσιη ΗἩΘὈΥΔΙΟΟΤ τη ᾿πίοΥΡγ δ] 061 βροοίαί. Αἴαια 
Πα χφυϊάθιῃ φαοά δἰἰἰποῖ. Ρ5δ᾽τουαπ ΤΊ ΘΘη56 ἸΠ5Ι]ΡΏΘΙΩ ἸΟΟΙΠὴ 615 1η ΠὈΤῚ5 οσουραῖ, ἀπά αἀΔ]6 οι} ΑἸΟΧδη- 
ἀτίπαθβ γαῦϊο ταμ]ΐο τη6 18 αυᾶπὶ 6Χχ γυ]ραί 5 δα! ΠΟ θυ5. ρογδριοἰϊαν. Οὐδ τὰ δὰ 5} πα] 6 1ὴ Δοοθαϊι 
σοΟαϊουϊη βου Ρίγα6. ϑδογδθ νϑίμβ 55 ΠΙΟΓΤΗ ΒΙΠΔΙΈΟΙ, δίοδηὶ, ΑἸΘΧδηατίηὶ, ΕΡΏΓΔΘΙΩΣ ὄντ. 05 10515 
60 ργδοϑῖδί χαρὰ πο θϑάθῃηι βου! ρίυγαΘ νυ] ]οϑιίδίθ ἰαθογαί. Εἴδὶ θη] Υ1ἃ θη ἀθδυηΐ, Οα] 5Πη)0α] βαηΐ 
ορυωμιενοι, βοηθσ (ργοὸ βοηθοσ)ὴ, ἀπενχθησονται (ργῸ απενεχθ., λαμπροτεσι, ἀπενηνατο, ὠχοδομουμενη, ὑπεσχω 
(ῬΓῸ -σχου), ὑπερ του μηθενοσ ὠσησ (0ΓῸ σωσησ) ;, δΔΙΏ6) Π}]10 δα ηῦ ΤΑΙΊΟΥἃ αἰιδιὴ ἴῃ 1115. Οὐηνθηϊῦ δαΐθῃι 
ΤΠ ΔΊΟΓΘΙῚ ἴῃ ᾿η 1 ΓΘ ρΥϑητηδίϊοδ, οὕ ῬΥΠΏ ΠῚ 4] 461) ΟΥ̓ ἢ ΟΡ ΓᾺΡ 1018. [118 Ρᾶτὶ δίᾳῃθ 1}}} πιοᾶο εἰ εἴ ι 
ΡτΟμΐβοῦθ ροβὶία μαρϑῖ, αὐ αἰνιτε σπηγγιλοι διξω διαφθιρησ διλιασὼω εξίλατο εταπινωθὴν τκονα ἰδωλοισ λαλιτε 
πετινὰ πτωχιαᾶν συγγένιχι φισεται, χεινησιν μεισουντασ πειοτητοσ σείων χειονα. [61 586}86 αι οἱ ε ΘΟ Πα ηἴαΤ, 
αὖ ἴῃ αἰσθιοντεσ σχνιφαισ ἐρεῖν (Ὀ7Ὸ αιρ.) ἐπερετε χεχρεπαλυχωὼσ ζιφεουσ γραμματαιωσ. ΑἸΙαπΟΙ65 οἰἶδηιυ οἷ οι, 
ι οὗ ἡ ᾿πΈ6Υ 56 σοπη Δη 107, αὖ συ ῬΓῸ σοι ΘΥ Υ6] αὐδίοῦ βου ρίμσμι οϑῦ, 1101 ἡγρύνισεν ὉΓῸ -νῆσεν, συντεθικασ ῃ1Ὸ 
συντεθηχασ. Ναορ]θοία ΔΙ ΘΓ .]Οη6 ἤᾶθ66 Οἰχπὶ 511}1}}0 8 ΒΟΙΙ θα Γ: ἐνχατελειπὸν ἐνχαταλειπὴσ ἐνχαταλιμμα 
ενχαυχα ἐνχατοισ, συνπασιν συνπροσεστὼ συνσιοντοσ συνσισει, ἰΐθ]η 1η50]1{8 8} ΓΑ .Ό]0η6 ἐμμεσὼ. ΕΌΓΤΙΩΔΘ ἃ γογῦ0 
λαμβάνω ἀαγνδίαθ. μ]ογιῃαιιθ (πο θαι 6, αὖ λήψεται οὐ ληψουαι [01115 28 γϑοῖ. οἵ 146 νϑυῦϑο Ἰθριῃίυτ) 
μι δῖα Ψφ π γϑυπθηΐ, πὖ ἰπ λίμψονται αναληλψεται συνελημφθὴν ἀντιίλημψισ ἀαντιλημπτωρ. ΑΒΡΙΓΑΙΟ ῬΓΔΘίοΥ 
ΠΟΓΘπ ἸΟΌυΠη ἴῃ 118 μαθϑί: ἐφηλπισεν, ἐφιδεν, οὐχ ιδου, οὐχ οψεται. Αἀπ αν ἰδία ἴῃ ἐπὶ ἀσπιδα, ἐπι οἰχον, 
μετα αμαρτωλων. ἘΕΥΘαπθηίδηἑαν [ΟΥδ αγιοσυνη, αγχθοσυνὴ, μεγαλοσυνὴ. 

ΑὉ οΥ̓ΠΒΟΡΤΆΡὮΪΟΙΒ δὰ ΤῸ ἃ [1015 ἀΟΟΕΓΙ ΠἃΊῚ ὑγδηΒθδΙηι18, 4τιὰ οἵ ᾿ρ58 ΟΠ ΔΕ Ια ββί 8. 4105 
ΒΌΡΙ ἃ ΑἸΧΙπηὰ5 ΘΟΟ]Οἰθ15 ρβδ] θσῖατη Τ Ἀγ] ΟΘη 56. ΡΒ] αν ηἃ ΠΟΙ πα μα θθῦ. Ιην θη Πα ἰουηΔ 6. δἰ αβηηοαϊ αὐ 
εξολεθρευεσθχι, χπεέχτεννεν, ἐλεχ, εὐθιων (Ῥτο εὐθεων), γενηματα. Αὐρτηδηΐαμη ΠΘο]]ρΊ τα δύ ᾿η5ο0] τὴ οϑῦ ἰὴ 
ἢ15: κατορθουμὴν οικοδομειτο, οιἰκτιρησεν, ολιγοψυχησεν, εξολεθρευθησαν, ηυφρανθη, ἡυφοανασ, ἡυρέθη (564 6.181 
ευφρ- εἴ εὑρ- Βα ο΄), κατηυθυνεν, ἐβουλήθην, ἐβουλήθησαν, υπερηδυνχμωσαν, παρεσυνεβληθη, ἐπεχατηραστο. 
Ηϊιο ρου ηοῦ (18) ΒΙΠΊΡΙΘΧ ρ ΡΙῸ ἀυρ]!οεὶ ἰμ Ἰουτιΐβ ᾿πιΠιβπιοαὶ: διερηξεν, ἐρυσω, ερυσατο, ἐρυγσαν, κατεραγ- 
μενουσ, κατεραξασ, Ἰΐθιη ἐπιριψον, παραρίπτεσθχι, ἀποριψησ, ἐμεγαλοργμονησαν, Ηἰδὶ 415 δθο δ ΟΥ̓ΠΟΡΤΆΡ Δ ΠῚ 
ἈΥΆΠΘΓΘ 1η8]}}1. ΕΟΓΙΠΔΙΙΟΠΘ5 (ΘΙΏΡΟΙΠΙ ᾿ 50] ΘΠ ΤΟΥΘΘ. δα ΤΑΙ Ἰηγθηϊαηΐαν, τ ἐβαλασ, εξεβαλασ, χαθιλασ, 
ελθατω, εἰσελθχτω, ἰδοσαν, ιδαμεν, ευραμεν, κατεφυγα. πραγ δαΐθη) ἃῸ ῬᾶΘΠ6 ΡΓΟΡΙΪΌ 1067 ΤΌΓΙ ΟΘΠ518 
Ὦος Ὠᾶροῖ, αιοα [ὈΓΠΙἃ5. (ΘΙΏΡΟΥΒ [αἴ] οἵ ΔΟΙΝῚ οἱ τη66}} δὰ σΟὨ ΠΟ Ἰγογ τη ᾿ηοάππι οἴἴθσῖ. Οιοα οί] 


1 8115 ΓΒ. ΔΗΓ4 115, ΔΌΟΓΙΕΠῚ ἴῃ ΒΕΠΏΘΙῸ ΘἰἸΔ 1 Θ᾽ ΠΔΙΓΙΟἸ5 Θϑῖ, ΡῬΆ551}) ΟὈΒΘΥναΙΣ, [8161 ἴῃ 8110 Π8}10 


1 Βτϑι ἢ ροτὰΒ αὐ]άθιι πα]ία αἰζ}} αἴιλ6 ὁΧ ᾿ρδίτιβ, ἤ0ὴ 1 ὈΓΆΓΙΪ, ούσόσο Παχουιηῦ. 118 0]. 1 γϑῦβο νυ. 16 Ἰδρὶς εν ἐχθρουσ, 
δΔαποίβηθβ: »1} ΓΔ Ἰρϑι8 6886 ν]ἀοίαγο: αὐ ἴῃ ΘΟϊο 6 ΟΠ ΠΪΏΟ ἐπ ΠΟῚ ἐν Βουρίαπι οί, Εδρϑῦ ἐαηλθ Θαπάθμλ ΘΥΓΌΤΘΙΗ 
δἔθιη [ᾶς, ῬΑγβοηβ. 1Ὀϊάθτη νογϑὰ 20 Ἰορὶϊ αἰνισεωσ Θὲ ᾿γῸ Ιομΐοο Βαθαϊ, δὖ γθοία ἴπ οοά 66 αἰνεσεωσ Βοτρίαπι 6ϑέ. ΕὌ]1Ο 29 
ΥΘΥΒ. Υ. 2. διωμαρτυρουμαι ΘΧΒΟΙΙρεἰῦ, Ἰΐθπῃ [0]. 25 τϑοῖ. ν. ὃ ρυθωσιν, αὖ τοεῖα οοάθχ εδἷ διαμαρτυρουμαι οὗ ρυσθωσιν αθῖ. ΡΒ. 98 "18 
προσχυνητε ΒΟΓΙΡΓΌΙΩ Αββοσὶῦ, αἱ αἰτόαιθ ἰο00 οϑῦ πρόσχυνιτε. Εἴα. 


ΧΥ 


511}1}}}5 δϑῦ δἷιβ ταὶ ἱγθαθηία ἃς Ρᾶ6η6 σοηδίδηςᾶ. Τϑιὴ ΘΏΪ ΠΏ ἴῃ ΤΌΤ ΟΘΠ51 15. 0.5115 [ΓΘ] ΊΊΘΠ5 οδ, τὖ ΠΟῚ 6Χ 
ἸῃΟυ 718 ΡΘΟΟΔΙ 564 δὰ ΡΓΔΟΒΟΙΡίαη δρὶ υἱἀθαίυγ. Ῥϑιοᾶ ἀθ πη ΠΠΘ ΓΒ ΟΧΟΙΏΡ]ὰ ᾿ἰᾶ60 διηΐ: μελετηση 
βοηθηση, προσκυνησης δοξασησ, λιτανξευσωσιν χαταλειψωσιν, χγαλλιασω!λαι διηγησωμαι, ρυσηται προσχχλεσηται, 
εξοιλολογησωμεθχ πλησθησωμεθα. ῬΑΡΊΠΔ5 ΟῚ ΔαΒΟΙΡΒΙΠΏ.5; ΥἹΧ ΘΏΪΠ) ΔΡΘΙΘ5 γα αυΐῃ ΘΧΘΙΙΡΪ8 


ἸΠΥΘΉΪ85, αὖ 10110 59 γἡθγβϑὸ συδίίζπιον ὨΔΌΘΗΓΟΙ, ἀπὰπὶ [0]. Θ0 νογβο, ἀὰο [0]. Ὁ] Υ6γ50, {π|8 [0]. 62 ν6γ80. 


Α Γδὺ ργϑιητηδίϊοδ δα ᾿ρβϑϑιὴ 1! ΟΥΡ ΘΟ 6 ηλ [γι ΒΘ Πα ἢ οοί. ΟὈὐπβίδι δα! Π]Οηθη ΠΟΙ ΔηΔΠ) ΡῸΓ 
ῬὈ58]1η05 ἴδ γα ἴγθϑβ οἱ ὑγὶσϊηία, ἃ 102,21 α8416 δὰ 181,6, οοα1015 νδῦοδῃϊ, 4α6πὶ Ρ] τ 4116 Βοαυϊίαγ, διιοίοτ!- 
ἴαί6 6556 ἀαϑι αἴ]. ΗἸ 1051 Ρ5811}}, 411 46 ΘΟ 66 ίϊοδηο ρου υαΐ, ἸηἴορΥ] ἴῃ ΤΌΓΙΟΘΙΒ1 Ἰαριηΐαγ. ΙΑ ΘΙ 
(δι ΑἸΟΧΔΠαΥΊΙ οΟα 1618 ἸΔοΠ8Π), αι186 650 ἃ ρΡ5811|. 49, 19 υβᾳι6 δὰ 1719, 12, Ἰηδίογ οθῦία οχ ραγία δχρὶϑί. 
Ουδ ἀδ γα νἱ46 βδιργαᾷ. Ὀιἴογαπῦ δαΐθῃ ἰηΐθ Βομηαπᾶπὶ θα! Ποπ 6 πὶ οἱ ᾿Π γα ᾿ΓΣΟΘΠΒ6ΙῺ 88 τηι]ῖἃ. [Ιὴ 
΄υΐθιιδ χαδηίορογα Ἰθοίίομοϑ ΤΌΣΟ η565 ΗΙΘΓΟΠΥΙΩΙ διιοίογ 6 ΘΟ ΘΗ 1, ΔᾺΪΌΡ6 αἰιᾶδ 0585 Υ6] ὁ01- 
ΘΠ τυ εὶς γ6] οομιρτγουδνοῦϊζ, ἴδῃ Βτο ἀπσϑειβ ἰῃ ἀἰδβϑουίδίίοηβ διὰ ουγίοβα ουϊησογο δύπααϊῖ. Οοπία]ῖ 
οἴδπη ΡΆ5511 ΟΟΘΙ ΘΙ ΑἸΘχδα τη οὗ ααδα ἀραα [Ιυδ[ϊηυπι Μαγίγγοπὶ οχβουρία βαηῖ. Οαδ αυϊάθη ἰῃ ΓΘ 
4ΌΔΙΏΥ5 ἴ8Δ.0116 510 ΒΓΘΙ Πρ ΘΥ] δοιμθθη δίαιθ Αἰ σΘη.18Π}| ΒΌΡΟΓΑΓΟ, ἰδηθη 00 ΙοοΟ ποὴ ἃ ἃσϑιῃιδ υἱ 
ΘΧΘΙΏΡἢ8. Ἰσου ]6 115 ΤΌΤΟ6)515 ΟΟ6 158. ργδοβίδη 18] ἀοοθδηι5. [|| ἀυθιυ Ποη οδύὺ αὐ} 80 110 πον 
Ῥ58 {671} οαἰτ1ο οΥ 10 Ἰη5] σὴ 6 5 051 1 1πΔ ΟΓΩΔΙΠ ΘΗ 4116 ὨΔΌΪ γᾶ 511. Οὐυ ἰπίου Θἀθηυ 1 58606. 60η- 
[τ θδιη 4086 ἰπ οἀϊτίοπο Βοιηδμᾶ 8|Π|546 οἰ] ομ]Ό115 ἃο (αβίϊθα85 ἸοσαπίαγΓ, ποη Ροΐδγδ τ. ποθὴ νά θγῈ αι 168 
Τυτοθη515 ΠΌΘΥ ργϑοίθυ οοΐογαβ οομῆγιηδγοί ΑἸαἰμ85 οὐ ΟΟΠΙ}]αΐθη565 Ἰθοοπθβ. Ῥυδοίογθα ρᾶβϑῖτῃ δα ΑἸοχϑη- 
αὐ ΡγορίΒ. αυδπὶ δὰ δ ίϊοδιτη Δοορα ἢ οΟαἀϊοθη. [ΙὨΡΓΏ5. νΘΥῸ τηθιηογᾶῖα αἰρητη δϑΐ, 5ΔΟΡ]Β51 6 
11 πὰ Οπ ἃῃ0 6Χ ΘΟΥΓΘΟίοΟΥ 15 ΘΟα 1015 51 8.10] ΘΟὨΒΡΙγάγθ, θαι ἀἰο0 48] 1 ΘΟ] 6 181115 ΟΝ 11 ἰοῦ 5 681. 
Τὰ ῥϑᾶϊτηο 26, 60 'ρ80 ἃ 400 ἱγαρτηθηίδ Τ᾿ ΓΟ Θ 518 ἸπΠΟΙρληϊ, ΠΟΙ Γᾶ 51 ηΔ 1016] ΒΟΥ ΡΟΥΘ ΡΥ Πα1η. ν᾽ ΔΙΙΟΔΏ ΠΏ, 
ΑἸΟΧΔΠα πὶ ΘΟΙ ΤΠ Π18 866 Πα Θηΐ: νογβὰ 6 ὑψωσεν κεφαλὴν 'λου 51η6 τὴν (δὲ ἃ υὑψωσεν τὴν κεφ. μου, ἃ ὑψωσεν 
χυριοσ τὴν χεφ. μου). Ι ]άσπι θυσιαν αἰνεσεωσ χαὶ αλαλαγμου ΡΧῸ 60 αιοά δὲ α Β ἰμρηίυγ θυσιαν χλαλαγμου: 
γΘΥΒιι 8. ἡ καρδιὰ μου χυριον ζητήσω εξεζητησεν σε τὸ πρόσωπον μου, Οὐοηίτ Α Β ᾿μαθθηΐ ἡ καρδιχ μου" εξεζητησα 
το πρόσωπον σου, δὲ ἡ Χαρδιχ μου" εζητησεν τὸ πρόσωπον μου: γ6Υϑι: 9 καὶ μὴ ἐχχλινησ, ααΐθι5 46 γὙ6γ}}}8 δὲ Δ Βὶ και 
οἴηϊζαπί. 0] 46 πὴ μη αποσχοραχισὴσ μι χαὶ μὴ ἐνχχταλειπύσ μὲ ὕΓῸ ἸΘΟΟη6 οΟὐϊοιπὴ δὲ ἃ Βὶ μὴ εγχαταλιπὴ: 
(-λειπησ) με και μιη ὑυπεριδὴσ με. Ῥγδρίθγθα Ρ6ῈῚ ἢΠ6 ᾿βδΙπηιτη ἄπο ἰδηΐιη ἃ γι σαῖ15 αἰ δγιηῦ: ν᾿ 4 ζητήσω, 
οαΐι5 ἸΙοσο δὲ ἃ Β εχζητήσω ργδοῦθηί. Οομπῆγπιδίιγ διυΐοθιη ζητήσω, ααᾶθ ΙΓ πποσπη σΟαϊ απ ἸΘΟΙ10 δϑί, 
Τοοορία ἴδῃ ἴῃ 6α4. ΟὈΟπρ]υΐθηβθηὶ οἱ ΑἸα ημϑιῃ, δαοίου!αίθ Β85111, ΟΥ̓ ΑἸΟΧϑηατηΪ, ΤΗΘΟΘΟΓΙΟΙΙ: 
ὙΘΥΒῚ 6 ἀσὼ ΡΓῸ ἀσουχι, ατἃ ΤῈ σοηίτα δίιο. οὔ ΑἸθχ. οὐπῇ ΤΌΓΙΟΘ5Β1 σΟΠΒΘΠΓ0 Θ᾽ ηΔΙ (16115. ΔΟΟΘα ΘΠ 115 
ἸΠΒΌΡΘΓΥ ΟΟαΙΟΣθ5 8115 Ρ]ΓΠῺ15 δία 6 οἴῃ οαα. Οοπρ}]. οἱ ΑἸά. 

ΤΠ, 01ὴ ἃ γογθᾶ, 486 ΤἸΠΔΙΡΊΏΘΠ) Θχίθ τ] ΟΓΘΙῺ οἰ 5.15 ρᾶσίηδο ΟΟΟυΡδηΐ, ᾿η1{1ἃ νΘΥβ τη 118 Θχρτηπηΐ αἱ 
ἴῃ οαϊοη6 Η]ΘΥΟΠΥΙΣ νυ]σαία Δ ΘηΐΓ., Ἀδγοὸ πΐ αὖ ΠΟΠΗΙΠ1] Δ0 68 αἰ ἴογαί. δου ρίυΓα μδ 5511 ΔΗ Πα. ΔΙ 
ΟΥ̓ΠΟρΤΔΡ δι βοαυίίαγ, αὖ ἑοοσιια πηι, δαἰιοῖδιι5, γομηιξ, τοϊμα, οἤγοηι, διιοϊμαΐα, οοιεξιιηι, αϑὲεγ, ἐμδέϊσὶα, 
αἰϊογίφοηθ (ργῸ -96πα6) ἐγοηιι8. Μιιλοδᾶ ποη ἀσβαηΐ, 564 γᾶγὰ βυηΐ, ΟΠ ΙΒΙη041 οϑί λα6 α168 ἴ0]. 149 Ταοῖο ΡΓῸ 
λμαος αἴο5, σαοίμην οσαοίμηι ἴ0]. 140 τοοῖο ὑγὸ οἐαοίμηι σαοίογιηα. Ῥ]Θγδα6 ΒΟΥ ΟΠ ΓΙ ΤΟΙ ΘΟΙΩΡΘΠπαϊ πη. 1Ὼη 
ἩΥΠΠηΪ5 δαποίδίϊο ἰδία 14 101165 ταῦ αδ ἀ5ὺ νοὶ ρίδηθ ἀθοϑῖ. Οδίθγαιπι 15. 4} δου ρϑὶῦ [πὰ ρᾶβδίη ἃ 
Τότ ΙΔ]1ΟΥ] Θχοσαϊζιγ. ΟὉυδ ἴῃ ΓΘ ααππὶ οογία ἰ6χ ΔῸ 60 ορβογναΐα ἤθη 51, πη ]ΐαο οἴΐδιῃ Ἰἰτ6 γὰρ 1η}{18685 


ΤΟΙ] αυδγυτῃ τηδρη 1 ] 61 Υἱχ ν6] ρϑυιτῃ οχοθαδηΐ, αΠΠΘΓΘἢ ΔΙῚ Βα 1181) ΘΧΡΤΊΏΘΙΕ Τ8]}Π|118. 


ΧΥῚΙ 


Οιι8 γϑίϊοῃθ δα] 10 ποϑίγα βου ΡΣ πὶ Π04116198 το! ἀαΡ, ΔαΒ 14 ἰαλυ]α σου χιια τηδηἰοβίαπι οὐϊί. [ἃ 
Θπἶπὶ Γ65 ἰπδίϊαἱα 6ϑί, αἵ δἰῃσι]α οοα οὶ [0118 βίπρι]!8 δα! οπὶβ ραρίηΐβ σοπιρ]βοίθγθηασ. Ουοὰ ΄ιο Δ66ι- 
ταί ἤοσοί δ 400 τηδη! ϑίϊ5 αυδνῖβ ραρίπᾶ οββϑῖ, Γδί1πᾶ αἰΐοτα, ἀαδιηδατηοάσμῃ οοάδχ πμαθοί, δα ἀθχίγαπι, 
δ]ίογα Δα 5] ηϊβδίγαιῃη αὐδοοογμη ρϑγίθιῃ οΟἸ]οοδίδ 5σιηΐί. υδα 6Ἶ τ δα ἀοχίγδη δυηΐ, [0110 Γαοΐο Γαϑροηῃαθηΐ, 
51η15Γἃ ΥΘΥΒΟ. 

Θυρογοβϑί αἱ 51 ηρ11ἃ [0118 ῬΡογοθηβϑηΐοϑ ὈΧΟΥυ 6 Ὁ ἀ6 οἷ5 Θχρ] ]ΟΘ5 486 ΘΧΡ]ΙΟΔΙΙΟΠ6 ΟΡῈ5 ΠΔΌΘΓΘ γ᾽ ἀσδηίαΓ. 

Ουΐπαιιθ 80 ἰηἱ{10 0118, τηᾶχῖπηθ ἰογίἱαπη, ἰλοογαία συηΐ. ΝΊΒΙ]ΟΠΣ ΙΒ ᾿ρ88 βου ρίαγα αγϑθοᾶ υθ 1416 
5818 1601 ροίοδί; [δύϊηα ΥΘΥῸ ΡὈϑββ πὶ ἸῃΔΡΏΔΙ) ἸΘρΘΠαΙ αἰ ποι] θη ὨδΌΘηΐ, Ῥδϑβὶτη ρουϊθγαηί. ἘΕΌΪ1Ὸ 
Ρ80 ῬΓΐΏΟ ἱποαηΐθ ΠΌΠΊΘΙΙΒ ΡΒ] δΒοχί! οἵ υἱοθϑῖηὶ ἐς 5 Ἰαρθηᾶιβ οϑὲ ρτὸ ΙζΌ, Ἐο]ῖο 2. τροεί. 
ψοΓϑι 90 Θ ἰῃ ΘΟ ἴοτα ἰοΐαμῃ ον α θα οϑί, ἰδῆ ὈΓῸ γϑϑιρ 5 βου ρίαγαθ ποη ἀυθίυπι οϑί. ΕὉ]1Ο 8 Ὑ6γ80 
ΤΠΔΙΡῸ ᾿Π΄ΘΓΙΟΥΙ ΒΌΡΟΥΡΟΒΙΐα, ΒΟ ]α σΟΑ]Ο15. Δ|1Ὶ5 ΡΌΓΡΟΓΟΙ ἀ618}15 ατδϑοὶ τοϑᾶγί8 οϑίύ. Οοιῃραγθηΐ ἰδ 
᾿ογαθ ἢδ6 46 ἀπάουϊρίηϊ! σγουϑῖθαβ ἀδοογρίδο: )]6 ΟΥ ΝΜΕΟΥΤΠΙΝΟΝΝΟΥΝ ἈΓ 6 
ΜμΜΗς Ὺ Γ ( 6. Αἰϊυὰ βοριηθηίαμῃ οἰυβάθιῃ υἱὐ νἱἀθίαν ὁ041615 [0110 ὅ Δρρ!υηδίαπι οϑί, ἴῃ απῸ 
ὑἱὰτ γουϑα 1 ΓΘ] αυἷϑ6 ἸΘρτηὐὙ ἢϊιη0 ἴῃ ἸΠΟΔΌΠῚ: Μογε -- (Δα νουβ!η ΠΟ Ρ]Θη6 Βουρίαμη Ρογπα}0) 
Ιζ ΕᾺ.6.: ΑἸΐὰ βορτηθηΐδ ῥᾷθῃθ π1}}}} 1 ΓΟΓΑγ μη σομ θη ῖ. ΕὉ]. ὁ γ Υ50 ν. 18 δα 1ηϊξατη ρβϑὶὶ 80 
ΟΓῸΟΪΒ Βίθηατ δαγο δα ρίοἴιπι οί. Ὁ]. 7 γ. σϑῦϑιι 18 ἈΜΟῪ Ρδγ ἱπουγίδπι ΡΓῸ ἈΝΟΥ Βουρίαπι δϑί. 
ΕῸ]. ὃ νϑῦϑο υ. 18 χα ροβύ αχὰ δύδϑιιηη δύ. ΕῸΪ]10 11 συὑϑῦϑο Υ.Ψ 2. γεὐγιϑιοιέ: 510, Ἰΐθτῃ [0]. 16 γϑῦϑο ἐηϊφιηῃ. 
ΕΌ]1Ὸ 19 Ἰηϑηϊ ΓΟΟΘΏΓΟΥΘ 1 ΟΥΡΌΠΟΙΟΙΪ8 5]ση8 1η]Δία δαηΐ. Τἰθπὴ 4101, ΕὉ]. 22 τϑοίο νυ. 8 βίϊαθ: 810. ἘῸ]. 22 
γ. ΥΘΙΒ 1 ἀπενχθησονται: 516, ΟΠΙΪ580 ε, ἰΐαπι 10]. 28 τϑοί. ἱπθαπίθ βοηθσ Ομΐββο οὅ. ΕῸΪ. 26 τϑοί. υ. 11 
διηγήσασθε: 510. ΕῸ]. 856 γϑοΐ. νϑῦϑι 16 ὦ οὐχ ἣν: 510; Θ0461η ὙΘΓΒΟ Υ. 16 χρινεῖσ μοι, ΕὉ]. 86 τροῖ. ν. 11 
αὐογίο: 515 οοά6χ. ΕὉΪ. 81 τϑοῖ. νυ. 18 ΘΙΝ: Θ εχ ναβιϊρὶβ ἰδηΐαπη σοηΐϊοὶ ροΐοϑί. ΜΈ] οηΐπὶ πιϑρῚ8 
Θ αἴδπι ᾿ς νἱάθίαν 6556. ΕῸ]. 40 γϑοῖ. νυ. ὃ μηθενοσωσησ: 516, ΡΓῸ υηθενοσσωσησ. ΕὌ]1 40 ΡῬΔΥΓΒ ἸΠΊΘΤΙΟΥ 
Τοδοοίἃ οϑί. ΕῸ]. 40 ὑυϑυῦϑο νυ. 9 φιία: 5106. ΕὉ]. ὅδ γ6γϑο Υ. 6 αιδθ γοχ ροδὺ ἄοῆθο βουὶρίδ οὐδί, διδϑᾶ δϑί 
ΕἘῸ]. 589 νϑῦϑο οχϑυηΐίθ στυλ βου ρίιμῃ δϑί βοαιθηΐθ λουσ, ἢ60 ΘΥγαδη οϑὺ Δ δ᾽ίθγσιη. ΕῸ]. 62 τοῖο ν, 10 
χπενηνατο: 5ἷ6, ἰΐθιῃ γοηηί. ἘῸ]. 64 τϑοί. γ. 15 οοιμῖέ: 5ὶς, βῃρ] οὶ ς. ἘῸ]. 74 γϑοί. υ. 4 ἐγ σοπογαξίοηο: 5ἷο. 
ΕὉ]. 77 τροῦ. ὀθχϑυηΐίθ τὰ ἴῃ επιτηδευμχτα ἴῃ [ΟΥΔΙΠΘΠ ΤΟΙ ΌΓΔΩΔΘ ποι ϊζ, ἰϑθη ῬΓῸ γϑϑίϊ 115 βου ΡύαΓΔΘ 
οογίαμη οϑί. ΕὉ]. 18 τϑοῖ. ν. 2 1ὴ τηθᾶϊα [τα γἃ () ΟΥΟΙΒ. βίρηυμη ἅσγο Ρἱοίαπιη 6ϑ(., Ουλιδιηοαϊ ΡΔ5511 
Ἰηνθηϊαηίαγ, αἱ [0]. 106 γοοῦ. Εσράθπι [0]. γθγϑοὸ υ. 6 ἴ(ῦ, Ὀγμηδ6 τηᾶπι}8 δϑί, 56 δηίθ ἢ υἱάδίαν “Γ΄ δγαδαπὶ 
6556. [056 ἸΡΊ ΓΙ ΒΟΓΙΡΙΟΣ ΟΟΥΤΟΧΙΐ Ἰοοπ]. ΕὉ]. 790. ΥΕΥΒ0 Υ. 1 7 ΒΙσ ΠΩ : ΤΪη10 δααϊίαμη οϑί, ΠῸῚ δυρθηίο. 
ΘΌΡΡΙ ἴση Ἰσιία οϑὲ αασ 1,δίϊπα δΔἀἀοδμίαγ. ΕοαθΙη πηοὰο θαι δου] ἱζαγ, οοπίγα, 511}}}106 Γ᾽ ΡοΟΒ [τὴ 
δύροηΐο. ΕὉ]. 81 γροῖ. γοῦϑὰ 1 σ ΒΌΡΟΙ νοσσιὰν ἈΓΡΘΗΐΟ ΒΌΡΡΙΘίαη δϑί, ΔῸ ἰρ80 αὐ Υἱάοῦ! Γ ΒΟ ΡΊΟΓΘ. 
ΕΌΪΪΟ 82 τϑοῖ. γϑῦβι 11 Γὲ Ἰϑρί[αγ, αὰὸ πο ἀθι8 5ἰρηϊ δολίαν, 56 ἀοηιπθ. Ῥ]θυιηα6 ἀομ5 ροῦ ὯΒ5 τοᾶ- 
ἀϊξαν αἱ ἀοπιπυβ ρΡεὲῦ ΝΘ. ΕῸ]. 84 γνϑῦβο ν. ὅ ἱπίουρυποίιμη Υυγβὰβ δὶ τηηἷο. ΕῸΪ. 89 γϑῦβο νυ. 14 
εριλωνῖμ: Ραϊο 510 βίδιυπηι δῸ 1010 ΒΟΥ Ρύα πὶ 6556, αυϑιηααδιη δχίγθιηδθ ᾿ἰ {06 γὰ6 ἴῃ Ἰοσαπὶ ἀρίγ τα ἰη0ὶ- 
ἀυμπί ρῥγορίθγθδαιθ τοϑουϊρίδο υἱά θοῦ] ροβϑιηΐ. ΕῸὉΪ. 02 γρϑοΐ. Ὠυπη ΓΒ αυδίθγ 018. ΠΟ Βυρογ δύ ἸηΐθορΌΓ. 
ΟῸ]. 92. γϑῦβο αδυογίϊδέϊ: 5ῖ0, ἰΐθιη αὐ ρει) ΟΥἸἾ550 Δ]ΐ6ΓῸ 1. ΕἾ. 93 γρῖβο υ. 18 υπέεσχω: 5156. γεογϑα 20 
δοσυγδία ἴῃ Ἰηᾶγρῖπο [Δ ἃ τοααϊαϊτπηυ5. ΕὉ]. 90 νϑυϑο ν. 18 κλιτου: 516, ΟἸ1380 σ ΡγΟΡίΟΣ σ φυοᾶ Βοαυϊίαγ. 
ΕῸὉ]. 91 οἱ 5344. ἴουτηᾶ Πα 6 1] ς Ῥ8.110 ΡΓΟΡΙῺ5 δὰ ρδπὴ Δοοραϊΐ χὰ ΘΙηδίτοαβ σοάθχ αἰϊΐατ. ΕΟ]. 99 τϑοί. 
γ. 14 πεφυτευιλενη: 510. ΕΧ ΠΟΟ 000 υἱ 6Χ 8115 5818 οἰατιπη αἰ, Γδπα αγϑθοὶβ ΠΟ δοροιηπιοάδίδ 6588. 
ἘῸ]. 100 τϑοΐ. ν. 6 βίρῃιμῃ σοΙη τη 15 Υρθηίο βουρίαμῃη οϑί. ΕὉ]. 100 τϑοΐ. ν. 1 ἀδοραῦ οαϊ Υ. αὖ ἴῃ σοα 66 
αϑῖ. Ἐσοάθιῃ [0110 γϑῦϑο ν. 8 ὈΝΆ: 5. οχ Εἰ τοϑιϊὰἴατη οί. ἘῸ]. 111 τϑοῖ. νυ. 1 οἱ 10. ἀυ 1871 ρούδϑῦ αἰσατη 


ΧΥΠΙ ο 


του οὐ μου 5ἰδί! πη 8 181{10 βου] ρίαμη 116 11 δὴ ἀθμ) πὶ ΟΧ τὸν οὗ μὸν Ὀγ]ηᾶ Ἰηδηὰ αἤροίαμη. ΕὉ]. 118 γ. δὰ 
γ. 160 1,15 δααϊίαπ οϑὺ Βὶ ΟΠ ΟΟΙΏΡΘΙΑΪ σῖρπο. Θιοὰ αυπηὶ Ρ] ΓΟ 5: σ ΠΟ ΪΟΠ68 ὨΔΌΘΓΘ ροβϑδὶῦ, αΌ Δ ΠῚ 
ΠΟΟ Ιοθο Ὠδθδί Ρ]Δ ΠΌΤ 111 ΟῚ αϑΐ. [πνυϑηΐϊταν οἰΐδηη Ροϑίθα, 1011. 192 δὰ νρϑιηι 17, Ἐρ]. 116 νϑυύβϑο 
γ. 16 ἡρωδιου ; 55. ΕῸ]. 117 τοοῖ, ν. 11 ορυωμενοι; 510. ΕὉΪ], 118 τϑοῖ. ν. ὃ αὐτοισ υλλεζωσιν: 510 ΟἸΏΪΒ50 σ 
Ροϑὺ αὐτοισ. ΕῸΪ1Ο 128 νογβϑοὸ δὰ ἴῃ] 1} βίη 106 δαπηοίϑίιπι Θϑὲ αἰσδιηθηίο ᾿Κ Ἂς. ((. 6. χαθισμα), φυοὰ 
1πΐγα ἴῃ 1058 Θαϊο 6 ΧΡ πομπῇ ουγαγυΐ 8. ΕῸὉ]. 124 ὙΘΓΒΟ Υ. ὅ Δ ΒΌΡΟΥ θὰ ἀσσὴ ἰρ88ἃ ὈΓΠΠη8 ΙΠ8Π1 
δΔισοηΐο ΒΡ] θίσϊῃ οϑί. ἘΕὉ]. 125 γϑεΐο ἱπουπίθ ἱσ αὐ ἴῃ σ04166 65 δΔοουγδίθ ΘΧΡΓ ββηι15. ΕΟάρχὴ [0]. ΥΘΥΘῸ 
δα γν. 12 ἐεροογιμί Θα] ἢ πηιι5, 564. ΠΟΠΏΪΠ1] 60 ἰῃ ΥΘΥ00 δγγαίαπ, υἱάρίαγ. ὙΠἹαΘίαΓ ΘηΪΠ δηΐα ΠΟΥ Εὶ 
ἸΏΥΘΥΒΌΙΏ Εἰ Βουρίθ πη, Εἰ γοτο απο 5641} ἀΘ σα Ὀαΐ ΒΙΡΏΟ - ΒΌΡΟΙ Εἰ σοιῃρθηβδίαη. Οαδα 5]ηρτ]α απ ΟῚ 
580}8 Ἰ᾿Ιαπθδηΐ, ἐδοογίηέ Θάογα ἸηΔ] αἱ] τηι15. ΕὉ]. 131 νογϑ. ν. 1 αοδοοαμηξ: 510. ΕῸ]. 188 νϑυβ. νυ. 17 ρϑαϊξ: 
810, 81η6 5'θιηὁο -- Ὁ]. 18: γ6γβὸ δὰ ν. 14 σχιιὶ: 51:06. ΕὉ]. 186 γοῦϑο υ. 17 ε ἴῃ εξολεθρευθειη 058 ὈΓΠΩᾶ τηϑηὰ 
Υσθηΐο ΒΌΡΡΙΘίαη) οί. ΕῸ]. 138 γϑοῦ. φιε: 516 Ἰθρὶ, 564. Π656010 8η Π]1] ουδημθγί. Θαοά γ. 16 βϑχυϊΐαγ, 1’. 
μδυὰ ἀυ16 να]οὺ ἐπ, 10]. 139 τϑοΐ. ν.ἕ 10 λαμπροτεσι: 510, Υἱ 1056. ΕὉ]. 140 νϑῦϑ0 δὰ νυ. 8 νἹάθίῃισ βρη - 
ΡΘΥ ἱπουγίδπη Δα ροϑίϊ πη 6556, σαυτὴ ἐογγίδιϊς Ῥ]Θη6 βου ρίιηι 511. ΕὉ]. 14 τοοΐ. δὰ νυ. ὅ σαοίνηι σαρίκι ὉΥῸ 
σαρίκι σαοϊογιηι βουϊρίαπι 6556 υἱδοίασ ΕὉ]. 146 τοοῖ. νυ. 8 ευεργετησεν: 50. ΕΟάθηι [0]. γογϑὸ δὰ νυ. ὁ 
τοία ἠιθα ΔαδοΥΙρίαχμῃ οϑῖ, ᾿ἰοοῦ 15 ὙΘΥΒᾺΒ ἴῃ ρ58]067010 ΤΌΓΙΟΘηΒΙ οὐ Ῥδι1015 8115, δΔοοοα ηἴα Υ6ΓῸ Θἴ8η) ἰη οτρυθίθ 
Τ,Αἰῖμο νϑίθσὶ, ποὴ Ἰοσαίιγ. ΕὌ]. 148 νοῦβο ῥογύϊμαο δὰ γοΥβαπὶ 1 ἴῃ οοαΐϊο6 Ροβια οϑί, βρα ἀθθοῦδί δὰ 
γ. 2 ροηὶ. ΕὉ]. 140 γτοοΐ, δὰ σϑύϑυαιῃ 20 βου ρίαμῃ οϑῦ λαθ αἶθ5 ῬγῸ ἤαδο αἰ68, Οαϊυβιη0α] ν][18, γᾶγα 5.η|. 
ἘῸ]. 160 τϑοῖ. νυ. 10 οἱ 14 ὠιηιασμίας οἵ βογιι οαἀϊάϊτηυ8, 564 νἱάδίαν 11 {{ογᾶγιπὶ γ6] βίρποσγιτῃ 814 αἹὰ 
ΘΧίΧΘΙΙΟ ΠΠΔΥΡΙΠ6 Γαϑοοΐα πη 6586θ. ΕῸ]. 161 γϑῦϑο υ. 10 ᾿ἰϊΐογα γ6] βοΐ υπηδγβ Βὶ ἴῃ τηϑΥρη6 δτο δϑαϊξι5 
αδί. ῬῬαγίποῦ ἰδία δὰ ϑπρυ ]Δγοα Δ ρβδ]πιὶ 118 ἴῃ ΟΟΥΓΟ5. ὙΘΥΒ8 αἰ ] Π]ΟΠΘΙ, αὑδ6 ΟΧ ὙΘίθ ΠῚ 
Βουρίοταμη ὈΤ15. ἱπποία!ς. Οὐδ ἀθ γὸ οἵ. Η]]αγΒ., ΑἸΩΌΓΟΒ15, Η]ΘΓΟΒΥΠΙΒ, 811. ΝΟΠΊΘΙ ἰϑιηθη 4] ἴῃ 
Πο6 γ58]16 10 Παθθηςυ ρᾶγαπι ΘΟμγθ πη οὰπὶ 1Π{{6γ]5 ἩΘΌταΘἰ8 αυδθ ἴᾶπο δα γϑη Δα ΘΟ θδμίαγ, πος 
Ἰη8 618 οαπὶ ΥΟΥΒΙ 5 αὐΐθι5 1186 Δαροποθδηΐίασ, ἩδοθηΐαΣ δυΐθπὶ ἴῃ ϑυπηᾶ ἀποδοίη, αὶ γογβὶθι8 
4αθιηδατηοάππη ΠΟΡἿ5 Πα ΔΉ ΓΣ ἢΪ5 8 ρΡο51 βυπί: β δὰ νϑύβϑιμῃ 10 ἀνταποδοσ, γ δὰ ν. 88 νομοθετύσον, ὃ δὰ 
γ. 49 μνησθητι, ε δα ν. θὅ χργστοτητα, ς δὰ ν. 18 αἱ χειρεσ σου, ζ δ Υ. 81 ἐχλειπει, ἡ δὰ ν. 97 ὡσ ἡγαπησα, 
θ δὰ ν. 118 παρανομουσ, ι Δ γν. 182 επιβλεψον, τα δά ν. 14 ἐχεχραξα εν ολη, ιβ δὰ ν. 161 ἀρχοντεσ. Οδίβιγιμ 
ὨΪΏ11 δἰ ]6 ἴῃ οοαϊοῖθυ8 Κ΄ ηΔ] 00 Νδίϊοδημο ΑἸοχδπάσί πο ἱμνθηϊζυγ. ΕὉ]. 158 γτοοῖ. δὰ ν. 10 ἡπαμάαΐο 
οαϊάϊπη8, 56 πιϑιρὶημθ γοβθοῖο ΥῸΧ ΠΟῚ Ὀ]ΘΠ6 ΒΡΟΓοδί. ΕῸ]. 104 ὙΘ6ΥΒῸ υν. 18 οἵ 19 τοῦ λογου σου τοῦ 
δουλου σου: 516. ΕὉ]. 151 γαοί. ν. 18 ἐπλασσαν: 515, 864 σ ΡΓ5 ΘΙΆΒΙΙηΙ οδ΄. ΕῸ]. 159 γϑοξΐ. δὰ Ὑϑγϑαμι 
1 ὃν σοηπογαΐίομο βοτϊρίαμῃ οϑί. Εοάθπη [0]. γ6 50 δ γ. 6 ἰῃίβυ. ἐμηι5 διεη)ν οὖ 660 ΟΥ̓ᾺΟΙ5 βρηατῃ [4116 ἸηΑΧΙΤηδ 8 
ΟΥΙΏΔ6 ᾿ἰηἰουροβιίαμη 6ϑί. ΕῸὉ]. 16 γοοΐ. δᾶ ν. 19 ργοόορα θϑίο βουϊρίι τη δῖ, ΠῸῚ 27Ὸ}6 68 ἔκ. Ἐρ]. 168 γ6 50 
γ. 14 ποθεν: 5]... 864 π ἀοϊοία μη. Εο]. 160 τϑοῖΐ. δὰ νυ. 11 1,δἴϊμα οογγθοίᾷ δαπῦ 0858 Γᾶ Ιηδη. ἘΔ 6Ιη 
(0]. γ6γ50 Υ. 7 βου ρίαμι οϑὲ ὠχοδομουμενη, νἱῦῖοΒα6. ΕῸ]. 1716 τοοῖο ν. 19, αὰὸ Ῥγδβϑίθυ. τπόσοὴ οχὶῦὺ ἢδθς 
ρᾶρίμδ, ἐφ ἡμᾶσ βογϊρίιμῃ δϑῦ, αὖ ἴῃ 81118 φασααδ Πυῖβ πδυὰ ρδαοβ. ΕῸὉ]. 176 γϑγ8. ν. 117 οὐ ὠμοσεν : 5ῖ6, ΥἹ 1058. 
Εο]. 185 γνϑῖβο νυ. 7 ζαχαριχσ: 516. ΕὉ]. 188 νϑῦβ. γϑῦβι 11 πλιασθησονται ΒΟΥ ρα Πι, 564 τ ῬΓΠ18 ΘΓΑΒ πη οϑ. 
Ἐ0]. 191 τοοῖ. ν. 2 σοπιπιᾶ ροϑί γλωσσωδησ ἃγροηΐο 058 ΡΥΪπιᾶ ἸΏΔη 5 Ροβαϊ. ἘΔΌΠ]Ο ροβὺ Ἰθρὶθαν θηρευσαι, 
ποη αἰϊΐοῦ. ἘῸ]. 192 νϑῦϑο νυ. 4 [{Ε-ἰ βυ ργδβου ρίιμη ἰρϑίιϑ ῬυΠΔ6 Ἰηδπ5 οϑῦ. ΕὉ]. 100 τϑοί, νΥ. 1 οὖ 2 μου 


ἰσίίαν δ15 βοτρίαπι. Εοάθιη [0]. γ6Γ5, ν. ὅ εὐθιχ : τ 6Χ ἡ Γαδ ϊαϊαμ οβῦ, αποα ᾿ρ5] 50] ΡίοΥἹ ὑΥἹ αθπά πῃ νἹ ἀθίγ. 


Ε0]. 197 νϑῦβο νυ. 7. ργιωηρέμαγία: 5ῖς αὖ αἀ!άϊιπι8. ΕῸ]. 200 τγϑοΐ. ν. 6 αἰνιτε: 510, 564 } οΧ ΕἹ νἱα οί ῥ᾿υἰπηα 


ήδη τοϑ τὰ. ἘῸ]. 201 τοϑοῖ. ν. 6 ἰαμααί: 5ῖ.ς, βοᾷ ἀθθοθαΐ ἰαικίαΐα 50]. Ἐοάδιῃ [0110 ΥὙΘΓΒΟ γ. ἵ 


ΧΥΠ 


χλαλαγμω : 58:6. Αα ἤποπι ρῥϑδ]ῃογιὴ 100 γοροίπμίῦ αιδα ΡᾶΒ51 πὶ ῬΘΥ Ὀ58]Ππ|05 δ βοῦρίδ βαηῖ, υὖ 6] ἸΠη118, 
δοξα οἱ καθισμα. ΕῸὉ]. 208 γϑοΐαμι βου ρίαγαθ ἢ1}1}1] Δοσθρὶδ, ἢ66 ἸηΔρὶ85 209 νϑύβιη. Ῥϑδίπλασῃ ἢΠ]Πὰπὶ αὶ 
ποτα 150 Θχοθαϊύ ἰοΐαμη 6586 Δ.ΓΟ ΒΟΓΙΡ αΙ ΔΙ ΒΌΡΓΆ πο πυΪπη8. Ῥαησία ἔγρα θη Γ ροβὶΐα [ΟΥΤΉΔ 1] 
Παθοηΐ τηθαΐδιη φυδηάδιῃ ἰπίου Θομηπηδ 15 οἱ ΡΌΠΟΙ βίσηᾶ. ΕὉ]. 2009 τροῦ. βισιιδ ν ΓὉ 5 τη816 τορϑί {15 Δα 8 
οὐ [ρ58ἃ δ10 βουρίδ βυηῖ. δια ἀυ}16 ἰδπὶ ΘΓ ΒΟΥ ὈΘΠΔΊΠΏ ΟΥ̓ΤΟΡ ΔΗΪΠΊΔΎΘΓΘ5. οί. Ἐοάδπι 00]10 ΓΘοίο 
γ. 9 ΡΓῸ βρδίϊο ἀν! θαυ ααΐη νοοῖ χα ριϑοοθϑβουῦῦ ὁ δυο 5. ΕΠ 'Ρ50 ἰΙοθὺ ΄ιθῃ Ο οοουρᾶραΐ 
ἸΏ Υϑη8, 501558 οἵ ἢ]0 56 υῖοο γοβαγία οϑί. 1. δου γα 1551Π|6 60 αιῸ οοὔθχ μδὈθΐ Ιοοο ΟΟἸ]οσανίμη5. ΕὉ]. 210, 
ἀρρογα 15. 101118 Ρ]υσθι.5, ὨΥΠΠογ πὶ Ἰηἰ ἢ πῇ Εὖ Δ0 αἰΐθγα ρᾶγίθ Ὠγπηηὶ βοχίϊ, αὖ ογὶ ἰρβῖαβ ΠΠὈτὶ ΤΌΓΙΟΘΗΒ15 
ΟΙἄΟ. [5 σοηγνθηλῦ οὑπὶ ἰθγ]0 ὨΥ̓ΠΊΠΟ 6Χ ΟΥ̓ΪΠ6 ΑἸΟΧϑη τὶ οΟα ο58, αιιθπὶ ΒΓΘΙ ἀμροτ5. ἴῃ ΘΙ! ΠΟΠ6 588 
ΟΡΘΓῚΒ Οταθίδηϊ νοὶ. ΤΥ. Ρᾶρ. 121 οχῃίθοῖ. Ουἱ ἴῃ Τυγοθηβὶ ϑϑαυΐταν, 22, ἰῃ ΑΙοχϑμάγ. ἀπαροίπιιβ αβϑί, οἵ, Βγοὶ- 
ἄρ. ραρ. 185: ΗἩ τοϑροπάοί ΑἸοχδηάνίηὶ οοα οἶδ βαρίϊηιο, οἵ. Βεοιτίηρ. ραρ. 180, Θ ἰῃ ΑἸεχαπάσγίηο οοΐαναβ 
αδί, οἵ. Βτοϊϊηρ. ρᾶρ. 181; " ἴῃ ΑἸοχδπαγίηο πομι8 δϑύ, οἵ. Βιοϊηρ. ρᾶρ. 132: δι ἴῃ ΑΙοχ. δέ ἀβοίπημβ, 
εἴ. ἁρυὰ Βιοϊηρ. μᾶσ. 188: 2 ἴῃ ΑἸοχδπαιηο οοάΐοα οχίγοιηδιη ραγίοπη Βγπιηΐ ἀθοίῃὶ οἵβοὶί, ηἰδὶ χαρὰ 
ΠΟΠΪΠ1] 101 ρίδηα ποι Ἰθσίίαν, οἴ, Βτοϊπρ. ρᾶρ. 185; [Γ΄ Θοἀ6ῃ) Πυπη6ΓῸ ἴῃ ΑἸΟΧΔΠ σηΟ μοίδίαγ, οἵ, Βγοιηρ. 
νᾶ. 18δ: ΠᾺς τοϑρομάρί ἴῃ ΑἸοχδπάγίηο ἤγιηποὸ ἀποάδοΐμηο, οἵ. Βηοϊτπρ. ρασ. 180. Ἡγιπηϊβ πιδίαςηι8, 
71 1η Τυγοθηδὶ ΓΟ Π1}110 ΠΠΠΘΙῸ ποίδίαγ, αἸΟἰἐα ἰῃ ΑἸΟΧΔΒαση0 ααδγίαβ ἀθοίτηι8, οἱ. Βγοι ηρ. ρᾶρ. 186. 
ΕῸ]. 210 τϑοῖ. δᾶ ν. 18 βουϊρίυμῃ δύ: αοηνηὶ οηΐηι βιιέ, 588 ἤδ6ο ἀὐᾶθο 8. π0 ΓΟΒΡΟΠαΘηζ, Π6Ο ΙΠΔΡῚΒ 818 
{τὰ αυδ6 δοαιπηΐαγ; 1:6 ]]6οΐο διιξαπι ΘΥΓΙΓΌΓΘ ΒΟ Ρίοῦ 1,40] η15. 181] Δι} 18 Δα α]α11. ΝΟ ᾿ῃηΔρΡ15 φυδατγαηΐ 
αυδ6 [Ὁ]10 212 γϑοίο 1,δἰϊμο δαβουρία βιυηῦ: φιίουϊέ, ργοοῖδα 68έ, δρογαθαηι; ἰΐθιη αυδ6 (ΟἸατη 218 τοοίαμη ἃς 
γΘΥΘη Δ οῖ. Ουδργορίογ 1δηᾶ ροβί νοτρᾶ αἀοηιηθ βαϊυνην Ὧ16 ταγϑιι5 ἀσΘΠοϊαηΐ, π]51] ασαοα ἰδία, ὙοΥθυ τὴ 
56 Σ ΡΘΗ Θγαϑαμη. ΕῸ]. 218 τροίο ἔμ απίοηι ογ4 Βουρίαμη οϑί, βϑα 1ἰογαγαπὶ 8]1ατἃ ΡαυΠ. Αἀ 
ΥΘΓΒΙΩ δαίΐίαπι 16 Γοϑθοΐο ΤἸΠΔΥρΡΊΠΘ ΡΔΥΒ αἰ] 418, ᾿ἰογὰ8 Ν οἱ 81 αυϊα δἰϊὰ δα αϊῦαπι ογαΐ ρου. ΕῸΪ1Ο 214 
ΥΕΓ80 Υ. 10 σὺ ουν χε ο θσ ο των: 516 Βογρίαπη οϑί. [ηΐοὺ 9011 211 οἱ 918 δχοίαϊξ το]. ΕὉ]. 220 χοροί. 
νοδιι 10 ὑμνεῖτε ΒΟῚ Ῥ]6η6 Βο]ρίαπι οϑί ἀδβοϊθηία βραίϊο. Ἐσοαδπὶ [0110 ἡ 80 δα ν. ὃ ὑομοαϊοαΐ ΔαβουρίαΠ) 
οβϑί, βϑθὰ ἀδθθαΐ 50 0}01 δοηοαϊοϊίθ. ἘῸ]. 228 ρυηοσία Ρ6Γ ὨγΙηπι τηδία π11 Ροϑὶΐϑ ΤηΔΡῚ8 ΤΟΥΠΊΔΠ) ΘΟΙΏ- 
Ιη8 15 αυδη ΡΟ] ὨδΘηΐ. ΤῳΟΟππὶ Τη6 6] 1} ΓΘηρπί ᾿γδοίον ἃ αυοᾶ γογϑιι ὅ [011] τοῦ παοίαγ ; ἢΟ0Ο 61} 
ΡῬΘΙ ΠΟ ΓΔ δὰ Ἰρϑιη ρθάθιῃ Ἰ᾿ἰἰογὰθ αὐᾶα ργϑροθαϊὶ ροβδιαμη οϑί. ΜρΙΥΔηδ ΡΆ5811ὴ ἰδθ8αὰ οϑί οἴη 
ἰδοΐαγα βου ρίπγαθ. Ουδοὸ ν6ΓῸ νοϑύϑη 117 υἱγ]δα 6 Ρᾶσίηδα ΘΧΟΘΡΟΓηΐ, ΘΠ ἰρ8ἃ ΙΏΘΙΏΥΔΠἃ ΡΟΙΙΘΥΠηΐ. 
ΕΌ]Ϊο γεγο νυ. 8. δηίθ Ι((᾽ ᾿ἴογαθ χαδο νἱἀδαίαν Ἀν} δρβίθγβδθ ϑιηΐ. 


Ιηὴ {ποϑδαγίβ ὈΪ]οἴμθοαο Ὑαίϊοδηδο οχ ἃπηῸ 1180 Μδγο Δ] Δπὰ5 116 Ργορ οἰδ οοάοχ οϑί, ΠΕΠΊΘΓΟ 
οἱρῃδίυβ 212, οαὰ5 46 μγδοβίϑης ἃ ροϑί (σίγα οαϊἸΓΟΥΟτ ΘΟΙΠΙ ΘΠ ΔΙΓΟΤΠη ῬΓΟΘΟΡΙΪ ἴῃ Ἐβα δηλ (Ρ ΙΔ 16Γ6 
ῬΑΥΒ115 ἃ. 1080) Ἰπου]οηΐον Μοηίοί! σοη5. Θχροβαϊ ᾿η Ῥαϊδθοσγ. ατᾶθο. ρᾶρ. 224 5,ᾳ. Εγαΐ ἴπης [ΘΙ ΡΟΣ 5 
ΘΟ]]ΟΨῚ [Θϑυ ἀγα ῬΑΓΙ ΒΘ η55 αποὰ ἃ [ἀονίοο ΜδρηΟ ποιηθὴ παδοί, αἀασπη ἀσάσπῃ ἃ βθηαίο ΜδγΟἢ8]0 
Βοϊβιμογδθο δα ΒῸΡ πο] πῃ σδγα ΙΔ] ΘΙ 0116 611 Πα οΥ οὶ Μᾶρηὶ ἰδ 1οΥΘΙὴ ἰγδηβϑβδοί. Μοηὶθίϑ) 018 δυΐθτη 
Π05 ἰδηΐυπι δα Ῥ]ΔΘΟσΓ ΡΠ 60 ΕἸΌΧῸ 505 65ΐ, 564 οὐδ δ Θχο ΡΟ ηἀ88 ἸΘΟΙΙΟΠ65 ΟΥΡ ΘΒ ΠΟΧΔΡ]Δ 65: 
αῦᾶ 46 Τα 1η Ηδχδρίοσιη ἴοπιο 11]. ρᾶρ. 817 (οἷ. δρυὰ Βδῃγαί ρᾶγί. 11. ρᾶρ. 881) οχροβϑιῖϊι. Νοῃ ἸἸουἱ 
[ΔΙΏ 6 οἱ ηἶδὶ ΡῈ αυδίγ ἀπυχη αἱ] οοαΐο6, Ῥγορίθγθδαιια ἴῃ ΟΟΥΤΙσ 15. ἸΘο Ομ θι15 Εβαϊδα ΟἸγο ἸΔηῖ5. οἱ 
ΟΧΟΘΓΡΘΙΏΑ 18 Ιογθιηἶδα οὐ ΕΖΘΟἢ 6115 ΔΟαῸ ΒΟ Θ 1 ογαῦ. ΝΌΡΘΙ Τμ ΘΠ Π]ΟΠΘΙ 6115 Τρ Ὁ ΑὨρΘ] 5 Μαὶὰβ ἴῃ 
Νονδο Ραίσυμῃ ΒΙ ΠΟΙ μ6οδθ ἴοπιο ΙΥ. ρᾶρ. 818 54ᾳ4ᾳ. (Βοιηδθ 1847) 5δοαπο ρ]υ18ἃ Ὀομδ6 ἔτι ρσὶδ ᾿πἀ6 ἀρρ ΓΟ Ρ- 
ἰασιπὴ ΡΟ] οἰϊ5 ὁδί. ΝΟ Ὑ61Ὸ ἀδΡΓΟΙ ρΒ1ζ, ῬΓΟΙΏ 5518 ποτ 6 ῬΥΔΟΓΘΡίμ 8. 


ΧΙΧ οἵ 


-ωοω---- - ..... -..«,, . ω.-.-.ὕ.- ᾿ 


ν τ γα “{ ΉΞ Σ τας πεν εεα απὸ πα σὰρ. πστ΄ πὐπασον 


υσπι ἰσίταν Ὑ6 6 8Δηηὶ 1800 Βοτμδθ δαυ!ἀ6πὶ ὙΟ Βα ΔΓ, ἰθιῃρΟΥ 5 11πα ααοα ἃ ΡοΥΓβογαϊδη 0 ὈΪ]ΟΥΆ ΠΩ 
οΟαΪΓοα νδίίζοδιιο 1209 ΔΙΟΘΌΔΥ οἴἴδιῃ δὰ οχδιῃ] Δ η6 11 ΘΟΟΙ ΘΙ ΜΑΥΟΠΔ] Δησ Δα). Θιοά ΟΧΔΙΏΘἢ Π]0 
ἀοου Μοηίοία!οοηΐαμη 011πὶ 46 ϑοοθηθ 8 615 π0η ΓΘοΐθ ] 1556. δίδία! θ θη δοσθηΐιβ ἱρ88 ὈΥΪπηᾶ 
ἸΏ8η} οὐ Δοουγαί 5 α]ἀθ1ὴ 4118Π} 1η 8}}1}5 ἰΔηΐδ6 δη(1αυ1 8018 11ΤῚ5 ΡΟΒΙΟ5 6556, ΡΓΟΡίΟΥ 4185) ᾿ρ58Π) 
Οδβ581η. υὐ [8016 οχ αἰδραϊδίίοηθ οἷ ἃρρᾶγοῖ, ἀθιημη οοΐανο [1111πΔ 5860 }]0 βου ρίαμη σΘοηδβοὈ δῖ. 
Αὐ η0}10ὺ8 ἀυδι᾽ῖο αυΐη δοοθηΐαβ 110 Ροδί ᾿ΡϑαΠὰ ΒΟΙΓΙΡΙΟΓΘΙΩ ΔῸ 60 ἰπ]αι δἰηΐ οοαϊοὶ 4 γϑίθγοῃ) 
ΒΟΙΓΙΡ ΓΔ 58 ΟΡ 551Π|6 ΟΟΥΤΟχὶ . Οὐδ ΓΟ ῬΓϑΟίου οθίοσα ἀοθουηθπίο 6556 ροίογιηΐ [0118 δά οἵ 216 
΄αυοσιῃ Ππὰ Ἰἰῦγο Εϑ8ῖδθ, 0. ἘΖΘΟἢ]6]15 ρΡιϑΔθοθαϊί. [ΓΡῚ δηΐπ τἸη]ΐα ααὯθ Π0η δα ῬΓΟΡΠΘ δι γᾶ, 
Ρου θη οἰἰδιηηπη οδγοθηῦ δοοθηΐ. Νθο διιίοῦ βου ρία βϑυηῦ Ὀ]ΘΓΔ46 486 ΙΩΔΥΡΊΠΘΒ Οὐοπρδηΐ 
(οοιηρ]οπί δαΐθηῃ ραββίπι αὐ ἴῃ Εδδῖδ ἰοΐοβ ΤὩΔΥΡΊΠ65), Θοἰϊδιηϑὶ ΠῸ δὰ γϑίθσδβ ἰῃζθυρσθίθϑ βρροίδηϊΐ, αὖ ἴῃ 
Ὠδηΐ 616 Ρ. 229 χαι ἴδοντεσ συγγινομενουσ αυτουσ. ΕΠ 81) οἰπβηιοαὶ ἰοοὶ ργδοοραδπι ργουαπαϊ νἱμὶ Παθθηΐ 
΄αϊθυ8 Οἰγιτη οδὺ δοοθηζαχη Π0η δα ΔηΓ16 1155] 128 Π| ΒΟΥ Ρ ΓΑΙ 564 δὰ ΟΟΥΤΘΟΙΟΠΘΙ ΡΟ ἾΠΘΥΘ. Οπ86 αυϊά θη 
Γ65 4ὯἋ6 δοίαίβ ἢυϊὰ8 606 1018 1πα] Δ. Ὑ]5 ΤᾺ] τὴ 6 Πορ]]ροημάα οϑί. [,2166΄ ΘηΪπὶ ᾿ρ8586 ΙΔ] ΔΓ πὶ ᾿ἰ{{ ΓΔΙΌΙῚ 
ἔογδα ργοαἀποΐδα ἃ ἴσα οὈ]οηραθ ΔῸ δη 4} ]155}10 0 ΘΘΠΘΓΘ ὉΠ0]8]1 58015 αἰ ογδηΐ, ἰδιηθη 5860 .}}0 5ΘΡ.1η0 
δαρηΐον Δαβοῦ θη άδ6, ΥἹΧ Β6Χίο ΡΟΝ ΟΤΟΒ ΠΔΌΘηαΔ6 βιηΐ. δαηί Θη]πὶ 8ἃ}0 1118 βου ρίΓ 486 τηδπιπὶ ΟΟρίδΙη 
ΡῬτοαϊέ, οὐ ασπη041 ἴῃ ἀποῦιβ αἰσ] δα Τοβίδιηθης ! γαρτηθ [15 ΟΌΒΟΥΥΑΥΪ ΠΌΡΟΙ 6Χ Αδρυρίο ἃ 1ὴ6 Ρβίγορο]η 
Ρ6}]4{15 οὐ γοϊηπο ΠῚ. ἢαὰ5 ΜοΒυμθπουπὶ 601] 6 οἴ] 0}15 ἴῃ Ἰαθθιῃ ργοαϊτγ 15. Αἴαπα 511π}}}1ἃ [0118 οὐ ᾿ρ58ἃ 
ἴῃ Αρργρίο ἃ ΠΟΌΪΒ ἱπυθηΐία ἰδ ῬγοΟΐ 118 γΟ] 1 Π 6 ΡΥη0 (ἃ. 1855), ουἷὰ85 ἴῃ Ῥτχοίορρ. Ρ. ΧΧΧΥ. οἴδιῃ ἀ6 
5: }Π[ΠΠ{π|1Ὶη6 ΜΑΓΟΒΔΠ]ΔηΣ ΟΟ041015 αἸοΐαπ 65. ΠΩΔΡΊΠΘΠ) ΒΟ ρίαταθ ἰῇ ΡοΟβίθγ ἢ τ ϑοσνϑηι5. 66] 1. ]. 
Μομπίοίδ] οη158, ΘΟ4τ6 τη] 0 Ἰ 6 ]ογοῖ ἃ. Μαὶμ8 1]. 1.1 ' 

Οὐάοχ Ρ]ΌΓ68. ΟΟΥΓΘΟΙΟΓΟΒ ΟΧΡΟΙ5 οϑὺ, ΔἸΙΟΓΌΠΙ ὈΓΪ5 Ροβύ ἰρ50πὶ 50. ΡΙΌΓΟΙα οἰυβαιθ. ΔΟαΙΔΙΘΠῚ 
διορθωτήν, 5 Αἰ ΓΑΙ Θηἴο 5115 ΡΔ.]]υ] τ Ηδνυοβοθηία, ἰάθη δύ ααἱ δοσοηΐαβ Δα Ια οὐ πηυ]δ5 ἰουιηδ5 δῃ ]α 1ΟΥ 65 
δ 801 δονὶ υϑὰπὶ οἱ συδιῃπηδί] ΟΥ̓ ἸοσῸ5. οΟΥΤΟχιΐ. Ηδθο αυθὰ5 [ποῖ 5 δϑί ἡθροία 1050 5ΟΥΡΙΟΥΘ ΘῸ1η 
Τ10}{0 ΡΟΒΊΘΣΙΟΥΘΙῚ ΡΓΟΌΔΙΘ ΥἹἀοηΐαΡ. Ταχηθῃ οἰ δὴ 15 αι] ἢ η6 ΘΧοΘρ]ΐ οἱ ΒΘΟΌΠ5 ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ΠΟὉ15 Α]οΙ[ΌΓ, 
Π014}10π5 1 {615 αὐΐαν. ὙΙΔΘίαΓ 60 4] ὈΓΘΘΟΘΒϑΙ Ὁ ΥἹΧ τη} 0 ΓΟΟΘΏΓΟΙ 6886. ῬΆΒ51ΠῚ Υ07Ὸ Οὐδ 1 1058 56 
ΡΥ ΤηΔη118 ΘΟΥΓΟΧΙ(. Ιπ|οΓΡυΠΟΙο τιδρπᾶπι αἰ Πσυ] Δίοπι ργορίογοδ μαθοῦ φαοὰ ραϑϑὶπὶ αΠ{ῆ 116 6δύ ὈΥΙ Π]Δ 1 
ΤΏΔΠΠ1 ἃ ΟΟΥΓΟΟΙΟΓΘ αἰδίϊηρταγο. Ῥυποίδ αιδθ ἴῃ Θαϊ 06 ΘΧΒΙΡῺΪ ἱρϑὶ {0 ΒΟΣΙΡΙΟΣΙ ; 486 ἃ ΟΟΥΓΘΟΐΟΓΘ 
ΤΠ} 1 ῥγοΐδοία νἀ δΔηΐΥ, Θδαι6 τη]ῖ0 Ρ] Γᾶ διιηΐ, ΠΟ ΟΧΡΓΘ581. Ηδυα ΓΆΓΟ Δοοαὶξ αὖ ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ Πρ ΓΟ δίδ 
ΔΗ ΧΌΪΟΓΟ ᾿η ογρΡυποίΐοηα δι 5{πογοῦ βυδηῃ, αὐ Ρ. 228 νυ. 24. οἱ 20 ῬΥΐπιδ 8115 αὐτὴν οἱ περιχεχαλυμι εν," 
ἀδαϊξ, ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ αὐτὴν. οὐ περιχεχαλυμμενη. τη8]11.. Οφίσγυχῃ, εὖ ἴῃ ΔΡΙΪΘΟ Θδί, ἢ0Ν 1ζὰ ἃ ΠΟὈΪΒ8 Γορσγδοβθηίΐδία 
οϑὺ βουρίασγα αὖ [6.88 οοα εἰ ΡῬΙΌΡΓΙΔΒ δ ΒΡΔΙΪΟΓΙΠΙ ΓΑΙ ΘΙη ΠΣ ΔΓΘΙΠῸΓ. ΤΆΠΙ6) ΟΡΟΙἃ ἀδίδ οὐ υὖ 6 
γΑΙΪΟ 2040 δΔαποίδία δ ηῦ ΥἹΓ15 ἀΟΟΙ5 ἸΔΟΠΘΊΙΩ 1η τηοά πη δηΐθ ΟΟΌ]05 ΡΟΠΘΓΘα ἴα. Θιιοα 0Ὁ1 πλ]ηι15 [ΔοΐΠ) 
οϑύ, ΘΟΙΠΙ ΘΓ ΔΙ 5. ΒΌΡΡΙοῖ. ᾿Ασσαυγαία οἰΐδπὶ γρα α] 1 Π}18 θΘ Ὁ, ]υδθ Ὠ1}}} ἀ011 ὨδὈοηΐ, 161 οΥ̓ 
(΄ ποῃ οϑὺ δοοθηΐ8) ρᾶβ51πὶ ΥΘΥΌΪ5. οοη οχ 8 ΘῈ ΡΟ βου ρίιη (αὖ ρρΡ. 258. 288: Ρ. 280 εγ δῦϑβαιβ 7 δα! 1118), 
αιοα δὴ Ἰἀ6ΙῺ ἃ0 «ς΄ να]οαΐ, Π0Ὼ 5815 ᾳαθί, ὙΙἀδία γ6ΓῸ οὐδ ἴῃ Γ6]14 115 5165, αὐ Φ π᾿ αὶ αἰΒΟΣ 115 
α]χυϊᾷ ἴπ6556. Οαΐαβ ταὶ αδὶ ἴῃ δἀϊίομα τϑίϊο ποη βϑύ παθὶϊα, ἰπ Οὐτηιη θη ΑΓ] ΒῈΡΡ]ΟΥ ΠΏ. 


1 ΤΆ ΠΊΘ ἢ ΡΔΥῸΠῚ δοουγαία Ὀτϑθοιπία Μοη Δ] Ομ 10 οἰΐδηη Μ8᾽ι8 οα]αϊξ ἴῃ ἰαθι]4 διωρθωσαμεθα, διωρθωται, διωρθωσαμενοι. 
Α ρῥγΐπια ἐπίστῃ τῃϑηῖὶ Θδῦ διορθωσαμεθα, διορθωται, διορθωσαμενοι, φαθιηϑαἀπιοάπτῃ οὐ Δηΐθ δ ρμοδβί διορθωνται 6 διιορθωται ΔῸ Θϑάθδιιῃ 
Ἰηϑὴπ βουϊρίαπι αἴααθ οἴ ἃ δίαϊο οδαἀϊίισῃ 6ϑῖ. 

3. ΑἸτογαΐου ᾿π 6] Πρ ἀπ Θδὺ ΟῚ ΡΥ απ ἸηΔητ" ΥἹΘΓῚ ΘΟΙΎΘΧΙ586 ἰπ ΘΟΙητη. αἰ οἰ τλι8. 


ΧΣΧ 


Πορτῦαν Π.8}1}}6}15 ΘΓ ἴῃ οοὐΐοθ ἰπ46 ἃ [0110 8117 ἀβ4ι6 δὰ [0] πὶ 412. Βρογβιηΐ ἴῃ ἸΠΔΓΡἾΠ6 ΘῸΡΟΓΙΟΤΟ 
ὨΙΠΠΘΙῚ ΑἸ Ὲ.5 Ρ]ΔΡΊ ΔΓ πὶ [Δ5010}} ΟΧ Δη 410 ΠΊΟΓΘ ἡσμηογαηίγ. Οοηβίδί δυΐθηι οράοχ ἰδία ἢ0 ἢ αυδίογ- 
ὨΙΟΙΙθΒ 564. 4ΟΪΠΙΟΠΣ ΙΒ, 4 δ1η ΤΟΙ ΟἸΠπὶ ΟΘ]ΘΌΣΙ ὈΪ]] σα ἐοάϊσο Ὑ αἰϊοα πο σΟΙ πο πδῦοί. ἈἋΨΘ ἐπ 
[οἸυπ 880 (οἀ 0118 ποβίσϑθ ραᾶρρ. 241 οἱ 242) ᾿ποίαϊΐ, 1} ἰῃ Το]απι 89 (θα, ποϑίγ. ρᾶρᾳ. 261 οἵ ΤΈΡΗῚ ΔΙΔ. 
ἴῃ [01101 401, ρΡοδίχαυδηῃ ἰπέοῦ [01]. 897 οἱ 898 χιδίζιογ 00]18 ρα ] στη. 

6 51ηρ1118 866 δΔαποίδηαδ ἀυχίτηι5: 

Ῥαρ. 220 11η. 9 γειτνιὼ οοΥγθοίιπι οί. 11η. 19 ρ ἴῃ προσεκαρτέρουν 088 ὈΓΠῚ8 ΙηΔη ΒΡ] οί υἱά οἔαγ, 
Ῥὰρ. 220 Ἰΐη. 1 ῬγῸ εξεχλειναν ΘΟΥΓΘΟία πη εξεχλιναν. Ῥᾷρ. 2217 11π. ὃ εἰδον ΘΟΥΓΘΟίαΠη ΡΓῸ τδον, ]Ἰη. 16 συγκατα- 
θου ΡΓῸ συνχατ. Ῥᾷρ. 229 11η. 14 φιλο ἴῃ πηΔΡρΊη6 δαηΐ, ΡΥ Πηδ πἸδηῖι5 ναὶ ΟΟΥΓΘΟΐΟΓ Θ᾽115 ἃ64118}15 ΒῈΡΡΙΘΥΙΙ. 
1. 28 ϑυθϑυϊζαθ ὡσ ΡΓῸ ὡδτερ; ρα Ρ6Γ ΘΥΓΓΌΓΘΙΩ ΘΟ η5. Ῥὰρ. 250 ]1η. 14 τὸ ἴῃ Π]ΔΥΡΊΠΘ ὈΓΪΠΙΔ6 ἸΏ ΔΗ113 
νυ] ἀοίαν. ἴῃ. 20 ῬΓῸ ἐμμέσω ΘΟΥΓΘΟί ἐνμεσω, ἰΐθπι ᾿ἰη, 22 πρεσβυτερειον ΡΓῸ πρεσβυτεριον. Ῥαρ. 981 Ἰΐη. 29 
αλληλοισ 515 Π πὶ “ μᾶροῖ. Ραρ. 234 ἸἸη. 18 ΘοΥΥθοον βυδε Ὁ οἰκτιρμον. 1η. 28 Δ 50ρ6᾽ αμεσαδ᾽ ΠΟΙΓΘΟ- 
ἰοΥἹ5 θϑύ. Ῥὰρ, 28 Ἰΐη. 1 οἱ 8 εἰδεαι: ΟΘΟΥΤΟΟΙΟΥ ἰδεαι. [Γη. ὃ ἴῃ παιδίων Θγάβιμη οβῖ τ. [η. 8 ἃ ΒΌΡΘΥ ὠρθησαν 
ΡΓΠΠη86 ΠΔη115 Ὑἱἀθίαγ. [.1η. 18 χα ΒΌΡΓΒ Π]Π6δ1ὴ ΟῚ οϑὺ ῬΥΪΏ86 πηδηι8. Ῥὰρ. 286 ]η. 16 ΡΓῸ καλεσατε τοὺσ 
ἐπαοιδ, χαὶ ΘΟΥΤΘΟΙΟΙ ΓΘΡΟΙΪ πηᾶ] αἱ χαλεσαι τ. ἐπ. κα. τοὺσ μαγουσ και. [,. 10 ηλθαν: οογιθοίῃ (486 ἃ 
ἀπιοθι8 ΡΓῸ δἰγϑιηθη] ΑἸ Θγθη 8. ΤΔούαμη 6586 1460) ἡλθον. [η. 26 ζπηθει: Θογγθοῖου ζηθι. Ρὰρ. 237 Πη. Τ 
ληλψεσθαι: ΘΟΥΤΘΟΙΟΥ λήψεσθε. Τ1η. 9 ΘΟΥΓΘΟΙΟΙ βθοιπάι5 ἀπαγγειλατε. Ρδρ. 298 ]η. 10 564. γοῦθᾶ καὶ τοὺσ 
φιλουσ (5116 αὐτου) ΟΟΥΓΘΟΙΟΙ ΒΘΟΌΠ 8 1 η615 οἰγοιη 610 ἤπης ἴὴ τηοάση: [καὶ τ᾿ φι [. Οπδθ αυϊὰ 510] 
γο]Ἰηὐ πρϑοῖο; οογίθ Θῃΐῃ) ϑἷμθ αὐτοῦ {ἃ ηραπθαηί ἀ6]ογῖ. [1ῃ. 28 αὐτοῦ ἴῃ ΠηϑΥΡῚ 6 56 ΠΑ] οϑύ οουγθοίουίβ. 
[1η. 21 οικτειρμουσ: ΟΠΟΥΓΟΟΙΟΙ οἰχτιρμουσ. Ῥαρ. 210 ]1π. 12 καὶ εἰπεὲν Β6ΟΌΠαΪ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥΪΒ Θδί. 1η, 18 ἐστιν: 
ΟΟΥΥΘΟΙΟΥ ἐστι. Ῥᾶρ. 241 11η. 4 Βθουπαϊ ΘΟΥΓΘΟΙΟΣ 8. ϑαηὖ ἴῃ ΙὩΔΥΡΊ 5 6α18. ΘΟΙΌΙ ᾿σὶυαν νο]υϊῦ μεγαλη ἢ 
εικὼν ἐχεινὴ ὈΓῸ μεγαλη, ἰΐθπιὶ αυτὴσ ΡΓῸ τὴσ εἰκονοσ εχεινησ. [21ἢ. ὁ ρ ΒΡ. ΔΒΟΙΡίαΠ ῬΓΠηΔ6 ΤἸηΔη18 ΥὙἹἀ οἰ. 
11η. 10 ΘΟΥΤ. ΒΘΟΌ 18 καὶ δηΐα αι ἀ6]6γ] γο]ἱὺ οἱ Ἰη. 12 ροβύ μεροσ Δ( αἱ τι, οι] βρη ι' Δαροϑι. Τ1η. 26 
ἐστιν: ΟΟΥΤΘΟΪ.Π) οϑὺ ἐστι. [Ὁ] 46 πὶ ΟΟΥΓ. Βθουη 8 Ὑ ἃὉ ἤοθΟ ἸοΟΟ δα 1] {11 ἼΙπΠ6ᾶ8. 564 18 ὑγδηβίι 1. 
Ῥαρ. 242 Ἰἴη. 4 γϑῦθδ ἴῃ πηϑγρίηθ οΟ1Τ. Βθοιπα 5 δά βου ρϑιύ. [“η. 14 σΟΥΓΕΧχὶς, ΟΟΥΓ. Βθοαπάπ5 ἀρ ΠΟ πιοάο. 
ΑΑαΙαΙ Θημῖ τη τὰ, αὐ ροϑύ πανταὰ Ἰοσοσγοίι τὰ ἐπὶ τὴσ γησ, 5112} ἰδιηθῃ ἢ15 ΥΘΓΌΙ5. Βρηὰ δαροδυϊῦ αὐ]θὰ8 
ΠΗΡΓΟΔΗΓΙΣ γ6] ροίΐι5. 4110] ἄἀθθβ86 βρη βοδίανγ, Ἐοάθπὶ γο 81 ΟΧ παντὰασ σΟΥΓΘΟΙΟΥ πᾶντα [6ο11. Ῥαρ. 248 
᾿Ἰη. 17 αληθεινον: ΘΟΥΤ. οϑί αληθινον. 111η. 19 νο ΒΌΡΡΙΟΥΪ ρα 5 οοΥγθοΐοι. Ῥᾶρ. 244 Ἰἰη. 4 χαι ἃ οογγθοῖο- 
ΕΒ ΠργοὈδίμπη οί. [1η. 7 χωρὰσ δΔάροδιυΐῇ ὈΓΪΠ 15 ΘΟΥΓΘΟΐΟΙ, ΔΙΓῈῚ ΠΟΥ αἰγδιηθηΐο ἱπαπχῖί. 1,1η. 20 σ 
Π65610 Δ ὈΓΠηδἃ ΙΔΠ115 ΒΡ] ου.. Ῥοβίθα ᾿πϑίδυταίαμ οί. 1. 21 ποίϑ Βθου πα] οΟΥΓΘΟἴΟΥ 5 οδί. Ῥαρ. 24 
1η. 2 Ρ7Ὸ ἐγχενισμον ΟΟΥΓ. οϑὺ εγχαιν. οἱ Ἰΐη. ὃ εἰστηκει ΡΙῸ ἰστηχει. [1η. ὅ εθνὴ 5606] ΟΟΥΤ. 65ϊ., 11η. 12 ΡγῸ 
βασιλευσ 560. ΘΟΥΤ. ὁ βασιλ. Εἰαβάδῃι οἱ ποίἃ δά γΥ. 11 οὖ ν. 20 παντεσ ἀ6]6 71] νοἱαϊί. Νοίανι οὐϊδπὶ ἐστησεν 
δα ν. 21. γαῖβυ 25 νο ποῃ οἰμβάθπ Ἰη8η05 δ 248, 19, 864 ΘΟΥΓΘΟΙΟΙΙΒ. Θἰτι5 4] 5οΘαιθραίαν" ΡΓῸ δίγδηθηΐο 
γἹ οἴ 6556. Ραρ. 346 ]ἴη. ὃ ται ἴῃ γαϑυγα γοβουρίαππ) 6ϑί. Δμΐθα ἀπηᾶ ἰδηΐαιῃ ΠΠ 06 γἃ (ΒΟΥ ΘΥΓΌΓΘΙΙ) ρΡΟΒῖ(ἃ 
γἱἀοίαγ. 1 η. 11 προσχυνουσιν: ΘΟΟΥΥ. 68ὲ προσχυνουσι. [“η. 29 σ υἱ 344, 2ὅ. Ῥὰρ. 247 Ἰΐη. 11 ΡΓῸ εχχαυθη 
ΒΘΟΌΠΔῈΒ ΟΟΥΤΘΟΙΟΥ 60 ΘΠ ΘΧΡΥΘΘΒΙΠ.115 ΠΙΟ40 ἐχχαὴ δ 0501{π| ν ΟἹ], ἰΐθιῃ 11η. 20 ὑπερισχυεν Η1Ὸ ὑπερισχυσεν. 
[1η. 25 1 περικνημεσὶ (ε ΠΟῚ πιαξαίιμη 650) π6 018 ἢ8}18 ογᾶϑα δὶ. Ῥὰρ. 248 Ἰἴη. 2 δαποίδία ΡγδΘΟΘ 6 γ6 
Υἱ δηΐου ΡΥΪπηαπη οοΥγθοίογοιῃ. Ῥαρ. 2.9 11. 20 ολοκαυτωμα: ΘΟΙ. ΒΘΟΌΠαΒ ολοχαυτωσισ. [.1]η. 21 ουτωσ: 
ΠΟΙΤ. ουὐτω. Ῥαρ. 250 ]1π. 6 επιεικιαν: ΘΟΥΥ. οϑύ ἐπιείκειαν, ἴδῃ 11. 18 καμένον ΡΙῸ χάμεῖινον, ]ἰη. 20 κληματιδα 
ῬΓῸ κληματιδασ, Ἰΐη. 21 εξετιναξεν ργῸ εξετειναξεν, Ἰἴη. 29 καμίνου ὑΓΧῸ καμεινου. 1΄1η: 19 564. ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ΡΓΪΠΙα8. 


στυππεῖον ῬΓῸ στιππυον γο]ϊῖ. 1η. 28 ηοίαίᾷ ἴῃ πηᾶγσὶηθ ργδοοοα ηΐ ΡΥ 1 ΟΟΥΓΘΟΙΌΓΘΠηΊ. Ῥᾶᾷρ. 201 ]1η. 14 


ΧΧΙῚΙ 


τὴσ αγιχσ τὴσ δοξησ: 50. Ρδρ. 208 ]η. 1 τὸ σΟΥΓΘΟΙΟΥ8, ΠΟ. Ῥγη86 ἸηΔη8 65(. Ρᾶν. 294 ]η. 22 εξειλατο: 
ΘΟΥΓ. ἐξείλετο. Ρᾷσ, 250 ]ἴη. 18 584. ὑγῸ εξελθατε οἱ ἐξυλθαν οουγ. οϑί ἐξέλθετε οἱ εξηλθον. Ῥαρ. 256 ]ἴη. ὃ ΘΟΥΓ. 
οδί εξειλετο, ἢ. 9 λατρευσωσι, 11η. 10 προσχυνησωσι. 11. 18 564. ΡΥΙῸ χατὴ υθυνεν ΘΟΥΤΘΟΙΟΙ ΤΟΡΟΒι χατυυ 
θυνεν. 11ῃ. 20 ροβί βαβυλωνοσ χαι ΟΟΥΤ. ΒΘ. 48 ΔἀαΙαἰΪΌ ηυξησεν αυτουσ᾽ χ. Ῥδρ. 201 ]ἰη. 26 Δηΐθ αγιον ΟΟΥΤ. 
ϑϑοιπάυβ δαάϊαϊῖ θυ. Ῥᾶρ. 208 ]11η. 9 56ᾳ. Οογγθοῖον ἰσίζασ νοΐ ὑποχατω ϑυθϑίζαὶ οἵ ἀ 6] 6υὶ παντα. 1 1ὴ 
γ. 11 ὑγὸ χατωχει βιιϑυ υ χατωκουν. Ῥᾶὰρ, 259 ]ἰη. 9 ἐπ αὐτησ: ΘΟΥΓ. ΒΟΟΌΠΑΙΒ ἐπ αὐτὴν. [η. 28 ΡΓῸ 
μισουσιν ΘΟΥΓ. 650 μίσουσι. [1η. 29 ΡΓῸ πολὺ αἰθῦαθ ΘΟΥΓΘΟΙΟΙ πολὺυσ Βι 5{{{ππ|||τ Ῥαρ. 260 ]ἰη. 11 εχτειλατε: ε 
ΦΘΟαΠἄαπ ΒΌΡΟΥ α Γοϑουρίαμῃ. 11η. 22 ἐχδιωξουσιν: ἴτὰ αἱ αἰ πηὰβ παης ἴῃ σοά]66 680, 584 16 Γᾶ 6 ιωξοὺσ 
ἢ Ἰἰΐαγα τοβουρίδα δυηΐ. 11η. 20 δΟΙῪ. δϑὲ ψωμιουσι, Ῥδρο. 261 Ἰΐη, 8 ΘΟΥΓ. οϑὺ οἰκτίρμοισ οὐ Ἰη. 24 εχδιωξουσι. 
Ῥαρ. 2603 }Ἰη. 4 βουσ ὁΧ βουν [δοίιπι. [1η. 18. ΘΟΥΓ. ΒΘΟΙΠἀ118 εὐλογησα. Ῥᾶρ. 208 ]ΐη. 8 ΠΟΥΓ. οδὺ ὑπερηφανιχ 
ῬΙῸ υὑπερηφανεια. [η. 22 ἀϊογί ποία αἱ νἱάδίι ροϑί παρχχοιτοι αὐτοῦ ΒῈΡΡΙΟΥ ἤδθο: χαὶ ἠνεχθησαν τὰ σχευγ 
τὰ χρυσα. χαι τὰ ἀργυρὰ. α ἐξηνεγχεν εχ τοῦ νᾶου τοὺ εν (ληυν χαι ἐπινον ἐν αυτοισ. ο βασιλευσ. καὶ οἱ μεγιστανες 
αὐτου καὶ αἱ παλλχχχι αὐτου. χαὶ αἱ παράχοιτοι. Ρασ. 204 ]1η. 29. αγιον 5] 6115 ἀ6] ΘΠ] οἰγοσηἀ δία οἵ ΒΡ Γᾶ 
Βοῦ υγ: Ὁ] κ΄, 410 5 βρη βοδίαν οἱ λοῖποι ΟΠ] 6 Γ6 νοσΘΙὴ αγιον. Ῥὰρ. 2600 ]ἴη. 2 ΟΟΥΤ. 65[ εὐρεθη. ἌοΥδιι 28 
δχϑαηΐθ ῬΓῸ συγχρι ὀογΓθοίιπὶ οϑὺ ἃ αἰοσί Ποία αὖ γὙἱἀοηἴαΓ συγκριμχτα συγχρι. Ῥᾶρ. 206 ]η. 20 οογγδαίυη 
Υἱἀο ΡΓΠηᾶ πηι. Ῥοβί ρᾶσσ. 2θ0ὅ. 206 ([0]. 891) φυδίίζαον [0118 ῬΟΥΪ556 ἰδ ΒΡ Γἃ ῬΓΟ αν 5. Ρᾶρ. 261 
11η. 7 οογτγθοΐαιη παρξιστηχεισαν, Π1π. 21 προσηνεχθη. ἴῃ. 3: σ 'η δουλευσ ἴδιη ἀπία ὈΥΐμη. ΘΟΥΤ. ποΐδίππη νυ] δίιγ. 
Ῥαρ. 208 11η. 10 ΟΥ̓. οϑ παραληψονται οἱ 11η. 28 εχτιναξαντοσ. 1η. 26 μειζω ἰηίδοίαμη τηδηδὶ. Ῥὰρ. 269 
᾿η. 22 ΘΟΥΤ. Βοουηιι5 καὶ του ἀποόλεσαι. [η. 28 ἀΔΠΡΙΟΧ ποίδίϊο 6ϑί. Νοίαίαγ Θπίπὶ ἴῃ ΤΠΔΥΡΊΠ6 ΠΧΧ εξουσιαι 
ΡΓῸ ἀρχαι ΟἹ 5515 αὖ ρδίοί καὶ αι ἐξουσιχι) ὨΔΌΘΓΘ. Ῥγδθίογρα χαὶ αἰ εξουσιχι μι ΠΟΓ15 πη ρΓΟ δηΐαγ. Θκ0 ΤἸη040 
511}}] ποίδ 10 1ἢ Π]ΔΓΡΊΠΘ σΟΙΏΡ] οἴ, ΠΪΒ] ΤΟΥ ΔΡΟΧ 7 ροβί σιχι ἰὴ οοαΐσα ροβίξιιβ οἵ ἃ ΠΟΌΪ5 ΠΟῚ ΟΧβοτ ρα οϑί. 
ἢ. 29 ΘΟΥΥ. οϑύ δουλευσουσι. Ῥαρ. 210 ]1η. 10 ΘσΟΥΓ. Βοσιηπι5 ροβί χριοσ Δα α 1 εἰσ, Ῥὰρ. 211 1ἴη. 6 οογτοοί. 
δὲ ἴδον οἱ ]η. 9 ἔπαισεν. Ῥᾷσ. 212 1η. ὃ ρθη ἴῃ τηϑΥρΊη6 δρϑοίδί δά εταρχχθη, αι04 5δίσηαῃ “κι Πδθοί. 
121η. 10 οοΥΓ. οϑ0 (1Ὧπ| δΔηΐθ Γῇ ΟΟΥΓΘΟΌΓΘΙῚ 9) φελμουν!, αὖ Θαἀ 18, οὗ 11η. 14. ἃ ὈΥΪΠῚΟ ΟΟΥΤ. συλπατηθη- 
σεται, Ῥαρ. 218 Ἰἴη. 17 αὐτων: ΟΟΥΤ. 860. αὐτου. Ῥαρ. 214 ]Ἰη. 1 ΘΟΥΤ. 65 απωλειχ οἱ Ἰη. 18 δαρειου. 11η. 1 
ες Δηΐθ βχσίλευσεν ἀδηηι πὶ 560 Πα] ΟΟΥΓΘΟΙΟΥΙΒ νἱἀθίαγ, 1η. 25. ΘΟΥΤ. δὲ νηστειχισ. Ῥᾷσ, 210 ἴῃ. 1 54. ΘΟΥΤ. 
οϑύ ἀγαπωσι οὖ φυλασσουσι, Ἰΐοπὶ 1η. 28 γερσι. Ῥὰσ 210 ]1η. 8 ἐπῆλθεν βρρϑοίδί δὰ ἐπληθυνθη, ἰΐθπι 1ἰη. 4 ἡ 
χαταρα δά ἡ χαχια. ὕΠΥΓΔαῖθ δαΐο πη 55:0 “οὶ ποίδηίαγ. 1|}1η. 11: ἰὴ ΙΠΔΥΡΊΩ6 ἸρΊαΓ γενομενα ποίϑι Γ 
ΡΙῸ γεγρχνμ. Ῥὰρ. 211}. 19. ΘΟΥΤ. οἰκτιρμουσ. Ῥὰσ. 2:8 Ἰίη, 1 515] Ποαίαν ᾿σὶῦα ἃ ΟΟΥΤ. κυρίου 6] ΘΠ ΠῚ 6558. 
[Ὧῃ. 8. σοΥγ. ἴδον, 1η. 17 ἀπαλειψαι, ]η. 18 εξιλασασθαι, Ἰ1η. 21 πλχτειχ. [Ι΄η. 21 υ ΒΌργδ ΠΙΠ6 81} ΡΓΙηΔ6 
ἸΏΔη115 6556 νἱἀθίαγ, Ῥαρ. 219 11η. 12, 15. 19 ΘΟΥΓ. οδϑί συντελειχσ οἱ συντελεια, ἰΐθτῃ 11η. 26 αληθινοσ. Ῥαρ. 280 
Ἰΐῃ. 4 ΘΟΥ. θϑύ ἡλειψαυμνην, ᾿ἰΐθπῃ Ἰη. 24 υπελειφθην, Ἰἰη. 20 ὑπελειφθη. 1 η, 28 Σ- ΒΙσΠπ.Π ΒΌΡΘΙ εν δϑί, αὐ 
οἀϊαϊη5. ΤΑΙΏΘἢ ΠΟ φόβω 564 εν φοβὼ ΡΓῸ ἰΘΟΙΟΠΘ ΙΠΔΓΡΊἢ15 Βαθθηάδ νἱἀθίιγ. Ῥᾷρ. 281 11. 6 ἴῃ Ἰῃηδγσίῃ8 
δαποίδϊα δοσαγαΐθ ἴῃ δα. τϑα αἰ βαῃῦ; πθ0 1118 διῃθίσαα βαηΐ. Ῥαρ. 282 ]Ἰη. 11 ΘΟΥΤ. οϑί ὑπελείφθη, ]ἰη. 28 
εγγεγρχυμενον, Ἰη. 24 αληθειχσ. Ῥᾷρ. 282 11η. 2 ον ἰῃ πλουτοὸν ἴῃ ᾿ἰΐαγὰ γΘΒοΟρίαμη οϑί, [{η. ὅ ΘΟΥ . οδὲ 
βασιλειασ, ᾿ΐθ6πὶ ]1η. ὃ ἂν στὴ Η7Ὸ ἀναστη, υἱ ΘΧΡΓΘΒΒΙΠ5, ᾿π. 20 συμμίγησονται, Πη. 29 τὴσ ετοιμασιασς ὕΓῸ 
τὴν ἐτοιμχσιαν. Ῥὰρ. 284 Ἰἴη. 21 ΘΟΥΓ. οϑῦ ληψεται. Ῥᾶρ. 28 ]]η. 4 ΟΟΥΓ. δϑέ ἀσθενησουσι, ἢ η. 6 συλλγψεται, 
Ἰ1η. ἴ πολεισ, 1η. 17 βασιλειασ, ᾿η. 18 εὐθειχ, 11η. 28 συλλήψεται, Ῥγδοίογθα ]Ἰη. 14 σαβηρ, α1186 ΟἸΠΠΪΠΟ 
ΡΠΙΠΔ6 Π]ΔΠῈ15 ἸΘΟΙ]Ο Θϑύ, τηιίαΐατη δύ; Π68010 [Δ] 6 ΓΤ σαβερ Δ σαβεὶρ ἃ σοτγθοίογο βι5 αἴαη 511. 
Ῥαρ. 286 ]1πη. 2. 4. 9. 10 σοΥΓ. οδϑῦ βασιλειασ, ]1ἴη. 18 πλειοσιν. Ῥᾶρ. 2817 ]1η. 7 ΘΟΥΓ. δύ λαλησουσι, ]1η. 2] 


χαταλειποντασ, ]1η, 24 δυνχστειασ, πη. 2ὅ μεταστησουσι, Ἰη. 26 δωσουσι, 11η. 28 ολισθημασι. 1΄η. 16 χεττιειμ 


ΧΧῚ 


ἃ ΘΟΙΤΘΟΙΟΓΟ ΡΌΠΟΙΒ ποίδίιμη 6ϑὲ, αὖ ΟΧΡΓΘΒΒΙ 5. Ῥᾶρ. 288 ]Ἰη. 1 ΘΟΥΥ. οδί χατισχυσουσι οὗ ποιησουσι, ]η. 6 
βοήθειαν, 11η. 8 ολισθημασι, 11η. 9 χσθενησουσι, Ἰἰη. 18 συντελειαν, 11. 21 οχυρωμασι. ΗἨδ5 ΘΙΠΘΠἀΔΙΙΟΠ 68 Ἰδῖη 
ῬΙΓΔΘΟΘΒΒ556 ΥὙἹ ΘΠ ῸΥ ἐν ρομφ. δἰ βοηθυθησονται. 12η. ὃ ῬγῸ φλογει (ἴπ ΠηΔΓΡ] 6) ΟΟΥ̓. αϑῦ φλογι. Ῥᾶρ. 289 
Ἰη. 6. οοΥγ. αδῦ αρμασι οἱ τππευσι, 11η. 7 ναυσι, 11π. 10 ασθενησουσι, Ῥᾷρ. 290 ]ΐη. ὅ οοΥΓ. ἀθ] ον ὁ δηΐθ 
γεγραμμενοσ, 1ἴη. 1ὅ τϑροϑβιΐί συντελειχσ, ]η. 16 διδαχθωσι. Ῥαρ. 291 Ἰη. 8 και εωσ εκχλευχανθωσιν ἀἰογί οίϑθ 
6556 νἱάρηΐυγ. [11η. 9 ΟΟΥ̓Γ. πυρωθωσι, ]Ἰΐη. 10 οὐ 12 συνησουσι, ἸΪη. 16 ὑποιλεινασ, ]1η. 20 συντελειασ, ]1η. 21 
συντελειαν. Ιίριῃ, αὖ ἴῃ οἰ ΓΠ0π6 ΘΧΡ ΓΘ ββηυ8, νυ. 14 οὐ 17 ὑγῸ δισχιλιαι αἱ δισχιλιασ ἃ οοΥγθοίογα δα θδεξαία 
χίλιαι δ χιλιασ. Ῥαρ. 292 ]ἴη. 18 σοττ. ἐστι οἱ Ἰΐη. 21 ἀποδειξητε. Ῥὰρ. 298 ]ἴπη. ὅ ΘοΥ. οϑ αποχλεισον οἱ 
ἸΙη. 19 ἐχλεισαν. [11ῃ. 18 Ὁ15 σογγδοίαμῃ δῦ; τηὰίαίη ΘΉ]ΤῚ ἃ ΟΟΙΓΘοΐοΟΓΘ ΕΠ ἴῃ |, αἵ Πογοΐ ἀνηλισχον, ργ86- 
[ογοδα 16 Δ ΘΟάΘΙῺ ἴῃ ΤΠΔΥΡΊΠ6 ποίδία πη ανηλουν. Ῥαρ. 294 ΘΟΥΤ. 6ϑΐ, ῬΙΔΘΙΘΥ θἃ 4αἴι86 1) 6. ΘΧΡΓΘΒΒΙ 18, 
11π. 11 εδειξαν οὐ Ἰη. 21 μαχαιρχσ. Ῥαρ. 290 ]1π. 8 οἵ 4 οὐ βογρίαγα οὐ Ἰπθῃη Ὀσᾶηϑ, ΠΟΠ}1}}] ἰδούπιγαϑ ἰδοδυιηῦ 
11η. 14 ΘΟΥΓ. οδὺ εἐπειγουσιν, Ἰΐη. 22 χαταφαγωσι. Ῥᾶρ. 200 }ΐη. ὃ οἱ 4 βυγρ]ονίηι5 Ἰἰογὰ5 ἀθρογά 85 
αασχ ἢ1}}}} Δα ]συὶ μαροδηΐ, ἴδηι ᾿η 206. 1,|11η. 24 ΟΟΥΓ. οϑῦ απωλειασ, [Ι2η. 22 ροϑί τοῦ δανιηλ ΥΟΓΘΌΔΙ ἢ 6 
νοῦ αυᾶα ἰθϑίθβ ρ]οταιθ Βα οηΐ: καὶ οὐχ ἐστιν αλλοσ πλὴν σου (Υ6] πλὴν σου αλλοσ), [65 ΠΔΠ5 Ὀγδοίρυ- 
ΠΣ 56Γη. ΒΟΡΔΥΙ ἸΘΊΓΓ ΥἹΓι πῇ ἀΟΟ ΒΒΙ 1 ΓΘΙαΙΘ 58{15 σηδτιηὶ αὖ αὐ] ΓΟ οϑϑϑί Π}}}}[}ὺὲ ΓΟΒο θογοῖ. Β6- 
ΒΟΥ Ρ 510 Π1}11] ΘΟΥΌΤῚ γΘΥ ΟΣ ΠῚ 60 ΙοΩΟ ἰθρὶ. Ηΐης 1Δ0. ῬΆΓΒΟΠ5, (αἱ τη] 185 σ04 1615 15 ἸΘΟΙΪΟΠ ΘΒ ἴῃ ΤΠ ΔΡΊΠῚ 
ΟΡυ5 ΗΟ] ΘΘΙ Δ) ΓΘΟΟΡ], ΟΥΓΆΒ56 16] η 485 οὐ αυὰπὶ αἴἴοσγαΐ σοαϊοθ) ΜΑΥΟΠ ΔΙ Δητὴ ἰαβίθη ἸΘΟΙ10} 185 
πλὴν σου ἀλλοσ "70 αλλοσ πλὴν σου Νοη αἀδδαυηΐ δυΐθιη ἀρια ΘΠ 6 4}}} αι} 68 Υ6}}0ἃ ΟἸΏΪ558 ἰθϑίδηςΥ, 


[ἢ οἶδα 6 βιυηΐ 4] 586 06 οὐ (Οα 66 ΜΙ ΟΠ Δ] Π0Ὸ σΟΠΥΘΠΙ ηΐ. 


Ἃ 


θαῦδηι ΠΡ518 ὈΓΟΥΪ δηΐα ΟἾΓΙ5[1 πδίδ! 1 Δη}} 1800, 


Ἐρ]. 14 ν. Ἰἴη. 2 σοάδχ υἱζίοβα αντελαβοιντο. ΕἾ]. 108 ν. δὰ ᾿Ἰη. 1 ΚΓΥ ΞἃΞῸ βουϊρίιπι οδέ. ΕὉ]. 19 τ. 11π..1 »Ν 


ΔὈβίοσϑαμῃ. ΕἾ]. 221 σ᾿ δὰ ᾿ἴπ. 19 ΒΕΝ βογϊρίατῃ νἱἀοἴασ, 56 ἰϑηδαπι ἢοπ ονϑηυΐέ, 


ΧΧΠΙ 


Ι«ο Ι(ς«Ὡ φωτιομοόομο ΚΔ. 


10 


15 


ΥἹ ΥἹΌΕΑ͂ 


ΟΥὦ ΑΒΒΘΟΟΝΡ 


ΙΝ ΡΕΤΕΑ 


ΟἸΒΟΥΙΤΨΙ 


μὰν, 


ΓΟΓΗΡΜΟΥΤΙΝΆΦΟΒΚΗ 
ΘΗΟΘΟΜΜΑΆΙ 


ΙΚΟΥ̓ΤΤΕΡΆΑΟΤΤΙΟΤΗΟΤΉΟΘ 


ΖΩΟΟΗΟΜΟΥΆΠΟΤΊΙΝΟΟ 
»Ἑ͵λοοῦ 
ΕΝΤΌΘΕΓΓΙΖΘΙΝΕΙΤΕΜΕ 
ΚἈΑΚΟΥΝΤΆΟΤΟΥΦΆΓΘΓ 
ΤἈσΟΆΡΚΆΟΜΟΥ 
ΟΙΘΆΙΕΚΟΝΤΈΟΜΕΚΔΆΙΟΙΕ 
ΧΘΡΟΙΜΟΥΛΥ ΓΟΙΗΘΟΘΕ 
ΜΗΟΘΆΝΚΆΙΕΤΙΘΟΆΝ 
ΘἈΝΙΑΡΑΤΆΞΗΤΆΙΕΠΕΜΕ 
ΠᾺΡΕΜΕΟΧΗΟΥΦΟΒΚΗ 
ΘΗΟΘΘΤΆΙΗΚΆΑΡΔΙΆΜΟΥ 
ΘἈΝΘΙΤΑΝΆΑΟΤΉΘΙΠΠΕΜΕΙΙΟ 
ἈΒΘΜΟΟΘΕΝΤΆΥ ΓΗΘΓῸ 
ΕΆΠΙΖΟΩ 
ΜΙΆΝΗΤΉΗΟΘΧΜΗΝΙΠΙΙΆΡΑΆ 
ΚΥΤΑΥΤΗΝΖΗΤΉΟΘΩ 


“ΟΥΚΑΓ(ΓΟΙΚΕΘΙΝΜΘΟΝΟΙ 


κωκγ 
ΠΑΟΧΟΤΆΟΘΟΗΜΕΡΑΟΤΉΟΖΩ 
ΗΟΜΟΥ 
ΤΟΥΘΕΩΡΘΙΝΜΘΤΉΝΤΕΡ 
ΤΙΝΟΤΉΗΤΆΚΥ 
ΚΑΙ ΘΙΤΙΟΙΚΕΙΤ ΤΕΟΘΆΓΤΟῸΝ 
ΝΜΆΟΝΔΥ ΤΟΥ 
ΟΤῚΘΚΡΥΥΘΝΜΕΟΝΟΚΗ 
ΜΗΛΥ ΓΟΥΘΝΗΜΕρΡΆ 
κακῶν μου 
ΕΟΙΚΕΙΤΑΟΕΝΜΘΕΝΆΙΠΟΙΚΡΥ 
Ο,ἸΤΗΉΗΘΟΚΗΝΗΟΛΥ ΤΟΥ 
ἐν ΠπατΡΑΥ ἡ σα ΝΜ 
ΚΝΥΝΙ οΥΥ αν 
ΚΕΦΆΑΧΗΝΜΟΎΘΙΤΘ 
ΧΘΡΟΥΟΜΟοΟΥ 
Εἰ ΥικλωσλκαΑλι ΕΘΥΌλαΝ 
ΤΗΟΘΙΚΗΝΗΔΥΓΟΥ 
Θγοιανλαινεοδώοκλια 


Ῥβ. 26, 1--- (. Α ----6. 


ΡΝΘΠΠΙ,ΥΜΙ 
ΓΝ ῬΤΕΟΤΟᾺΒ 
ὈΥ͂ ΑΡΡΡΙΝΩ͂ 


ΟΥ̓ ΤΕΙΒΥΊΙΑΝΤ' 


5Ι ἘΧΥΚΟΑΤ 


ΥΓΝΑΜ Ρ]ΕΤῚΙ 


10 


10 


90 
ωγὸ ΡΑΤῈΕΙΝ 


ΓΕΘΕΜ ΡΟ 


ΝΕ ΤΕΛΔΟΌΙΌΒΙΙΒ 


(ΕΒ Ε.0 


ΕΧΡΕΟΤΑ 


ἈΧΧΆΓΜΟΥ 
κοωκυψαλωτωκῳ 
ΕἸΟΆΧΚΟΥΟΟΝΚΕΤΉΘΟΦΩ 

ΝΜΗΟΜΟΥΉΟΘΘΙΚΟΚρΡΑΞΑ. 
ΕἈΘΗΘΟΝΜΕΟΘκΚκΑΙΕΙΟΆΚΟΥ 

σΟΝΜΟΥ 
ΟὙΥΕΙΠΤΕΝΗΚΆΡΔΙΆΜΟΥ 

ΚΝΖΗΤΉΘΟΩ 
ΕΣΕΖΗΤΗΟΘΕΝΟΘΤΌΠΡΟΟΟΩ 

ΠΟΝΜΟΥ 


ΤΟΠΡΟΟΘΟΩΙΤΟΝΟΟΥΚΕΖΗ 


ΤΉΘΩ 
ΜΗΆΛΙΤΟΟΤΡΘΟΥΗΟΤΌΤΙΡΟ 
᾿ΟΟΤΙΟΝΟΟΥΆΠΘΜΟΥ 
ΚΑΙΜΗΒΘΙΚΙΚΆΙΝΗΟΘΘΝΟΡ 
ΓΗΧΙΤΟΤΟΥΔΟΥΧΟΥΟΟΥ 
ΚΟΗΘΟΟΜΟΥΓΕΝΟΥΜΗ 
ἈΠΟΟΚΟΡΆΙΚΙΟΗΟΜΘ 
ΚΑΟΟΜΗΘΝΙΚΑΤΆΆΧΕΙΤΤΗΟ 
ΜΕΟΘΟΟΟΗΡΜΟΥ 
ΟΤΤΟΤΤΗΡΜΟΥΚΑΙΗΜῊΡ 
ΜΟΥΘΒΝΚΑΓΘΆΘΙΤΟΝΜΘ 
ΟἈΕΚΟΠΡΟΟΘΆΧΚΟΤΟΜΘ 
ΜΟΜΟΘΕΘΤΉΘΟΝΜΕΚΕΕΝ 
ΤΗΗολΟΟΥ 
ΚΑΙΟΛΔΗΓΗΘΟΝΜΘΟΕΝΤΡΙ 
Εὠ ΘΥθιὰ 
βεινεακατωνθχϑρῶωνΜου 
ΜΗΤΙΆΡΑΔΩΟΜΘΘΙΟΥΥ 
᾿ΧἈΑΟΘΆΑΙΚΟΝΤΩΌΝΜΕ 
ΟΤΙΘΙΤΑΝΕΘΟΤΉΘΆΑΝΜΟΙ. 
ΜΑΡΤΎΡΘΟΆΔΙΚΟΙ 
ΚἈΑΙΕΥ̓ ΘΥΟΧΤΟΗΆΙΚΙΆ, 
ἘΝ 
ΠΙΟΤΕΥΩ ΤΟΥΔΘΙΝΤᾺΆ. 


ἈΓΆΑΘΑΙΚΚΥΘΝΓΗΖΟΩΟΝΤΌΩΙΝ) 
ὙΤΤΙΤΟΜΘΙΝΟΝΤΌΝΚΝ 


ἈΝΑΡΙΖΟΥΑΜΙΚΡΑΓΓΑΙΟΙ[ΥΊ 
σϑΘωηκλβρλιᾶοου 
ΚΞΔΑΟΥΤΤΟΜΕΙΝΟΝΤΌΝΚΝΙ: 


Ρᾳ. 36, 6--9. 16--- 14. 


ΕΧΑΥΌΙ ὮΝΕ 


ΤΊΒΙ ὈΙΧΙΤ 


ΝΕ ΑΥ̓ΕΕΤ ΑΚ 


ΠΑΠΙΥΤΟΙ 


10 


ο Ὁ0 


Ι«Ζ 


Α {ὲὼ1{18 


ΦΕΟΌΜ ΟΡΕΗ 


οΥγό Ν ΙΝΤΕΙ͂, 


ΒΕΝΕΌΙΟΤ 


ΤΟΛΆΛί- 
ΡΟσΟΕΙΚΘΙΚΕΚΡΆΞΟΜΑΙ 
ΟΘΟΜΟΥΜΗΤΙΙΆΡΆΑΟΙΟΊΤΗ 

ΟΗΟΆΠΕΜΟΥ 
ΜΗΤΤΟΤΕΙΤΆΑΡΑΟΙΩΟΊΙΤΗΘΗΘΟ 
ἈΠΕΜΟΥ 
ΚΑΙΟΜΟΙΩΘΗΟΘΟΜΑΆΙΤΌΙΟ 
ΙΞΞἈΚΤΓΆἈΒΑΙΝΟΥΌΟΙΝΕΙΟ 
ἈΆΚΚΚΟΝ 
ΘΙΙΟΧΚΟΙΥΘΟΟΝΚΘΤΉΘΦΩ 
[ΝΗΟ]ΤΗ Δ ΘΗσΘ ΟΜΟΥ 
[ΕΝ ΤΊ ΘΘΟΘΆΙΜΕΤΤΡΟΟΟΘ 
ΕΝΤΤΦΌΘΡΕΙΝΜΕΟΧΘΙΡΆΟΜ 
ΤΤΡΟΟΝἈΆΟΝΑΆΓΙΟΝΟΟΥ 
ΜΗΟΥΝΕᾺΧΙΚΥΟΗΟΜΕΜΘ6 
ΤἈΑΧΜΑΆΡΤΟΛΧΟΩΝ 
ΚΟ ΜΘΕΤΆΘΡΓΑΖΟΜΕΝῸ 
ἈΔΛΙΚΙΆΝΜΗΟΥΝΆΙΤΙΟ 
ἈΘΟΗΟΜῈΕ 
ΤΟΝΧΑΧΛΟΥΝΤΟΩΝΕΘΙΡΗΝΗ. 
ΜΕΤΆ ΓΓΟΣΝΤΤΆΗΟΙΟΝ 
λΥΓΤΓΟῸΟΝ 
και λθαντλιοκαρλυλυὸ 
λΥΤῸΟΝ 
ἈΟΟΑΥ ΓΟΙΟΚΕΙΚΑΙΆΣΑ. 
ΕΡΓΆΛΥΤῸΩΝ 
ΙΞΟΚΚΑΙΤΑΓΓΗ ΝΙΤΟΝΗΡΙΆ 
ΤΟ ΝΕΙΤΙ ΤΗΛΘΥΜΑΆΓΟΩΣ 
λυ ΤῸΝ 
ΙΞ«ἈΙΓΑΖΆΘΡΓΑΤΟΟΝΙΧΕΙΡΙ 
ΑΥΤΟΝ. ΟΟΛΥ ΤΊΟΙΟ]) 
ἈΠΟΔΟΟΤΟΧΣΛΝΤΆΠΟΔΙΟΜΑᾺ] 
ΧΥ ΤΟ ΝΑΥΤΟΙΟ 
ΟΤΙΟΥΟΥΝΗΚΆΝΕΙΟΤΆ. 
ΘΡΓΆΚΥ 
ΚΞΘΙΟΤΆΘΡΓΑΤΟΩΝΧΘΙ 
ΡΟΝΔΑΔΥ ΤΟΥ 
ΙΞὀΘΘἈΘΙΟΧΥ ΓΟΥΌΟ ΚΟΥ 

ΜΗΟΜΚΟΔΟΌΟΜΗΉΗΙ[...ἁννν ΙῪ6 

ΕΘΕὙΧΟΓΗΤ ΟΟΙΚΟΟΤΊΕΙΟΘΗ 


Ῥῃᾳ. 27, 1 -- 3, 8 --- (. 


ΑὮὉ ΤῈ ΝΕ 


ΕΧΑΥᾺῚ 


ΟΥ̓! Τρ Υ͂ 
ἢ 


10 


1 


1. 


10 


18 


920 
ΙΚῊ 


ΚΟΥΘΟΘΝΤΉΘΦΩΝΗΟ 
ΤΗΗΟΛΘΗσΕ ΜΟΥ 


ΚΞΚΟΒΟΗΘΟΟΜΟΥΚΑΙΥΤΙΘ ὈΝΒ ΑΡΙΥΤΟΕΒ 


ΡΑΟΠΙΟΓΗΟΜΟΥ 
ΕἸΤΑΥΓΩΗΛΙΤΙΟΕΝΗΚᾺΡ 
ἈΔΙΆΜΟΥΚΑΙΘΕΟΗΘΗΘΗ. 


ΙΞΐἷ2ΠιλνηθθΑ ἈΘΝΗΟΆΡΣ ΜΟΥ ΕΤ ΒΕΕΙΟΣ 


Ξῇἷ2ωΙεκθΘ6 ἈλΗΜΆΑΤΟΟΜΟΥ 
ΕΣΟΜΟΧΟΓΗΘΟΜΔΆΙΧ 


Ι(οκ ΡΑΤΑΙΟΜΑΤΌΟΌΧΧΟΩΟ ὈΝΒ ΕΟΕΤΙΥ͂ 


λυ ΓΟΥ 

ΚΑΟΥΤΙΕΡΑΟΙΓΠΟΤΉΟΤῸΟΝ 
οσῳ ΤΗΡΙΟΝΤΟΥΧΥ 
ΧΥ ΓΟΥΕΟΤΊΝ. 


ΟΟΘΟΝΤΟΝΆΧΟΝΟΟΥΚΑΙ ΒΑ τον νος 


ΕὙΧΟΓΗΘΟΝΤΉΝΙΚΧΗ 
ΡΟΝΟΜΙΆΝΟΟΥ 
ΚΑΟΤΙΟΙΜΆΝΟΝΑΥ ΓΟΥῸ 
ΚΑΙΕΤΙΆΡΟΝΑΥ ΓΟΥῸΘ 
ΦοΟΤΟΥλΙΟΝΟΟ- 


ἈΑΜΟΟΤΟΌ ΔΑ λ' ΘΞΟΛΟΥΟΙΚΉΝΗΟ- 


ΑΡΕΕΕΤΕῚ ΕἸ εγκα τα τω ΚΟΥ ἸΟΙΘῪ 


ἈΕΕΕΕΤΕ 


ΝΟΧ ὉΝῚ 


ΥΟΧΤΝΙΙΝ ΥἹΙΒΕ 


ΥΟΧ ὉΧῚ ὉΕΈΙΝ 


ΕΝΕΓΚΑΤΈΤΟΩΚΟΥδο 
κριων 

ΕΝ ΓΙΑ ΤΕ ΤΙ ΛΔ ΟΞᾺΝ 
ΚΑΟΤΊΜΗΝ 

ΕΝΕΓΚΑΤΕ ΓΩΟΚΟΣΔΟΞΆΝ 
ΟΝΟΜΑΤΊΑΥ ΓΟῪ 

ΠΡΟΟΚΥΝΗΟΆΤΈΤΩΙΚΩ 
ΕΝΔΥΔΛΗΑΆΛΓΙΆΛΔΥΓΟΥ 


φφωνηκυειτωνΥ λ τῶ, 


ΟΘΟΤΗΘΟΔΟΞΣΗΟΘΕΡΟΝΤΉΟΘ. 
ΙΚΟΟΘΤΥ ΔΑ ΤΟ ΝΠοΟλλΟΣ. 
ΟΝΗΚΥΕΝΙΟΧΥΎΪ 
ΦΝΗΚΥΘΝΜΕΟΕΓΆΆΟΤΙΟΡΘ 
ΠΠΙΆᾺ. 


ΦΩΝΗΚΥΟΥΝΤΎΡΙΕΟΝ 


ΤΟΟΙΚΘΑΡΟΥΟ 
ΚΑΙΟΥΝΤΡΙ ΘΙ ΚΟ ΤΆΟ Κα 
ἈΡΟΥΟΤΟΥΛΙΚΆΝΟΥ 


Ῥ8. 21, θ6--ϑ. 28, 1-- 6. 


,,» 


10 


18 


20 


ΚΑΙΧΕΤΙ ΓΥΝοΘΙιλΥ ΤΑ ς ΕΤ ΟΟΜΙΝΥΑ 
ΤΟΝΜΟΟΧΟΝΤΌΝΑΙΕΆΝΟ 
ΙΞΙΑΙΟΗΓΑΤΤΗΜΕΝΟΟΟΟΥ͂Ί 
ΟΟΜΟΝΟΚΕΡΩΤῸΝ 
δ ΦΩΝΗΚΥΔΙΆΚΟΙΤΤΟΝΤΌΟ ΥΟΧ ΠΕῚ ΙΝΤ 
φλογάπροο ᾿- 
«ΦΩΝΗΚΥΟΥΝΟΙΟΝΤΌΟ 
ΕΡΗΜΟΝ 
ΚἈΑΙΟΥΝΟΙΟΘΗΚΟΤΉΝΕΡΗ 
10 ΜΟΝΙΚΆΔΗΘ 
(ΟἸΝΗΚΥΙΚΑΤΆΡΤΙΖΟΜΘ ΝΟΧ ὑΝῚ 
ΝΗθλΆΦουγο 
ΚΑΙΆΙΤΟΚΑΛΧΥΎΥΘΙΆΡΥΝΜΟ 
«ΟΕ ΝΤΟ ΝΑ λΥ ΤΟΥ 
ιδ ΤΠἸᾺΟΤΊ ΧΕ ΓΕΙΟΣΑΆΝ 
ΚΟΤΟΝΙΚΑΓΆΑΚΑΥΟΌΟΜΟΝ ὈΝΒ ὈΠΥΥΙΥ͂ 
ΙΚἈΓΓΟΙΚΙΕΙ 
ΙΞλι ΚΑΘ ΕΙ ΤᾺ ΟΕἈΟΙΆΘΥῸ 
ΕΙΟσΤΟΝΆΙΩΟΝΑΆ 
80 ᾿ς ΚΟΪΟΧΥΝΤΤὩΩΛΛΩΛΥ ΤΟΥ ΝΒ ΥἹΕΤΥΤ 
δλῷῦσ6! 1 
ΚΞ ὙΟΑΘΥΧΟΓΗΟΘΙ ΤΟΝΆΆΛΧΛΟΝ 
ΧΥΓΟΥΕΝΘΙΡΗΝΗΞ 
ΚΘ γλαλμοοωληστούενκλαι 
.“« ΝΙΟΜΟΥ ΓΟΥΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΆ Δὲ δ 
ΕΧΑΤΤΑΒΟ γωοωσεαιζεοτιγτπαλᾳα 
ΒΕΟΜΕ 
κλαυουιηυφρανλοτδο 
ΕΧΘΡΟΥΟΜΟΥΘΙΙΘΜΘΕ 


| 


: 


ΓΧῈ Γ8 Μἴ8 ΚΞΕΟΘΟΜΟΥΘΚΕΙΚΡΆΞΣΑΆΤΙΡΟΟ 10 
σαϑιλ Ιλ ο ΜῈ 
ΝΕ ΕΡΥΧ ΚΕΆΑΝΗΓΆΓΘΟΘΣΑΛΛΟΥ ΤῊΝ 
ΨΥΥυχηνΜοΥ 
ΕΟΟΘΘΟΧΟΜΘΑΤΙΟΤΟΩΝΙΚΚΆΓΤΆ. 
ΒΝΟΝΤῸΝΕΙΟλΆΚκΚοΟ. ιὸ 
ΡΒΑΙΤΕ γλλλσοτ ΙΞ ΟἸἹΟΟΙΟΙ 


ΚΑΙΘΣΟΜΟΛΧΟΓΙΟΘΕΤΉΜΝΗ 
ΜΗΤΉῊΉΟΘΔΑΔΓΙΟΟΥΝΗΟΣΕ 
ΟΤΙΟΡΓΗΘΒΝΤΟΘΥΜΟΣ 
ΟΥ̓ [ΒΑ ἈΑΥ̓ΓΟΥΚΑΟΙΖΩΟΗΘΝΤῸΣ) 0 


ὥ Ῥβ. 38, 7--11. 11--ι29, ὅ. 


ΘΕΧΗΜΑΤΊΑΥ ΤΟΥ 
ΓΟΕΟΙΤΙΘ ΡΆΟΛΧΥ ΑΙ ΟσΟΘΗΟΕΊΙΑ. ΑὮ ΥΕΒΡ᾽ 
Ι͂ΪἷᾧῷΙΙΙΧΥΘΜΟΟΚΆΙΕΙΟ ΤῸ 
ΤΠ ΡΟΩῚΙ Ἀλλ ΙΟ 
ΕΓΩΛΔΕΘΙΤΟΝΕΝ ΤΗΘΥ ΕΘ60 ΑΥ̓Τ 
ΘΗΝΙΆΑΜΟΥΟΥΜΗΟΆΛΆΧΘΟΥ 
ΘΟΘΙΓΟΓΟΝΔΙΟΝ.Χ. 


δοι 


ΙΞ ἘΕΝΤΟΘΕΘΆΧΗΜΑΆΤΊΟΟΥ ὈΝΕΊΝ ΥΟΙ͂, 
πλρθοχουτωινκλλλαι 
ι ΜΟΥΔΛΥΝΆΜΙΝ 
ἈΠΕΟΤΡΘΥΆΧΟΔΟΤΟΤΙΡΟ ΑΥ̓ΕΕΤΙΒΤῚ 


ΟΟἸΤΟΝΟΟΥΚΆΙΕΓΕΝΗ 
ΘΗΝΤΕΤΆἈΡΆΓΜΕΝΟΟ 


ἸΠΡΟσΟΘΚΟΚΕΟΙΚΡΆΞΟΜΆΙΙς ΑΡ ΤῈ ὕΧΕ 
15 ΠΡΟΟΤΓΤΟΝΘΝΜΟΎῪΔΘΗ 
ΘΗΟΘΟΜΜΑΆΙ 
Το φελιλθνΤ ΣΙΜΆ ΟΥΑΕ ΥἹΙΓ 


ΤΙΜΟΥΘΝΤΟΝΚΑΤΆΒΗ 
ΝΜΆΙΜ δϑιολαφϑο ΡᾺΝ 
20 ΜΗΘΞΣΟΜΟΧΟΓΗΟΕΤΆΙΟΟΙ. ΝΥΝῚ 
ΧΟΥῸΟ 1 
ἨΧΝΑΓΓΕΆΧΘΙ ΤΗΝΆΔΛΔΗΘΕΙ 
ἈΝΟΟΥ 
ΑΥ̓ΠΙΥΙΤ ΝΒ ΗΚΟΥΓΟΕΝΙΚΟΚΑΙΗΆΘΗΓΕΝ μΜμ,4Εε 
ΚΟΕΓΕΝΗΘΗΚΟΗΘΟΟΜΟΥ ὃ 
ΘΟΝΨΈΒΤΙΒΙ ΘΟΤΡΟΘΥΆΟΤΟΝΚΟΠΘΤῸΝ 
ΜΟΥΘΙΟΧΑΡΆΝΕΜΟΙ 
ἈΔΙΘΒΡΡΗΣΆΟΤΟΝΟΆΚΚΟΝ 
ΜΟΥΚΑΙΠ͵ΙΘΡΙΘΖώΟΆΟ 
Μμβευφροουύνην ι0 
ΥἹ ΟΑΝΤΕΤ ΤΙΒΙ οπωολνΝΥΆλΗη ΟΟΙΗΛΟΞΧΑ. 
ΜΟΥΚΑΙΟΥΜΗ ΚΑΤΆ. 
ΝΜΥΓΩ 
ΙΞ ΕΟΘΟΜΟΥΘΙΟΤΟΝΆΙΟΩΝΑ 
ΕΞΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΘΟΜΆΙΟΟΙ" 15 
Ἀν. ΘΙσΤΟΤΘἈΟΟΥΆἈἈΜΟοΟΤΌΚΑΑ. 
οτος ΘΙ(ΚΟΤΆΘΕΟΩΟ"- 
ΙΝ ΤΕ ΓὕΧῈ ΕἸ πιςοιΚΕΗΛΙ ΠΟΧΜΗΚΆΤ 
ἈΟΧΥΝΘΘΙΗΝΘΙΟΤΟΝ 
»ἼὍὩΝΆΑΆ ο 90 


0 Ῥβ. 39, ὅ--9. 9--80, 1. 


1υ 


15 


ΤΟΤᾺ ΙΕ 


ὈΕΟΠΙΝᾺ 


ΙΝΙΥΒΤΙ ΡΥ͂Ν 


γγώϑηναι Θ 
ΕΙ(ἈΕΘΙΠΟΝΤΤ ΕΟΘΛΟΕΙΚΆΤΙΝΙΟΚΟ 
ΕΣΘΆΘΙΤΙΟΝ 
δΔΑΝΙΖΕΟΤΆΑΙΟΑΜΑΆΡΓΟΟΧΟΟ ΜΥΤΥΑΒΙΤΥΝΕ 
ΙΚΑΔΧΙΟΥΚΆΤΙΟ ΤΙ ςειΙ ; 
ΟἈλΕλιικλυ ΟΟΙΙΚ«ΤΊῚ ΡΞ! Ι«Ἀ. 
.,5Ψ,͵λ οι Ν 


᾿ΟἿΓΙΟΙΘΥΛΧΛΟΓΟΥΝΤΤΕΟΛΥ ΓΟ ᾧνΙὰ ΒΕΝΕΡΙΟΕΝῚ 


ΚΑΗΡΟΝΟΜΗΟΟΥΌΟΙΝΓΗ.. 
ΟΘΚΑΤΆΡΩΟΜΕΝΟΙΛΥ ΤῸ 
ΒΘΣΟἈΆΘΘΡΘΥΘΗΟΘΟΝΤΤΆ! 
ΠἈΡΑΚΥΤΆΟΛΙΧΚΗΜΆΑΆΞΆ. ἌΡ. ΠΧΝ 
ἈΝΟΥΚΑΓΓΕΥΘΥΝΕΤΆΙ! 
ΙΞἷ2αἼὌι ΤῊΝΟΔΟΝΑΥ ΓΟΥΘΕ 
ΧΗσΘιοφΦολρὰ ἑ ΝΣ 
ΟΥΆἈΜΝΤΙ.ΘΟΗΟΥΚΑ ΓΆΡΑΧΘΗ ΟΥ̓Μ ΟΕΟΙΡΕΒΙΤ 
ΟΘΤᾺἍ! 
ΟΤΙΚΟΆΑΝΤΊΙΟΤΗΡΙΖΘΙΧΘΙ 
ΡΥ ΤΟΥ 
ΝΜΕΩΟ Τ ΟΡΟΟΘΓΟΝΟΜΗΝΙς ΙΥ̓ΝΙΟΙΣ ΕΥῚ 
ΓΆΡΘΓΗΡΆΟΣ. 1 
ΙΞΚ αΑΙΟΥΚΙΔΟΝΔΗΚΆΊΟΝΕΝ 
᾿ΚΑΤΆΧΘΜΜΕΝΟΝ 
ΟὙΔΕΤΟΟσΠΘΡΜΑΆΛΥ ΤΟΥ 
ΟΧΗΝΤΉΝΗ ΜΘΡΆΝΘΑΛΘΑις 
ἈΑΝΙΖΕΙΟλιΚΆΟσ 
ΙΚΔὐ ΤΟΟΙΤΕΡΜΆΑΔΛΥ ΓΟΥΕΙΟ 
ΘΥΧΛΟΓΙΆΝΘΟΤΆΙ! 
ΕΚ ΝΟΝΆΠΟοιζΆκοΥυκ ι0 
ΤΤΟΙΗΘΟΝΆΓΆΘΟΝ. 
ΙΞ(ΧΔΙΚΑΙΓΑΟΙΚΗΝΟΥΈΕΙΟΆΙ! 
ΟΝΆΔΙΟΝΟΟ 
ΟΤῚ ΚΟΆΑΓΆΤΤΆΜΚΡΙΟΙΝ 
ΚΑΙΟΥΚΕΝΚΑΤΆΛΘΙΥΟιΙ τὸ 
ΤΟΥΟΟΟΙΟΥΟΛΥ ΤΟΥ 
ΕΙσΤΟΝ ΝΑ υλΆχϑη. 
ΟΟΝΤᾺΆ! 
ἈΝΟΜΟΙΔΛΘΕΚΑΙΟΧΘΗΟΟΝΤιὶ 
ΙΞὶΑΙἹἸΟΙΤΘΡΜΆΑΛΟΘΕΑΟΝΘ5Ο υ 


Ρ9. 86, 20---26. 28 -- 28. 


ὧι 


10 


10 


ἘΧΡΕΟΤΑ ὉΝΜ 


ΥΙΗΙ ΙΜΡΙΥ͂Μ 


ΕΤ ΤΕΗΑΝΗΩ͂ΙΨΙ 


ΟΥ̓ΣΤΟΌῚΙ 


ἰ 


ἈΘΒΘΡΘΥΘΗΟΘΕΤΆΙ 
λυ ΚΑΙ ΟΙΔΘΚΑΗΡΟΝΟΜΗΟΘΟῪ 
ΟΙΝΓΗΝ 
ΚΞΚΑΔΙΚΑΓΙΓΓΆΑΟΙΚΗΝΟΩΟΘΟΥΟΙΝ 
ΕἸΟΑΙΩΟΝΆΔΙΩΟΝΟΟΘΘΊΤΥΗΘ 
ΟΤΟΜΆΔΙΚΑΙΟΥΜΕΆΧΕΤΗ 
ΟΗοοΟφΦιὰν 
κυηγΓλ σολλυ ΓΟΥΆΧΆ. 
ἈΗΟΘΙΚΡΙΟΙΝ 
ΟΝΟΜΟΟΤΟΥΘΥΔΛΔΥΤΟΥΕΝ 
ἈΡΆΤΟΥ 
ΙΞἈΑΙΟΥΧΥΊΤΤΙΟΟΘΙΚΘΙΟΘΗΘΘ 
ΤΧΙΤΑΛΙΧΕΒΗΜΑΤΆΛΥ ΓΤ ὃ 
ΚἈΤΑᾺΑΝΟΘΙΟΆΜΑΆΡΤΩΛΧΟΟ 
ΤΌΝΔΙΗΚΑΙΟΝ 
ΙΞ“»». ΖΗ ΓΕΙ ΓΟΥΘΆΝΑΆΤΟΩ 
ΟἈΙΛΥ ΤῸΝ 
ΟἈΔΕΙΚΟΟΥΜΗΘΝΙΚΑΤΆΛΘΙ 
ΤΗΛΥ ΤΟΝΕΙΟΤΆΟΧΘΙΡΆΟ 
λΥ ΤΟΥ 
ΟΥΔΕΜΗΙΚΑΙΓΆΛΗΚΆΘΗ 
ΧΥΓΟΝΟΤΆΝΚΡΙΝΗΤΆΙ 
ἈΥΤῸ 
ὙΤΟΜΕΙΝΟΝΤΌΝΚΝΙΚΑΆΙ 
ΦΥΧΑΞΟΝΤΉΝΟΔΟΝΡ 
κλυΥ γωσ ΘΙ Θ ΤΟΥΚΑΤΆᾺ. 
ΚΞἈΧΗΡΟΝΟΜΗΟΆΙΓΗΝ 
ΘΕΝΤ ὩΘΞΟΆΧΘΘΡΘΥΘΟΘΑάιΆ. 
ΜΆΡΤΩΛΧΟΥΟΟΥῊ 
ἸΔΟΝΤ ΝΑ ΟΘΕΗΥΤΙΕΡΥ 
ὙΟΥΜΟΝΟΝ 
ΙΚΞΑΙΘΙΤΑΙΡΟΜΕΝΟΝΟΩΟΤΆΟ 
ΚΕ ΡΟΥΟΤΟΥΆΙΚΆΝΟΥ 
ΚΑΤ ΡΗλΘονΝ Κλ ΟΥ 
ΟὙΚΗΝ 
ΙΞΙΑἈΙΕΖΗΤΉΗΟΘΛΛΔΥ ΓΟΝΚΆΑΙ 
ΟΥ̓ΧΗΥΡΕΘΗΟΤΌΙΤΟΟΣΙ 


φγλλοοθλκλιακιανκλαι 


ἸλΘΘΥΘΥΤΉΤΆ 
ΟΤἸΕΟἸΤΙΝΕΝΙΚΑΤΆΛΧΛΙΜΜΜΆ, 


Ῥ. 86, 38--- 38. 88 --- 38. 


ΙΥΞΤῚ ΑΥ̓ΤῚ 


ΟΒ ΙΥ5ΤῚ 


ΓῈΧ Ὁὶ 


ΟΟΝΒΙΘΕΒΑΤ 


10 


15 


ΧΝ θρηνῶ 


ΟΙᾺΘ ΠΆἈΆΡΑΝΟΜΟΙ ΕΣΟΧΕΘ ΡΘῪ ἹΝΙΡΒΤῚ ΑΥ̓͂ 


ΘΗΟΘΟΝΤΆΜΙΕΙΤΙ ΓΟἈΥ ΤῸ 
ΤἈΕΝΙΚΑΤΆΟΜΜΑ ΆΖΤΟΩΣ) 
δ ἈΘσΘΕΩΟΝΘΣΟΆΘΘΡΘΥΘΗ 
ΓΟΟΝΤᾺΆᾺΙ! 


ΟσΟΟἸΤΉΡΙΑΛΟΤΟΝΔΙ Κα βάν ΑΥ̓͂ 


πΆΡΑΚΥ 
ΙΙΟΔΥΥΤΤΕΡΑΟΙΤΙΟ ΤῊ ΟΧΥ ΤῸ) 
1 εοτινενκλαιρωθλψεως 


ΚΑΙΞΟΗΘΗΟΘΗΛΥΤΌῸΙΟΙΚΟιΙς ΕΤ ΑΡΙΥΥΑΒΙΤ 


ΡΥΘΗΤΆΙΔΥ ΓΟΥῸ 
ΙἙσἈ ΘΙ ΤἈΙΔΥ ΓΟΥΌΕΣ 
ἈΜΑαΡτώλωνΝ 
1 ΞδσωσθιλΥ ΓΟΥΟΘΟΤΊΗΣ 
ΤΙ ΟΆΝ ΘΤΙΑΥΓ ΤῸΝ 


ἈΧΧΜΟΟΤΟΩ ΛΑ Δ ΕἸΟΆΝΆΜΝΗ 


ἈΖ ΟΙΝΠΕΡΙΟΧΚΕΑΆΤΟΥ 
0 ΣΗΟΜΘ 
ΜΗΔΘΤΉΟΡΓΗ σουπλλ 
ΟΗΌΜΘ. 
οΥγῦ ΒΑΘΙΤΤΑΕ ΟΤΙ ΓἈΒΕΧΗ ΟΟΥ̓ΕΝΕΙΠΆΓΗ 
ΟΆΝΜΟΙ 
ΙΚἈΙΕΙΤΕΟΤΗΉΡΙΣΆΟΘΘΙΤΕΜΘ 
ΤΉΝΧΘΙΡΆΟΟΥ 
Ν ΕΒΤ ΒΑΝΙΤΑΒ ΟΥὙἹΚΘΟΤΙΝΙἈΟΙΟΘΝΤῊ ΟἈΡ 
Ξ“ΚΙΜΟΥ 
ἈΠΤΟΠΡΟΟΟΩΊΙΟΥΤΗΟΘΟΡΓΗΟσοδ 
ΟΥ̓ΚΒΟΤΙΝΘΙΡΗΝΗΘΝΤΌΙΟ 
ΟΟΤΘΟΙΟΜΟΥ 
ἈΠΟΤΙΡΟΟΟΩΤΙΤΟΥΤΟΩΝΑΆΜΑᾺΡ 
ΤΙΟΝΜΟΥ 
ΟἿ ΝΟΥ ΟΤΙἈΆΑΜΟΜΙΔΙΜΟΥΎΤΙΕΡ. 
ΗἩΡΑΝΤΉΝΚΟΦΆΛΗΝΝ 
ὠσΘιφΦορτιονβαρυθβαρΥ. 
ΘΗΟΆΝΘΤΙΘΜΕ 
ΡΥΤΕΥΕΒΥΝΤ ΤΡΟΟΟΣΖΘΟΆΧΝΙΚΑΙΘΟΆΛΊΤΗΟΆΣΧΝ 
ΟΙΜωλ ΠΘΟΜΟῪΥ 
ἈΣΤΟΤΙΡΟΟΟΩΙΤΟΥ ΤΗΘΆΦΡοΟ 


9 : Ῥρ. 86, 87--- 87, 3. 3 --- θ. 


| ΦΜΗΤῸ) ΘΥΜ ΟΟΟΥΘΆΘΓ ΝΕ ΝῈ ΙΝ ΕΥ̓ΕΟΕΕ 


1 


18 


ἐδ 


οι 


ιυ 


ΑΜΙΟῚ ΜΕΙῚΙ 


ΕΤ ΟΥἹΥ̓ΧΤΑᾺΑ 


ΕΤ ΟΥἹΤ ΝΟΥ Πὲ 


Ε60 ΑΥ̓ΤῚ 


ΕἼ ΕΑΟΤΥΒ 


10υ 


ΟὙΝΗΟΜΟΥ 
ΕΥΆΧΑ ΤΩ ΡΗΟΛΙΚἈΗΚΑΙΓΕ 
κἈΜΦΘΗΝ στ ΧΟΥΟ 
ΟΧΗΝΤΉῊΝΗΜΕΡΆΝΟΚΥΘΡΟΩ 
ΠΆἈΆΖΟΩΟΝΕΙΤΟΡΘΡΥΌΟΜΗΝ 
ΟΤΙΑΙ ὙΥΧΙΜΟΥΘΙΤΆΗΟΘΗΟΆᾺΧ: 
᾿ ΒΜΙΠΠΑΙΓΜΆΤΩΝ 
ΚΑΙΟΥΚΘΟΤῚΙΝΙΆΟΙΟΘΝΤῊ 
σἈΡΚΙΜοΟΥ. 
ΕΚΆΑΚΩΟΘΗΝΚΑΙΕΤΆΠΙΝΟΩ 
ϑηνεσοφολρὰ 
ΦΡΥΟΜΗΝΆΑΠΟΟΤΕΘΝΆΓΜΟΥ 
ΤῊἨΟΚΑΆΡΑΙΧΟΜΟΥ 
ΚΕΕΝΆΑΝΤΙΟΝΟΟΥΤΙΆΟΆΗΕΘΠΤΙ 
ΘΥΜΙΆΜΟΥ 
ΚΟΤῈ ΝΆΑΓΜΟΟΜΟΥΆΠΟ 
ΟΟΥΟΥΚΑΆΑΤΙΕΚΡΥΚΗ 
ΗΚἈΑΡΔΙΆΜΟΥΘΤΆΡΆΧΘΗΕΝ 
ΚἈΓΕΧΘΙΠΕΝΜΘΗΪΟΧΥῸΜ 
κα τοφωστωνοφζϑαλμῷ 
ΜΟΥΚΑΙΔΥ ΓΟΟΥΚΘΟΤῚΝ 
ΜΕΤΈΜΟΥ 
ΟἸΦιλοιΜμουΚκΚἈΙ ΟΠ ΤΆΗΟΙΟΝ 
ΜΟΥΘΞΣΘΝΆΑΝΤΙΆΟΜΟΥῊΓ 
ΓΙΟΆΝΚΑΙΘΟΤΉΟΘΑΆΝ 
ΚΑΙΟΙΘΓΓΙΟΤΆΑΜΟΥΆΠΟΜΑΆ 
ΚΡΟΘΕΝΘΟΤΉΟΑΆΣΝ 
ΙΞΞΙἈΑἹΕΣΘΕΕΙΆΑΖΟΝΤΟΟΙΖΗΤΟΥ. 
ΤΕΟΤΗΝΥΎΥΧΗΝΜΟΥ 
ΚἈΑΙΟΙΖΗΤΟΥΝΤΈΕΟΤτΆιΑΚΑ. 
ΜΟΙΘΆΆΧΧΗΟΧΝΜΑΤΆΙΟΤΗ 
ΤΆᾺΟ 
ΙΞᾷΨ͵ΨΌΨΩΗἫἜ ΟΛΙΟΤΗ ΤἈΟΘΟΟΧΗΝΤΗῊΝ 
ΗΜΘΡΑΝΕΜΘΑΘΤΉΟΣΝ 
εγωλεωσεικωφοοουκ' 
ΗΚΟΥῸΟΝ 
κα ΘΙΆΧΑΧΟΟΘΟΥΚΆΝΟΙ 
ΓΩΟΝΤΟΟΤΟΜΆΛΥΓΟΥ 
ΚἈΙΕΓΕΝΟΜΗΝΟΩΟΘΙΆΝΟΟ 
ΟΥΚΆΚΟΥΩΝ 


Ῥβ. 81, 6---11. 11 --- 1δ. 


ΜΙΒΕΒ ΕΑΟΤ 


ΟΥΟῦ ΠΥ͂ΜΒΙ 


ἈΕΕΊΙΟΤΥΞ 


ὮΝΕ ΑΝΊῈΕ ΤῈ 


ΟΟΚ ΜΕΥΜ 


1υ 


ΞΛΟΥ̓ΚΕΧΩΟΝΕΝΤΌΟΤΟ 
ΜΑΆΤΙΔΥ ΓΟΥΘΒΆΘΓΜΟΥῸ 


ΟΤΊ ΕΤἸΤΠΟΟΙ ΚΕΗΛΊΤΙΟΧΛ. ΟΥ̓ΟΙΝ ΤῈ ὉΝῈ 
ΟὙΥὙΕΙΟΔΙΚΟΥΟΗΚΘΟΘΟΜΟΥ 
8 ΟΓΙΕΙΠΟΝΙΜΗΊ,ΙΠΟΊΊΓΕΕΤΊΙ ΧΑ. ΟΥ̓́ΙΑ ΠΙΧΙ 


ΡΟΟΘΙΝΜΟΙΟΙΘΧΘΡΟΙΜΟΥ 
ΚΩΟΑΙΒΙΝΤΟΟΛΔΣΧΑΘΥΘΗΝΆΜΤΤΟ 
ἈΑΟΜΟΥΘΙΒΘΜΕΕΟΜΘΟΘΓΆΧΟ. 
ΡΗΜΟΝΗΟΆᾺΆΝ 
ι ΟΤἹ ΕΓΩΘΙΟΜΑΟΤΊΙΓΆΘΕΤΟΙ οΥΟ ΕΘΟΊΝ 
“μμοο 
ΙΞΙΑἸΗΧΆΓΗΔΛΟΝΜΟΥΈΝΟΩ 
ΤΙΟΝΜΟΥΘΟΤΙΝΑΙΆΙΤΆΝΤΤΟΟ 
ΟΤΙ ΤΗΝΆΑΝΟΜΙΆΝΜΟΥΈΘΓΟΩ) ῳΥ ΙΝΙΟΥΠ 
τὸ ἈΝΆΓΓΘΛΧΟΟυ 
ΚΑΟΜΘΡΙΜΝΗΟΟΥΤΙἊΕΡΤΉΟ 
ἈΜΑΆΑΡΤΙΆΟΜΟΥ 
ΟΙΔΕΕΧΘΡΟΙΜΟΥΖΟΩΟΙΝΚΆᾺΙ ΙΝΊΜΙΟΙ ΑΥΤ' 
ΚΕΙΚΞΡΑΤΆΙΩΟΝΤΆΑΙΥΤΙΕΡΕΜΘ6 
0 ΙΞΚΞΙ͂ΛΟΛΕΠᾺΑΗΘΥΝΘΗΟΆΝΟΙΜΕΙ 
ΟΟΥ̓ΝΤΕΟΜΘΆλικοῶο 1 
ΟΥΤ ΒΕΤΕΙΒΥ͂ΝΤ ΟἸΆΝΓΑΤΤΟΛΙ ΔΟΝΤΈΟΜΟΙΚΑ. 
ΙΚΞ"»ΟΑΧΚΝΤΙΆΑΓΆΘΟΩΝ 
ΕΝΑΙΘΒΆΑΧΆΟΝΜΈἝΦΕΊΤΙΙ ΚΑΤΓΕ 
δΔΛΟΟΚΟΝΔΙΚΑΛΙΟΟΥΝΗΝ 
Ν ΡΕΒΕΝ.Σ ΜΗΕΘΝΙΚΑΙΆΛΧΘΙΤΗΟΜΕΘΙζΘΟ 
ΘΟΜΟΥΜΗΆΙΟΟΟΤΗΟΘ 
ἉἈΠΕΜΟΥ 
ΙΝΤΕΝΡΕ ΠΡΟΟΧΘΟΘΙΟΤΉΝΕΟΗΘΙΆΝ 
ΜΟΥΚΕΘΤΗΉΘΟΟΣΤΗΡΙΆΟΜ:"" 1 
ἈΗῊ ΘΙΟΤΟΤΕΧΟΟΤΟ ΔΙ ΘΟΥΜ᾽ 
τ λητωλλλε 
ΡΙΧΙ ΟΥ̓ (Πιπαφγλλξωτλς ΟἈΟΥΌΜ 
ΤΟΥΜΗΆΧΜΑΆΑΡΤΆΝΘΙΝΜΕ 
ΕΝΓΆΦΘΘΟΟΗ ΜΟΥ. ιῦ 
ΡΟΒΥ͂Ὶ ΟΕῚ ΕΘΘΜΗΝΤΤΟΘΟΠ ΓΟΜΑΆΑΓΙΜΟΥ 
φΦυλλιην 
ΘΝ ΤΩΩΟΟΥΟΤΗΝΆΙ ΤΟΝΆΜΑᾺΡ 
ΤΟΧΛΟΝΕΝΆΝΤΙΟΝΜΟΥ 
ΟΒΜΥ͂ΤΥΙ εκωφώθη ΜΙΚΑΙΕΤΆΤΤΙΝΝΟ) 20 


ζει 


11 Ῥβ. 81, 1 --- 40. 30 --- 38, 8. 


ῳ 


10 


ΤΗΕΒΒΑΥΕΙΖΑΤ 


ΑΒ ΟΜΝΙΒΥΚ 


ΟΒΜΥΤΥῚΙ 


ΘΗΝΚΑΙΘΟΙΓΗΟΆΧΘΞΆΓΆΘΟΩΣ 


ΚΞ ΤΟἈΑἈΓΗΜΑΜΟΥΆΝΕΘΚΑΙ 
ΝΜΙΟΘΗ 

ΘΕΘΕΡΜΑΝΘΗΗΚΆΡΔΙΆΜΟΥ 
ΘΝΤΌΟΟΜΟΥ 

ΚΞ͵Α͂ΘΝΤΗΜΘΆΘΤΉΜΟΥΘΚ 
ΙΚἈΛΥΘΗΟΘΤΆΜΤΥΡ᾽ 


ἙλλληΗΟλ ΘΕ ΝΓΆ ΘΟ ΟΗΜΟῪΥ 


ΓΝΩΡΙΟΟΝΜΟΙΚΕΤΌΙΤΕ 
ΡΆΘΟΜΟΥ 
ΚΑΙ ΓΟΝΆΡΙΘΜΟΝΤΌΟΟΝΗ 
ΜΕΡΩΝΜΟΥ ΤΙΟΘΟΤῚΝ 
ἹΝΆΓΝΟΣΤΙΥΟ ΤΕΡΟΘΓΟΣ) 
ἸΔΟΥΤΙΆΧΕΘΟΤΆΘΘΘΟΥΤΆΟ 
ΗΜΘΡΆΟΜΟΥ 
ΚΑΥΗΥΤΙΟΟΤἈΟΙΟΜοΟυΥῸσΕΙὃ 
ΘΕΝΕΟΝΟΟΤΤΙΟΝΟΟΥ 
ΤΤΆΧΗΝ ΤἈΟΥΜΙΤΑΝΤΆΜΑΚΆΤΆΙ 
ΟΤΉῊἨΟΤΙἈΟΆΝΟΟΖΟΟΝ 
ΜΕΝΤΟΙΓΘΕΘΝΙΚΟΝΙΔΙΛΙΤΟ 
ΡΕΥΈΤΆΙΆΝΝΟΟ 
ΠᾺΗΝΜΑΓΉΝΤΆΡΑΟΟΕΤΆΙ 
ΘΗΟΛΔΥΡΙΖΘΕΘΙΚΑΙΟΥΓΙΝΟ) 
ΟΙΚΕΙ ΤΙΝΙΟΥΝΆ ΞΘΙΛΧΥ ΤΆ. 
ΙΞΚΞΑΙΝΥΝΤΊΙΟΗΥΤΤΙΤΟΜΟΝΗ 
ΜοΥοΟΥΧικο 
ΙΞΑΙΗΥΤΤΟΟΤΆἈΟΙΟΜΟΥ ΠΆΡΑ. 
ΟΟΥΘΟΤῚΝ 


ἈΤΤΟΤΙΤΆΑΟΟΝΤΤΟΟΟΝΜΆΝΟΜΙΟΣ. 


ΜΟΥΡΥΌλΙΜΕ 
οΝ ΙΔ ΟΟΆΦρονιθλκλομα 
εκωφ ωθϑηνκλιούκηνΝοΟι 
ΣΑΤΟΟΤΟΜΑΜΟΥΟΤΊΟΥ 
ΕἸΤΟΙΗΟΆΟ 


ἈΠΟΟΤΗΘΟΝΆΠΕΜΟΥΤΆΟ 


ΜἈΑΟΤΊΙΓΆΟΟΘΟΥ 


Α ἘΟΕΤΙΤΥΟΙΝΕῈ ἈΤΤΟΓᾺΡ᾽ ΤΗΟΪΟΧΥΟΟΤΉΟΘ 


13 


ΧΕΙΡΟΟΟΟΥΘΓΩΘΣΘΆΕΙΤΙΟ 
ΘΝΘΆΘΓΜΟΙΟΥΤΙΘΡΆΝΟΜΙΆΟ 
ΕἸΤΑΙ Δ ΕΥΟΆΧΟΆΝΝΟΝ᾽ 


Ῥε, 838, 8---ἴ. 7--- 18. 


ΟΟΝΟΛΙΥΙΤ' 


ΠΟΟΥΤΥΒ 9.0 


ΕἸ ΝΥΜΕΕΥΜ 


ἘΠΟΟῸΕ ΜΕΝΘΥΕΑΒ 


ΨΕΒΨΥΤΑΜΕΝ. 


ΝΕΚΥΤΑΜΕΝ 


10 


18 


10 


ΚΑΘ ΣΘΤΗΞΆ ΟΟΟἈΆΧΡΆΧΝΗΝ 
ΤῊΗΝΥΎΥΧΗΝΑΥ ΤΟΥ 
ΤᾺΧΗΝΜΑΓΓΗΝΤΙΆΘΟΆΝΟΟΘ 
ΕἸΟΆΧΚΟΥΟΟΝΤΉΟΘΠΡΟΟΘΥΧΗΟ 
ΜΟΥΚΕ 
κου ΤΗΟ Δ ΘΗσ ΘΟ ΟΜΟΥΈΝΟ 
ΤΊΟΛΧΙ 
ΤΟ ΝΑΧΚΡΥΩΟΝ ΜΟΥ ΜΗΤΙᾺ 
ΡἈΟΙΩΙΤΤΗΘΗΘΟ 
ΟΤῚ ΤἈΡΟΙΚΟΟΘΘΓΩΘΙΜΙΙΤᾺ 
ΡΆΟΟΙ 
ΚΑΤΆ Ρε ΔΗ ΜοοκΆλθῶσ 
ΤΤΆΝΤΈΘΟΙΠΡΕΟΜΟΥ 
ἈΝΘΟΜΟΙΝΑΆΆΧΝΑΝΎΣΩ 
προτουμαλιτθΆθεινκλι 
ΟὙΚΕΤΙΟΥΜΗΥΊΤΙΆΡΣΟ -- 


ΕἿ' ΤΑΒΕΒΟΕΒΕ 


ΕΧΑΥΌΙ ΟΕΑΤ 


ΝῈ Β1ΕἘΛ5 


ΒΕΕΜΙΤΤΕ ΜΙΗΙ. 


Χος.. ΘΙΟΤΟΤ λοσ τω ΨΆλΜΟΟ- 


ΕἾ 5ΊΤΑΤΥΙΤ 


ΕΤ ΙΝΜΙΒῚΤ 


ΥΙΘΕΒΥΝΤ 


ΒΕΡΑΤΥΚΒ 


ΜΥΜΤΑ ΕΕ6 


18 


ΤΤΟΜΕΘΝΟΩΟΝΎΥΤΙΕΜΘΕΘΙΝΆΑΤΤΟ. 
ΙΚΝ ΙΚΑΙΤΤΡΟΟΘΟΧΟΝΜΟΙ 
ΙΞΚΙΑΙἡ ΘΙΟΗΚΟΥΟΘΝΤΉΟΘΆΘΗ 
σθῶ ΜοΥ 
κουλ ΝΗγα γεν Μθεκλαλκὸ 
᾿ς ΤἈΛΛΔΙΠΙΠΟΩΡΙΆΟΙΚΙΆΧΙΠΟ 
πΤηΗηλουγλεῶςσ 


 ΚἈΑΙΘΟΤΗΟΘΝΕΤΗΙΠΠΤΕΤΓΡΆΝ 


ΤΟΥΘΟΠΟΔΆΟΜΟΥ 
ΙΚΑΟΙΚΑ ΓΗΥΘΥΝΟΕΝΤΆΔΟΛ. 
ΒΗΜΑΤΆΜΟΥ 
ΙΞΙἌΑΙἸΙΕΝΘΕΆΆΘΝΕΙΟ ΤΟΟΤΌΜΑΆ 
ΜΟΥΧΟΜΆΚΣΧΟΙΝΟΝ 
ὙΜΝΟΝΤΩΟΘΟΩΟΗΜΩΟΩΝ 
οΟΥ̓ΟΝΤἈΠτολλοικαφο 
ΒΗΘΗΟΟΝΤ ΑΙ. ΘΆΠΙ ΟΥ. 
ΟΙΝΕΤΤΙΚΝ 
ΜΆᾺΆΚΑΡΙΟΟΆΧΝΗΡ ΟΥ̓ΣΟΤῚΝ 
“ΤΟΟΝΟΜΑΆΑΚΥΕλπΠπιᾶἊοΣτὸ 
ΚΑΙΟΥΚΘΙΓΘΒΕΑΧΘΥΈΝΕΙΟΜΆᾺ 
ΤἈΙΟΤΗΤΆἈΟΚΑΙΜΆΝΙΆΟ 
γεγλειο 
ΤΤΟΆΛΆΧΔΧΕΙΤΟΙΗΟΧΟΟΥΚΘΟΘΟ 


Ῥβ. 88, 13 ---39, 2. 3---α. 


ἘΧΡΕΟΤΑΝΘ.. 


ΕΤ ΕἘΧΑΥΘΙΨΙΤ 
Σ᾿ 


18 


10 


ΤΗΕΒΑΥΕΙΖΑΤ 


ΑΒ ΟΜΝΙΒΥΚΞ 


ΟΒΜΥΤΥΙ 


ΘΗΝΚΑΙΕΟΙΓΗΟΆΘΞΆΓΆΘΟΩ 


ΚΑΙ ΤΟΑἈΓΗΜΆΑΜΟΥΆΝΕΚΑΙ 
ΝΜΙΟΘΗ 

ΘΕΘΘΡΜΑΝΘΗΗΚΑΆΡΔΙΆΜΟΥ 
ΕΝΤΌΟΜΟΥ 

ΚΕΝ ΤῊΜΘΑΆΘΤΗΜΟΎΥΈΕΙΚ 
ΙΙΛΔΥΘΗΟΘΤΆΜΠΤΥΡ' 


Ελλλησλ ΘΟ ΝΓἈ σΟΗΜΟΥ 


ΓΝΩΡΙΟΟΝΜΟΙΚΕΤΌΙΤΕ 
ΡΆΟΜΟΥ 
ΙΞὩἈἈΓΓΟΝΆΡΙΘΜΟΝΤΌΌΝΗ 
ΜΕΡΩΟΝΜΟΥ ΤΙΟΘΟΤῚΝ 
᾿ΜΆΓΝΟΩΣΤΙΥΟΤΕΡΟΩΘΓΩ 
ἸΔΟΥΤΙΆΧΕΟΤΆΟΘΘΟΥΓΓΆΟ 
ΗΜΘΡΆΟΜΟΥ 
ΚΞ ΔΥΙΗΥΤΤοΟσΤἈΟΙΟΜογωσειὃ 
ΘΘΝΘΝΟΩΤΙΠΙΟΝΟΟΥ 
ΤΤΆΧΗΝΤἈΟΥΜΙΤΑΝΤΆΜΑΚΓΤΆΙ. 
ΟΤΉΗΟΘΙΤΑΟΆΝΝΟΟΖΟΟΝ 
ΜΕΝΤΟΙΓΕΕΝΊΚΟΝΙΔΙΆΤΤΟ 
ΡΕΥΘΤΆΙΆΝΟΟ 
ΤΤᾺΆΗΝΜΑΓΓΗΝΤΆΡΑΟΟΕΤΆΙ 
ΘΗΟΛΔΥΡΙΖΘΙΚΑΙΟΥΓΙΝΟΣ 
ΟΙ(ΘΙ ΤΙΝΙΟΥΝΑΆΞΘΙΛΔΥ ΤΆ. 
ΚΑΙΝΥΝΤΙΟΗΥΤΤΟΜΟΝΗ 
ΜΟΥΟΥΧιΙζΟ 
ΙΞΑἹἸΗΥΤΤΟΟΤἈΟΙΟΜΟΥ ΠΆΡΑ. 
ΟΟΥΘΟΤῚΝ 


ἈΤΟΠΆΘΟΟΝΤῸὍΝΑΆΝΟΜΙΟΩ,. 


ΜΟΥΡΥΌΔΧΙΜΕ 
ΟΝ "ἈΟΟΆΦΡο ΜΙελωκλομε 
βεκωφ ωθϑηνκλιοΎ ΚΗ ΝΟ ι 
ΣΧ ΓΟΟΤΟΜΑᾺΜΟΥΟΤΊΟΥ 
ΕΠΟΙΗΟΘΆΟΘ 


ἈΤΓΤΟΟΤΗΉΗΟΘΟΝΆΙΤΘΜΟΥ ΤΆΘ 


ΜΑἈΑΟΤΊΓΆΘΟΟΥ 


Α ΒΟΚΤΙΤΥΡΙΝΕῈ ἈΤΤΟΓΆΡ᾽ ΤΗΟΪΟΧΥΟΟΤΉΟΘ 


13 


ΧΕΘΙΡΟΟΟΟΥΘΓΟΘΣΘΆΘΙΤΟ 
ΘΝΕΆΧΘΓΜΟΙΟΥΤΙΘΡΆΝΟΜΙΆΟ 
ΘΙ Δ ΟΘΥΟΧΟΆΝΟΝ: 


ΡΒ. 88, 8---7. 1--- 12. 


ΟΟΝΟΑΙΥΙΤ' 


ΠΟΟΥΤΥΒ 59.Υ 


ΕἾΤ ΝΥΜΕΕΥ͂Μ 


ἘΠΟῸΕ ΜΕΝΒΥΒΑΒ 


ΨΕΚΥΤΑΜΕΝ. 


ΥΕΒΥΤΑΜΕΝ 


10 


15 


ΕΤ 5ΤΑΤΥΙΤ' 


ΕΤ ἹΝΜΙΞῚΤ 


ΨΙΘΕΒΥΝΤ' 


ΒΕΡΑΤΥΘΒ 


ΜΥΜΤΑ ΕΕΟ 


18 


ΚΑΟΕΣΕ ΤΗΣ ΟΟΟἈΧΡΆΧΝΗΝ 
ΤΗῊΗΝΥΥΧΗΝΑΥ ΤΟΥ 
ΠᾺΗΝΜΑΆΓΉΗΝΙΤΆΘΟΆΧΝΟΟ 


ΕἸΟΆΧΚΟΥΘΟΟΝΤΉΟΘΠΡΟΟΘΥΧΗΟΘ 


ΜΟΥ ΚΕ 
ΙΞ“2ἶἼἜὌἜἴΤἨΗ Ο Δ ΘΗσ ΘΟ ΟΜΟΥΘΝῸΟ) 
ΤΊΟΆΛΙ 
ΤΟΝΑΛΙΚΡΥΟΝΜΟΥΜΗΤΤΆᾺ 
ΡΑΟΙΟΟΤΤΗΘΗΟΘ 
ΟΤῚΤἈΡΟΙΚΟΟΘΓΟΩΘΙΜΙΙΤΑ. 
ΡΆΟΟΙ 
ΚΑΟΤΤΑΡΕΙΤΙ ΔΗ Μοοιζαθῶο 
ΤἈΝΤΤ ΘΟΟΙΠΡΕΟΜΟΥ 
ἈΝΘΟΜΟΙΝΑΆΆΧΝΑΝΎΣΟΩ 
ΤΡΟΤΟΥΜΘΆΤΘΆΘΘΙΝΙ.. 
ΟὙἹΚΕΤΙΟΥΜΗΥΊΙΆΡΣΟ .- 


Χϑς.. ΕἸσΤΟΤ λοστω λα ΨΆλΜοο- 


ΤΤΟΜΘΝΟΟΝΥΤΙΕΜΕΙΝΆΑΤΤΟ. 
ΙΞΜΙΚΑΙΤΤΡΟΟΘΟΧΟΝΜΟΙ β 

ΙΚΙΑΛΙ ΕΙΟΗΙΚΟΥΟΘΝΤΗῊΗΘΟΆΘΗ 
σΘΘ ΜΟΥ 

κυουλνηγλαγενμεριλαλκδ 
ΤἈΛΛΙΠΟΡΙΆΟΚΆΟΆΠΤΟ 
ΠΗΛλοΥ ΘΟ 


᾿ΚἈΙΘΟΤΗΉΘΘΝΘΙΠΠ͵ΙΕΤΡΆΝ 


ΓΟΥΟΘΠΟΔΆΟΜΟΥ 
ΙΚΚΔΙΚΑΤΗΥΘΥΝΟΕΝΤΆΟΔΟΛ. 
ΚΗΜΆΑΓΆΜΟΥ 


Ξ»᾽θσνΝνΝ ΘΑ ἈΧΕΝΝΕΙ ΓΟΓΠ ΓΟΜΜΆ. 


ΜΟΥΔΧΔΟΜΆΚΆΙΝΟΝ 
ὙΜΝΟΝΤΏΌΘΟΗΜΟΝ 
οο ΜΝΜΤΆΙ πολλοηζφο 


ΚΗΘΗΟΘΟΝΤΆΙΚΑΙΘΆΠΙΟΥ. 


ΟΙΝ ΘΤΤΙΚΝ 
ΜΑΙΚἈΑΡΙΟΟΆΧΝΗΡ ΟΥ̓ΣΟΤῚΝ 
ΤΓΟΟΝΟΜΑΆΑΚΥΕΘΑλΠιογτὸ 
ΚΑΙΟΥΚΘΙΠΘΕΛΧΛΘΥΈΝΘΙΟΜΆᾺ 
ΤἈΙΟΤΗΤἈΟΚΑΙΜΆΝΙΆΟ 
γευγλειο 
ΤΤΟΆΆΧἈΑΘΙΤΟΙΗΟλΧΟΟΥΚΘΟΘΟο 


ῬβΒ. 88, 13 ---39, 2. 8--Β. 


ΕΤ' ΤΑΒΕΒΟΈΒΕ 


ΕΧΑΥΌῚΙ ΟΕΑΤ᾽ 


ΝῈ ΒΙΠΕΑ5 


ΒΕΜΙΤΤΕ ΜΙΗΙ. 


ΕΧΡΕΟΤΑΝΒ 


ΟΕΤ ΕΧΑΥΘΙΥῚΤ 


..} 


15 


ΜΟΥ ΤΆΘΑΥΜΑΆΟΙΆΟΟΥ 
ΚκΚλυ ΤΟΙΟΔΙΆΧΟΓΙΟΜΟΙΟΟΟῪ 
ΟΥ̓ΚΕΟΤΙΝΤΊΘΟΜΟΙΟ 
ΘΗΟΘΕΤΆΙΟΟΙ 
ῦ ΔΙΤΗΓΓΙΆΔΛΔΙΚΑΙΘΧΔΑΆΗΟΛ,Σ. ΑΝΝΥΝΤΙΑΥ͂Ὶ 
ΕἸ͵ΤΆΧΗΘΥΝΘΗΟΆΧΝΥΤ,ἊΕΡΆΡΙ 
ΘΜΟΝ 
ΘΥΟΙΆΝΚΑΙΠΠΡΟΟΦΟΡΆΝΟΥ Κ᾽ ΑΦΒΑΘΒΙΡΙΟΙ͂ΝΜ 
Ηϑϑληολο 
10 ΟΟΜΑΆΔΟΕΘΚΑΤΉΡΤΙΟΟΜΟΙ 
ΟΧΟΚΑΥ ΓΟΟΜΑ ΓΓΆΙΚΆΑΉΥΙΤΟ ΗΟΠΟΘΑΥΒΤΥ͂ 
ΡΙΧΜΑΡΤΙΆΟΟΥΚΘΖΗ 
ΤΉΟΆΧΟ 
“ΤΟΤΕΘΙΙΤΟΝΙ ΔΟΥΉΚΚΟ 
ιὖ βν κεφαλιλιξικι Ύ ΓΈ ΓΡᾺ ΙΝ ΟΑΡΙΤΕ 
ΤΌ ΠΕΡΙΘΜΟΥ 
ΤΟΥΠποιηολ Τοϑολημλοδ 
ΟΘΟΜΟΥΘΕΑΟΥΆΗΘΗΝ 
Ξ.“ἶ2ἷ[͵οΤι ΤΟΝΝΟΜΟΝΟΟΥΘΜΜῈΕ6 
20 σὠὐ ΤΗΟΚΟΙΆΙΆΟΘΟΜΟΥ . 
ΑΝΝΥ͂ΝΤΙΑΥΙ ΕὙΉΗΓΓΕΆΧΙΟΆΜΗΝΑΆΑΙΚΑΙΟ 1 
ΟὙΝΗΝΕΝΕΚΙΆΗΟΙΆΜΕ 
ΓΆΛΧΗ 
ἸΔΟΥΤΆΧΕΙΆΧΗΜΟΥΟΥΜΗ 
κωλγοωκεογεγνῷς ῦ 
ΠΥ̓ΒΤΙΤΙΑΜ ΤῊΝΑ.ΑΙΚΔΙΟΟΥΝΗΝΟΟΥ 
ΟΥ̓ΚΒΘΚΡΥΥΧΕΝΤΉΚΑΡ 
ΜΟΥ 
ΤΗΗΝἈΑΆΛΗΘΘΙΆΑΝΟΟΥΚΆΑΙΤΟ 
ΟΟαΟΥΓΗΡΙΟΝΟΟΥΘΙΤΙΟΝ 10 
Κ ΑΒβοον ΟὙΚΚΘΚΡΥΥΆΑΤοδλθοσοοΥ 
ΚΞΑΙἸΉΝΆΑΛΗΘΘΙΆΝΟΟΥ 
ἈἉἈΠΤΟΟΥΝΑΆΑΓΟΟΓΗΟΤΤΟΆΆΧΗΟΘ 
ΤΥ ΑΥ̓ΤΕΜ ΟΥΔΘΚΘΜΗΜΆΚΡΥΝΗΟ 
ΤΟΥΟΘΟΙΚΤΙΡΜΟΥΘΟΟΥ ιὸ 
ἉΠΕΜΟΥ 
ΤΟΕΘΆΘΟΟΟΟΥΚΑΙΗΛΛΔΗΘΕΙΔΑ. 
ΟΟΥΔΙΆΑΙΤΆΝ ΤΟΟΆΝΤΈΕ 
ἈΧΚΟΝΤΌΜΟΥ 
ονῦ ον ΟΤΊΠΘρΡΙθοχονμεκλκλῶ. Ἢ 


14 Ῥ8. 389, 6--9. 10--- 18. 


ἴω 


ΟΥ̓ΚΒΘΟΤΙΝΆΡΙΘΜΟΟ 

ΙΞΚΞΙΑΓΕΆΧΕΟΝΜΕΛΔΙΆΝΟΜΙΆΙ 

ΜΟΥΚΔΑΙΟΥΚΗΛΔΥΝΗΘΗ, 
ΤΟΥΈΒΆΕΘΤΙΤΕΙΝ 

ὃ ΕἸΤΆΗΘΥΝΘΗΟΆΝΥΤΙΘΡΤΆΟ ΜΥΙΤΙΡΙΙΟΑΤᾺΕ 
ΤΡΙΧΑΟΤΗΟΚκααληομΜου 

ΚΑΙΗΚΑΡΑΙΆΜΟΥΕΝΙΚΑΤΤῈ 
ἈΘΙΤΕΝΜΘ 

ΘΕὙΔΟΚΗΟΘΟΟΝΚΟΤΟΥΡΥΌΆΝ. ΟΟΝΡΙΑΟΕΑΤ 

10 ΟΘΆΙΜΕ 

ΚΙ ΘΕΙΟΤΟΒΟΗΘΗΟΣΔΙΜΟΙΟΤΙΠΘΥΟΟ. 

ΙΞΙΙΆΙ ΟΧΥΝ ΘΕΙΗΟΆΝΙΚΑΙΕΝ ΟΟΝΕΥΝΡΑΝΤ 
ΤΡΑΠΙΗΟΧΛΝΆΜΔΑΟΙΖΗΤΟ 
ΤΟΘΟΤΗΝΨΥΧΗΝΜΟΥΤΟΥ 

1 ΕΣΑΡΑΙΔΛΥ ΤῊΝ 
ἈΠΟΟΤΡΑΦΘΙΗΘΟΆΝΘΙΟΤΆΟ οὈννεεναντ 
ΠΙΟΩΟΚΑΙΚΑΤΆΙΟΧΥΝΘΕΙ 
ΗΟΧΝΟΙΘΘΧΟΝΤΎΘΟΜΟΙΙΚΆΚΑ. 

ΙΞΟΜΙΟΆΧΟΘΟΟΛΆΑΣΝΙΙΑΆΡΆΧΡΗ ΡΕΒΑΝΤ' ΟΟΝΕΈΒ 

20 ΜΆΑΆΔΙΟΧΥΝΗΝΑΥΤῸΝ 
ΟΙἸΆΘΓΟΝΤΤ ΒΟΜΟΙΘΥΓΕ Ι' 
ΕὙΓΕ 
ΕΧΥΥΤΕΝΤ ἈΓΑΛᾺΑΙΧΟΘΟΣΟΆΜΜΜΙΚΘΥ 
ΦΡΆΑΝΘΘΙΗΘΆΝΕΠΙΟΟΙ 

ΠΆΝΤ ΕΟΟΙΖΗΤΟΥΝΤΕΘΟ δ 
σΘΙΚε 

ΙΞἈΙΘΙΠἈΓΩΟΟΘΆΝΑΟΑΙΆΙΤΆΝ 
ΤΟΟΜΕΓΆΛΥΝΘΗΤῸΌῸΟΙΚΚΟ 

ΟΙΆΓΑΤΤΟΝΤ ΕΟ ΤΟΟΟ ΤΉΡΙ 

ΟΝΟΟΥ 1 
Ε6Ο ΑΥΤ' ΕΓΩΟΛΔΟΤΓΓΟΧΟΟΘΕΘΙΜιίζΆ.. 
ΤΕΝΗΘΟ 
ΟΚΟΦΡΟΝΤΊΘΙΜΟΥ 
ΑΡΙΨΤΟᾺ ΒΟΗΘΟΟΜΟΥΚΑΙΥΥΤΙΕΡΆΟΤΤΙ 
ςΙΡΗΘΟΜΟΥΕΘΙΟΥ ιΌ 
ΙΞἘΜΗΧΡΟΝΙΟΘΗΘ" 
ΘΕΙ'σΤοΤ λοογαλμοοτώλλαλ" 
ΠΥ γυἠδιῤῥομῳ ΙΟΝΘΙΤΙΠ ΤΩ 
ΧΟΝΙΚΑΙΤΤΕΝΗΤΆᾺ. 
ΒΝΗΜΘΡΑΆΙΤΟΝΗΡΑΆΡΥΟΕΘΤΆΙ ΝΙΝ 


ΒΕΑΊΤΥΒ ὦ 


18 Ῥε. 89, 18---16. 16---40, 3. 


18 


ἘΘΒΕΡΙΕΒΑΤ 


ΑΡΥΕΕΒΝΥΜ ΜΕ 


ΥΕΒΒΥΊΝΙΟΥΜ 


ΕΤΕΝΙ ΗΟΜΟ 


ΤΥ ΑΥ̓͂ ΝΕ 


16 


ΧΥΤΟΝΟΙΚΟ 
ΚΟΔΙΆ ΦΥΛΆΣΆΑΙΛΥ ΤΟΝ 'ς ὈΝΒ ΟΟΝΒΕΕῚ 
ΖΗΟΛΙΔΛΥ ΓΟΝΚΑΙΜΆΚΑ.. 
ΡΙΟΔΙΧΥ ΓΟΝΘΝΤΉΓΗ 
ΚΟΜΗΠΆΡΑΛΟΛΥΤΓΟΝΘΙΟ 
ΧΕΙΡΑσαχθρωνλύτοΥυ 
ΚΞΟΒΟΗΘΗΟΓΟΗΛΥ ΓΩΘΉΡΙΚΑ, ὈΝΒ ΟΡΕῈΜ 
ΝΜΗΘΟΔΥΝΗΟΛΔΥΓΟΥ 
ΟΧΗΝΤΉΝΚΟΙΤΗΝΔΑΥ ΓΟῪΥῪ 
ΕΟΤΡΘΥἈΟΘΝΤΉΆΡΡΩ 
ΟΤΊΆΛΥΓΟΥ 
ΕΓΩΘΙΠΙΆΑΚΕΘΘΆΘΗΘΟΟΝΜΕΘ Ε60 ΡΙΧΙ 
ἹἸΧΟΣΔΤΗΝΨΥΧΗΝΜΟΥῸΟ 
ΤΙΗΜΆΡΤΟΝΟΟΙ 
ΟἸΘΧΘΡΟΙΜΟΥΘΙΙΤΟΝΙΚΆΚΆΜΜΙ ΙΝΙΜΙΟΙ 
ΠΟΤΕΛΙΤΟΘΆΝΕΘΙΤΆΜΚΆΑΙΑ. 
ἸΤΟΆΘΙ ΤᾺ ΓΟΟΝΟΜΑΆΣΥΓῪ 
ΚἈΑΙΘΙΘΟΒΠΟΡΕΥΘ ΤΟΤΤΟΥ ἘΤΞ8)1 ΙΝΘΒΕΡΙΕΒΑΤ 
ἈΘΙΝΜΑΓΗΝΕΛΆΛΔΛΘΕΙ 
ΗΚἈΑΡΔΙΑΔΥ ΓΟΥΟΥΝΗΓΆ 
ΓΕΝΆΝΟΜΙΆΝΘΑΥ ΓΟ) Ι 
ΕΞΕΙΤΟΡΘΥΘ ΤΟΘΣΟΩΚΑΙ 
ΘΆΆΛΧΛΘι 
ΕΠ ΤΟΛΥ ΓΟΙΚΚΑΙΓΤΕΜΟῪῈΕ 
γΙΘΥΡΙΖΟΝΤΆΝΤΕΘΟΟΙ δ 
ΕΧΘΡΟΙΜΟΥ β 
ΚΑΤ ΕΜΟΥΘΆΟΓΙΖΟΝΤΌΚΑ. 
ΚΆΜΟΙ 
ἈΟΓΟΝΙΤΆΑΡΑΝΟΜΟΝΚΆΓΕ 
ΘΕΟΝΤΤΟΚΑ ΓΟΜΟῪΥ 10 
ΜΗΟΚΟΙΜΟΩΟΜΕΝΟΟΟΎΧΙ 
ΠΡΟΟΘΗΟΘΙΤΟΥἈΧΆΝΆΟΛΤΗΝ. 
ΚΑΟΓΆΡΟΧΥΧΛΝΟΟΤΉΟΘΙΡΗΝΗΟ 
Μουεφονηλπιολὶ 
ΟἈΙΟΘΙΟΝΑΡΓΙΓΟΥΟΜΟΥΘΜΘ6 18 
ΓΆΑΛΥΝΕΝΟΕΙΤΕΜ ἘΠΕῚ 
ΜΙΟΜΟΝ 
ΟΥ̓ΔΕΚΕΘΑΘΗΘΟΝΜΕκΚκλΑΙΆΝΑΆ 
ΟΤΉΘΟΝΜΕΚΑΙΆΝΤΆΠΟ 
λΟσΟΟλΥ ΤΟ... β 20 


Ρμ. 40, 3 ---1, 1---αῖ. 


ΕΝΤΟΥ ΤΓΩΘΓΝΟΝΟΤῚΤΕ ἽΝ ΗῸΟ ΘΟΘΧΟΥ͂Ὶ 
ΘΕΘΧΗΙΚΆΟΜΘΕ 
ΟΤΙΟΥΜΗΘΙΤΙΧΆΡΗΟΕΧΘΡΟΟ 
ΜΟΥΈΕΈΠΕΜΕ β 
ΘΕΜΟΥΔΕΟΔΙΑΤΗΝΆΚΆΚΙΆΝ ΜῈ ΑΥΤ᾽ 
ἈΝΤΕΛΆΚΟΥ 
κυ ΕΚ ΘΕΆ ΘΟΆΟΜΘΕΝΩ, Ι 
ΟΝΟΟΥΘΙΟΤΟΝΆΙῶΝΑΆ. 
ΕὙΧΟΓΗΤΌΟΟΙΚΟΟΘΟΙΗΛΙ ΒΕΝΕΡΙΟΤΥΒ ἢ 
10 ἈΠΟΤΟΥΆΙΩΟΝΟΟΚΆΙΘΙΟ ΤῸ 
ἈΦΩΝΆΑΓΕΝΟΙΓΟΓΕΝΟΙΤῸΌ:- 
ΕἸΟσΤΟΤ ἘΆΧΟΟΘΙΟΟΥΝΕΟΙΝΤΟΙΟΥ͂ΤΟΙΟ 
κορεύλλμοοῦν Ἕ 
ΝΜΤΥΤΡΟΙΠΟΙΝἬΕΤΤΙΤΤΟΘΕΙΗ Ελ.. ΩΥΕΡΓ ΑΠΜΟΡΥ͂ 
Ιδ ΟΟΕΘΠΠΓΓΆΑΟΠΗΓΆΟΤΩΝ 
ὙΔΆΤΩΝ 
ΟΥ̓ΤΩΟΘΕΘΙΤΠΙΤΟΘΘΙΗΨΎΧΗ 
ΜΟΥΤΟΘΟΘΟΘΟ 
ΕΟ σα ΝΗΨΥΧΗΜΟΥΎΠΡΟΟ 85ιπν 
90 ΤΟΝΘΝΤΟΝΙΟΧΥΡΟΝΤῸ 
ΖΟΝΤᾺ. 1 
ΠΟΤΕΗΣΩΚΆΙΟΨΦΡΘΗΟΘΟΜΑΆΙ 
ΤΟ ΠρΡΟσΩΠ ΤΤΟΥΘΥ 
ΡΥΕΒΥΝΤ ΘΓΒΕΝΗΘΗΤΆΔΑΆΑΚΡΥΆΜΟΥ 
ΒΘΜΟΙΆΡΤΟΟΘΗΜΕρΡΆΟΚΑΙ δ 
ΜΥΚΤΟΌΟ 
εντωλεγεοθλιμοιζλθεκα. 
ΟΤΉΝΗΜΕΡΆΝ ΠΟΥΘΟΤῚ. 
οΘοοοΥ 
ΗΑΕΟ ΒΕΟΟΡ ΤΑΥΓΆΘΜΝΗΟσΘΗΝΙΚΆΙΕΣΕ 10 
ΧΘΑΘΙΠΕΒΜΘΤΗΝΨΎΧΗΝΝΙ 
ΟΤΙΔΙΕἈΧΘΥΟΘΟΜΑΆΙΕΝΤΌΤΙΤΟΩΟ 
ΟΚΗΝΗΟσΟΘΑΥΜΑΆΟΤΉΘσΘΩΟ 
͵ ΤΟΥΟΙΚΟΥΤΟΥΘῪ 
ΙΝ Υ008 Εχν τ ἘΝ ωνηλγλλλιλσαώοις.. Ιδ 
ΕΣΟΜΟἈΧΟΓΗΘΘΩΟΘΗΧΟΎῪΥῸΟ 
ΘΒΟΡΤΆΖΟΝΤΟΟ 
ΟΥ̓ΑΒΕ ΤΕΙΒΤΙΒ ΠΝ ΑΓΓΙΠΤΕΡΙΧΥΤΙΟΟΘΙΗΥΎ 
ΧΗΜΟΥ 
ΚἈΑΙΙΝΆΑ ΓΤ ΙΟΥΝ ΤἈΡΆΘΟΕΘΙΟΜΕ 20 


ὧι 


ξ 
7 


117 Ῥβ. 40, 13---41, 8. 8---6. 


10 


18 


20 


ΝΟΝ ΕΝΙΜ 


ΒΑΙΥΔΗ͂ΤΙ 


σαν ΚΑΙ ΤΕ ΦΥΤ ΎΌλο 
ΧΥΓΟΥῪῸ 

εκλκωολολλουοικλιε σα 
ΒΑΧΆΧΟΛΥ ΓΟΥῸ 

ΟΥ̓ΓΆΡ ΒΝΤΗΡΟΜφιλλυτω. 

ΕΚΧΗΡΟΝΟΜΗΟΆΝΓΗΝ 

ΙΞΙΟΚΡΑΧΙΩΟΝΑΥ ΤΩΟΝΟῪ 
εὐ σα ΝΥ ΓΟΥῪῸ 

ἈΧΧΗΔΛΔΟΘΣΙΆΟΘΟΥΚΑΙΟΚΡΆΧΙ 
ὠνοουκλιοφωτιομοο 

“ΤΓΟΥΠ͵ΡΟΟΩΟΠΟΥΌΟΟΥ 

ΟΤΙΗΥΔΟΚΗΟΆΟΘΝΑΥ ΤΌΙΟ 

ΟΥ̓ΕΙΧΥ ΓΟΟΟΞΚἈΆΟΙΆΕΥΟΜΟΥ 
κυ ΟΘΟΜοΥ β 

ΟΘΝΤΘΆΑΧΟΜΕΝΟΟΤΆἈΘΟΟΘΟΩΤῊΗῊ 
ΡΙιλοΪΆΚ λε' 

ΕΝΟΟΙΓΟΥΟΘΧΘΡΟΥΘΗΜΩ 
ΚΕΡΆΤΙΟΥΜΕΝ 

ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΟΝΟΜΑΤΊΟΟΥ 
ΕΣΟΥΔΕΝΩΘΟΘΟΜΕΝΤΟΥῸ 
ΕἸΤΑΜΙΟΤΆΜΕΘΝΝΟΥΘΗΜ,Ι 

ΟΥ̓ΓΆΡ᾿ Εππ ΤΟ ΤοσῶΟ ΜΟΥ 
ΘΆΠΙΩ 

κλοιηρομφλιλμογούοω 
σΕΘΙΜΕ 

ΘΕΟΘΘΟΟΛΧΟΓΆᾺΡ ΗΜΆΟΘΙΚΤΩΝ 
ΘἈΆΙΚΟΝΤΩΝΗΜΆΟ 

Ξ»εο΄ΤΓΟΥΟΜΕΙΟΟΥΝΤΆΟΘΗΜΑΆΟ 
ΚΑΙΗΟΧΥΎΝΆΟ 


ΙΝ ΡΟ ΑΥΡΑΒΙΙ ΕΝΝΓ ΘΟ) ΕΤΙΔΙ ΝΕ ΘΗΘΟΜΕΘΆᾺ. 


ΝΥΝΟ ΑΥ̓ΤῚ 


5 
ΑΥ̓ΕΚΤΙΒΤῚ ΝῸ 


ΟΔΧΗΝΤΉΝΗΜΕΡΑΆΝ 
ΞΑΙΒΝΤΌΟΝΟΜΑ ΤΙ ΟΟΥ̓Έ5Ο 

ΜΟΆΧΟΓΗΘΟ ΜΕΘΆΘΙΟΤΟΌΝ 

»,ἼἙΟΝΑ. 
ΜΥΝΙΔΕΘΑΤΙΟ Οὐ ΚἈΙΚΑΤῊΉ 

ΟΧΥΝΜΆΘΗΜΑΆΟ 
ΙΚΚΙΔΙΟΥΚΕΘΣΘἈΘΥΘΟΗ ΟΘΟΘΝΤΆΣΙΟ 

λΥΝΜἈ ΜΘΟΙΝΗΜΟΩΝ 
ἈΠΕΟΤΡΘΥΧΟΗΜλΆΟΘΙΟΤΆΟ 

ΤΠ ΟΟἸΤΑΡΑ ΓΟΥΟΘΧΘΡΟΥῸ 


Ῥβ. 48, 3 --- 6, θ6--- 11, 


ΝΕῸ ΕΝΙῚΜ 


ΒΕ. ΕΧΤΕΒΑ 


ΤΥ ΕΞ ΊΡΒΕ 


ΙΝ ΤῈ ΙΝΙΜΙΩ͂ 


10 


18 


ὃ 


10 


1 


ΗΜΩωΝ 
ΙΚΞἈΑΙΟΙΜΕΘΙΟΟΥΝΊΤΘΟΗΜΛΧΟ 
ΔΛΗΡΠΆΖΟΝΕΛΥ ΤΌΙΟ 
ΕΑ ΚΑΟΘΗΜΑΟΘΟΩΟΠΡΟΒΆΤΆ. 
ερωςεώσ 
ΚΞΑΙΕΝΤΟΙΘΟΘΕΘΝΘΟΙΝΆΙΕΟΠΙ 
ΡΆΘΗΜΆΟ 
ἈΠΕΔΟΥ ΤΟΝΆΧΟΝΟΟΥΆΝΟΥ 
ΤΊΙΜΗΘΟ 
ΙΞΙΟΥΚΗΜΝΤΙΧΗΘΟΟΘΘΝΤΌΙΟ 
ἈΧΆΧΆΓΜΔΑΟΙΝΗΜΟΩΟΝ 
ΕΘΟΥΗΜΆΟΘΟΝΙΔΟΟσΤΌΙΟΓΙ 
“ΤΟΟΙΝΗΜΩΝ 
ΜΥΚΤΉΡΙΟΜοΝιλιχλοΥ 
ἈΟΜΟΝΤῸΟΙΟΚΥΚΆΧΘΦΘΗΜΩ 
ΕΘΟΥΉΗΜΔΑΆΟΒΘΙΟΙΤΑΡΆΒΟΧΗΝ 
ΕΝΤΌΟΙΘΕΘΝΘΟΙΝ 
κοΝΗονκαφϑΆλη ΠσΕΝΤῸΌΙΟ 
ἌΧΟΙΟ 
ΟΧΗΝΤΉΗΝΗΜΕΡΆΝΗΕΝΤΡΟ 
ἸΗΜΟΥΚΑΤΈΕΝΑΆΝΤΊΟΝ 
ΜΟΥΘΟΤῚΝ 
ΚἈΑΙΗΧΙΟΧΥΝΗΤ ΟὙΤΙΡΟΟὼ 
ΠΟΥΜΟΥΘΙΚΆΛΥΝΕΝΜΘ 


Α ΥΟΟΘῈ ΕΧΡΒΒΑΝΥ͂ ἈποΟφὼν ΗΟΟΝ,ΔΙΖΟΝ ΤΌΘ 


Η͂ΛΕΟ ΟΜΑ 


ΕΤ ΝΟΝ ΒΕΟΘΕΙ͂ΒΙΤ 


ΟΥ̓Ο ΗΥ̓ΜΙΠΙΑΒ. 


19 


ΚΑΙΚΑΤΤΆΑΧΑΆΧΛΟΥΝΤΌΟ 
ἈΠΟΤΠΡΟΟΘΟΩΤΠΟΥΘΧΘΡΟΥ͂ΚΆΙ 
ΕΚΔΙΩΚΟΝΤΌΟ 


ΤΑΥΤΑΠΆΝΤΆἈΗΆΧΘΕΝΘΟΦ᾽ 


ΗἩΜἈλΟκΚΑΙιΟοΥ κε πθλΆθο 
Μμεθλοου 
ΚἈΙΟΥΚΗΔΗΚΗΟΆΜΕΝΕΝΙΆΙ 
ἈΘΗΚΗΟΘΟΥ 
ΚΞΔΙΟΥΚΑΠΕΟΤΉΗΘΙΟΤΆΟΙΤΙ 
ΟΟΗΚΆΑΡΔΙΧΗΜΩΝ 
ΚἈΟΘΣΘΚΑΙΝΧΆΟΤΆΟΤΡΙΕΟΥΟ 
ΗΜΩΝΑΆΑΠΟΤΉΗΟΘΟΔΟΥΘΟΥ 
ΟΤΤΕ ΤΆἈΠΓΓΙΝΩΟΆΧΟΗΜΆΟΘΟΕΝ 
τοπωκλκώωσρθώσς. 
ΚΑΙΒΠΕΚΑΛΥΥΘΝΗΜΆᾶοοκΙΆΑ 


Ῥε. 48, 11 -- 16. 10 --- 230. 


ΒΕΒΙἙΤΙ ΝΟΒ 
ΝΕΝΌΙΘΙ5ΤΙ 


ΡΟΘΥΊΙΒΤῚΙ ΝΟΡΙ͂ 


3 
ΟΡΟϑΥΙΑΤΙ ΝΟ 


ΤΟΤΑᾺΑ ὉῚΕ 
" 


10 


10 


1 


20 


ΘΆΝΑΤΟΥ 


ΕἸΕΠΕΆΑΘΟΜΕΘΑΓΟΥΌΝΟΜΆ 


ΤΟΟΓΟΥΘΥΉΗΉΜΟῸΝ 
Ι«ἈΙΘΙ Δ Ι ΕΠΕΤΆΟΆΛΜΕΝΧΘΙΡΆΟ 


ΗΜΩΟΝΠΡΟΟΘΝΆΑΆΛΧΟΤΡΙΟ 


ΟΥΧΙΟΘΟΘΙΚΖΗΤΉΟΘΙΤΑΥ ΤΆ. 

ΧΥΓΟΟΓΆᾺΡ ΓΙΝΩΟΚΘΙΤΆ.. 
ΚΡΥΦιλ ΤηοκΆρλιλο 

ΟΤΙΕΝΘΚΕΝΟΟΥΘΆΝΑΆΤΤΟΥ 
ΜΘΘΑΟΧΗΝΤΉΝΗΜΒΘΡΑ.. 

ΕἈΟΓΙΊΟΘΗΜΟΕΟΝΟΩΠΡΟΒΑΆΤΆ. 
σφΆγηο 

ΕΣΘΓΕΡΘΗΤΙΪΝΑΤΙΥΎΤΙΝΟΙΟΙΚΕ 

ἈΝἈΑΟΤΗΘΙΚΑΙΜΗΛΤΤΟΌΘΗ 
ΘΙ σΤΘΆΟΟ 

ΓΜΆΤῚ ΓΟΙΤΡΟΟΟΠΟΝΟΟΥΆ 

ΠΟΟΤΡΕΦθδιο 

ΘΙ ἈΧΑΝΘΑΝΗΤΉΟΙΤΤΟΩΧΙΆΟ 
ἩΜωνκαιτησθυψαεωο 
ΗΜΟΝ 


ον ΗΥΜΗΜΑΤΑ ΟΕ ΓΑΤΤΙ ΝΩΟΘΗΘΙΟΧΟΥΝ 


ΕἘΧΥΕΟΘΕ 


ΕΕΥΟΤΑΥΙΤ 


ΠΙΝΟΥΑ ΜΕΑ 


ΞΡΕΟΙΟΘΥΚΒ 


20 


ΗΥ̓ΥΧΗΉΜΩΝ 
ΕἸΟἈΧΗΘΗΘΙΟΓΗΝΗΓΆΟΛΤΉΗΡ᾽ 
ΗΜΩΝ 
ἈΝΧΟΤΆΑΙΚΘΕΟΗΘΗΘΟΟΝΗΜΙΝ 
ΚΛΥ ΓΡΟΟΛΔΙΗΜΆΟΘΝΕιΙΚΕ. 
ΤΟΥΟΝΟΜΑ ΤΟΟΟΟῪ :- 


ΕΙΟΤΟΤ ΧΟΟΥΤΙΘρΡτωνλλλοιῳω 


Β 
51 ΟΒΙΙΤῚ ΥΜ 


ΝΝΕ 5 


οΥγο ΡΡΥ͂ ΤΕ 


.ς ΕΧΥΘΕ 


ΟΥΑΒΕ ΒΑΩ͂ 


ΘΗΟΘΟΟΜΕΘΝΟΩΝΤΟΙΟΥΤΟΙΟΚΟΡΕΘΙΟ 
“μ᾿. ΟΥ̓ΝΘΟΙΝΩΟΔΗΥΤΙἊΕΡΤΟΥΆΧΓΆΠΗΤΣδ, 


(Οσηρευσατοηκλρλιάμου 


ἈΟΓΟΝΆΓΆΘΟΝ 
ἈΕΓΩΘΓΩΤΆΕΡΓΑΜΟΥ ΤΟΣ) 
ΕΧΟΙΔΕΙ 


ΗΓΧΦΘΟΟΛΣΧΜΟΥΚΑΆΛΙΜΟΟΓ ΡᾺΜ 


ΜΑΤΑ ΘΟΣΥΓΡΆΦΟΥ 
ΦὩΡΑΙΟΟΚἈΑΛΧΛΆΧΘΙΠΆΡΑΓΟΥΟ 
ὙΤΟΥΟΤΩΟΝΆΝΟΩΝ 


ΕΣ αχυθηχλρισενχειλεοινοῦ 


ΔΙ ΓΟΥΓΟΘΥΧΟΓΉΘΘΝΟΘΟ 


Ῥε, 48, 30---26. 28---44, 8. 


10 


20 


ΘΟΘΙΟΤΟΝΆΙΟΩΟΝΑΆ. ΙᾺ. 
ΠΕΡΙΖΩΟΆΧΙΤΉΝΡΟΜΦΆΙΆΝ ΟσΝΘΕΒΕ 
ΟΟΥ̓ΘΙΤ ΤΟΝ ΜΗΡΟΝΟΟΥ 
ἈΥΝΆΓΕ 
ΤΗΦΡΆΑΙΟΤΗ ΙΟΟΥΚ ΓΟ) ΞΒΡΕΟΙΕ ΤΥΑ 
᾿ΚΑΆλλθιοοΥ 
ΚΑΟΙΕΝΤΙΝΟΝΚΑΙΚΑΓΕΥΟ 
ἈΟΥΙΚΑΙΚἈΟΙΆΘΥΘ 
ΕΝΘΙΚΕΝΑΛΗΘΘΙΆΟΙΚΔΙΠΡΑΥ ῬΡῚ ΝΕΒΙΤΑΤΕΗ͂ 
10 ΤΗΤΟΟΚΑΙΔΙΚΙΟΟΥΝΗΟ 
ΚΑΙΟΔΗΓΗΘΕΙΟΘΘΑΥΜΆΟΤΟΩΣΟ 
ΗλϑσιλοουΥ 
ΓἈΑΚΕΘΛΗΟΟΥΗΚΟΝΗΜΘΝᾺΆᾺ 
ἈΔΥΝΑΆΓΓΕ 
1δ ἈΛΟΙΥΤΤΟΚΑΤὩΦΟΟΥΤΙΘΟΣδΙΝΝ ΤᾺΔΙ ΒΑΘΙΤΤΑΕ ΤΨΑΕ 
εν καρ ι ΤΟΝ ΧΘΡΩΝ 
Τουκλολαῶσ 
ΟΘΡΟΝΟΟΟσΟΟΥΟΘΟΘΙΟΤΟΝΆΛΙΩΣ βΕρῈ85 ἘΥᾺ ΓΒ 
ΝΜΑΪΖΓΓΟΥΆΙΌΟΝΟΘΟ 


[1] 


20 ΡΑΕΔΟΟΘΥΘΥΤΗΓΟΟΘΗ βχβλος 
- “ΤΗΟΘΕΚἈΑΟΙΆΘΙΆΘΟΟΟΥ ᾿ 
ὈΙΓΕΧΙΒΤΙ ΗΓΑΙΠΙΗΟΛΧΟΛΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝ 


ΙΚΞΚΙΑΙΕΜΕΙΟΗΟΆΧΟΆΝΟΜΙΆ. 
ΔΙΑΓΟΥ ΓΟΘΧΡΙΟΘΝΟΘΟΘΟ 
ΟΘΟΓΟῪ δ 
ΕἈΧΙΟΝΑΓΆΑΛΧΛΆΙΆΟΕΟΩΟΊΤΆΡΑ. 
ΤΟΥΟΜΕΤΟΧΟΥΌΟΘΟΟΥ 
ΜΙΕΒΑ ς ΜΥΡ ΜΑΙ ΠΟ ΓΟ ΓΓΗΝΙῚς 
ΚΑἈΟΙΆΝΆΤΙΤΟΤΤΟΝΙΜΑΤῚ 
ΟΝΟΟΥ 10 
Ἀποκαρθωνθλαφαντινῶ, 
ΕΣΩΟΝΗΥΦΡΆΝΆΝΟΘ 
ΘΥΓΆΑΓΓΕΡΕΟΕΒἈΆΑΟΙΆΘΩΟΝΕΝΤῊ 
ΤΙΜΗΟΟΥ 
ΑΒΤΙΤΙΤ ΒΕ ΠἈΡΘΟΤΗΗΒΆΟΙΆΙΘΟΟΣΆΘ «ΔῈ τ δ 
ΣΙΟΝ ΟΟΥ β 
ΕΝΙΜΑΆΤΙΟΜΩωΔΙΆΧργοω 
ΠΤΕΡΙΚΒΒΕΆΗΜΕΝΗΤΠΊΘΙΤΟΙ 
ΙΞ“ΙΆΜΕΝΗ 
ΑΥ̓ΤῚ Δ ἈΚΟΥΟΟΝΘΥΓΑΆΑΤΈΕΡ ΚΑ λεις 20 


21 Ῥβ. 44, 8 ---Ἴ. 17 --ὄ11.Ψ 


10 


15 


20 
ἈΕΕΕΈΒΕΝΤΥΕ 


ΡΡ̓ΑΤΕΙΒΥΒ 


ΜΕΜΟᾺΒ ΒΕΟ 


ῬΡΤΕΚΕΑ 


ΚΞΑΝΟΝΤ ΟΟΥ̓ΟΟΟΥ 
ΚΑΑΘ ἈΧΑΘΟΥΓΟΥΛΆΑΟΥΟΟΥ 
ΙΞ-λυ ΤΟΥ κου ΓΟΥΤΡΟοῦ 
ΙΚΙἈΙΕΠΙΘΥΜΗΟΘΙΟΚΆΟΙΆΕΥῸΟ 
ΤΟΥΚΆΑλλΟΥΟΟΟΥ 
ΟΤΙΑΥ ΓΟΘΟΕΟΤΊΙΝΙ ΚΟ ΟΟΥγὶς͵ 
ΤΠΡΟΟΚΥΝΗΟΗΟΛΥ ΤῸ) 
ΚΑΙΘΥΓΆΑΤΉΡ ΤΎΡΟΥΕΝ 
λῴροιο 


᾿ΤΟΠΡΟΟΩΙΟΝΟΟΥΛΝΙΤΆΝΕΥ 


σὠῳοιΝοιπλογοιοιτογλλδ 
ΠΑΘΟΧΗΔΟΣΑΤΉΗΟΘΥΓΆΤΡΟΟ 
τογξκλοιλεῶώσεοωθεν 
ΘΝΚΡΟσΟΩ ΤΟΙΟΧΡΥΘΟΙΟΙΙΕ 
ΡΙΚΒΕΆΛΗΜΘΝΗΊΤΕΠΟΙΚΙΆᾺ 
ΜΕΝΗ ἑ 
ἈΠΕΝΘΧΘΗΘΟΝΤΆΜΤΌΩΕΑΛΟΙ 
ἈΕΙΠΆΡΘΕΝΟΙΟΠΙΟΟΣΥΉΗΟ 
ἈΟΙΤΆΗΟΙΟΝΔΑΥ ΓΗΟΆΙΤΕΝΕ 
ΧΚΘΗΟΘΟΝΤΆΙΟΟΙ 
ἈΠΘΝΧΘΗΟΘΟΝΤΆΙΘΝΘΥΦΡΟ 
ΟΥ̓ΝΗΚΆΑΙΆΓΑΛΛΟΙΛΧΟΘΙ 
ἈΧΘΗΟΟΝΤΆΜΕΙΟΝΆΟΝΒΑΆ. 
οιλεσ 
ἈΝΤΙΤΩΟΝΙΤΡΩΟΝΟΟΥΘΓΘ 
ΝΗΘΗΟλΝΥ]οισού . 
ΚἈΑΓΤΆΟΤΉΗΟΘΗΟΛΥ ΓΟΥῸΛΧΡ 
ΧΟΝΤΆἈΟΘΙΠΠΑΆΟΘΆ,ΛΝΤΉΝΓΗ 
ΜΝΗΟσΟΘΗΟΟΜΑΆΙΓΟΥΌΝΟΜΆᾺΆᾺ 
ΤΟΟΟΟΥΘΝΠΆΟΘΗΓΕΝΘΑΙ 
ΓΈΝΘΑ ᾿ 
ΔΙΆΧΙΓΟΥ ΓΟΆΆΧΟΙΕΞΣΟΜΟΛΧΟΓῊ 
ΟΟΝΤΆΙΟΘΟΙΘΙΟ ΤΟΝΆΙΩΟΝΑΆ 
ΚΑΑΘΙΟΤΟΝΆΙΟΩΟΝΑΆΤΌΟΥΔΙ 
ΟΝ ΟοΟ 
ΘΙΟΤΟΤ ΘΧΟΟΥΤΙΕΡΤΤΌΟΝΎΥΤΟΣ) 
ΚορϑΥπερτωνκρυφιων 
ἈΧΜΟοΟσΤΟσλλΟλί - 


ΓΒ ()δθημων ΚἈΤΆΦΥΤΓηΗκλι 


ἈΥΝΆΜΙΟ 


Ῥε. 44, 11---1δ. 16---4δ, 3. 


ΕΤ ΟΟΝΟΥΡΙΒΩ͂ 


ΕΤ ΕἸΠΙΑΕ ΤΙΕΙ 


ΟΜΝΙΒΝ ΟσΟΕΙΑ 


ΑΡΡΥΘΕΝΤΥΕ 


10 


15 


20 


10 


1ὅ 


20 
ΟΟΝΤΥΕΒΑΤΑΕ 


ΝΒ ΥἹΕΤΥΤΥ͂ 


ΥΕΝΙΤΕ ΕΤ γῇ 


ΑΒΟΥ͂ ΟΟΝΤΕ 


ΥΑΘΑΤΕ 


ΕΟΗΘΟΟΝΘα ΘΟΙ ΝΆ ΟΕΥ 
ΡΟΥΟΛΙΟΗΜΆσΟΦΟΔρΡΑΆ 
ΔΟΧΤΟΥ ΤΓΟΟΥΨΦΨΟΞΚΗΘΗΟΘΟ 


ΜΕΘΑΘΝΤῸΩΣΤΆΡΆΟΘΟΘΟΘΑΙ 


ΤΉῊΉΝΓΗΝ 
ΚΑΙΜΕΤΆ ΓΙ ΘΕΟΘΆΙΟΡΗΕΝ: 
κἈρλιαισθλλλοοων 
ΗἩΧΗΟΆΧΝΙΚΑΑΙΘ ΤἈΡΆΧΘΗΟΑΧΝ 
ΤΑΥΔΛΔΑΤΆΑΛΥΤῸΟῸῸΝ 
ΘΤΆἈΡΑΧΘΗΟΧΝΤΆΟΡΗΘΝΤΉῊ 
ΙΞΡΑΤΆΙΟΤΉΤΙΔΥ ΤΟΥ 
ΤΟΥΤΙΟΤΆΜΟΥ ΤΆΟΡΜΗΜᾺΑΆᾺ 
ΤἈΘΥΦΡΆΙΝΟΥΟΙΝΤῊΝ 
ΤΤΟΛΙΝΤΟΥΘΥ 
ΗἩΓΙΧΟΕΝΤΟΟΚΗΝΟΜΑλλυ τ 
οΟΥ̓ΥΙσΤοο 
ΟΘΟΘΜΜεοωλΥ ΓΗΟΚΆΙΟΥ 
ΟἈΆΧΘΥΘΗΟΘΕΤᾺΆΙ 
ΒΟΗΘΗΟΘΙΑΥΓΗΟΘΟΤΌΠΡΟΟ 
ΠΡΩΙΠΡΟΩῚ 
ΘΤΆἈΡΑΧΘΗΟΆΝΘΘΝΗΘιΚΑΙ 
ΝΜΆΜΝΕΛΟΙΆΘΙΆΙ 
δλωκβνφωνηνλύτου 
ΟΥ̓ΤΙσ ΤΟΟθολΆΘΥΘΗ 
ΗΓῊ 
ΚΟΤΩΟΝΔΥΝΆΜΘΟΘΟΝΜΜΘΘ᾽ 
ΗΜΩΝ 
ἈΝΤΙΧΗΜΙΤΤΩΡΉΜΟΩΟΝ 
οΘοϊλικοσκ᾽ 
ἈΘΥΤΘΚΆΑΙΔΘΤΕΤΆΘΡΓΑΆ 
ΤΟΥΘῪ 
ἈΘΘΕΤΟΤΕΡΆΓΤΓΆΘΙΠ ΤΗΟΓΗΟ 
ἈΝΤΆΝΕΡΩΟΝΠΟΆΧΘΜΟΥῸ 
ΜΕΧΡΙΤΩΟΝΠΕΡΆΤΟΩΝ 
ΤΉΟΓΗΓΝ. 
ΤΟΣΟΝΟΥΝΤΡΙ δικλιου 
ΘΆΔΧΟΘΙΟΤΧΟΝ 
ΙΚΑΟΘΥΡΆΑΙΟΥΟΚΑΓΤΆΙΚΑΥΘΘΙ 
ΕΝΠΤΥΡΙ 
ΟΧΟἈΧἈΑΧΘΛΤΘΚΆΑΙΓΝΩ ΓΕΟΤῚ 


Ῥ8. 4δ, 2--- 6. 1.--- 11. 


ῬΡΤΕΈΒΚΕΑ 


ΟΝΥΕΕΥΝΤ 


ΕἸΥΜΙΝΙΒ 


ὮΒῚῚΝ ΜΕΡΙΟ 


10 


15 


Μ“Μ5 


90 
ΕΙΕΘΙΤ ΝΟΒΙῚΒ 


ΑΒΟΕΈΝΟΙΤ 95 


ΡΒΑΙ1ΙΤῈ 90 


οΥῶῦ ΒΕΧ 


ἘΕΟΝΑΥΙΤ Ὁ8 


ΡΕΙΝΟΙΡῈΚ 


ΕΓΦΕΘΕΙΜΙΟΘΟ 
Υ̓ΨΩΘΗΘΟΜΑΙΕΜΤΌΙΟΘΕ 
ΘΝΘΟΙΝΥΨΩΏΘΗΟΘΟΜΆΙ 
ΕΝΤΉΓΗ 
ΙΞἷΦὉᾧ{ΓΩΟΝΔΥΝΆΜΕΟΝΙΜΜΘΘ᾽ 
ΗΜΟΩΝ 
ἈΝΤΙΧΗΜΠΤΉΤΩΡΗΜΩΝ 
ΟΘοϊΆκΚωϑκ' ἢ 


ΕΙΟσΤΟΤ ΕΧΟΟΥΤΙΘΡΤΩΟ ΝΥ. 


κορευλλαμοοτωχαλι- 
ἈΝΤΆΓΤΆΕΘΝΗΚΡΟΤΉΟΘΑΤΕ 
ΧΕΙΡΆΟ 
Ἀλλλλσατοτωθωθνφνη 
ἈΓλλλιλσαο 
οΤἸ ΚΟΥ̓ΤΙΟσ ΤΟ φΦοκεροοβα 
ΟἸΧΒΘΥΟΜΘΟΓΆΧΟΘΠΙΠΆΟΑΆΝ 
ΤΗῊΗΝΓΗΝ 
ὙΤΙΕΤΆΑΞΕΝΆΧΟΥΟΘΗΜΙΝΚΆΙ 
ΕΘΝΗΥΤΙΟΤΟΥΌΤΠΟΛΔΆΟ 
ΗΜΩΝ 
᾿ ΘΞΣΕΧΕΘΣΑ ΓΟΗΜΙΝΤΉΝΚΧΗ 
ΡΟΝΟΜΙΆΝΕΛΔΥ ΤΟΥ 
ΤῊἨΝΙΚΑΑΧΟΝΗΜΝΊ͵ΙΆΚΟΕ' 
ΗΝΗΓΆΠΗΟΘΕΝ ἑ 
ἈΝΘΒΗΟΘΟΘΝΆΑΛΆΆΧΆΓΜΩ 
ΚΟΘΝΦΩΝΗΟΆΛΠΙΓΓΟΟ 
γλαλχτετωθωημώνᾳα 
ἈΧΤῈ 
Υ̓ΑΛΑΓΕΤΩΕΚἈΑΟΙΆΘΗΜΟΣ 
γλλλτε ᾿ 
ΟΤἸΚἈΧΟΙΆΘΥΟΠΆΘΗΟΘΤΉΟΓΗΟΘ 
οϑοψγλλλγεουνθτςο 
ΘΕΕΧΟΙΆΘΥΟΘΝΟΘΟΘΊΙΠΤΆΘΘΝΗ 
ΟΘΟΚΆΑΘΗΤΆΑΜΙΕΙΤΠΙΘΡΟΝΟΎΆΛ. 
ΓΙΟΥΔΥ ΤΟΥ 
ἈΡΧΟΝΤΕΟΧΆΘΟΝΟΥΝΗΧΘΗ 
ΟἈΝΜΕΤΆ ΓΤ ΟΥΘΥΆΒΡΑΛΜ' 
ΟΤΙ ΤΟΥΘΥΟΙΚΡΑΤΆΙΟΙ ΤῊΘ 
τς ΓΗΟΘΟΦΟΆΛΡΆΘΒΠΗΡΘΗΟΧ ἢ 
ΦΛΔΗΥ ἈΧΜΟΥ ΤΟΙΟΥΤΟΙΌΚΟΡΘ 


Ῥ. 4δ, 11---46, 4. δὅ---41, 1. 


ὉΝΩ ΥἹΈ 


ΟΜΒ ΘΕΝΤΕΒ 


ογῦ Γὕκδ ΕΧ 


ΞΥΒΙΕΟΙ͂Τ 


10 


1ὅ 


ΜΖ 
ΓΊΜεΓγ 


10 


20 
1ΒῚ ΟΠΟΒΕΒ 


Ξ 
ΒΙΟΥΤ ΑΥ̓ΘΙΥΙΜ 


ΟΝ 
ΞΥΒΟΕΡΙΜ Ὁ 


ΒΕΟΥΝΟΥ͂ ΝΟΜ 


ΓΕΤΈΕΤΥΕ 


Δ ΟΥΤερλολξααγου "" 


ΕΝΤΙΟΧΕΙ ΤΟΥΘΥΗΜΟΩΝΕΝ 
ΟβΕαιΆγΓιωλΥ ΤΟΥ 

ΘΥΡΙΖΩΟΝΑΓΆΛΧΆΙΔΟΜΑΓΤΤΑ. 
ΟΗΟΤΉΟΓΗΘΟ 


ΟΡΗΘΟΘΙΩΟΝΤΆΠΑΕΘΥΡΑΤΟΥ. 


ΒΟΡΡᾺ 

ΗΤΤΟΧΛΙΟ ΤΟΥΚἈΟΙἈ ΘΟ ΤΟΥ 
ΜΘγΆλοΥ 

ΟΘΟΘΝΤΆΙΟΚΆΑΡΘΟΙΝΑΥΤΗΟΘ 
ΓΙΝΩΟΚΕΤΆΙΟΤΆΝΑΆΝΤῚ 
ἈΧΜΕΆΝΗΤΆΙΔΥΤΉΟΘ 

ΟΤῚ Δ ΟΥΟΙΕΚἈΟΙΆΧΘΙΟΟΥΝΗ 
ΧΘΗΟΆΝ 

ΔἈΙΗΧΘΟΟΆΝΕΙΠΤΟΛΥ ΓῸ 

λΥ ΓΟΙΔΟΝΤ ΘΟΟΥ ΤΟ 
βϑλύυμλολν 


ΘΤᾺἈΡΑΧΘΗΟΆΧΛΝΘΟΆΛΆΘΥΘΗΟΣ.. 


ΧΟΚΟΚΆΙΆΙΝΕΤῸ σοφολρὰ ΜΑΘΝΥΒ ὈΝΒ 


ΕΥ̓ΝΘΠΑΤΥΕ 
ΠΩ ΙΝ ΡΟΜΙΒ: 
οΥγό ΕΟΘΕ 


ΙΡΒΕΙῚ ΥΙΏΕΝΤΕΒ 510 


ΤΡΟΜΟΟΘΙΤΕΘΕΆΆΧΚΟΤΟΛΥ ΤΟΣ. 


ΕεκΚβιω δ Ν ΟΦ ΟΤΙΚΤΎΟΘΗΟ 
ΘΝ ΝΙΒΙ ΘΟ ΟΥΝΤΡΎΕιΙο 
ΤΤἈΟΙΆΘΆΡΟΕΙΟ 
ΚἈΘΑΠΕΡΗΚΟΥΘΟΆΜΟΝΟΥ 
ΤΟ ΟΙΑΙΔΆΜΕΝ 
ΕΝΙΤΟΆΧΘΙΚΥΤΟΩΣΝΔΑΥ ΝΑ. 
ΜΘΟΩΟΝΕΝΊΙΤΟΆΧΘΙ ΤΟΥΘῪ 
Ημῶν ᾿ 
ΟΘΟΘΘΕΟΜΘΆΑΙΩΘΟΘΝΑΥ ΤῊΝ 
ΕἸΟσΤΟΝΆΙΩΟΝΑ. 


ὙΤΤΕΆΧΕΟΜΕΝΟΘΟΤΌΘΆΘΟΟ 
οογεμμεοωτογλλδοδ 


ΙΞἈΩΑΙΓΟΟΝΟΜΆΟΘΟΥΟΘΟ 


ΟΥ̓ΤΩΟΙΚΑΙΗΧΙΝΘΟΙΟΟΟΥ 


ΕΠΙΤΆΙΤΕΡΑΤΆΓ ΟΓΗΟ 
ἈΠΚΑΙΟΟΥΝΗΟΙΠΤΧΗΡΗΟΘΗ 
Δ ΘΠ ΆΘΟΥ 
εὐφρανθητωοροοοθιω 
κλυλγλαλλιλ θα νΘΥ 
ΓΆΓΕΡΘΟΤΉοΙοΟΥΔλιΆΟ 


'ΡεΕ. 47, 1---. 1--.18. 


10 


1ὅ 


, 
ἐς ριρ ὰ ἰξ ὐφρικΑβοιδας, ἐμ ρῶς ϑὡωςξεως ἀνς τορος, ρος υλαυυ νοῦ, χρλν νοῦς ἐρωυχὸ μόλις τος δωω τῶος ΟΣ ΑΣ δ ΝΕ 


10 


15 


ΜΗ 


ΟΥ̓Ιῷ: ΤΕΙΘΈΝΕ 


ΟΚ ΜΕΥΜ 


ΙΝΟΙΙΝΑΒΟ 


ΟΥ̓ ΤΙΜΕΒΟ 


90 


ΕΝΘΙΚΕΝΤΟΩΟΝΙΚΡΙΜΆΤΟΣ 
ΟΟΥ̓ΚΕ 

κυΥὐκλωολγε οθιώνκαι 
ΠΕΡΙΧΆΧΒΕΤ ΕΧΛΥ ΤῊΝ 

ἈΔΙΗΓΗΟΆΧΛΟΘΘΕΝΤΟΙΟΠΥΡ 
ΓΟΙΟΛΥΓΤΗΟ 

ΘΕΟΘΕΤΆΟΚΑΡΔΆΟοΥΜῶΝ 
ΕΙΟΤΉΝΑΥΝΆΜΙΝΧ ΤΗΟΘ 

ΚἈΚ Α ΤΑ ΙΘἈΘΟΘΕΤΆΟΒΑ. 
ΡΕΙΟΛΥ ΤῊΟ 

ΟἸΤΩΟΟΆΝΑΙΗΓΗΟΆΟΘΕΘΙΟ 
ΓῈΝ ΘΆΝΕΤΕΡΆΝ 


ΟΤΤΟΥ ΓΟΟΘΟΤῚ ΝΟΘΟΗΜΟῸ 


ΕΙσΣΤΟΝΆΙΩΟΝΑΆ. 
ΚΑΙΕΙΟσΣ ΤΟΝΑΙ ΝΑ ΓΟΥΆΙ 
ονοςσ 
ΧΥΓΟΟΙΤΟΙΜΆΝΘΕΘΙΗΜΆΘΟ 
Εεισ τογολιῶνᾷᾶλς "- 


ΕΙΟΤΟΤ ΘΧΟΟΤΟΙΟΥΊΤΟΙΟΚΟΡΕ. 


ΚΟΥΟΘΆΧΤΕΤΆΑΥ ΓΆΙΤΆΑΝΤΆ 
ΤΆΒΘΝΗ 


ΕΝΝΟ ΓΙΟΔΟΘΟΕΟΤΙΆΙΜ ΓΕΘ ΟΊ... 


ΟΙΚΟΥΝΤΤ ΘΒΟΤΉΝΟΙΚΟΥ 
ΜΕΝΗΝ 
ΟΙΤΕΓΗΓΕΝΕΙΟΙΚΑΙΥΤΟΙ ΤῸ) 
ἈἉΝΩΝ 
ΕΠ ΤΟἈΛΥ ΓΟΤΤἈΟΥΌΙΟΟΚΆΙ! 
ΠΕΝΗΘΟ 


ΤΟΟΤΟΜἈΆΜΟΥΆΧΆΆΗΘΗΘΟ 


ΙΆΝ 
ΚΑΟΙΗΜΘΑΘΤΗΤΉΟΚΑΡΔΙΧΟ 
ΜΟΥΟΥΝΘΟΙΝ 
ΚἈΑΙΝΟΩΘΙΟΙΆΡΆΒΟΧΗΝ 
ΤΟΟΥΌΜΟΥ 
ἈΝΟΙΣΩΘΝΥΆΑΧΤΗΡΙΩΤῸ 
ΠΡΟΞΚΆΧΗΜΆΜΟΥ 
ΤΝΑΓΓΙΦΟΚΟΥΜΆΙΒΝΗΜΘ 
ΡἈΠΟΝΗΡΆᾺ 
ΗἈΧΝΟΜΙΆΧΤΉΟΠ,ΤΕΡΝΗΟΝ 
κΥκλώ ηΜ6 


ΡΞ, 47, 123-48, 2. 3-- 6. 


(ἸΠΒΟΥΜΌΑΤΕ 


ΡΟΝΙΤΕ ΟΟἾ 


ΟΥ̓Ο ΗΙῸ - 


ΑΥ̓ΠΙΤΕ ΒΑΕῸ 


1υ 


1 


ζσι 


Ι0 


15 


ΤΑΒΕΕΝΑΟΥΙΑ 


ΕἸ ΉΗΟΜΟ 


ΗΑΕΟῸ ΙΑ 


ΒΙΟΥΤ ΟΥ̓ΕΒ 


ΕΤ ΠΟΜΙΝΑΒ᾽ 


21 


ΟΙΤΤΕΤΙΤΟΙΘΟΤΤΕΓΟΕΤΤ ΤῊ ΛΥ ΩΥ̓Ὶ ΟΟΝΕΙΡΥ͂ΝΤ 
ΜΆΜΕΘΙΔΥΤΩΝ 
ΚΞ ΕΠ ΤΩΤΙΧΗΘΕΙΤΟγτΙλὰδ 
ΤΟΥΛΧΥΤΩΝιΙΚλΥ ΧΩ 
ΜΕΝΟΙ 


ἈΔΕΑΦοσοΥλΥ ΤΡΟΥ ΤΆ ὀΦΒΒΑΤΕΝ Νὶ ΒΕ 


ΤΡΩΟΟΘΗΤΆΙΆΝΟΟΘΟ 
οΥλω ΘΙ ΤωθωθσλλοΟ ΜΆ 
 ΘΑΥΓΟΥ 
ΚΑΟΙΤΉΝΤΙΜΗΝΤΉΟΛΥ ΤΡΩΟ ἘΤΡΒΕΟΙΥ͂Μ 
σα ΤΗΟΨΥχΗολυτδ' 
ΚἈΑΙΕΙΚΟΙΠΙΆΘΟΘΝΘΙΟΤΌΝΔΑΙ 
ΟΝΆΚΑΙΖΗΟΘΤΆΙΕΙΟ ΤΈΛΟΟΘ 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ΕΤΆΙΚΑΤΆΦΘΟΡΆΝ ΑΑΝῸΝ ΎΙΡΕΒΙΤ 
ΟΤἈΝΙΔΗΘΟΦΟΥΌΛΤΙΟ 
ΘΝΗΟΘΚΟΝΤΆΟ 
ΘΙ ΤΟΛΥ ΓΟΆΦΡώνκλιὶ 
ἈΝΟΥῸΌΛΙΠΟΧΟΥΝΤᾺΆΙ 
Ι«Ὰ. κατΆλειγωοι ΜΔΑΧΟ ΕΤ ΒΕΙΙΝΟΥ͂ΕΝΤ 
ΤΡΙΟΙΟΤΟΝΙΤΆΟΥ ΓΟΝ χα) 
ΚΑΟΟΙΤἈΦοιλΥ ΓΏΝΟΙΙΚΙ ΝΕ 
ΔΥΓΩΟΝΕΙΟΤΟΝΑΙΟΝΑΆ 
ΟΚΗΝΩΜΑΆΤΆΛΥ ΓΩΝΘΙΟ 
ΓΕΝΕΆΑΝΚΆΙΓΕΝΘΆΝ 
ΕΠΕΚΑΧΛΘΟΆΧΝΤΟΤΆΟΝΟΜΑΆ δ 
ΤἈΛΥΤΟΩΝΕΙΤΠΙΤῸΩΝ 
ΓΆΙΟΝ 
ΚΑΟΑΑΛΝΟΟΘΝΤΙΜΗΦΟΝΟΥ 
ΟὙΝΗΚΕΝ 
ΠΠἈΡΕΟΥΝΘΕΑΧΛΗΘΗΤΟΙΟΚΤῊ 1 
ΝΜΕΟΙΤΟΙΟΆΝΟΗΤΌΙΟΙς 
ΦΜΟΙΩΘΗΔΛΥ ΤῸΌΙΟ 
ΑΥ̓ΓΗΗΟΔλΟΟλΥ ΓΟ ΝοΟΚκΑ.. 
ἈΔΧΧΟΝΔΑΥ ΤΌΙΟ 
ΚΑΙΜΕΤΆΤΑΥ ΓΆΕΝΤῺΩ ιδ 
ΟΤΟΜΑΤΊΙΔΥ ΓΝ ΘΥΔΟ 
ΚΗΟΟΥΟΙΝ Διλήλλμα 
ΦΟΠΡΟΚΑΤΆΑΘΝΆΔΗΘΘΕΝΤῸ 
ΘἈΆΝΑΤΤ ΟΟΤΙΟΙΜΆΝΕΙΑΥ Το 
ΚἈΑΙΚΑΓΓΑΚΥΡΙΕΥΘΟΥΟΙΝ 20 


ΡΒ. 48, ἴ--- 11. 198 --- 1. 


4 


λυ ΤΩΝΟΙΕΥΘΘΙΟΤΌΠΡΩΙ 
ΙΞΙ ΑΙΗΚΞΟΗΘΙΆΛΔΥΤΟΝΠΙΤΙΑΆ. 
ἈΔΙΩΘΗΟΘΘΤΆΙΕΝΤῸ 
ἈΔΗ “- 
δ ΕΚ ΤΗσΔλοΟΣΗΟλΥ ΤΟΝ ἜΣ 
σΘΗολᾺΝ 
ΠΑΗΝΟΘΟλΥ ΤΡΩΟΗΤᾺΆΙ 
ΤΗΝΥΥΧΗΝΜΟΎΈΕΚΧΘΙ 
ρΡοολλουοτανλλμᾷελα 
τὸ ἽΝΘΙΜῈ λΥ̓ΆλΜὰ 
ΜΗΦΨΟΚΟΥΟΤΆΝΤΙΧΟΥΤΗ 
ΟΗΆΝΟΟΘΟ 
ΗΟΤἈΝΤΙΧΗΘΥΝΘΗΗΔΟΚΑᾺ 
ΤΟΥΟΝΚΟΥΛΥ ΤΟΥ 
ιδ}΄᾽, ΟΤΙΟΥΚΕΝΤΌΔΛΙΤΟΘΝΗ 
ΟἸΚΘΙΝΑΥ ΓΟΝΧΗΥΈΕΤΆΙ 
ΤΆἈΙΤΑΝΤΆ. 
ΟΥ̓ΔΕΟΥΝΚΑΤΆΒΞΗΟΘΕΤΆΙ 
λὺ ΤΩ Δ ΟΞΣΆΛΔΥΤΟΥ 
20 ΟΤΙΗΥΥΧΗΛΥ ΓΟΥΘΝΤῊ 
Ζωηλγ ΓΟΥΘΥΧΟΓΉΘΗ 
ΟΕΤΆΙ 
ΕΞΣΟΜΟΛΧΟΓΗΟΘΕΤΆΙΟΘΟΙΟΤΆΝ 
ἈΓΆΑΘΥΝΗΟΛΔΥ ΤΏ, 
ἹΝΤΈΟΙΒΙΤ ΕἸΟΘΑΘΥΓΕΓΑΙ σὥὗὐΓΕΝΝΘΆςΟ 
ΠΡΩΟΝΑΥ ΤΟΥ 
εὠολιωνοοουχ'᾽ ΟΥ̓ΕΤΆΙ 
ως 
ΗΟΜΟ ΟΥ̓͂ΙΝ Βῷ ΚΑΙΑΝΟΟΘΝΤΙΜΗΘΟΝΟΥ 
ΟὙΝΗΚΟΝ 
ΠἈΡΕΟΥΝΕΕΧΛΗΘΗΤΟΙΟΚΤῊ 
ΝΜΕΟΙΓΟΙΟΆΝΟΗΤΌῸΌΙΟΙΚΆΙ 
ὩΜΟΙΩΘΗΔΛΥ ΤΌΙΟ"- 
ΜΘ. γαλμοστωλολφ᾽"- 


5 ΡΕΟΙΣ σΘεΕεω ΝΙι((ΕἈ ΧΗ ΓΕΝΙΚΆ.Ε 
ΙΞὡ«',"»͵Ἱολ ΟΕ ΜΝ ΤΗΝΡΓΗΝ 
Α 80118 ἈΑΠΟΆΧΝΜΑ ΓΟΧΩΟΝΝΗΆΧΙΟΥΜΘ 


ΧΡΙΆΥΌΜΩΝ ἑ 
ΕΚΟΘΙΩΝΗΘΥΤΠΙΡΕΠΙΆΓΤΗΟΘ 
ΦὩΡΑΙΟΤΗΤΟΟΛΥ ΤΟῪ 


28 Ῥε. 48, 18 --- 19. 19 ---49, 2. 


ΥΕΚΥΜΤΑΜΕΝ 


ΝΕ ΤΙΜΥΕΚΙΗ͂ 


οΥο ΟΥ̓͂ ΙΝΤΕΚ 


ΥΙΑ ΑΝΙΜΑ 
Ι 


10 


20 


οϑοθμφάνῴοησθι 
ΟΘΟΗΜΩΟΩΝΝΚΑΙΟΥΤΙΆΡΑΆΟΙΟ), 
ΠΗΟΘΕΤᾺΆΙ 
ΤΥΡΕΝΩΤΠΙΟΝΑΥ ΓΟΥΚΆΥ, 
ΘΗΟΘΕΤΆ! 
Ι“δοκγικλῳωλυΥ ΓΟΥ ΚΑΤᾺ. 
γι σοφόολρὰ 
ΠΡΟΟΚΑΛΆΛΘΟΗΤΆΑΙ ΤΟΝΟΥΝΟΝ 
ἈΝΩ 
ΙΨἶὡ(α"οἼο ΤῊΗΝΓΗΝ ΓΟΥΔΙΆΚΡΙΝΑΙ 
ΤΟΝΆΛΧΛΟΝΔΛΔΥ ΤΟΥ 
ΟΥὙΝΑΓΆΓΕΤΕΛΑΧΥ ΓΟ ΤΤΟΥΟ 
ΟΟΙΟΥΟΛΥΤΟΥ 
ΤΟΥΟΔΙΑΤΙΘΕΘΜΕΝΟΥΟ ΤῊ. 
ἈΛΑΘΗΙΚΗΝΑΥ ΓΟΎΥῈΕΙΠΠΙ 
Θγοσιο.. 
ΚΑΙΑΝΆΑΓΓΘΆΑΟΥΟΙΝΟΙΟΥΝΟΙ 
ΤΗῊΗΝΑΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝ γτδ 
ΟΤῚ ΟΘΟΚΡΙ ΤΗΟΘΕΘΟΤῚΝ 
ἈΚΟΥΘΟΟΝΆΔΛΟΟΜΟΥΚΆΑΙΆΛ. 
ἈΗΟΩΟΟΙ 
᾿ΗΧΙΚΔΙΑΜΑΡΤΎΡΟΥ 
ΜΆΙΟΟΙ 
ΟΘΟΟΘΟΟΟΥΘΙΜΙΘΓΩ 


ΝΙΝ ΒΑΘΒΙΕΊΟΙΙΒ ΟΥ̓ΚΕΟΤΙ ΤἈΙΟΘΥΟΙΟΟΟΥ 


Ν ΑΟΟΙΡΙΑΜ 


ΟΥ̓Ο ΜΕΑΔΕ 


ΟΟΟΝΟΥ.Ι 


29 


ελαγξῶσα 
ΤτἈλθολοκλυττωματλοδ 
ΕΝΩΊΤΤΙΟΝΜΟΥΕΟΤῚΝ 
ΔΙΆΠΤΑΝΤΟΘ 
ΟὙΔΕΞΟΜΑΙΕΙ ΤΟΥΌΙ ΚΟΥ 
ΟΟΥΜΟΟΧΟΥῸ 
ΟΥΔΘΕΘΚΤΩΟΝΠΟΙΜΝΙΩΝ 
ΟΟΥ̓ΧΕΘΙΜΆΡΡΟΥΟ 
ΟΤΙΕΜΆΑΕΟΤΙΝΠΆΝΤΑΆΤΆΑΆ. 
ΘΗΡΙΆΤΟΥ ΔΡΥΜΟΥ͂ 
ΙΞἷ«ΤΗΝΗΘΝΤΌΙΘΟΡΕΟΙΝΙς 
ΒΕΟΘΟ 
ΒΕΓΝΩΚΑΠΆΝΤΆΓΓΑΙΠΕΤῚ 
ΝΜΑΓΓΟΥΟΥΝΟΥ 
ΚΑΟΑΦΡΑΙΟΤΗΟΘΆΓΡΟΥΜΕΤ' 


᾽ 


Ῥβ. 49, 8---ἴ. 1--ὄ 11. 


5 ΜΑΝΙΕΈΝΤΕ 


ΙΟΝΙΒΊῚΝ ΟϑρΡΕῸ 


ΑὨΥΝΟΟΘΑΥῚΤ 


ἙΟΟΝΟΒΕΘΑΤΕ 


ἘΤ ΑΝΝΥΝΤΙΑΒ᾽ 


ΑΥΝΌΙ ΡΟΡΥΙΥΝ 


1 


10 


16, 


20 


10 


ΤΥ νΕΒΙῸ 


51 ΥΠΕΒΑΒ 


ΟΚ ΤΥΥΝ 


5ΕΘΕΝΒ 


ΕΜΟΥΘΟΤΙΝ 
ΘΒἈΝΤΙΝΆΘΦΟΥΜΗΟΟΙ 
151} 14} 
ΒΜΗΓΆᾺΡ ΘΟΤῚΝΗΟΙΚΟΥΜ6 
ΝΗΚΑΙ ΤΟΠἈΗΡΩΜΆᾺΆ 
ΧΥΤῊΘ 
ΜΗΦΆΓΟΜΑΙ βαρ. 
ΗΧΙΜΆΑΤΡΑΓΩΝΠ,ΙΙΘΙΟΜΆΙ 
ΘΥΘΟΝΤΩΘΩΘΥΟΙΆΝΑΙ 
νεοδῴῷο β 
κυλ ΠΟ ΟΟ ΤΟΥ Τὼ 
ΤἈσθουχλοοου 
ΙΞ ΑΙ ΕἸΤΙΚΆΑΧΘΟΆΙΜΘΕΝΗ 
μϑραϑλιψεώσοου 
κλιεσεαλουμλᾶλισεκλλο 
ΣΆΘΗΟΜΕ λΥΆΆΜΆ 
ΤΟ ΘΑΜΑΡΤΟΛΩΘΙΤΙΕΝ 
ΟΘΟο 
᾿ἸΜΑΓΓΙΟΥΘΚΑΙΗΓΗΤΆΛΔΙ 
Ξἷ2ῴἀβμβΜΜΟΜΑΤΆΜΟΥ 
ΚΑΟΧΝΆΛΆΑΜΕἈΑΛΝΘΙΟΤῊΉΝ. 
ΔΙΆΘΗΚΗΝΜΟΥΔΙΆΟΤῸ 
ΜΑΆΓΟΟΘΟΟΥ 
ΟΥ̓ΔΘΕΜΘΕΘΙΟΗΟΛλΟΤΠΆΙΛλοια. 
ΕΣ ΘΑΆΑΧἈΟ ΤΟΥΌΧΟ 
ΓΟΥΟΜΟΥΕΙΟΤΆΟΤΙΤῸΟΟ) 
ΕΙΕΘΕΩβεΕΙΟΙΚἈΘΤΙ ΤΉΝΟΥ. 
ΕἸΡΕΧχΧΘολυ τ 
Ξἷ20ὨΩΙΩΙΜΕΘΤΆΜΟΙΧΟΥΤΉΝΜΕ 
ΡΙλΔΑΟΟΥΕΤΊΘΕΙΟ 
ΤΟΟΤΟΜΑΟΟΥΘΠΆΧΘΟΝΆΟΕΝ 
ΙΚΞΟΚΙΆΝ 
ΚΑΙΗΓΆΦΟΘΟἈΛΧΟΟΥΤΙΕΡΙΘΙΤᾺΘ 
ΙΞΕἼΝΔΟΛΣΛΙΟΤΗΤᾺΆ 
ΚΞἈΘΗΜΕΘΝΟΟΚΑΤΆΓΟΥΛΣ. 
Δελφογοουγκλιθλλλαιο 
ΙΚΞΑΙΙΚΑΙΤΑ ΓΟΥΥΤΟΥ ΤΉΟ 
ΜΡβΡΟΟσΟΟΥΕΤΊΘΕΙΟΟΚΆΝ 
ΔἈΆΆΌΟΝ 


ΓΑΥ ΓΑΘΙΤΟΙΗΟΧΟΙ (Δ ΘΟΙΓΗ 
Ολ. 


Ῥβ. 49, 11--- 16. 16.--- 91. 


5Ι ΕΟΥΙΕΙΟ 


ΝΥΜΩ ΜΑΝ 


ΙΜΜΟΙ.Α 0 


ΕΤΊΊΝΥΟΟΑ ΜΕ 


ΡΕΟΟΑΤΟΕΗῚ 


ι΄υ 


1ὃ 


2υ 


ὙΤΙΕΆΛΧΕΘΟΆΧΝΟΜΙΆΝΟΤΙΊΕ ΕΧΙΒΤΙΜΑΒΤΙ 
ΠΟΟΜΆΙΟΘΟΙΟΜΟΙΟΘΟ 
ΕἈΕΘΓΣΩΟΘΙΚΑΙΠΑΡΑΟΤΉΟΘΩ) 
ΙΑ ΤΡΟΟΤΤΟΝΟΟΥ 
ὃ ΤἈΟΛΧΜΑΡΤΊΙΆΘΟΟΟΥ 
ΟΥ̓ΝΕΤΕΛΔΗΤΆΥ ΓΆΟΙΘΙΤΙΆΔ. ἹΝΤΕΙΖΕΘΙΤΕ 
ΘΑΆΝΟΜΕΝΟΙΤΟΥΘΥ 
ΜΗΙΤΟΤΘΑΡΠΙΠΆΘΗΚΆΙΟΥ 
ΜΗΗΟΡΥΌΜΘΝΟΟΘΟ 
1 ΘΥΟΙΆΧΔΙΝΘΟΘΩΟΟΔΟΣΆΓΘΗΜΜΕ ϑΑΟΒΙΡΙΟΙΝν, 
κλΙῈ ΚαιΙΟ Δ ΟΟΗΝ σῷ 
λυ ΤΩ ΤΟΟΟΣΤΗΉΡΙΟΝΝΜ " 
᾿ΕἸσΤοΟΤ λοοψαλμοοτώδκαλα, 
ΘΝ ΤΘΑΘΕΙΝΙΤΡΟΟΛΥΓΓΟΝΝΑΆ. 
ΝΣ ΘΑΝΤΟΝΠΡΟΦΗΤΉΝΗΝΙΚΑΆ 
ΘΙΟΗΆΘΕΝΠΡΟΟΘΚΗΡΟΆΒΘΑΙ 


ἈΕΗΘσΘΟΟΝΜΕΟΘΟΚΑΓΓΆΖΓΓΟ ΜΙΒΕΒΕΒΕ ΜΕῚ Ὁ 


ΜεΕγλαλθοσοοῦΥ 
ΙΧ Ι(ΚΔΑΤΑΠΓΟΤΤΆΗ ΘΟΟΤΤΤΟΟΝ ΕΤ' ΒΕΟΥΝΟΥ͂Ν 
0. ΟἸΚΤῚΡΜΩΝΟΟΥΘΞΆΛΙ 
ΥὙΟΝΤΟΧΝΟΜΗΜΆΜΟΥ ' 
ΑΜΡΙΩΙΥΒ ΕΤΤΙΠΠ ἈΕΘΙΟΝΤΤΙἈΑΥΝΝΟΝΝΜΘΑ. 
ΠΟΤΉΗΘΟΆΧΝΟΜΙΆΟΜΟΥ 
ΚΟΆΤΙΟΤΗΟΘἈΧΜΑΡΤΙΆΟΜΟΥ 
ΚΆΘΑΆΡΙΓΟΟΝ ΜμΜΕ Ὁ 
ων ᾿Νν ΟΤΙΤΗΝΆΝΟΜΙΆΝΜΟΥΒΕ 
ΓΩΟΓΙΝΝΩ ΟΙΚΟ) 
ΙΚ« Δ. !] ΗἈΜΑΆΡΤΙΆΜ ΟὙΘ ΝΜ 6) 
ΤΙΟΝ ΜΟΥΘΟΤΊΝΔΙΆ. 
ΤΙΆΝΝΓΟΚΟ 10 
ΤΙΒΙ ΒΟ1 ΓσΟΙΜΟΙΝΝΟΘΣΗ ΜΆΡΤΟ ΝΜ... 
ΤΟΙΤΟΝΗΡΟΝΕΝΟΩΊΤΙΟΝ 
σΟΥΈΠΟΙΗΟΆ. 
ΟΠΙΠΘΟΟλΙΝ ΑΙ λυ ΘΗΓΟΘ ΝΙ 
ΤΟΙΟΧΟΓΟΙΟΟΟΥ ο΄ δ 
ΚΑΙΝΙΚΗΘΗΘΘΝΤΩΚΡΙΝΘ 
σΘλ. ΙΕ 
ΕΟΘΕ ΕΝΙΝ ἸΔΟΥΓΆΡ' ΕΝΙΆΝ ΟΜ '»“ΩῈἜΟἜΝΟΥ 
δλημφΦϑην 
Ιλ ε ΜΆΑΜΆΡΤΙΆΙΟΘΙΚΙ ΟσΟΟΗ φ0 


3] ΓΒ. 49, 21---δ0, 8. 8--;Ἰ. 


πτετοίκεν 


10 


158 


20 


ΝΕ ΡΙΟΙΑΒ ΜῈ 


ΒΕΙΕ ΜΙΗ͂Ι 


ὈΟΓΕΒ0ὺ 


ΠΙΒΕΙΑ ΜΕ 


ὈΝΕ ΠΑΒΙΑ 


ΟΘΝΜΘΗΜΉΡΜΟΥ 
ἸΔΟΥΓΆᾺΡ ἈΧΛΗΘΘΙΆΝΗΓΆΤΤΗ 
ολΟ 
ΤἈΧΛΔΗΧΆΑΚΑΙΤΆΚΡΥΦιΑ 
ΤΗῊΗσοοφιλοοουγθληλῳ 
ΟΆΟΜΟΙ 
ΡἈΝΤΙ ΘΙ ΟΜ σοώπωκΑαι 
ΚἈΘΆΡΙΟΘΗΘΟΜΑΆΙ 
ΤΑΥ͂ ΝΘΙΟΜΕΚΑΙΥΤΙΕΡΧΕΙ 
ΟΝἈΛΘΥΚΆΑΝΘΗΟΘΟΜΑΆΙ 
ἈΚΟΥ ΤΙΕΙΟΜΕἈΆΓΆΛΛΆΛΙΆΟΙΝ 
ΚΟΥ ΦΡΟΟΥΝΗΝ 
ἈΓΧΧΧΙΆΘΟΟΝΤΆΙΟΟΤΘΑΤΘ 
ΤἈΤΤΙΝΟΜΕΝΆ. 
ἈΠΟΟΤΡΘΥΟΝΤΌΠΡΟΟΘΟΩΙΤΟ, 
ΟΟΥ̓ΆΠΟΤΩΝΑΜΑΡΤΊΙΩΝΙ 
ΚἈΑΙΤΠΆΟΧΟΤΆΘΧΛΝΟΜΙΆΟΜΜ 
ΘΣΆΛΙΥΟΝ 
ΚἈΡΑΙΆΝΚΑΘΆΑΡΑΝΚΤΊΙΟΟ ὁ 
ΘΕΝΕΜΟΙΟΘΟ 
ΙΞᾷ(’α-ηυιΠΝΆΑΘΥΘΘΟΘΝΙΚΆΊΝΙΟΟ. 
ΕΝΤΟΙΟΘΝΚΑΤΟΙΟΜΟΥ 
ΜΗἈΧΠΟΡΙΥΗΟΜΘΑΆΤΟΤΟΥ 
προσ ποΥοοΥ 
ΚΑΙ ΤΟΙ ΜΆΟΘΟΥ ΤΟΆΓΙΟΝ 
ΜΗἈΆΧΝΤΆΝΕΛΗΟΆΠΕΜΟΥ 
ἈΠΤΟΔΟΟΜΟΙΤΗῊΗΝΑΆΓΆΛΑΙΆ 
ΟἸΝΤΟΥΘΟΤΉΡΙΟΥΟΟΥ 
ΚΑΙΤΙΚΠΗΓΕΜΟΝΙΚΩΟΤῊ 
ΡΙΣΟΝΜΘ 
ΔΛΑΞΩΟΛΥΧΝΟΜΟΥΟΤΆΟΘΟ 
ΔἈΟΥΌΟΘΟΥ 


 ΚἈΑΔΟΘΕΘΙΟΘΙΤΠΟΘΘΙΠ ΟΓΡΕ 


Υ̓οΥοΙΝ 
ΡΥΟΛΔΙΜΘΕΣΑΙΜΑΓΟΝΟΘΟ 
ΟΘΟΤΗΘΟΟΩΟ ΤΗΡΙΆΟΜΟΥ. 
ἈΓΆΆΧΛΆΑΙΆΧΟΘΤΑΙΗΓΆΘΟΟΆΜΝ 
ΤΗῊΗΝΔΙΚΙΟΟΥΝΗΝΟΟΥ 
ΙΞ ΕἼ ἈΧΘΙΆΧΗΜΟΥΆΝΟΙΣΕΙΟ 
κα ΓΟΟΤΓΤΟΜΆΜΟΥΆΝΑΆΓ 


Ῥε. ὅ0, 1--- 13. 12 --- 11. 


ΕΟΟΘΕ ΕΝῚΜ 


ΑΘΡΕΕΘΕΒ ΜῈ 


ΑΥ̓ΠΙΤΥΙ ΜΕῸ 


ΑΝΕΕΤΕ 


ΟΟΚ ΜΥΝΟΥ͂ 


15 


ΓΕΧΘΙΤΗΝΆΙΝΘΟΙΝΟΟΥ 


᾿ΟΤΊΘΙΗΘΘΆΗ ΟἈΟΘΥΌΟΙΆΝΕΘ. Ὁ ονΎ631 ΨΟΙΝΊΒΒΕΒ 


10 


15 


 ΚΆΑΆΝ 
ΟἈΟΙΚΚΔΥΓΩΟΜΑΆΑΤΆΟΥΚΘΥ 
δΟΚΗΟΘΗΘΟ 
ΘΥΟΘΟΙΆΤΟΩΟΘΟΣΤΙΝΆΟΥΝΤΕ 
ΤΡΙΜΜΘΟΘΝΟΝ 
ΞἈΡΙΆΑΜΟΥΝΤΕΈΤΡΙΜΜΕ 
ΝΜΗΝΙΚΑΙ ΓΕΤΤΆΤΤΙΝΟΟΜΕ 
ΝΗΝ ΠΟΡΟΥΚΕΣΟΥΑΕ 
ΝώσΘιΙ 
ἈΓΑΘΥΝΟΝΙΚΘΕΝΤΉΘΥΔΛΟ 
ΙΞΞ“ΙΆΓΘΟΟΥ ΓΤΗΉΝΟΘΙΟΩΝ 
ΙΞΚΞΙῪΑΙΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗΤῸΟἾἿΆ. 
ΤΕΙΧΗΙΆΗΜ᾽ 
ΤΟΤΕΘΥΔΛΟΙΚΗΘΟΗΟΘΥΌΙΆΝ 
ἈΙΚΑΙΟΟΥΝΗΘΟ 
ἈΝΑΦορανκλιολοκλυτω 
ΜΑΆΓΤᾺΆ. 
ΤΟΤΕἈΑΝΟΙΟΘΦΟΙΝΕΤΙΠΙ ΤῸ 
ΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙΟΝΟΟΥ 
ΜΟΟΧΟΥῸ- 
ΘΙΟΤΟΤΘἈΟΟΟΥΝΘΟΘΟΩΟΤῸΟῸ 


ΒΑΟΚΒΙΕΊΟΙΝΝ 


ΒΕΝΙΟΝΕ ΒΑῸ 


ΤΥ͂ΝΟ ΑΓ(ΟΕΡΤ 


ΧΛΑΔ᾽ ΕΝ ΤΩΕΘΆΘΕΘΙΝΔ.ΟΗ ΤῸ 


ἸΔΟΥΜΑΆΑΙΟΝΙΚΑΙΆΝΑΓΓΙΆΆΙ 
ΤΟΩΟΛΧΟΥ ἈΙΚΑΙΘΙΤΤΘΙΝΑΥ ΤῸ) 
ἨἩλϑεν δλιλ:᾽: ΕἸΟΤΟΝΟΙΙΚΟΝ 

ἈΕΙΜΘλΟΧχΧ:- 


Φ ΟΠΟΒΙΑΒΙΒ Ἵ Ιενμιψ:-ώυυχλδενκλἊιιλολυ 


ΤΟΤᾺ 1 


ὈΙΠΕΧΙΞΤΙ ΜΑΙ, 


“τι 


“ ΠΠΕΧΙΞΤΙ ὉΜΑ 


88 


ΜΆΓΟΟΘ 
ἈΝΟΜΙΆΝΙΟΧΗΝΤΉΝΗΜΒΘΡΑΆ. 
ἈΜΔΛΙΚΙΆΝΕΧΟΓΙΟΑ ΓΟΗΓΆΩΟ 

σΆΟΟΥ 
ΟΟΘΙΣΥΡΟΝΗΚΟΝΗΜΘΟΝΟ. 

ΕἸΤΟΙΗΟΆΧΟΔΟΆΧΟΝ 

ΗΓΆΠΗ ἸΠΑ ν δελνν ἤεμον ον κ 

ἈΓΆΑΘΟΟΥΝΗΝ 

ἈΔΛΙΚΙΑΝΥΤΙΘΡΤΟΆΧΆΛΧΗΟΑΛΙ 
ἈΠΚΑΙΟΟΥΝΗΝΑΙΆΝ ἌΛΔ᾽ 
ΗΓΆΤΤΗΟΛΧΟΙΤΑΝ ΤΆἈΡΗΜΑΤΆ. 


Ῥᾳ. ὅ0, 11--- 31. 91 --ὶ, 6. 


10 


10 


ΙΞΚἈΤΆΑΙΤΟΝ ΤἸΙΟΜΟΥΓΆΩῸΟ 
ΟἈΝΔΟΛΙΆΝ 
ΤΟΥ ΓΟΟΘΟΚΆΘΘΛΆΕΘΙΟΘ ῬΡΤΈΒΕΑ 
ΕΙσ ΤἜαλοου 
᾿ ΕΚΤΙΧ ΑΙ ΟΘ ΚΑΙ ΜΕΤΆΝΑ. 
ΟΤΕΥΟΔΛΙΟΘΑ ΠΟΟΚΉΝΟ 
ΜΑΤΌΟΘΟΘΟΥ 
ΚΑΙ ΓΟΡΙΖΟΜἈΑΆΟΟΥΈΚΓΗΟ 
ΖΟΝΤῶῸΝ ΔΙΆΤΆΧΜΑΆ 
1 ΟΥ̓ΟΝνΤΆἈΙΔ ΚΟ ΚΙ ΦΦΟΚΗ ΥΡΕΒΥΝΤ 
ΘΗΘΟΝΤᾺΆΙ 
ΙΞΙΕ ΤΑΥ ΓΟΝΓΕΆΧΆΟΟΝΤΆΙ 
ΚΆΙΘΡΟΥΟΙΝ 
ΙλΟΥἈΝΝΟΟΟΟΟΥΚ ΘΘΘΤΟΤΟῸ. 
ιὸ ΘΝΕΟΗΘΟΝΔΥ ΤΟΥ 
Ἀλλ ΕΦΉλΠΙΟΕΝ ΘΙ ΤῸ 8Ε0 ΒΡΕΒΑΥΤΤ 
ΤΠᾺΆΗΘΘΙΤΟΥΤΙΆΟΥ ΤΟΥ 
λΥ ΤΟΥ 
ΞΕΝΘΔΥΝΆΜΩΘΗΘΝ 
Ὗ ΤΗΜΑΆΑΤΆΙΟΤΉΗΤΙ τὸ 


Ε6Ο ΑΥ̓ΤΕΜ ΕΓ λεῦςΕ ΕΑ λυ λι.Ά ΤΑ. Ι 


κἈΑΡ ΠΟΟΟΝΤ ΟΝ κω ΤΥΎΘΥ 
ΗἈΠΙΟΆΧΘΙΤ ΓΟΕΆΘΟΟΤΟΥΘῪ 

ΘΙσ Τονλιῶνλ. 
ΙΞΟΘΙΟΤΟΝΆΙΩΟΝΑΆΑΤΟΥ δ 

ὉΟΝΟΟ ἑ 


ἙΟΟΝΕΙΤΕΒΟΙ ΘΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΘΟΜΆΙΟΟΙΕΙΟ 


ΓΤΟΝΑΙΩΟΙΝΑΟΤΙΘΙΟΙΗΟΆΣΧΟ 
ΚΑΟΥΥΤΤΟΜΕΝΟΣΥ ΓΟΟΝΟΜΜΑΆ. 
σοΟΥ τυ 
ΟΓΙΧΡΗΓ ΓΟΝΘΝΆΝΤΙΟΝ 
ΤΩΟΝΟΟΙΩΟΝΟΟΥ "- 
ΜΕ ΘΙΟΤΟΤΕΧΟΟΥΤΙΘΡΜΆΘΑΘΘ᾽ 
ΟΥΝΘΟΘΩ ΤΩ ΣΑΣ" 
ὈΓΣ ΙΚΒΙΡΙΕΝΒΕΣΙΤΤΕ ναφρωνανκΆρδα. .: ιΡ 
ΑΥΓΤΟΥΟΥΚΕΟΤΙΝΘΟ 
ΘΟΒΕΥΡΤΙ 5517 Δυαφϑλᾶρη οἈλνΝν Ιλ θαλθλυ 
ΧΘΗΟΛΧΙΝΟΝΆΝΟΜΙΆΙΓΟ 
ΟὙΚΕΟΤΙΝΙΤΟΙΩΟΝΆΓΆΘΟΝ 
ΓΒ ΒῈ ΟΕ 0 ΟΘΟΕΘΚΤΤΟΥΟΥΝΟΥΔΙΘΚΥ 0 


Ῥ8. δ1, 6--9. 9-- δῷ, 83. 
[] 


γεν δι τι ΤΟΥ ΟΥ̓ΤΟΥῸ 
ΤΟΜΝΆΝΟΩΝ 
“ΤΟΥΔΕΘΙΝΘΙΘΟΤΙΝΟΥΝ]Ιὦ 
ΗΘΚΖΗΤΩΟΝΤΌΝΘΝ 
ῦ ΤἈΝ ΓΕΟΘΣΕΘΙΜΜΆΝΑΜΑ. ΟΜΒ ὈΕΟΙΗΝΑΥ͂ 
ἩΧΡΙΌΘΗΟΣΧΝ 
ΟΥ̓ΚΘΟΤῚ Ν]ΤΟΙΟΝΆΓΆΑΘΟ 
ΟΥ̓ΚΒΟΤΙΝΘσΟΘΝΝΟΟ 
ΟΥ̓ΧΙΓΝΝΟΟΘΟΝΊ λΙΙΤΆᾺΝ ΝΟΝΝΕ ΒΟΙΕΝΤ 
ιο τ ΤΘΟΟΙΘΡΓΑΖΟΜΘΝΟΙΤῊ 
ἈΝΟΜΙΆΝ 
ΟΙΚΑΤΙΟΘΙΟΝΤΤΕΟ ΤΟΝΆΔΛ. 
ΟΝΜΟΥΘΝΕΑρωσθριλρτδ 
ΓΟΙΝΘΙΝΝΟΟΥΚΕΤΙΘΙΆΆΧΘΟΛΝΝ ΓΟ ΡΜ ΝΟῸΟΝ ᾿νγοῦ 
τ βκβιεβδοκηϑθηολνφοκω 
ὠουκηνφΦοξοο 
ΟΤΙΟΘΟΔΙΘΟΚΟΡΙΙΟΘΝΟΟΤΆ ονδδϑ 
ἈΝΘΡΩΠΆΡΘΟΚΩΝ 
ΚΑΙΗΟΧΥΝΘΗΟΆΧΝΟΤΊΟΘΟ 
)0 ΕΣΟΥΔ ΟΝ ΘΟ ΝΑΥ ΓΟΥῪῸ 
ΟΥΙΒ ὈΑΒΙΤ “ΤΙΟΛλΛΩςσΕΘΙΕΚΟΘΙΩΟΝΤΌΟΟΣ) 1 
ΤΗΡΙΟΝΤΟΥΊΗΛ' 
ΟΥ̓́͵ ΟΟΝΕΒΤΕΙ ΘΝ ΓΤῸΣΘΙΤΙΟΤΡΟΝ ἈΙΤΌΝΘΝ 
ΤΗΝΆΑΙΧΜΆΑΛΟΩΟΙΆΝΤΟΥ 
ἈΛΟΥΛΔΥΤΟΥ δ 
ἈΓΆΛΧΙΛΟΟΘΤΆΜ ΚΟ Κ᾽ ΚΑΣ 
ΕὙΦΡΑΝΘΗΟΘΤΆΠΗΣ" 
ΕΘΙΟσΤΟΤ ΘΆΟΟΘΝΥΜΝΟΙΟΟΥΝΕ 
σδῳωστωλλι ΝΤ ΘΆΘΕΙΝ 
ΜΓ “ΤΟΥΟΖΙΦΘΟΥΟΚΑΙΘΙΤΙΘΙΝΤῺ 1 
ΟἈΑΟΥΧΟΥΧΊΔοΥΛλλ. λ᾽κεκρΥ 
ΤΡΤΆΙΤΤΆΡΗΜΙΝ" 
8 1Ν ΝΟΜΙΝῈ (ὐδεεντῶον ΟΜΑΆΤΊΟΟΥ 
ΟΟΘΟΝΜ6Θ 
ΚΑΘΝΤΤΗΔΥΝΆΜΘΙΟΟΥ 1ῦ 
ΚΡΙΝΘΙΟΜΟΙ ' 
5 ΕΧΑΥ͂ΡΙ ΟΘΟΘΙΟΆΧΚΚΟΥΌΟΟ ΜΤΗ ΟἸΤΡΟςΟ 
ΘὙΥὙΧΗΟΜΟΥ 
ΘΝΟΩΤΊΙΟΛΙΤΆἈΡΗΜΑΤΆ ΤΙ 
ΟΤΟΜΑΆΑΤΌΟΜΟΥ 20 


δό Ῥα. δῶ, 8----6. 1---δ8, 4. 


ΟΤΙΆΧΧΟΤΡΙΟΙΕΙΤΑΝΘΟΤῊ 
ΟἈΝΘΊΙΤΙΕΜΘ 
ΞΑΚΡΑΤΆΑΙΟΙΘΖΗΤΉΟΑΆΝ 
ΤΗΝΥΨΥΥΧΗΝΜΟΥ 
δ ΙΞΞΑϑΘΟΥΠΡΟΘΘΟΘΝΤΟΤΟΝΘΝ 
ΕΝΟΩΤΠΙΟΝΆΑΥΤῸΩΝ 
δ ΆλΜΆ 
ΙἸΔΟΥΓΆΡΟΘΟΚΟΗΘΘΙΜΟΙ 
ΙΞἈΙΟΚΟΆΛΝΤΙΆΧΗΜΙΓΤΌΣΡ᾽ 
ι0 ΤΗΟΥΥΧΗΟΜΟΥ 
ἈΠΟΟΤΡΟΥΘΙΤΆΚΑΚΆΤΟΙΟ 
ΘΧΘΡΟΙΟΜΟΥ 
ΕΝΤῊἨΛΣΛΛΑΗΘΘΙΆΑΟΟΥΘΣΟΧΕ 
ΘΡΘΥΘΟΝΑΥ ΤΟΥΟ 
ιδ ΘΒΚΟΥΟΙΩΟΘΥΌΟΩΟΟΙ 
ΒΕΣΟΜΟΧΟΓΗΘΟΟΜΆΑΣΤΩΟΝΟ 
ΜΑΣ ΓΙ ΟΟΥ̓ΚΘΟΤΊΆΓΆΘΟ. 
ΟΤΙΕΚΙΆ ΟΗ θα ΘΡΥ 
οσΟΟΜΘ6 
20 ΚἈΑΙΒΝΤΟΙΟΘΧΘΡΟΙΟΜοΟΥύΥΦ᾽ 
Ιλενοοφϑλλμοομοὺ"- 
“μἙΜ. ΘΙΟΤΟΤΕΧΟΟΘΝΥΜΝΟΙΟΟΥΝΘΕ 
σσῳωςτολλλ. 
χάνι 8 (ΝΟ ΤΊ ΟΧΙΟΘΟΤΉΝΤΙ ρος 
ΕὙΧΗΝΜΟΥ 
ΚΑΙΜΗΥΤΙΕΡΙ ΔΗ ΤΉΝ. Θ 
ΠΟΙΝΜΟΥ 
ΠΡΟΟΧΘΟΜΟΙΚΑΙΘΙΟΆΚΟΥ 
σΟΝΜΟΥ 
ΟΟΝΤΕΙΒΡΑῚ ΕΘἈΥΤΙΗΘΗΝΟΝΤΤΉΗΛ Δ.ΟΆΘΟΧΙ 
ἈΜΟΥΚΑΙΕΤΆΡΆΧΘΗΝ 
Ἀποφωνησεαχϑθρουκλιὰ 
ποθλιψεωοσλμαρτωλδ 
ΩΥΟ ῬΕΟΙΙΝ ΟΤῚ ΕΞΘΙΚΆΛΙΝΆΝΘΠΕΜΘΑ. 
ΝΟΜΙΆΙ 
ΚΟΕΒΝΟΡΓΗΒΘΝΘΚΟΤΤΟΥΝΜΙ 
ΟΟΚ ΜΕΥ͂Ν ΗΙΚΑΡΑΙΑΜΟΥΘΤΆΡΆΧΘΗ 
ΕΝΕΜΟΙ 
ΚΑΟΔΙΛΙΆΘΑΝΑ ΓΟΥΘΊΙΘΙΤΕ 
ΟΘΝΕΙΤΕΜΘ 


86 Ρᾳ, δ8, ὅ --9. 9---δά, ὅ. 


ΟΥ̓Ο ΑΙΙΕΝῚ 


ΕΟ(Ὲ ΕἘΝῚΜ 


ΑΥΕΒΤΕ ΜΑΙΑ 


ΝΟΙΥΝΤΔΕΙΕ 


ΟΥ̓Ο ΕΧ ΟΥ̓ΧῚ 


1υ 


10 


Ωι 


ΟΞΒΟΟΚΆΙΤΡΟΜΟΟΘΗΆΧΘΕΝ 

βπεμ ει. 

ΚΘ ΚΑΛΥΥΘΝΜΘΟΙΚΟΤΌΟ 

ΚἈΑΙΕΙΠΟΝΤΊΟ σΘΙΜΟΙ 
ΤΙ ΤΕΡΥΓΧΟΟΟΘΘΙΠΕΡΙΟΤΕῈ 
ΡᾺλς 

Ξε τΑ ΟϑΘησομάδλικλικλ 

ΤἈΠΑΥΌΟΩ 


Ἰλογεμὰκ ΡΥ φυγὰ 


10 


1ὃ 


20 
ῚΕ ΕΤ ΝΟΓΟΤΕ 


ΕΤ ΝΟΝ ΕΕΈΟΙΤ 


- 8 
ΟΥΟ 51 ἹΝΙΜΙῸ 


ΕΤ 8118 ΟΥ̓ ΟἹ 
ΤΥ ΝΕΒΟ ΗΟΜΟ 


ΟΥ ΒΙΜΥΙ, 


817 


λεών 


ΚἈΑΙΗΥΧΙΟΘΗΝΘΝΤΉΘΡΗΜΩ 


δυλψλλμὰ 
ΠΡΟΟΘΔΘΧΟΜΗΝΤΌΝΘΝ 
ΤΟΝΟΟΖΟΝΤΆΜΜΦΕ 
ἈΠΟΟΛΙΓΟΨΥΧΙΆΟΚΙΆΠΆΠΤΟ 
ΙΞφῷ᾿.Α: ΤΆΓΙΛΟσ 
ΚΑΤ ΑΠΙΤΟΝΤΙ ΟΟΝΙΚ ΘΙ. ζα. 


ΙΓ 
ΤΙΜΟᾺ ΕἸ ΤΈΕΜΟᾺ 


ΕΤ ὈΙΧῚ ΟΥΙΒ 


ΕΟῸΟΕ ΕΠΟΝΟΑΥῚ 


ΕΧΡΕΟΤΑΒΑΜ 


ΤἈΛΙΘΛΧΕΤΆΟΓΆΘΣΟΟΆΔΟΚΣΥῸΣ ΡΒΕΟΘΙΡΙΤΑ ΓΝῈ 


ΟΤΪΔΟΝΆΑΝΟΜΙΆΜΝΙΚΑΙΆΑΝ 
ΤΙΧΟΓΙΆΝΘΝΤΗΠΟΆΘΙ 
ΗΜΘΡΆΟΚΑΙΝΥ ΤΟΟΚΥ 
ΙΚΞΑΦΟΘΗΛΥ ΓΤΗΝΕΟΘΤΤΙΤΆ. 
ΤΕΙΧΗΛΥΤΉΟΘ 
ΚΑΟΙΛΝΟΜΙΆΙΚΑΜΚΟΤΤΟΟΕΜ 
ΜΘΟΟΩΛΥ ΓΉΟΙΚΔΔ Δ. 
ΚΙΆ. 
ΙΞἈἈΙΟΥ̓ ΚΕ ΞΣΘΆΘΙΤΠΤΕΘΝΕΙΓ ΤῸ) 
ΠΆᾺΆΧΤΙΩΟΝΑΥ ΓΗ ΤΌΚΟΟ 
 “ 2οδόοΐίοο 


ΟΤἸ ΘΙ βεχϑροοωνιδίσεανμε. 


ὙΠΗΉΗΝΕΓΙΚΆΆᾺΝ 

ΚἈΑΙΕΘΙΟΜΕΘΙΟΩΟΝΜ ΘΕΤΙΙΕΘΜΕ6 

ΒΘΒΜΘΓΆΑΧΟΡΗΜΟΝΗΟΘΘΕΝ 
ΘΚΡΥΚΗΝΆᾺΝΑΤΙΔΥΓΟΥ 
ΟΥ̓ΔΘΧΝΕΙΟΟΥΎΧΘ 
ἩΓΕΜΩΟΝΜΟΥΚΆΙΓΝΟΩ 

ΟΤΆΜΟΥ 
ΟΟΘΤΙΠ ΤΟΥ ΓΟΘΓΑΥΚΆΑ. 

ΜΆΟΜΟΙΆΙΔ ΘΟΜΑΆΑΆΤΆ. 
ΕΝΤ Ὁ ΟΙΚΩ ΓΟΥΘΎΥΎΈΤΙΤΟ 


Ῥε. δ4, 6--- 10. 11 --τ 16. 


ὧι 


10 


1ὃ 


10 


15 


20 


ΕΧΑΥΝΌΏΙΕΤ Ὠ8 


ΝΟΝ ΕΝΙ Ε5Τ 


ΟΟΝΤΑΜΙΝΑΥΕΒ 


ΜΟΙΙΙΤῚ ΒΥΝΤ 


ΡΕΥΘΗΜΕΘΝΘΝΝΟΜΟΝΟΙΆ 
ΕἈΘΑΤΩΔΔΗΘΆΝΑΆ ΓΓΟΟΘΕΙΠΤ᾽ 
ὙΥὙΧΤΟΥῸΟ 
ΙΚΞΑΙΙΚΑΓΆΑΚΗ ΤΩΟΆΝΕΙΟΆ. 
δΔΟΥΖΩΟΝΤΕΟ 
ΟΤἸΤΤΟΝΗΡΙΆΙΘΝΤΆΙΟΤΤΆΡ᾽ 
ΟἸΚΙΙΟΛΥΓΟΝΟΘΜΜῈ6Θ6 
ΟΟΛΥ ΤῸΝ 
ΘΓΩΤ}ΙΡΟΟΤΟΝΘΝΘιζθκρα.. 
ΣΆΑΚΑΙΟΚΟΘΙΟΗΚΟΥΌΟΘΝΜ 
ΘΟΙΤΘΡΑΟΙΚΔΙΠΡΟΩ ΚΆΜΕ 
ΟΗΜΕΡΙΆΟΔΙΗΓΗΘΟΜΑΆΙ! 
ΚΑΟΛΠΆΓΓΕΘΧΟυ 
ΙΚΑΙΘΙΟΔΙΚΟΥΟΘΤΆΑΙ ΤῊΘ 
Φωνηομου 
ΧΥΤΓΡΩΟΘΤΆΙΘΝΕΘΙΡΗΝΗ 
ΤῊΗΝΥΥΧΗΝΜΟΥΆΤΙΙΟ 
ΤΟΝΕΟΓΓΙΖΟΝΤΩΝΜΟΙ ᾿ 
ΟΤΙΕΝΙΤΟΧΆΟΙΟΗΟΆΝΟΥΝ 
ΕΜΟ! 
ΘΙΟΔΙΚΟΥΟΕ ΤἈΙΟΘΟΚΆΥΤΆ. 
ΠΙΝΩΟΘΙΑΔΥ ΓΟΥῸ 
ΟὙΤΤΑΡΧΟΝΤΡΟΤΩΝΆΩΟ 
“ΟΝ 
ΟΥ̓ΓΑΡΘΒΟΤΙΝΑΥ ΓΟΙΟΆΝΤΆΛ, 
ἈΆΓΜΜἊΆ. 


ΨΕΝΊΑΤ ΜΟΒΒ 


ΟΥ̓ΟΝΕΟΥΙΤΙΔΑΕ 


Ε6Ο ΑΥ̓Τ 


ΨΕΒΡΕΒΕ ΕΤ ΜΝ 


ΒΕΒΙΜΕΤῚΙΝ ΡΑΘΕῈ 


ΟΤΙΟΥΚΒΦΟΚΗΘΗΟΑΝΤΌΝΘΝ 


ΘΣΘΤΙΝΕΝΤΗΝχοιρλλγτὸ 
ΘΒΝΤΌΛΧΤΙΟΔΙΔΟΝΆΙ 

ΘΕΘΕΗΧΩΟΘΆΑΝΤΉΗΉΗΝΑΙΆΘΗ 
ΙΚΗΝΑΥ ΓΟΥ 

ἈΙΕΜΕΡΙΟΘΗΟΆΧΝΆΠΟΟΡΓΗΘ 
ΤΟΥΠ]͵ΡΟΟΟΩΠΟοΟΎΛΥ τὸ 

ΚΑΙΗΓΓΙΟΆΝΆΝΚΆΡΔΙΆΙ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 

ΗἸΤΑΧΥΝ ΘΗΟΆΝΟΙΆΟΓΟΙ 
λυ ΤΩ ΝΥΤΙΘρθλΆΙΟΝ ᾿ 

ΚΑΟΛΥ ΓΟΙΘΙΟΙΝΕΟΆΙΔΘΟ 


ΙΑΟΤᾺ 80} ὕΧΜ ΘΙΤΙΡΙΥΟΝΘΙΤΙΚΜΤΗΝΜΕ 


ΡΙΜΝΆΑΝΟΟΥΚΑΙΑΥ ΤΟ 


Ῥε. δ4, 1δ--- 19. 30--- 98, 


10 


10 


σΘΔΟΆΘΡΟΥῊ 
ΟΥ̓ΔΩΟΘΕΙΘΙΟΤΟΝΆΑΙΟΝΆΑΆ 
ΟἈΧΟΝΤῸῺῸΔΙΚΑ ὦ 
ΟΥ̓ΔΒΟΘΟΚΑΤΆΞΗ ΟΑΥ̓ΤΟΥῸ ΤΥ ΨΈΒΟ Γ8 
δ βδισφρθαρ υλφϑορᾶο 
ἈΝΑΡΘΟΟΜΑΤΟΟΝΙΚΆΛΟΛΙ ΥΙΕΙ ΒΑΝΑΥΙΝΥ͂ 
ΟΤΉΤΟΟΘ 
ΟΥ̓ΜΗΗΜΙΟΘΥΟΘΟΩΦΟΙΝΤΆΟ 
: ΗἩΜΘΡΆΟΛΔΥΤῸΝ 
10 ΘγΓγω Δ θλιπιθπ οοΙκΚαι- 
ΕἸΙΟσΤΟΤ ΘΧΟΟΥΠΙΕΡΤΟΥΆΛΟΥ 
ΤΟΥΧἈΙΤΟΤΩΟΜΑΆΓΙΟΝΜΕΜΑΆ. 
ΚΡΥΜΜενουΥτ͵τΤωλλιλί ΘΙ ΟΟ ΤῊ 
ἈΟΓΡΑΦΙΆΝΟΠΟΤΘΕΚΡΑΤΉΟΣ. 
ιδ΄ λΥΓΟΝ οι ἈΧοφυλοιανγοθ'- 
λεη ΟΟΝΜΘΟΘΟΟΤΊΙΚΑΤῈΕῈ ΜΙΒΕΒΕΕΕ ΜΕΙ 8 
ΠΆΑΤΗΘΟΘΝΜΘΆΝΟΟ 
ΟΧΗΝΤΉΝΗΜΕΘΡΆΝΙΤΟἈΣΘ 
ΜΩΟΝΘΘΆΙΨΕΝΜΕ 
20 ΚἈΓΕΠΑΓΗΘΟΆΝΜΘΟΙΟΕΧΘΡΟΙ ΟΟΝΟΥΠΟΑΝΕΕΥ͂ΝΤ 
ΜΟΥΟΧΗΝΤΉΝΗΜΕΡΑ Ι 
ΟΤΙΠΤΟΧἈΟΙΟΙΠΠΤΟΆΕΘΜΟΥΝ 
ΑΒ ΑἸΤΊΤΥΡΙΕ ΤΘΟΜ6Ο, ἈΠΟΥΨΟΥῸ 
ΗΜΘΡΑΟΟΥΦΟΚΗΘΗΟΟΜΜΑΙ 
ΘΓ Δ ΘΘΆΠΙΦΘΊΠΤΠἊῸΟΟΙ δ 
ΙΝ ΡΌ μά 80 ΕΝΤ ΘΟ πλνοωτῆο β 
ἈΟΓΟΥΌΜΟΥ 
ει Τωθϑωηληπολούφο 
ΒΗΘΗΟΟΜΑΙΤΊΤΠΙἊΟΙΗΟΘΙ 
ΜΟΙΟᾺΡΣ 10 
ΤΌΤΑ ΠΕ ΟΧΗΝΤΤΤΗΝΗΜΘΡΆΝ ΓΟΟΥΟ 
ἈΟΓΟΥΟΜΟΥΘΑΔΟΘΑΛΥῸ 
ΟΟΝΤῸ 
ΙΞ«( ΧΦ͵ΤἘΕΜΜΟΥΤΙΆΝ ΤΕΟΘΟΙΔΙΑ. 
ἈΟΓΙΟΜΟΙΔΥΤΓΩΝΕΙΟ ιὸ 
ΚΆΚΟΝ 
ΙΝΗΑΒΙΤΑΒΥ͂ΝΤ ΠΤΠἈΡΟΙΚΗΘΟΟΥΟΙΝΙΚΑΙΙΚΑΥΆ. 
ΚΡΥΥΟΥΟΙΝ 
ΧΥΓΟΙΤΗΝΙΤΤΈΡΝΆΝΜΟΥ 


ο Φυλάξουοιν β 20 


80 ΓΒ. δ4, 433 --δὅ 83. 8--ἴ. 


ΖΙ 


ΙΞἈΘΑΤΙΘΡΎΥΤΙΘΜΘΙΝΆΝ᾽ ΤῊ Βϑβιοῦτ ΒνΒΤΙΝ ΕΝ 
ΗΝΜΟΥ 
ὙΤΠΕΡΤΟΥΜΗΘΕΝΟΟώΟΗΟ 
ΧΥΓΟΥῪῸ 
δ ΒΝΟΡΓΗἈΧΆΑΟΥΟΚΑΤΆΣΗΟ 
ΟΘΟΤΉΝΖΟΟΗΝΜΟΥΘΣΗΓ ὃ 8 ΥἹΤΑ ΜΕΑΜ 
ΓΊΆΛΧΟΟΙ 
᾿ΘΘΟΥΤΆΣΛἈΚΡΥΧΜΟΥΕ 
ΝΜΟΟΤΙΙΟΝΝΟΟΥ ΟΥΟΙΚΆΘΕΙΝ Β510Ν7 ΕΤ ΙΝ ῬΜΙΒΒ6ΙΟ... 
ιο ΤῊἨΘΙΙΑΓΓΕΆΙΆΟΟΥ 
εἸπιο ΡΟ ωοιΝοΟΙΈΧθροι 
ΜΟΥΘΙΟΤΆΟΠΙΟΟΩ 
ΘΝΗΆΧΝΗΜΘΡΆΘΠΙΠΙΚΑΆΘΟΟΘΣ ΙΝ Οὐ ΑΟΥ͂ΜΟ: ΙΕ 
; ΜΆΙΟΘ β 
1 ἘΔΛΟΥΘΓΝΟΝΟΤΙ ΘΟΜΟΥΈΕΙΟΥ 
ΘΟ ΓΓΩΟΘΩΣΔΙΝΘΟΟΡΗΜΆ. νΡὸ ΚΑΥΡΑΒΟ 
ΕΠ ΤΟ ΚΩΟΣΙΝΘΟΦΟΆΧΟΓΟΝ 
δι Τωθωηλπιολοῦφο 
ΕΗΘΗΟΟΜΑΆΙΤΊΠΟΙΗΘΘΙ 
90 ΜΟΙΆΝΟΟΘ 
ΙΝ ΜῈ ΒΥΝῚ αὶ ΘΝΕΜΟΙΟΘΟΛΙΘΥΧΆΙΆΟΛΊΙΤΟ 1 
λ ΟΟλΙΝΕΟΘΟ ΟΟΟΙ 
οΥ̓ῦ ΕΒΙΡΥΙΒῚ ΟΤἸ ΘΡΥΟΩ ΤΗΝΨΎΧΗΝΝ 
ΘΚΘΆΑΝΑΆΤΟΥ 
᾿ ΤΟΥΘΟΟΦΘΑΧΜΟΥΟΜΟΥΆΠΟ δ 
ἈΆΚΡΥΩΝ 
ΙΞ“η»,.';ΤΤΟΥΟΙΤΟΔΛ ἈΟΜΟΥΆΙΤΟ 
ΟἈΙΟΘΗΜΑΆΤΟΘ 
ΘΥΆΡΘΟΤΗΟΘΟΘΝΟΩΟΊΠἊΟΝΙΚΧΥ 
δνΦωτιζωντων"- 10 
ΘΙΟΤΟΤΕΧΟΟΜΗΜΑΦΘΙΡΗησ Τὼ 
ἈἈΧΑΙΘΙΟΟΤΗΧΟΓΡΑΦΙΆΝΕΝΤῸ 
ἈΥΓΓΟΝΆΤΤΟ ΙΔ ΡΑΟΙΚΘΙΝΆΙΤΟΤΙΡΟ 
ΟΟΥΤΟΥΟΛΣΟΥΛ ΘΙΟ ΤΟΟΙΤΗΧΆΙΟΝ 
ΜΙΒΕΒΕΒῈΕ ΜΕ ΓΣΆΘΗΘΟ ΜΜΘΕΘΟΘΟΘΆΘΗΘΟΘΟΝΜΕ. 1ὅ 
ΟΤῚ ΘΙΤΙΟΟΙΙΘΙΤΟΙΘΘΝΗΥΎ 
ΧΗΜΟΥ 
ΕΤῚῚΝ ΥΜΒΕΑ ΚἈΙΘΝΜΤΗΟΚΙΑ ΓΟΝΤΙΓΘΡΥ 
ΓΩΟΙΝΝΟΟΥΘΆΤΤΙΟ) 
ΕὩΟΟΥΤΙΆἈΡΘΑΘΗΗΆΝΟΜΙΆ 20 


Μ“) 


40 Ῥρ. δδ, 1 ---12. 13---56, 3. 


10 


1ὅ 


ΓΑΘΝΕΥΜ 


ΕΟΡΕΒΥΝΤ 
ΡΑΒΑΤΥ͂ ΟΟᾺ 


ἘΧΥΕΘΕ ΟΙΟΕΙΑ 


ΟΟΝΕΊΤΕΒΟΚ 


ρογό Μααν 


41 


ΚΟΘΙΙΡΑΣΟΜΆΑΙΠΡΟΟΤΌΝΘΝ ὄσγάμαβο ἂρ ΡΜ 
ΤΟΝΥΎΙΟΤῸΝ 


ΤΟΝΘΝΤΟΝΘΥΕΡΓΘΤΉΟΛΣΝ 


ΤᾺἌΜΘ «διλγλλμα 
ΘΣΑΤΙΘΟΤΙ ἈΘΝΘΣΟΥΝΟΥ ΜΙΒΙΤ ΡῈ ΘΑΕΠῸ 
ΙΞΪῇἷ2οιϑαοώσον με 
ΘΔ ΚΟΝΘΙΟΟΝΜ Δ ΟΟ ΓΟΥῸ 
ΚΑΤΆΙΤΑΓΓΟΥΝΤΆΟΘΟΜΕ 
ΘΣΑΙΓΘΒΟΤΙἈΘΝΟΘΟΤΟΘΆΘΟΟ μηδὲ ΓΒ 
ΧΥΓΟΥΚΑΙΤΗΝΆΔΆΧΗΘΘΙ 
ἈΝΔΥΓΤΟΥ 
ΚΑΙΒΡΥΟΧ ΤΟΤΗΝΥΨΎΧΗΝ 
ΜΟΥΘΚΜΘΟΟΥΟΙΧΥΜΝῸΟΣ 
ΘΙΚΚΟΙΜΗΘΗΝΤΕ ΤἈΡΆΓΜΘΝΟΟ 


ὙΤΟΙΆΝΩΟΝΟΙΟΔΟΝΤΈΟΛΥ ΒῚΠ1 ΗΟΜΙΝΥ͂Μ 


ΤΟ ΝΟΙΙΆΆΧΚΆΙΚΘΧΗ 
κιυηγἈ Ὁ σοΟΆλΥ ΤΌΝΜΑΆ. 
ΧΑΙΡΆΟΣΙΆ 


ΥὙΥωθητιθ ΤογοοΥμδο 


ΟΘο ΕΧΑΙΤΑΒΕ 
ΚΑΙ ΘΙΤΙΙΤΑΟΆΑΝΤΉΝΓΗΝ ἑ . ἢ 
Ηλοσλοου 
ΠΆΓΙΔΑΗΤΟΙΜΆΟΆΧΛΝΤΌΙΟ 
ΠΟΟΙΝΜΟ 
ΑΚ ΤΕΚΑΜΥΆΝΤῊΝ δ 
ΥΥΧηΝΜΟοΥ 
ΟΡΥΣΑΝΤΙΡΟΠΡΟΟΟΩΙΤΟΥΜ 
ΒΕΟΘΡΟΝΚΆΙΘΝΕΤΤΕΟΣΝ 
ΘΙΟΛΥ ΤῸΝ 
ΕἾΤΟΙΜΗΗΚΑΡΑΙΆΜΟΥΟΘΟ 10 
ΘΤΟΙΜΗΗΚΑΡΔΙΆΜΟΥΣ 
οωμλυικυψᾶλῳ 
ΕΞΣΕΓΕΡΘΗΤΙΗΔ ΟΣΆΜΟΥ 
ΘΣΘΓΕΡΘΗΤΙΥΥΆΆΧΤΗΡΙΟΝ 
καηκιθλρα ΠΠς χδ 
ΘΣΘΓΘΡΘΗΟΟΜΆΙΟΡΘΡΟΥ 
ΒΘΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΘΟΜΆΙΟΟΙΕΝ 
ἈΆΟΙΟΚΕ 


γλλωσοιθνεθνεοιν 


ΟΤΙΘΜΕΘΓΆΛΥΝΘΗΘΩΟΤῸΣ 90 


Ῥε. ὅθ, 8 ---Θ. 6--- 11. 


18. 


ΟὙΝΩΟΝΤΌΘΑΘΟΟΟΟΥ 
καιδωστώννεῷῴῷφολων 
ΗλληΗθϑθιᾶοου 
ΥὙωθητιε ΤΟΥΟΟΥΝΟΥῸ 
ο ΟΘΟ 
ΚἈΑΙΕΙΠΠΑΟΧΝΤῊΗΝΓΗΉΝΗ 
λοξλοου "- 
ΝΖ ΕΙσΤΟΤΕΧΟΟΜΗΔΙΆΦΘΙΡΗΟ 
τ ΚΣ Α᾿ ΘΙΟΟ ΤΉλογράφιᾷ. 
(Πικακηϑωολραλιηκλοου 
ΝΜΗΝΑΆΛΧΘΙΤΈΕῈ 
ΘὙΘΙΆΑΚΡΙΝΑ ΟΥΤΟΙ ΤΩΝ 
Χνὼν 
ΚΞΟΓΑΡΕΝΚΑΡΔΙΧΆΝΟΜΙΆΟ 
ΕΡΓΆΑΖΕΘΟΘΘΕΘΝΤΉΡΗ 
ἈΔΟΚΙΆΝΑΙΧΕΟΙΡΘΟΥΜΟΩΝ 
ΟΥ̓ΜΙΤΆΒΚΟΥΌΙΝ 


ΕΧΑΙΤΑΒΕ 


51 ΥΕΕΒΕ ΥὙΤΙΟΥΕ 


ΕΤΕΝΙΜΊῚΝ ΟΟΕΌΕ 


Ἀ.{λῚἸ ΗἈΧΧΟΤΡΙΩΟΩΘΗΟΆΝΟΙΆΜΑᾺΡ ΑΙΙΕΝΑΤῚ 8 


ΤΟΩΛΧΛΟΙΆΠΟΜΗΤΡΆΟ 


ΕΠἈΧΝΗΘΗΟΆΣΛΝΑΤΙΟΡΆΓ ΓΡΟΟ 


ΕλλληΗΟλ ΝΥ ΕΔΗ 


ΕἘΥΒΟΚ 11.118 ΘΥΜ ΟΟΛΧΥΓΟΙ ΟἸΛΦΑΖΤΗΝΟ 


ΜΟΙΦΟΘΙΝΤΟΥΟΦΘῶΟ 
ΦΕΟΘΙΆΓΠΠΤΙΆΟ οκωφηοκι 
ΕὙΟΥΟΜΗΟΤΆΩ ΤΆΛΥ ΤΗΟΘ 


ΟΥ̓́ΛΔΕ Ν ΕΧΑΥΘΙΕΤΉΗ ΤΊ ΟΟΥ̓ΚΕΙΟΛΙΚΟΥΌΕ ΓΆᾺ! 


ΦΝΗΝΘΠΆΔΟΝΤΟΩΝ 
φαρμλκουαιφαβρ ΜΆᾶκουΥ 
ΟΜΕΝΗΠΆΡΑΟΟΦΟΥ 


ΓΒ ΟΟΝΤΕΒΕῚ ΟΘΟΟΥΝΤΡΙΥΎΘΙΤΟΥΟΟΛΟΙ 


ΤἈΟΛΔΥΤΩΟΝΕΝΤῸΣΟΤΟ 
ΜΑΖΤΙΔΥΤΓΟῸῸΝ 
ΤΓἈΟΜΥΧΆΟΤΩΟΝΆΘΟΝΤΟΩΣ 
ΟΥ̓ΝΕΘΘΆΆΧΟΘΕΘΝΟΙΚΟ 


ΑὉ ΝΙΗΙΠΥ͂Μ ΕΣΟΥΔΕΝΦΟΘΗΟΘΟΝΤΆΙΟΣΟ 


ὙΔΩωΡ ΔΙΆΙΤΟΡΒΘΥΟΜΕΝΟ, 
ΕΝΤΈΝΘΙ ΤΟΤΟΣΟΝΑΥ ΓΟῪ 
ΒΩΟΘΟΥΧΟΘΕΘΝΗΟΘΟΥΌΙΝ 


ΒΙΟΥΤ ΟΑΕΚΑ ΟΟΘΙΚΗΡΟΓ ΓΆΚΘΙ ΟΆΝΙΓΡΓΑ. 


4 


ΝΕΡΕΘΗΟΘΟΝΤΑΆΙ 


Ῥᾳ. δθ, 11---δ7, 4. 4 --9. 


10 


1ὅ 


ΘΙΤΘΟΘΝΙΤΥΡ ἜΠΑΥ ΤῪῸ 
ΞΑΜΟΥΚἸΔΟΝΤΌΝΗΛΙΟ, 
ΠΡΟΤΟΥΟΥΝΕΙΝΑΙ ΤΆΟΣΛΙΚΑ.͵ ΡΒΙΨΒΟΥΑΜ 
ϑλαουμωντηράΆμνῳ . 
Ρ ΘΟΘΙΖΩΝΤΆἈΟΦΘΘΙΘΝΟΡ 
ο΄ ΓΗΚΑΤΆΠΙΕΤΆΙΥΜΆΑΆΟ 
ΕὙΦΡΑΝΘΗΟΘΤΆΙΔ ΚΟ πΛΑΕΤΑΒΙΊΥΕ ΙΥ̓ΒΤ 
ΟΤἈΝΙΔΗΘΊΚΔΙΚΗΟΙΝ 
ΓΆΟΧΘΙΡΑΟΛΥ ΓΟΥΝΙΥῈ 
ι ΤἈΙΕΝΤΟΩΛΙΜΑΤΥΤΟΥ 
ἈΜΑρτώλου 
ΚἈΑΙΘΡΘΙΆΑΝΟΟΘΙΆΡΆΘΟΤΙΝ ΕΤ ΠΙΟΕῈΤ ΒΟΜΟῸ 
κλρποστωλικλὼ 
ἈΡΑΘΟΤΙΝΟΘΟΚΡΙΝΟΩΝ 
ιδ ΧΥΓΟΥΟΘΝΤΉΓΗΞ 
ΘΙΟΤΟΤΧΟΟΜΗΔΙΆΦΘιρηο 
τω ΧΧΛΘΙΟΟΤΉλογραφιὰν β 
ΟἸἹΤΟΤ ΑΙ ΘΟΤΙλΟ Νολουγλις 
δφΦυλλ σε ΝΤΟΝοικονλύγου 


Ὁ ΝΗ ΤΟΥΘΑΝΑΆΑΤΌΣΟΔΛΟΙΔΥ ΤΟῸΝ:- 
ΕΒΙΡΕΜῈ (τα ΟΥ Μϑοιςτωνεχϑρῶ. ' 
ΜΟΥΌΘΟ 


Ι(λΛλ᾽Ἱ ΘΙ ΓΟΝῈΕΊΤΆΑΝΊΙΟ ΓΑ. 
ΜΟΝΟΝΘΙΘΜΟΘλΥ ΤΡ 
ΟΆΙΜΕ ἤ 
ΕΕΙΡΕ, ΜῈ ΡΥΟΛΔΙΜΘΘΙ ΤΟΝΘΡΓΆΖΟ 
ΜΟΝΟΝΤΓῊΝΆΑΝΜΟΜΙΆΝ 
ΚΑΟΘΣΑΝΔΑΡΩΟΝΆΑΙΜΑΆΤΟΣ. 
ΓςΟΘΟΝΙΜῈΕ 
ΑΥΙΑ ΒΟΘΕ ΟΤΙΔΟΥΘΘΗΡΘΥΟΆΑΛΝΤῊΝ 10 
ΧΗΝΜΟΥ 
ΘἸΪΙΕΘΕΘΟΝ ΓΟΘΤΙΘΜΕΚΡΆΓΑΟΟΙ 
ΝΕΟΥΒ ΙΝ ΟΥ̓ΓΕΗΆΧΝΟΜΙΆΜΟΥΟΥ ΤΕ 
ΗἈΜΑΡΤΙΆΑΜΟΥΚΒΕ 
ἈΝΘΥΆΝΟΜιλσθαραμο 16 
Ξἶ2εΚὠθΒΑΤῊΥΘΥΝᾺ. 
ΕΧΥΒΘῈ ΙΝ Οὐ ΘΣΘΓΕΡΘΗΤΊΘΙΟΟΥΝΆΝ 
ΤῊΗΟΙΝΜΟΥΚΆΜΔΘ 
ΚΑΙΟΥΚΘΟΘΟΤΟΩΟΝΑΥΝΑΆ. 
ΜΘΟΩΟΝΟΘΟΤΟΥΊΗΛ 90 


48 Ρε. 51, 9---ὅδ, 1. 3--- 6. 


ΠΡΟΟΧΘΟΤΟΥΊΙΟΙΚΘΥΆ 
ΟΘΆΑΙΠΙΙΑΝΤΆΤΓΆΘΒΘΝΗ.: 
ΜΗΟΙΚΤΙΡΗΟΘΘΙΟΠΆΝΤΆΟ 
“ΤΟΥΟΘΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥῸ 
δ ΤΗΝΆΜΝΟΜΙΆΝ 
δ Οτ ΥωοιΝειοθοπερα. 
καμρμωξωοινσκγῶ 
ἈΚ Υ ΟΙΝΊΤΟΛΙΝ 
ἸΔΟΥΛΥ ΤΟΙ ΠΟΦθογξον 
1 ΤἈΙΒΝΤΟΩΟΤΟΜΑΤΊΑΥ ΤῸ 
ΚΑΙΡΟΜΦλΑιΙΆΕΝΤΟΙΟΧΘΙ 
ἈΘΟΙΝΔΥΓ ΓΩΝΟΤῚΤΊΘΟΗ 
ΙΞΚΟΥΌΕΝ 
κυυογκεακγολλοηλυγτδςο 
ι ΕΣΟΥΔΕΝΟΩΘΗΟΙΙΆΝΤΆΤΆΑΆ. 
ΘΘΝΗ 
| ΤΟΚΡΑΤΟΟΜΟΥΠΡΟΟΟΘΦΥ 
κΆξω. 
. ΟΤΙΟΥΟΘΟΆΧΝΤΊΙΧΗΜΊΤΤΌΡ᾽ 
20 ΜΟΥΘΙ 


ΟΘΟΜΟΥ ΓΟΘΆΘΟΟΛΔΥ ΤΟΥ 
ΤΠΡΟΦΘΆΟΘΗΜΒΘ 


ΓΒ ΟΒΤΈΝΙΤ ΟΘΟΜΟΥΔΙΣΗΜΟΙΘΝΤΌΙΟ 


ΕΧΘΡΟΙΟΜΟΥ 
ΜΗΛΙΙΤΟΚΤΙΊΝΗΟΛΥ ΓΟΥῸ 
ΜΗΤΤΟΤΕ ΘΙ ἈΧΘΟΝΤΆΙ 
ΤΟΥΝΟΜΟΥΟΟΥ 


ΠΙΒΡΘῈ 11.1.08 ἈΙΆΟΚΟΡΠΙΙΟΟ ΜΑΥΓΓΟΥΌΕΝ 


ΤΗῊΗΛΔΥΝΆΜΘΙΟΟΥ 
ΚΑΙΙΚΧΤΆΓΆΑΓΘΑΥ ΓΟΥΟΟΥ 
ΤΤΕΡΑΟΤΤΙΟΤΗΟΜΟΥΚΘ 


ΡΕΙΙΟΤΥ͂Μ ἈΜΆᾺΡΤΙΆΟΤΟΜΑΆΤΟΟΑΛΥ ΤῸ 


ἈΟΓΟσχθιλεω ΝΥ ΤΩΝ 
κασΥυ νη ΜφΦϑητώολςλν 
ΘντηΗΥ πθρηφανιγῶ. 


ΕΤ ὉΕ ἘΧεοβαῖ ΚἈΙΕΣΆΡΑΟΚ ΟΥ̓ Υλ ΟΥῸ 


44 


ἈΟΧΓΓΘΆΑΗΘΟΟΝΤΆΙΕ ΝΟΥ. 
ΓΘΆΘΙΑΆ. 
ΕΝΟΡΓΗΟΥΝΤΈΕλιλΟΙΟΥ 
ΜΗΥΤΙΆΡΣΩΟΙΝ 


Ρᾳ, δδ, 6--- 10. 11 ----: 14. 


ἹΝΤΈΝΘΌΕ ΑὮ ΥἹΒΙ 


ΟΟΝΨΕΒΤΕΝΤ 


ΕΟΟΕῈ ΠΟΟΥΕΝΥ 


ΕΥ̓ ΤΥ ὈΝῈ 


ΕΟΕΒΤΙΤΥΌΙΝΕΜ 


10 


20 


αλοωϑις ἈσΤΟΙΟΦο ΒΟΥΜΘ ΒΕΘΙΒΤῚ ΜΕΤΥΕΝΤΙΒ' 

ΜΟΙΓΟΟΘΕΟΗΜΕΘΙΟΟΙΝ 
ΤΟΥΦΥγθινα ποροοὼ 
ΠΟΥ ΤΌΞΟΥ 
ὄ ΟἸΤἸΤΩΟΟΆΧΝΡΥΟΘΟΩΛΟΙΝΟΙΆΓΑΆ. Οὐ ΒΕΒΕΝΊΤΊΥΕ 

ΤΤΗΤΟΙΟΟΥ 

ΟΘΟΟΘΟΝΤΉΔΕΞΙΆΘΟΥΚΆΙΕ 
ΠᾺΚΟΥΘΟΝΜΟΥ 

᾿ς ΟΘΟΘΆΛΔΧΗΟΕΘΝΕΝΊΤΟΣΑΓΙΟ "8 ΠΟΟΥΤΥΒ ΕΒΤ 
ιο λΥ ΤΟΥ 
ΓΑλΛυλοώμλᾶιηιζδυλυλμε 

ΡΙΟΙΚΙΜΆ 

ΙΔ ΤῊΝΙΚΟΙΑΑΔΑ ΤΟΝΝΟΚΗ 
ΜΟΝΝΑΙΑΜ ΟΤΓΡΗΓΩ 


18 


ΙΝ ΙΡΥ̓́ΜΕΑΜ ΕΤἸΠΓΤῊΗΝΊΙ ΔΟΥΜΆΙΆΝΕΘΚ ΤΕ 1 
ΜΟΩΟΤΟΥΤΙΟΔΗΜΆΜΟΥ 
ΒΜΟΙΆΧΧΟΦΥΛΟΝΥΤΙΘΤᾺ 
ΓΗΟΆΝ 
ΑΥἹΒ ΕΡΥΟΕΤ ΜΕ ΓΙΟΆΤΤΆ. ΣΕΙ ΜΕΘΙΟΤΤΟΆΙΝΠΕ 5 
Ρ'ΌΟΧΗΟ 
ΗΤΓΙΟΟΛΗΓΗΟσΘΙΜΘΘΟΟΤῊΘΟ 
ΙλοΟΥΜΆνλΟ 
ΝΟΝΝῈ ΤΥ ΓΒ ΟΥ̓ΧΙΟΥΟΘΟΟΆΛΙΤΟΆΜΕΝΟΟ 
ΗΜΑλς 10 
ΚΑΙ ΟΥΚΘΣΕΘΆΘΥΘΟΉΗΟΘΟΘΟΝ 
ΤἈΙΟΔΥΝΜΆΜΘΟΙΝΗΜΩ 
ῬΑ ΝΟΒΙΒ ς ,ΨἈΟΟΘΗΜΙΝΕΟΗΘΙΆΝΕΙΚΘΑΙ 


γεώο 
18 


4δ Ῥβ. δ9, 6---8. 10--- 18. 


Σ ΜΟσΤΟΔΆΑΛ. "- 


Ει ΟἈΚΟΥΘΟΝΟΘΕ ΟΡΤΗΘΟΆΘΗ ΕΧΑΥ͂ΡΙ 8 ΠῈΡ 
σΘΟ ΜΟΥ ᾿ 
ΤΡΡΟΟΧΘΟΤΗΠΙΡΟΟΘΥΧΗΜ 
ὅ ἈΠΟΤΟΟΝΤΙἊΕΡΆΤΟΩΩ ΝΜΤΤΗΚ Α ΕἸΧΝΙΒ; ΤΕΑΕ 


ΓΗΟΠΡΟΟΟΘΘΚΕΚΡΆΑΣΑ 
ΘΝΤΌὠΛΚΗΔΙΧΟΛΙ ΤΉΝΚΑΡ 


ΔΙΜΟ 
ενποτραυγώολομε 
10 ΟΛΗΓΗΟΔΣΔΟΙΜΜῈΕΟΤΊΕΓΕΝΝΗΝΗ ῬΕΡΥΧΙΒΤΙ ΜῈ 


ΘΗΘΘΆΠΠΙΟΜΟΥ 
ΤΤΥΡΓΟΟΙΟΧΥΟΟΆΙΤΟΙΤΡΟΟΩ) 
ἸΤΟΥΘΧΘΡΟΥ 
παροικησωδντωοκηνῳ. ΙΝΗΑΒΙΤΑΒΟ 
15 ΜΑΆΑΓΙΟΟΥΕΘΙΟΤΟΥΟΣΧΙΩΝΆΟ Ἵ 
ΟΚΕΙΤΑΟΘΗΘΟΜΑΙΕΝΤΉΟΚΘ 
ΤΤΗΤΩΝΤΙΤΤΕΡΥΓΩΟΝΟΟΥ 
ΟΤΙΟΥΟΘΟΘΙΟΗΚΟΥΟΆΟΤΩ ΟΥΟΤῪΥ Ὁ 
ΕὙΧΟΝνΝμοοΥ 
0 ΘΑΩΦΚΑΟΙΚΧΛΗΡΟΝΟΜΙΆΝΤΌΟΙΟ 
ΦΟΞΚΞΟΥΜΕΝΟΙΟΤΌΟΝΟ ι 
ΜΆΟΟΥ Σ 
ὈΙΕΒ 80 188 ἩΜΘΡΑΘΘΦΉΜΒΘΡΑΟσΤΟΥ 
ΕἈΟΙΆΘΟΟΤΙΡΟσΘΗΟΘΗΟ 
ΤἈΘΤΉΛΥ ΓΟΥΘΌΘΗΜΕ.. δ 
ΡἈογονθλοιζγενθλςο 
ῬΜΑΝῈΤ ἈἸΙΜΕΝΕΙΘΙΟΤΟΝΆΙΩΝΑ. 
ΕΝΩΤΠΙΟΝΤΌῸΥΘΥ 
ελθοοκλιλληϑθθιανλυ τὸ 
ΤΙΟΕΚΖΗΤΉΘΘ,.. 1 
810 βϑάπηυμν' ΟΥ̓ΤΩΟΥΆΧΩΟΤΩΟΝΟΜΑΆ 
ΤΙσΟΥΕΙσ ΤΟΥολιῶναΟ.. 
ΤΟΥΆΧΙΤΟΔΛΟΥΝΑΙΜΕΤΆΟΘΥ 
ΧΑΟΜΟΥΗΜΕΘΕΡΆΝΕΟΞ. 
ΗἩΜβϑρλοπ 15 
ΕἸΙΟΤΟΤΕἈΧΟΟΥΤΙΕΡΙ ΘΟΥ Μ᾽ 
γλλμοοτωδλαλιν- 
ΝΌΝΝΕ ΡΌ ΠΟ ὐτωδα ΟΟὙΤΤΟΤΆΓΗΟΘΕ 
ΤἈΗΥΎΥΧΗΜΟΥ 
ΤἸΆΡΑΥ ΤΟΥΓΆΡΤΟΟΟΩΤῊ 20 


4 Ῥβ. 60, 1---6. 6---ΘΙ, 3. 


ΡΙΌΝΜΟΥ 
ΚΑΙΓᾺΡ ΧΥ̓ΤΟΟΘΟΜΟΎΥΚΆΙ 
ΟΉΡΜΟΥ 
β ἈΝΓΓΙΧΗΜΙΤΤῸῺ ΡΜΟΥΟΥ 
δ᾽ ᾿ΜΗΟΛΑΆΘΥΘΟΩ ΘΠ, Π͵ΙλΕειΟ 
ΘΟ ΟΙΤΟΤ ΘΕΤΠ!ΤΊΘΘΟΘΕ 
ΘΕἸΤΆΝΟΝ 
ΦΟΝΕΥΘΤΕΠΙΆΑΝΤΕ οΥ̓́Μαιὶ Ια 
Φστοιχωικακλιμενοις 
1ο φραγμωώσμενῳ 
ΠΆΗΝΤΗΝΤΊΙΜΗΝΜΟΥ 
ΞΕΕΟΥΧΘΥΘΟΆΝΤΌΛΙΤΩΟΣ 
ΟΘΆΙ 
ΘΆΡΆΜΟΝ δνδ υψει 
ΤΟ ΟΤΟΜΑΆΤΙΔΥ ΓΟΝΟΥ 
Ιδ. ς ἈΟΓΟΥΝ 
. ΚΟΤΉΚΑΡΔΙΑΛΥ ΤΩ ΝκΑα. 
ΤΉΡΩΟΝΤῸ 
ΠΆᾺΆΗΝΤΟΩΘΩΟΩΥΤΙΟ ΓΆΓΗΘΙ 
0 ΗΥ̓ΥχημΜοΥ 
ΟΤἸΤΆΡΑΥ ΓΟΥΗΥΤΤΟΜΟΝΗΜΝ, 
ΟΥ̓ΙΑ ΙΡ8Ὲ ᾿Β ΜΒ ΟΤῚ ΧΥΓΟΟΘΟΜ ΟΥ̓ΚΆΟΓΗΙ Ρ Ν) 
ἈΝΤΙΆΗΜΊΙΙΤΩΡΜΟΥΟΥ 
ΜΗΜΘΤΆΝΑΟ ΓΕΥΌΩ 
ΙΝ ῬῸ ΒΑΒΥΤΑΒΒ ΘΤΤ ΓΟ ΘΟΣ ΤΟΟΟΣΥΤΉΡΙΟΝ 
ΜΟΥΚΆΙΗΔ ΟΣΆΜΟΥ 
ΟΘΟΤΗΟΘΞΒΞΟΗΘΙΆΟΜΟΥΎΊΚΆΙ 
ΗἩΘΆΠΙΟΜΟΥΘΙ ΤΟ Θ 
ΒΡΕΒΑΤΕῚΝ ΕΟ ΘἈΤΠΙΟΛ Γ ΕΕΙΤΑΥ ΓΟΝΊΤΆΟΛ. 
οΥὐναγωγηλᾶλοῦ 
ΕκΚΧχΘ ΤΕ ΘΝ ΤΟΝ ΑΥ τ 
ΤἈΟΚΑΡΔΙΆΟΥΜΟΩΝ 
ΟΤΙ ΟΘΟΚΟΗΘΟΟΘΟΗΜΟΝ 
ΨΕΑΥΜΤΑΜΕΝ ΤΙ ἈΧΗΝΜΑΤΆΙΟΙΟΙΥΤοΟΙ ΤῸ. 
ἈΝΟΩΝ 
γευδλειοοινἹοτωναντν 
ΕΝΖΥΓΟΙΟΤΟΥΆΔΔΙΚΗΟΘΆΙ 
ἈΑΥ̓ΤΟΙΘΚΜΑΆ ΓΆΨΟΤΗΤΟΘΟ 
ΘΤΙΤΙ ΤΟΥ ΤῸ 
ΝΟΙΙΤΕ ΒΡῈ ΜΗΘΑΆᾺΠΙΖΕΘΤΘΘΟΙΓᾺΔΙΚΙΆΝ 


41 Ῥβ. 61, 3-αΑθ᾿. 6--- 11. 


ΝΑΝ ΕἼΤ ἸΡΒΕ 


ΦΥΟΥΞΒΟΥΕ 


ΥΕΒΥΜΎΤΑΜΕΝ 


ΥΕΒΝΜΤΑΜΕΝ 


1ὃ 


10 


5Ε 


15 


ΙΚΑΙΘΙΠΆΡΙΤἈΓΜΆΜΗΕΙΠΙΤΙ 
ΠΠΟΘΕΘΙΤΕῈ 
ΤΟΥ ΓΟΟΘΆΝΡΘΗΜΗΠΡΟΟ 
ΤΊ ΘΘΟΘΕΚΆΡΑΙΑΆΑΝ 
ΤΑΣ ΘΛΑΛΧΗΘΘΝΟΘΟΔΛΔΥῸ 8βΈΜΕΙ, ΠΟΟΥ͂ΤΥ - 
ΤΥ ΤἈΗΚΟΥΟΆΣ 
ΟΤῚ ΤΟΙΚΡΑ ΓΟΟΤΟΥΘΎΥ ΚΑΙ 
ΠσΟὙΥΚΕΤΌΘΆΘΟΟσ 


 ΟΤΙΟΥΆΑΠΟΔΟΣΟΗΘΘΚΆΟΛΟΤΟΩΣ 


ΚΑΤΆΑΓΆΑΕΡΓΆΑΛΥΤΟΥ"- 
γλλμοοσοτωκχλλ ΝΤΩΘΙ 
ΝΜΑΟΙΔΥΓΟΝΘΝΤΉΘΡΗΜΩ 
ΤΗοΙοΟοΥλλΟ- 
ΘΟΟΘΟΜΟΥΤΙΡΟΟΟΘΟΡ ΠΒ ΓΒ ΜΕΥ͂Β 
ΘΡΙΖω 
ελυγησθα ΝΝΟΘΕ ΗΥ̓́ΥΧΗ Ν) ΒΙΤΙΝΙΤ ΙΝ ΤΕ 
ΤἸΤΟΟΆΠἈΘΟΟΟΙΗΟΆΡΣ ΜΟΥ 
ΘΝΓΗΘΡΗΜΟΛΙΑΙΆΧΒΑ ΙΝ ΤΕΚΕΑ ὈΕΒΕΒΤΑ 
κιλνυλρω 
ΟΥ̓ΤΩΓΕΘΝΤΟΟΛΓΙΩΟΦΦΘΗ 
ΤΟΥΪΔΕΘΙΝΤΉΗΝΑΥΝΆΜΙ 99] 1 
ΟΟΥ̓ΚΑΤΤΉΝΑΟΞΣΆΝΟΟΥ 


οΥΟ ΜΕΙΙΟᾺ ΕἸΤ ΟΤΙΚΡΙΟΟΟΝ ΤΟΘΆΘΟΟΟΘΟΥ 


ὙΠΕερΖζώλο 
ΤΓἈΧΘΙΆΧΗΜΟΥΘΙΤΌΝΕΟΟΥ ὃ 
ΟΙΝΟΘ 


510 ΒΕΝΕΡΙΟΑΜΤΕ ΟὙ ΤῸ ΓΟ ΕὙΥὙᾺΟ ΓΗΓΠΩΟΘΕΝΙ 


ΒΙΟΥΊΤ ΑΌΙΡΕ 


ΤΗῊΗΖΩΟΗΜΟΥ 
ΒΝΤῸΟΟΝΟΜΑΤΙΟΟΥΆΡΩ 
ΤἈΟΧΘΙΡΆΟΜΟΥ 1 
ΘΟΘΙΟΤ ΘΑ ΤΟΟΚΑΙΠΙΘΙΟΤῊ 
ΤΟΟΘΜΙΠΆΗΟΘΘΘΙΗΗΥΎ 
ΧΗΜΟΥ 
ΚἈΑΟΧΘΙΆΗΆΧΓΆΛΆΔΙΆΟΘΩΟΆΙ β 
ΝΕΟΘΙ' ΤΟΟΤΟΜΆΜΟΥ 1δ 


81 ΜΕΜΟᾺ ΡΥ ΤΙ ΘΙΕΜΝΗΜΟΝΘΥΟΝΟΟΥΘΙΤΙ 


ΤῊἨΘΟΤΡΟΜΝΗΟΜΟΥ 
ΒΘΝΤΟΙΟΟΡΘΡΟΙΟΘΜΘΆΘΤΩ 

[ΞἸ ζοζοῖς 
ΟΤΙΘΓΕΝΗΘΗΟΚΟΗΘΟΟΜΟΥ͂. 20 


Ῥε. 61, 11--- 69, 8. 8 -- 8. 


ΙΚΞΞΑΙΕΝ ΤΗΟΙΚΕΙΤΗ ΤΟΣΝΝΙΠΙΤΓῈ ΕΤ ΙΝ ΥΕΠΆΜΕΝΤΟ 
ΡΥΓΩΟΝΟΟΥΆΧΓΆΛΆΙΆΘΟΜ,. 
ΘΕΙΚΟἈΛΗΘΗΗ ΗΜΟΥ 
οΟἸΤοὥσοΟΥ 
δ ΕΜΟΥΛΔΘΆΝΤΕΧΧΚΕΤΌΗΜΔΕ 
Σ]ΆΘΟΥ 
ΑΥ̓ΓΟΙΔΕΘΙΟΜΆΑΓΉΝΟΕΖΗ ΡΒ] ΥΕΒΟ 
ΤΗΟΆΧΝΤΗΝΨΥΧΗΝΜΟΥ 
ΕΙΟΘΒΘἈΘΥΘΟΝΤΆΒΙΕΙΟΤΆΙΚΑ. 
1 ΤΟ ΤΆ ΓΆΓΗΟΓΗΟΘ 
ΠΆΡΑΔΟΘΗΟΘΟΝΤΆΙΘιοχθιρλς 
ρΡρομφλιλο 
ΜΕριΔΘολλωμμθκωνΝεΟοΝΤ' ᾿ 
ΟἈΘΕΧΟΙΆΘΥΟΘΥΦΡΆΝΘΗΟΘΕ βεχ νεβὸ 
ιὸ ΤἈΑΙΕΙ Τωθ 
ΘΙΤΑΆΙΝΕΘΗΟΘΤ ἈΙΤΆΘΟΟΜΝΥ 
ΟΝΟΝΑΥ ΤΩ 
ΟΤΊΕΝΕ ΦΡΆΓΗ ΟἸΤΟΜΆΛΑΆ. 
ἈΟΥΝΤῸΌΝΑ Δ ΙΚΑᾺ Β 
0 ὅΓ ΘΙΟΤΟΤΕλοοΟΥ ἈἈΜοστ ΣΆ Δ᾽ 
ΕΧΑΥ͂ΡΙ ΓΒ (Ιιεοχλκογοονοδεφωνηομδὲ ἱ 
ΘΝΤ ὩΣ ΘΘΟΘΑΙΜΕΤΠΡΟΟΘΟΘ 
ἈΠοΟΦοκουδχθϑρουγαξαλου 
ΤῊἨΝΥΥΧΗΝΜΟΥ β 
ῬΤΕΧΙΒΤΙ ΜΒ ΟΚΘΙΆΟΟΝΜΘΑΊΤΤΟΟΥΟΤΡΟ 8 
Φηοσοπονηραεγομενῶ. " 
ἈΤΤΟΙΤΑΗΘΟΥΟΘΘΡΓΆΖΟΜΘ 
ΜΩΟΝΆΔΟΙΚΙΆΝ 
ΟΥ̓ΙΑ ΧΑ ΟἹ ΤΙΝΕΓΟΗΚΟΝΗΟΆΝΟΩΟΝς 
Ρομφλιανταογλώσολο τ 
λυτῶν 
ΘΕΝΕΤΙΝΆΑΝΤΌΣΟΝΑΥ ΤΟ), 
ΠΡΆΓΜΆΠΙΚΡΟΝ 
ΤΟΥΚΑΓΆΓΓΟΣΘΥΟΆΙΘΝΆΤΙΤΟ 
κρΥφοιοᾶαμῶωμον 1 
ΒΨΒΙΤΟ ΒΑΘΊΤΤΑ ΕΣἈΤΤΙΝἈΙΚΑ ΆΑΓΓΟΣΕΥΎΘΟΩ) 
ΟΙΝΑΥ ΓΟΝΚΑΙΟΥΦοκη 
ΘΗΟΘΕΤΙ 
ΘΚΡΑΤΆΑΙΩΟΆΝΕΛΥ ΤΟΙΟΧΟ 
ΓΟΝΊΤΤΟΝΗΡΟΝ 20 


49 Ῥβ. 62, 8---θ68, 1. 3---Θ. 


ΣᾺ. 


ἈΙΗΓΗΟΆΧΝΤΟΤΟΥΚΡΥΎΙ ΝΑΒΒΑΥΕΚΥΧΝΊ 
ΠΤΆΓΙΔΧΟ 

ΘΙΤΤΟΝΤῚ ΟΟΥ̓ΘΤΆΙΛΥ ΓΟΥῸ 

ΕΣΗΡΘΥΝΗΟΆΧΝΆΝΟΜΙΆΝ - ΒΟΕΝΨΑΤΙ Αἵ 

Θ θα ΘΠ ΤΟΝ ΣΘΡΘΥΝΩΝ 
ΤΕΟΘΘΣΕΘΡΘΥΝΗΟΘΙΟ 

ΤβΡΟςσΘΆΘΥς ΕΤΑΙΆΝΝΟΟΙΚΑ, ΙΚἈΡ ΑΟΟΒΡΕΤ ΗΠΟΜῸ 
λκλϑιλκυυ ώϑη 
σατλιοθο 

ΒΕΧΟΟΝΗΤΠΘΟΝΕΘΓΕΘΝΝΗΘΗ ΒΑΘΙΤΤΑΕ 
ΟἈΝΑΙΠΆΗΓΆΙΔΥΓΤῸΝ 

ΚΙ ΣΗσΘΟ ΝΗΟλΝ Ιτδο 
ὩΓΧσΟΛ ΔΎ ΓῸΝ 

ΕΓᾺΡΑΧΘΗΟΛΣΛΝΊΙΆΝΤΘΟΟΙ ΘΟΟΝΤΥΕΒΑΤΊΙ 51 
ΘΕΩΡΟΥΝΤΈΕἝΟΛΥ ΓΟΥῸ 

κα οκηθηπλαοάν οο,καὶ. εταννυντιανεᾷ 
ἈΝΗΓΓΙΆΆΝΤΆΘΡ γα τθΥ 

ΙΞ-!α΄ΤἈΠΟΙΗΜΑΤΆΛΥ ΤΟΥ 
ΟΥ̓ΝΗΙΚΆᾺΝ 

ΘΥὙΦΡΑΝΘΗΟΘΤΆΙΔΙΚΆΙΟΘ μΑΕΤΑΒΙΤΥΨΕ ἸΥΒΤΥϑ 
βντωκωκλιθλπιθι. ' 
ΕΠΑΥ ΤῸΝ β 

ΙΚΞΙἈΙΕΙΤΑΙΝΒΘΘΗΘΟΝΤΆΙΠΙ͵ΙΆΝ 
ΤΕΟΘΟΙΘΥΘΕΙΟΤΉΚΆΡΔΙΑ 

ΘΙστοτθλοογαλαλμοοτωλλαλὶ δ 


ΤῈ ΒΕΘΕΤ ( Ὑπρεπειῦ μνοςοϑδεν 


ΕΧΑΥΌΙ ΟΚΑΤ 


ΥΕΕΒΑ ΙΝΙΟΥΙΕ 


ΒΕΑΤΥΒ 


ΒΕΡΙΕΒΙΜΥΒ 


860 


σΘΙῶΝ 
ΚΑΙΟΥΆΤΤΟΛΟΘΗΟΘΕΤΆΘΙΕΥ 

ΧΗΘΝΙΆΗΜ΄’ β 
ΕΙΟΆΧΙΚΟΥΘΟΟΝΤΙΡΟΟΘΥΧΗΟΝ, 10 
ΤΤΡΡΟΟΟΕΙΤΆΑΟΛΧΟΆᾺΧΡ ΣΉΣΕΙ 
ἈΟΓΟΙΆΝΟΜΟΟΝΥΊΤΤΕΡΗΔΥ 

ΜΑΜΟΩΟΟΘΆΝΗΜΆΟ 
ΚΤ ΧΟ ΘΕΑΙΙΟΘΗ ΜΩ͂Ν 

ΟΥ̓ΤΆΆΘΗ 1δ 
ΜΆΑΚΑΡΙΟΟΟΝΕΣΘΆΘΣΟΩΚΑΙ 

ΤΠΡΟΟΘΆΆΚΟΥ 
ΚἈΓΆΘΚΗΝΟΩΟΘΗΕΝΤΆΙΟ 
ς ΑΥ̓ἈΙΟΟΟΥ 
ΤΤΆΧΗΘσΟΘΗΟΦΜΘΘΆΘΝΤῸΙΟ 0 


Ρβ. 68, 8.--11. 11-- 64, δ. 


ἈΓΆΑΘΟΙΟΤΟΥΟΙΚΟΥΘΟΥ 
᾿ ἈΓΙΟΘΟΟΝΆΑΟΘΟΟΘΟΥΘΑΥΜΆΟΤΟΘ 
᾿ΕΝΔΙΚΑΟΙΟΟΥΝΗ 
Ἡδ ϑϑτω ὁ αὐ οριὐμο όρΝ ΕΧΑΥ͂ΘΙ ΝΟΒὉΒ 
ΓἬΡΗΜΩΝ 
ΗΕΧΙΠΙΟΙΤΑΝΤΩΝΤΟΩΣΝΤΤΙΘ 
ΡΆΤΟΩΟΝΤΉΟΓΗΟΘ 
ΚΑΟΑΤΩΟΝΕΝΘΑΛΧΆΑΟΘΟΟΘΟΗΜΆΚΡΑΆ 
ΕΤΟΙΜΆΑΖΟΝΟΡΗΘΝΤΗ ΡΒΕΡΑΝΑΝΒ 
ιυ ἸΟΧΥΪΔΥ ΤΟΥ 
πϑριθαζωομθνοοθνδυύναὰ 
ΟΤῚΆ 
ΟΟΥ̓ΝΤΆΡΑΟΟΩΟΝΤΟΚΥΤΟΟ 
ΤἨΟσΟΘΆΛΧΛΆΟΘΟΘΗΘ 
Ιδ ΗΧΟΥΟΚΥΜΑΤΟΩΣΝΔΑΥ ΓΗΘΟ 
ΤΙΟΥΤΙΟΟ ΤΗΟΘΕΤΆἌΙ 
ΤἈΡΑΧΘΗΟΟΝΤΆΑΥΓΓΆΘΘΝΗ ΤΥΕΒΑΒΥΝΊΥΕ 
ΚΑΟΑΦΟΚΗΘΗΟΘΟΝΤᾺΆΙ 
ΟἸΚἈΓΓΟΙΚΟΥΝ᾽ ΓΘΟΤΆΤΤΕΡΑ 
20 ΤἈΧΛΙΤΟΤΩΟΝΟΗΜΘΙΟΩΝΣ 
ΕΞΟΔΟΥΟΠΡΟΩΪΆΟΚΆΙΘΟΙΤΘ Ι 
ΡΑΟΤΕΡΎΕΙο 
ΨΙΒΙΤΑΒΤΙ Ε΄ΘΟΚΟΥ ΤΉΝΓΗ ΝΑΙ. 
ΕΜΘΘΥΟΆΧΟΛΔΥΓῊΝ 
ΕἸΠΆΗΘΥΝΑΟΤΟΥΤΙΛΧΟΥ ΤῚ δ 
ΟἈΔΙΔΥ ΤῊΝ 
ΡΕΥΑ͂ΜΕΝ ᾿Ὶ ΟἸἹΤΤΟΤΆΑΜΟΟ ΓΟΥΘΥΘΊΤΆΗ 
ΡωΟΘΗΥΛΆΤΩΩΝ 
ΗΤΟΙΜΧΆΟΧΟΤΉΝΤΡΟΦΗΝ ἑ 
ΑΣΑΥ̓ΓΟΝΟΤΓΙΟΥ ΓΦ ΘΗΘ 10 
ΤΟΙΜΆΟΙΆΟΟΥ 
ΕΙΝῸΒ ΕἸΥ ΤΟΥΟΛΥΛΑΙΚΚΑΧΟΛΥ ΓΉΟΜΘ 
ΘΥΌΟΝ 
ΠᾺΧΗΘΥΝΟΝΤΆΓΕΝΗΜΑΆΤΆ. 
ΑΥΓΗΘΟ 15 
ΕΝΤἈΙΟΟΤΆΓΟΟΙΝΑΥ ΓΗΘΘῪ 
φρλανθησδτλιλνάσθα 
ἈΟΥΌΆΣ. 
ΒΕΝΕΡΙΟΕΒ ΘΥὙΧΟΓΗΟΗΟΤΌΝΟΤΈΦΑΝΟ, 
“ΓΟΥΘΝΙΔΥ ΓΟΥΤΉΟΧΡΗ 0 


δι 


51 Ῥε. 64, 5-- 5. 9-- 19. 


ΤΟΥ ΆΛΛΟΥ 
ΞΑὐοΟΟΘΙ' ΤΓΟΥ̓ΟΥΤΟΥΟΤῸΣ 
ΤΤΕΝΗΤῸΝ 
κατ ΝσΘθιογκοφὰ. 
5 ΤΗΙΝ 
ΙΞΔΙΟΥΝΙΤΑΡΑΜΕΝΘΙΤῸ 
Ηλι 
ΚἈΑΙΤΙΡΟΤΗΘΟΟΘΆΗΝΗΟΓΘ 
ΜΕΆΟΓΟΝΘΟΩΝ 
10 ΙΚΞἈΠΆᾺΞΗΘΟΘΤΆΑΙΩΟΥΕΤΟΘΟ 
᾿ΘΠΙΠΟΚΟΝ 
ΞἶἷΘΦΟΕΙΟΤΆΓΟΝΕΟΟΤΆΖΟΥ 
ΟΕ ΤΗΟΓΗΘΟ 
ἈΝΑΓΓΕΆΧΘΙΕΝΤΆΙΟΘΟΗΜΕΡΆΙΟ 
1ῦ λαΥ ΓΟΥ ΔΙ Ι ΟΟΥ̓ΝΗ 
ΞΑΟΠΆΗΘΟΟΘΙΡΗΝΗΘΘΩΟ 
ΟΥ̓ἈΝΤΆΝΕΡΕΘΗΗΘΟΘ 
ἈΗΝΗ 
ΚΑΙΚΑΙΤΑΚΥΡΙΘΥΘΗΆΤΤΟ 


20 ΘΑΛΧΑΟΓΟΗσΘΟΟΟΘΑΆΔΛΧΟΓΗΚΟ 


ΙΙΔΙΑΤΤΟΙΟΤΆΜΟΥΘΟΩ,ΟΙΤΘ 
ΡΆΤΩΟΝΤΗΘΟΙΚΟΥΜΕΝΗΘΟ 
ΟΟΒΑΜΊΟ ΘΝΟΩΟΙΠΤΙΟΝΑΥ ΓΟΥΠΡΟΙΤΕ 
ΟΟΥΝΤ ἈΙΆΘΙΟΙΤΕΟ 
ΙΞδυοΙ βεχϑροιλυ ΓΟΥΧοΟΥ. 
ἈὉΙΣΟΥΌΟΙΝ 
ΒΕΘῈΒ ΤΗΑΕΒΙ8. ΚἈΟΘΙἈΕΙΟΘΆΡΟΘΙΟΚΆΙΝΗΟΟΙ 
ΔἈΟΩΡΆΠΡΟΟΘΟΙΟΩΟΙΝ 
ΕἈΟΙΆΘΙΟΆΡΑΕΩΟΝΚΆΙΟΆΧΒΛ. 
ἈΩΦΡΆΑΠΙΡΟΟΆΞΩΟΙΝ 
ΕΤ ΑΘΟΒΑΒΥΝΤ ΙΑ ΠΠΡΟΓΙ ΥΝΗΓς ΟὉΟΊΝΑΥ 
ΤΟΟΠΆΝΤ., ΕΟΟΙΕΚΆΟΙΆΧΕΙΟ 
ΤΉΟΓΗΟΘ 
ΠΆΝΤΑ ΤΆ ΘΘΝΗλοΥΆΘΥ 
ΟΦ ΟΙΝΑΥ ΤῸ 
ΟΥΙΑ ΠΙΒΕΒΑΥ͂ ΟΤΙΕΡΥΟΑ ΓΟΙΤΤΓΟΧΟΝΕιΙς 
λΔΥΝΆΟσΤΟΥ 
ΙΞὩᾳΔ3Δ7ὸὺὠὺΟΥ}ΚΠΒΕΑΕΝΗΤΤἈΘΟΟΟΥΧΎΤΗΡΧΕ 
ΕΟΗΘΟΟ 
ΡΑΒΟΕΤ ΡᾶΥΡ ΦΡΙΙΟΘΤἈΙΓΓΤΟΩΧΟΥΊΚΆΙΤΤΕ 


δ2 Ρμ. ΤΙ, 4--- 8. 8 --- 8, 


ΕΤ ΒΜΑΝΕΒΙΤ 


ὈΕΒΟΕΝΌΕΤ 


ΟΕΙΕΤΥΕ 


ΕΤ ὈΟΜΙΝΑΒΙΤΥΕ 


10 


10 


ΝΜΗΤῸΘ 
ΚΑΟΟΨΥΧΑΟΙΙΤΕΝΗΤῸῺΩΝ 
σῶσθι 
ΕἸ ΤΟΙΚΟΥΚΑΙΕΣΆλΙκΙιΆΟ ΕΧ ΥΞΥΒΙΒ 
ΧΥΤΡΩΟΘΗΤΆΓΓΆΟΥΥ 
ΧΑΟΛΥ ΤῸΝ 
ΚΑΟΘΝΤΙΜΟΝΤΌῸΌΟΝΟΜΆ 
ΧΥΓΟΥΕΝΟΩΙΠἊὌΟΟΝΔΑΥ ΕΝ 
-ΚΑΟΖΗΓΕἸΔΙΙΚ Δ ΌΘΗΘΟΕ ΕΤ ΨΙΝΕῚΤ ΕΥ ΡΑΒ᾽ 
τ ΤΑΟΛΥ ΓΩΘΚΤΟΥΧΡΥ 
ΟΙΟΥΓΗΟΆΡΆΚΒΙΆΟ 
ΚἈΙΤΙΡΟΟΘΥΣΟΝΤΆΜΙΠΕΡΙ 
ΑΥ̓ΓΟΥΔΙΆΙΤΆΑΝΤΌΟ 
ΟΧΗΝΤῊἨΝΗΜΘΡΆΝΘΥΛΟ 
ιδ΄. ΓΗΟΟΦΣΟΙΝΑΥ ΤῸΝ 
ΘΟΤΆΙΟΤΉΡΙ ΓΜΔΧΕΝΤΉΓΗ ΕΕΙΤ ΕἸΕΜΑΜΕΝΤ 
ΘἸΤ ἈΚΡΟΝΤΝοΟΡΘωΝ 
ὙΤΙΒΡΑΡΘΗΟΘΤΆΙΝΥΤῈΕΡΤΟ. 
ἈΞΚΆΑΝΟΝΟΚΆΡΙΤΟΟ 
20 ΑΥΓΟῸΝ 
ΚΞΑΘΕΣΑΝΘΗΟΘΟΘΟΘΟΙΝΕΚΊΤΙΟ Ι 
ἈΘΒΩΦΟΟΩΟΘΙΧΟΡΤΟΟΤΉΟ 
ΓῊΟ 
511 ΝΌΜΕΝ Εἰνὸ ΘΟ ΤΆ ΓΟΟΝΟΜΆΔΛΥ ΤΟΥ 
ΕὙΧΟΓΗΜΕΝΟΝΕΟΘΙΟΤΟ ὃ 
»͵ἹἹῶνλς 
ΤἸΠΡΟΤΟΥΗΛΙΟΥΔΙΆΜΕΝΒΘΙ 
ΤΟΟΝΟΜΑΆΔΛΥ ΤΟΥ 
ΕΤ ΒΕΝΕΡΙΟΕΝΤ (ΔΑΙΕΝΘΥΧΟΓΗΘΗΟΘΟΝΤᾺΆΙ 
ενλυ τωπλολφΥ ι 
ἈΔΟΤΉΟΓΗΘ 
ΠᾺΝΤΆΑΓΆΑΘΘΝΗΜΆΚΆΑΡΙ, 
ΟΥ̓ΟΙΝΑΥ ΤῸΝ 
ΒΕΝΈΡΙΟΥΥΒ ΕὙΛΧΟΓΗΤ ΟΟΚΟΟΘΟΙΉΗΛ ΟΤΤΟΙ 
ος ΦΝΘΔΑΥΜΑΆΟΙΆΜΟΝΟΟ β ιὸ 
ΕἸ ΒΕΝΧΕΒΙΟΥΥΝ ΚΑΙΘΥΧΟΓΗ ΤΟΝ ΤΤΟΟΝΟΜΜ. 
ΤΗΟΔΟΣΗΟΛΥ ΤΟΥ. 
ΘΙΟΤΟΝΆΑΙΟΝΑΆΚΛΑΙΕΙΟΤῸΝ 
ΔΙΟΝΑΓΓΟΥΆΙΩΟΝΟΘΟ 
ΚΩΟΠΆΧΗΡΩΘΗΟΘΘΤΆΙΨΤΗΟΘ 0 


φ)ε 


58 Ρβ. 11, 13 --- 16. 16---19. 


ΠΩΚ 


0Ε0 ΤΕΝΥΙΤ 


ῬΌΙΠΤ ΟΥΑΒΙ 


ΟΟΟΘΟΙΤΑΝΕΚΥΝΤ 


ΡΟΒΥΕΕΥ͂ΝΤ 


Ι0Ε0Ὸ ΟΟΝΥΕΒΥ͂ 


δά 


δΟΞΗΟΛΥ ΓΟΥΤΙΆΟΛΧΗΓΗ 
ΓΕΝΟΙΤΓΟΓΕΝΟΙΤῸ " 
ΘΣΘΆΘΙΠΟΝΟΙΥΜΝΟΙΆΛΆΛ. 


ΤΟΥ Θοουψαλμοστωλολφ' 


ΟἈΓΑΘΟΘΟΘΟΤΟΥΊΙΗΛ ΤΟΙΟ 
ΕὙΘΘΟΙΤΗΚΚΆΡΟΑ. 
ΘΜΟΥΔΟΘΙΤΑΆΡΆΜΙΚΡΟΝΘΟΑΆ. 
ἈΘΥΘΗΟΆΝΟΙΠΟΔΛΟΘΟ 
ΠἈᾺΡΟἈΧΙΓΟΝΕΞΕΧΥΘΗΤἌΔΙ 
ἈΚΗΜΑΤΆΜΟΥ. 
ΟΤΙ ΕΖΗΧΩΟΛΔΘΊΙΤΤΌΟΙΟΆΝΟ 
ΜΟΙΟ 
ΕἸΡΗΝΗΝΆΑΜΑΆΡΤΩΛΧΟΩΝ 
ϑθεώρων 
ΟΤΙΟΥΚΘΟΤΙΝΆΝΆΝΘΥΟΙΟ 
ΘΝΤΩΟΘΑΝΑΤΟΟΛΥΤῸΩΟΝ 
ΚΞΑΟΟΤΕΡΒΕΟΜΆΑΘΝΤΉΜΜΚ. 
ΟΤῚ ΓΙΛΥΤῸΟΝ 
ΕΝΝΚΟΤΤΟΙΟΆΝΟΩΟΝΟΥΚΕΙΟΙΝ 
ΚΑΙΜΕΤἈΛΝΟΩΟΝΟΥΜΑΛΟΤῚ 
ΓΟ ΘΗ ΟΘΟΝΤἊἌΙ 


ΔΟΧΓΟΥ ΓΟΘΚΡΑΤΉΟΘΘΝΑΥ 


ΤΟΥΟΘΗΥ αρηφανιὰ 
ΘΙσΤΈλοΟ 
ΤἸΤΕΡΙΒΕΆΑΧΟΝΤΌΛΆΣΔΙΚΙΆΝ 
ΚΑΙΆΟΘΕΙΆΝΘΑΥ ΤΩΝ 
εσθλαϑυοοτλιώσεκοτελὰ 
“ΓΟΟΘΗΛΣΔΙΚΙΆΔΥΤΩΝ 
ἈΙΗΧΘΟΟΆΝΕΙΟΛΔΙΆΘΕΟΙΝ 
ΚΆΡΔΙΧΟ 
ἈΙΕΝΟΗΘΗΟλΝκΚΑαιελΆΛΧΗ 
ΟἈΝΙΤΟΝΗΡΆ 
ἈΔΟΚΙΆΝΕΙΟΤΟΥΝ ΌσοθλᾺ 
ἈΗΟᾺΧΝ 
ΕΘΕΝΤΟΘΙΟΟΥΝΟΝΤΟΟ ΤῸ 
ΜΆΛΔΥΤΟΝ 
ΚΑΙΗΓΆΦΟΘΟΆΛΔΥ ΤῸΝ. 
ΗἈΘΕΝΕΙΠΤΉΟΓΗΟΘ 
ἈΟΧΤΟΥ ΤΟΘΠΙ ΤΡ 6ιο 
ἈΧΟΟΜΟΥΕΝΤΧΥΘᾺ 


Ῥβ. 11, 19--- 12, ὅ. ὅ-τ10. 


ΟΥ̓ΑΜ ΒΟΝΥΒ 


ΜΕῚ ΑΥ̓ΤΕῈΜ 


ΟΥΙΑ ΖΕΓΚΑΥ͂Ι 


ΟΥΙΑ ΝΟΝ Ε5Τ 


ΙΝ ΠΑΒΟΕΕ 


1ὃ 


ΚΑΑΙΗΜΕΡΆΑΙΠἈΆΗΡΘΙΟΘΟΥ 
ΡΕΘΗΘΟΟΝΤΆΙΕΝΑΥ ΤῸΟ 
ΙΚΞΑΙΕΙΠΟΝΤ ΩΦ ΘΕΘΓΝΩΟΘΟ 
ΚἈΑΙΕΙΕΟΤΙΝΓΝΩΟΙΟΕΘΝΤῸΣ) 
Ἶ ΥὙὙ τὼ 
ἸΔΟΥΟΥΤΟΙΆΜΑΆΡΤΌΟΌΛΟΙ 
ΙΞΑἈἸΙΒΥΘΗΝΟΥΝΤΈῈΕΟ 
ΘΙΟΤΟΝΑΙΩΟΝΆΚΑΤΓΈΕΟΧΟΝ 
ΠΆΟΥΤΟΥ 
10 ΚἈΙΘΙΠΟΝΆΑΡΑΜΑΆΤΆΙΩΟΘΘ 
ἈΙΙΚΑΙΩΘΟΆΧΤΉΝΙΚΑΡΑΔΙ 
ἈΝΜΟΥ 
ΝΘ ΝΥΑΜΗΝΟΝΆΘΩΟΙΟ 
ΤἈΟΧΕΘΙΡΆΟΜΟΥ 
1ὸ ΚἈΟΘΓΕΝΟΜΗΝΜΕΜΑΟΤῚ 
ΓΩΟΜΕΝΟΟΘΟΛΧΛΗΝΤΉΝΗ 
ΜΒΕΡΆΝ 
ΚΑ ΟΘΆΕΓΧΟΟΜΟΥΕΙΟΤΆΟΘ 
πρωϊλο 
» ΕἸΘΒΆΒΓΟΝΑΙΗΓΗΟΘΟΟΜΑΆΟΥ ΓῸ 
ΙΔΟΥΤΗΓΕΝΕΑΤΟΝΥΊΩΝ 
ΟΟΥ̓ΗΟΥΝΤΈΘΙΚΑΆΟ 
ΕΥ͂ ΕΧΙΒΤΙΜΑΒ. ΚΑΟΥΤΙΤΘΆΑΧΕΟΝΤΟΥΓΝΟΝ. 
ΤΟΥ ΤΟΚΟΙΠΟΟσΕΟΤΊΝΕΝΟυ 
ΠΙΟΝΜΟΥ.- 
ΡΟΝΕΟ..... ΞΕ ΟΟΥΕΙΟΘΆΘΩΘΙΟΤΟΛΓΙΆ. 
ΟΤΉΡΙΟΝΤΟΥΘΥ 
ΙΞΪῇᾷΑΙΟΥΝ ὠΘΙΟΤΆἈΆΘΟΧΑΤΆ. 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΕΒΥΜΤΑΜΕΝ ἸΙΧΗΝ ΙΣΤ ΟΔΧΟΛΙΟΤΤΗΤΆΟΚ 
λΥ ΤΩΝ ΘΘΟΥΛΔΥ ΓΟΙῸ 
ΚΆΚΑ. 
ΙΚΞ«ἈΤΓΕΚΑΧΧΟΛΥ ΓΟΥΘΕΝΤῺ) 
ΕΠΆΡΘΗΝΑΙ 
ΟΥΟΜΟΡΟ ΡΟ ΠΟΩΕΓΕΝ ΟΝΤΌΘΙΘΕΘΡΗΜῳ 
ΟἸΝΕΣΆΤΙΝΑΆ β 
ΕΣΕἈΧΘΙΤΤΟΝΑΤΤΩΟΧΟΝΤΌΔΙΆ 
ΤΗΝΆΑΝΟΜΙΆΝΔΑΔΥ ΤΟΝ 
ΝΕΈΚΥῸ ΒΟΜΝΙΥ͂ ΘἸΟΟΘΙΕΝΎΤΙΝ ΙΌΝΘΣΕΓΙΡΟ 
ΜμΜΕΘΝῶΝ 


δὅ 58. 12, 10 -- 16, 1ὅ --- 90. 


ΕΤ ὈΙΧΕΒΥΝΤ 


ΕΟΟΘΕ ΙΡᾺ] 


Ε΄ ΧΙ ΒΒ6ὺ 


ΕἸ Εγῖ ΕΠΑΘΕΙ͂ 


Ι ΘΙΟΕΒΑΝ 
1 


ᾧστ 


ιυ 


1 


ΚΕΕΝΤΗΤΙΤΟἈΛΘΙΟΟΥ ΤΗΝ. 
ἸΚΟΝΆΛΔΥΤΟΝΟΕ ΣΟΥ ΔΕ 
ΜΩΘΗΟ 

ΟΤΊΕ ΣΕΚΑΥΘΗΗΚΆΡΑΙΛ. ΥΊΑ ΙΝΡΨΑΜΑΤ 

δ ΜοΥκΚΑΙΟΙΝ Φροιμοὺυ 

ΗΧἈΧΟΙΏΌΘΗΟΑΆΝ 

ΚἈΕΓῶ ΣΟΥ ΔΘ ΝΜΟΕΝΟΟ 
ΚΑΟΑΟΥΚΟΘΓΝΟΩΝ 


ΙΞ“«Ψ]ΦΔΦΤΗῊΗΝΜΝ ΟἈΛΆ ΗΟ ΘΓΕΝΝΉΘΗΝ ΥΤ Ι᾿ΜΕΝΤΥΜ 
10 ΠΆΡΑς ΟΙ 

κε Γω ΔΙἉΠΆΝΤΟΟΜεΕετλοῦ 

ΕἸΙ(ΡΑΤΓΗΟΆΧΟΤΉΟΧΘΙΡΟΟ ΤΈΝΥΙΒΤΙ ΜΑΝ 


ΤΗΟΛΘΣΙΆΘΟΜΟΥ 
ΙΞΙΑΙΕΝΤΗΚΟΥΧΗΘΟΟΥΔΗ 
ιδ ΓΗΟΆΟΜΘ 
ΚΞ“ΑαΙΜΕΤΆΔΟΣΗΟΠΡΟΟΘΆΛ 
ΕΟΥΜΘ 
ΤΙΓἈΡΜΟΙΥΤΙΆΡΧΕΙΘΝΤΤΩ) ΟΥ̓Ι ΕΝῚΜ 
ΟὙΝΩ 
90 ΙΞ(ΑΙἸΤΑΡΑΟΟΥ ΤΙΉΗΘΘΆΗΟΝΣ. 
ΕἸΠΚΓΓΗΟΓΗΓςΓ 1 
ὈΕΡΈΟΙΤ ΟΑΒῸ Ε ΣΕΧΕΙΠΕΝΗΚΆΡΔΙΆΜΟΥ 
ΚΑΗΟΆΡΣ ΜΟΥ 
ΟΘΟΤΉΗΟΙΚΑΆΡΔΙΧΟΜΟΥΚΆΙ 
ΗΜΕΡΙΟΜΟΥΟΘΟΘΙΟΤῸΝ δ 
»ὩΟΝΑ. 
ΟΥ̓́ΙΑ ΕΟΟΕ ΟἿ ΔΟΥΟΙΜΆΚΡΥΝΟΝ 
ΤΕΟΕΘΑΥ ΓΟΥΟΆΧΊΤΟΟΟΥ 
ἈΙΤΟΆΧΟΥΝΤΆΙ! 
ΕΣ ΟἈΧΘΘΡΘΥΟΆΧΟΙΤΆΝΤΤΑ ΤῸ 1 
ΤΤΟΡΝΘΥΟΝΤΆΛΤΟΟΟΥ 
. ΜΙΗΙ ΑΥ̓ΤΕΝ ΘΕΜΟΙΔΕΓΟΠΡΟΟΚΟΧΆΛΟΘΑΙ 
ΤΟΩΟΘΟΩΆΧΓΆΘΟΝΘΟΤΙΝ 
ΤΙἊΙΘΕΟΘΑΙΘΕΘΝΤ ΙΚΩΟ ΤΗΝ 
ΕἌἈΤΤΙΔΆΜΟΥ 15 
ΥἹ ΑΝΝΥΝΤΙΕΜ ΓΟΥΕΣ ἈΓΓΙΆΔΙΤΆΘΟΆΧΟΤΑΟΚΟ 
ἈΝ ΘΟΘΙσοοΟοΥ 
ΕΝΤἈΙΟΙΤΥΧΑΙΟ ΤΗΟΘΥΓΆ. 
ΤΡΟσΟΘΙὼΝ"- 
οΥὐνεοεωστωλολφ᾽- 30 


. 


δῦ Ῥᾳ. 12, 30---26. 38 --- 18, 1. 


ΟΓ ᾿Ἰνατ οϑολιιωςειοτέλος ΥἹ ΟΝ δ 
ΟΡ ΙΟΘΗΟΘΥΜΟΟΘΟΟΎΕΙΗΠΙ 
ΤΠΡΟΒΑΤΆΑΝΟΜΗΟΓΟΟΥ 


ΜΙΝΝΜΗΟΘΗΤΙΓΗΟΟΥΝΆΓΟΣ) ΜΕΜΟᾺΒ ΕἌΤῸ 
δ ΓΗΟΟΟΥΗΟΘΘΙ ΤΗΟΘΟΩΔΆΤΙΙ 
ΆἌΡΧΗΟΘ β 
αλἉΥΓΡΟσΟΡΑΚΑΟΝΙΚΆΗ ΒΕΘΕΜΙΒΤῚ 


ΡΟΝΟΜΙΆΘΟΟΥ 
τ ΟβΡΟΟσΟΟΘΙΩΟΝΤΟΥ ΤΟΌΟΚΑ ΓΕ 
1ιυ ΟἸΔΦἨΗΝΟΣΟΛΧΟΘΝΑΥ ΤῸ) 
ΘΟΠ]ΠΆᾺΆΡΟΝΤ ΤΕΆΑΟΧΟΙΡΑΟΟΟΥΕΊΤΙ ΓΕΨΑ ΜΑΝΥΒ 
ΤἈΟΥΤΙΕΡΗΦΆΝΙΆΟΣ ΕΝ 
ΘΙσΤΘΆΟΟ 
ΟΟἈΧΘΙΤΟΝΗΡΘΥΟΑΧ ΓΟΟΟΧΘΡΟΟ 
τὸ ΘΕΝΤ ὉΛΓΙω ΟΟΥ 
ΙΞΙΔΙΕΝΕΙΚΔΛΥΧΗ ΟἌἈΝΓΟΟΙ ΕΤ ΘΠΟΒΙΑΤΙῚ 8 
ΜΘΙΟΟΥΝΤΤΘΟΟΘΘΜΜΘ 
ΟΦ ἸΤΗΟΘΟΡΤΗΉΗΟΘΟΟΥ 
ΕΘΕΘΘΝΤΟ ΤΆἈΘΗΜΕΘΙΆΛΥ ΤΟΣ) ΡΟΒΥΕΒΥ͂ΝΤ 
20 σΗΜθϑιλικλιουκεγνώολ. 
ΦΟΘΙΟΤΗΝΘΣΟΔΛΟΝΥΊΙΕΡ. Ι 
ἈΝΩ 
ΦΥΑΒΙ ΙΝ 51: ΟΟΟΘΝΆΡΥΜ ΟΞΥΧΩΝΆΣΙ 
| ΝΜΑΙΟΘΣΘΚΟΥΆΝΤΆΟΘΥΡΑΟ 
λΑΥΓΗΓς ὄ 
ΕἸΠΙ ΤΟΥΛΥ ΓΟΕΝΊΤΘΛΥΚΙΚΆΙ 
ἈΔΧΛΟΘΥΤΉΡΙΩΙΚΑΤΈΕΡΡΑᾺ 
ΣἈΆΝΑΥ ΤῊΝ 
ΙΝΟΕΝΘΕΕΥΝΤ ΘΙΝΘΠΥΡΙΟΟΝΕΝΠΎΥΎΡΙΓΟΣ. 
ΓΙΆΟΤΗΡΙΟΝΟΟΥ 10 
ΘΙΟΤΉΝΓΗΝ ΘΚΘΒΗ ΧΆ ΟΑΝ 
ΤΟΟΙΚΗΝΟΩΜΑΆΓΟΥΟΝΟ 
ΜΆΓΟΟΘΟΘΟΥ 
ΡΙΧΕΒΥ͂ΝΤ ΕἸΙΙΤΟΝΘΝΤΉΙΚΑΡΔΙΆΛΥ ΤΟ) 
ἈΑΙΟΥΓΓΕΝΙΔΙΧΥ ΓΟΊΝΝΕΤΙΙ 1 
ΤΟΛΥ ΤῸ 
δ ΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑ ΤΆ ΠΑΥΘΟΟΜΕ. 
ΠᾺΆΟΛΧΟΤΆΟΘΘΟΡΤΆΟ ΤΟΥΘΥ 
ἈἉΠΟΤΉΟΓΗΟΘΟ 
ΒΙΟΝΑ ΝΈΑ ΤἈΘΟΗΜΘΙΆΛΥΤΟΩΟΝΟγι 20 


51] Ῥρ. 18, 1--5. 5---9. 


ΆΟΜΕΝ 
ΟὙΥ̓ΚΕΘΟΤΙΝΕΤΙΠΡΟΦΗΤΉΟ 
ΚΑΙΗΜἈΑΘΟΥΓΝΩΟΘΤΆΙ 
ΕΤῚ 
ὃ ᾿ς ΘΟΩΟΟΠΟΤΘΟΘΟΟΝΙΆΜ]ΕΙΟ ΥΒΩΥΕ ΟΥ̓Ο Ὁ8 
ΕΧΘΡοο ὶ 


ΕΕΚΤῚΒ 


ΑΘ ΤῚ 


ΕἸ ΤΓΟΥΥΔΑΤΓΟΟ 1 
ΤΥ ΟΟΝΕΒΕΘΙΒΤΙ ΟὙΟΥΝΘ ΘΆΣΧΟΔΛΔΟΤΗΙΝΙΚ(Ε 
ΦΆΑΧΗΝΤΟΥΛΔΡΆΚΟΝΤΌΟΘ 
6 λκἈλολΥ ΓΟΝΕΡΩΟΜΆΛΔΑ. 
ΟΙσΤΟΙΟΆΙΘΙΟΥΎΙΝ δ 
ΤΥ ὈΙΒΕΥ͂ΡΙΒΤΙ ΟΥ̓Δ! ΘΕΡΡΗ 55ΧΟΠΗΓΆΟΚΑΙ, 
ΧΘΙΜΆΡΡΟΥΟ 
ΟΥ̓ΕΞΣΞΗΡΑΝΆΟΠΟΤΆΜΟΥΟΘ 
Ηϑλμ 
ΤΥΥΒ ΕΠΤ ΠΒΒ ΟΗΕΟΤΓΙΝ ἨΗΗΜΘΡΆΚΆΙΟΗ 1ιυ 
ΕΟΤΙΝΗΝΥΣ 
ΟΥ̓ΚΑΤΉΡΤΙΟΦῬΑΥΟΙΝ 


ΙΞὩΑἸΉΆΧΙΟΝ 
ΤΥ ΕΈΟΙΒΤΙ ΟὙΥΘΤΙΤΟΙΗΟΛΣΧΟΤΙΆΜΝΜΤΆΣ ΑΘ 
ΡΙΧΑΓΗΟΓΗΘΟ 1ῦ 
ΘΕΡΟΟΙΚΑΙΘΑΡΟγεΤΆλοΟλΣλο 
ΜΕΜΟΒ ΕΒΤῸ ΧΥΤΆ: ΜΝΗΟΘΗΤΙΤἌΥΓΓΗΘΟ 


ΕΧΘΡΟΟΩΟΝΙ ΔΙ ΟΘΝΤΟΌΝΚΝ 
κυλλ οολ ρων πΆρωΣσΥ 
ΜΕΝΤΟΟΝΟΜΆΟΟΥ 20 


58 Ῥε. 18, 9 --Ἴ8. 18 --- 18. 


ΜΗΙΤΙΆΡΑΛΛΟΟΘΤΟΙΟΘΗ ΡΙΟΙΟ ΝΕ ΤΕΑΡΑΒ 
ΥΥΧΗΝεσομΜολογου 
ο ΜΘΒΘΝΗΝΟΟΙ 
ΤΟΝΨΥΧΩΟΝΤΌΏΝΠΕΝΗ 
δ ΤΟΝΟΟΥΜΗΕΒΘΠΙΆΆΘΗ 
ΕΙςΠ ΓΕΘΆΟΚς 
ΕΠ| ἄζο 109) ΜΕΙΟΤῊΗΝ ΙΆΘΗ ΒΕΒΡΙΘΕ 
ΚΗΝΟΟΥ 
ΟΤἸΕΤἈΗρΡωθησλνοιεοκο 
10 ΓΙΟΙΜΕΝΟΙΓΗΟΓΉΗΉΟΘΟΙΙΚΟ) 
ἈΜΜΙΟΜΙΟΌΝΙ 
ΜΗΛΤΙΠΟΚςΓ,Γ ΡᾺΦ Η ΓΟ ΓΕΊΤΆΑ. ΝΕ ΑΥ̓ΕΕΤΑΤΥᾺ 
ΤΙΝΩΟ ΜΘΝΟΟΚΑΤΉΟΧΥΜ 
ΜΕΟΝΙΟςΚς 
15 Π᾿ΠΓΓΟΟΧΟΟΠΙ(ΛΔΙΠΕΟΝΝΗΟΆΓΙΝΙΕ 
ΟΟΥ̓ΟΙΝΤΟΟΝΟΜλΟΟΥ 
ἈΜΔΟΤἈΑΟΘΟΔΛλΙΚἈΟΟΝΤῊΝ ΕΧΥΕΘΕ ΓΚ 
᾿ἈΚΗΝΟΟΥ 
ΜΙΝΗΟΘΗΤΊΙΤΟΩΟΝΟΝΙΔ,! 
20 ΟΜΩΝΟΟΥ ΓΩΝΥΎΥΊΤΟΣ 
ΦΡοΝοσΟοΧΗΝΤΉΝΗΜΕρΑ. ' 
ΝΕ ΟΒΙΙΥΙΒΟΛΑΕΙΒ ΜΗ ΘΊΤΤΙἈΔΟΘΗΤῊ σφ ΝΜΗΓς 
ΤΟΝΙΚΕΤ ΝΟΟΥ 
ΗΥ̓ΤΤΕΡΗΦΑΝΙιΆ ΤΩΟΝΜΕαιΙ 
ΟΟΥ̓ΝΤΩΝΟΘΆΝΕΚΗΔΙΆ δ 
ΤΙΆΝ ΓΟΟ:- 
ΟοἈ. ΘΙΟΤΟΤΕΧΟΟΜΗΔΆΦΘΙΡΗΟ 
γαλμοοτωλολφ' ΘλΗσΣ» 
ΟΟΝΕΊΤΕΒΙ. (ὔξομολο ΓΗΟΟΜΕΘΆΟΘΟΙΟΘΟ 
ΕΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΘΟΩΟΜΕΘΆΟΟΙ 10 
Ι(ΔΙ ΕΤΙΚΔλ ΘΟ ΜΕΘΑ ΓΟ 
ΟΝΟΜΑΆΟΟΥ 
ΝΑΒΕΑΒΙΜΥΒ ΔΑΙΗΓΨΒΙΟΟΟΜΑΆΑΙΠΑΆΙΝ ΤΆ ΓΑ. 
ΘλΥΜλΟιΙιΆΟΟΥ 
ΟΥΑΙ ΚΑΙΡΟΝΕΓΩΩ ᾿ 1ὅ 
ΕὙΘΥΤΗΤΆΟΚΡΙΝΟΩ 
ΠΙΟΥΕΡΑΟΤΑ ΕΒ ΕΓΔΙΚΗΗΓΗΚΔΙΤΙΆΝ ΤΕ Ο 
ΟἸΚΑΙΤΓΟΙΚΟΥΝΤΈΟΘΕΝ 
ΧΥ ΤῊ 
ΕΓ. ΟΘΟΓΕΟΡΕΘΟΩΘΟΛΣΛΓΓΟΥΟΟΤΓΥᾺ 20 


δ9 Ῥᾳ. 18, 19-- 399. 33 ---ἴ4, 4. 


885 


ΟΠ ἈΟΥΟΛΔΥΓΗΘΟ ΝΝ ΙΗ 
ΕἸΠΟΝΤΤΟΟΙΟΤΙΤΑΡΑΝΟΜΟΥΟΙ ὈΙΧῚ ΙΝΊΩΥῚΒ 
ΜΗΤΙΆΡΑΝΟΜΘΙΓΘ 
Ι“ζ ΄,αὡ-΄ ΤΟΙΟΑΜΆᾺΡΤΆΝΟΥΟΙΝ 
δ τ ΜΗΥΥΟΥΤΈΚΕΡΑΟ 
ΜΗΘΠΕΘΡΕΤΈΕΘΙ οΥ̓γο ΟΤῸ ΝΟΙΙΤΕ ΕΧΤΟῚ, 
κερλού μῶν 
ΚΑΙΜΗΛΆΛΙ ΤΕΙΚΑΤΆΤΤΟΥ 
ΘΥΆΧΟΟΙΚΙΆΝ 
το ΟΤΊΟΥ ΓΕΘ ΣΟΛΟΝΟΥ ΤῸ ΟΥΊΑ ΝΈΩΨΕ 
ἈἉΠΟΛΥΌΜΟΟΝ 
ΟΥΤΕΆΠΟΘΡΗΜωΝοροὦ 
ΟΤΙΟΘΟΚΡΙΤΉΟΘΘΟΤΙΝ 
ΤΟΥ ΤΓΟΝΤΤΆΤΗΙΝΟΙΙΚΚΑΟΥΤ' ΟΥ ΗΥ͂ΝΟ ΗΥ̓ΜΙΠΙΑΤ 
ιδ ΤΟΝΥΎΟΙ 
ΟΤἸΙΤΟΤΉΡΙΟΝΕΝΧΘΙΡΙΚΥ 
ΟΙΝΟΥΔΙΚΡΑΤΟΥΤΙΧΆΗΡΘΟΚΘ 
ΡἈΟΜΆΤΤΟΟ 
ΚΑΙΕΚἈΙ ΝΕΝΕΙ ΓΟΥ ΓΟῪ ΕΤ ΙΝΟΠΊΝΑΝΙΤ 
0 ΕἸΙΟΤΟΥ ΤῸ 
πληΝ ΤΡΥΓΙΆΟλΥ ΓΟΥΟΥὺ Κ' ἱ 
ΕΞΘΕΙΚΕΝΏΌΘΗ β 
ΤΤΕΙΟΝΤΤΤΆΙΤΑΝ ΤΕΟΟΙΆΜΑᾺΡ 
ΤΟΛΧΟΙΤΉΟΓΗΟΘ 
Ε6Ο ΑΥ̓ΤΕΝ εγῴλελγλλαιλοῦμΆλιεαι!ς ὃ 
ΤΟΝΆΙΩΝΑ 
γλαλωτωθωοϊλικωκ᾽ 
ΕΤ ΟΜΝΙᾺ ΙΞΔΟΤΤΑΝ ΤΑ ΓΑΚΕΡΑΤΆΤΩ,. 
ἈΜΆΑΡΤΩΟΛΧΛΟΩΟΝΟΥΝΘΆΆΧΟΟΩ 
κυ ἹωΘΗ ΘΟ ἸΤἈΙΤΌΙΚΘΡΑΟ ιο 
ΤΟΥΔΙΗΚΑΙΟῪ "- 
ΕἸΙσΤοΤελοσενυμνοιούακλ 


ΟΕ μοστωλολ θ᾽ ληο" 
ΝΟΊΥΒΊΙΝ ᾿ὉΥ Ϊ κιὼ ΟσΟἸΤΟΓΘΕΝΤΗ ΙΟΥΔΆΧΟ ΘΕ 
ΕΝ ἑΤΩΙΗΧΜΕΓΆΓΟΟΝΝΟΜΑΆ. 1ῦ 
λΥ ΤΟΥ 
ΕἸ ΡΑΟΤΥΒ αὶ ΙΞΙἮΑΙ͂ΪΘΓΕΝΗΘΗΘΝΕΘΙΡΗΝΗΟ Ὁ 
ΤΤΟΟΛΥ ΤΟΥ 


κυ ΤΟΚΑΓΟΙΚΗΤΉΡΙΟΝ 
λΥ ΓΟΥΈΝΟΘΙΩΟΝ ων 


00 5. 14, 4---9. 9---1ὅ, 8. 


ΕΚΕΙΟΥΝ ΤΡ ΥΕΝΤΆΙρΡΑ. 181 ὉΕΒΕΘΙΤ 
ΤΗῊΗΤΩΟΝΤΌΞΟΩΝ 
οτιλονκλρομφλιλν 
ΙΞὩΤΤΟΆΕΜΟΝΙ 
φωτὶ ΖΕΙΓΟΟΥΘΑΥΜΜΆ. ΓΠΥ̓ΜΙΝΑΝΒ 
σΤῸ ΧΑ ΠΟΟροο ΝΑ ΙΝ Ι ὦ. 
ΕΤΆᾺΡΑΧΘΗΟΆΧΝΙΤΆΝΤΤΟΟΙ 
ἈΟΥΝΕΤΟΙΤΉΚΑΡΔΣ 
ὙΤΠΝΟΩΟΆΝΥΤΙΝΟΝΑΆΑΥΤΩ. ΠΟΕΜΙΕΙΥ͂ΝΤ 
ΙΞᾧΙ'Αἐ)νΟΥΧΘΥΡΟΝΟΥΔΟΝ 
ΠΆΝΤ ΘΟΟΙΆΝΆΑΡΘΟΤΟΥ 
ΤΤΆΟΥ ΤΟΥ ΤΆΙΟΧΕΡΟΙ 
ΑΥΤΟΝ 
ἈΠΟΕΙΤΓΙΜΗσΟΘΘΟΟΟΥ ΑΒ ἹΝΟΚΕΡΑΤΙΟΝΕ 
ΟΘοΙλύΚΟὺ κ᾽ 
ΕΝΥΟΤΆΞΑΝΟΙΕΤΠΤΙΕΕΒΗ 
ΙΞΟ ΕΟ ΤΟΙΟΊΤΠΠΟΙΟ 
ΟΥ̓ΦΟΚΕΡΟΟσΘΙΚΑΙΤΊΟΆΝ ΤΊ ὠ ΖΝ ΤΕΝΗΙΒΙΙΒ ΕΒ 
ΟΤἸΤΗΘΕΤΆἈΙΟΟΙΆΠΟ ΤΟΤ ΗΟΡΙΓΗ] 
ΕΙ(ΤΟΥΟΥΝΟΥΉΗΚΟΥ ΤΊΟΆΟ ὈΕ ΘΑΕΠῸ 
ΙΚΡΙΟΙΝ β ἢ 
ΓΗΕΦΟΞΚΗΘΗΚΆΙΗΟΥ 
ΧΆΟΘΕΝ 


ΟΥ̓ ΕΧΨΕΘΕΕΕΤ ΕΜ ΓΓΟΟΧΔΙΝΝ ΔΛΟΤΓΗΝΔ.ΕΙΟ Ις Ρ'! 


ον ἙΦΟΟΟΘΙΤΑΤΙΟ 


ΝΟΥΕΤΕ 


ΤΕΒΚΕΊΙΒΙΠΙ 


61 


ΟἸΝΤΟΝΘΝ ἢ 


ΤΟΥΟΘΘΦΟΔΙΙΙΤΆΑΝΤΆΟ ΤΟΥῸ 


ΤἸΡΑΘΙΟΤΉΟΓΗΟ 
ΟΤΙΕΝΘΥΜΙΟΝΆΝΟΥ 
ΕΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΘΕΤΆΙΟΟΙ 
Ι(ΙὰΧΔΙΕΝΙΚΑΤΆΆΜΜΜΆΕΝ 10 
ΘΥΜΙΟΥΘΟΡΤΆΟΘΗΟΟΙ 
ΕὙΞΑΟΘΕΙΚΔΙΆΤΤΟΛΔΟΤΕ 
ΙΞΞ.ΟῚῚΟΘΟΉΜΟῸΟΟΝ 
ΠᾺΝ ΤΕ σΟοΟΙΚΥΚλλΥ 
ΤΟΥΟΙΟΘΟΙΝ ΟΡΆᾺ 1ὸ 


τῶ Ῥο ΒΕ ρωκλιλφλαιρδ 


ΜΕΝΟΩΤΙΝΆΑΤΆΆΧΡΧΟΝΤ. 


« ΟΑΘΡΩΙΤΆΑΡΆΑΤΌΙΟΚΧΟΙ 


ἈΘΥΟΙΝΤΉΟΓΗΟ" 
ΕΙΟΤΟΤ ΕΧΟΟΥΤΙΕΡΙ Δ ΘΟΥ Μ᾽ Ἶ 
γλλμοοτωλολφ᾽ 


Ῥε. 1δ, 4---9. 94---16, 1. 


Ο5 ΟΝΗΜΟΥΤΡΟΟΙΚΙ͂Ν ΝΌΘΒ ΜΕΑ 
βκεκρΆξὰ 
«ὩΝΗΜΟΥΤΙΡΟΟΤΌΝΘΝ 
ΚΑΙΙΤΡΟΟΘΟΧΕΝΜΟΙ 
ὃ ΘΝΗΜΘ ρλθυγεω ΠσΟΜΟΥ ΙΝ ὈΙΒ ΤΕΙΒΥΙ, 
ΓΟΝΘΝΘΣΕΖΗΤΉΟΣ. 
ΤἈΙΟΧΕΘΡΟΙΝΜΟΥΝΥΚΤΌΟ 
ΕΝἈΝΤΊΟΝΔΑΥ ΓΟΥῚς 
ΟὙἸΚΗΙΤΆΑΤΉΘΗΝ 
10 ἈἉΙΕΝΗΜΝΑ ΓΓΟΤΙΆΡΑΙΚΆΗ ΒΕΝΝΥῚΤ 
ΘΗΝΑΙΗΨΥΧΗΜΟΥ 
ΒΕΜΝΗΟΘΗΝΤΟΥΘΥΚΑΙ 
ΗΥ̓ΦΡΆΝΘΗΝ 
ΗΔΟΧΘΟΧΗΟΆΚΆΙΟΧΙΓΟ 
ι ΨΥΧΗΘΕΝΤΟΤΙΝΆΜΟΥ 
ΤΠΡΟΚΑΓΘΆΆΧΒΟΝΤΟ ΦΥ. ΑΝΤΙΟΙΡΑΥΕΚΥ͂ΝΤ 
ἈΧΚΑΟΘΟΙΟΦΘΆΧΛΜΟΙΣΕ 
ΘΤΆΡΑΧΘΗΝΙΚΑΙΟΥΚΘ 


ἈΑλΟλΗολᾺ. 
90 ἈΙΕΘΧΟΓΙΟΑΜΗΝΗΜΘΦΘΡβΡᾺςΓ ΟΟΘΙΤΑΥ͂Ι ὈΙΕΒ 
ἈΡΧΆΙΧΟ : 
ΚΑΙΕΤΉῊΜΛΙΩΟΝΜΙΔΕΜΝΙἪΗ 
ΕἸ ΜΕΡΙΤΑΤΥΒ ΟΘΗΝΙΚΑΙΕΜΕΆΕΤΗΟΛΑΣ. 


ΝΥ ΤΟΟΜΕΤΆΓΗΟΚΑᾺΡ 
ΑΟΧΟΜΟΥΗΔΟΆΧΘΟΧΟΥ. ; 
Ι(λιεςοιλλα λ ΕΝ ]ἷἑΤΡΟΤΙΝ ΤΜΆΜ 
ΝΥΜΟΥΙΡ ΜΗΒΘΙΟΤΟΥΟΛΔΙΟΝΆΟΛΝ. 
ΠΟΩΟΟΘΗΤΆΙΚΟ 
ΚἈΑΙΟΥΤΙΡΟΟΘΗΟΘΘΙΤΟΥ 
ΕὙΔΟΙΚΗΟΛΔΙΕΤῚ ιὺ 
ΑΥ̓ΤΙΝ ἸΝΕΜ ἨΕΙΓΠΟΓΕΧΟΟσΟΤΟΘΆΘΟΟΣΛΥ 
ΤΟΥΧΙΤΟΚΟΥΉ 
ΟΥὙΝΕΤΕΧΘΟΘΝΡΗΜΆΆΠΟ 
ΓΕΝΟΔΛΟΘΙΟΓΟΕΝΝΕΆΟΝΙ 
ΑΥ̓͂Τ ΟΒΙΙΙΒΟΕΥ͂ ΜΗΕΙΤΙΆΗΘΟΘ ΤΆ ΤΟΥΌΙ ιῦ 
ΚΤΊΙΡΗΟΆΧΙΟΘῸ 
ΗΟΥ̓ΝΕΣΗΕΝΤΉΟΡΓΗΣ, 
ΤΟΥΟΘΟΙΚΤΙΡΜΟΥγοΟΣ τὸ 
ΕΤ ὈΙΧΙ ΙΞ«(ΑΙΘΙΤΤΟΝΝΥΝΗΡΣΆΜΗ. 


Υ̓ΤΗΗΛΧΛΆΛΟΙΩΦΟΙΟΤΗΘΟ 20 
; Ἀ6 


02 Ῥᾳ. 76, 3--- θ. 6 --- 11. 


ἢ 


10 


1ὃ 


20 
ΜΥΠΤΙΤΥΟ 


ΕΤΕΝΙΜ 


ΠΙΥΧΕΕΥ͂ΝΤ 


ΙΝ ΜΑΗΕῚ ΥἹΑ 


ὈΕΌΥΧΙΞΤΙ 


ΣΙΧΟΤΟΥΥΥΊΟΤΟΥ 
ΕΜΝΗΟΘΗΝΤΌΝΕΡΓΩΟΝΚΥ 
ΟΤΙΜΝΗΘΘΗΟΘΟΜΑΆΑΙΆΠΑᾺΡ 

ΧΗσΤωνθλυμλοιωνοῦδ 
ΚΑΟΑΟΜΘΆΘΤΗΟΘΟΣΔΝΠΠΆΟΙΝ 

ΤΟΙΘΕΡΓΟΙΟΟΟΥ 
ΙΞΔΙΕΝΤΤΟΙΟΕΙΤΙ ΓΗΔ ΘΥΜΆ. 
ΟΙΝΟΟΥΑΔΟΆΧΘΟΧΉΗΉΟΘΟ) 
ΟΘΟΘΝΤῸΟΛΓΙΩΘΗ Δ ΟΟΟΟΥ 
ΤΙἊΟΘΟΜΘΓΆΑΘΟΘΟΟΘΟΗΜΟΩΟΝ 
ΟΥΘΙΟΘΟΟΠΟΙω Νθλύμλοιλ 
ΕΓΝΟΩΡΙΟΛΟΕΝΤΟΙΟΆΆΛΧΟΙΟ 
ΤΗΝΔΑΥΝΆΜΙΝΟΟΥ 
δλαΥΡωοω ΕΝ ΤΩΕΡΑΆΧΙ 
ΟΝΙΟΟΥΓΟΝΆΧΟΝΟΟΥ 
“ΓΟΥΟΥΤΟΥῸΟΪΆΚΟΣΕ᾽ ΚΆΙ 

ΪΘΘΟΗΦ᾽ 
ΙΔ ΟΟΆΛΝΟΘΟΘΥΔΑΆΑΤΆΟΘΟ 
ΙΔ ΟΟἈΆΝΟΘΥΔ ΑΤΆΚ ΕΟ 

ΒΗΘΗΟΆΝ 
ΘἸΤΆἈΡΑΧΘΗΟΆΥΛΝΆΕΚΥΟΘΟΘΟΙΜΤ͵ΆΧΗ 

ΘΟΟΗΧΟΥΟΥ͂ΔΆΓΤΟΟΝ 

φωνηνθλωκανυνεφθ 

ἈΔΙ β 
ΙΚΞΑΟΑΓΆΑΡΤΆΑΒΕΘΧΛΗΟΟΎΥΔΙΆΤΤΙΟ 

ΡΕΥῸΝ ΤΆ! 

ΦΝΗΤΉΟΕΡΟΝΤΉΘΟΟΥ 

ΕΝΤΤΡοΟΧΩ 

εφανανλιλοτραπλιοου 
ΤΗΟΙΚΟΥΜΕΝΗ 
ΘΟΧΆΑΘΥΘΗΚΆΙΘΝΤΡΡΟΜΟΟ 

ΘΓΕΝΗΘΗΗΓῊ 
ΕΝΤΗΘΑΛΧΛΆΑΘΟΘΟΗΗΟΔΟΟσΟΟΥ 
ΙΔ ΤΡΙΚΟΙΟΟΥΕ ΝΥ Δ ΆΟΙι 

ΤΤΟΆΆΧΟΙΟ 
Ι«ΟἈ ΪΧΝΗΟΘΟΟΥΟΥΎΓΝΟΩ) 

ΟΘΗΟΘΟΝΤᾺΆΙ 
ΦΟΛΔΗΓΗΟΧΟΩ ΟΠΡΟΒΆΤΆ. 

ΤΟΝΆΛΧΟΝΟΟΥ 
ΘΝΧΘΟΘΙΡΙΜΩΟΥΟΘΗΚΆΑΙΆΧΆΡΩ:- 


Ῥξε. 10, 11 πο ιῖὶ 11--- 91. 


ΜΕΜΟΙΚ ΕὟῚ 


ΕἸ ΜΕΠΙΤΑΒΟΙ 


ὈΒΞῚΝ 8500 


ΝΟΤΑΜ ΕΕΟΙΘΊΤΙ 


ΥΙΘΕΕΥ͂ΝΤ ΤΕ 


:υ 


ΟΖ οΥ̓Νβοεβωστωλολφ᾽"- 
ΡΟΟΘΕΧΕΤΟΧΆΑΟΟΜΟΥ͂ΤΟΝ ΑΤΤΕΝΡΙΤΕ 
ΜΝΜΟΜΟΝΜΟΥ 
ΞἷἁΨἌΑΜΑΤΕ ΤΟΟΥΟΥΜῸΟΟΝ 
ὃ ΕἸΟΤΆΡΗΜΑΞΣΓΑ ΓΟΥΟ ΤῸ 
ΜΑΤΌΟΜΟΥ 
ἈΝΟΙΣΩΟΕΘΙΝΝΙΤΑΡΑΚΒΟΆΛΙΟ ΓῸ ΑΡΕΒΙΑΜΝ 
ΟΤΟΜΆΜΟΥ 
ΘΕΓΞΣΩΜΆΜΤ ΡΟΒΆΗΜΑ 
10 ΤἈΛΙΤΆΡΧΗΟ 
ΟΟΧΗΙΚΟΥΟΆΜΕΟΝΙΚΆΙΊΘΓΝΟΩ ΟΥ̓ΑΝΤΑ 
ΜΕΝΑΔΑΥ ΤᾺ. 
ΚΑΟΟΙΠΡΒΟΗΜΩΟΝΟΑΙΗΓΗ 
ΟΑΔΝΜ ΤΟΗΜΙΝ 
1 ΟΥΚΕΚΡΥΚΞΚΗΆΧΤΙΟΤΟΝ ΓΕ ΝΟΝ ΒΥΝΤ ΟΟΥ̓Ε 
«ΝΟ ΝΑ ΤΟ ΝΘΙΟΓΕΝΘ 
ἈΝΕΤΈΕΡΆΝ 
ἈΤΙΔΓΓΕΆΧΟΝ ΕΟΟΤΆΟΘΣΔΟΝΕΘ ΝΑΒΙΑΝΤΕΒ 
σΘΙΟΤΟΥΚΥ 
20 κυ ΤΑ ΟΛΥΝΧΟΤΙΆΧΟΛΥ ΓΟΥ 
ΙΞΚΙΨ.. ΤἈΘΑΥΜΑΆΟΙΑΆΛΔΥΤΟΥ ΕΝ 
ἈΕΊΤΤΟΙΗΟΘΕΝ 
ΕΤ ΒΥΒΟΙΤΑΥΤ ΚΑΙΆΝΕΟΤΗΟΘΝΜΑΆΡΤΎΥΡΙΟ. 
ΕΝ]. κ᾽ 
ΚΞἈΑΙΜΟΜΟΝΕΘΕΤΌΟΕΝΙΗΛ' ὃ 
ΟΥ̓ΑΝΤΑᾺ ΟΟΧΕΘΝΘΟΘΤΙΧΑΓΓΟΤΟΙΟΤΙΆΤΓΡΑΆ 
ΟἸΙΝΗΜΌΟῸΝ 
ΤΟΥΓΝΟΩΡΙΟΔΟΙΔΥ ΤΆΓΓΟΙΟ 
ὙἹΤΟΙΟΛΔΥΤῸΟΝ 
ΟἸΤΟΟΆΧΝΓΝΟΩΟΓΕΝΘΆΘΤΕΡΑ. 10 
ΕΠ ΟΥ̓ ΝΑ Ὑ]ΟΙΓΕΧΘΗΘΟΘΟΜΈΕΝΟΙ 
ΚΞΚΑΙΆΑΝΑΟΤΗΟΘΟΝ᾿ΤΆΜΚΟΛ. 
ΤΠἈᾺἈΓΓΕΧΟΥΟΙΝΑΥ ΤΆἌΆΓΓΟΙΟ 
ὙΤἹΟΙΟΛΔΥΤῸΟΝ 
ΥἹ ΡΟΝΑΝΤ ΜΝΆΘΩΝΤΆΑΙΕΙΤΙ ΓΟΝΘΝΤῊΗ τὸ 
ΕἈΤΤΙΔΑΛΥΤῸΟΝ 
ΙΞλδΔυι ΜΗΕἸΤΙἈΆΘΟΝΤΑΥΤΟΣ. 
ΘΡΓΟΝΤΟΥΘΥ 
Ξδο.ΤἈΘΟΘΝΤ ΟἈΆΧΟΛΥ ΓΟΥΎ Εἰ 
ΖΗΤΉΟΘΩΟΟΙΝΙ 20 


θ4 Ῥ. 11, 1--4, 4--ἴ. 


᾿ΝΑΜΗΓΕΝΟΝΤΑΙΟΩΟ ΝῈ ΕἸΑΝΤ 81 
ΟἸΤΡΘΟΛΥΤῸΝ 
ΓΕΝΝΕΘΆΟ ΚΟἈΧΙΆΙΚΑΗΤΆΡΑ. 
ΤΙΙΚΡΑΙΝΟΥΌΆΣ 
ῦ ΓΕΝΘΑΗΤΙΟΟΥΚΑΓΓΗΥΘΥ ΘΕΝΕΒΑΊΤΙΟ 
ΝΜΕΝΤΉΝΚΑΡΔΙΆΝΑΥ ΗΟ 
ΙΞΑΙΟΥΚΕΙΠΙΟ ΤΌΘΗΜΕ 
ΤΑἈΓΟΥΘΥ ΓΟΤΙΝΆΛΧΥΤΗΘΝ 
Ὑ7]ΟΙ ΕφΦρε ΜΈΝΤΙΝΟΝ ΕἸ ἘΡΕΕΕΜΝ 
10 ΓΕΟΚΑΟΙΒΑΧΑΧΑΟΝΤ ΕΟΤΟΠΞΟΙΟ 
βδοτΡαφΦησολΝνΝ ΝΗΜϑρΡᾺ 
ΠΟΆΧΕΜΟΥ 
ΟὙΚΕ ΦΥΧΆΣΆΑΝΤΗ ΝΜΔΟΛ. ΝΟΝ ΟΥ̓ΒΤΟΡΙΕΗ͂ 
ΘΗΚΗΝΤΟΥΘΥ 
15 ΚΑΟΕΝΤΟΩΟΝΟΜΟΛΥ ΓΥ 
᾿ ΟὙΥΚΕΚΟΥΧΗΘΗΟΆΝ 
ΤΤΟΡΕΥΘΟΘΑιὶ 
Ι(ΙΛΙΕΙΤΘΆΑἈΑΘΟΝΤΤΟΤΤΟΟΝ ΕΤ' ΟΒΕΙΤῚ ΒΥΝΤ 
ΕὙΈρΡγθοιωνλύ ΤΟΥ 
20 “ΤῸ ΝΘΧΥΜΔΑΆΟΙΟΝ ' 
ΟΝΕΔΙΣΕΝΑΥ ΓΟΙῸ Ι 
ΟΟΚΑΜ ΡΑΤΕΙΒῚ; ΕΝἈΆἈΝΤΙΟΝΤΟΝΤΙΡΩΟΝ 
λῪ ΓΩΟΝΆΘΙΤΟΙΗΘΕΝΘΑΥ, 
ΜΆΔΆΟΙΔ. : 
ΕΝΓΗΛΙΓΥΤΙ ΤΟΥΎΈΝΙΤΤΕ δ 
ΗΟ Εὦς 
ἹΝΤΕΒΕΥΡΙΤ ἈΙΕΡΡΗΣΟΝΘΑΛΆΛΆΟΟΛΆΛΝις 
ἈΙΗΓΆΓΕΝΑΥ ΓΟῪῸ 
ΤἸΠἈΡΕΟΤΗΟΕΝΥΔΆΑΤΆΩΦΟΘΕΙ 
ἈΚΓΙΚΟΝ 10 
ΕΤ ὈΕΡΥΧΙΤ ΕΟΒ ΙΚ(ΔΙΩΟΔΗΓΗΟΘΘΝΝΑΥ ΓΟΥῸ 
ΘΝ ΝΕ ΦΘΆΗΉΜΈΕρΡΑΟ 
ΙΞΙἉΆ ἹΟΆΔΛΗΝΤῊΗ ΝΝΥΚΤΆΕ 
ΤΟ ΜπΠΥΡΟΟ 
ΙΝΤΕΒΕΝΤ ἈἈΙΘΡΗΣΕΝΤΙΕ ΓΡΑΝΕΝΘΡΗΜῸ ιδ 
Ι(ΛΧΙΕΤΙΟΤΙ ΟΘΝΑΥ ΓΟῪ Ὁ 
ΦΟΕΘΝΆΒΚΥΟΘΟΟΩΙΤΟΆΧΗ 
ΕΤ ΕΡΥ͂ΧΙΤ ΙΚΙΑΙΕΣΗΓΆΓΕΝΥ ΛΟ ΡΕιΙς 
1ς}Ξ} ἐλο 
Ι(ΙΚΑΙΓΗΓἈΓΕΙΝΝ ΟΟΤΙΟΊΆ. 


θρὅ Ῥε. ΤΊ, 8--- 11. 11-- 16. 


ΜΟΥΟΥΔΑΤΆ. 
ΚΑΙΤ͵ΡΟΟΕΘΕΝΤΌΕτΤΙητΣ 
ἈΜΑΡΤΆΝΕΙΝΔΑΥ ΤΩ 
ΠἈΡΕΙΤΙΚΡΑΝΆΝΤΟΝΥ 
δ γιΟΤοΟΝν να ΝΥΆΡω 
ΚΑΘ ΣΕΠΙΡΑΟΆΝ ΓΟΝΘΝ 
ἙΝΤΆΙΟΚΑΡΔΙΔΙΟΛΥ ΤῸ 
ΤΟΥΆΑΙΓΗΟΘΆΙΚΡΩΟΜΑΤΆ. 
ΤἈΙΟΥΥΧλΟλΥ ΤΩΝ 
1 ΚΑΙ ΚἈΙΤΕΧΆΑΛΗΟΘΟΆΝΤΟΥ 
ΘΥΚΆΧΘΙΤΤΟΝ 
ΜΗΔΛΔΥΝΗΟΘΟΘΤΆΙΟΘΟΕΤΟΙ 


ΕΤ ΑΡΡΟΦΨΕΕΚΥΝΤ 


ΕΥ ΤΕΜΡΤΑΥΕΕ. 


ΕΤ ΜΔΑΠΕ ΓΟΟΥΤῚ 


ΜΆΑΟΔΙΤΡΑΙΤΒΖΆΝΕΝΕΡΗΜ, 


ΕΠΙΒΘΠΆΓΤΆΞΕΝΤΠΟΤΡΆΝ 
Ιᾷ ΙΞΞΑΙΕΡΥΗΟΆΝΥΔΑΤΆ. 
ΚΞ ΟΧΘΙΜΆΡΡΟΙκΚΑΤ ΚΑΥ 
ΠσΟΘΗΟΆΝ 
ΜΗΚΑΆΑΙΆΡΤΟΝΑΥΝΑΤΆΙ 
ἈΟΥΝΆΙ 
ἢ - ΗΘΤΟΙΜΆΟΛΔΙΤΡΆΤΙΘΖΑΝ 
τωλλωλΥ ΓΟΥῪ 
Ι0ΕῈ0 ΑΥ̓ΡΙΥΤ ΑΙΑΤΟΥ ΓΟΗΙΚΟΥΌΘΝΝΙΚΟΑ 
ΚΑΟΛΧΝΕΒΆΑΛΘΤΟῸ 
ΚΟΟΠΥΡΆΝΗΦΘΗΘΝ 
Ἰλυς κ᾽ 


ΚἈΙΟΡΓΗΆΝ ΘΒΗΕΠΠΙ ΤΟΝΙΗΣ 


ΟΥ̓ΙΑ Ν ΟΒΕΡΙΡΕΒ ΟΤῚ[ ΟΥ̓ΚΕἸΊΤΙΟΤΕΥΌΆΧΝΝΕΝ 
ΤΩΘΩ) 
ΟΥ̓ΔΘΗΛΊΤΠΙΟΆΝΕΊΙΤΙΙΓΟΟῸ 
ΤΗῊΗΡΙΟΝΔΑΔΥΤΟΥ 
ΕΤ ΜΑΝΡΑΥ ΚἈΙΕΝΕΤΊΛΑΆΤῸΌΝ εφΦ 68 
ΧΑΙΟΥΤΙΘΡΆΝῶΘαΝ 
ΙΞ“ωωἼ͵οϑθυρᾶοουν ΙΟΥᾺΝ εω 
ΕΝ 
ΕΤ ΡΕΥΤΡ 1ω.18 ΙΚΧΙΕΕΡΕ ΣΕΝΑΥ ΤΓΟΙΟΜΆᾺ. 
ΝΜΆΦΑΓγειν ΙΝ 


οΥ ῬΟΥΒΞΒΙΤ' 


ΝΥΜΟΥΠΌ 


10 


18 


ΚΟΧΡΤΟΝΟΥΝ ΟΥ̓Δ ΚΟΝΙΟ 
ΡΑΝΕ ἀνσειοῖ ἈΡ ΤῸ ΝΜΆΓΓΘΧΦΟΝΕΦΆΓΕ ΜΝΜΆΝΟΚΝ 


ΕἸΤΙΟΙ ΤΓΙΟΜΟΝΑΆΠΤΠΙΠἊΕΟΤΊΙΆΕ. 


ΑΥ̓ΤΓΟΙΟΘΙΟΙΤΆΑΗΟΘΟΜΟΝΗ. 


σύ 
Ῥε. 1, 16 -- 30. 20 -- 93ὅ. 


. ΕἼ ΟΟΟΙΘΙΤ 


ΙΝ ΟΜΝΙΒΥΝ 


ΕΤ ὈΕΕΕΟΕΕΥ͂ΝΤ 


ΟΥ̓͂ ΟΟΟΙΡΕΒΕΤ 


ΕἸ ΒΕΜΕΜΟΒΑ͂ 


07 


10 


ἈἉΠΗΡΕΟΝΝΟΤΌΝΕΣΟΥΝΟΥ 
ΙΞἈΙΘΙΤΗΓΑΓΕΝΕΝΤΉΥ, 
ΝΜΆΜΕΙΔΥ ΓΟΥΆΙΕΒΑ. 
ΚἈΑΙΘΕρασανΝ λΥ ΓΟΥΌΟΟΟΘι 
ΧΝΟΥΝΟΆΡΚΑΟ 
κιτ'ὧόδὔκοοαειλαμμονθλλλοςς 
ΤΤΘΤῚΝΆΑΤΤΤΈΡΟΩΤΆ 
ΙΑ) ΕἸΙΤΕΤ ΕΟ ΘΝΕΙΟΌΜΕΟΟΝΙ 
ΤῊἨΟΠΑΆΡΕΜεοληολυύτωῶ 
κυκλωτωνοκηνώμΑᾷλ. 
ΤΩΝΔΑΥ ΤῸΝ, 
κα φάγον ΚἈΑΙΕΝΘΤΙΆΗΟΘΗ 
σαν οφόολρὰ 
ΚΑΙ ΤῊ ΝΕΤΙΘΥΜΙΆΝΑΥΤ ΕΝ 
ΗΝΘΓΚΕΝΑΥ ΤΌΙΟ 


-. ΟΥὐΚΘΟΤΘΡΗΘΗΟΛΧΙΝΝΆΑΤΙΟΤΉΘΟ 


ΘΙΤΙΘΥΜΙΆΟΛΥ ΤῸΝ 

ΕΤΙ ΤΗΘΟΒΡΩΘΘΩΘΟΥΎΌΗΟ 
ΘΝΤῸΟΤΟΜΑΤΊΑΥ ΤῸ 

ΚἈΙΟΡΓΗΤΟΥΘΥΆΝΕΕΗΘΙΤ᾽ 
ΧΥΓΓΟΥῸ 

ΙΚΑΟΛΤΤΕΘΙΚ ΤΙΝΕΝΕΝΤΌΙΟ 
ἸΤἈΕΙΟΟΙΝΑΥΓΤῸΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΘΚΑΘΙ ΓΟΥΟ ΤΟΥ 
ΙΗΧΧΟΥΝΕΊΤΟΔΙΟΕΝ 

ΘΝΤΤΆΟΙ ΤΟΥ ΤΟΙΟΗΜΆΡΤΟ. 
6ΤῚ 

ΚΟΥ ΚΕΙΤΙΟ ΤΕΥΟΧΝΕΝΤΌΙΟ 
ΘΑΥΜΔΟΙΟΙΟΔΥ ΤΟΥ 

ΚΑΙΘΣΘἈΕΙΙΤΟΝΘΝΜΆΤἍ,Ο 

ΤΗΤΊΙΔΙΗΜΕΘΡΆΙΔΥΤΟΝ 

ΚΑΙΓΆΕΤΉΗΛΥ ΓΟΝΜΕΤᾺΆᾺ. 
ΟἸΤΟΥΔΗΟΘ 

ΟΤἈΝΆΑΠΕΚΤΕΝΝαΝΑΥ τῦς 

ΤΟΤΕΕΣΘΖΗΤΟΥΝΑΆΥ ΤῸ. 

κα τ οτρεφϑονκλιὼρ 
ΘΡΙΖΟΝΤΙΡΟΟΤΌΝΘΝ 

ΞΑΙΟὠΟΜΝΗΟσΟΘΗΟΆΧΝΟΤΊΟΘΟ 
ΒΟΗΘΟΟΛΥΓΓΩΟΝΕΘΟΤῚΝ 

κυ ΟΘΟΟΥΙΟΤΟΟλΎ ΤΡ 


ΓΒ. 11, 840 ---81. 31 --- 85. 


ΤΕΑΝΗΤΥΠΤ 


ΕΤ ΡΙΝῚΤ 


ΕΤ ΟΕΟΙΘΕΕΥΝΝΤ 


ΕΤ ΜΑΝΡΟΥΟΑΥ͂ 


ΑΌΗΥῸ ΕΒΠΟΑΕ 


10 


“ΤΗΟΛΔΥΤΟΩΟΝΕΟΤῚΝ 
ΚΑΙΗΓΑΙΤΗΟΆΛΝΑΥ ΤῸΝ 
ΕΝΤῸΘΘ ΓΟΜΑΤΊΑΥ ΤΟΣ 
ΙΞΙ:ήΑΩΤΉ ΓΆΩ ΟΟΗΛΥΤῸΟῸῸΝ 
δ ΕΥ̓ΘΥΟΛΝΤΌΛΥΓΓΤΟΝ 
ΗλεκΑρ λυ ΤΟ ΝΟΥ 
ΘΥΘΙΆΜΘΕΘΤΆΑΥΤΟΥ 
ΟΥὙΔΕΘΙΠΙΟΤΩΟΘΗΟΘΆΝΕΝ 
“ΤῊ ΛΙΑΘΗΚΗΛΥ ΤΟΥ 


10 λῪ ΤΓΟΟλΘΘΟΤΙΝΟΙ ΓΙ ΡΜ. 


Ξἶἷ2ὧΒῥ“ΆΧΧΟΗΤ ΑΙ ΤἈΙΟΑΜΑᾺΡ 
ΤΙΔΙΟΔΥ ΤΟ ΝΚΆΙΟΥ 
ἈΆΦΘιραι 
ΙΞΙΑΙΤᾺἈΗ ΘΥΝΘΙ ΤΓΤΟΥΆΠΤΟ 
ιδ σΤΡΕΥ ἈΙΤΟΝΘΥΜΟΝ 
λυ ΓΟῪ 
ΙΞΙ ψὟΟΟΥΧΙΕΚΚΑΥΘΘΙΠΙΆΟΣ. 
ΤῊΗΝΟΡΓΗΝΑΥ ΤΟΥ 
ΚΕ ΜΝΗΟΘΗΟΤΊΟΆΧΡΞΘΙΟΙ. 
20 ΤΙΝΆΙΤΟΡΒΘΥΟΜΕΝΟΝΚΆΑΆΙ 
ΟΥ̓ΚΕΙΠΙΟΤΡΕΦΟΝ 
ΟΥ̓ΟΤΙΕΝΒ ΠΟΟΆΟΚΙ ΟἸΤΆΡΟΕΙΗΙ |Κ ΡΆΝΑ. 
ΧΥΓΟΝΘΝΤΉΘΡΗΜΩ 
ΠΆΑΡΩΡΓΙΟΆΑΝΆΑΥΓΓΟΝΕΝ 
ΓΗΆΝΥΔΡΟΩ 
ΕΤ ΟΟΧΥΕΒΒΙ ΚἈΙΘΙΤΕΟΤΡΘΥΆΝΚΑΙΘ 
ΤἸΤΕΙΡΑΟΆΝΤΟΝΘΝ 
ΙΞἷῷΔι- ὴ͵ ΓΟΝΆΑΓΙΟΝΤ ΟΥ̓ΗᾺΣκ 
ΠΆᾺΡΩΟΞΥΝΆΝ 
ΝΟΝ ΒΥ ΝΤ ΒΕΟΟΙ ΟΥὙΚΕΜΝΗΟΘΗΟΆΝΤΤΗΟΘΟ 
ΧΕΙΡΟΟλΥ ΤΟΥ 
ΗΜΕΡΆΟΗΟΘΛΧΥ ΓΡΩΟΆΧΤῸ 
λΥ ΓΟΥΌΘΚΧΕΘΙΡΟΟΘλΙ 
ΒΕΒΟΝΤΤΟΘΟ 
ΘΙΟΥ͂Τ ΡΟ ΑὈἸΟΘΘΕΤΟΘΝΑΙΓΥΙΤΙΟ) 
ΤἈΟΘΟΗΜΘΙΆΛΥΓΟΥ 
κυ ΤΑ ΓΕΡΑΤΆΑΛΥ ΤΟΥ 
εν ΠΟ ΤΆ Ν εῶςο 
ΕἸ ΘΟΝΨΕΒΤΙΤ ΚΑΟΙΜΕΤΕΟΤΡΕΥΕΝΘιΟλι 
ΜΆ ΓΟΟΥΟΘΙΤΟΤΆΜΟΥΟΣΙΝ 


68 Ῥε ΤΊ, 88 --- 39. 39 --- 44. 


ΙΘ 
ΕἸ ὈΙΜΕΧΕΑΥ͂ΝΤ 


ΟΟΚ ΑΥ̓ΤῈΝ 


ΙΡΒΕ; ΑΥ̓ΤΕΜ 


ΕἸ ΑΒΥΝΌΔΥΙΤ 


ΕΤ ΒΕΓΟΟΒΌΑΤΥΒ 


1υ 


12 


----.-.- ..... Ἄ,αὐπσσπ 


οςςςςΠ ό μπ ο,ορυοαδαααπδόπ. ι΄’ οι. . τς οα,͵, «ἀπαδα]΄σσ».. '.. αἷαὐὐπσι ὦ. τᾳῳὐὐὰὰπὐπἰὐσππ... αὐ ουϑασμω, μὲ 


ΔΊΑΜ ΕΈΟΙΤ 


ΕΤ ΡΕΚΟΥΒΒΙΤ 


ΕΤ ΑΒΗΤΝΠΙ͂Τ 


ΕἸ ΡΕΌΥΧΙΤ 


69 


ΚΑΥΓΑΆΟΜΕΡΗΜΑΆΤΆΣΥΓΝ 
ΟΤΤΘΟΟΜΗΤΤΙΕΘΙΩΟΙΝ 
εϑλιπεοτιλενειολγγδο 
ΙΎΥΝΟΜΥΪΑΆΝΙ ΔΙ ΚΑΙ. 
εφαγενλυ ΓΟΥΎΟ 
ΚΑΟΚΑΤΡΆΧΟΝΙΚΑΙΔΊΕ 
φϑιρενλΥ ΓΟΥῸ 
ΚΑΟΑΘΔΩΟΚΕΝΤΉΘΡΥΟΙΚΗ 
“ΤΟΥΟΚΑΆΡΠΟΥΟΛΥ ΤῸ 
Ξ». ΟΥΟΙΤΟΝΟΥΟΛΥ ΤῸ 
ΤΉῊΆΚΡΙΔΙ 
ἈΠΕΚΤΙΝΕΝΕΝΧΆΑΛΆΖΗ 
ΤΗΝΆΑΜΙΤΘΆΟΝΆΥ ΤῸ) 
κυ ΓἈΟΟΥΚΚΆΑΜΙΝΟΥῸ 
ἈΥΓΤΩΟΝΕΝΤΗΙΠΙΆΧΝΗ 
ἈΤΆΡ ΘΚ ΟΝ ΙΟχα. 
ἈΛΧΖΑΝΤΆΙΚΤΗΝΗΣ Τ᾽ 
ΚΑ ΤΗΝΥΤΙΆΡΣΙΝΑΥ ΤῸ 
ΤῸ ΠΥΡΙ 
ΘΣΑΤΙΕΟΤΙΆΕΝΕΙΟΛΔΥ ΓΥῸ 
ΟΡΓΗΝΘΥΜΟΥΛΥ ΤΟΥ 
ΘΥΜΟΝΙΑΙΟΡΓΗΉΝΚΘΆΝΙ. 
ἈΤΤΟΟΤΟΧΗΝΟΑΙΆΓΓΕΛΧΩΝ 
ΠΟΝΗΡΩ͂Ν 
ΟἈΟΤΙΟΙΗΘΕΝΤΡΙΕΟΝΤῊ 
ΟΡΓΗΛΥΤΟΥ 
οὐκεφιοχτολποϑᾶνα 
ΤΟΥΤων χων 
ΧΥΤῸῸΝ 
κυ ΑΙ ΤῊ ΝΗΛΥ ΓΟΝΕΙΟ 
ΘΆΑΝΆΑΓΤΟΝΟΥΝΕΚΆΙΟΕΝ 
ΚἈΑΙΕΙΤΑ ΤΆ ΣΕΝΤΠΆΝΤΙΡΩ ΤῸ 
“ΤΟΙΚΟΝΕΘΝΓΗΛΙΓΎΤΙΤ δ 
ἈΠΆΡΧΗΝΤΠΆΝΤΟΟΤΤΟΝ δ. 
ΕΝΤΤΟΙΟΟΙΚΗΝΩΜΆΟΙΧΆΑΜ'᾽ 
ΚΑΙΆΙΤΗΡΕΝΟΩΟΠΡΟΚΑΆΤᾺ 
ΤΟΝΆΛΟΝΔΥ ΤΟΥ 
ΚΟΧΝΗΓΆΓΕΝΔΑΥ ΓΟΥῸ 
ΦΟΘΙΠΟΙΜΝΙΟΝΕΝΘΡΗΜΩ 
κυ ΔΗΓΗΟΘΘΝΔΥ ΓΟΥῸ 


Ῥ8. ΤΊ, 44 ---49. 49 --- 58. 


ΜΙΒΙΕΊ ΙΝ ΕΟ 


ΕΤ Ε.ΙΤ ΕΑγα 


ΕἸ ΟΟΟΙΟΙῈ 


ΕἸ ΤΗΑΙΙ91 


ΜΙΒΙΤΊ ΙΝ ΕΟΒ 
1 


1υ 


1ὃ 


ΕἼ ΑΥΒΕΤΕΕΥ͂ΝΤ 


ΟΟΝΥΕΕΒΙ 51 


ΕΤΊΙΝ ΒΟΝΙΡΤΙΠΙΒ. 


ΑΥ̓ΘΙΨΙΤ ὮϑΒ 


ΕΤ ΒΕΡν1 11 


ΕΤ ΤΕΑΘΙΡΙΤ 


10 


ΘΙΤθΆ ΤΠ ΚΟΥ ΚΕΔῚ 
ὉΆΟΆΝ 
ΚΑΑΟΤΟΥΟΕΧΘΡΟΥΟΣΥ ΤῸ 
εκαλυγεονθλλλοολ 
ΚἈΙΘΙΟΗΓΆΓΕΝΔΥ ΤΟΥῸ 
ΕἸΟΟΡΟΟἈΓΙΆΟΜΑΓ ΌΟΣΥ 
ΟΡΟΟΤΟΥ ΤΟΟΕΘΚΤΉΟΑΧΤΟ 
ΗλΕσΙιΆλΥ ΤΟΥ 
ΚΑΙΕΣΘΕΆΧΕΘΝΆΠΙΟΙΠΙΡΟ 
ΟσΩἸΤΟΥΔΥ ΤΟΝΘΘΝΗ 
ΚΑἈΟΕΘΙΚΛΧΗΡΟΔΟΤΉΟΘΟΕΝ 
λΥ ΓΟΥΘΕΝΟΧΟΙΝΙΩΩ 
κληρολοοιλο 
ΚΑΙΙΚΑΙΤΕΟΚΗΝΌΘΕΝΕΝ 
ΤΟΙΘΟΟΚΗΝΟΩΜΆΟΙΝΥ 
ΤΩΝ ΤἈΟΦΥΛλλΆοΟτδιΗλ' 
ΚἈΑΙΕΠΠΕΙΡΑΟΆΝΙΚΆΙΠΆΡΕ 
ΤΤΙΚΡΑΝΆΝ ΤΟΝΘΝΤῸ 
ΥὙΥΙΟΤΟῸΝ 
ΚΑΙΤΑΜΑΡΤΥΡΙΆΛΔΥ ΤΟΥ 
ΟΥ̓ΚΕΦΥΧΆΣΑΝΤΟ 
και πεοτρούλνκλαι 
ΗἩΘΘΤΉΗολνιαθώοοι. 
ΤΡΕΟΛΥΤῸΟΝ 
ΜΕΤΕΟΤΡΑΦΗΟΘΆΝΕΙΟΤῸ 
ΣΟΝΟΤΡΕΑΆΧΟΝ 
ΚἈΠΤΑΡΩΡΓΙΟΆΝΔΥ ΤῸΝ 
ΘΝΤΟΙΟΚΟΥΝΟΙΟΛΥ ΤῸ 
ΚΑΙΕΝΤΟΙΟΓΑΆΥΤΙΤΌΪΙΟ 
ΧΥΤΟΩΟΝΊΤΙΆΡΕΖηλώοΟλΝ 


ἈΥΓΟΝ 


ΗΚΟΥΟΘΝΟΘΟΚΔΟΥΤΙΕΡΙΔ 6. 


καασουλενώσανοφο 
ἈΡΑΤΟΝΙΗᾺΧ 
ΚΟΛΙΤΟΟΛΙΓΟΤΉΝΟΚΗ 
ΝΜΗΝοηλωΜ' 
ΟΚΗΝΩΜΑΆΟΚΑΤΈΕΟΚΗ 
ΝΜΟΟΘΘΝΘΟΘΝΆΝΟΙΟ 
ΚΑΙΤΆΡΕ Δ ΚΕΝΕΙΟᾺΛΙ 


ΧΜΆΑΛΧΛΟΩΟΙΆΝΤΉΝΙΟΧΥΝ 
ΝΥ͂Ν 


Ρς5. 17, 58 --- 56. 56 --- ΟἹ. 


Ε΄ ΙΝΟΥ̓ΧΙΤ 


ἜΤ ΕΙΕΟΙΤ 


ΕΥ͂ ΗΑΒΙΤΑΒΕ 


ΕἸ ΤΕΜΡΤΑΥΕΙ͂ 


18 


ΕἼ ΒΕΡΡΥΠ 1 


ΒΕ. ΕΠΕΘΙΤ 


ΕἸ ΔΕΒΙΡΙΟΑΥ͂ 


ΕΤ ΕΙΈΕΟΘΙΤ 


11 


10 


ΚΑΙ ΤΗΝΙΚΔΆΑΧΛΟΝΗΝΣΧΙ͂ΓΝ 
ΕἸΙΟΧΘΙΡΆΟΘΧθροΥ 
ΚΑΟΥΝΕΚΆΑΙΟΘΝΕΙΟΌΡΟΜ 
ὉΧΝΤΟΝΆΧΆΧΟΝΑΝ τ ὃ 
ΙΞ“»ε,ΤἨΝΙΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ. 
λΧΥ ΤΓΟΥΎΤΙΕΡΙΔΕΝ 
ΤΟΥΟΝΕΆΝΙΟΙΚΟΥΟΛΥ ΤῸ 
ΚΑ ΤΕΦΆΓΕΝΤΤΥΡ' 
ΚΑΙΔΟΙΤΆΡΘΕΝΟΙΔΥ ΤῸ 
ΟὙἸΚΕΤΙΕΝΘΗΘΗΟΆΝ 
ΘΠῸ ΓΕΙΘΑΕΤΈΘΝΙΒΊΝΕΟΝΙ 
ὩὉΔΧΕΤΙΘΟΆΝ 
ΙΞ»ΙἙΧΗΡΑΙΔΥ ΓΌΝΟΥ 
ΚἈΑΛΥΟΘΗΟΘΟΝΤᾺΙ 
ΚΟΘΣΗΓΕΡΘΗΦΟΟΥΤΙΝΟΩΚΟ 
ΘΟΛΔΥΝΑΓΌΟΚΕΚΡΕΙΤΑ 
ἈΗΙ ΚΟ ΘΞΟΙΝΟΥ 
ΚἈΑΙΕΙΤΑΤΆ ΕΝ ΓΟΥῸΘ 
ΧΘΡΟΥΟΛΥ ΓΟΥΕΙΟΤΆ. 
ΟΠΙΟΩ 


ΕἸ ΟΟΝΟΙΟΥΘΙΤ 


ΙΥΝΕΝΕΒ ΕΟΕ 


9ΑΘΟΕΒΌΟΤΕΒ 


ΕἸ ΕΧΟΙΤΑΊΥΝ 


ΕΤ ΡΕΒΟΥΆΒΙΤ 


ΟΝΙΔΟΟλΛΙΟΝΙΟΝΘ ΔΩ ΚΕΝ ΧΟ ' 


ΚΟΛΙΤΩΟΟΘΑ ΤΟΤΟΟΚΗΝΟΩΣ 
ΜΆΘΗ 

ΚΑΙΤΉΝΦΥληΝν Φρλμ' 
ΟὙΚΘΣΕΧΘΣΑΤῸ 

ΚΑΙΕΣΘΆΘΣΧΓΟΤΉΝΦΥ 
ἈΗΝΙΟΎΔΑ. 


ΤΟΟΡΟΟΤΟΟΘΙΩΝΟΗΓΆΠΗΟΕ. 


και ῶκολ ο ΜΗ ΘΝ ΟΜΟ 
ΝΜΟΚΕΡΟΩ ΤΟΟΤΟΆΓΙΆ. 
ΟΜΑΆΔΛΔΥ ΤΟΥ 
ΒΝΤΗΓΗΘΘΕΜΘΆΙΩΟΕΝ 
ΧΥΤΗΝΘΕΘΙΟΤΟΝΆΙΩΝΑ. 
ΚΑΑΘ ΣΘΧΘΣΑΤΟΛΔΆΛ ΤΟΝ 
δΔΟΥΧΟΝΑΥ ΤΟΥ 
κΚυολ ΝΘ ἈΆΒΟΝΑΔΥΓΟΝΟΕΚ 
ΤΟΝΙΤΟΙΜΝΙΩΟΝΤῸ 
ΠΡΟΒΆΤΩΝ 
ΘΣΟΤΠΟΘΟΝΤΟΩΟΝΆΟΧΘΥΟ. 
ΜΕΝΩΟΝΘΆΆΒΕΝΔΑΔΥ ΤΟΝ 


Ῥᾳ. ΤΊ, 61 --- 66. 66 -- ΤΙ. 


10 


15 


ΕΕΕΥΘΕΕΒΥΝΤ 


10 


Η 


9 


Β 
ΕΒΑΟΤῚ 5 ΜΥῪ 


ΠΟΙΜΑΙΝΕΙΝΊΆΚΟΟΕ ΤῸ 
δΔΟΥΧΟΝΑΥΓΟΥ 
Ξ“ΙΗΧ ΤΗΝΙΚΆΛΗΡΟΝΟΜΙ 
ἈΝΛΔΥ ΤΟΥ 
ΙΞΙΔΘΙΤΟΙΜΑΝΕΘΝΑΥ ΓΟΥῪῸ 
ΕΝΤΤΉΗΛΙΚΑΙΓΙΑΓΗΟΚᾺΡ 
ΔΧΟΛΥ ΤΟΥ 
ΚΟΑΘΝΤΆΙΘΟΟΥΝΕΘΟΘΟΙΝΤΤῸ 
ΧΘΙΡΟΝΑΥ ΓΟΥ ΔΗ 
ΓΗΟΕΝΑΥ ΓΟΥῸ:- 
γλλμοοστωλολφ᾽"- 
(δϑοἠηλθοολ ΝΒ ΘΝΗΒΘΙΟΤΗ. 
ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΆΝΟΟΥ. 
ΕΜΙΆΝΆΑΝΤΟΝΝΆΟΝΤῸΟ 
ἈΓΙΟΝΟΟΥ 
ΕΘΘΝΤΌΟΙΧΗ Μ΄ ΘΙΟΟΤΤΩβΡΟ 
φΦυλᾶκιον 
ΕΘΕΝΤΤΟΤἾΆΘΝΗΟΙΜΑΆΧΔ. 
ΤΩΟΝΑΟΥΛΧΟΝΟΟΥ 
ΒΡΩΟΜΑ ΤΆ ΓΓΟΙΟΙΤΘΤΊΝΟΙΟ 
ΤΟΥΟΥΝΟΥ 
ΤἈΘΟΟΆΡΚΑΟΤΩΟΝΟΟΙΟΝ 
ΟΟΥ̓ΤΟΙΟΘΗΡΙΟΙΟΤΉΟΓΗΟ. 
ΕΞΕΧΘΆΑΝΤΤΟΆΙ ΜΆΔΛΥ ΤῸ) 
ὠΟσορθιυλωΡ' 
κΥκλ ἈΗ Μ᾽ ΚΑΙΟΥΎΚΗ. 
ΟΘΆΤΙΤΟΩΟΝ 
ΕΓΕΝΗΘΗΜΕΝΟΝΙΛΔΟΟ 
“ΓΟΙΟΓΙ ΓΟΟΙΝΗΜΟΝ 
ΜΥΚΤΗΡΙΟΜΟΟΚΑΙΧΆΘΥ 
ἈΟΜΟΟΤΟΙΟΚΥΚΧΟΘΗΜῸΩ 


Π9ΏΝΕΩΥΟ ὈΝῈ Ε(ΟΟΙΤΤΠΤΟΤΈῈΕΚΕ ΕΟΡΓΙΟΘΗΟΘΗ 


ΒΕΕΥ͂ΝΌΕ ΒΑ 


12 


ΕΙΟσΤΈΛΧΟΟ 

ΕΘΙΚΚΑΥΘΗΟΘΘΤΆΙΩΟΙΤΥΡ᾽ 
ΟΖΗΛΧΛΟΟσΟΟΥ 

ΕΚΧΘΟΝΤΉΝΟΡΓΗΝΟΟΥ 
ΕἸΤΙ ΤἈΘΘΝΗΤΆΜΗΡΓΙ 
ΝΜΟΩΟΟΚΟΝΊΤΆΟΘΘ 

Ι«ἈΙ ΕΠΙΕΧΟΙΆΧΕΙΆΟΛΟΓΟΟ 
ΜΟΜΑΆΑΟΟΥΟΥΚΘΟΘΤΙΕΚΆΛΧΕ 


Ῥᾳ. 11, 11 --- 18, 3. 8 --- 6. 


ΡΑΒΟΕΚΕ ΤΑΟῸΒ 


ΕΤ ΡΑΥΙῚΤ ΕΟΒ 


5 ΥΕΝΕΕΥ͂ΝΤ 


ΡΟΥΡΕΕΥΝΤ 


10 


ΟἈΝΤῸ 
ΟΤῚ ΚἈΑΓΕΘΦΆΑΓΟΝΤΟΝΙΆΚΩ Ε΄ ΩΥΙΑ ΘΟΜΕΙ͂ 
ΚΑΙ ΤΟΝΤΌΤΙΟΝΔΥ ΤΟΥ 


ΗἩΗΡΗΜΦΩΟΣΝ ᾿ 
ὅ ΜΗΜΙΝΗΉΗΘΟΘΗΟΗΜῸΟΝΙΆ. ΝῈ ΜΕΜΙΝΕΕΙ͂Β 
ΝΜΟΜΙΩΟΝΆΡΧΑΟΟΝ 
ΤΑἈΑΧΥΤΙΡΟΙΚΑ ΓΑ ΆΔΧΕΚΟΘΤΟΣ ΟΙΤΟ ΑΝΤΙΟΙΡΕΝΤΝ 


ΟἈΝΗΜΜΆΟΟΙΟΙΚΤῚΡ 
ΜΟΙΟΟΥ ΚΘ 
10 ΟΤΕΠ ΤΟΧΘΥΟΆΜΕΝ 
σφολρὰ 
ΒΟΗΘΗΓΠΟΟΝΗΜΙΝΟΘΟΟ ΑΡΙΥΝΑ ΝΟΒ δ 
ΟΗΡΗΜΟΩΝ 
ΕΝΘΙΚΞΘΝΤΉΟΘΛΟ ΞΣΗΟΤΟΥ 
δ ΟΝΟΜΑΆΑΤΌΟΟΘΟΟΥΚΘΡΥ 
ΟΆΙΗΜΆΟ 
ΙΔ ΔΟΘΗΤΙῚΤἈ. ΟἈΜᾺΡ ΕΤ ῬΡΙΤΙΥ͂Β 
ΤΙΙΟΗΜΟΩΝὨΕΝΕΙΚΕΝ 
ΤΟΥΟΝΟΜΑΤΌΟΟΟΥ 
90 ΜΗΤΤΟΤΓΕΘΙΤΟΩΣΟΙΝ ΓΆΘΘΙΝΝΗ ΝῈ ΡΟΕΤΕ 
ΤΤΟΥΘΕΟΤΙΝΟΘΟΛΥ ΤῸ 1 
ΚΑΑΓΝΩΟΘΗΤῸΣΕΝΤ.ῸΟΙΟ 
ΕΘΝΕΟΙΝΝΕΝΟΣΤΠΟΝΤῸῺΣ 
οφϑαλμωνημῶν 
ΥΠΤΙΟ ΒΑΝαῖ ΗΕΚΔΙΚΗΟΙΟ ΓΟΥΆΙΜΜΑΚ. ὅ 
ΤΟΠσΤΩΟΝΔΟΥΧΟΝΟΟΥ 
ΤΟΥΕΚΙΚΘΧΥΜΕΝΟΥ 
ΕἸ σελθα τῶ εν πιονοῖῦ 
ΟΟΤΕΝΆΓΜΟΟΤΩΟΝΙ 
ΤΤΕΙΤΕΔΗΜΕΝΟΩ͂Ν 1 
ΒΕΟΥΧΝΟΥ͂Μ ΚΑΤ ἈΙΓΗΝΜΕΓΆΛΧΟΟΥΝΗ. 
ΤΟΥΚΡΑΧΙΟΝΟΟΘΟΟΥ 
ἸΤΕΡΙΤΤΟΙΗΟ ΤΟΥ ΟΥ̓ΤΟΥῸ 
ς ΤΩΝ, ΕΘΑΝΑΆΑΓΓΟΜΕΝῸΟ) 
ΕΤ ΒΕΌΌΕ ΥἹΟΝ ἈΠΟΔΛΟΟΟΤΟΙΟΓΙ ΓΟΟΙΝΗΜΟΩΟ. 18 
ΕΤΠΙ Τ ἈΤΙΆΧΟΙΟΝΔΆΕΙΟΤΟΝ 
ΙΚΞ͵ΟἈΛΤΤΟΝΑΔΥ ΤΩΝ 
ΤΟΝΟΝΙΔΙΟΜΟΝΔΑΔΥΤῸΟΝ 
ΟΝΟΩΟΝΙΔΙΟΆΝ ΕΚ Ε 
ΝΟΒ ΑΥ̓ΤΕΜ ΗΜΘΙΟλ ΘΑ ΧΟΟΟΟΥ ΚΑΙ ἣν 


73 Ῥβ. 18, θ6---10. 10--- 18. 


ΡΟΒΑΓΑΜΟΜΗΟΟΟΥ 
ἈἈΜΜΘΟΜΟΛΟΓΗΟΟΟΌΜΕΘΆΟΟΙ 

ΟΘΟΘΙΟΤΟΝΆΙΟΟΝΆ. 
ΕἸΟΓΕΝΝΕΛΑΙΝΙΚΔΟΙΓΕΝΝΕΆΟΝ ΙΝ ΘΕΝΕΒΑΤΙΟΝΕ 

δ ΕΘΕΣΑΓΓΕΧΟΥΜΕΝΤῊΝ 

ἈΑΙΝΘΟΙΝΟΟΥ - 

ΕἸΙἸΟσΓΟΓΕΆΧΟΟΥΤΙΕ ΡΡΓΟΝΆΔΛ. 

ἈΟΙΟΘΗΘΟΜΕΝΟΟΝΜΆΑΡΓΓΥ 


ΘΣΘΓΙΡΟΝΤῊΝΑΥΝΑΟΤῚ ᾿ ΕΧΟΙ͂ΤΑ 
90 ἈΝΟΟΥΪΚΑΙΘΆΘΘΕΙΟ ΤῸ 
σΟὐΟΉ ΜΆςΟ Ι 
ΡΒ ΟΟΝΨΕΒΤΕ ΟΘΟΘΙΠΟΤΡΘΥΌΟΝΗΜΆΟΘ 
ΚΑΙΕΙΙΦΑΝΟΝΤΟΤροοω. 
ΤΤΟΝΟΟΥΚΑΙΘσΘΟΘΗΘΟΜΕΘΑΆ. 

ὈΝΕ ΡΒ ΥἹΕΥ͂ ΙΞ(ΞΒΟΘΟΤΩΟΝΑΥΝΆΜΘΕΘΟΩΝ ὃ 
ΘΛ ΟΙΤΟΤ ΘΒΟΡΓΙΖΗΕΘΊΤΤ ΤῊ. 
ΠΡΟσΟΘΥΧΗΝΤΤΟΝλΟΥ 
ἈΦΟΝΟΟΥ 

ΟἸΒΑΒΙΒ ΝΟΒ ΥΩ ΜιΙΘΙΟΗΜΑΟΆΧΡΤῸΝ 
ΔΆΚΡΥΟΝ 10 

ΙΚΙΑλΛΙΤΤΟΤῚ ΘΙΟΗΉ ΜΆΟΘΕΝ Δ ΛΔ. 
ΙΞΥΟΙΝΕΝΜΕΤΡΟΩ 

ΡΟΒΥΙΒΤΙ ΝῸΘΒ ΘΘΟΥΗΜΔΑΟΘΙΟΆΣΛΝΤΊΙΆΟ 

ΓΙΆΙΝΝ ΓΟΙΟΓΙ ΓΟΟΙΝΗΜῸΟ 
ΙΞἈΑΙΟΙΕΧΘΡΟΙΗΜΩΟΝΟΜῪΥ ο΄ 1δ 
ΙΞ( ΤΗῊΗΡΙΟΆΝΗΜΆΟ 

58 ΥἹΕΤΥΤΥΜ ἈΘΟΘΟΤΩΟΝΑΥΝΆΜΕΘΟ) 

δι στΡο ονημᾶο 
ΚἈΑΕΙΤΙΦΑΝΟΝΤΌΠΡΟσΩ 


ΠΟΝΟΟΥΚΑΙΟΟΘΗΘΟΜΕ ν 
ΘΆ. 


1. Ῥβ. 18, 138 --- 19, 8. 8 --- 8. 


ἈΜΙΗΘΆΟΝΘΟΣΑΙΓΥΤΠΙΓΟῪΥ ΥΙΝΕΑΜ 
ΜΕΤΉΗΡΆΟ 
ΕΣΕΒΑΆΛΧΟΘΘΝΗΚΆΙΚΑ 
ΕφΦΥτοΥολολΥ ΤῊΝ 
ν ΟΠ ΟΡ ΟΡ ΓΘΟΘΘΕΗΙ ΟΥ̓Χ ΙΤΙΝΕΕΙΒ 
λΥΓΗΟ.. 
κα κ ΓΕ ΦΥογολοτας 
Ρ'ΖΑΟΧΥ ΤΗΟΚΆΑΙΕΙΤΆΗ 
ΡΩΟΘσΘΝΤΉΝΓΗΝ 
ιυ Ε ΚΑΛΥΎΕ ΝΜΟΡΗΗΉΟΚΙΔΑ. ΟΡΕΒΥΝῚΤ ΜΟΝΤῈΒ 
ΧΥΓΗΘΟ 
ΚΑΙΆΝΆΑΛΟΝΆΑΡΑΛΘΟλΥ 
ΤΗῊΗΟ ΤἈΟΙΚΘΑΡΟΥΟΤΥΘΥῪ 
β . ΘΣΘΤΙΝΕΝ᾽ ΓΑΚΑΧΗΜΑΆΤΆΛΥ ΕΧΤΕΝΡΙΤ 
15 ΤΗησαωοθλλλοοης. 
ΙΚΑΙΘΒΩΟΙΤΟΤΆΜΟΥΤΆΟΘ 
πΑΡΑφΦυλλλολυτης 
᾿ΝΑΓΙΚΆΑΘΙΆΧΟΤΟΝΦΡΆΓΜΝΗΘΟ. νὰ ονιΡ 
ΞΟ ΡΥΓΩΟΙΝΑΔΥ ΤῊΝ 
20 ΤἈΝ ΓΕΒΟΟΙΠΆΡΆΠΟΡΘΥΟ 
ΜΘΕΘΝΟΙΤΉΝΟΔΟΝ 1 
ΕΧΤΕΕΜΙΝΑΥ ΕἈΥΜΗΝΑΓΟΛΥΓΗΝΥῸ 
ΕΙΑΡΥΜΟΥ 
ΚΟΜΟΝΙ ΟΟἈΓΡΙΟΟΑ Τα. 
ΝΜΕΜΗΟΑΆΑΤΌΛΥ ΓΗΝ " δ 
ὯΒ ὙΙΕΤΥΤΥΜ ΟΘΟΓΩΟΝΔΥΝΆΜΘΟΩΟΝΕ. 
ΠΙΟΤΡΕΥΌΝΔΗ 
ΙΞἈΙΘΙΠΕΆΕὙΥΟΝΘΣΟΥΝΟΥ 
Ιλ Ὲ 
ΚἈΑΙΘΤΠΟΚΟΥΆΙΤΗΝΆΜ τὸ 
ΤΠΕΧΟΝΤ ΑΥ ΤῊΝ β 
ΕΤ ῬΕΡΙΟΕ ΕᾺΜ [ΙΚᾺ.} ΚΑΤΆΡΤΙ ΟΑΙΛΧΥ ΤῊΝ 
ἩΝΘΦΥΤΕΟΥΟΟΝ ηλϑξιλοῦ. 
ΚἈΑΙΘΙΤΙΥΝΆΑΝΟΥΌΝΘιΚρΡΑᾺ 
ΤἈΙΘΟΆΧΟΟΘΑΥ ΤῸ) 15 
ΙΝΟΕΝΒΑ ΘΜΙΓΘΠΙΠΥΡΙΟΜΟΘΝΗΠΥΡΙ 
ΚΑΟΑΙΚΆΝΘΟΚΆΜΜΕΝΗ 
ἈΤΙΟΘΙΤΙ ΤΙ ΜΗσΘσ ΤΟΥ 
ΤΡΟΟΟΟΥΙΤΟΥΟΟΥΆΙΠΟΛΥΝτῚ 
ΕΙΑΤ' ΜΑΝΥ͂Β ΓΕΝΗΘΗΤῸΩΗΧΕΙΡΟΟΥΕΙΤ,). 20 


1δ Ῥᾳ. 19, 9 --18. 18 --- 18. 


ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΨΓΥ͂ 


ΒΙΝΕΕΤΙΤ 


ΙΝ ΤΕΙΒΥΙΑΤΙ 


“0 


ἈΝΑΡΑΔΛλΘσιΆσΟΟΥ 
ΙΞὡᾧὃΗ0ΟἙΘ ΠΙΥΝΧΑΝΟΥΟΌΝΕΚΡᾺ 
ΤἈΙΘΟΆΧΟΟΘΑΥ ΤῸ 
ΚἈΑΟΥΜΗΛΙΤΟΟΤΏΌΜΕΝ 

ἈΠΟΟΟῪ 
ΖΩῳΩΦΘΘΟΗΘΗΜΑΆΟΚΑΆΙ ΤῸ 


ΕΟΤῚΝ 
Αι ΡΙΜΑ ΤΩ ΘΟΪΆικωϑ κ᾽ 
ΜΆΡΤΥΡΙΟΝΕΝΤΌΙΪΩΟΘΗΦ᾽᾽ 
ΕΘΘΤΟΛΥ ΤῸ 
ΕΝΤΤΩΣΘ ΣΘΆΘΘΙΝΑΥ ΤῸ. 
ΘΙΚΓΗΟΛΙΓΥΤΓΤΟΥ 
ΓΆΦΘΘΟΧΝΗΝΟΥΚΘΟΓΝΟΩ 
ΗΚΟΥΌΕΝ 
ἈΠΘΟΤΗΟΘΝΑΙΤΟΆΡΟΘΟΣ 
ΤΟΝΝΟΩΤΟΛΥ ΤΟΥ 
ἈΙΧΕΘΙΡΘΟΔΛΥ ΓΟΥΘΝΤῸ 
κοφινωελογλεγοᾶ. 
Ἂενθλινψειθιτθκάλεοω 
ΜΘΕΘΚΆΑΙΒΡΥΟΆΜΗΝΟΘ 
ΘΙΤΗΚΟΥΟΛΧΟΟΥΘΝΆΙΤΟΟΚΕΥ 


Ῥε. 19, 18.--- 80, 8, 4-- 8. 


Ξ 5 
ΕΤ Ν ὈΙΒΟΕΌΙΜ 


ΓΤ 


0 


ῶιι 


10 


1ὃ 


δ)ι 


10 


18 


51 ΡΟΡΥΏΩΥΒ 


ῬΝΙΗΙΠῸ 


ΙἹΝΙΜΙΟῚΙ ὉΝΙ 


ΕΤ ΟἸΒΑΥΙΤ 


71 


φωκλτλιγιλοο 
ΘΕ ΔΟΚΙΜΑΟΆΧΟΘΕΤΙΠΥΔΆΑΤΟΟΘ 
ἈΝΤΊΧΟΓΙΆΟ 
ἈΜΚΟΥΘΟΟΝΆΔΧΛΟΟΜΟΥΚΆΛΙΔ, 
᾿ς ἈΜΑΆΑΡΤΥΡΟΥΜΆΙΟΟΙ 
ΙΗΧΘΑΝΆΚΟΥΘΗΘΟΜΟΥ 
ΟΥ̓ΚΕΟΤΆΙΘΝΟΟΙΘΟΤΙΙΡΟ 
σφατοο 
ΟΥ̓ΔΕΠΡΟΟΚΥΝΗΘΉΗΟΘΟ 
ἈΆΛΟΤΡΙΟ 
ΕΓΩΓΆᾺΡ ΕΙΜικοοθοοοὺυ 
ΟἈΝἈΆΓΆΑΓΩΟΝΟΘΕΚΓΗΟΆᾺΆΙ 
ΓΥΤΙΤΟΥ 
ΤΆΑΙΓΥΝΟΝΤΟΟ ΓΤΟΜΆΟΟΥ 
ΚΑ ΤἈΑΗΡΩΟΟΟΛΥ ΤῸ 
ΙΞῇΪἷᾷΑΟΙΟὙΥΚΗΚουσενολλοοσ 
ΜΟΥΤΗσΦωνΝηομΜοΥ 
ΚΑΜΠΗΧΟΥΤΙΡΟΟΘΟΧΕΝΜΟΙ 


ΚἈΑΙΕΣΑΤΙΘΟΤΙΆΆΛΥ ΓΟΥῸ 
ΚΑΤΆ ΓΓΆΘΤΤΙ ΤῊΗΛΕΥΜΑΤᾺΆ. 


ΤΟΝΚΑΡΑΙΟΝΑΥ ΤῸ) 
ΤΤΟΡΕΥΘΟΟΝΤΤ ἈΙΕΝΤΌΙΟΘΠΠΙ 
ΤΗΔΛΕΥΜΔΆΟΙΝΑΥ ΤῸ) 
ΘΙΟΆΛΆΑΟΟΜΟΥΗΚΟΥΌΟΘΝΜ 
ΙΗ ΤΑΙ ΟΟ,ΟΙΟΜΟΎΈΕΙΘΙΤΟ 
ΡΕΎΘΗ 
ΘΕΝΤΩΟΜΗΜΔΕΝΙΆΝΤ ΟΥῸ 
ΕΧΘΡΟΥΟΛΔΥΓΟΩΟΝΕΤΆ. 
ΠΝ ΟΩΟΆ. 
ΚΑΙΘΤΤΙ ΤΟΥΟΘΆΙΞΟΝΤΆΟΝΟ 
ΑΥ̓ΓΟΥΟΘΙΤΕΒΆΛΧΟΝΑΆΝ 
ΤῊΗΝΧΘΙΡΆΜΟΥ 
ΟΙἸΘΧΘΡΟΙΚΥΘΥΕΥΟΘΆΑΝΤῸ 
ἈΥΤῸ 
κθστσοκλβροολυγῶῷ. 
ΘΙΟΤΟΝΆΙΩΟΝΑ. 


κλαιθ Μισανλ ΤΟΥῸ 


ΕΚΟΤΕΘΑΤΟΟΠΥΡΟΥ 
ΚΕ ΤΡΆΟΜΘΆΙΘΧΟΡ 
ΤἈΟΘΘΝΑΥ ΓΟΥῸ"- 


Ρβ. 80, 8---18. 18 --- 17. 


ΑΥ̓ΌΙ ΡΟΡΝΙΥΒ 


ΕΎαΟ ΕΝΙΜ ΞΜ 


ΕἸ Ν ΑΥ̓ΡΙΨΙΤ' 


ΕἼΤ ὈΙΜΙΒῚ ΕΟΒ 


10 


16 


ΤΤᾺ. γλαλμοοσοτώλολφ᾽" 
()δοεστηενουνάγωῳ ΓΗ 
ΘΕΩΟΝ 
ΕΝΜΘΕΘΟΦΔΟΘΘΟΥΟΛΔΙΆΚΡΙ 
ὅ ΜΕΙ 
ΕΟ ΟΙΤΟΤΈΚΡΙΝΕ ΤΆ λιώλ.. 
ΙΞΙΔΙΠΠΡΟΟΦΤΙΤΙΆΧΜΑΆΡΤΩΧΟΩΣ) 


ἈΔΧΙΜΚΆΝΕΤΕ ἌΆΨΆλμΜα 


κριναεορφανώκαι 
10 Τ7ΠΠΓῸΧΟ) 
ΤἈΤΤΙΝΟΝΙΚΑΙΙΤΕΙΝΝΗΤΆἌΑΔΙ 
κηο»'ι.͵ῳσλ τα 
ΘΞΣΕἈΘΟΘΕΙΙΘΝΗΤ ΤΆΚΔΙΠΤΤΟΩ 
ΧΟΝ 
ιδ ΘΙΚΧΕΙΡΟΟΆΑΜΆΡΤΩΛΧΟΥΡΥ 
ΟἈΟΘΘΑΥΓΟΝ 
ΟΥΚΕΘΓΝΩΟΟΘΆΑΝΟΥΛΔΘΟΥΝ 
Ηκὰν 
᾿ΘΒΝΟΙΚΟΤΙΔΙΑΙΤΟΡΕΘΥΟΜΓΆΙ 
90 ΟἈΑΆΧΘΥΘΗΟΘΟΝΤΆΑΜΠΙΆΝΤΆΓΓΆ. 
ΘΕΜΕΛΙΆΑΓΓΗΉΟΓΗΟ 
ΕΘ6Ο ΡΙΧΙ ΕΓΩΟΘΙΠΆΘΟΘΟΙΘΕΘΟ [6 
ΚΟΥ ΤΟΙΥ Ο ΓΟΥΤΙΆΝΤΘΟ 
ΥΟῸΒ ΑΥ̓ΤΕΜ ὙΜΕΙΟΔΛΔΕΟΘΟΟΆΧΝΝΟΙΆΤΟΘΝΗ 
ΟΚΕΤῈ 
λιω οο, ΓΟΝΆΡΧΟΝΤΟ 
1717 ΕἾΤ Ε 
ΒΕΘΕ 8 ᾿ἈΝΑΆΟΤΆΟΘΟΚΡΙΝΟΝΤῊΝ 
ΓΗΝ 
ΟΤΙΟΥΚΑΤΤΑΙΚΔΗΡΟΝΟΜΗ 
ΟΗΟΘΘΝΊΤΆΟΙΝΤΤΟΙΟΘΘΝΘ 
ΟΙΝ " τ 
πεὶ'͵, ὡληψαλμουτωλολφ᾽ 
()δετιεομοιώ ΘΗΘΘΤΆΙΟΟΙ 
8 ΟΥ̓ΙΒ ΒΊΜΙ5 ΜΜΗΟΙΓΗΓΘΟΗΟΜΗΔΘΙΚΆΑ. 
ΠΡΑΥΝΉΗΘΟΘΟ 
ΟΥ̓ ΕΘΟΕ ΟΤΙ Δ ΟΥΟΙΕΧΘΡΟΙΟΟΥ 
ΗΧΗΟΆᾺΝ 
ΙΞΚΞΙ ΙΟΙΜΕΙΟΟΥΝΤΘΈΘΟΟΘΗ. 
βανκεαφΆλην 


15. Ῥρ. 81, 1---5. δ --82, 3. 


| 


Ό 


ὃ ΒΤ ΕΤῚΤ 


ν 5ΟΝΕῈ ονὸ 


ΙΝΌΙΟΑΤΕ 


ΕΕΙΡΙΤΕ ΡΑΥΡ 


ΝΕΒΟΙΕΒΕΥΝΤ 


ΕἸΠΙΓΟΝΆΔΛΟΝΟΟΥΚΑΓΓΕ ΞΡ ΡΟΡΥΠΥ͂Μ 
ΠΆᾺΜΝΟΥΡΓΘΥΟᾺΧΝ ΤῸ 
ΓΝΜΟΜΗΝ 
ΙΞΔΑΔΙΕΒΟΥΧΘΕΥΟΘΆΝΤΌΚΑ. 
ὃ ΤΑΤΟΟΝΑΓΙΟΝΟΟΥ 
ΕἸ ΤΟΝΔΟΥ ΓΕΙΆ ΘΣΟᾺΕ ΡΙΧΕΕΥ͂ΝΤ 
ΘΡΘΥΘσΟΟΜΕΝΑΥΓΟΥΟ 
ΘΣΘΘΝΟΥῸ 
ΚΑΟΟΥΜΗΜΙΝΗΟΘΗΤΌΟΝΟ 
10 ΜΑΆΑΙΗΛ ΕΤῚ 
ΟΤΙΕΞΚΟΥΧΘΥΘΟΆΝ ΤΟΘΝΟΜῸΟ αονῦ (θαΙΤΑν 
ΝΟΙΔΧΕΊΙΤΙΤΟΛΥΛΥ ΤῸ 
ΙΚΑΙΓΑΟΘΟΟΥ ΔΙ ΆΘΗΙΚΗΝ.ΙΘ 
ΘΕΝΤῸ 
1ὸ ΤἈΟΘΟΚΗΝΟΩΟΜΑΓΤΓΆΓΟΩΟΝ,ΔΟΥ 
ΜΑΙΛΩΟΝΙΚΑΙΟΙΙΟΜΆΗΛΙΤΆΙ 
ΜΟΩΛΧΕ᾿ ΚΑΙΟΙΆΓΆΡΗΝΟΙ ΜΟΑΒ 
ΓΕΚΑΛΧΛ ΚΟΟΆΜΜΟΟΝΚΑΙ 
ἉἈΜΆΔΗΚ' 
0 ἈΧΧΟΦυΥλοιΜΈ ΤΆ ΤΩΝ 
ΙΚἈΓΓΟΙΚΟΥΝΤΩΟΝΤΎΡΟ ' 
ΕΤΕΝΙΜ ΑΒ ΚἈΑΙΓΆΡΙΚΑΙΧΟΟΟΥΡΌΟΥΝ 
ΤᾺΡΕΓΕΝΕΤΟΜΕΤΑΥ ΤῸ 
ΘΓΕΝΗΘΗΟΆῚΧΝΘΕΘΙΟΆΝΤΊΆΗΜ 
γιντοιουϊοιθολωτ,. 
ΒΔΟ 11.118 ΤΟΙΗΟΘΟΟΝΑΥ ΓΟΪΟΘΓ ΤῊ 
ΜΆΔΙΑΜΚΑΙ ΤΟΩΟΙΟΆΡΑ. 
ΘΟΟΪΆΚΙΝΒΝΤΤΟΧΙΜΑᾺΡ 
ρβρωϊκιοῶν 
ὈΙΒΡΕΒΙΕΒΕΥΝΤ ΕΣΟΆΧΘΘΡΘΥΘΗΟΆΝΟΝΆΘΕΟΝ 10 
ΩΡ 
ΘΓΕΝΗΘΗΟΆΧΆΝΟΩΟΘΙΚΟΠΙΡΟΟ 
ΤΗῊΗΓΗ 
ΡΟΝΕ ΡΕΙΝΟΙΡ ΘΟΥΓΟΥΟἈΥΛΡΧΟΝΤ ἈΟΛΥΤΕΝ 
ΟΟΤΌΟΝΩΡΗΚ' 1ῦ 
ΙΑ ΖηΗ Κ᾿ ΚΖεεαειάι 
ΟΜΝΕΒ ΡΕΙΝ ΟΑΆΜΆΝΑΨ{ΠΆΝΤΤ ἈΟ ΤΟΥ Ὸ 
ἈΡΧΟΝΤΆΟΘΛΥΤΟΩΝ 
ΟΙΤῚΝΘΟΘΙΙΤΟΝΚΆΗΡΟΝΟ 
ΜΗΟΘΟΟΜΕΟΝΘΑΥ ΓΟΙΟ ΤῸ 0 


ὧι 


70 . Ῥ, 82, 4--- 8. 8--- 18. 


ἈΓΙΧΟΤΗΡΙΟΝΤ ΟΥΘῪ 
ΟΘΟΜΟΥΘΟΥΛΥ ΤΟΥοῶς 
ΤΡΟΧΟΝ 
ΦΟΚΑΧΛΑΜΗΝΚΑΓΆΠΡΟ 
δ ΟΟἸΙΤΟΝΆΝΕΘΜΟΥ 
σοι υΆλασθι 
ἈΡΥΜΟΝ 
ΦΟοσθιφΦλοσ ΚἈΑΤΑΚΑΥΌΆΣΙ 
ΟΡΗ 
ιο ΟΥΤΩΟΚΑΤΆΛΙΩΣΗΟΛΥ 
ΤΟΥΟΘΕΝΤΉΚΑΤΑΙΓΙλΙοδ 
ΚΟΑΘΝΤΗΟΡΓΗΟΟΥΤΆΡΑ 
ΣΗΟΛΔΥ ΓΟΥῸ 
ΤΧΗΡΩΘΟΝΤΆΤΡΟΟΩΤΤΑΆ 
Ι᾿ ΑΥ̓ΤΩΟΝΑΆΑΓΊΙΜΙΆΟ 
ΚΑΑΙΖΗΤΗΘΟΩΘΟΘΙΝΤΌΟΝΟ 
ΜΆΟΟΥΚΕ 
ἈΙΟΧΥΝΘΗΤΌΏΟΆΥΝ ΚΑΙ 
ΓἈΡΑΧΘΗΤΌΏΟΆΝΘΙΟ 
20 ΤΟΝΑΙΩΟΝΑΓΟΥΆΙΩΟΝΟ 


ΚΑΙΘΝΤΡΑΠΙΗΤΌΟΘΑΥλΜΝΙς σ΄ 


ΔΙΠΟΛΕΘΟΘΟΣΟΆΝΙ 
ΕΤΥ ΟΟΟΝΟΒΟΑΝῚ ΚΑΙΓΝΟΥΓΟΟΟΔΛΙΝΟΤΤΊΟΝΙΟ 
ΜλΆΟΟΙΚΟ β 
ΟΥ̓ΜΟΝΟΟΥΥΊΟΤΌΟΘΙΤ 
ΠᾺΟΧΝ ΤΉΝΓΗΝ 
ΘΙΟΤΟΤΤΕΆΟΟΥΤΙΘΡΤῸΝ 
ἈΗΝΟΝΤΟΙΟΥΤΟΙΟΚΟΡΕ 


ΤΙΓ γλλμ ΟΟ"- 
ΟΥ̓Α͂ ΡΙΠΕΟΤΑ (ἰδελγαπητλάτλς Ἰ(ΞἩΝΟΜΆ. 
ΤἈΟΟΥΚΘΤΟΝΔΑΥΝΑ. 
μἐ:.ὧὡ΄ὡν 


᾿ ΘΒΠΙΤΠΠΟΘΕΙΙΚΜΕΙΚΆΘΙΠΘΙΗ 
ὙΥὙΥΧΗΜΟΥΕΙΟΤΆΟ 
“ λυ ΤΟΥ ΚΥ 

ΟΟᾺΚ ΜΕΥ͂Μ ΗΚΑΡΑΙΑΜΟΥΚΔΟΗΟΆΡΞ 
ΜΟΥΗΓΆΛΧΛΆΑΙΆΟΆΧΝΤῸΟ 
ΕΘΕΤΘΝΖΟΩΝΤᾺΆ. 

ΕΤΕΝΙΝ ΙΞ“ὡΟΓΆΡ ΟΤΡΟΥΘΙΟΝΘΥ 
ΡΕΝ ΘΑΥ ΤΟΩΟΙΚΙΆΝ 


80 Ῥρ. 82, 13 --- 18. 18 ---88. 4. 


ὉΒ ΜΕΥ͂Β ΡΟΝΕ 


ΒΙΟΥ͂Τ ΙΟΝΙΒ 


ΙΤΔΑ ῬΒΕΟΡΡΕΕΙΒ 


ΙΜΡΙΕ ΕΔΟΙΕΒ 


ΕΕΥΒΕΒΟΑΝΤ 


ΚἈΑΥΓΡΥΓΩΝΝΟΟΙΆΝΕΛΥ ΤῊ 
ΟΥ̓ΘΗΟΘΕΙΓΑΝΟΟΘΟΙΆΕΛΥΓΤΗῊΘ 


᾿ΓἈΑΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙΆΘΟΥΚΕ ΑΙΤΑΒΙΑ ΤΥ͂Α 
ΤΩΟΝΑΥΝΆΜΕΩΝΙ 
: ΟΞΒἈΟΙΆΘΥΟΜΟΥΚΆΙΟΘΌΟΝΙ 
ΜΑΆΚΑΆΡΙΟΙΟΙΚΑΓΓΟΙΚΟΥ ΒΕΑΤῚ ΟΥ̓ ΗΑΒ 


ΓΕΟΘΝΤΟΩΟΙικῶσοΥ 
ΘΕΙΟσΤΟΥΟΙΟΝΆΟΘΟΤΤΩΝΙΆΙ 
ΟΝΟΩΟΝΑΆΑΙΝΘΟΟΥΌΟΙΝΟΕ 
10 ΜΑᾺΆΚΆΑΡΙΟΟΆΧΝΗΡ ΟΥ̓ΘΟΤῚ ΒΕΑΤΥΒ ὙΠ 
ἈΝΤΙΧΗΜΨ Ιλ ΤΩ 
πΠΆΡΑΟΟΥ 
ἈΝἈΆΞΒΑΟΘΙΟΘΝΤΉΚΑΆΡΔΟΙΣ. 
ΧΥΓΟΥΛΙΕΘΕΤῸ 
1ὅ ΟἸΟΓΗΝΚΟΙΆΔΧΔΛΑ ΤΟΥΚΑΆΑΥ 
ΘΜΟΩΟΝΟΟΘΕΙΟΓΟΊΤΟΝΙ 
ΟΝΝΕΘΕΤῸ 
ΑΙ ΓᾺΡ δὐλογιλολῴοσθι ΕΤΈΝΙΝ 
ΟΝΟΜΟΘΕΤῸΟΟΝ 
20 ΤΤΟΡΘΥΘΟΟΝΤΆΙΕΙΚΔΥΝΑ. 
ΜΕΟΩΦΟΘΙΟΛΔΥΝΆΜΙΝ 1 
οφϑησεταιοθϑοτωνθεῶ,. 
ΕΝΟΕΙΟΩΝΙ 
ὈΝῈ ὉΒ ΝΗ ΚΕαΟΘΟΤΩΟΝΔΑΔΥΝΆΜΕΩΝ 
ΘΙΟΛΚΟΥΘΟΝΤΉΟΤΠΙΡΟΣΝ 5 
ΘὙΥὙΧΗΟΜΟΥ 
ΕΝΝΟ ΤΙΟλΙ ΟΘοϊλ κοὐ κ᾽ 
ΡΕΟΤΕΟΊΟΚΝ Νὰ ὙΤΤΕΡΑΟΠΙΟΤΆΑΜΜΟΟΝΙΔΕ 
ΟΘΟο 
ΚἈΑΙΘΙΠΙΕἈΧΘΥ̓ΟΝΘΙΟΤΌΠΡΟ 10 
ΟΟΤΙΟΝΤΤΟΥΧΥΟΘΟΥ 
ΟΥ̓ΙΑ ΜΕΙΙΟΙ ΟἽ, ΓΙΌΓΟΝ ΗΝΜΕ ΓᾺΜ Ιλ. 
ΘΝΤΑΙΟΧΥ ΧΑΙΟΟΟΥΎΤΙΕΡ 
ΧΙ λλο. 

ΕΜΕΟῚ ΑΒΙΕΟΤ ΘΣΘΆΘΞΣΆΜΗΝ ΠἈΡΆΑΡΙΠΤΕ 15 
ΟΘΑΙΘΝΤΟΙΚΩΟ ΤΟΥ 
ΘΥΜΟΥΜΆΆΛΛΟΝ 

ΗΟΙΚΕΙΝΜΕΕΝΟΚΗΝΩΜΜΆΑ. 
ΟἸΝΆΑΜΑΡΤΟΩΧΛΟΩΝ 
ΩΥΙΑ ΜΙΒΈΒΙΣ ΟἿ ΕΧΕΟΝΙΚΑΙΆΆΧΗΘΕΙΆΝ 20 


91 Ῥ5. 88, 4---8. 8-- 12. 


ἈΓΆΠΙΆΚΟΟΘΟ 
ΧΑΡΙΝΚΑΙΔΟΣ ἈΝ ΩΟΘΙ 
Ι(σ ΟΥ̓ΟΤΕΡΗΓΗ ΓΆΧΓΆΘΑ. ΝΟΝ ΡΕΙΝΑΒΙΤ 
“ΤΟΥΟΙΠΟΡΘΥΟΜΕΘΝΟΥῸ 
5 ΕΝΆΚΆΚΙΑ. 
ΞεΕΟΘΟΤω ΝΑΔΥΝΆΜΘΩ. 
ΜΆΚΆΡΙ ΟΟἈΧΝΟσΘΟΘΆΠΙΖΟΣ. 
ΕἸΤΙΟΟΙ’- 
11. ΕΙΟΓΟΤΕΧΛΟΟΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΚΟ 
ι ρβεύλλμ οστωλλλ' 
( γλοόκη ΟἈΟΙΚΞΕΤΉΝΓΗ. ΒΕΝΕΘΙΧΙΒΤΙ Ὁ 
σΟΥ 
ἈΠΕΟΤΡΕΥ ἈΟΤΉΝΆΙΧΜΑᾺ 
ἈΟΩΔΟΙΆΝΙΆ Καλκ᾽ 
τῷ ἌΚΡΗ ΙΞΙἈΟΓΆΑΘΆΝΟΜΙΆΟ ΠΝΕΝΙΒΙΒΤΙ 
τωλλσουΥ 
βικαλυυλοπλολοτάοα 
ΜΑΆΑΡΤΙΆΟΛΥ ΤΩΝ 
ΙΞΚἈΑΤΕΙΤΑΥΟΔΧΟΤΙΆΟΧΝΤῊ ΜΠΤΙΘΑΒΤΙ 
0 ΟΡΓΗΝΟΟῪ 
ἈΠΘΟΤΡΘΥΔΟΛΙΤΟΟΡΓΗΟ ' 
ΘΥΜΟΥΘῸΟ 
ΟΟΧΥΕΒΤΕ ΝῸ Ε6Π| δ Ρ οὐο δεν μἌσΟΟΘΟο 
ΤΟΝΟΟΣΤΗΉΡΙΩΟΝ Ημω) 
ΚΑΙ ΤΟΟΤΡΟΕΘΥΟΝΤΌΝΘΥ ο δ 
ΜΟΝΟΟΥΆΦΗΜΩΝ 
ΝΥΜΟΥΙΡ ΜΗΘΙΟΤΟΥΟΛΔΙΩΟΝΆΟΘΟΡ 
ΓΙΟΘΘΗΘΗΜΙΝ 
ΗΛΙΆΑΤΕΝΕΙΟΤΉΝΟΡΓΗΝ 
ΟΟΥ̓ἈΙΤΟΓΕΝΘΆΟΘΙΟΓΕ 10 
ΝΕᾺΝ 
5 ΤΥ ΟΟΧΨΕΚΒνΒΟΘΟ ΟὙΕἸΤῚ! ΟΤΡ εὔλαλος ζΖζοω 
ΦΟΗΘΗΜΆΟΘ 
κυολλοοοου θύραν 
ΘΗΘΕΤΆΔΜΕΠΤΙΟΘΟΙ 15 
ΟΤΈΝΘΌΕ ΧΟΒΙΒ Ι ΣΟΝΗΜΙΝΚΕΤΟΘΆᾺΘ 
ΟΟσΟΟΥ 
κα ΤΟΟΟ ΓΗΡΙΟΝΟΟΥ 
ἈΦΟΗΘΗΜΙΝΙ 
ΑΥ̓ΡΠΙΑΝΜ »,'«κογΊγοο ΜΑΥΓΙΧΔΟΛΗΓΗ 20 


83 ΡΒ. 88, 132-84, 4. 4-- 9. 


ΙΥΒΤΙΟΙΑ 


10 


ΕΝΝΕΜΟΙΙΙΘΟΟΘΟ 
ΟΤΙἈΧΧΗΟΘΗΘΙΡΗΝΗΝΘΕ 
ΤΙ ΓΟΝἈΛΧΟΝΑΥ ΓΟΥ 
ΙΞΙ ΕΠ! ΤΟΥΘΟΟΙΟΥΌΣΥ 
ΚἈΑΙΕΙΤΙ ΓΟΥΘΘΊΤΠΟΤΡΘ 
ΦοΟΝΤΆΟΚΑΡΑΙΆΝ 
ΕΠΑΥΤῸΝ 
ΠΧᾺΑΗΝΕΓΓΥΟΤΏΌΝΦΟ 
ΕΟΥΜΕΝΟΜΆΑΥΤῸΝ 
ΤΟΟΟΩΤΉΗΡΙΟΝΑΥ ΤΟΥ 
ΤΟΥΚΑΓΑΘΟΚΗΝΟΣΟΆΙΔΟ 
ΞΣΧΝΕΝΤΉΓΗΗΜΟΩΟΩΝ 
ΕἈΘΟΟΚΑΙΆΧΗΘΟΘΙΆΟΥΝ 
ΗΝΤΉΟΘΆΣΝ 
ἈΙΙΚΙΟΟΥΝΗΚΆΙΕΙΡΗ 
ΝΗΚΑ ΓΘ φΦιληολν 
ἈΛΗΘΘΙΆΑΘΚΤΉΗΗΟΓΗΟΘΟΆΝΕ 
τι λανκλιλυκοοΥ 
ΝΗΘκ ΤΟΥουνουλιακυγε 
ΙΞΟΓᾺΡΟΚΟΔΛΟΌΟΘΘΙΧΡΗ 
ΟΤΌΟΤΉΗΤΆ. 
ΙΞΑΙἸΙΗΓΗΗΜΩΟΝΆῸΩΟΘΙ 
ΤΟΝΙΚἈΡΙΤΟΝΑΥΤΗΘ 
ΚΙΟΟΥΝΗΉΘΝΟΤΟΝ 
ἈΥΓΓΟΥΤΙΡΟΙΤΟΡΘΥΌΟΗΤ' 
ΙΚΞΛΔΙΘΗΟΘΘΙΕΘΙΘΟΟΛΔΟΝΙΤᾺΆ. 
ΔΟΧΕΗΜΑΆΤΓΆΔΛΥΤΟΥ "- 
ΤΡΟΟΘΥΧΗΤῸΌΣΔΑ, λ΄ - 


ἰνομινὰ ὑδὲ ΟΝ ΙΚΕΤῸ ΟΥ̓ΟΟΟΥ 


ΙΞ«ἈΙΕἸΤΑΚΟΥΘΟΝΜΟΥ 
ΟΤἸΤΙ ΤΟΩΟΧΟΟΘΙΚΆΜΤΕΝΗΟΘ 
ΘΕΙΜΙΕΓῸὼ : 


ΟΥ̓ΞΤΟΌῚ ΑΝΙΜ φγλᾶξο ΜΗ ΝΎ ΧΗ Ν 


ΜΠΝΕΒΕΙΝΕ 


88 


ΜΟΥΟΤῚ ΟΟΙΟΘΟΘΙΜΙ 
ΠσΟΟΟΟΝΤΤΟΝΔΑΟΥΧΟΝΟΟΥ 
ΟΘΟΜΟΥΤΓΟΝΘΆΤΤΙΖΟΝ 
ΤΓΆΘΠΠΙΟΟΙ 
ΘΆΘΒΗΘΟΝ ΜΕΙΚΘΟΤΊΤΙΡΟΟ 
σΟΕΚΟΘΙΚΡΑΞΣΟΜΆΙΟΛΗΝ 
ΤΗΝΗΜΒΘΡΆᾺΝ 


Ῥᾳ. 84, 5--18. 18 -ϑ85, 8. 


ΕἼ Κ5ΓΝνἘ 5005 


ΝΕΚΥΜΤΑΜΕΝ 


ΜΙΒΕΠΙΟΟΒΌΙΑ 


ΥΕΒΙΤΑΒ ΠΕ Τ 


ΕΤΕΝῚ ὈΝΒ 


10 


ΕὙΦΡΑΝΟΝΤΉΝΨΥΧΗ. κΆ. 
“ΤΟΥΔΟΥΧΟΥΘΟΥ 

ΟΤῚ ΠΡΟΟΘΟΘΗΡΑΤΉΝΝῪ 
ΧΗΝΜΟΥῪ β 

ΟΤΙΟΥΙΚΕΧΡΗΟ ΓΟΟΚᾺΟ ΟΥ̓Ο ΤΥ ΝΕ 


ΔΥΆΙΒΥΒ ῬΟΙΡΕ ἢ 


ΙΝ ΙΕ ΤΕΙΒΥΓ 


ΝΟΝ ΕΒΤ Β1Μ 


ΟΣ ΟΕΝΤΕΒ 


10 


ΕΤΤΕΜΘΕ 
ΚὉΕΡΥΟΩ ΤΗΝΥΎΧΗΝ 
ΜΟΥΈΕΣΑ.ΛΟΥΚΑΓΓΟ) 
ΤΆΓΟΥ 
ΟΘΟΤΤΆΑΡΑΆΝ ΟΜΟΙΘΤΙΙΆΝΘ 05 ΝΙΩΝῚ 
ΟΤΉΘΟΆΝΝΕΘΤΤΕΘΜΕ. ; 
ΙΞΑΙΟΥΝΆΑΓΩΓΗΙΚΡΆΤΆΙ 
ΟΝΕΖΗΤΉῊΟΆΑΝΤῊΝ 
ΧΗΝΜΟΥ 
ι ΚΑΛΟΥΤΙΡΟΘΘΕΝΤΤΟΘΟΕΘ 
ΕΝΟΩΊΤΠΙΟΝΆΑΥΤῸΟΩΝ 
ΙΚΞΑΑΟΥΚΕΘΟΘΟΜΟΥΟΙΚ ΙΡ Ε΄ ΤΥ ΓΝῈ ΓΝ 
ΜΟΩΟΝΙΚΑΙΘΆΘΗΜΟῸΝ 
ΜΆΚΡΟΘΥΜΟΟΚΑΙΠΟΛΥ 
ιὖ ΕἈΕΟΟΚΑΙΆΛΗΘΘΙΝΟΘΟ 
ΕἸ ΒΑΕΘΥΌΝΘΙΤΘ ΜΕΙΚΆ. ΠῈΒ (ΕΝ ΜῈ 
ΕἈΘΗΘΟΌΝΜΘ 
ἈΟΟσΤΟΚΡΑΤΟΟΟΟΥ ΤῸ) 
ΤΟΥ 
20 ΚἈΑΟΘΘΦΘΘΟΝΤΤΟΝΥΙΟΝΤΗΘΝΟ 
ΤΑΙ ΔΙ σΚΗ ΟΟΥ ' 
ΒΑΓ ΜΕΟΥ͂Ν ΠΟΙΗΟΟΝΜΕΓΕΜΟΥΌΟΗ 
ΜΕΙΟΝΘΙΟΆΓΆΘΟΝ 
ΞΑΙἹΙΔΕΤΩΟΟΘΆΑΝΟΙΜΘΙΟΟΥ 
ΤΕΟΜΕΟΚΑΙΆΙΟΧΥΝ ΘΗ... ϑ 
ΤΩΟΘΆΧΝ 
ΟΤΙΟΥΚΕΘΕΟΗΘΗΟΆΟΜΟΙ 
ΙΞ“ΑἸΠἈΆΡΕιΑΆΘοΆΟΜο- 
ΤςΞ ΤΟΙΟΥΤοΟΙοκορούλλμος 
Ολης- ιυ 
γυχραδενταί )} ΘΟΜΘΑΙΟΙΧΥΓΓΟΥΘΝΤΌΙΟ 
ΟΡΘΟΙΤΟΙΟΆΓΙΟΙΟ 
ἈΓΆΤΙΧΙΚΟΤΤΑΟΤΤΥΆΧΆΟΘΟΕΙΟΩΣ) 
ὙΠΘΡΙΙΆΑΝΤΆΓΆΘΚΗΝῸΩ 
ΜΑΓΑλς κ᾽ 18 
ΔΜΟΒΙΟΒΑ δΔΕΘΔΟΣΑΟΜΕΝΆΑΘΆΑΛΛΗΘΗ 
ΤΕΡΙΟΟΥΗΠΟΛΙΓ ΤΟΥΘῪ 
ΜΕΜΟᾺΚ ΕΠῸ ΜΙΝΗΟΘΗΟΘΟΜΑΙΡΆΔΛΕΙ ΚΑΙ 
ΕἈΒΥΧΟΝΟΟΤΌΙΟΓΙ 
ΝΜΟΩΟΙΚΟΥΟΙΝΜῈΕ ωυ 


ὧι 


ϑὅ 5. 85, 13 -1θ6. 16 --- 86, 4. 


κα ουλαλοόοφύλοικλι ἘΘΟΕ ΑΙΜΕΝΙΘΈΚΕ 
ΤΥῪΡΟΟΚΑΙΆΧΟΟΤΩΩΝ 
ἈΙΘΙΟΊΤΟΝ 
ΟΥ̓ΤΟΙΕΓΕΝΗΘΗΟΆΝΕΟΚΘΙ 
ῦ ΜΗΤΉΡ ΟΘΙΟΝΕΡΘΙΆΝΟΟ ΝΥΜΟΥΙΟ 810Ν 
ΚΑΟΑΙΚΝΝΟΟΘΓΕΝΗΘΗΘΝΑΥΤῊ 
Ιἶ2οολΥΑῃγοσεθομελιῶσεν 
ΧΥΓΓΤΗΝΟΥΝΊΟΤΟΟ 
ΚΟΔΙΗΓΗΘΘΤΆΙΘΝΓΡΆΦΗ Ν8. ΝΑΒΝΑΥΙΤ 
10 ἋΔΛΟΟΟΝ : 
ΚΟΧΡΧΟΝΤΟΩΟΜΤΟΥΤΟΩ. 
ΤΟΝΓΕΓΕΝΗΜΕΝΟΩΝ 
ΕΝΑΥΓΤΓῊ 
ος ΕΥ̓Φ ΡΧΙΝΟΜΕΝΟΝ ΒΙΟΥ͂Τ ΚΑΕΤΑΝΤ 
Ιδ ΠᾺΆΝΤΟΣΝΗΙΚΆΑΓἊῸΟΙΚΙΆ. 
ΟΟΥΕΝΟΟΙ:- 
ΦΛΗΥΧΑΜΟΥ ΤΟΙΟΥΤΟΙΟ 
ΚΟΡΕΘΙΟ ΤΟΤΕ ΧΟΟΥΤΙΒΡΜΆᾺ 
ΕἈλΕΘ’ΤΟΥΧΙΤΟΚΡΙΘΗΝΆΙΟΥ 
Ὁ Τ|2Ζ ΕΟΘΩΟΟΛΙΜΆΑΆΝΤΟΣΟΡΆΗΛΙ ΤῊ 
ΡχῈ ὑΒϑλυνῖ [ΚΕ ΟΘΟΤΗΘΟΩΤῊ ΡΙΆΟΜ ᾿ 
ΗΜΕΡΑΟΘΚΘΙΚΡΆΞΑΚΑΙ 
Εν ΜΚκ᾽ τε Ν ΜτΊΙονοδ 
ΤΕΕΤῚῚΝ ΟΟΝΒΡ ΕἸΟΘΆΑΘΑΪΓΓΟΣΘΙΝΟΟΤΤΙΙΟΝῸΟ 
ἩΠΡΟΟσΘΥΧΗΜΟΥ ὃ 
ΚΞΚΑΟΜΝΜΟΝΤ ΟΟΥ̓ΟΟΟΥΕΙΟ 
ΤῊΗΝΑΘΗΟΘΟΙΝΜΟΥ 
ΦΥΊΑ ΠΕΡΙΕΤΑ ΟΤΙΕΠἈΗΟΘΗΚΆΑΙΚΟΦΟΝΗ 
ΥΥΧηΜΟοΥ 
ΚΑΙΗΖΩΟΩΗΜΟΥ ΤΟΧΟΔΛΗ τυ 
ΗΓΓΊΘΟΕΝ 
ΑΕΒΤΙΜΑΤΥ͂Β ΤΠΡΟΟΘΆΑΟΓΙΟΘΗΝΜΟΕΊΛΔ. 
; ΤΩΟΝΙΚΑΤΆΒΑΙΝΟΝΤΕΝ 
ΕΙΟΆΆΙΚΚΟΝ 
ΕΓΕΝΗΘΗΝΟΣΟΘΙΆΝΟΟ Ιὖ 
ἈΞΟΗΘΗΤΌΟΘΘΝΝΘΚΡΟΙΟ 
ΕἈΘΥΎΘΕΡρΡΟΟ 
δΙΟΥ͂Τ ΝΥΠΝΕΒΑΤΙ(Ος ΕἸΤΡΑΥΜΑΙΓΓΙΚΆΘΟΥ 
ἈΟΝΤΘΟΘΝΤΆΦΩΩΝ 
ΟὙΚΕΜΝΗΟΘΘΗΟΘΕΤῚ 0 


80 Ῥᾳ. 80, 4---817, 1. 1--6. 


ΙΚΑΙΛΥ ΓΟΙΕΙς ΤΉΟΧΕΙ ρος 
ΓΟΟΥ̓ΑΤΙΘΟΘΘΗΟΘΑΆΝ 
ΘΘΕΝΤΟΜε ΕΝΑΚ και ΡΟΒΝΈΚΝΥΝΤ 
ΤΟΣΓΆΩ 
ὃ ΘΝ ΟἸΚΟΤῚΙΝΟΙΟ ΚΑ ΟΙς ΙΆΘΑ. 
ΝΑΟΥ͂ 
“ΠΡΜΘΘΠΘΟΤΗριχΘηοϑΥ, 5ΨΡΕΙΣ ΝΕ 
ΜΟοσσοΥ 
ΚΑΙΙΤΆΝΙΤΑΆΟΚ ΓΟΥΟΜΕΤῈΕῈ 
1 «ΡΙΟΜΟΥΟΘΟΥΎΘΊΤΗΓΑ. 
ΓΕΟΘΤΠΖΕΜε 
ΠΕΈΜΆΑι ΓΥΝΆΑΟΤΤΟΥῸ ΓΝ Ω ΠΟΝΟΘΕ ἘΕΟΙΞΤῚ 
“ΓΟΥΟΜΟΥΆΙΕΜ ΟΥ̓ 
ΕΘΕΝΤΌΜε ΒΕΔ ΘΑΥΓΜΑΆ. 
1ῦ ΕΘΧΑΥ ΤῸΙΟ 
ΤΠΤΆΡΕΔΛΟ ΘΗΝ, ΟΥ̓ΚΘΣΕ ΤΠΑΡΙΤΥΝ ΚΥΝ 
ΠΙΟΡΘΥΌΜΗΝΙ 
οἰιοῷφϑᾶλμοι ΜΟΥΉΘΘΕΝΙΗ 
ΟἈΝΑΤΤΟΙΤΤ ΧΆ Ο 
20 ΘΟΙΚΕΚΡΑ ΣΑΤ,ροσσαιςζα ΟΡΆΜΑΥῚ. 
ΟΆΗ ΜΨΓΗΜΝΗΜΕΡΆΝΔΙΕΙΠΕ 1 
'ΓἈΑΟΑΆΑΤΙΡΟΟΟΕΤΆΟΧΕΙ Ρλςο 
ΜΟΥ 
ΔΎΩ ΜῸΒ ΜΜΗΤΌΙΟΝΙ ΕἸΚΡΟΙΟΙΤΟΙΗΉΘΗς 
ΘΑΥΜΜΔλΟΙΆ. ὃ 
ΗἸᾺΟΓΡΟΙΆΝΆΑΟΤΗ ΟΟΥΌΙΝΙ 
ΚΑΙΕΘΣΟΜΟΆΧΟΓΗ ΟΟΝΤΆΙΟΟΙ 
ΝΎΜΩΨΙ ΝΑΙ ΜΉΔΙΗ ΓΗΓΕἾΓΑΙ ΤΊ ΟΕ Ν ΤῸ 
ΤἈΦωτοσδλε ΟσσοΥ 
ΚΑΙ ΓΗΝΆΛΗΘΕΙΆΝΕΟ ΟΥὙῈΝ, τ 
ΓΗΛΙΠΟΔ,Α. 
ΝΥΜΟΥΙ ΟΟΟΥ͂ ΜΗ ΓΝ ΟΘΗΟΓΕΤΆΙ ΕΝ ΓΟ) 
ΟΚΟΤΙΤἈΘΑΥΜλοΟιλΟΣ 
ΙΚΑΙΗΔΙΚΔΙ ΟΟΥ̓ΝΗΟΘΟΥ 
ΘΟΝΓΗΘΙΠΙΆΘΆΑΗΟΜΕΝΗ 15 
ΕΤΈΘΟ ΑΡ ΤΕΡΚΕ ΚΆΜΕ ΓΟΠΡροσσδκεεικε 
ΚΡΆΞΑ 
ΚΑΥΓΟΙΤΡΩΊΗ ΤΡΟΟΘΥ 
ΧΗΜουπροῴφϑλοηςε 
ΥΤ ΟΥ̓. ὈΝᾺ ΜΙΆ ΓΙ ΘΑΠΠΟΘΕΙ Ο ΤῊ Ν 0 


57 Ῥξ, 87, 6--- ἰθ. 10-- 1ὅ. 


5. ΠΗ 


ΨΥΥΧΗΝΜΟΥ 
ἈΠΟΟΤΡΕΦΘΙΟσΤΟΤΊΡοΟὼ 
ΤΟΜΟΟΥΆΠΕΜΟΥ 
ΠΤ ΤΩΟΧΟΘΕΙΜΙΕΓΏΚΆΙΕΝ 


ΙΞ(ΟΤἹΤΤΟΙΟΕΚΝ ΘΟ ΓΗ ΤΌΟΜ 
ΥὙγωθθιολθθτάσινῳ 


ΘΗΜΚΆΑΙΕΣΗΤΤΟΡΗΘΗΝ 
ΕἸΤΕΜΕΔΙΗΧΘΟΝΑΆΙΟΡΓᾺΆΙ 
οσοΥ 
ΟΙἸΞΡΟΚΕΡΙΟΜΟΙΟΟΥΈΣΘ 
ΤἈΡΑΞΆΝΜΘ 
εἰ Υκλωσλν ΜΕῶσΟθι 
ΥΔΡ' 
ΟΧΗΝΤΉῊἨΝΗΜΕΡΆΝΠΕΡΙ 
ΕΟΧοΝ ΜΘΕΆΜΑΆᾺ 
ΕΜἈΆΚΡΥΝΑΆΟΆΠΕΜΟΥ 
ΦιλοΟΜ ΚΙ ΠΆΗΟΙΟΝ 
Κα ΓΤΟΥ̓ΟΓΝΩΟ ΤΟΥΟΌΜ 
ἈΠΟΤΆΛΧΆΑΙΙ͵ΙΟΩΡΙΆΟ" 


οΟΥ̓ΝΕοδθω λΙ ΘΑ Μ ΤΟΣ 


ΜΙΒΕΝΙΟΟΚΡΙΑΒ ἢ ἈΘΑΘΗΟΘΟΥΚΕΘΙΟΤΌΝΑΆΙ 


ΟΝ ΑΧΟΟΜΆΑΙ 


ΠΝ ΘΕΝΕΕΚΑΤΙΟΝ ΕἸΟΓΕΝΝΕΧΙ ΝΑΙ ΓΕΜΙΘΆᾺΝ 


ΟΥ̓ ὈΙΧΙΒΊΤΙ 


ΠΙΘΡΟΝΥῚ 


ΕΤ ΑΒΠΙΡΙΟΛΒΟ 


ἈΠΆΓΓΘΧΟΣΥΤΗΝΆΛΧΛΗ 
ΘΕΘΙΆΝΟΟΥΕΝΤΤΌΟ ΓῸ 
ΜΑΤΊΜΟΥ 

ΟΤἸΕΙΠ͵ΠἈΆΘΘΙΟΤΟΝΆΙΟΝΆΑ. 


ΡΑΥ͂ΡΈΘσΟ 


ΙΝ ΜῈ ΤΕΑΝΒΙΕΠΥ ΝΤ 


ΟἸΝΟΥ͂ ΡΕΠΕΒΥΝΊ 


ΕΠΟΝΟΑΒΤῚ ἃ ΜΕ 


ΟσΡΆΗ 
ἈΓΤῊ ; 


ΕἈΕΟΘσΘΟΙΚΟΔΛΔΟΜΗΘΗΟΕΓ'. 


ΕΝΤΟΙΟΟΥΝΟΙΟΘΤΟΙΜΑ. 
σϑηςαταλιηλληθειλοδ 
ἈΙΕΘΕΜΗΝΙΔΙΆΘΗΙΚΗΝ 
“ΤΟΙΟΕΚΑΘΙ «ΤΟΙΟΜΟΥ 
ωμοολλλλ τωλουλων 
ΕΟ ΤΟΥΔΙΩΟΝΟΟΘΤῸΙ 
ΜΆΘΩ ΤΟΟΠΘΡΜΆΟΟΥ 
ΙΚΞ ΑΙ ΟΙ ΙΚΟΛΟΜΗΟΘΟΦΘΙΟ 
ΓΕΝΕΆΑΝΚΆΙΓΕΝΘᾺΝ 
ΤΟΝΘΡΟΝΟΝΟΟΥ 


ΟΟΝΡΙΤΨΕΒΒΥΝΤ ΕΣΟΜΟἈΧΟΓΗΘΟΝΤΆΙΟΙ 


88 


ΟΥ̓ΝΟΙΤΆἈΘΑΥΜΒΜΔΟΙΑ. 


Ῥ5. 81, 1δ8---88, 1. 23--- 6. 


10 


15 


ΟΟΥΚΕ 
ΙΚΞὩΙΓᾺΡ ΤΗΝΆΛΗΘΘΙΑΆΝ 
ΓσΟΥ̓ΕΝΕκΚι ζἈΛΗΟΙΆ ΓΙ 
ΟΤῚΤΊΓΕΝΝ εφελλιοὶ σοω 
δ ΘΗΓσΟΕΤΆΑ ΓΟ .(Οὺ 
ΟΜΟΙΦΩΘΗΟΕΤΔΙΤΌΟ ΚΟ) 
ΕΝΥΪ]ΟΙΟΘῪ 
ΟΘΟΘΝΑΟΞΣΆΖΟΜΕΝΟΟΘΕΝ 
ΕΟΥΛΧΗΆΓΙΟΩΟΝ 
τὺ ΜΘγαοι οκθροσδοτί. 
ΘΤΤΙΤἈΝΤΆΟ ΓΟΥΌΠΤΕΡΙ 
κυκλωλυ ΓΟΥ 
ΙΞ ΞΟΘΟΤΩΟΝΔῪΝΑΆΜΕΟ) 
ΤΙἊἋἜΓΟΟΜΟΙΟΟΘΟΟΙ 
1δ ἈΥΝΑΓΓΟΟΕΙΚΕΙΚΔΙΗΆΛΧΗ 
ΘΕΙΆσοΟΥΚΥΚΑλ ὦ ΟΟΥ 
ΟὙΔΘΟΙΤΟΖΕΘΙΟΤΟΥΚΡΑΆ. 
ΤΟΥΟΤΓΤΗΟσΟΘΑΆΆΧΟΘΟΗΟ 
ΤΟΝΔΕΟΆΧΆΟΝΤΟΝΚΥ 
90 ΜΑΤΟΟΝΑΥ ΤΗΟΟΥ ΚΆΤΑ. 
ΤΙΡΑΎΝ εις. 
ΤΥ ἩΥΜΙΠΙΑΒΤ ΟὙΕΤΆἈΤΤΙΝΟΟΆΧΟΟΦΟΤΡΧ 


ΜΆΓΙΆΝΥΤΤΘΡΗῬανΝο 


ΕΝΤΘΕΡΑΧΙΟΝΙΤΉΟΘΛΔΥ, 
ΜΑΜΘΩΟΟΟΥΔΙΘΟΚΟΡβ 
ΤΙΟΧΟΤΟΥΟΘχθϑρογοοδ 

ΤΥΙ ΒΥΝΤ ΘΕ ΟὙΕΘΙΟΙΝΟΙΟΥΝΟΙΙΚΆΙΘΗ 
ΕΟΤΙΝΗΓῊ 
ΓΗΙΝΝΟΙΙΩ ΟΥΜ ΕἸΝΝΗΝΙΚΑΙ ΓΟ 
ΤἸΤΆΧΗΡΟΜΑΆΛλΥ ΤΗΟΟΥ 
ΕΘΕΜΕολιώῶῦολοο 
ΤΟΝΕΟΡΡΑΝΚΆΑΙΤΉΝΘΑΆ 
ἋΔλΟΟΆΝ ΟὙΕ ΚΞ“ΓΙΟΛΧΟ 
ΤΗΛΑΒΟᾺ ΕΤΉΒΕΜΟΝ ΘΆΕΒΟΣΡ ΙΚΑΙΘΡΜΟΝΙΜ' 
ΤΟΟΝΟΜΑΤΊΙ ΟΟΥ̓ΆΓΆΧ 
ΟΔΟΟΟΝΙ ΤΆ. 
ΟΟΟΘΟΚΡΆΧΙΩΟΝΜΕΤΆΛΥ 
ΟΙΝΜΆΚΟΟ ΓΙΔΟΟ 
ΕἸΕΜΕΤΥΕ ΚΡΑΤΩΟΘΗΤΌῸΗΧΘΕΟΙΡ ΟΟΥ 
ΥἹωθητωηλοϑιλοῦ 


99 Ῥμ. 88, 6--- 10. 10 --- 14. 


οΥΟ ΟΥΙΞ 


5 ΟΥἹ ΘΙΟΕΒΙΕΊΟΑΤ' 


ΝΕ ΒΚ ΥΙΕΤΥΤΥ͂ 


ΤῪ ΟΜΙΝΑΒΙΩ͂ 


10 


ΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΚΆΙΚΡΙΜΑ. 
ΕἾΤΟΙΜΆΟΙΆΓΟΥΘΡΟ 
ΜΟΥΌΟΟΥ 
ΘἈΘΟΟΚΆΑΙΧΆΑΗΘΘΙΆΠΡΟ ΜΙΒΕΒΙΟΟΒΌΙΑ 
δ ΤΤΟΡΒΘΥΘΟΟΝΤΆΙΤΡΟΤΙΟ 
ΟΟἸΤΟΥΘΟΟΥ 
ΜΆΚΑΡΙΟΟΟΧΆΟΟΟΓΙΝΟΣ) 
ΟΚΩΟΝΆΑΛΧΛΆΛΆΓΜΟΝ 
ΚΕΕΝΤΩΦΩ ΤΙ ΤΟΎΤΙΡΟ ὈΧῈ ΙΝ ΠΙΥ̓ΜΙΝῈ 
1:0 ΟΟΟἸΙΤΟΥΟΘΟΟΥΙΤΟΡΘΥΘΟΝΤ' 
ΚΔΑΙΒΝΤΩΟΟΝΟΜΑΆΓΙΟΟΥ 
ἈΓΆΛΧΛΆΑΙΆΧΟΟΝΤΆΙΟΛΧΗΝ 
ΤῊΗΝΗΜΒΘΡΆΝ 
ΚΞΔΙΕΝΤΉΗΛΙΚΙΟΟΥΝΗ 
ιδ ΟΟΥ̓ΥΥΩΘΗΟΘΟΝΤΆΙ 
ΟΤΙΙΚΛΧΥΧΗΜΑ ΓΓΗΟΛΥΝΑ. ΟΥΙΑ ΘΠΌΚΙΑ 
ΜΕΘΩΟΛλΥΤΟΝΟΥΘΙ 
ΚΑΙΕΝΤΉῊΘΥΔΟΙΚΙΆΟΟΥ 
ΥΩ θησΘ ΤΑΙ ΤΟΚΕΡΑῸ 
20 ΗΜΟῸΝ 
ΝῚ ΠΝ ΒΤ ΟΤῚ ΓΟΥΚΥΗΆΧΝΤΊΙΧΗΥΊΟ ' 
ΙΞΪᾷβΑΙὺ'ι.'᾿ ΤΟΥ ἉΓΙΟΥΙΗΧΕΆΟΙ 
ἈΕΩΟΘΗΜΟῸΟῸΝ 
ΤΥΝΟ μόῦντὺ5 ᾿ΓΟΤ ΘΟΘΆΧΛΧΛΆΑΗΘΆΧΟΘΝΟΡΆΟΘΙ 
ΤΟΙΟΥΤΟΙσΟΟΥ ἑ ο΄ ὃ 
ΙΞ ΙΒ ΠΑΘΟΘΕΘΕΜΗΝΕΟΗ 
ΘΙΆΝΕΙΤΙΔΥΝΆΤΤΟΝ , 
ΥὙὐωολθκλεκτονοθι 
ΤΟΥΧΆΧΟΥΜΟΥ 
ΙΝΝΕΝῚ ῬΑ ΘὙῪΡΟ "λα ΓΟΝΔΟΥΆΟΝ Ν) 10 
ΕΝΘΑΛΧΛΙΩΛΆΧΓΙΩΜΟΎΈΧΡΙ 
ΟἈΑΔΥ ΤῸΝ 
ΜΑΝΥΒΈΝΜ Η ΓᾺΡ ΧΕΙ ΡΜ ΟὙΟΥΝΆΝ 
β ΤΙΧΗΜΥ ἙΤΆΙλΥ ΤῸ 
ΙΞΑΙἸΟΚΡΑΧΙΟΝΜΟΥ ΚΑΤ 1δ 
ἸΟΧΥΟΘΙΔΥΤΟΝ 
ΝΗῚ ῬΡΙΟΕΤ ΟὙἸΚΩΟΦΨΡΘΧΗΟΘΙΘΧΘΡΟΟ 
ΕΝ ΓΟ 
ΙΞΑΙΥΤΟΟΆΝΟ ΜΙΆΘΟΥΎΤΙΡΟ 
ΟΘΗΟΘΙΓΟΥΚΆΚΟΩΟΛΙ 90 


90 ΡΒ. 88, 1ὖ --1ϑ, 19 --- 22. 


ἈΥ ΤῸΝ 
ΚἈΑΙΟΥΝΙΚΟΥΩΘΆΠΟΠΡΟ 
οὠττΟΥλΥ ΤΟΥ ΤΟΥῸ 
ΕΧΘΡΟΥΟΔΥ ΤΟΥ 
5 ΚΑΙ ΤΟΥΟΜΕΙΟΟΥΝΤΆΟ 
β ΧΥΤΟΝΤΡΟΙΤΟΟΘΟΜΑΙ 
ΚἈΑΙΗΆΧΧΗΘΕΙΆΜΟΥΚΑΤῸ 


ΘΑΕΟΟΜΟΥΜΘΊΤΔΑΔΥ ΤΟΥ 


ΚἈΑΙΕΝΤΟΩΟΟΝΟΜΑΤΊΙΜΟΥ 
ι ΥΥΩΘΗΟΘΤΆΙΤΟΙΚΕ 


ΡΆΟΔΥ ΤΟΥ 


ΙΞ«Ιλι ΘΗ ΟΟΜΆΑΙΘΝ ΘΑΆΔΛΟΟΓΟΗ 


ΧΕΙΡΑΔΥ ΤΟΥ 
ΙΞΙΑΙΕΝΙΤΟΤΆΜΟΙΟΔ σα. 


1ὅ λυ ΓΟΥ 


ἈΥΤΟςΕΊΙΠΙΚΑΛΧΕΟΗΤΆΟΩΙΜΕ 


ΤΗΡ ΜΟΥΘΙΟΥ 


ΘΟΜΟΥΑΙΆΝΤΊΙΆΗ ΜΊΙΤΌΟΡ᾽ 


ΤΗΟΘΟΟΤΗΡΙΆΟΜΟΥ 
20 ΙΚΞἈΓΩΟΤΙΡΩΟ ΤΟΤΤΟΙΚΟΝΘΗ 
ΟΟΜΆΙΔΥ ΤῸΝ 
ὙὙΥΉΗΧΟΝΊΙΑΡΑ ΤΟΙ σκλοι 
ἈΘΥΟΙΝΤΉΟΓΗΟΘΟ 
ΙΧ ἈΕΤΕΒΝΥ͂ 588 ΕΙΟΤΟΝΆΙΟΝΆΦῬΥΛΆΣΩ 
λυ τῶ ΓΟΘἈΘΟΟΜΟΥ 
ΙΞΑΙΗΔΙΆΘΗΚΗΜΟΥῪΤΠΙΙ 
ΟΤΉΛΥ ΤῸ 
ΕΤ ΡΟΝΑ͂ ΙΝ 50Π0Μ Ι(ζΚΙΘΗΟΘΟΟΜΑΆΙΕΙΟΤΟΝΙΆΆΙ 
ΟΝΑΪΓΓΟΥΆΙΟΝΟΟ ΤῸ 
σΠΘΡΜΆΛΥΤΟΥ 
Ι“3ἶ2,αα΄ ΤΟΝΘΡΟΝΟΝΔΑΥΤΟΥ 
ΦΟΤΆΟΘΗΜΘΡΆΟΤΟΥ 
ΟὙΝΟῪΥ 
δῚ ΑΥ̓ΤῈΜ ΡΕΒΕΙ͂, ΕἈΝΝΕΝΙΚΑΤΆΛΧΕΙΤΤΟΟΙΝ 
ΟΥ̓ΤΟΙΧΥΓΟΥΓΟΝΝΟ 
ΜΟΝΜΟΥ 
ΞΟ ΤΟΙΟΙΚΡΙΜΆΟΙΝΜΟΥ 
ΜΗΤΤΟΡΘΥΘΟΩΟΙΝ 
81 ΙΝΒΤΙΟΙΑΒ ΕἈΙΝΓΆ.ΔΙΙΚΔΙΟΟΜΑΓΓΆ. 
ΜΟΥΚΕΘΚΗΛΩΟΘΩΟΙΝ 


91 Ῥρ. 88, 38-- 238, 38-- 32. 


ΕΤ ΟΟΝΟΙΏΑΜ 


ΕΤ ΝΕΒΚΙΤ ΑΒ ΜΕΑ 


ΕἸ ΡΟΝΑ ΙΝ ΜΑΕῚ 


ΙΡΒΕ ΙΝΥΟΘΑΒΙῚΤ 


ΕΥ Ε6Ο ΡΕΙΜ 
" 


10 


20 


10 


15 


0 
ἜΤ ΤΕΟΝΥΒ 


ΤΥ ΥΕΒῸ ΒΕΡ̓ 


ΔΕΥΡΒΕΤΙΒΤΙ 


ΠΕΒΤΒΥΧΙΗ͂ΤΙ 


ὈΙΕΡΥΕΕΥΝΤ 


υ2 


Οὐ ἈΟΕΝ ΤΟἈΆΟΜΟΥ 
μΜηφυλᾶξῳοιν 
επποκοΎωμλιθνβλκλῳ 
ΤΆΘΆΝΟ ΜΙΆΟΛΔΥΤῸΝ 
ΚἈΑΙΕΝΜΑΟΤΊΙΞΙΝΤΆΟΑΛ. 
ΔΙ ΙΆΟΛΔΥΓΟῸΝ 
ΤΟΛΘΘΆΧΕΟΟΜΟΥΟΥΜΗ 
ΟΧΟΙΚΕΔΑΟΟΛΙΛΥ ΤῸ) 
ΟΥ̓ΔΘΜΗΆΔΔΙΚΗΘΟΣΕΝ 
ΤΗἈΧΧΗΘΘΙΆΜΟΥ 
ΟὙΔΕΘΜΗΒΘΕΗΧΟΩΟΘΟΩΟΤΗ. 
ἈΙΆΘΗΚΗΝΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤἈΘΙΓΙΤΟΡΕΡΥΟΜΘΟΝΆᾺ 
ἈΧΤΩΟΝΧΘΙΆΘΩΝΜΝ 
ΟὙΜΗΛΆΧΘΕΤΉΟΘΩ 
ἈΠᾺΣ ΟΜΟΟΆΔΕΝΤΟΆΓΙΟ) 
μογϑιγωλλλΎοΥ 
ΟΟΜΑΆ!Ι 
“ΓΟΟΙΤΘΡΜΆΛΥ ΓΟΥΘΙΟΤῸ 
ὉΟΩΟΝΆΜΕΝΘΙ 
ΚΑΙΟΘΡΟΝΟΟΛΔΥ ΓΟΥΟ 
ΟΗΧΙΟΟΒΘΝΆΑΝΤΊΟΝΜΟΥ 
ΚΑ Ὁ ΟΗ ΟΘΧΗΝΗΚΆΤΗΡ 
ΤΙΟΜΕΘΝΗΕΘΙΟΤΟΝΑΆΑΙΩΟΝΆ 
ΙΞΙΟΜΆΑΡΤΥΘΟΘΝΟΥΝῸΟΣ 
ΠΙΟΤΟΟ 
οὙὐδελαιῃσω κΚΑιεΞοὺῪ 
λενώολο 
ἈΝΘΕΑΆΧΟΥΤΓΟΝΧΝΟΟΥ 
ΚΑΤ ΕΟΤΡΟΥ ΧΟ ΤΉΝ ΣᾺ 
ΘΗΚΗΝΤΟΥΔΟΥΧΟΥῸ 
ΕΚΘΕΗΧΩΟΛΔΟΘΙΟΤΉΝΓΗ 
“ΓΟΆΧΓΙΆΟΜΑΆΛΥ ΤΟΥ 
ΚἈΘΙΆΧΟΠΆΝ᾽, ΓΟ ΤΟΥῸ 
Φραγμουγολυύγου 
ΘΘΟΥΤἈΟΧΥΡΩΟΜΑΤΆΛΥ, 
ΓΟΥΔΙΆΧΙΆΝ 
ἈΜΗΡΠΆΖΟΝΑΥ ΓΟΝΊΤΑ, 
ΤΕΟΟΙΔΙΟΔ ΘΥΟΝΤΕΟ 
ΟΆΟΝ 


Ῥᾳ, 88, 82 --- 37. 31--- 42. 


ΥἸΙΒΙΤΑΒΟ 


ΜΙΒΕΒΙΟΟΒΌΙΑ͂ 


ΝΕΟΥΝΕ ῬΡΑΝΔΒΟ 


ΒΕΜΕΙ, ΙΝΚΑΥῚΙ 


10 


ΕΓΕΝΗΘΗΟΝΙΔΟΟΤΌΙΟΓΙ 
ΤΟΟΙΝΑΥ ΤΟΥ 
ΥὙΥ̓ΩΘΟΧΟΤΉΝΔΕΣΙΆΝΌΈΝ 
ΘἈΆΙΞΚΟΝΤΩΝΑΥ ΤΟΝ 
Ρ ΗὙΥ̓Φρανλοπαάνταοστδο 
ΘΕΧΘΡΟΥΟΛΔΥ ΤΟΥ 
ἈΠΕΘΟΤΡΘΥΧΟΤΉΝΕΟΗ. 
ΘΙΆΝΤΗΟΡΟΜΦΑΙΆΟΣΩ 
ΞἶἷιὋο᾽οΥγκαΝνΝ ἈΆΚΟΥ 
ιο λΥΓΟΥΘΝΤΌΣΙΤΟΧΘΜΩ 
ΚΑΤ ΒΧΥΟΛΧΟΛΤΤΟΚΆΘΑΆΡΙ 
ΟΜΟΥΔΛΔΥ ΤῸΝ 
ΤΟΝΘΡΟΝΟΝΔΑΥ ΓΟΎΕΙΟ 
ΓΗΝΓΗΝΙΚΆΤΕΡΡΑΞΑΟ 
Ιδ ΕΟΜΙΚΡΥΝΆΑΟΤΆΘΗΜΕ 
ΡἈΑΟΤΟΥΧΡΟΝΟΥλΥ τῆ 
ΑΙ Χαλολυ λιχΥ 
ΝΜΗΝ 
ΘΟ ΟΙΠΟΤΓΕΙΚΘΑΊΤΟΟΤΤΡΕ 
20 φηθιστελοο 
ΕΙΓΚΑΥ̓ΘΗΘΟΘΤΆΙΟΩΟΙΤΥΡ᾽ 
ΗΟΡΓΗΟΘΟΥ 
ΜΕΜΟΒΑΒΕ ΜΙΝΗΟΘΗΤΙ ΓΙΟΜΟΥΗ 
ὙΤΤΟΟΤΆΟΙΟ 
ΜΗΓΆΡΜΑΤΆΙΟΟΘιΙΚΤῚ 
ΟἈΟΙΤΑΝΤΆἈΟ ΓΟΥΟΥ̓ΤΟΥῸ 
τω ΝνΆνΝν ὧν 
ΥἹΒ ΕΒΤ ΗΟΜῸ ΤΙΟΘΟΤΙΝΑ ΝΟΟΟΟΖΗΟΘΕΤ’" 


κλιΟΥΧ ΟΥ̓ΣΤἈΙΘΆΝΆΤΟ,. 


ΡΥΩΘΤΆΑΙΤΗΝΥΨΎΥΧΗΝ.Ὶ 
εκχεροολλου 


ΥΒΙ ΒΥΝΤ ΤΤΟΥΘΙΟΙΝ ΓΆΑΘΆΑΘΗΟΟΥ ΤᾺ. 
ἈΡΧΆΑΙΆΚΕ 
ἈΦΟΜΟΟΆΟΤΟΩΛΑ Δ ΘΝ ΤῊ 
ἈΛΗΘΘιΆοοΥ 
ΜΈΜΟΝΚ Ε5ΤΟ Ὁ ΜΙΝΗΟΘΗΤΙΊ ΚΕ ΓΟΥΌΝΙ 
τ ΙΟΜΟΥ ΤΩΝ λουλοοῦ 
ΟΥ̓ΥΠΤΘοχωοθντοωκολκ 


ΠΟ ΜΟΥΤΙΟΧΆΟΝΘΕΘΘΝΟ. 


ΩΥΟΡ ΕΧΡΡΒΒ ΟὙΩΝΙΔΙ ΟΆΝΟΙΕΧΘΡΟΙ 


98 Ῥβ. 88, 48 -- 41. 41 --- δὼ. 


ΕΧΑΙΤΑΘΤΙ 


ΑΥ̓ΕΕΤΙΒΤΙ 


ὈΕΘΤΗΥΝΧΙΘΤῚ 


ΜΙΝΟΒΑΘΤΙ 


ΥΒΩΥΕ ΟΥ̓Ο ΓΚΧῈ 


10 


1ὃ 


20 


ΟΟΥΚΕ 
ΟΥ̓ΘΝΙΔΙΟΆΑΝ ΤΟΆΥΛΝΤΆΛ. 
ἈΆΑΓΜΑΤΤΡΟΥΧΥΟΟΥ 


ΕὙΥΧἈΟΓΗΤ ΤΤΓΤΟΟΙΚΟΘΙΟ ΤΌΝΑΆΙ ΒΕΝΕΡΙΟΤΥΒ ὈΝΒ 


ΟΝΆΓΕΝΟΙ ΤΓΟΓΕΝΟΙΤῸ 
ΠΡΟσΟΘΥΧΗΜΟΩΥ ΘΟ 
ἈΝΘΡΟΩΠΟΥ ΓΟΥΘῪ - 


ΠΘ 
᾿ς ἸΚεκατα ὙΓΗΘΓΕΝΗΘΗΟΘΟ ὍΝΕ ΒΕΡΥΟΙΥ͂Μ 


10 


15 


ΕΤ ΟΥΤΟΡΙΑ 


ΜΑΝΕ ΒΙΟΥΤ 


Β 
ΩΥΙΑ ΕΡΕΟΙΜ 


ΡΟΞΨΙ5ΤΙ 


94 


ΗΜΙΝΟΕΟΝΓΟΕΟΝΟΕΟΑΔΙΚΑΙΓΕΝΝΕᾺΆ. 


ΤΠΡΟΤΟΥΟΡΗΓΘΝΗ ΘΗΝΙΆ,! ΡΕΙΥΒΟνΑ ΜΟΝΤ 


ΚΑΙΙΤΑΧΟΘΗΝΑΙ ΤΉΝΓΗ. 
ΚΑΟΤῊ ΝΟΙΚΟΥΜΕΝΗ. 
ΙΞἈΙΆΙΤΟΤΟΥΆΙΩΝ ΟΟΙΚΚΆΙ 
ΕὩΟΤΟΥΆΧΙΩΟΝΟΟΘΟΥΕΙ 
ΜΗΆΤΤΟΟΤΡ ΕΥ̓ ΟΆΝΟΝ ΝῈ ΑΥ̓ΕΕΤΑΒ 
ΕἸΟΤΆΙΤΙΝΩΟΙΝ 
ΚἈΑΙΕΙΠΤΆΟΘΘΙΠΙΟΤΘΥΧΤΕ 
ΥὙἹΟΙΤΟΜΝΜΆΝΟΩΟΝ 
ΟΤΙΧΙΧΙΆΘ ΤΉ ΝοΦϑλλ ὠν ΜῈ 
ΜΟΙΟΟΟΥΚΕ ! 
ΦΟΗΗΜΘΡΑΗΘΧΘΘΟΗΤΊΟ 
ἈΙΗΆΘΕΝ 
ΚΑ ΦΥΧΆΚΗΘΝΝΥΚΤῚ 
ΤΓἈΕΘΣΟΥΔΕΝΟΩΜΑΤΆΛΥ 
ΤΟΝΕΤΉΘΟΟΝΤΑΆΙ 
ΤΟΠΡΟΩΝΪΟΩΟΘΙΧΆΟΗΤΤΆΡ᾽ 
ΘΕΆΘΟΙ 
ΤΟΙΤΡΟΩΪΙΆΝΘΗΟΜΔΙΚΑΙ 
ΠΆΡΕΛΧΘΟΙ 
“ΓΟΘΟΙΤΕΡΑΟΛΤΙΤΟΙΤΈΟΟΙ 
ΟἸΧΗΡΥΝΘΘΙΗΚΆΣΗ 
ΡΆΝΘΘΙΗ 
ΟΤΙΕ ΞΘἈΑΘΙΤΟΜΕΝΕΝΤῊ 
ΟΡΓΗΟΟΥ 
ΚΘ ΝΤΩΟΘΥΜΟΩΟΘΟΥΕ 
ΤἈΡΆΧΘΗΜΕΝ 
ΕΘΟΥΤΑἈΟΆΧΝΟΜΙΆΘΗΜΟΩ 
ΕΝἈΑΝΤΊΟΝΟΟΥ 
οαιωνημωνθιοφωτὶ 
ΟΜΟΝΤΟΥΤ,ΡΟΟΟΙ͵ΟΥγοΟδ 


Ῥᾳ. 88, ὅ3---89, 4. 4 -- 8. 


10 


18 


 ΟΤΙΠΆΟΛΔΙΙΗΜΘΡΆΙΗΜ Υ 


ΕΣΘΆΘΙΤΠΟΝ 
ΚΑΙΕΝΤἬἨΟΡΓΗΟΟΥΘΣΘ 
ἌΘΙΤΤΟΜΕΝ 


ΤἈΘΤΗΗΜΟΩΝΟΩΟΘΙΆΡΑΆ 


ΧΜΗΘΜΕΆΘΤΟΟΝ 
ἈΞΗΜΘΡΑΙΤΟΝΘΟΤΩΟΝΗ 
ΜΟΩΟΝΕΝΑΥ ΤΌ ΟΘΕΑΛΔΟ 
ΜΗΚΟΝΤΆΕΤΗ 
ΕἈΝΔΟΕΘΝΑΥΝΆΧΟΤΊΔΟΟΟ 
ς ΓΙΧΟΗΙΚΟΝΤΆΕ ΤΗ 
ΙΚΞΙΔυ΄ ΓΟΤΤΆΑΘΙΟΝΝΑΥ ΤΟῸΝ 
Ι(ΟἹΤΟΟΙΚΔΙΤΤΟΝΝΟΟ 
ΟΤῚ ΘΤΤΗΆΘΕΝΤΊΤΤΡΆΟΤΗΟΘ 
βεφρημλοκλιτταιλοΥ 
ΘΗΟΟΩΜΘΘΆΑ. 


“ΨἹΙΟΓΙΝ ΟΙΚΕΙ ΓΟΙΚΡΑΤΤΟΘ 


ΤῊἨΟΘΟΡΓΗΘΟΟΥ 
ΚΟᾺΆΠΟΤΟΥΦΟΚΟΥΟΟΥ 
ΤΟΝΘΥΜ δΤΊΘΘΥΕΥΝΙ 
ΘΜΗΟΆΟΘΑΆΙ 


ὈΕΧΤΕΒΑ͂ Ὰ ΤΗΝΔΕΞΣΙΆΝΟΟΥΟΥ ΓΟ 


ΟΟΝΨΕΕΤΕΚΒΕ 


ΒΕΡΙΕΤῚ ΥΜΥΚ 


ΤΑΕΤΑΤῚ ΒΥΜΥΒ 


ΒΕΕΒΡΙΟΕ 


9δ 


ΓΝΩΡΙΟΟΝΜΟΙ 

ΙΞλι ΤΟΥΟΠΕΙΤΘ ΔΗ ΜΕΝδο 

ΤῊΚΆΡΧΕΝΟΟΦιαὰ 
ΕἸΤΙΟΤΡΕΥΟΝΚΕΘΩΟΠΤΟΤΕ 
ΚἈΙΤΙΤΑΡΑΚΧΗΘΗΤΊΘΙΠΤΙ 

ΤΟΙΟλΟΥ ΧΟ ΟΟΥ 
ΕΝΘΙΤΑΗΟΘΗΜΕΝΤΌΠΡΩΙ 

ΤΟΥΘΑΘΟΥΟΟΟΥ 


ΚΔΙΗΓΆΛΑΙΧΟΣΧΙΜΕΘΆΚΑΙ 


ΗΥ̓ΦΡΆΝΘΗΜΕΝ 
ΕΝΙΤΆΑΟΛΔΙΟΤΆΙΟΗΜΕΡΑΆΙΟ 


ἩΜΩΝ; ΗΥ̓ΦΡΆΝΘΗ ΜΕ. 


ἈΝΘΩΟΝΗΜΕΡΩΟΝΟΘΤΆ 
ΠΙΝΟΟΆΘΗΜΆΔΆΟ 

ΕΥΩΟΝΟΟΝΊ Δ ΟΜΕΝΊΚ.ΑΙΚΆ. 

ΞΔ Ε ΕΠ ΤΟΥΌλΟΥ 
ἈΟΥΟΘΟΟΥΚΑΙΕΤΙΤΙΤΆΕΡ 
ΓΆΟΟΥ 


ΡΞ. 89, 9-- 11. 11 -- 16. 


ον ΟΝΝΕΒ 


ΑΝΝΙ ΝΕῚ 


5] ΑΥ̓ΤΕΜ ΙΝ ΡΟΤ 


ογό ΞΥΡΥΨΕΝΙΤ 


ΟΥΙΝ ΝΟΥῚῚ 


υ 


ΙΞἈ!͵)ἋΕι᾿ΟΔΗΓΗΟΘΟΟΝΤΟΟΥΟΥΪ 
ΟὙΥ̓ΟΛΔΥΤῸΟΝ 
ΙΞᾷΨὋΑΙθΜΙΕΟ ΓΠΩΗΆΆΜΠΊΡΟΤΗΟΚ ΕΤ Β1ῚΤ ΒΡΙΕΝΌΟΝ 
ΚΥΤοΥΘΥηΗ ΜΝ ΕΦ᾽ 
δ ΗΜΆΟ 
«ΤΑ ἜΡΓΑ ΤΟΝΧΘΙΡΩ 
ΗἩΗΜΩΦΩΝΙΚΑΓΘΥΎΘΥΝΟΝ 
᾿ΕΦΉμΜλο 
κυ ΟΘΡΓΟΝΤῸΝΧΟιΙρῳω. 
ι0 ΗΜΩΟΝΚΑΓΓΘΟΘΥΘΥΝΟΝ "- 
»ΙΝΟΟΦΟΛΗσΤΟ ΔΑ λο- 
(κατο ᾿ΙΚΟΙΝΝΕΝΝΕΟΗΘΙΊΑ. ΟΥ̓Ι ΠΑΒΙΤΑΤ 
ΤΟΥ Ισ ΤΟΥ 
ΕΝΟΚΕΠΗΤΟΥΘΥΤΟΥΟΥΝ ὃ 
16 ΑΥ̓ΆΙΟΘΗΚΓΕΊΑΙ 
ΕρΡβι ΤΟΚΟΩΆΣΧΝΤΙΧΗΜΠΊΈΡ ΦὄΡὀΙΘῈΤ ΡΝΟ 
ΜΟΥΘΙΚΑΙΚΑΤΆΦΥΓΗΝΜ 
ΟΘΟΜΟΥΘΆΆΤΤΠΙ (ΟΟΕΘΤΙΙΑΥ ΤῸ) ΞΡΕΒΑΒΟ 
ΟΤΙΧΥ ΓΟΟΡΥΟΗΤΆΙΜΘ 
0 ΕΚΠΆΓΙΔΛΟΟΘΗΡΘΥΤῸΣ) 
ΙΞΔΟΆΑΤΤΟΆΧΟΓΟΥ ΤἈΡΆΧΟΣ) ι 
λοΥῸ 


. 


ΙΝ ΒΟΑΡΥ 8. ἘΝΤΟΙΟΜΘΤΆΦΡΕΝΟΙΟ 


ΧΥ ΓΟΥΕΙΠἊῸΟΙΚΙΆΓΗΟΟΙ 
ΚΙ ΑΛΟΥΤΤΟΤΆΟΘΤΤΤΕΡΥΓΧΚ ῇ 
ΔΥ ΓΟΥΕΆΤΤΙΕΙΟ 


ΦΟΥΤΟ ΟΙΕΟΥΜ ΟἸΠΔΟΟ Κχυκλῷ ΟσΟΗΠΟΕΗΆΌΛΔΗ 


ΘΕΘΙΆΛΥ ΤΟΥ 
οΥ̓Φοκηθηοηλπόοφοξου 


ΝΜΥΚΤΕΡΙΝΟΥ 10 


Α ΒΑΘΙΤΤᾺ ἈἈΙΤΟΚΘΆΑΟΥΟΤΙΙΘΕΤΟΜΕΝΟΥ 


ΗΜΘΡΆΟ 
ἈΠΟΠΡΆΓΜΑΆΑΓΌΘΕΝΟΚΟ 
ΤΙΔΙΆΠΟΡΘΡΥΟΜΟΝΟΥ 
ἈἉΙΠΟΟΥΜΙΤΤΟΩΜΑΆΤΌΟΟις ιῦ 
ΔΑΜΟΝΙΟΥΜΘΟΗΜ' 
ΚΕΡΙΝΟΥ 


ΟΑΡΕΝΤΑ [ΑΤ πεοριταιακτουκλιτὸ 


οΟΥ̓ΧΙΆΙΆΟ 
κυΜυΥριλοεκδλεσιων 80 


Ῥ5, 89, 16---90, 8. 8ὃ---Τ. 


ΤΤΡΟΟΟΘΑΘΟΥΚΕΓΓΙΘΙ 
ΠᾺΆΗΝΤΟΙσοφΦϑΆλμοιο ΝΕΒΥΜΤΑΜΕΝ 
ΟΟΥΚΑΤΆΜΝΜΟΗΟΘΗΟΘ 
ΚΟΧΝ ΤΆΙΤΟΔΛΟΟΙΝΆΜΑΡ 
δ ΤΟΧΛΟΩΟΝΟΥΉΗ 
ΟΤΙΟΥΚΘΗΘΆΠΙΟΜΟῪΥ ὡγῦ ΤΥ ΕΒ 
ΤΟΝΥΙΟΤοΟΝεϑούκα 
ΤἈΦΥΓΗΝΟΟΥ 
ΟὙΤΙΡΟΟΘΆΑΘΥΟΘΤΆΜΠΡΟΟ ΝΟΝ ΑΟΟΕΡΕΤ 
10 σεκΆκλα 
ΙΞἙἹΜΔΑΟΤῚ 5 ΟΥ̓ΚΕΓΓΊΘΙ 
ΤΟΟΚΗΝΟΩΜαΑΤῚ οὗ 


ΟΤῚ ΤΟΙΟΆΓΓΕΧΟΙΟΛΥ , δ ὡΥ̓ δ᾽ ΑΚΘΈΙΙΝ 
ΕΝΤΕΛΘΙΤΆΙΠΕΡΙΟΟΥ 
ιδ . ΤΟΥΔΙΆΦΥΛΆΞΣΆΑΙΘΕΟΝ 
ΠἈΆΟΛΙΟΤΆΙσΟἈΟΙΟΟΟΥ 
᾿ ΕἸΤΠΙΧΘΙΡΟΝΆΡΟΥΟΙΝΟ. ΙΝ ΜΑΝΙΒΥᾺ 


ΜΗΤΙΤΟΤΈΠΡΟΟΚΟΥ͂ΗΟ 
ΠΡΟΟλΙΘΟΝΤΟΝΤολλοῦδ 
20 ΕΤΤΙΔΧΟΊΤλλόζα. ΒΆΟΙΆΙΟΚΟ ΒΥΡΕΙΣ ΑΒΡΙΌΕΜ 
ΕἸΤΙΚΗΘΟΗ 1 
ΙΚΙΑΞΛΞΛΙΚΑΤΤΑΤΤΑΓΗ ΟΗΘΟΆΘΟΝ 
ΤἈΙΚΚΔΙΔΡΆΚΟΝΤᾺΆ. 
ΟΥΟ ΙΝ ΜῈ ϑΡξ.. ΟΤ]Ε]ΠΤΕΜΕΘΗΛΧΠΙΟΘΕΝΙΚΆΑΙ 
ΡΥΘΟΜΑΆΙΔΥ ΤῸΝ δ 
ΟΚΕΠΆΟΘΟΟΛΥ ΓΟΝΟΤῚΕ 
ΓΝΩΟ ΤΟΟΝΟΜΆΜΟΥ 
ΟΙΑΜΑΒΙΤ Α Ι{(ΕΞς ΡΆΣΕΤΆ, ΤΡΟΟΜΕΚΑΆΙ 
ΘΠΑΙΚΟΥΟΟΜΑΆΙΔΥ ΤΟΥ 
ΜΕΤΆΥ ΤΟΥΘΙΜΙΕΝΘΆΙ 10 
γι 
ΘΕ ΞΘ ἈΟΥΜΑΙΧΥΤΌΟΝΚΆΑΙ 
ΔλΔΟΞΣΧΟΟΦΛΥ ΤῸΝ 
ΠΟΝΟΙΤΥΟΙΝΕ Μ ἈΚΡ ΟΥΤΗΤΆΗΜΜΕ Ρω Μ 
ΕΜΙΠΆΗΟΟΔΛΥ ΤῸΝ 1δ 
κου λΔιυΣ ΟλΥ ΤΟ ΤΟΟΘΟ) 
ΤΗΡΙΟΝΜΟΥ "- 
ζἈ Υλλμ ΟΟΟΟΔΗΟΘΙΟΤῊΝ 
" ΗἩΜΘΡΑΝΤΟΥολκελτδ 
ΒΟΝΥ͂Μ Ε5Τ Ἀυγαϑοντόθξο ΜΟΛΟΓΙΟΘᾺΆᾺΆ,! 20 


97 Ῥε. 90, 1-- 18. 18 ---91, 3. 


ΤΩΙ ὦ 
κυ ἈλἈΘΙΝΤΏΌΟΝΟΜᾺΆ 
ΤΊΟΟΥΥ ΟΤῈ 
“ΓΟΥΧΝΑΆΑΓΓΕΆΧΆΘΙΝ ΤΟΤΙΡΩΟ ΑΡ ΑΝ ΥΝΤΙΑΝῦ 
δ ΓΓΤΟΘΆΘΟΟΟΟΥ 
ΚΑΟΑΤΗΝΆΛΗΘΕΙΆΝΟΟΥ 
ΚἈΤΆΝΥΚΤΑ,. 
ΕΝ ᾺΘ ΚΑΧΟΡΑΛΟΥΆΛΧΤΗ ΙΝ ΘΒΕΘΑΘΗΟΕΘΡΟ 
ρΡιω ΜΘ Τ᾽ ΟΟΛΉΟΘΝΚΙ 
10 ΘΆΡΑΆ β 
ΟΤΙΗΥΦΡΆΑΝΆΟΜΕΚΕΟΝ ΟΥ̓ΊΑ ΒΕΙΕΟΤΑΒΤΙ 
ΤΟΙΤΟΙΗΜΑΓΓΟΟΥ 
ΞὩΘΝΤΌΟΙΟΘΘΡΓΟΙΟΤῸΝ 
ΧΕΙΡΟΝΟΟΥΆΓΆΛΛΙΑ. 
15 ΓΠΟΜΜΝΑ,! 
ΟΟΘΜΟΓΑΆΛΥΝΘΗ ΓΆΦΘΡΓΑ ΟΥ̓ΑΜ ΜΑΘΝΙΕΊΟΑΤΑ 
ΟΟΥ̓ΚΕ 
σφολραθααθύνΘηολΝ 
ΟΙΔΙΆΧΟΓΙΟΜΟΙΟΟΥ 
20 ἈΝΗ ΧΦ ΡΟΝ ουγνῷοσ ΥΙἝΑῊ ΙΝΒΙΡΙΕΝΒ 
᾿ΚΑΙΧΟΥΝΘΤΟΟΘΟΥΟΥΝΗ ΤΔΝ ι 
ΟΕΙΤΑΥ ΤΆ. 
ΟΥ̓Μ ΕΧΟΚΤῚ ΘΕΝΤΤΟΛΧΙΝΝΑ ΤΙ ἈΙΆΜΑΆΡΤΟΩ 
ἈΟΥΘΩΟΘΘΙΧΟΡΤῸΝ 
ΚΑΙ ΙΕ ΚΥΝΆΝΠΆΝΤΕΘΟ δ 
ΟΙΕΡΓΆΖΟΜΘΕΘΝΟΙΤῊΝ 
ἈΝΟΜΙΆΝ 
ΥΤἹ ΙΧΤΈΒΕΑΧΤ ΟἸΤΟΟΧ ΝΘ ΣΟΆΧΘΘΡβΡΟΥΘΟΟ 
ΟΙΝΕΙΟΤΟΝΆΑΙΟΝΑΆΤΟΥ 
»͵Ι͵Ζ΄Ω νος 10 
ΟΥ̓ΔΘΥγΙΟΤΟΟσΘΙΟΤΌΝΑΙ 
ΟΝΆΚΕ 
ῳγ ΕΟΓΕ ΟἿ Δ ΟΥΟΙΘΧΘΡΟΙΟΟΥΎ ΚΘ 
ΟΤῚΔΟΥΟΙΘΧΘΡΟΙΟΟΥ 
ἈΤΤΟΆΧΟΥΝΤᾺΆΙ Ιδ 
ΞΔ ΧΟΚΟΡΙΤΙΟΘΗΟΘΟΝ 
 ΤἈΙΠΆΑΝΊΤΘΟΟΙΘΒΡΓΆΖΟ 
ΜΕΝΟΙΤΗΝΆΝΟΜΙΆΝ 
ΕΤ ΕΧΑΙΤΑΒΙΤ κυ γώ θη σοετς. 
ΜΟΝΟΚΘΡΩΤΟΟΤΌΚΘ 30 


98 Ῥϑ. 91, 3---τἴ. 1--ὄϑ 1. 


ΡΆΟΜΟΥ 
ΙΞΪᾷἊΟΟΕΙ"ΓΤΓΟΓΗΡΑΟΜΟΥΘΝΘΆΔΙ 
ΟΟἸΤΕΘΙΟΝῚΙ 
κα ΦΊλ ΕΝ οοφϑλλμμος. τ ΡΙΒΡΕΧΙΤ 
ΜΟΥΘΝΤΌΟΙΟΘΧΘΡΟΙΟΝ 
ΙΙΑΙΕΝΤ ΟΙΟΘΙΠΆΝΙΟΤΆΜΕ 
ΝΟΙΟΘΘΤΙΘΜΘΙΤΟΝΗΡΘΟΥ 
ΟΜΘΕΘΝΟΙΟΆΧΚΟΥΟΘΕΤΆΜΙΤΓΟ 
ΟὙΌΜΟΥ. 
ος ΟἈΙΚΑΙΟΟΦΟΦΟΙΝΙΣΆΝ ΙΥ̓ΘΤΥ͂Β ΥἹ ΡΑΙΔΙᾺ 
᾿ΘΗΘΗ 
ΦΟΗΚΘΑΡΟΟΗΘΝΤΌΛΙΒΆ. 
ΜΟΩΟΙΤΆΗΘΥΝΘΗΟΘΕΤᾺΆᾺΙ 
᾿ΠΟΘΦΥΤΟΥΜανΝηΗΕΈΝΤ ΡΙΑΝΤΑΤΙ 
1 ΟΙΚΩ᾽ ΚῪ 
ΘΝΤΆἈΙΟΛΥΧΑΙΟ ΓΤΟΥΘΥῊ 
ΜΩΟΝΕΣΆΑΝΘΗΟΘΟΩῸΟΙΝ 
ΕἼΤΙ ἈᾺΆΗ ΘΥΝΘΗΟΘΟΝΤᾺΆΙ ΑΡΗΥ͂Ο ΜΥΠΤΊΡΙΙΌ 
ΘΙΝΝΓΗΡΙΊΤΕΘΙΟΝΙ 
20 ᾿ ΚΑΙΘΥΙΤΑΘΟΥΝΤ ΕΟΘΟΟΝΤῚ 
ΤΟΥἈΝΑΆΓΓΙΛΑΙ 1 
ὡνῦ ΕΒ ΟΤΙΕὙΘΗΟΙ σοθοημῷῶῷ. 
ΙΞ(ἈΙΟΥΚΕΟΤῚΙΝΆΔΟΚΙΑ 
εν λύτο "- 
ΕΙΟΤΉΝΗΜΘΡΆΝΤΟΥ δ 
.Κ ΟἈΧΒΕΑ ΓΟΥΟΤΕΙΚΑ ΓΟ 
" ΟΤΗΓΗΧΙΝΟΟΟ ΗΟ 
ΤΟΔΆΑΛΙ Ε 
ΡπΒ βεονά ( )ζθεαλο ΙἈΘΥΟΘΝΘΎΤΙΡΘ 
ΤΙΆΜΕΝΕΔΥΌΟΛΙΓΟ 10 
ΘΝΘΑΔΥΟΛΖΤΟΚΟΛΥΝΆΜΙΝ 
ΙΞΑΙἹΠΕΡΙΘΖΩΟΛΣΛΤῸ 
ΕΤΕΝΙ ΕἸΕΜΑ. ΚἈΙΓᾺΡ ΒΟΤΕΡΕΩΟΘΕΝΤΉ. 
ΟἸΚΟΥΜΘΝΗΝΗΤΊΟΟΥ 
ΟἈΑΛΧΕΥΘΗΟΕΤΆΙ ιδ 
ΓΔΕ ΤᾺ ΒΕΡΕΒ. ΘΟ ΓΟΙΜΟΟΟΘΡΟΝΟΟΟΟΎΑΛ. 
ΤΤΟΤΟΤῈΕ 
ἈἉΠΟΤΟΥΛΙΟΝΟΟΘΟΥΘΙ 
ἘΒΕΥΑΥΕΕΥΝΤ ΕἸΤΗΡΑΝΟΙΠΟΤΆΜΟΙΙΚΕ 
β ΘΒΙΤΗΡΑΝΟΙΠΟΤΆΜΟΙΦΩ 80 


ὁλχι 


90 Ῥβ. 91, 11----1δ, 18---93, 8. 


Ιλ Κ Ε᾽ 
ΟΥὙΝΕΊΓΟΔΗ ἈΦΡ ΡΟΝΘΟ ἹΝΤΕΙΕΟΘΙΤΕ 
ΕΝ ΓΟ λλοὺ 
ΚΑΙΜΩΡΟΙΤΙΟΤΘΦΡΟΝΗ 
5 ΟἈΓΓΕ 
ΦΥΙ ΡΙΑΝΤΑΥΙΤ 


ΟΥ̓] ΟΟΚΕΙΡΙῚΤ 
ΟΝ ΒΟῚΤ 


ΒΕΑΤΥΒ ΒΟμΜῸ 


ΥΊ ΜΙΤΙΟΘΕΝΈΕΙ 
] 


ΟΥ̓Δ ὉΟΧΑΥΩΟΣΥΥ͂ ἀὐλαῦα ΒΡ, ἭΡΑ, ΕΕΙΚκ, ΚΤ, Κ ἌΔΡΕΜ ΝΑ, ΕΚτ, 


ΓΙΤΤΟΝΗΡΘΥΟΜΕΝΟΥῸ 
ΗΤΙΟΟΥΝΙΤΑΡΑΆΟ ΓΗΟΘΕΘΤᾺΆ! 18 
ΜΟΙΕΠΙ ΤΟΥΟΘΡΓΆΖΟ 
ΜΕΝΟΥΟΤΗΝΆΝΟΜΙΆ. 
ΝΙΒΙ ΟΑ ΝΒ ΘΙΜΗΟΤΙΚΟΘΕΟΗΘΗΟΘΘΕΝΜΙ 
ΠἈΆΡΑΕΒΡΑΧΥΤΙΆΡΩΚΗ 
ΘΘΝΤΩΣΧΔΗΗΨΥΨΎΧΗΝΙ 20 


100 ΡΒ. 98, 1---18. 18-- 11. 


ΕἸΘΆΘΓΟΝΟΘΟΛΛΆΧΟΥΤΆΙΟ. 81 ΠΙΟΕΒΑΝ 
ΤἸΤΟΥΟΜΟΥ 
“ΓΟΕΧΛΕΘΕΟΟΟΟΥΚΕΘΕΚΟΗΘΕΙΜΙ 
ΙΞΪῷᾷΪΨΈΑ ΤΑ ΓΟΤΙἈΗΘΟΟΤΓΟΟΝΟ ΘΕΟΥΝΩΗΥ͂ ΜΥυ 7 
δ ἈΥΝΦΘΟΝΜΟΥΘΝΤΉΚΑΡ 
β ΔΆΜΟΥ 
ἈΙΠΆΡΑΚΛΧΗΟΘΙΟΟΟΥΘΥ 
ΦΡΑΝΆΑΝΤΗΝΥΎΧΗ ΝΙΝ 
ΜΗΟΥΝΊΙΤΡΟΟΘΟ ΓῷΟΘΟΙΘΡΟ ΝΥ ΜΟΥ) ΑΡΗΕΙΣ 
ι0 ΜΟΟΘΆΝΟΜΙΆΟΘ 
ΟἸΤΑΧΟΟΘΟΩΟΝΙΚΟΊΤΟΝΕΤΤΙ 
ΠΡΟΟΤΆΓΜΑΆ 
ΘΗΡΘΥΟΩΟΙΝΕΙΥΎΧΗ. ΘΑΡΤΑΒΥΝΤ 
ἈΚ ΟΥ 
ιὸ ΚΑΟΑΔΙΜΆΛΧΛΘΟΩΟΝΚΑΓΓΆΔΙ 
ΚΞΑΟΟΩΟΝΤΆΙ 
ΚΑΙΕΓΕΝΕΤΤΟΜΟΙΙΚΟΕΙΟΙζΆΑ. ΕΤ ΒΑΟΤΥΒ - ΝΒ 
ΤἈΚΦΥΓΗΝ 
ΚΑΙΟΘΟΜΟΥΕΘΙΟΚΟΗΘΟΝ 
90 ΘΆΠΙΔΟΟΜΟΥ 
ΕἸ ΒΕΡΌΕΤ 1115 ΙΟΙΔΤΤΟΛΟΟ ΗΛΥΓΟΙΟ 1 
ΚΟΤΗΝΆΝΟΜΙΆΝΥ 
ΚΑΙΚΑΙΤΆΣΓΡΗ ΝΜΙΤΟΝΗΡΙ 
ἈΝΔΥΓΓΩΟΝΆΦΑΝΙΕιΙ 
λὺῪ ΓΤΟΥΟΚΟΟοΘΟΗ Μὼ δ 
»ΙΝνοοωληστωδλα λ' 
ΝΈΝΙΤΕ Ὁ ΘΒ τ κονὴ ΓΆΛΧΆΑΙΆΘΟΩΟΜΘ 
ϑθατωκῳωῳ 
ἈΛΑΛΑΞΩΟΜΘΟΝΤΌΟΌΣΘΟυ 
ΤΩ ΘΡΙΗΜΟΩΝ ι 
ΡΒΕΕΟΘΟΥΡΕΜΥΒ ΤΡ Ο φϑλοω ΜΟΕΟΝ.ΓἊῸΟΤΙ ΡΟ 
ΟΟἸΤΟΝΑΥ ΠΟΥΈΝΟΣΟ 
ΜΟΆΟΓΗΟΘΟΘΙ. 
Κλ]6 νΥλλμ ΟΙολλᾶλὰᾳλ. 
ΣΟΜΕΟΝΑΥ ΤῸ β 1 
ᾳγῦ 8 μάανγβ ΟΤἸΘΌΟΜεαγλοικοκλκα. 
ΟἸΆΘΥΟΜΕΘΓΆΟΘΠΙΠΠΙΠΆΑ 
ΟἈΝΤῊ ΝΓῊΝΙ 
ΦΥΙΑ ΙΝ ΜΑΥῚ ΟἿΤΙΕΘΝ ΓΗΧΘΙΡΙ ΣΧ ΓΟΥ ΓΆ. 
ΠΕΡΑΤΑ ΓΗΟΓΗΟ 20 


101 Ῥε. 983, 18 --- 32. 33 ---94, 4. 


οἱ 


κατ Ψη των ορθο. 
λΥ ΤΟΥ. 

ΟΤΊΙΔΥ ΤΟΥΕΟΤΙΝΗΘΆλΧΟ 
ΟἈΙΚλΥ ΓΟΟΘΙΤΟΙΗΘΕ 
ἈΥΓΤῊΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝΞΗΡΆΝΆΙΧΕΘΙΡΕΟ 


ΟΥ̓Ο ΙΡΞΙΥ 5 ΕΤ 


ΝΕΝΙΤΕ ΔΟΟΚΕΜΥΒ 


ΕἸ ΝΟΡ ΡΟΡΥΠΥΒ 


10 


{6 ΟἸΆΝΟΛΔΗΤΟΩΔΧΆΑᾺ "- 
" δολσότω ΚωλομΆλκδυνιο,. ΟΑΝΤΑΤΕ ᾿ΝΌ 
᾿ἈΟΛΙΖΈΕ ΤΟ) ΟΥΤΙΆΟΔΛΗΓΗ 
ἈΟΧΤΕΤΩΟΚΩΟΘΥΧΟΓΗ ὁ ΘΑΝΤΑΤΕ 
ὅ ΟἈΤΓΕΤΟΟΝΟΜΑΆΔΛΥ ΓΟΥ 
ΘΥἈΓΓΘΑΙΟΆΟΘΘΗΜΘΟΘρΡᾺ 
ΕΣΗΜΘΡΑΟΤΟΟΟΤΗΉΡΙ 
ΟΝΔΑΔΥ ΤΟΥ 
ἈΜΜΔΑΓΓΙΆΧΑΖΣΕΕΝΤ ΟΙΓΟ ΕΘΝ Ε ΑΝΝΥΝΤΙΑΊΤΕ 
10 ΟἸΙΝΤΉΝ. ΟΣΆΝΑΥ ΤΟΥ 
ΒΘΝΙΤΆΟΙΝ Τ ΟΙΟΆΛΧΟΙΟΤΆΘΑΥ, 
ΜΆᾺΟΙΆΛΔΥ ΤΟΥ 


ΟΤΙΜΕΓΆΧΟΙΚΟΙΔΊΔΙΝΕ ᾳνγὸ ΜΑΘΝΥΒ 
ΤΟσοφολρὰ 
ιδ «ΦΟΕΕΘΡΟΟσΘΟΤΊΝΘΙΤΙΤΙΆΝ 
ΤἈΑΟΤΟΥΟΘΘΟΥῸΟ 
ΟΤΙΠΆΝ ΤΕΟΟΙΘΕΟΙΤῸῺ). ΟΥΟ ΟΜ Κ 


ΕΘΝΩΟΝΑΆΙΜΟΝΙΆ. 
ΟἈΘΚΟΤΟΥΟΟΥΝΟΥΎΥΌΕΤΙΤΟΙ 
20 ΗΙΓΕΝ 
ΟΟΝΡΈΒΒΙΟ ΘΣΟΜΟἈΛΧΟΓΗΟΙΟΚΆΙΩΡΑΙ Ι 
ΟΤΉΗΘΘΝΟΩΠΙοΟΝΑλγ τὸ 
ἈΓΙΟΟΥΝΗΚΆΑΙΜΘΓΆΛΧΛΟΠΡΕ 
ΙΙΆΕΝΤΟΟΛΧΓΙΧΟΜΑΤῚ 
ΑΥΤΟΥ δ. 
ΑΡΡΈΕΤΕ ΕΝΘΓΚΑΖ Ε ΤΟΙΚΟΆΟΙΠΑ. 
ΤΡΙ ΤΟΝ ΕΘΝΝΟΟΝ 
ΘΝ Θγκα ΓΕ τ κῶώλοξὰ 
ΚΑ ΤΤΊΜΗΝ 
ΕΝΘΓΚΑΤΈΕΈΤΩΔΙΚΙΟ ΛΟ ιυ 
ΣΧΑΝΟΝΟΜΑΆΤΊΙΔΥ ΓΟῪ 
ΤΟΙΜΤΕ ἈΡΑ ΓΕΘΥΟΙΆΟΙΚΆΙΕΘΙΟΤΤΟ 
β ΡεΕΥεΟθθεθιστΆλολυ 
ἈΔΛΟΛΥΤΟΥ 
; ΤΙΡΟΟΙΚΥΝΗΟΑΛ ΓΕ ΤῸ Ὁ ιῦ 
ΒΕΝΑΥΧΗΆΛΓΙΆΛΥΤΟΥ 
ΟΟΜΜΟΥΕΑΤ ΟΑἈΘΥΘΗΤΟΩΘΘΔΝΊΙΤΟΠΡΟΟΟ 
ΤΟΥΛΥ ΓΟΥΤΙΆΟΛΧΛΗΓῊ 
ΕΘΙΤΤΑΤΓΕΘΝΤΟΙΘΟΕΘΝΕΟΙΝ 
ΟΤἸΚΟΘΕΆΧΟΙΆΘΥΟΘΕΝ ὼ0 


108 
Ρβ. ϑῦ, 1---δ. 6 .-- 10. 


10 


ΚὩΟΓΆΡΚΑΤΟΡΘΩΟΘΘΝ 
ΤΗἨΝΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝΗ 
ΤΙἊΙΟΟΥΟΛΆΘΥΘΗΟΘΕΤΆΙ 

ΞΡΙΝΘΙΆΧΟΥΟΘΝΘΥΘΥ 
ΤῊΤῚ 
εὐφρλινβοθώολνοι 
ΟὙΝΟΙΚΑΙΆΓΆλλΙΆΟΘ 
ΗΓΗ 
ΟἈΧΕΥΘΗΤΗθλλλοολκ 
τς ΚΑ ΤΟΤΠΧΗΡΩΟΜΑΆΔΛΥΤΗΘ 
ΧἈΡΗΟΕΘΤΆΙΓΑΠΘΔΙΆΚΑΙ 
ΤᾺΝ ΤΆΑΓΆΘΝΑΥ ΓΟΙῸ 
ΤΟΤΘΑΓΆΛΧΛΧΙΆΟΟΝΤΆΛΜΤΑΆΝ 
ΤἈΓΆΣΥΧΑΓΓΟΥΛΡΥΜ 

ἈΤΤΟΤΙΡΟΟΟΤΙΤΟΥΚΥΟΤῚ 

ΕΡΧΕΤΆΙ 
ΟΤἸΕΡΧΕΤΆΙΚΡΙΝΑΙ ΤΉΝΓΗ 
ΚΡΙΝΘΙ ΤῊΗΝΟΙΚΟΥΜΘΝΗ 

ΕΝΔΙΙΚΑΙΟΟΥΝΗ 
ΚΑΟΑΛΑΟΥΟΘΘΝΤΉΛΛΑΧΗΘΘΙΆ 
ΧΥ ΤΟΥ "- 
τω λλλ᾽ Ο ΓΕΘΗΓΗΛΥΓΟΥ 
ΚἈΘΙΟΤΆΤΆΙ:- 


ΓΝΒ ΚΕΟΝ (κεςε ΒΕἈΟΙΆΘΥΘΟΕΝΆΓΑΆΛ. 


ΝΥΒΕΒ 


ΙΟΝΙΒ 


ΔΟΠΥΧΕΒΥΝΊΤ 


ΜΟΝΤῈΝ 


104 


ὉΧΟΘΩΗΓῊ 
ΕὙΦΡΑΝΘΗΤΩΟΆΧΝΝΗΟΟΙ 
ἸΤΟΆΆΧΆΙ 
νεφϑληκλιγνοφόοοκΥ 
κλαωλυΓοΥ 
ἈΙΚΑΙΟΟΥΝΗΚΆΙΚΡΙΜΆ 
ΚΑΙΤΟΡΘΩΟΙΟΤΟΥΘΡΟ 
ΝΜΟΥΛΥ ΤΟΥ 
ΠΥΡ ΘΝΟΩΠΙΙΟΝΑΥ ΤΟΥ 
ΤΤΡΟΙΤΟΡΘΥΟΘΗΤᾺΆΙ 
καυφλογιθικγκλωτῆο 
ΕΧΘΡουΥΟλΥ ΤΟΥ 
βφανανλιλστραπλλητὸ 
ΤΗἨΟΙΚΟΥΜΘΝΗ 
ἸλΕΝΙΑΙΘΟΆΛἈΘΥΘΗΗΓΗ 
ΤἈΟΡΗΘΦΟΘΙΚΗΡΟΟΘΤᾺ 


Ρβ. 9δ, 10--- 18. 18---96, ὅ. 


ΕΤΕΝΙΜ 


ΠΑΒΤΕΝΈΤΥΚΕ 


ΤΥ͂ΝΟ ΕΧΥΓ᾿ 


ΙΥΘΙΟΑΙΗΙΤ 


10 


ΟΥ̓Ο ΤΥ Ν 8 


ΟΥ̓ ὈΙΠΙΑΙΤῚΒΝ 


ΥΧ ΟΒΤΑ 


ΠΑΡΤΑΜΙΝΙ 


10 


Ι.«ΗΟΆΝΑΠΟΠρΡοσω ΤΙ δ κΚΥ 
ἈΠΤΟΤΡΟΟΟΙΤΟΥΚΥΤΙΆΘΗΟΘ 
ΤΉΟΓΗΘ 
ἈΝΗΓΓΙΆΧΝΟΙΟΥΝΟΙΤῊ. 
λυ ΟΟΥΝΗ ΝΑ. τ 
Ὁ] ΔΟΝΠΆΝΤΕΟΟΙΆΛΟΙ 
ΤΗΝΑΟΞΆΝΑΔΥ ΤΟΥ 
ἈΙΟΧΥΝΘΗΤΌΟΆΝΙΙΆΝΙ 
ΤΕΟΟΙΠΠΡΟΟΚΥΝΟΥΝ 
ΤΕΟΤΟΙΟΓΧΥΠΤῸΙΟ 
ΟΙΕΝΙΚΑΥΧΟΜΕΝΟΙΕΝ 
ΤΟΙΟΙΪΔΟΛΧΟΙΟΛΥ ΤῸΝ, 
ΤΡΟΟΚΥΝΗΟΘΆΤΘΑΥ ΤῸ 
ΤΑΝ ΤΕΟΟΙΆΓΓΕΛΟΙ 
λΥ ΤΟΥ 
ΗΙΚΟΥ̓ΟΘνκλαιηΎφρὰν 
ΘΗΟΘΙΩΝ 
ΚΑΗΓΆΛΧΛΆΙΧΟΆΧΝΤΟΛΙ 
ΘΥΓΆΤΕΡΘΟΤΉΗΟΙΪΟΥ 
ἈΔΧΟ 
ΘΕΝΘΚΕΝΤΌΝΚΡΙΜΑΆ 
ΤΟΝΟΟΥΚΕ 
ΟΤΙΟΥΚΟΥὙἹΟΤῸ ΘΕΤΠΤᾺ. 
ΟἈΝΤΉΝΓΗΝ 
σφολραυπαυψωθηο 
ὙΤΙΘΡΙΤΑΝΤΆΟ ΓΟΥῸ 
ΘΕΟΥῸ 
ΟΙἸΆΓΑΙΤΟΝΤ ΘΟΤΟΌΝΚΙΝ 
ΜΕΙΟΘΙΤΕΙΤΟΝΗΡᾺ 


φυλλοσθικοτλοψυύχλο 


ΤΩΟΝΟΟΙΩΝΔλΔΥ ΤΟΥ 
εἰικχειροοαμλρτωλου 
ΡΥΘΠΗΤΆΙΛΥ ΓΟΥῸ 
ὠολνετιλθΝντληςω 
ΚΑΙ ΤΟΙΟΘΥΘΘΟΙΤΗΚᾺΡ 
ΔΙΧΘΥΦΡΟΟΥΝΗ 
δὐφρανθητϑλικλιοι 
ΘΝΤΌΏΚΟΩ) 
ΚΑΙΘΣΟΜΟΛΧΟΓΙΟΘΕΤῊ 
ΜΝΗΜΗΤῊΉΟΑΧΓΙΟΟΥ 


Ῥᾳ. 96, ὅ--8. 8 --- 12. 
Φ 


ΑΝΝΥΝΤΙΑΥΕΙ͂Σ 


ΟΟΝΕΥΝΟΑΝΤῚ 


ΑΌΟΒΑΤΕ 


ΕἸ ΕΧΥΓΠΤΑΥ ΕΗ 


20 


10 


ΤΥ ΡΑΒΑἙΙ͂ΤΙ 


ΕΧΑΙΤΑΤΕ 


ΜΟΥΒΕΘ 


ΙΝΥΟΟΑΒΑΝΤ 


ἈΠΟΙΤΙΡΟΟΟΩΙΠΟΥΚΥΟΤΙ 
ΕΡΧΕΤΆΙ! Ν 
ΟΤῚ ΗΚΘΙΚΡΙΝΑΙ ΤΉΝΓΗ 
ΙΞΡΙΝΘΙ ΤΗΉΝΟΙΚΟΥΜΕ 
ΜΗΝΕΝ.ΙΚΟΙΟΟΥΝΗ 
ΚΞΑΙΆΧΛΧΟΥΟΕΝΘΥΘΥΤΗΤῚ"- 
γλλμοοτωχαλ: 
(ὐκεε ΒΕἈΓΟΙΆἈΘΥΘΘΙΝΝΟΡΓΙ 
ΖΕΟΘΟΩΟΆΝΆΛΟΙ 
ΟΚΑΘΗΜΕΘΝΟΟΘΙΠΙΤῸ 
ΧΕΡΟΥΒΙΝΟΆΧΛΆΘΥΘΗ 
ΤΟΣΝΉΓΗ 
ΙΙ ΟΘΝΟΘΙΟΝΜΘΓΆΟ 
ΚΑΥΥΨΗΛΧΟΟΘΟΤΊΝΕΙΠΙ 
ΠΑΝΤΆΟ ΤΟΥΟΧΆΟΥΟ 
ΕΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΆΟΘΟΩΟΑΆΝ 
ΤΟΣΝΟΜΑΆΤΙΟΟΥ ΤῸ 
ΜΘΓΆΛΟΩ 
ΟΤΙΦΟΚΘΡΟΝΙΚΑΙΆΓΙΟ 
ΕΟΤῚΝ 
ΚΑΟΤῚΜΗΚΆΟΙΧΕΩΟΚΡΙ 
ΟἸΝΆΓΆΠΑ. 
ΟΥ̓ΗΤΟΙΜΆΑΟΧΛΟΘΥΘΥΤΉΤΆΟΝ 
ΙΚΡΙΟΙΝΚΑΙΟΚΑΟΙΟΟΥΝΗ 
ΕΝΙΆΚΟΩΕ᾽ ΟΥ̓ΘΙΤΟΙΗΟΆΟ 
ΥΥ̓ΟΥ ται τον ϑνημ 
ΙΞΔΙΠΡΟΟΚΥΝΙ ΤΕΤΟΩΥ͂ 
ΤΤΟΤΤΟΛΙΩΟ ΤΟΝΊΤΟΔΛ ΟΣ) 
ΧΥΓΟΥΟΤΊΙΆΓΙΟΟΕΘΟΤΙ. 
ΜΟΩΟΥΟΗΟΚΑΆΆΡΩΝ 
ΘΕΝΤΟΙΟΙΕΡΘΥΟΙΝΑΥ ΤΓΟῪ 
ΚΑΟΑΘΟΛΜΟΥΗΆΘΝΤΌΙΟ 
ΕΠΙΚΑΧΟΥΜΕΝΟΙΟΤῸ 
ΟΝΟΜΆΛΥ ΓΟΥ 
ΘΕΤΙΤΕΚΑΆΧΟΥΝΤΌΤΟΝΙΝ 
ΙΚΞΨ᾿ΟΑΛΥΓΟΟΘΙΟΗΙΚΟΥΕΝ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
βενοτυλωνθφεληοθ 
ἈΛἈΆΘΙΠΡΟΟΛΥΓΟΥῸ 


ΟΥ̓ΒΤΟΡΙΈΒΑΝΤ ΟΤΤΕΦΥΧΧΆΘΟΟΘΟΝΤΆΜΑΡ 


100 


Γε. 91, 8--98, 3. 4---Ἰ. 
8 


ΙΥΘΙΟΑΒΙΤ 


ὈΝΒ5 ΙΝ ΒΙΟΝ 


ΟΟΝΕΊΤΕΑΝΤ 


10 


1ὃ 


20 


ΤΥΡΙΆΔΥ ΤΟΥ 
ΚΑΥΤΆΑἈΤΤΡΟΟΤΆΓΜΑΤΆ. 
αΥ ΤΟΥ ΘΝ οΟΙΟ 
ΙΞΞΟΘΟΗΜΩΝΟΥΈΊΤΗ ὈΝΕ 08 ΝῈ 
δ᾽ ΙΞ(ΟὙΥ̓ΘΟΛΥΓΤῸΟΝΙ 
ΟΘΟΟΥΘΥΪΧΑΤΌΟΘΓγιΙΝ δ 
λΥ ΓΟΙῸ 
κα κλικ ΝΕΊΤΙΤΤΆΝ 
ΤἈΓΓΆΕΙΤΙ ΤΗΛΘΥΜΆ. 
ιυ ΓΧΑΥΓΤΟῸΝ 
ὙὙΟΥ ΤΕ ΞΨἷΨᾶὨῇΠὙΑἅ{ΟΓΟΝΘΝΗΜΟΣ ΕΧΑΏΤΑΤΕ 
ΙΞΑΟΠΤΡΟΟΚΥΝΙΤΈΕΈΕΙΟ 
ΟβΡΟΟἈΓΙΟΝΑΥ ΓΟῪ 
ΟΤἸἈΓΙΟΟΚΟΟΘΟΗΜΩΟΝ " 
ι ζ9 γλλμοσβδισεξομολογηοῖ. 
δἈολλλαξατότω ΘΟ ΤᾺΆΟΑΣ. ΙΒΙΜΑΤῈ ὉΝῸ 
ΗΓῊ 
᾿ "Ὁ ΟΥΛΧΕΘΥΟΛΙΤΕΤΌΩΏΣΚΟΣΕΝ 
β ΕεὐφΦροουύνη 
20 ΕἸΟΘΆΑΘΑ ΓΟΘΘΝΟΊΤΠΟΝ. ἹΝΤΕΟΙΤΕ 
ΕΝἈΓΆΛΆΙΆΟΘΕΙ ι 
ΒΟΙΤΟΤΕ ΓΝΩ ΤΕΟΤΊΙΚΟΛΥ ΓΟΟΕ 
ΟΤΙΝΟΘΟΗΜΩΜΝ᾿ 
ΑΥΓΟΟΘΠΟΙΗΘΘΝΗΜΆΟ 
ΚΑΟΟΥΧΉΜ6ΘΙΟ ὃ 
ΡΟΡΥΙ, 8 ΗἩΜΕιολδλλοολυ ΓΟΥ 
-«ΤΡΟΒΚΑΤΆΑΝΟΜΗΟλυΥ τὸ 
ΘΙΟΘΆΘΑΤΕΘΙΟΤΆΟΠΥΛΧΆΧΟ 
λΥΓΟΥΈΝΘΣΟΜΟλΟ 
ΓΗΟΕΙ 10 
ΘΙΟΤἈΟΛΥΛΧΆΟΛΥ ΓΟΥῈΝ 
ὙΜΝΟΙΟ 
ΚΑΥΘΑΤΕ ΒΕ ΣΟΜΟΛΧΟΓΙΟΘΘΑΥ ΤῸ),Ἀ! 
ΜΙΤΕΤΟΟΝΟΜλλυ τῆ 
ΟΤΙΧΡΗΟ ΤΟΟΙ(ΚΟΘΙΟ ΤῸ. ιὸ 
ὩὉΦΝΑΤΟΘλεοολυγ τὸ 
Ξ“ἶ2ειεωογενϑᾶοκλγε ὁ 
ΝΕἈλοηλληθοθιλλυηγ τῆ:- 
Ρ τωλλλύλλμοο- 
ΜΙΒΕΒΙΟΟΒΌ (λε ΟΝΙΚΟΙΚΡΙΟΝΆΓΘΟΟ 20 


1017 ΡΒ. 98, 1---99, 8. ὃ---100, 3. 


ΜΆΙΟΟΙΜΚΕ 


γλλωκλιουνηοῶαν ΡΒΑΙΤΑΜ 
ΟΑΛΩΟΛΜΩΟΜΟΩΠΟΤῈ 
ΗΣΘΙΟΤΙΡΟΟΜΕ 


δῶ τ ΝΣ "ὐοτοδυμζα ΡΕΒΑΜΒΥΙΛΒΑ͂. 


ΝΟΝ ῬΡΟΝΕΒΑ͂ 


ΝΟΝ ΑΡΗΒΒΙΤ 


ΕΤΕΔΗΕΝΤΕ, 


1υ 


20 


ΤΉΟΓΗΟ 
ΤΟΥΕΣΟἈΧΘΘΡΘΥΌΟΛΟΙΕΙς 
Τολεωοικγ 
ΠἈΝΤΆΟ ΓΟΥΟΘΡΓΆΖΟ 
β ΜΕΝΟΥΟΤΗΝΆΝΟΜΙΆ α 
ἸΤΡΟΟΘΥΧΗΤΩΤΙΤΩΧΟΩ 
ΟΤΆἈΝΆΚΗΔΙΆΟΘΟΗΚΆΙΕΝΆΑ. 
ΡᾺ ΤΙΟΝΙΚ ΥΘΚΧΘΗΤΉΝ. ΔΕ 
ΗΟΙΝΑΥ ΤΟΥ " 
' Ιζ εἷεὶ ΟἈΚΟΥΘΟΟΝΤΉΟΘΟΠΡΟΟ ὮΝΕ ΕΧΑΥ͂ΘΙ 
ΘὙΥὙΧΗΘΟΜΟΥ 
ΙΞΑΟΗΙΚ(ΡΑΥΓΗΜΟΎΤΙΡΟΟ 
ΟΘΘΆΘΑΓΟΩ) 
ΜΗἈΆΧΠΟΟΤΡΘΨΥΗΟΤΌΠΡΟ ΝῸΝ ΑΥ̓ΕΕΤΑΒ 
ιὖ ΟΟΥΤΟΝΟΟΥΆΠΕΜΟΥ 
ΘΝΗΧΝΗΜΒΘΡΆΘΑΆΙΚΟΜΑΆΙ 
ΚΑΟΝΟΝΙΤΡΟΟΜΕΤΟΟΥῸΟ 
ΟΟΥ 
ΘΒΝΗΆΧΝΗΜΕρΡΆΘΠιιλλᾳ ΙΝ ὠναονμῳῦ 
20 ΟΟΜΆΑΙΟΘΤΆἈΧΥΘΙΤΆΚΟΥ 
ΟΟΝΜΟΥῪ ΕΝ ι 
ΦΥΙΑ ΒΕΡΈΘΕΕΥΝΤ ΟἿ ΕΘ ΣΘἈΆΕΙΤΤΟΝΟΟΘΊΚΆ. 
ΤΠΙΝΟΟΙΗΜΘΡΆΙΜΟΥ 
ΙΞἈΑΙΤΆΟ ΟΤΆΜΟΥῸΟΩΟΘΘΙ 
ΦΡΥΓΙΟΝΟΥΝ ΦΡῪ δ 
ΓΉΟΆΣΧΝ β 
ῬΟΥ͂ΒΒΥΒ ΑΜ ΘἸΤΆΗΓΗΝΟΩΟΒΘΙΧΟΡΤΟΟ 
Ξ“ἈΘΣΗΡΆΝΘΗΗΙΚᾺΡ 
ΧΆΜΟΥ 
ΟΤΙΕΙΤΒΆΑΆΘΟΜΗΝΤῸΥ ιυ 
ἈΓΕΙΝΤΟΝΆΡΤΟΝΝ 
ΑΥ̓́ΟΟΝ ΘΕΜ ἈΠΤΟΦΟΩΝΗΟΤΟΥΟΤΕΝΆᾺ 
ΓΜΟΥΜΟΥ 
ΕΚΟΧΧΑΗΘΗΤΟΟΟΟΤΟΥΝ 
ΜΟΥ ΤΉΗΟΘΆΡΚΙΜΟΥ ιὸ 
51Μ1118 (ΟἸΜΟΙΘΩΘΘΗΜΝΊ,ΊΠΘΆΕΦΘΙΚΑΜΙ 
ΘΡΗΜικὼῷ 
ΕΓΕΝΗΘΗΝΩΟΘΙΝΥΚΤῚ 
ΚΟΡΆΑΣ ΘΝΟΙΚΟΤΙΘ ὦ 
ΥἹΟΊΜΑΥΙ ΗΓΡΥΠΝΗΟΔΙΚΆΌΘΓΕΟΝΟ 20 


109 Ρ58. 100, 8--- 101, 8. 8 --- 8. 


10 


ΤΥ ΕἘΧΥΕΘῈΝΒ 


οΥΟ ΡΙΑΟΝΕΒ 


ΕΤ ΤΙΜΕΒΥΝῚ 


ΟΥΙΑ ΑΕΡΙΕΙΩ͂ 


110 


ΜΗΝΩΟΘΟΤΡΟΥΘΙΟΝΜΟ 
ΜΆΑΖΟΝΕΙΤΙΔΟΟΜΑΤῚ 
ΟΧΗΝΜΤΉΗΝΗ ΜΘΡΆΝΩΝΙ 
ΖΟΝΜΘΟΙΘΧΘΡΟΙΝ 
ΚΑΙΟΙΘΠΑΙ ΝΟΥΝΤΈΟΜΘ 
ΚἈΑΤΕΜΟΥΘΜΝΥΌΝ, 
ΟΤΊ ΟἸΤΟΔΛΟΝΩΟΘΙΆΡΤΟΝ 
εῷφΆγον 
ΙΞἷ2ΕΒΕΔ.΄ΤΟΙΤΟΜΆΜΟΥΜΕΤΆ. 
Ξφ“ἷ2ιτλΥυϑμουύδκιρννῷῶ 
ἈΠΟΠΡΟΟΘΟΩΠΟΥΤΉΟΘΟΡ 
ΓΗΟΟΟΥΚΑΙΤΟΥΘΥῪΥ 
ΜΟΥΌΟ 
ΟΤῚΘ ὑκο ἢ ΚἈΤΕΡΆΞΣΧΟΜ 
ἈὉΗΜΒΘΡΑΙΜΟΥΌΦΟΘΙΟΚΙ 
ἈΙΕΚΆΙΘΗΟΆΣΝ 
ΚΑΙΘΓΩΟΘΘΦΟΘΙΧΟΡΤΌΟΘ 
ΣΗΡΆΝΘΗΝ 
ΟΥΔΕΚΕΕΘΙΟΤΟΝΆΙΩΝΑΆ. 
ΜΕΝΘΙΟ 
ΚΑΑΙΤΟΜΝΉΗΜΟΟΥΝΟΝ 
ΟΟΥΕΙΟΓΕΝΘΆΝΙΚΑΙ 
ΓΈΝΘΑΝ 
ΟΥ̓ἈΝΑΟΤΆΟΟΙΙΚΤΊΡΗ 
ΟΗΟΤΉΝΟΘΙΩΝ 
ΟΤΤ ΚἈΙΡΟΟΤΟΥΟΙΚΤῚ 
ΡΗΟΛΙΔΥ ΓΗΝΟΤΊΗ 
6 "ΚΡ οΟ 
οΟΤΙΕὙΥΔοΟΚηΗΟΆΝοΙλΟΥ 
ἈΟΙΟΟΥΤΓΟΥΟΣΙΘΟΥῸ 
ἈΥΤῊΟ 
ΚΑΥΙΤΟΝΧΟΥΝΑΥΤΉῊΘΟ 
ΟἸΚΤΊΡΗΘΩΟΙΝ 
ΚΑΟΙΦΟΞΗΘΗΟΘΟΝΤΆΙΤΆ 
ΕΘΝΗΤΟΟΝΟΜΑΆΙΚΥ 
ΙΞΑΑΤΤΑΝ ΤΕΟΟΙΕΚΆΟΙΆΕΙΟ 
ΤΗΟΓΗΟ ΤΗΝ οΑνο 
ΟΤἸΟΙΚΟΔΛΟΜΗΉΟΘΟΘΙΚΟ 
ΤΉΝΟΘΙΩΝ 
ΚἈΑΙΟΦΘΗΟΘΤΆΙΘΝΤΗ 


Ῥβ. 101, 8 --- 18. 18 --- 17. 


ΤΟΤΑ ῚΕ 


ΟΥΙΑ ΟἸΝΕΒΕΝ 


Α ΕΑΟΙΕ ΔΕ 


ΠΙΕΘ ΜΕῚ 


ΤΥ ΑΥ̓Τ ΝΕ 


10 


10 


ἈΟΣΗΛΥΤῸΟΥ 
Θ΄ ΤΕ ΘΥ̓ΕΝΕΙΤΙ ΤῊΝ 
ΤΡΡΟΟΘΥΧΗΝΤῸΟΟΝΤᾺΆ. 
ΤΙΝΟΟΝ 
δ ΚΑΙΟΥ (ΚΟ ΣΟΥ ΔΟΝΟΘΕΝ 
β ΤΗΝΑΘΗΟΙΝΑΥ ΤΩΝ 
ΓΡΑΦητωλυ ΤΉ ΘΙογα 
ΜΘΆΝΘΟΘΤΕΡΑΆΝ 
β ΚΑΟΑΙΑΧΟΟΘΟΚΤΊΖΟΜΕΝΟΘΝ 
10 ἈὩὉΝΘΟΗΤΌΝΚΝ 
ΟΤΊ Σβκυγεν ες Υο 
ἈΓΙΟΥΛΥΤΟΥ 
ΙΚ͵ΟΑΘ ΞΟΥΝΟΥΘΙΠΤΉΝΓΗ. 
ΘΤΤΕΒΆΘΥῈΕΝ 
1δ . ΤΟΥἈΚΟΥΟΛΣΛΙ ΓΟΥΟΤΈΕΝΑ. 
ΓΜΟΥΤΓΟΩΟΝΠΘΊΤΘΔΗ 
“μετνὺν 
ΤΟΥΧΥΟΜΣΔΙΤΟΥΟΥΊΟΥΟ 
ΤΟΝΤΕΘΑΝΆΑΤΌΜΕ 
20 ΜΟΩΝ 
ΥΤ ΑΝΧΥ͂ΝΤῚ “ΤΟΥἈΝΑΆΑΓΓΙΆΙΘΝΟΘΙὦ 
ΤΟΟΝΟΜΑΆΚΥ 
ΚΟ ΤΉΝΟΟΙΝ ΟΙΝΑ. τὸ 
ΘΝ ΙΆΗΜ' 
ΙΝ ΟΥ̓ΕΝΙΕΝΡΟ ΘΝ ΤΟΘΊΙΤΠΟΟΥΝΆΧΘΗΝΑΙ 
ἈΛΧΛΟΥΟΘΠΙΙΤΟΛΥ ΤῸ 
ΚἈΑΙΒΑΟΙΆΘΙΟ ΤΟΥ ΟΥ 
ἈΘΥΘΙΝΤΌΣΙζ(Ο 
ΒΕΒΡΟΝΟΙΤ ΕῚ ἈΠΤΘΙΚΡΙΘΗΔΧΥΤΟΌΟΣΕΝΟ 
λοΪΟΧΥΟΟΛλΥ ΓΟῪ 
ΤΗΝΟΆΣΙΓΟΤῊΗΤΆΑΓΟΟΝΗ 
ΜΘΡΩΟΝΜΟΥΝΑΓΓῚΙ 
ἈἌΟΝΜΟΙ 
ΝΕ ΒΕΥΟΟΘΕΒ ΜΗΆΧΝΆΓΑΓΗΟΜΕΕΝΙ 
ΜΙΟΘΙΗΜΕΡΟΝΜΟΥ 
ΘΝΓΘΝΘΆΓΕΘΝΕΘΟΩΟΝΤΆΘ 
ΤΉΟΘΟΥ 
ΓΝΤΤΙΟ ΤΥ͂ ΡῈ ΙἈἈΤΓΑΡΧΑΟΟΥΚΘΤΉΝΓΗ. 
εϑθεμοδϑλιώολο 
ΙΚΞΑΙΘΡΓΑΤΩΟΝΧΘΙΡΟΩΝ 


111 . ΡΒ. 101, 11--ὄ 91. 992 --- 96. 


ΒΕΒΡΕΧΙΤ 


ΒΟΒΙΒΑΝΤ ΒΑΕῸ 


ΟΥ̓́ΙΑ ΡΒΡΕΧ 


ΤΙ ΑΥ̓ΡΙΕΕῚ 


10 


18 


ΟΟΥΘΙΟΙΝΟΙΟΥΝΟΙ 
ΧΥΤΟΙΆΙΤΟΆΧΟΥΝΤΆΙΟΥ 

ἈΘΆΜΘΟΝΕΙΟ 
ΙΞ«ΔΙΙΤΑΝ ΤΕΟΦΟΙΜΆΓΙΟ. 

ΠΆΛΑΙ ΦΟΘΗΟΘΟΝΤᾺΆΙ 
ΙΞΦἈώα͵'ΘΟΘΙΙΕΡΙΚΟΆΆΙΟΝ 

ΘΑΙΣ ΗΟΛΥ ΓΟΥΌΚΆ,Ι 

ἈΛΆΧΆΑΓΗΟΟΝΤᾺΙ 
ΟΥΔΕΘΟΛΥΤΟΟΘΙΚΑΥ͂ΤᾺΆ. 
10 ΕΤΉΗΟΟΥΟΥ ΚΘΙΚΆΘΙ 

γώοινΝ 
ΟΙὙΤΟΙ Το Ν, λουλῶν 


ὧι 


σΟΥ̓ΚΑΤΆΟΚΗΝ σΟΙ. 


“».Γ᾽οΟΙΤΘΡΜΆΛΥΤῸΟΩ. 


1δ ΕΙΟσΤΟΝΆΙΩΝΆΚΑΧΤΓΕΥ 
ΘΥΝΘΗΟΘΕΤΆΙ" 
ΡᾺ γλλμοοτώλαλ." 
(ἰὐγλόγοι ΗΥ̓ΥΧΗΜΟΥ 
ΤῸΝΚΝ 
20 ΙΚΞΑΙΙΤΑΝ ΤἈΤΆΘΝΤ ΤΤΟΟΝΙ 


ΤΟΟΝΟΜΑΆΤΟΛΧΓΙΟΝ. 
ΒΕΝΕΡΙΟ ΑΝΙΜΑᾺ ΘΥΆΟΓΕΕΙ ΗΥ̓ΥῪΧ ΗΜΟΥ 
ΤΟΝΙΚΝ 
ΚΑΟΑΙΜΗΕΤΠΆΆΑΝΝΘΆΑΝΟΥ 
ΔΟΔΛΧΟΤΆΟΛΙΝΝΓΆΤΤΟΛΟ 
σΘΙΟΔΥ ΓΟῪΥ 
ΩΥῚ ΡΡΙΤΙΑΤΥΒ ΤΓΟΝΘΥΪΤΆΧΑΓΓΕΥΟΝΊΓΆΤΤΑ. 
ολισταιολνομιλιοςρδ 
ΤΟὨΜΙῚἊΟΜΜΕΝΟΙΝΤ,ΛΔΟλΟ 
ΤἈΟΝΟΘΟΥΘΟΟΥ 
ΟΥ̓́! ΒΕΠΙΜΙΤ' ΤΟΜΑΧΥΤΡΟΥΜ ΕΝΙΟΙΝΝΕΙ. 
φϑορλστηνζΖζωηνοδ 
ΤΟΝΟΤΘΦΑΝΟΥΝΤΆΟΘΘ 
ΕΝ ΘΆΘΘΙΙΚΑΙΟΙΚΤῚΡ 
ΜΟΙΟ 
ΟΥ̓ ΒΕΡΙΕΤ ΤΟΝΕΙΜΙ,ΙΠΙΠΘΟΟΝΜΊ ΟΝ 
ἈΓΆΑΘΟΙΟΤΉΝΕΠΙΘΥΜΙ 
ἈΝΟΟΥ 
ἈΜΜΙΚΔΙΜΙ ΟΘΗΟΕ ΑΛ ς 
ἈΘΤΟΥΗΝΘΟΤΉΟΘΟΟΥ 


112 Ῥ5. 101, 336-102, 1. 1-- δ. 


ΙΡῈΙ ΡΕΒΙΒΥ͂ΝΤ 


ΕἸ, ΒΙΟΥΤ ΟΡΤΟΌΝΙΝ. 


ΕἾΣΙ ΒΕΗΥΟΙΣ 


ΒΕΝΕΌΙΟ ΑΝΙΜΑ 


10 


15 


ΤΠΟΙΟΘΝΕΘΆΘΗΜΟΟΥΝΆΟ ΒΑΟΙΕΝΒ ΜΙΒΕΒΙΟΟΙΙ 
ΟΙ(ο 
ΙΚΔΘς Ρ! ΜΑΔΑΙΙΔΟΙΝΤἊῸΟΟΟ 
ἈΛΙΙΚΟΥΜΕΝΟΙΟ 
ΕΓΝΩΦΡΙΟΘΝΤΤΤΆἈΟΘΟΛΟΥῸΟ | ΝΟΤΑΒ ΕΈΟΙΤ 
ἈΑΥ̓ΓΟΥΓΟΜΟΩῪΎΌΟΌΗ 
᾿ΓΟΙΟΥΪ]ΟΙΟΙΗΛ ΓΆΘΘΆΧΗ 
ΜΑΓΆΑΑΛΥΓΪΓΟΥ 
ΟΙἸΙΚΤῚ ΡΜΟΩΟΟΝΙΚΆΙΘᾺΘ ΜΙΒΕΙΙΟΘΟΝΒ 
ι᾿ ἩΜΟΩΝΟΙΚΟ 
ΜΆΚΡ ΟΘΥΜΟΟΙΚΟΤΤΟΥΥ 
ΕΆΘΟΟΝΟ 
ΟὙΚΘΙΓ ΓΘΆΟΟΘΟΡ ΓΙΟΘΗ ΝΟΝ ΙΝ ῬΡΕΊΥΥΥΜΝ 
(ΕΘ ΓΑΙΟΥΛΕΘΙΟΤΌΝΑΆΙ 
1 ΟΟΝΙΆΜΗΜΝΕΙ 
ΟΥ̓ΚΑΓΑΓΆΑΟΘΆΧΜΜΑΡΤΊΆΟ Ν ΒΕΟΥΝΟΥΜ 
ἨΗΜΜῸΟΟΝΕΙΤΟΙΗΘΕΝΙΗΜΙ 
ΟΥ̓ΔΕΚΑΤΑΓΓΆΑΟΆΝΟΜΙ 
ἈΠ ΞΗΜΟΩΝΜΑΝΤΆΤΤΕΛΟ), 


ὧτ 


90 Ι«ΕἘΜΗΜΙΝ 
οΥ δ ΒΟΌΝ ΟΤῚ ΚΑΤ ΆΓΟΥ ΟΟΤΟΥ ἑ 1 
ΟΥ̓ΝΟΥΆΧΙΤΟΤΉΟΘΓΗΟ 


ΕΙΚΚΡΑ ΓΟΦΟΘΕΘΝΚΟΤΤΟΕ 
ἈΘΟΟΛΔΥΤΟΥΕΠΙΓΟΥῸ 
ΦΟΚΟΥΜΕΝΟΥΌΟΛΥ ΓΟ. δ 
ΟΥ̓ΑΝΤΥ ΡΙ5ΤΑΤ ΚἈΑΘΟΟΟΝΑΆΤΙΘΧΟΥΌΟΙΝ 
ἈΝΑΤΤΟΆΔΟΛΧΛΤΙΟΛΥΌΜΟ) 
ΕΜἈΆΚΡΥΝΘΝΑΦΉΜωΩωΣ 
ΤἈΟΘΟΧΝΟΜΙΆΘΗΜΟῚΝ 
ὠνΌΜοῦ ΚἈΘΩΟΟΙΙΚΤΊΡΘΙΤΤΗΡ᾽ 10 
ὙἹΟΥῸ 
ΟΙΚΤΙΡΗΘΟΘΝΚΟΤΟΥῸ 
Φοκουμενουύολυσγο. 
ΟΤΙΆΥ ΓΟΟΘΓΝΟ ΓΟΙΤΆΔΛ. 
ΠσΟΜΆΗΜΟῸΝ 1ῦ 
ΒΕΘΟΕΡΑΤΥΒ τὶ ΕΜΝΗΟΘΗΟΤΙΧΟΥΘΘΟΜΕ,. 
ἈΝΟΟΦΟΘΙΧΟΡΤΌΟΛΔΙΗ 
ΜΕΡΑΔΥ ΤΟΥ 
ὠΟΘΙἈΝΘοΟΟΤουλγρὃ 
ΟΥ̓ΤΟΘΘΣΆΝΘΗΟΘΙ 20 


118 Ῥε. 102, 6---10. 11-- 15. 


1 


20 


ΒΕΝΕΌΙΟΙΤΕ 


ΒΕΝΕΘΙΟΙΤΕ 


ΒΕΝΕΒΙΟΙΤΕ 


ΓΡ 


ΟΤΙΤΙΝΆ ΙΗΆΘΕΟΝΟΝΑΥ 
ΤΟλΑΙΟΥΧ ΎΤΙΆΡΣΗ 
ΙΞΙΟΥΚΘΤΤΙ ΓΝ ΟΘΘΤᾺΆΙ! 
ΕΤΙΤΟΝΤΌΠΟΝΑΥ ὃ 
ΤῸ ΔΕΘΑΘΟΟΤΓΟΥΚΥΆΠΟ 
ΤΟΥΆΙΌΟΝΟΟ 
ΙΞΙ!:ΥαΗΙ Εὠ ΤΟΥ ἈΙΦΩΟΝΟΟΘΙΤΙ 
ΤΟΥΟΦΟΚΟΥΜΕΝΟΥῸ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
κἈλιηλικΟΟΥΝηΗλυ τὸ 
ΕΠ ΥΤΟΥΟΥΤΩΝ 
ΤΟΙΟΦΥΧΑΟΟΟΥΟΥΓΗΝ 
ἈὉΔΛΑΘΗΚΗΜΑΥ ΤΟΥ 
Ξἶἷ2ὡἙΜἝΜΜΕΒΘΜΝΗΜΕΝΟΙΟΤῸ. 
ΕΝ ΤολΟ ΝΑΥ ΓΟΥ ΤΟΥ 
ΤΓΟΙΗΟΔΙΑΥ ΓΆΟΘ 
ΚΟΘΒΘΝΤΟΥΝΟΣΗΤΌΟΙ 
ΜΆΑΘΒΘΝΤΌΝΘΡΟΝΟΝ 
λΥ ΓΟῪΥ 
ΙΞΧΙΗΚἈΧΟΙΆΧΘΙΆΔΥΤΟΥ 
ΠΆΝΤΩΝ. ΘΟΤΙΟΖΘΙ 
ΕὙΧΟΓΙΤΕΤΟΝΙΚΝΙΤᾺΝ 
ΤΕΟΘΟΙΆΓΓΕΧΟΙΔΥ ΤΟΥ 
ἈΥΝΑΓΓΟΙΟΧΥΊΤΤΟΙΟΥΝ 
ΤΕΟΤΟΝλογονλυτὸ 
ΤΟΥΧΚΟΥΟΧΙΤΗΘΦώΝΗΟ 
ΤΩΟΝΆΟΓΩΟΝΑΥ ΤΟΥ 
ΕὙΆΟΓΙΤΕΤΟΝΙΚΝΊΤΤΆΟΛΣΙ 
ΛΔΥΝΆΜΘΙΟΛΥ ΤΟΥ 
ἈΓΤΓΟΥΡΓΟΙΔΥ ΓΟΥΤΤΟΙ 
ΟὙΝΤΤΕΟ ΤΟ ΘΘΆΗΜᾺΆ 
λΥΓΟΥ 
ΕὙΧΟΓΙΤΕΤΤΟΝΙΚΝΊΤΤΆΝΤΆ. 
ΤἈΕΡΓΆΑΛΔΥ ΤΟΥ 
ΕΝΤΙΆΝΤΙ ΤΟΙ ΤΉΟΔ 6 
ΟἸΤΟΤΙΆΟΛΥ ΤΟΥ. 
ΕὙΧΟΓΘΙΗΥΥΧΗΜΟΥ 
ΤΟΌΝΚΝ 
γλλμοσοτωλλλί" 


ΒΕΝΕΡΙΟ (ῦγλοὸ ΓΕΙ ΗΥ̓ῪΧ ΗΜΟΥ 


. 114 


Ῥβ8. 102, 16--.19. 19---108,1. 


Ι(«Εε 
ΟΥ̓ 508 


ΜΙΒΕΒΙΟΟΒΌΙΑ 


ΕΤ ΙΥΒΤΙΟΙΑ 


ΕΤ ΜΕΜΟΝῈΝ 


ὈὮΝΒ ΙΝ ΟΔΕΙῸ 


15 


ΑἸΒΙΒΒΥΒ ΒΙΟΥ͂Τ 


ΑΒ ΙΝΟΒΕΡΑΤΙΟ 


ΑΘΟΕΝΟΥΝΊ 


ΤΕΚΜΙΝΥΜΝ 


116 


20 


ΤΟΝΙΚΝ 
ΙΞΕΟΘΟΜΟΥΘΜΕΘΓΆΛΥΝ 
ΘηΗσοφολρὰ 
ΕΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΙΝΙΚΆΙΜΕ 


ΓΆΧΟΠΡΕΠΙΆΝΒΘΝΘΑΥΌΩ 


ἈΝΆΚΑλΧΧΟΜοΝοοφῶο 
ΦΟΙΜΑΆΤΊΙΟΝ 
ΕΚΤΙΝΩΟΝ ΤΟΝΟΥΝΟΝ 
ΦΘΟΘΙΆΘΡΡΙΝ 
ΟΟΤΕΓΑΖΟΝα ΝΥ ΆΧΟΙΝ 
ΤΑΥ̓ΤΤΕΡΩΟΆΧΛΔΥ ΤΟΥ 
ΟΤΙΘΘΙΟΝΕΦΗΤΉΝΘΙΤΙ 
ΚἈΟΙΝΔΥ ΓΟῪ. 
ΟΤΙΘΡΙΠΆΓΓΩΝ ΕἸΤΙΤΤΤῈ 
ΡΥΓΩΟΝΆΝΕΘΜΩΝ 
ΟΤἹΟΙΩΟΝΤΟγολγγεαδο 
ἈΥΤΓΟΥΤΙΝΑΆΤᾺΆ. 
κυ ΤΟΥΟΛΧΙ ΤΟΥΡΓΟΥῸ 
ΑΥ̓ΓΟΥΠΥΡ ΦΆΘΓΟΝ 
ΟΘΕΜΘΑΙΩΝΤΉΝΓΗΝ 
δ ΤῊΗΝνλοφλλιλν 
ΧΥΤῊΟ 
ΟΥἸΚΆΙΘΗΟΘΘΤΆΙΘΙΟΤΌΝ 
ἈὉΦΝΑ Τ ΟΥ̓ΆΙΟΝΟΟ 
ἈΚΥΠΘΟΟΟΟΩΟΙΜΑΆΤΊΟΝ 
“ΤΟΙΤερικολλιονλυ τὸ 
ΘΙΤΙ ΤΟΝΟΡΕΘΩΟΝΟΤῊ 
ΟΟΝΤΆΙΥΔΑΤΆ. 
ἈΠΤΟΕΙΤΙ ΤΙ ΜΗ σα σοοΟΥ 
ΕὙΣΟΝΤᾺΆΙ 
ἈΠΤΟΦΟΩΝΗΟΘΕΚΡΟΝΤΉΟΘ 
ΟΟΥΔΙΆΙΆΘΦΟΙΝ 
ἈΝἈΆΞΚΑΙΝΟΥΟΙΝΟΡΗΚΆΙ 
ΙΚΚΞἈΙΓΆΑΒΑΙΝΟΥΟΙΝΊΤΤΕΔΙΆ 
ΘΙΟΤΟΝ ΤΟΙΟΝΟΝΕΘΕΜΕ 
ΟΦ ΟΛΧΟΛΥ ΤΟΙΟ 
ΟΡΙΟΝΘΘΟΥΟΟΥΠΙἊΆΡΕΘΛΧΘΥ 
ΟΟΝΤᾺΆΙ 
ΟΥ̓ΔΘΘΠΙΟΤΡΟΥΟΥΟΙΝ 
ΚΑΛΥΥΑΥΓΤΉΝΓΗΝ 


Ῥβ. 108, 1 --. ὅ ---9. 


ΟΟΝΕΈΞΒΒΙΟΝΕΜ 


ΕΧΤΕΝΌΕΝΑΆ 


ΥῚΊ ΡΟΝΙῚΚΒ 


ΟΥ̓ ΕΔΑΟῚΙΒ 


ΩΥΙ ΕΥΝΌΔΗ͂ΤΙ 
1 


10 


15 


1υ 


ΥἹ ΕΟΥΟΛΒ 


Υ᾽ ΕΧΠΙΔΕΕΙ 


ΝΑΤΥΝΑΒΥΝΤ 


ΠΕΙΔΘΔ1Ι 


110 


ΟΕ ΣΑΙΟΟΤΕΧΧΩΟΝΠΗΓΆΘΟ 
εν φάραγξιν 
ἈΝΆΜΕΟΘΟΝΤΩΝΟΡΘΩΝ 
ἈΜΙΕΧΘΥΘΟΝΤΆΙΥΆΑΧΤΆ. 
ΠΟΤΙΟΥΟΙΝΙΤΆΝΤΆΧΤΆ. 
ΘΗΡΙΆΤΟΥΆΓΡΟΥ 
ΠΡΟΟΛΕΣΩΟΝ.ΤΤΆἈΙΟΝΆΓΠΡΟΙ 
δι. αν ΤῸΝ 
ΕἸΤΑΥ ΤἈΓΓΆΙΤΕΤῚ ΝΆΓΟΥ 
ΟὙΝΟΥΚΑΓΓΑΟΙΚΗΜΟΌ ΘΗ 
ΘΚ ΜΕΘΟΟΥΤΟΟΝΠΕΤΡΩ 
λῳσω σιν ΦΏΌΝΗΝ 
ΠΟΤΙΖΩΟΝΟΡΗΒΘΚΤῸΩΝ 
ὙΠπαρω ΝΥ ΤΟΥ 
ἈΠΟΙΚΑΡΙΤΟΥΤΩΝΘΡΓΩ 
ΟΟΥ̓ΧΟΡΤΆΟΘΗΟΘΕΤΆΙ 
ΗΓῊ 
ΟΕΣΑΝΑΓΕΧΧΟΩΟΝΧΟΡΤῸ,. 
ΤΟΙΟΙΚΤΉΝΕΟΙ 
ΚΟΧΧΟΗ ΝΤΉΗΔΛΟΥ ΔΙΆ 
ΤΌΝΑΝΟΩΝ 
ΤΟΥΕ 5 ΧΓΑΆΓΕΝΆΡΤΟΝ 
ΕΚΤΉΟΘΓΗΟΘ 
ΚΟ ΝΟσΘΥφΦραλιν θικὰρ 
ὉὩΧΝΧΝΟΥ 
᾿ΓΟΥΪΆΧΥΡΥΝΆΙΠΡΟΟΩ 
ΤΤΟΝΕΝΕΆΆΙΩ 
κλ ΡΤ οοσκλαρλιανὰν ὃ 
ΟΤΉΡΙΖΘΙ 
ΧΟΡΤΆΟΘΘΗΟΘΕΤΆΙΤΆΞΥΛΑΆ 
“ΤΟΥΊΤΤΕΔΙΟΥ 
ΚΘ ΡΟ ΤΟΥ ΧΙΒΆΝΟΥ 
ἈΟΘΦΥτΤαευγολο 
ΕΚΕΙΟΤΡΟΥΘΙΆΘΝΝΟΟ 
ΠσΘΥΘΌΦΟΙΝ 
ΤΟΥΗΡΩΔΙΟΥΉΗΚΆΤΌΟΙΚΙ 
ΧΗΓΙ ΤΑΙ ΤΩΝ 
οΟρηΗΤαΥ ψηλλτγαιοθλὰ 
ΟΙΟ 
ΠΕΤΡΑΚΑ ΤΟΑΦΥΓΗΤῸΟΙΟ 


Ῥῃ. 108, 10 ---14.. 14 --- 18, 


ΥΙ ΕΜΙΤΤΙΝ 


ΡΟΤΑΒΥΝΤ 


ΞΥΡΕΙ ΕΑ 


ΒΙΟΑΝΚ ΜΟΝΤΕῈΒ 


ῬΌΥΘΕΝΒ ἘΟΕΝΥ͂ 


20 


ΟΥ̓ΑΝ ΜΑΘΝΙΕῚ 


Ηὐς ΜΔΙΕΝῈ 


ΑΝΙΜΑΙΊΙΑ 


ΠΈΙΆΑΟΘΟ ἹΗΤΕῈ 


111 


15 


ἈΔΧΓΩΟΙΟ 
ΕἸΤΟΙΗΘΓΕΝΟΘΆΗΝΉΝΕΙΟ 
ΙΞΟΡΟΥῸ 
ΟΗΛΧΙΟΘΟΘΓΝΟΣΤΉΝΑΔΥΌΟΙ 
λΥ ΤΟΥ 
ΘΘΟΥΟΙΚΟΤΟΟΙΚΆΙΕΓΕΝΘΕ 
ΤΟΝΥΣ 
ΕΝΑΥ ΓΗΛΙΕΧΘΥΘΟΝΤ' 
ΤΤἈΝΤΑΓΆΘΗΡΙΆΤΟΥ 
ἈΡΥΜΟΥ 
ΟΚΥΜΝΟΙΟΡΥΏΜΕΝΟΙ 
ΓΟΥΆΡΙΤΆΟΆΣΙ 
ΙΚΞΑΑΖΗΤΗΟΛΣΙΙΆΑΆΡΑΤΟΥ 
ΘΥΚΡΩΟΙΝΑΥ ΤΟΟ 
ἈΝΕΤΙΆΧΕΝΟΗΛΙΟΟΙΚΆᾺΙ 
ΟὙΝΗΧΘΗΟΆΝ 
ΙΞΑΙΘΙΟΤἈΟΜΆΝ ΆΡΆΟΛΥ 
ΤΟΩΝΙΚΟΙ ΤἈΘΘΗΘΟΝΤ{" 
ΘΕΞΕἈΆΘΥΟΕΤΆΙΆΝΟΟΘΘΠΙ 
ΤΟΕΡΓΟΝΑΥ ΤΟΥ 
ΚΑΘΤΗ ΤΉ ΝΕΡΓΆΟΙΆΝ 
λυ ΓΟΥΘ ΘΟ Έρλο 
ΦΟΕΜΕΓΆΛΥΝΘΗΤΆΒΡ 
ΓΆΘΟΥΚΕ 
ΠΆΝΤΆΘΝΟΟΦΙΆΒΙΤΟΙ 
Ηολο 
ΘΒΠΆΗΡΩΘΗΗΓΗΤΉΟΚΤΙ 
σϑθῳσσοοΥ 
ΧΥ̓ΓΗΗΘΑΛΣΧΆΑΟΘΟΛΧΛΗΜΘΓΆ 
ἈΗΚΑΘΥΡυχώρβοο 
ΘΙΚΕἸΕΡΙΤΕΟΤἈΆΟΝΟΥΚΘΕ 
ΟΤΙῚ ΝΆΡΙΘΜΟΟ 
ΖΩΟΛΣΜΙΙΚΡΑΜΟΘΤΆΜΘ 
ΓΆΧΩΝ 
ΕΙΚΕΙΤΙΤΆΑΟΙΆΙΆΠΤΟΡΕΥ 
ΟΝ ΤΆἌΙ 


ΟΑΡΑΚω ΝΟΥ ΓΟΟονΝνεῖλλκ 


ΟΛΧΟΘΜΙΠΟΙΖΕΙΝΑΥ ΓΟ) 
ΤᾺΝ ΓἈΤΙΡΟΟΟΘΤΠΡΟΟΔΟ 
Ι«.ΟΟ!ὶ Ν 


Ῥᾳ. 103, 18 --- 28. 28 ---Φ7. 


ΕΕΟΙΤ ΠΩΥΝΑΝ 


ΡΟΜΥΙΞΤΙ ΤΕΝΕΒ᾽ 


ΟΑΥΝἊῚ ΨΕΟΝΥ 


ΟΕΤΥΣ - 50], 


ἘΧΊΒΓΓ ΗΟΜΟ 


10 


18 


ΟΥ̓ ΠΕΕΒΡΙΟῚΤ 


ΟΑΝΤΑΒΟῸΟ ΝΟ 


ΙΟΟΥΝΟΥ͂Μ 51ῚΤ 


ὈὨΕΕΊΟΙΑΝΤ 


118 


10 


20 


ΔΟΥΝΑΓΤΗΉΝΤΡΟΦΗΝ 
λΥΓΩΟΝΘΙΟΘΥΚΆΙΡΟ 

δΔΟΝΤ ΟΟΟΟΥΔΛΥ ΓΟΙΟΥᾺ 
ἈΕΣΩΟΙΝ 

ἈΝΟΙΣΑΝ ΤΟΟΔΘΟΟΥ ΤῊ. 
ΧΕΙΡΑΤΆἈΟΥΜΤΙΆΝΤΆΑ. 
ΠᾺΆΗΟΘΗΟΟΝΤΆΙΧΡΗ 
ΟἸΙΓΟΤΉΗΤΟΟ 

ἈποστροΥΎλντοολθοῦ 
ΤΟΤΙΡΟΟΟΩΙΤΟΝΤΆΡΑ 
ΧΚΘΗΟΟΝΤᾺΆΙ 

ἈΝΤΆἈΝΕΛΧΕΙΟ ΤΟΤΙΝΆΛΥ 
Τω Ν καιθκα 9. 

ΙΞΙῪλΙ ΘΙ ΟΤΟΝΧΟΥΝΑΥ Τὼ 
ΕΠ ΟΤΡΕΥΌΩΟΙΝ 


ΘΣἉΙΤΟΟ ΤΕλΘισ Τοτνλοδ 


ΚΑΙ ΤΙΟΘΘΗΘΟΝΤᾺΆΙ 
ΚΑΙΆΝΜΑΚΑΙΝΜΙΕΙΟ ΤῸ 
ΤΠΡΟΟΟΩΤΙΙΟΝΤΉΟΘΓΗΟ 
ΗἩτωηλοξλκγειστῦο 
»ΟΝΆΟΘ 
ΘΕὙΦΡΑΝΘΗΟΘΘΤΆΙΝΚΟΘΠΙ 
ΤΟΙΟΕΡΓΟΙΟΔΥ ΤΟΥ 
ΟΘΠΙΕΆΘΙΤΟΝΕΙΤΙ ΤῊΝ 
ΓΗΝΚΑΙΠΟΙΩΟΝΑΆΑΥ ΤῊ. 
ΤΡΈΜΕΙΝ 
ΟἈΤΙΤΟΜΕΝΟΟΤΩΝΟΡΘ 
ΟΝΙΚΑΙΚΑΙΤΝΙΖΟΝΤΆΙ 
ἈΟΩΟΤΟΩΟΚΟΣΕΝ ΤΉΖΩΗΝΜΝΜ 
γλλωτωθῶωμουγθωο 
ὙπΆΡΧω 
ΗΔΥΝΘΕΙΗΛΥ ΓΌΟΝ. 
ἈΟΓΉΜΟΥ 
Εγω ΘΘΥΦΡΑΝΘΗΟΘΟΜ- 
ΘΙ’ ΤΙ 
ΕΚἈΘΙΙΤΟΙΟΑΝΆΜΑΆΡΤῸ 
ἈΟΙΆΙΤΟΤΉΟΓΗΟΘ 
ΚΑΙΆΝΟΜΟΙΦΩΟΤΈΜΗ 
ὙΤΙΆΡΧΕΙΝΔΥ ΓΟΥῸ 
ΘΥΧΟΓΘΙΗΨΥΧΗΜΟΥ 


Ῥ5. 108, 21---81. 31 -- 85. 


ὍΑΝΤΕ ΤΕ 11.1.15 


ΑΥ̓ΕΚΤΕΝΤΕ 


ἘΜΙΤΤΕΒ "ΡΝ 


ΙΤ ΟἸΟΒΙΑ ὉΝΙ 
Ὶ 


10 


ΤΟΝΚΝῈ 
ῬΑ... Ἀλληλουῖλ":- 
Ν Οξο ΜΟΛΧΟΓΙΟΘΕΤΟΚΟΩ) ΟΟΝΕΊΤΕΜΙΝΙ ᾿ΝΌ 
ΙΚΞΙΕΤΤΙΚΑΆΙΟΘΕΤΟ 
ὅ ΟΝΟΜΑΆΛΥ ΤΟΥ 
ἈΠΑΆᾺΓΓΙΆΑΙΓΓΕΕΝΤΌΙΟΘΕ 
ΘΝΘΟΙΝΤΆΘΒΡΓΆΑΛΥ ΓΤ ὃ 


ἈΟΛΟΓΘΑΥΤῸΟ) κυύα ΟΑΝΤΑΤΕ 
ἈΑΙΓΘΑΥ ΤῸ) 
10 δΔΙΗΓΗΟΔΣΧΟΘΕΊΤΑΝ,.ΤΆΓΑ. 
Θθλύμλς Ιλλυ ΓΟΥῪ 
ΕἸΙΝΙΟΘΘΘΝΤΟΟΟΝΟ ΠΑΥΘΑΜΙΝῚ 


ΜΑΤΥΓΓΟΩΣΛΟΓΙΩΟΛΥ ΓΟῪΥῪ 
δεὐφρανθητωκλρλνὰ 
1 ΖΗΓΟΥΝΤΤΩΟΝΤΌΝΙΚΝ 
ΖΗ ΓΗΟΛΆΧΓΓΕΤΟΝΙΚ ΝΑΙ ΦΝΑΕΒΙΤΕ 
ΚΡΑΤΦΟΘΗ ΤῈ 
ΖΗΓΗΟΆΧΛΓ ΓΕ ΓΟΤΤΡΟΟΟΤΟ 
λΥΓΟΥΔΙΆΙΤΆΝΤΤΟΟ 
20 ΜΙΝΗΟΘΗΤΕΤΩΟΝΘΑΥ ΜΕΜΕΝΤΟΤΕ 
ΜΆΑΟΙΩΟΝΑΥ ΓΟΥῸῸΝ Ι 
ΘΙΤΟΙΗΟΘΕΝΙ 
ΓΤἈΤΕΡΑΤΆΛΥ ΓΟΥΚΑΟΤΆ. 
ΚΡΙΜΆΑΓΓΑΓΓΟΥΟ ΤΌΜΜΑΆ. 
ΤΟΟΛΥΓΟΥῪ ὃ 
ΈΜΕΝ ΑΒΒΑΗΑ ΟἸΤΘΡΜΆΑΛΧΕΡΑΛΜ'ΔΟΥΛΟΙ 
λΥΤΟΥ 
Ὑ]οΟΙ ΚΕ ΕΚ ΆΕΙΚΤῸΟΙ 
ἈΑΥ̓ΤΟΥ 
ΙΡΒΕ ὈΝΒ λΧΥΓΟΟΙΚΟΟΘΟΗΜΟῸΝ 10 
ΘΝΤΙΆΟΗ ΤΗΓΗΤΆΚΡΙΜΑΆ. 
ΓΤἈΑΛΥΤΟΥ 
ΜΕΜΟΒ ΕὙΥΤΤ ΕΜΙΝΝΗσΟΘΗΘΙΟΤΓΟΝΑΙΟΟΝΑ. 
ΔΙΑΘΗΚΗΟΛΥΤΟΥ 
ἈΟΓΟΥΟΥΘΝΕΤΙΆΧΆΑΤΌΕΙΟ 1 
ΧΙ ΧΟΓΕΝΝΘΆΟ 
ΦΥ̓Ο. ῬΙΒΡΟΒ ΟΝ ΑΙΘΘΘΤΟΤΩῸΩΘΛΔΕΡΑΛΜ’ 
“αἷΞΟΥΟΡΚΟΥΛΥΤΟΥ 
ΤΟ ]ΪΟΆΔΛτ' 
ΕΤ ΒΤΑΊΥΤ ΚἈΙΕΟΤΗΉΗΟΘΕΝΔΥ ΤΉΝΤΩ 20 


119 Ῥρ. 108, 88 --- 104, ὅ. ὅ ---10. 


Ἰλυκςκ οὐ Κ΄ ΘΙΟΤΤΓΡΟΟΤΆΓΜΑΆ 
ΚΤ ΗΛ ΕἸΟΔΙΆΘΗΚΗ. 
»,ΟΝΙΟΝ 
ἈΕΓΩΟΝΟΟΙΔΛΩΟΘΟΟΤῊΝ 
ὃ ΓΗΝΝΧΆΝΝΔΟΔΟΝΝ 
ΟΧΟΙΝΙΟΜΆΙΚ ΔΛΗΡΟΝΟ 
ΜΙΆΧΟΥΜΟΝ 
ΕΝΤΤ ὩΒΘΙΝΑΙΛΔΥ ΓΟΥΌΑΛ. 
ΡΙΘΜΟΩΕΡΆΧΘΙΟ 
10 ΟἈΙΓΟΟΓΟΥΟΙΚΆΙΠΆΡΟΙ 
ΙΞΟὙΌΟΘΝΑΥ ΤῊ 
Ξῇἶἷ2ἷἶὖΩἄΩΙΗΧΘΟΝΕΣΘΘΝΟΥῸΟ 
ΕΙΓΕΘΝΝΟῚΌ 
ΚἈΑΙΕΙΚΕἈΟΙΧΕΙΧΟΕΙΟΆΔΛ. 
1ῦ ΟΝΕΤΤΘΟΡΝ 
ΟΥ̓ΚΑΦΗΚΕΝΆΝΟΝ 
ἈΔΙΗΙΚΗΟΛΙΛΥ ΓΟΥῸ 
ΚΟΑΗΛΧΘΟΓΣΕ ΝΥ ΘΡΑΥ 
ΤΟΜΝΒΕΒΆΟΙΆΕΙΟ 
0 ΜΗ ΓΕΟΘΕΤΟΝΧΡΙ 
σΤΟΝΜΟΥ 
ΚἈΑΙΒΝ ΤΟΙΟΙΤΡΟΦΗΤΆΙΟ 
ΜΟΥΜΗΊΤΟΝΗΡΘΥ 
ΕσΘε 
ΕΤ ΥΟΘΑΥῚΤ ΕΑΜΕ ΙζΔΙ ΕἸ Δ ΧΕΟΘΝΝΆΙΜΟΙΝΘ 
ΤΙ ΤΗΝΓΗΝ 
ΠΆΝΟΤΗΡΙΓΜΆΆΡΤΟΥ 
οΥΝ τ Ύ εν 
ΜΙΒΙῚΤ ΑΝΤΕ ΕῸ ἈΠΕΟΤΙΆΕΝΙΕΜΜ1η])Ι ΓΟ ΟΘΟΕΟΝΙ 
ἈΥΤΟΝΆΝΟΝ 


ΙΟΕῈΝΒ ΤΙΒΙ 


ΟΥ̓ ΕΒΕΝΤ 


ἘΤ ΡΤΕΑΝΒΙΕΕΥ͂ΝΤ 


ΝΟΝ ΒΕΙΙΟΥΤ 


ΝΟΙΙΤΕ ΤΑΝΘΟΕΕΕ 
" 


10 


δι.ολουλ ον ΠΡ ΘΗ Η Φ᾽ 


ΗΜ γε ΕἸΆΠΙΝΩΟΘΟΆΝΟΘΝΠΘΛΔΆΟΙΟ 
οτος ΤΟΥΟΙΤΟΛΆΧΟΛΥ ΤΟΥ 
ΟΙἸΆΗΡΟΝΑΙΗΆΘΘΝΗΥΎ 
ΧΗΛΧΥ ΤΟΥ 
ΜΕΧΡΙΤΓΟΥΘΆΘΘΙΝΤΟΝ 
ἈΟΓΟΝΔΔΥΓΟΥ 
ΕΠΘΩΥΙ͂ ΓΙ ΤΟΛΧΛΟΓΙΟΝΚΥΘΠΥΡῶσΟΟ. 
ἈΥΤῸΝ 
᾿ἈΠΠΕΟΤΙΆΕΝΕἈΟΙΆΧΘΥΌΚΑΙ 


1230 Ῥε. 104, 10-- 15. 15 --- 30. 


15 


ΕΛΧΥΟΘΝΑΥ ΤῸΝ 
ἈρχωνλλῳωνκλιΆφη 
ΚΕΝΔΑΥΓΟΝ 
ΙΞΞ«ἋἈΠΤ ΟΤΉΟΕΘ ΝΑΥ ΓΟΝΚῪ 
ὃ ΡΙΟΝΤΟΥΟΙ ΚΟΥ Υ ΓΟΥ 
ΙΞὩἈἈΘΙΧΑΡΧΟΝΤΆΙΠΆΑΘΟΗΘΟ ΤῊΟΘ 
ΙΞ( ΤΗ ΘΕ ΟλΥ ΤΟΥ 
ΤΟΥΤΙΑΙΔΘΥΟΣΧΙ ΓΟΥῸΟᾺΡ 
ΧΟΝΤΆΟΛΥ ΓΟΥΟ 
10 ΘΑΥΓΟΝ 
ΚΑαὺ ΓΟΥΟΠΡΘΟΚΑΥΤΈρδο 
λΥΓΓΟΥΘΟΦολιὶ 
ΚΑΙΘΙΟΗΛΘΕΝΙΗΛΌἊΈΙΟΆΛΙ 
ΓΥΤΙΤῸΝ ἑ 
τὸ «δ Οὐ ἸΤΑΡΩΙΚΗΟ6 
ΕΝΓΗΧΆΜ΄᾽ 
ΙΞ ΗΠΥΣΗΘΘΝΤΤΟ ΝΆΛΧΟΝ 
λΥΤΟΥΌΦολρα 
ΚΑΘ ΚΡΑΤ σΘΝΑΥΤΟ, 
90 ὙΤΕΡΤΟΥΟΘΧΘΡΟΥΌΣΥ 
ΟΟΝΨΕΒΤΙΤ ΟΟΚ ΜΕΤΘΟΤΡ ΕεΥ̓Ὲ Μ͵ἋΗΝΙΚᾺΡ 
ὉΧΝΑΥ ΓΟΥΓΟΥΜΘΙ 
ΟΗΟΔΙ ΤΟΝΆΧΟΝΔΑΥ ΤΟΥ 
ΤΟΥΔΟΛΣΛΙΟΥΟΘΆΙΕΝΤΌΙΟ 
ἈΟΥΛΧΟΙΟΛΥ ΤΟΥ 
ΜΙΒΙΤ ΜΟΎΒΕΝ ΕΘΣἈΑΤΙΘΟΤΙἈΆΘΝ ΜΟΎ ΌΟΗΝ 
ΤΟΝ ΟΥΧΟΝΑΥ ΓΟῪ 
ἈΧΡΩΟΝΟΝΕΞΣΘΛΧΕΞΆΑΤΟῸΘ 
λΥ ΤῸ 
ΡΟΒΥΙΤῚΝ ΕΒ. ΘΘΕΟΓΟΘΝΑΥ ΓΟΙΟ ΓΟΥῸΟ 
ἈΟΓΟΥΘΟΤΟΩΟΝΟΉΗΜΘΙΟὺ 
λΥ ΤΟΥ 
κα ΝΤΕΡΑΤω ΝΑῚ Γὃ 
ΕΝΓΗΧΆΜ'᾽ 
ΜΙΒΙΤ' ΤΕΈΝΕΒΗΑΒ ΘΣΑΤΤΕΟ ΓΙ ΧΕ Ν ΟΙ ΚΟ ΤΤΟΟιΙς 
ΕΟΚΟΤΆΟΕΝ 
ΟΤῚ ΤΆΡΕΠΙΚΡΑΝΑ Ν Το 
ἈΟΓΟΥΌΟΛΥ ΤΟΥ 
ΟΌΝΕΒΤΙΤ ἃ ΜΕΤΘΟΤΡ ε΄ε νΜΧΥ 
ΔΑΤΆΛΥ ΓΩΟΝΕΙΟΆΙΜΑΆ. 


121 Ῥξε. 104, 30 ---ϑ4, 28 ---29. 


ΟΟΝΒΤΊΤΥΙΤ ΕΥ 


ΥἹ ΕΕΥΘΙΒΕΤ 


Ε΄ ἹΝΤΕΑΥΙΤ ΒΕ] 


ΕἸ ΑΥ̓ΧΙΤ ΡΟΡΥΓ 


10 


20 


ΕΤ ΟΟΜΕΔΒΙ͂Τ 


ΕΤ ῬἘΟΥΒΒΙΤ' 


ΕἼΤ ΕὈΥΧΙΤ' ΕΟΚ 


ΓΙΑΆΤΑΤΑ Ἐ5Τ 


122 


10 


1ὅ 


ΚἈΑΙΔΙΤΕΚΤΙΝΕΝΤΟΥΟ 
'ΙΧΘΥΧΟλΥ ΤΟΝ 
ΕΣΗΡΥΘΝΗΓγΗλΥ Τῷ 
ΕἈΤΡΆΧΟΥῸΟ 
ΕΝΤΟΙΟΤΆΜΙΟΙΟΤΩΝ 
ΕἈΛΟΙΧΘΙΩΟΝΔΥ ΤῸΝ 
ΕἸΤΤΕΝΚΑΙΗΆΘΕΝΚΥΝΟ 
Μγῖλ. 
ΚΟ ΚΝΙΦΆΑΙΟΌΝΝΤΙΧΟΙ 
ΤΟΙΟΘΟΡβΡΙΟΙΟΛΥ ΤῸΝ 
ΕΘΘΤΟΤ Ἀσαροχλολυ τῷ 
ΧΆΛΑΖΑΝ 
ΤΥ ΚΑΤΆΚΡΆΘΓΟΝΟΝ 
ΤῊΗΓΗΛΥ ΤῸΝ 


. ΚΑΙΘΠΑΓΆΞΕΝΤΆΟΘΆΜ 


ΤἸΤΕΒΆΟΥΟΛΔΥ ΓΟΝΚΆΑΙ 
ΤἈΟΘΟΥΚΆΑΟΛΥΓΟῸΝ 
κου νΝ τ ανπταν 
ΣΥΧΟΝΟΡΙΟΥΛΥ ΤῸ 
ΕἸΤΤΕΝΙΚΑΙΗΧΘΕΝΆΚΡΙΟ 
ΙΞΙἉΙΕΡΟΥΧΟΟΟΥΟΥΚΗΝ 
ἈΡΙΘΜοσο 
ΚΑΙΚΑ ΤΕΦΑΓΘΝΊΙΤΑΝΤᾺΆ 
ΧΟΡΤΟΝΘΝΤΉΓΗΣΓΤΟΩΟ. 
κλυκα ΓΕΦΆΓΕΝΙΆΝΤᾺΆ 
ΤΟΝΙΚἈΑΡΙΤΟΝΤΉΟΓΗΟΘ 
ΧΥΤῸΟΝ 
ΙΞἈΟΘΙΤΑ ΤΆ ΣΘΝΙΤΆΝΠΡΩ 
ΤΟ ΤΟΙΚΟΟΝΕΝΤΉΓΗΣΥΙΤ 
ἈΠΆΡΧΗΝΠΑΝΤΌΟΤΠΟΝΣ δ 
ΧΥΤῸΩΝ 
ΚἈΑΙΕΣΗΓΆΓΕΝΑΥ ΓΟΥῸ 
ΘΝΆΑΡΓΥΡΙω ΚΆΙΧΡΥ 
6116} 
ΚΑΟΟΥΚΗΝΕΝΤΆΙΟΦΥ 


ἈΔΙΟΑΥ ΓΟ ΝΟΆΧΟΘονΝν ὦ 


ΘΕὙΦΡΑΝΘΗΛΙΓΎΤΓΤΟΟ 
ΕΝΤΉΘΞΣΟΔΛΩΟΛΥ ΤΩΝ 
ΟΤῚ ΘἸΤα σα ΝΟ φΦοόῖοο 


λΥ ΓΟ ΝΕ ΙΔΥ ΓΟΥῸ 


ΡΒ. 104, 29--- 834. 84--- 88. 


ΕΠΙΡΙΤ ΤΕΒΕΑ 


ΠὨΙΧΙΤ ΕΤ ΥΕΝΙΤ 


ΡΟΙ͂ΝΙΤ ΡΙΥΨΙΑΒ 


ΕΤ ῬΟΥΝΆΒΙΤ 


ὈΙΧΙΤ ΕΤ ΝΕΝΙΤ' 


! 


10 


1δ 


οι 


10 


20 


ΑΘ ΠΟΤ ἌΆΘΘΝΝ θλην 
ΘΙΘΟΚΘΙΤΗΝΑΥ ΓΟΙῸ 
κυ Ὺ ΤΟΥΦωΤΊΟΛΙ 
ΤῊΗΝΝΥΚΤᾺ. 
ΗΤΗΟΘΟΧΝΚΑΙΗΆΘΕΝΟΡ 
ΤΎῪΓΟΜΗΤΡΆ 
ΚΞΟΧΡΤΟΝΟΥΝΟΥΕΝΘ 
ΤἸΤΆΑΟΗΘΝΑΥ ΓΟΥῸ 
ἈΙΘΡΗΣΕΝΤΙἊΘΤΡΆΝΚΑΙ 
ΕΡΥΗΟΆΝΥΔΑΆΓΆΑ. 
ΘΠΤΟΡΟΥΘηΗ ΑΝ ΝΆΝΥ 
ἈΡΟΙΟΙΤΟΤΆΜΟΙΟ 


ΟΤΙΕΒΘΜΝΗΟΘΗΤΟΥΧΟΓΟΥ 


ΤΟΥΆΧΓΙΟΥΛΥΤΟΥ 
ΤΟΥΤΙΡΟΟΧΕΡΑΆΆΜ'’ΤΟΝ 
δΔΟΥΧΟΝΑΥ ΤΟΥ 
ΚἈΑΙΘΣΗΓΆΓΕΝΤΟΜΝΆΆΛΟ. 
ΧΥΓΟΥΒΝΑΓΆΛΛΑΛΙΆΟΘΙ 
ΚΟ. ΟΥΟΘΚἈΆΘΙ ΤΟΥ Ὸ 


λΥΓΟΥΘΝΘΥΦΡΟΟΥΝΗ 


ΕΤ ΠΕΡΙ 1.115 ΙΙΘ ΔΟΥ(ΘΝΝΧΥ ΓΟΙΟΧῸΟ) 


βῬΆοβθνων 
κοΠοΟΝοΥολλνιατ' 
ΘΙΔΗΡΟΝΟΜΗΟΆΝ 


ΥΤ ΟΥ̓ΒΤΟΡΠΙΑΝῚ ΟἸΠΤΟΘΟΆΝ Φγλλσώοιντα 


ΘΟΝΕΊΤΕΜΙΝ. (: 


ξ 


ΔΙΚΑΙΩΟΜΑΤΆΛΥΓ ΓΟΥ 
ΚΤ ΟΝΝΟΜΟΝΔΑΥ ΤΟΥ 
ΕΙἸΚΖΗΤΉΟΘΟΟΙΝ :- 
χλληλουῖα:- 
ΣΟΜΟΛΟΓΙΟΘΕΤῸ ζ(ΟΤῚ 
ΧΡΗΟΤῸΟ 
ΟΤΙΕΙΟΤΟΝΆΑΙΩΟΝΑΆΤΟῸΘ 
ἈΘΟΟΛλΥ ΤΟΥ 


ΟΥΊΒ ΠΟΩΕΤΥΕ ΓΙΟΆΧΆΑΛΗΟΘΙ ΓΆΟΛΎΝΑ. 


ΒΕΑΤῚ ΟΥ̓! ΟΥ̓ 


138 


ΟΤΙἈΟΤΓΟΥΚΥῪ 
ἈΚΟΥΟΤΆΟΙΤΟΙΗΘΟΘΙΠΑΆ 

ολοΟΤἈ λιν σθιολγτὺ 
ΜΑΚΆΡΙΟΙ ΥΆΆΟΘΟΟΝ 

ΤΕΟΚΡΙΟΙΝ 
ΙΚΞΙΑΙΤΤΟΙΟΥΝΤ ΘΟλι ΚΑ Ο 


Ῥ8. 104, 39 --- 48. 44 --- 106, 8. 


ΕΧΡΑΝΘΌΙΤ ΝΥΒΕ 


ΡΕΤΙΕΕΥ͂ΝΤ' 


ὈΙΒΕΥΡΙΤ ΡΕΤΕΑ 


ογῶ ΜΕΜΟΒ ΕὙΙΤ' 


ΕΤ ΕὈΥ̓͂ΧΙΤ ΡΟΡΥΙΝ 


10 


18 


ΟΥ̓ΝΗΝΕΝΊΤΙΆΝΤΊΚΡΩ 
ΜΝΗΟΘΗΤΊΙΗΜΟΝΙΚΕ 
ΕΝΤἬΘΥΔΟΙΚΆΤΟΥ 
ἈΧΟΥΘΟΟΥ 
5 ΕἸΤΙΟΚΕΥἈΙΗΜΆΘΘΝΤῺῸ 
σω ΤῊΉΡΙΩΘΟΟΥ 
ΤΟΥΔΕΙΝΕΝ ΤΗΧΡΗΟΤῸ 
“ΓΗΤΙ ΓΟ Νεκλεις Γὦ οὗ 
ΤΟΥΘΥΦΡΆΝΘΗΝΆΙΕΝ 
ι ΤΗΕΥΦΡΟΟΥΝΗΤΟΥ 
ΕΘΝΟΥΌΟΘΟΥ 
᾿ΓΟΥΕΠΙΆΑΙΝΙΟΘΑΙΜΕΤᾺ 
“ΓΗσιιληβρονομιλοο 
ΗΜἈᾺΆΡΤΟΜΕΝΜΟΤΆΤΟΩ 
1ῦ ΠΡΟΜΗΜῸΟῸΝ 
ΗΝΟΜΗΟΘΆΜΕΝΗΔΙΚΗ 
σΆΜΕΝ 
ΟΙΤΠΡΕΟΗΜΟΝΕΝΑΆΙΓΥ 
ΤΙ ΓΩΟΟῚ ΟΥ̓ΝΗΙΚΚΆΝΓΓΆ. 
90 ΘΑΥΜΆΟΘΙΆΧΟΟΥ, 
ΟὙΚΕΜΝΗΟΘΗΟΘΆΝΤΟΥ 
᾿ΠΧΗΘοΟΥσΟ Τογελεογοοῦ 
ΕΤ ΠΙ ΤΑΥΕΝ ΙΚΔ. ΠᾺΡΕΤΗΙ ΡᾺΝ ἈΨΜΔΆΌΝΙΑ. 
ΒΜΟΝ ΤΕΟΒΝΤΉΘΡΥ 
ΘΡΑΘΆΑΆΟΘΟΘΗ 
ΕΤ ΒΑΠΥΆΒΙΤ ΈΟΒ ΙΑ ΘΟ ΟΛΟΘΝΑΥ ΓΟΥΘΟΕΙΝΝΟ 
ΙΞ ἘΝ ΤΟΥΟΝΟΜΑΆΓΌΟΘΣΙ 
ΤΟΥΓΝΟΩΡΙΟΝΥΓΗΝΑΥ, 
ΜΑΆΟΤΙΆΝΑΔΥ ΤΟΥ 
Ε΄ ΙΝΟΝΕΡΥΤ ΙΞ«λΙΕΤΤΕ ΓΙΜΗΓΕΝΤΤΓΗ ΟΡῪ 
ΘΡΑΘΑΧΑΧΟΟΘΗΙΚΆΙΕ5Η. 
ΡΆΝΘΗ 
ΚΑ ἈΗΓΗΘΕΝΆΥ ΓΟΥῸ 
. ἘΝΑΒΥΘΟΩΦΘΘΝΕΘΡΗΜΩ 
ΕἸΣ ΒΑΙΥΑΒΙΊΤ ΕΟ Κα ΘΟ Ο ΘΟ ΝΑΥ ΓΟΥΌΟΕΙΚ 
ΧΕΙΡΟΟΜΘΙΟΟΥΝΤΌΟΟ 
κυ λ ΡΘΟΛΤΤΟΛΥ ΓΥῸ 
ΕἸ ΧΕΙΡοσοΟχθρου 
ΕἼ ΟΡΒΕΗΥῚΤ ΑΟΝΑΕ ΚΑΛΥΎΕ “Ι͵͵͵ Ιλ Ρ ΓΟγο 
ΘἈᾺΙΚΟΝΊΓἈΟΛΥ ΤΟΥ Ὁ 


124 Ῥπ». 105, 8 --ἴ 1-| 11. 


ΜΕΜΕΝΤΟ 


ΔΑΠ ΥἹΕΝΟΌΥΝ 


ΡΕΓΟΑΥΙΜΥΘ 


ΡΑΤΙΝΕΒ ΝΕ 


1υ 


1ὃ 


᾿ΠΘ ΞΧΥ ΤΩΝ ΟΥ̓Χ Ὑ176 
ἈΕΙΦΘΗ 
ΚΑΟΕΠΙΟΓΕΥΘΟΆΝΕΝΤΌΙΟ 
ἈΟΓΟΙΟΛΔΥ ΓΟΥ 
. δ ΙΞΑΙἨΗΟΆΧΝ ΤΉΝΆΙΝΘΟΙΝ 
λΥ ΤΟΥ 
ΕΤΑΧΥΝΆΑΝΕΙΤΕΧΆΘΟΝΤῸ 
ΤΟΝΕΡΓωΩΝλΔΥ ΤΓΟῪ 
ΟΥ̓ΧΎΤΙΕΜΕΙΝΆΝ ΤΗΝ 
1ο ΒΕΟΥΧΛΗΝΑΥ ΓΟῪ 
ΙΙ ΑΙ ΕἸΙΤΕΘΥΜΗΟΘΆΝΕΠΙΘΥ 
ΜΙΆΑΝΘΝΤΉΘΡΗΜΩ 
ΙΚ(ἈΛΙΘΙΤΘΙΡΑΟΆΝ ΤΟΝΘΙΙ 
ΘΒ νΆ ΝΥ ἌΡ 
1δ ΙΞ“']ἥἀ λω κΚαΝΥ ΓΟ Ο ΤῸ 
ὩΤΉΜΑΆΔΛΥ ΟΝ 
ΕΣἈΠΕΟΤΙΆΘΝΤΙΆΧΗΟΜΟ 
ΝΗΝΘΙΟΤΆ ΟΨυχλο 
λΥ ΤῸΝ 
90 ΚΑἈΙΠΙΤΑΆΡΩΡΓΙΟΆΑΝΤῸΌΝ 
ΜΟΩΥΘΗΝΕΝΤΉΠΑᾺΆ 
Ρεμεολη 


ΤΟΝΆΆΥΧΡΩΟΝΤΟΝΑΆΓΙΟΝΚΥ 


ΑΡΕΕΤΑ Ε5Τ ΗΜΟΙΧΘΗΗΓΗΪΦΆΙ ΑΓΕ 
ΠΙΕΟΝΆΑΛΆΘΑΆΝ 
ΚΑΙΘΚΑΛΥΥΕΝΕΙΤΙΤῊΝ 
οΥὐναγωγηναξειρῶῷ 
ΕΤ ΕΧΑΙΒΙΤ ΙΩΧΝΙΒ ΙΕ ΣΘΙΚΑΥΘΗΠΙΥΡΕΝΤΗ 
ΟΥ̓ΝΆΑΓΩΓΗΛΥ ΓΝ 
φΦλοσ ΚΑΤ ΕῬΆ ΘΝ ΜᾺΡ 
ΤΟ ΛΧΟΥΟ 
ΕΥ̓ ΓΕΓΕΚΥ͂ΝΤ ΙΝΙΑΙΘΙΠΟΙΗΟΛΝΜΟΟΧΟΝΕΝΙ 
ΧΩΡΗΞΚ' 
ΚΑΙΤΙΡΟΟΒΘΚΥΝΗΟΘΆΝΤῺ 
ΓΆΛΤΤΤῸῺΩ β 
ΕΥ̓ ΜΥΤΑΨΕΕΥ͂ΝΤ ΙΚΑΙΗΆΆΧΆΟ Σ ἈΝ ΤΟΤΉΝΙΆΟ 
ΣΆΝΔΥΓΟΥ 
ΘΕΝΟΜΟΙΩΜΑΤῚΙ ΜΟΟΧΟῪ 
ἈΜΟΘΙΟΝ᾽ ΓΟΟΧΟΡΤῸΝ 
ΟΒΗΙΤῚ ΚΥΝΤ ΟἸΤΘΟΆΑΆΘΟΝΤ ΟΘΥ ΤΟΥ 


195 Ἐς. 10δ, 11 --- 16. 16--- 91. 


ΕΤ ΟΒΕΒΙΘΕΚΥ͂ΝΤ 


ΟΙΤΟ ΕΕΈΘΕΕΥΝΤ 


Ε΄ ΟΟΝΟΥΡΙΕΕΥ͂ΝΤ 


ΕΤ ΕΌΙΤ' ΕἸΣ 


ΕἸ ἹΚΕΙΤΑΥΕΚΝΥΝΤ 
1 


ιυ 


ΟΟΖΟΝΤΟΟΛΔΥ ΓΟΥῸ 
ΤΟΥΤΤΟΙΗΟΆΝ ΓΟΟΜΘΓΆ. 
ἈΔΧΕΘΝΑΙΓΎΤΙΤῸ 
ΘΑΥΜΑΆΟΙΆΕΝΓΗΧΆΜ'᾽ 
“7 ΨΦΟΘΒΕΕΡΑΘΠΙΘΆΛΧΛΆΟΘΟΗΟ 
εβυθϑρᾶο 
ΙΚΚΙΑΙΘΙΤΤΘΝΤΟὙΘΞΟΛΧΕ 
ΘΡΘΥΟΔΙΔΥ ΓΟΥῸ 
ΘΙΜΗΜΟΩΥΟΗσοοΘιΚᾺΕ 
10 ΚΓΟΟΛΥΓΟΥ 
ΕΟΤΗΘΒΝΤΗΘΡΑΥΌΘΙΕΝΟΩΣ 
ΤΙΟΝΔΥΓΟῪ 
ΤΟΥΧΠΟΟΤΡΕΥΆΑΙΤΟΝ 
ΘΥΜΟΝΔΑΥ ΓΟΥΤΟΥ 
1δ ΜΗΘΞΟΆΧΘΘΡΘΥΌΛΙ 
λΥΓΟΥῸ 
ΞὡοεΙΕΣΟΥΔΕΝΩΟΘΆΝΓΗ. 
ΕΠΙΘΥΜΗΤῊΝ 
ΟΥὙΚΘΤΠΟ ΓΘΥΘΟΆΝΤΤῸ 
20 ἈΟΓΩΟΛΥΤΟΥ 
ΚΔΙΕΓΟΓΓΥΟΆΝΕΝΤΌΟΌΙΟ 
σΚηΗνΟ ΜΆΟΙΝλΥ Τὼ 
ΟὙΥὙΚΕΙΟΗΚΟΥΟΘΟΆΝΤΗΘΝ 
φωνηοκΥ 
ΕΤ ΕΡΕΥΑΥΤ ΚἈΑΙΘΠΠΗΡΟΕΟΝΤΗΝΧΘΙΡΆ. 
λΥ ΓΟΥΕΠΑΥΓΟΥΟ 
“ΓΟΥΚΑ ΙΓ ΆΞΑΆΛΧΘΙΝΥΓΥΟ 
ΕΘΕΝΤΉΘΡΗΜΟΩ, 
ΕΤ ΝΊ ὈΕΙΟΈΒΕΤ ΚΑ ΓΟΥΚΑΓΓΑΚΆΛΧΘΙΝ ΤΟ 
ΟΠΕΡΜΆΛΥΤΟΩΝΕΝ 
ΤΟΙΟΘΘΝΘΟΙΝ 
Δ λοιοβΠπιοῦυλΥ 
ΤΟΥΟΕΝΤΆΑΙΟΧΩΡΆΙΟ 
ΕΤ ἹΝΙΤΙΑΤΙ ΒΥΝῚ ΚΑΙΕ ΓΕΧΕ ΟΘΗΟΆΝΤΟΣ 
Ββαλφεγωρ' 
καθ. ΡΑγΓοΟΝΘύοιλο 
νεκρῶν 
ΕΤ ἹΚΕΙΤΆΝΕΒΥΝΤ ΙΚΑΑΟΤΤΑΡΟ ΞΣΥΝΆΝΑΥΤΟ 
ΕΝΤΤΟΙΟΘΙΤΙ ΤῊ ΛΘΟΥ 
ΜΆΧΟΙΝΑΥ ΤῸΝ 


120 Ρβ. 105, 31 ---24. 28 --- 29. 


ΕΤ ὈΙΧΙΤ ΥἹ ΡΙΒΡΕΕΌ 


ΥΊἹ ΑΥ̓ΕΕΤΈΚΕΤ 


ΝΟΝ ΟΒΕΘΙΘΕΕΥΝΤ 


ῳ 


1: 


ΘΙ ΗΘΥΝ ΘΗ νΝΑΥ 
ΤΟΙΟΗΤΙΤΌΏΟΙΟ 
ΚΑΙΘΟΤΉΦΟΙΝ βδοικλι 
ΕΣΙΆΧΟΛΙΤῸ 
ΚΑΙ ΘΚΟΤΤΑΘΘΝΗΘΡΌΟΙΟ 
ΙΞΟΘΧΟΓΙΟΘΗΛΥ ΤΏΕΙΟ 
ἈΒΠΙΚΟΙΟΟΥΝΗΝ 
ΕἸΙΟΓΕΝΘΑΝΙΚΑΙΓΕΝΕΆΝ 
εὐὠὐστογλιῶνος.. 
ιθ ΙΞΛΟΙΤᾺΡΩΡΓΙΟΆΝΣΓΤΟ, 
ΕΘ ΎὙ ΔΑ ΤΟΟΑΝΤΊΧΟΓΙΆΟ 
ΙΞλιει κω ΘΗ ΜΩΥΌΗΟ 
ὩΟΛΥΤΟΥῸ 
ΟΤῚΤΤΆΡΕΙΤΙΚΡΑΝΆΑΝΤῸ 
1 ΠΝΑΛΑΥΓΟΥ 
ΙΞἷ2ῷΟἫυΙψ νυ ΟΤΙἈΘΝΕΝΤῸΌΙΟ 
ΧΘΙΆΘΟΙΝΑΥΓΟΥ 
᾿ΟΥ̓ΚΕΣΟΆΘΘΡΘΥΟΆΝΤᾺΆ. 
ΕΘΝΗΆΧΘΙΠΕΝΚΟΣΥΤῸΌΙΟ 
20 ΙΞΙΔΙΕΜΙΓΗΟΆΝΕΝΤΌΙΟ 
ΕΘΝΕΟΙΝ 
ΙΚΞΑΘΜΆΘΟΝΤΆΘΡΓΑΥΩ. 
ΙΞΑΙΕΔΟΥΧΘΥΟΆΝΤΌΟΙΟ 
ΓΆΥΤΙΤΟΙΟΛΥ ΤῸΝ 
ΙΞὩΑΙΘΒΓΕΝΗΘΗΔΛΥ ΤΌΙΟΘΕΙΟ.. 
ΟΚΆΝΔΆΛΧΟΝ 
ΕΤ ἹΜΜΟΠΑΥΕΕ ΙἈΑΙΕΘΥΟΘΟΆΧΝΤ ΤΟΥΟΥΤΟΥῸ 
λαΥΓΟΝιΙ ΚΑΙ ΤἈΟΘΥΓλ 
ΤΕΡΑΟΛΔΥΤΟΝΤΌΙΟ 
ἈΜΟΝΙΟΙΟ.. 
ΕΤ ἘΡΕΥΌΕΕΥΝΤ ΚΑΙ ΕΣαχοα ΝΑ ΜΘ ῶΟ. 
»ΜΑΥΤΩΟΝΑΥ ΤΟ ΝΙς 
ΘΥΓΑΤΈΡΩΝ 
ΦΙΝΝΘΘΥΟΘΆΑΝΤΤΟΙΟΓΑΧΥΤΙΤΟΙΟ 
ΧΆΝΆΆΝ 
ΕΤ'ΝΤΕΕΡΕΟΤΑ ΚΑΕΦΡΟΝΟΚΤΟΌΝΗΘΗ 
ΗΓΗΕΝΤΟΙΟΆΔΙΜΆΟΙΝ: 
ΙΞ(ἷΑΙΕΜΙΆΝΘΗΘΝΤΌΟΌΙΟ 
ΘΡΓΟΙΟΔΥ ΤῸΝ 
ΚΑΙΘΙΤΟΡΝΕΘΥΟΆΧΝΘΝΤΌΙΟ 


ψι 


1217 Ῥβ. 106, 39 ---36. 88 --- 39. 


ΕἼ 5ΤΕΤΙΤ ΕἸΝΕΕΒ 


ΕἸ ΕΕΡΥΤΑΊΥ - 


ΕΤ ἹΕΕΙΤΑΥΕΕΥ͂ΝΤ' 


ΕἼ ὈΙΒΤΙΝΧΙΤ 


ΕΤ ΟΟΜΜΙΧΤΙῚ ὃ 


10 


ΕἸΤΙ' ΤΗῊΗΔΛΕΥΜΆΟΙΝΣΤ 
»»ἙἈῳὐρΓΙσΘΗΘΥΜ ΚΟ 
ΕΠ ΓΟΝΆΧΟΝΧΎΥ ΤΟΥ 
Ξ“,»ο΄«ΚΕλολΥΣ Ἀ ΓΟΤῊΝ 
᾽ κληρονομιλν)χτδ 
κ«πλραλωκονγτδο 
ΕἸΟΧΕΘΙΡΆΟΘΘΝΟΩΝ 
«εκΥΡ οΥολ ΝΥ Γὼὼ 
ΟἸΜΕΙΟΟΥΝΤΈΕοΟλυτδο 
τ κθλ ἈΝ λΥ ΓΟΥΌΟΙ 
εχϑροιλύγων 
ΚΑΙΘΤΑΠΠΙΝΟΘΗΟΆΧΝ 
ὙΠΟΤΆΟΧΕΙΡΆΟΛΥ Τὼ 
ΠἈᾺΘΟΝΑΆᾺΚΙΟΘΡΥΟΛΧΤΟ 
ιῦ ΑΥ̓ΤΟΥΟ 
ΧΥΤΓΟΙΔΕΙΠΆΡΕΠΙΙΚΡΆΝΑ. 
.ΧΥΓΟΝΕΝΤΉΚΟΥΛΧΗ 
λΥ ΤῸΝ 
ΙΞ«ΑΙΕ ΤΆΤ ΝΟΘΗΟΘΆΝΕΝ 
0 ΤἈΙΟΆΧΝΟΜΙΆΙΟΛΥ ΕΝ 
ΕΤ ΥἹΟΙΤ' ΟΥ̓͂ ΤΕ Β Ι ΚΑΙ Δ ΕΝΙΚΟΕΝ ΓΩΣΘᾺΙ 
ΕΕΟθλιλΥ ΓΟΥῸ 
ΕΝ ΤΟΛΥ ΓΟΝΕΙΟΆΙΚΟΥ 
ΟΟΤΗ Ολ ΘΗ ΕΥ̓ Γ 
ΕΥ̓ ΜΕΜΟΙ ΕὟΙΤ ΙὩΔΙΕΜΝΝΗΟΘΘΗ ΓΓΗΟΆΔΙΧΔΆ. 
ΘΗΚΗΟΛΔΥ ΤΟΥ 
ΙΨ“«ἘἍἊΙΜΕ ΤΕΜΕΧΗΘΗΚΚΆΤΆ. 


ΤΟΤΙἈΧΗΘΟΟΤΟΥΘΆΘΟΥῸΟ 


λυ ΤΟΥ 
ΕἸ ΠΕΡΙ ΕΟΒ ΙΞ320ει ΧΟ ΘΝ ΑΥ ΓΟΥῸ 
ΕἸΙΟΟΙΚΤΙΡΜΟΥῸ 
ΕΝΆΑΝΓΙΟΝΠΑΆΑΝΤΤΟΝΤῸΟ 
ἈἙΧΜΑΧΟΩΣΘΥΌΆΣΝ 
ΤΟΝΔΔΥ ΓΟΥῸ 
ΒΑΙΨΟΝ ΝῸΒ ᾺΟ ὃ ΘΟΘΟΘΟΝΗΜΑΆΟΙΘΟΘΟΉΗΜῸΟ) 
ΙΔ] ΕΤΤ! ΟὙΝΆΓΑΓΕ ΗΜΜλΟ 
. ΕἸ ΓΟΟΝΕΘΙΝΝΟῸΝΙ 
Ν ΟΟΝΡΙΤΕΑΜΥΕ ΓΟΥΕ ΣΟΜΟΧΟΓΗΟΆΟΘΑΆΙ 
ΓΩΟΝΟΜΑΤΊΙΟΘΟΥ ΤῸ 
Ἀ«ΓΙοὺ 


128 58. 105. 39-- 43, 44.- 41. 


ΕΤῚ ἸΑΤΥΒ ΕΞΤ 


ΕἼΤ ΤΕΑΘΙΘΙΤ ΕΟΘ 


ΕΤ' ΤΕΙΒΥΠΑΨΕΚΥΝΤ 


ΙΡΒΙ ΑΥΤΕΜ 


10 


Ωι 


5 


ΤΟΥΕΝΙΚλΛΥΧΆΟΘΆΙΕΝ 
ΤΗΣΧΙΝΕΘΟΘΙΟΟῪ 
ΘΕὙΧΟΓΗ ΤΤΟΟΙ(ΚΟΟΘΟΙΗΛ. 
ἈΤΤΟΤΟΥΔΙΩΟΝΟΟΚΆΙΕ 
ὠστΤτογυγλιώνοςσ 
ΙΞΑΙΕΡΘΙΤΠΤἈΘΟΧΆΟΟΓΕΝΟΙ 
ΤΓΘΒΟΝΟΙΤῸ :- 
ἈΛἈΆΧΗΛΟΥ͂ΔΧ."- 


- Εςτομολογιοθετὼὼ κὦ) 


10 


18 


᾿ΕΒΙΠΑΝΕΚΥΝΤ 


(ΟἸΑΜΑΝΕΕΥΝΊΤ 


ΟΤΙΧΡΗΟΤΌῸΟ 
ΟΤἸ ΕΙΟΤΟΝΆΑΙΩΟΝΆ ΓΓΟΘ 
ἈΘΟΟΛΔΥ ΤΟΥ 
ΘΙΠΠΑΩΟΑΝΟΙΆ ΘΑ ΤΡ 
ΜΕΝΟΙΝΥΤΤΟΚΥ 
ΟΥ̓ΟΘΧΥΓΤΡΩΟΟΘΑΤΌΘΚΧΕΙ 
ΡΟσΘΧχΘΡρουΥ 
«εκτωνχωρωνοΥ 
ΗΓΆΓΕΝΆΑΥ ΓΟΥῪῸ 
ἈΠΟΆΑΝΑΤΌΛΩΝΚΆΙΑΥ, 
ΟΜΟΝΚΑΙΚΟΡΡΆΚΑΙ 
ΘΆΧΆΘΟΘΗΘ 
ΘΕἸΤΑΧΆΝΗΘΗΟΆΝΕΝΤΗΘΕ 
Ἡῶδβνα νυλ βῷ 
ΟἈΟΝΤΙΟΧΘΟΩΟΚΑΆΑΤΌΙΚΗ 
ΤΗΡΙΟΥΟΥΧ ΕΥΡΟΝ 
πΙΜ ΟΝ Τ οι ΨωΝ 
ΤΕΟΗΨΎΥΧΗΛΥ ΤῸΝ, 
ΕΝΑΥ ΤΟΙΟΘΣΘΆΘΙΤΤΕΝ 
ΚΑΙΘΚΕΚΡΆΞΆΝΤΙΡΟΟ 
ΚΝΜΕΝΤΩΘΑΙΚΕΕΘΟΘΑΙ 
λΥΓΟΥῸ 
ΚἈΑΙΕΙΚΤΩΟΝΆΝΆΓΚΩΝ 


λυ γωνεργολντοῦτῦο,. 


ΕΤ' ΡΕΡΥ͂ΧΙΤ Εὖ ΚΟ ΔΗΓΗΟΘ ΝΥ δ 


ΕἸΟΟΔΟΝΘΥΘΙΆΝ 


ΤΟΥΤΤΟΡΘΥΘΗΝΆΙΘΙΟΙΤΟ 


ἈΙΝΚΑΤΟΙΚΗΤΉΡΙΟΥ 


ΟΟΝΡΙΤΕΑΝΤΥΕ ΘΣΟΜΟΛΧΟΓΗΟΆΟΘΟΩΆΝ 


120 


τοϊνκουστἈρδλθηλγ τὸ 
“α΄ Ταϑλαυμλοιλλ τὸ 


Ρᾳ. 106, 41--- 106, 8. 8---8. 


ΒΕΝΕΒΙΟΤΥΒ δν8 


ΟΟΝΕῚΙΤΈΜΙΝΙ δ 


ΠΙΟΑΝΊ, ῳΥΙ ΒΕΡ 


Α ΒΟΙ1Β ΟΕΤΥ 


10 


:υ 


20 


ΕΤ ΕὈΥΧΙΤ ΕΟΒ 


ΟΟΝΕῚΤΕΑΝΤ 


ΩΥΙΑ ΟΟΝΤΕΙ͂ 


ΞΥΒΟΕΡΙΤ ΕΟΒ 


ΟΔΙΝΕῈΜ ΕΒΟΑΜ 


180 


ΤΟΙΟΥΤΟΙΟΤΟΝΆΝΟΝ 
ΟΤΙΕΧΟΡΤΆΑΟΘΝΥΎΧΗ. 
ΚΕ ΝΗΝ 
κγυχηνπινολν 
ΕΝΕΠΆΗΘΘΝΆΓΆΘΩΝ 
ΚΑΘΗΜΕΝΟΥΌΕΝΟΙΚΚΟ 
ΤΙΚΑΙΟΚΙΆΑΘΑΝΑΆΓΟΥ 


ΠΕΙΤΕΔΗΜΕΝΟΥΟΘΝΊΙΓΤῸ 


ΧΙΆΚΑΙΟΙΔΉΗΡ 
ΟΤῚ ΠἈΡΕΠΠΤΙΚΡΑΝΆΝΤΆ 
ἈΟΓΙΆΤΟΥΘΥῪΥ 
Ι.“2ζ΄οὴῇΤΓΗΝΚΟΥΧΗΝΤΟΥ 
ΥὙατουτλρωξυνὰ 
ΚΑΙΕΤΤΆΑΙΤΠΙΝΟΘΗΘΝΙΚΟ 
ΤΤΟΙΟΗΚΑΡΔΙΆΧΥΤΟ 
ἨΗσΟΘΘΝΗΟΆΝΙΚΆΑΙΟΥΚΗ 
ΟΞΚΟΗΘΟῸΝ 
ΚἈΑΙΕΚΕΚΡΑΣΆΝΠΤΡΟΟΙΚΝ 
εντθλικεοθλιγγτδο 
ΙΞΙαΑ)νΑἹθικ ΤΟΝΆΝΆΓΙΚΟΩΝ 
λυ των εοσεν Το 
ΚΑΙΕΞΗΓΆΓΕΝΑΥ ΓΟΥῸ 
ΕΚΟΚΟΤΟΥΟΙΚΆΙΟΙΙΧΟ 
ΘΑΝΆΤΟΥ 
ΙΞῇΪἷἁδμαὀἱἯἄᾶ Ἔ:Έό:θ:ζγ;:ἝἼἜϑἝθθομοΥυΥουΥ ΓΟ) 
ἌΘΡΡΗΣΕΝ 
ΘΕΞΟΜΟΛΧΛΟΓΗΟΆΧΟΘΟΩΟΆΧΝ 
ΤΟΚΟΩΟΤΆἈΘΑΆΘΗΛΥΤΓΟΥ 
ΚΑΤΑ ΘΑΧΥΜΔΑΟΙΆΛΔΥ ΤΟΥ 
ΤΟΙΟΥΤΟΙΟ ΤΟΝΆΝΟΩΝ 
ΟΤΙΟΥΝΟΤ ΙΝ ΥΆΧΟο 
ΧΑΆΚΆΧΟ 
ΙΞΨᾧἍἋἼῪῪὺΟΜΜΟΧΑΟΥΘΟΙΔΗΡΟΥῸ 
ΟΥ̓ΝΕΘΆΛΧΟΕΝ 
ἈΝΤ ΤΟΆΧΆΧΚΕΤΟΛΥ ΤΟΝ 


ΘΕ ΣΟΔΟΥΆΧΝΟΜΙΆΟΣΤΕΝ 


ἈΙΆΓΑΡΤΆΘΟΛΝΟΜΙΆΟΣΥ 
ΤΟΝΕΤΆΙΠΙ ΝώΘΗΟΣ. 
πα Νρω μΜαάθελθλύσὰ 


ΤΟΗΥΥΧΗΛΥ ΤῸΝ 


Ρ5. 106, 8-ι.18. 18 -- 18. 


«--.--... 


κΖ 


ΟΥ̓ΙΑ ΒΑΤΙΑΥΙ͂Τ 


ΒΕΠΕΝΤΕΒ 


ΟΥ̓́Α ΕΧΑΟΕΕΒΑΥΕΞ 


ΕΤ ΗΥ̓ΜΙΠΙΑΊΤΥ͂ - 


ἘΤ ΟἸΑΜΔΥΨΕΒΥ͂ΝΤ 


φι 


10 


15 


10 


1ῦ 


20 


ΟΥἹ ὈΕΒΟΕΟΥ͂ΝΤ 


ΙΡΒΙ ΙΡΕΕΥ͂ΝΤ 


ΚΑΙΗΓΓΙΟΑΝΕΟΤῸΩΝ 
ΤΤΥΧΩΟΝΤΟΥΘΆΑΝΑΆΤΟΥ 
ΚΑΙΘΚΘΙΚΡΑΣΆΝΠΡΟΟΙΚΝ ἡ 
Εν τ ὠωθλικεοθλιηητῦο 
ΚΑΙ ΘΙ ΤΩΟΝΆΝΆΓΚΟΩΝ 
λυ των εοωσοαντῦς 
ἈΠΕΘΟΤΙΆΕΝ ΤΟΝΆΟΓΟΝ 
λΥ ΓΟΥΚΑΙΪΆΟΛΧΓΓΟ 
ΧΥΟΥῸ 
ΚΑΟΘΡΥΧΤ ΟΟλΥ ΓΟ. 
ΘΚ ΤΟΝ Άϑορων 
λυ ΤΩΝ 
ΕΞΣΟΜΟΧΟΓΗΟλΟΘΟΟλΑλΝ 
τὠωκοωυτλθλθηλυγτἣ 
“οα]΄(] ΤἈ θϑλαυμλοιλλυγτδ 
ΤΟΙΟΥΙΟΙΟ ΤΟΝ ΝΟΝ 
κυΘΥολ ἈΝ Υ ΤῸ 
ΘΥΟΙΆΝΆΑΙΝ σα Ο 
ΙΞΔΙΕΣἈΓΓΙΆΑΓΟΩΟΆΝΤΆ. 
ΕΡΓΆΛΥ ΓΟΥΘΝΑΆΓΆΛΛΔΙΑΆ. 
ΟἸΚἈΓΓΆΚΑΙΝΟΝΤΈσειοθα 66 
ἈΧΟΘΟΆΝΕΝΠΆΟΙΟΙΟ 
ΤΤΟΙΟΥΝΤΤ ΘΟΒΡΓΆΟΙΆΝΕΝ 
ὙΔΑΟΙΝΤΤΟΆΛΟΙΟ 
αΥΓΟΙΔΟΝΤΆΘΒΡΓΑΚΥ 
ΙΞἈΑΙ ΤΓἈΘΑΥΜΑΆΟΙΆΔΧΥΤΟΥ 
ΕΝΤῸκΚΥΘω 


ὈΙΧΙΤ ΕΤ ΒΤΕΤΙΤ ΕΠ ΠΕΙΝΙΚΔΙ ΕΟ ΓΗΤΙΝ Δ. ςλΔ. 


ΑΘΟΕΝΌΥΝΤ 


ΤΥΈΒΑΤΙ ΚΥΝΤ 


181 


ΤΆΓΙΔΟΟ 
κα Ἱω ΘΗΤΆἈΚΥΜΑΤᾺ 
ΧΥΤῊΘ 
ἈΝΆΑΒΟΝΟΥΟΙΝΕ ΤΟ 
ΟΥ̓ΝΩῸΝ 
ΚΑΟΚΑΤΆΞΑΙΝΟΥΟΙΝΕΟΟ 
ΤΩΟΝΆΒΚΥΘΟΘΩΝ 
ΗΥ̓γχηλυγγώνενκα 
᾿ΙΚΟΙΟΘΤῊΗΚΕΤῸ 
ΘΤἈΡΑΧΘΗΟΘΟΆΛΝΘΟΆΧΆΘΥΘΗ 
ΟἈΝΦΟΟΜΘΘΥΌΩΝ 
κα Ολη οφιλλυτω. 


Ὁ Ρᾳ. 106, 18 -- 32. 938 --- 27 


ΕΤ ΟἸΑΜΑΥΕΙ 


ΜΙΒῚΤ ΝΕΈΒΒΥΝ 


ΟΟΝΕῚΤΕΑΝΤΥΚΝ 


ΕΤ ΒΑΟΕΒΙΕΊΓΟΕΝΤ 


10 


ΙΞΞἈΓΓΕΤΙΟΘΗ 
ΚἈΑΙΘΚΕΚΡΑΣΆΝΤΗΡΟΟ 
ΚΜΕΝΤΌΟΌΘΑΆΙΚΘΟΘΑΙ 
ΧΥΓΟΥῸ 
δ ΚΑΟΙΕΚΤΩΟΝΑΆΝΑΆΓΙΚΩΝΙ 
ΧΥΓΟΝΕΣΗΓΆΓΕΝ 
ΧΥΤΟΥῸ 
ΚΑΙΘΙΠΘ ΤΆἈΞΕΝΤΗΙΚΑΓΆΙ 


ΓΙΔΙΚΑΙΘΟΤΉΕΘιΙολΥΡΑ. 


ιο ΚΟΘΟΙΓΗΟΆΝΤΆΚΥΜΑΆ 
ΤἈΛΥΤΗΘΟ 
ΙΞ,ΑΙΗΥΦΡΑΝΘΗΟΆΝΟΤῚ 
Ηουχλολν 
κω ληΓηΗσθμνλγτῦς 
1 ᾿ς ΒΠΙΆΙΜΘΝΆΘΘΧΗΜΑΆ 


ΤΟΟΛΔΥ ΓΟῪ 


ΕΣ ΟΜολογηολοθώολν 


τωκωτλελθηλυγ τὸ 
ΙΞοα᾽ι ΤἈΑΘΑΥΜλΑΟΙΆλΥ ΓΟΥ 


20 “ΓΟΙΟΥΪΙΟΙΟΤΟΝΆΝΟΩΝ 


ΕΤ ΕΧΑΙΤΕΝΤ γγω ΟἈΑΓΟΩΟΟΆΝΔΑΥΓΟΝ 
ενεκκληοιλλλουυ 
ΙἈΙΕΘΝΚΆΑΘΘΑΡΆΠΡΕΟΕΥ 
ΤΕΡΩΟΝΆΑΙΝΘΟΧΤΏΟΘΆΣ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΡΟΘΥΙΤ ΕΥ̓ ΕΘΕΤΟΙΠΠΟΤΆΜ ΟΥ̓ΌΘΙΟ 
ΕΡΗΜΟΝ 
Και υεσολουούλασω. 
διογαν 
ῬΕΒΕΑ ΒΕΥΟΤ ΓΗΝ ΙΚᾺΡ ΠΟΦΟΡΟΝ ΕΙς 
ὩὉΆΜΗΝ 
ἈΠΤΟΚΑΙ ΙἈΟΤΟΟΝ ΙΑ Τ᾽" 


ΟἸΚΟΥΝΤΩΝΕΝΑΥ ΓΗ 


ΡΟΒΥΙΤ ὈΕΒΕΒΕῚ ΕΘΕΤῸΕ ΡΗΜΟΝΕΘΙΟΆΙ 
ΜΙΝΝΆΑΟΥΔΆΤΟΣΝΙ 
ΚΞ ΑΟΓΗΝΆΝΎΥΆΡΟΝΘΙΟ 
ΔΙΕΣΟΛΟΥΟΥΔΆΤΟΩΝ 
ΕὙ' ΟΟΙΠΟΟΑΥῚΤ ΙΙΔΙΙΚΑΙΓΟΛΙΓΙΓΕΝΝΕΙ(Κ(ΕΙ 
ΤΙΝΟΟΝ ΤΆ 
ΙΞΙ-αΑαἈῪΟΥΝΘΟΤΗΟΆΝ ΤΟΙΤΟ 


183 Ῥβ. 106,21 ---δ8δι, 82 --- 86. 


ΕἸ ΟΙΑΜΑΨΕΙ 


ΕΤ Β5ΤΑΤΥΙΤ ΡΟΕΙ, 


ΕΤ Π͵ΑΕΤΑΤῚ Κ5ΥΝΤ 


ΟΟΝΕῚΤΕΑΝΊΤΥΚΝ 


15 


ἈΘΙΟΙΚΑΓΟΙΚΕΟΙΆΟ 
ΚἈΑΙΘΟΙΤΙΡΑΝΆΓΡΟΥΟΚ 
ΕΦΥΤΘΥΟΑΝΆΜΙΠΘ 
ἈΘΟΝΆΟ 
ΙΚ(ἈΙ ΕἸΙΤΟΙΗΟΆΝΙΚΆΡΙΤΟΝ 
ΓῈ ΝΗΜΑΆΑΤΌΟΘΟ β 
ΙΞΪ,»-ΘΥΧΟΓΗσΘΝΑΥ Τδο 
ΙΞΙἈΙΘΙΤΑΗΘΥΝΘΗΟΆΝ 
σφολρὰ 
10 «ΟΥΑΙ ΤΗΝΗΛΥ ΤῸΝ 
ΟὙΚΘΟΜΙΚΡΥΝΕΝ 
ΚΑΙ ΙΓΩΟΘΗΟΘΆΝΚΆΙΕ 
κἈΑκώ ΘΗ λ Ν 
ἈΤΙΟΘΆᾺΙ γεώο κακῴνδιηἝς 
1δ ΟΑΥΝΗΘΟ 
Ε Σθχυθϑηθουύυλθνῷοιο 
᾿ ΘΠΆΡΧΟΝΤΆΟΛΥ ΤΩ, 
ΚΑΙΘΙΤΑΆΑΝΗΟΘΘΝΔΑΔΥ ΓΟΥῸ 
ΘΝΧΕΑΤΩ ΚΑΙΟΥΧΌΔΛΩΟΣ 
20 ΚΞΑΙΘΒΕΟΗΘΗΟΘΘΝΙΠΕΝΗΤῚ 
ΕΚΤΙΤΟΩΧΙΆΟ 
ΚἈΑΙΘΒΘΘΤΟΟΩ ΟΙΤΡΟΚΑΤΆΙΤΑΆ. 
ΟΤΡΙΆΟ 
ΥΙΡΕΒΥ͂ΝΤ Κεῦ ΟΥ̓́Θ ΜΓ ΘΥΘΕΙοΟΚΆοΥ 
ΦΡΑΝΘΗΘΟΝΤΆΙ 
κα ΟἈΆΝΟΜιΆΘΜΜΦρὰ 
ΣΗΤΟΟΤΟΜΆΔΛΥ ΤῊΘ 
18 βΑΡιεν8Β. ΤΊ ΟΟφΦοοκλιφυλλξοι 
ΤΥΑΥΓΆ. 
ΙΞΑΙΟΥΝΗΘΟΥΟΙΝΤΆΘΆΘΗ 
ΤΟΥ ΚῪ "- 
ΡΖ ωληγλλμουτωδκαλ' 
ΡΑΒΑΤΥΜΝ (τοι ΜΗΗΚΆΡΟΙΆΜΟΥ 
ΟΘΟΘΤΟΙΜΗΗΚΑΆΡΔΙΆΝ 
Ἀοωμλικοψαλ ΝτΤΗ 
Δ ΟΣΗΜΟΥ 
ΕΧΨΕΘῈ ΒΒΑῚΤ '᾽“ΕΣΘΓΕΡΘΗΤΊΗΔΟΣᾺΜ ΟΥ̓ 
᾿ ΕΣΘγερθητΤΙ ἈΆΧΤΗΉριο. 
κλιοθαρὰ 
ΘΣΘγΓγβρΘΗσΟΜλΑΙΌῬῥθροΥυ 


ὅγε 


188 Ῥβ8. 106, 86-- 41. 41--- 101, 8. 


ΕΤ ΒΕΜΙΝΑΨΕΕΥ͂ΝΤ 


ΕἾ ΒΕΝΕΘΙΧΙΤ' 


ΕἸ ΡΑΡΝΟῚ ΕΔΟΤΙ 


ΕΕΕΥΒΑ ΕΝΤ 


ΕΤ ΑΠΙΥΥΑΥΙΊ 


υ 


ΕΣΟΜΟἈΧΟΓΗΘΟΜΆΙΟΟΙΟΝ ΟΟΝΕΊΤΕΒΟΒ ΤΙΒΙ 
ἈΔΆΔΟΙΟΙΚΕ 
γλλώσοιθνεθνθοιν 
ΟΓΙΜΕΓΆΘΙΤΑΝΟ ΤΩΝ ᾿ΠΑΥΙΑ ΜΑΘΝΑ 
δ ΟΥὙΝΦΟΝΤΟΘΆΘΟΟΟΟΥ 
καιαωστωννεφῷφελον 
ΗἈλληΗθϑθιλοου 
ΥΩ ΘΗ ΤΊ ἜΤΙ ΤΟΥῸ ΕΧΑΙΤΑΒΕ 
ΟΥ̓ΝΟΥΘΟΟΘΟ 
10 ΙΞ(ἈΙΕΤΤΙΠΟΧΆΑΝ ΤΉΝΓΗΝ 
ΗλΟΣΆΟΟΥ 
ΟἸΤΟΟΆΧΝΡΥΟΘΩΟΙΝΟΙΆΓΑΆ. 
ΤΗΤΟΙΟΟΥ 
ΟΟΘΟΟΝΤΗΉΔΕΞἊΆΑΆΟΟΥις ΒΑΙΥ͂Υ͂Μ ΒΑΘ 
τό ΕἸΤΑΙΚΟΥΟΟΝΜΟῪΥ 
ΟΘΟΘΑΛΧΗΘΕΘΝΟΕΟΝΤΟΑ. 
ΓΙΟΛΥ ΤΟΥ 
ΥὙγωθησομάνζλλια ΕΧΥΏΤΑΒΟ 
ΜΕΡΙΏΦΏΟΙΚΙΜΑ. 
ἤ ΚΑΙ ΤΗΝΙΚΟΙΆΆΔΆΤΤΩΟΝ 
ΟΚΗΝΩΟΝΑΙΆΜΕΤΡΗΟΘΩ ἱ 
ΜΕΥΒ ΕΒ᾽ θα ΕΜΟΘΟΕΘΟΤΙΝΓΆΛΛΆΛΔλίις 
ΕΜΟΘσΘΟΤΙΝΜΑΆΝΆΟΟΗΟΘΟ 
ΚΕ ΦΡΟΜ' ἈΝΤΊΧΆΗΜ 
γι. ΤηοκαφΆληον 
ΙΝΡΑ ΕΧΜΒ. ἸΟΥΔΟΕΒΑΟΙΆΘΥΟΜΟΥ 
μω Ἀξκ᾽ ἈΘΒΕΗΟ ΤῊ ΘΆΤΙΙ 
ἈΟΟΜΟΥ 
ΙΝ ΙΡΥ̓́ΜΕΑ ΕΤΤΙ ΤῊΝ ΧΟΥΜΆΙΆΝ 
ΕἸΤΙΚΑΆΧΟΩΟ ΓΟΥΊΤΟΛΗ 1ο 
ΜΆΜΟΥ 
ει μοιλλλοφυλοῦῦτια 
ΤΆΓΗΟΆΝ 
ΩΥῚ ΡΕΡΠΨΟΕῚ ΤΙΟΧΛΙΠΆ ΣΗΜΕΘΙΟΤΙΟΆΙΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΟ 1ῦ 
ΗΤΙΟΟΛΔΗΓΗΘΗΜΘΘΟΩΟ 
ΤΗῊΗΟΙ ἈΟΥΜΆΙΆΟΘ 
ΝΟΝΝΕ ΤΥ ὃ ΟΥ̓ΧΙΟΥΟΘΟΟΛΙΤΟΘΟΆΜΘ 
ΜΟΘΗΜΆΟΘ 
ΙΞλΙΟΥΚΕ ΣΘἈΘΥΘΗΟΘΟ 0 


δι 


1834. Ῥε. 107, 3---8. 8--- 13. 


10 


20 


ΡΕΟ ΕΟ ΥἹ ΜῈ 


ΕἼ ΡΟΥΕΕΥΝΤ 


ΟΟΝΟΤΙΤΥΕ 


ΟΥ̓ ΙΡΘΙΟΑΤΥΕ 


ΕΙΑΝΤ ΙΕ5 


185 


ΕΝΤἈΙΟΔΥΝΆΜΕΟΙΝ 
ΗΜΩΝ 
ἈΟΘΗΜΙΝΕΟΗΘΙΆΝΕΚ 
ϑθυγεώο 
ΚΑΙΜΆΓΆΑΙΆΟΟΣΤΗΉΡΙΆ 
ἈΝΟῪΥ 
ΕΝΤΟΘΟΣΙΤΟΙΗΘΟΘΟΜΜΕΝ 
ἈΔΥΝΆΜΙΝ 
κυλυ Γοσα σούλανῳ 


ΟΗΤΟΥΘΟΘΧΘΡΟΥΘΗΜΟΩ 


ΕἸΣ ΤΟΤΕ ΧΟ ογλλμ Ος 
τω λλαλ' 
ΘΟΤΗΝΆΙΝΕΘΟΙΝΜΟΥ 
ΜΗΤΙΤΆΡΆΑΟΙΩΊΤΤΗΟΘΗΟ 
ΟΤΙΟΤΟΜλλμαρτωλξδ 
ΙΞῇᾧὀΟΑι ΟΤΟΜΑΔΛΟΛΙΟΥΕ 
ΤΤΕΜΘΗΝΟΙΧΘΗ 
ΕἈΧΆΧΛΗΟΆΧΝΚΆΑΤΈΜΟΥ 
ΓΆΩΟΗΔΛΟΆΛΙΆ. 
ΙΞ« ῳἈΘΧΟΓΟΙΟΜΕΙΟΟΥΌΘΚΥ 
ΙΞΑ-λ-σλν Με 
ΙΞΙΔΙΕΙΤΟΆΕΜΗΟΘΟΆΝΜΕ 
λώβοθλνΝ 
ἈΝΤΙ ΓΟΥΧΓΆΠΆΝΜΕ 
ΕΝ ιε ΕΑ ἈΟΝ ΜΕΘΓῸὼ 
ΔΕΠΙΡΟΟΗΥΧΟΜΗΝ 
ΙΞΑΙΘΒΘΘΕΘΕΝΤΟΚΑ ΤΕΈΜΟΥ 
ΙΞ«ἈΙΟΛΑΝΤΊΆΓΆΘΟΝ 
ΙΞΙΑΙΜΕΙΘΟΟΟΛΧΝΤῚΙῚΤΗΟΘΆΓΑ. 
ΤΗ σα ΜΟΥ 
ΙΞ(Ἀ»ἈΓἈΟΤΉΘΟΝΕΙΤΑΥ ΤῸ 
ἈΜΑΆΡΤΩΛΟΝΙ 
Δ ΟΆΧΟΘΟΤΉΤΟΩ 
εκ λεσιωνλύύοΟΥ 
ΕΝΤΚΡΙΝΘΟΘΑΆΙΑΥ ΤῸ 
ΕΣΘΑΘΟΙΚΑΤΆΔΕΛΙκΑ. 
σΜΕΝΟΟ 
ΚΑΙΗΤΠΡΟΟσΘΥΧΗΛΥ ΓΟῪ 
ΓΕΝΘΟΘΩΘΙΟΆΧΜΑΆΡΤΙΆ 
ΓΕΝΗΘΗΤΩΘΆΝΆΙΗΜΕ 


Ῥ9. 101, 12 ---108, 8. 8--- 8. 


ΠΑ ΝΟΒΙΒ 


ῚἹΝ δῦ ΒΑΟΙΕΜΥΒ 


ὮΝ ΠΑΥ͂Ε ΜΕΑ 


ΤΟΟΥΤῚ ΚΥΝΊ 


1ιυ 


2υ 


ΡΧΑΙΔΧΥ ΓΟΥΌΛΙΓΆΙ 
ΚΑΙ ΤΗῊΗΝΕΤΙΠἊῸΟΙΚΟΊΤΗΝ 
λΥΓΟΥΧΆΚΟΙΕΤΕΡΟΟ 
ΓΕΝΗΘΗΤΌΩὠΟΔΟΆΣΧΝΟΜΙΥΟΙ 
ῃ β λΥΓΟΥΌρΡῷανοι 
ΞΑΗΓΥΝΗΛΥ ΓΟΥΧΗΡΆᾺ 
ΟἈΧΘΥΟΜΕΝΟΙΜΕΘΟΤΆΝΑ. 
ΟΤΉ ΤΤΟΝΟΛΆΝΟΙΥΊΤΟΙ 
λΥ ΓΟΥΚΑΙΕΘΙΤΑΙΓῊ 
10 ΟΛΑΙΓΟΣΟΛΆΛΟΙ 
ΘΕΚΕΑΧΗΘΗΤΩΟΆΝΕΙΚΤΟΣ 
ΟἸΙΚΟἸΤΘ ΛΟ ΝΥ ΤῸ 
ΕΞΕΡΘΥΝΗΟΆΧΤΏΔΑΆΝΙ 
ΟἸΤΗΟΙΤΑΝ, ΤἈΟΟΛΥΤΙᾺΡ 
18 ΧΕΙΑΥ ΤῸ) 
ΙΞΙΔΙΆΡΠΆΟΧΤΟΌΣΟΆΧΝ 
ἈΧΧΟΤΡΙΟΙΤΟΎΥΎΟΤΙΤΟ 
ΜΟΥΟΛΔΥΤΟΥ 
ΜΗΥΤΙΆΡΣΑΤΟΩΛΥ ΤῸ 
20 ἈΝΤΊΙΆΗ ΜΙ,͵ΙΤΤΌΣΡ᾽ 
ΜΗΔΕΓΕΝΗΘΗΤΌΩΟΙΚΤῚΡ 
ΜμωνΝτΤοιοορφᾶΆνοιο 
λΥΓΤΟΥ 
ΕΙΑΝΤ ΝΑΤῚ ΕΙἸΥΝΒ ΓΕΝΗΘΗ ΤΥ ΓΆΓΓΕΙΚΙΝΑ. 
λΥ ΓΟΥΕΙΟΘΣΟΆΘΘΡΘΥ 
ΟΙΝ 
ΕΝΓΕΝΕΆ ΜΙΆ ΣΆΆΧΙΦϑοι 
ΗΤΟΟΝΟΜΆΔΛΥΤΟΥ 
ΙΝ ΜΈΜΟΕΙΑΜ ἈΝΆΑΜΙΝΗΟΘΟΘΕΙΗΗΆΝΟΜΙ 
ἈΤΩΟΝΤΙΡΩΟΝΑΥ ΤΟΥ 
ΕΝΆΝΤΙΚΥ ᾿ 
ΚἈΑΙΗΧΜΑΡΤΙΆΤΉΟΜΡβΟ 
λΥ ΓΟΥΜΗΘΣλλΙ 
ΦΘϑειη 
ΕἸΑΤ ΟΟΝΤΕΑ ἢ ΓΕΝΗΘΗΤΟΟΆΝΕΝΑΆΝΤῚ 
ΟΝΙΚΥΔΙΆΠΑΝΤΟΘΟ 
ΙΞ“λι ΣΟ ΘΡΕΥΘθιΗΘκΚ 
ΓΗΟΤΟΜΝΗΜΟΟΥΝΟ 
λύύτῶνΝ 
ἈΝΘΩΟΝΟΥΚΕΜΝΗΟΘΗΟΆΣ. 


180 Ῥβ. 108, 8---13. 13 --- 16. 


5 
ΕἸΑΝΊΤ ΕΠ] ΕἸ 


ΝΥΤΑΝΤῈΒ 


ΒΟΒΥΤΕΤΥΕ 


ΝΟΝ 517 11 


10 


20 


ΟΙΗΟ ΟΆΕΟς 
.«ἸΚΑ ΓΕ ΔΙ ΣΆΝΆΝΟΝ,. ΕΤ ῬΒΕΟΥΤΥΒ “- 
ΤΕΝΗΤΆΙΚΑΙΤΤ ΤΩΧΟ. 
ΙΚΑΟΑΙΚΑΙΓΡΆΝΘΝΥΓΜΕΝΝΟ. 
ΤῊΗΙΚΑΡΔΙΆΤΟΥΘΆΝαΑ. 
ΤΩΟΆᾺΛΙ 
ΙΙΔΙΗΓΕΑΤΤΗΓΕΝΙΚΆ ΓΑ. ΕΤ ΠΙΠΕΧΙΤ 
ΡἈΝΙΚΑΙΗΞΣΕΙΔΥ ΤῸ 
ΙΞὡΔαἹ ὙΚΗΘΘΆΗΟΟΝΟΥ 
10 ἈΟΓΙΆΝΙΚΙΜΆΚΡΥΝ 
ΘΗΟΕΘΤΆΟΛΙΙΔΥΤΓΟΥ 
ΙΚΞΑΙΕΝ ΑΥΟΛΧ.ΓΟΊΚΆΣΓΑ. ΕΤ ΙΝΌΥΙΤ 
ΡΆΑΝΟΘΟΙΜΑΆ ΨΤΙΟΝ 
ΙΞἌΑ3Ἀ0ὸΠΛ ΘΙ σΟη ἈΘοΝν ὥὡσθιυλ Ρ΄ 
1ιδ ΕΙἸΟΤΆΕΝΚΑΤΆΛΥ τ ὃ 
' Ι(ΔΙὠςΕΙΘΆΑΙΟΝΕΝΓῸΟΙΟ 
ΟΠ ΓΟΘΟΙΟΛΧΔΥΓΟΥ 
ΓΕΝΗΘΗΤΟΌΣΛΥ ΤΩ ΕἸΑΤ ΕἸ 
᾿ΜΆΓΓΙΟΝΟΊΤΕΡΙ Βλὰλ. 
2 ἈΕΤΆΙ 
ΚΑΙ ΘΟΘΙΖΩΟΝΉΗΝ.ΟΔ. 1 
ΠΆᾺΝ ΤΟΟΤΙΕΡΙΖΟΝΝΥ Τ’ 
ΗΟΟ ΟΡΥΒ ΕΟ ΤΟΥ ΤΟ ΓΟΕΡΓΟΝΤΤΩΝ 
ΕΝ ΔΙ ΧΕΛΑΧΟΝΤΤΟΝΜῈΕ 
πλρακῷ δ 
ΙΞἶ2ἷεμ“ΠΤῸὯΝΑΔΧΛΑΟΥΝΤΩΟΩΝ 
ΤΟΝΗΡΆΙΚΑΓΓΑΓΤΉΗΟΥΨΥ 
ΧΗΟΜΟΥ 
ΕΤ ὙῪΝ ΡῬΝῈ ΝΕ ΙΚΧΛΔΙΟΥΚΟΕΘΙΚΕΤΤΟΙΗΉΓΟΝΜΜΕ 
ΤΕΟΜΟΥΘΝΕΚΟΕΝΤΟΥ 10 
ΟΝΟΜΑΆΤΟΟΟΟΥ | 
ΟΤΙΧΡΗΟΤΟΝΤΌΘΑΘΟΟ 
ΠΙΒΕΙΑ. ΜῈ ΟΟΥΡΥΟΔΙΜΟΘΟΤΊΤΤΤῸΟΣ) 
᾿ς ΧΟΟΚΆΑΙΠΕΝΗΟΘΕΙΜΙΕΓῸΩ 
ΙΞἈΑἹΙΗΚΑΡΑΙΆΜΟΥ ΤΕΤᾺ : ιδ 
: ΓΑΚΓ ΓΙ ΕΝ ΓΟΟΜΟΥ 
ΒΙΟΥΤ ΜΒ ΟΛΟΕΙΟΙΚΙΛΕΝ ΟΕ ΙΚζ.Ὰ. 
ΝΜἈΆΙΔΧΥΓ ΓΤΗΝΆΝΤΆΝΗ 
ΡΕΘΗΝ͵ 
ΘΕΞΕΤΙΝΑΧΘΗΝΩΟΘΙιΑΆ. 90 


γι 


137 Ῥβ. 108, 106--- 19. 19 -- 93. 


ΙΚβιλεο ΚΗ 
ΤἈΓΟΝΑΓΑΜΟΥΉΘΟΘΕΟΝΗ ΘΈΝΥΑ ΜΕᾺΑ 
ΟἈΝΑΤΙΤΟΝΗΟΤΙΆΘΟ 
ΙΞΑΙΗΘΟΆΡΣ ΜΟΥΉΗΆΧΛΧΟΙ 
ὃ ΟΘΗΔΛΙΘΆΔΛΔΙΟΝ 
ΙΞΙΨσΔσΞἹΕΓΩΘΓΕΝΉΗΘΗΝΟΝΙ Ε΄ ΕΘῸ ΒΑΟΤΥ͂Β 
λΟΟΛΧΥ ΤΟΙΟ 
ἸλΟΟΛΧΝΜΕΘΟΆΛΆΘΥΟΆΣΧΝ 
καφαλλολύτῶν. 
10 ΕΟΗΘΗΘΟΝΜΟΙΚΕΟΘΟΜ ΑΡΙΥ͂ΨΑ ΜῈ ὈΝῈ 
ΙΞΙΞΝΙσΘΟΘΟΝΜΕΙΚΆΓΓΆΓΓΟ 
ἰ ἈΚ ΞΙΘΧΘΙΘΙΘᾺ ἢ 
ΚΑΙΓΝΟ ΓΟΟΟΆΧΙΝΟ ΓΙΗ ΕΤ ΒΟΙΑΝΤ ΟΥ̓ 
᾿ ΧΘΙΡΟΟΥΛΧΥΤῊ 
1 ΚλΙΟΥ ΚΕΘΙΤΟΙΗΘΟΆΟΣΥ ΓΗ 
ΚἈΑΙΓΑΡΑΟΟΝΤΆΑΙΛΧΥ ΤΟΙ ΜΑΙΕΡΙΟΕΝΤ "’' 
ΙΞΔΙΟΥΕΥΧΟΓΉΘΗΘΟ 
ΟἸΕΠΆᾺΆΝΙΟΤΆΆΜΕΝΟΙΜΟΙ 
ΜΙΟΧΥΝΘΗΤΌΌΟΣΝ 
20 ολελουλοσοουθύφρὰ 
ΘΗΟΚΓΕ ΓΆΙ! 1 
ἹΝΌΥΑΝΤΥᾺ ΕΝΔΥΘΟΧΟΘΟΩΟΘΆΝΟΙΕΝ 
»οΙΧΕΛΧΑΛΧΟΝΤΈΟΘΟΜΕΘΕΝ 
ΤΡΟΊΤΗΝ 
ΙΚΔΩΤΤΕΡΙ καλεοϑθώολν δ 
 ΦΟΔΙΠλοίλλαλΟχΥ 
ΝΜΗΝΑΥ ΟΝ 
ΟΟΝΕΙΤΕΒΟᾺΚ ΕΞΟΜΟἈΧΟΓΗΟΘΟΟΜΆΨΓΩ), 
κω ολΡΑ ΘΝΤῸ 
ΟΤΟΜΑΤΊΙΜΟΥ 10 
ΙΨἷἶΨῤΩΟΑἅἄΙἼΙῚΙΕΝΜΕΟΟΠΟΛΧΆΧΟΟΝ 
ΔΙΝΕΟΟΦΔΛΥ ΤΟΝ 
ΟΝΙΑ ΒΤ ΟΤΙΠΆΡΘΟΤΉΗΘΚλοσιῶ. 
ΤΠΕΝΝΗΤΟς 
τ ογοωολιαι τῶν. ιὸ 
ΤἈΛΙΟΟΘΚΟΝ ΤΟΝ ΓΗ ὼ 
ὙΎΧΗ “μου Ξ- 
9 ,τωλλχλ᾿ γΆΆΜΟΟ" 
ΡΙΧΙΡ ὑ8. ΟΙΠΕΝΟΚΟΤΩΚΩΜ ΟΥΚΆ. 
ΘοΥεκΚδεσιῶν ΜΟΥ 90 


188 ΠῚ Ρβ, 108, 38----238. 28---109, 1. 


10 


1ὅ 


Φ0 


ΘΟ ΟΑΝΘΩ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥῸ 
ΟΟΥ̓ΥΤΤΟΤΤΟΔΛΙΟΝΤῸΝ 
τολνΝ οοΥ 

ΡἈαλονλυνα ΜΘ ὥσθ ξᾺ 
Πποοστεαλειοοικοθκορθ τῶ 

ΚΑΙ ΚΑ ΓΆΚΥΡΙΕΥΘΕΝ 
μεοωτωναχϑρωνοδ 

ΜΕΤΆΟΟΥΗΆΡΧΗΘΝΗ 
ΜερατΤηολυνλαμθωοοῦ 

ΕΝΤἈΙΟΧΆΜΤΙΡΟΤΘΟΙΤΝ 
ἈΓΙΟΝΟΟΥ 

εκγλ οτρΡοοπροθώσφο 
ΡΟΥΘΓΕΝΝΗΟΆΟΘΘ 

ωΜοοσθνικοΟκΚΆΙ ΟΥΜΘ6 

ΤἈΜΘἈΑΆΗΘΗΟΘΤΆΙ 

ΟΥ̓ΞΒΡΕΥΘΘΙΟΤΟΝΆΙΩΟΝΆ 
ΚΑ ΓΑ ΤΗΝΤΆΣΞΙΝΜΘᾺΆ 
ΧΙσΘλαεικ' 

ΙΚΞΟΘ ΚΑΘ ΣΙΟΝΟΟΥΟῪΥΝ 
ΘΘΆΧΟΘΝΕΝΗΜΕΡΆΟΡ 
ΓΗΟΛΥ ΓΟΥΆΆΧΟΙΆΘΙΟ 


ΙΚΥΡΙΟΘΑΒΙΤ ΙΚΡΙΝΘΙΘΝΤΟΙΟΘΘΝ ΕΟΙΝ 


ΠἈᾺΆΗΡΩΟΗΤΥΤΩΜΑΤᾺ 
ουὐνϑλλοηιφαλλοθ 
ΙΓΗσΤοΆλΟΝ 


ὈῈ ΤΟΕΒΕΝΤΕ ΕΚΧΘΙΜΆΡΡΟΥΘΝΟΛΟΩ 


ΤἸΤΕΙΕΤΆΙ 
ΑΙΧΤΤΟΥ ΤΟΥ ΏΘΗΚΘΕ 
ἈΧΗΝ"- 


ΡΙ ἈΧΛΛΧΗλΟΥΪΆ.- 


ΟΟΝΕΙΤΕΒΟΚΕ Ε ΣΟΜΟΛΧΟΓΗΟΘΟΜΑΆΙΟΟΙΙΚΕ 


ΘΝΟΛΧΛΗΚΑΡΔΙΆΜΟΥ 
ΕΝΚΕΟΥΛΧΗΘΥΘΙώΝΚΆΙ 


ΜΑΘΟΝΑ ΟΡΕΒΚΑ ΟΥὙΥΝΑΓΟΩΓΗ, ΜΕΓΆΆΑΛ. 
ΤἈΕΡΓΆΚΥ 
ΕΣΕΖΗΤΉΜΕΝΆΘΙΟΤΤΑΝ 
ΤἈΓΆΘΟΘΛΧΗ ΜΑΤΑ Στὸ 
ΘΟΟΝΕΈΒΒΙΟ ΕΣΟΜΟΛΧΟΓΗΟΙΟΙΚΆΙΜΕ 


189 


ΓᾺΧΟΠΡΕΙΠΆΤΌΘΡΓΟ. 
ΑΥΤΓΟΥ 


Ῥβ. 109, 1--δ. ὅ--- 110, 8 


ΌΟΝΕῸΟ ΡΟΝΑΜ 


ΥΙΕΘΑΝ ΥΙΒΓ 


ΤΕΟΥ͂ ΡΕΙΝΟΙΡΙΥ 


ΙΝΚΑΥῚΤ ὈΝΚ 


ὉΝΒ Α ΕΧΤΈΙΒ 


10 


1ὅ 


20 


κλυηλιλιοοΥ Νηλυ τῆ 
ΜΕΝΕΙΕΙσΤοΟΝλΙῶΝΑ. 
ΤΟΥΆΙΩΟΝΟΟ 
ΜΝΙΆΝΕΠΟΙΗΟΧΤΌΤΩ,. 
: ΘλυμΜλοιωνλύοΟΥ 
ΕἈΘΗΜΟΩΝΚΑΙΟΙΚΤῚΡ 
μῶνΝνοκο 
τΤΡοφΦηνθλκανΤοΟΙο 
ΟΞΚΟΥΜΕΝΟΙΟΛΔΥΓΓῸ 
10 ΜΝΗΘΘΗΟΘΕΘΤΆΙΘΙΟΤΟΝ 
»,)Ψ]ΑΩΝλ ΘΗ κηοχγτὸ 
ἸΟΧΥΝΘΡΓΩΟΝΑΥΓΟΥᾺ 


νηγγιαεν τωλλοωσγτὸ 


ΤΟΥΔΟΥΝΑΙΑΥ ΓΟΙΟΙΚΚΆΗ 
1δ ΡΟΝΟΜΙΆΝΘΘΝΟΝ 
ΕΡΓΑΧΕΙΡΟΝΑΥΓΤΟΥΆᾺ 
ἈΗΘΘΙΆΙΚΆΙΚΡΙΟΙΟ 
ΠΠΠ͵ ΔΙ ΤΆΑΟΔΛΔΙΔΙΕΝΤ ΤΓΟΛΑΆΙ 
λΧΥ ΤΟΥ 
90 ΕΟΤΗΡΙΓΜΕΝΆΙΕΙΟΤΟΝ 
»ΩΟΝΑΓΓΟΥΛΙΟΝΟΘ 
ΠΙΕΤΤΟΙΗΜΕΝΆΙΕΝΆΛΧΗ 
ΘΕΙΆΚΑΙΘΥΘΥ ΤΗΙ: 
ΒΕΘΕΜΡΤΙΟΝΕΜΝ ΧΥΓΡΩΟΙΝΆΤΙΘΟ ΙΔΧΕΝ 
ΙΞἶἷἁ᾿ο“ἅξ ΤΟΛΛΟΟΛΔΥΓΟΥ 
ΕΝΕΤΙΧΑ ΓΟΕΙΟ ΤΌΝΑΆΙΟ 
ΜΑΔΙΆΘΗΚΗΝΑΥΓΟΥ 
“ὉΜ ΕἸ ΤΕΠΕΙΒΙΓΕΆΓΙΟΝ κα ο ΒΕΡΟ ΝΜΓΟ 
ΟΝΟΜΑΆΔΛΔΥ ΤΟΥ 
ἈΡΧΗΟΟΦιλΟΦΟΚΟΟΚῪ 
ἹΝΤΕΙΠΕΟΥΥΒ ΟΥ̓ΝΘΟΙΟΆΘΑΓ ἈΘΗΠΙΠΛΔΟΙ 
“ΤΟΙΟΙΠΟΙΟΥΟΙΝΥ ΓΗ. 
ΗἩΔΙΝΕΟΙΟΛΥ ΓΟΥΜΕΝΕΙ 
ΕἸΟσΤΟΝΑΙΩΟΝΑ ΤΓΟΥ ΑΙ! 
ΟΝΟΟ-- 
ΡΙΆᾺ. ἈΧΧΗΛΟΥΪΆΑΖΆΧΆΡΙΟΥ 
ΒΕΑΤΥΒ ΥἹΗ Ν͵λικὰρ ΙΟΟΆΝΝΗ Ρ᾽ οφΦοκου 
ΜΕΝΟΟΝΟΤΌΝΙΚΝ 
ενταιοαντολλιολυ τὸ 
Θελησειοφοόλρὰ 


140 ῬΒ. 110, 8-- 8. 8--ὄ 11, 1. 


ΜΕΜΟΕΙΑΜ ἘΕΟῚΤ 


ΜΕΜΟΒ ΕΚΙΤ 


ΥΊ ὈΕῚ Π,115 


ΕΙΏΕΙΙΑ ΟΜΝΙΔ 


λΥΝΆΑΓΓΟΝΕΝ ΤΗΓΗΕΘΟΕΟΓΆΙ ΡΟΤΕΝΒ ΙΝ ΤΕΠΕᾺ 
ΤΟΟΙΠΘΡΜΑΔΛΥ ΤΟΥ 
ΓΕΝΕΑΘΥΘΙΩΝΘΥΧΟΓΗ 
ΘΗΟΘΕΤᾺΆ,. 
ὃ ΔΟΞΣΆΙΚΛΔΟΠ ἈΟΥΤΟΟΕΝΤῸΣ) σΙΌΒΙΑ ΕἸ ΠΙΐΥ͂ 
ΟἸΙΚω λΥ ΤΟΥ 
ΙΞ“Ξ-᾿αΗ λυ κυ ΟΟΥ̓ΝΗΣγτῦ : 
. ΜΕΝΕΙΕΙΟ ΓΟΝΆΙΟΟΝΑ. 
ΓΟΥΧΙΟΝΟΟΘΟ 
10 ΕΣἈΑΝΕΤΊΙΆΘΝΝΕΝ ΟΙΚΟ ΤῚ; ΕΧΟΕΤΥ͂Ν ΕΞΤ 
ΘΟΤΟΙΟΘΥΘΕΟΙΝ 
ΘΆΘΗΜΟΟΝ ΚΑΙΟΙΙΚΤῚΡ 
μων"κλιλικκιιος 
ΧΡΗΟΤΓΟΟΆΧΝΗΡ᾽ ΟΟΙΚ ΤῚ ΙΟΟΥΝΟΥ͂Β ΗΟΜῸ 
1δ ρΡωνικλικιχρῶν 
ΟἸΚΟΝΟΜΗΟΘΗΤΟΥΌΛΧΟ 
ΓΟΥΟΛΥΓΓΟΥΈΕΝΚΡΙΟΘιΙ 
ΟΤΙ ΘΙΟΤΟΝΆΙΟΝΆΟΥΌΆΚ. 
ἈΘΥΘΗΟΘΕΤᾺΆΙ 
90 ΕΙΟΜΝΝΙΗΜΜΟ ΟὙΝΟΜΝΆΙΟΟΝΙ ΙΝ ΜΕΜΟΕΙ͂Α 
εστλλικλος ἘΝ ἢ 
ἈΤΙΟΧΙΚΟΗΟΤΤΟΝΗΡΆΟΟΥ 
ΟΚΗΘΗΟΓΕΙΓΆΙ 
ΡΑΒΑΤΥῪΝ Κ ΕἼ ΓΟΙΜΗΗΚΆΡΔΑΙΛΑΥ ΤΟΥ 
ΕἈΤΤΙΖΕΙΝΕΙΤΙΚΝ ὃ 
ΘΟΤΗΡΙΚΤ ΙΗΚΆΡΔΟΣΑ 
ΧΥΓΟΥΟΥΜΗΦΟΒΚΗΘΗ 
ΘΕΩΘΟΟΥΕΦΊΔΗΘΙΠ ΤΟΥῸ 
ΕΧΘΡΟΥΟΛΔΥΤΟΥ 
ΠΙΒΡΕΙΒΙΤ ΠΕΡΙΤ ΘῈ ΟἸΟΡΙΤΙΟΘΝ ΘΛ ΟΥΙΚΘΝΤΌΟΌΙΟ 10 
ΤΤΕΝΗΟΙΝ. 
ΗΛΙΚΑΙΟΟΥΝΗΛΥ ΤΟΥ 
ΜΕΝΕΙΕΙΟΤΟΝΑΙΟΝΑΆ. 
ΤΟΥΧΙΟΝΟΟ 
ΓΟΙΚΘρΑΟλΥ ΓΟΥΥ͵ ὦ Ιδ 
ΘΗΟΘΤΆΙΕΝΔΟΣΗ 
ΡΕΘΘΑΤΟΙ ἈΜΑΆΑΡΤΟΩΧΟΟΟΥΨΈΕΤΆΙΚΑΙ 
ΟΡΓΙΟΘΗΟΘΕΤᾺΆΙ 
᾿ΓΟΥΘΟΔΛΟΝΤΆΟΛΥ ΤΟΥ 
ΕΡΥΣΕΙΙΚΑΥ ΤἈΙΚΗΟΘΕΤΆΙ 20 


11: Ῥ5. 111, 8---Θ. 6--- 10. 


ετθυμιλαμαρτώλον 
ἈΤΙΟΆΧΘΙΓΆᾺΙ"- 


ΡΙΕ ἈΛΛΧΛΗΛΟΥΙΆΧ 
" δὰ ΜΙΤΕΠΠΆΔΕΟΚΝ ΠΑΥ̓ΘΑΤΕ ΡΥΕΕΙ 
δ ὩὉΜΝΙΓΕΤΟΟΝΟΜΆΚΥ ἑ 
ΘΙΗ ΓΟΟΝΟΜΆΚΥΘΥᾺΆΟ Β1ῚΤ ΝΟΌΜΕΝ ὈΝῚΙ 
ΓΗΜΕΙΝΟΝ 


ἉΠΟΤΟΥΝΥΝΙ ΙΕ ς 
ΤΟΥΛΙΟΝΝΟΟ 
10 ἈΑ]ΤΟΆΝΑ ΓΟΆΧΟΙΝΝΗΆΧΙΟΥ Α 50118 ΟΕΤΥ 
ΜΟΧΡ ΙλυΌΜΜΟῸΝ 
ΔΔΙΝΕ ΓΟΝΤΤΟΟΝΟΜΆΙΚΥ 


ὙΗΛΟΟΘΘΙΤΠΙΙΤΆΝΤΆΓΓΆ ΕΧΟΕΙΒΥΒ 
᾿ ΕΘΝΗΟΚΟ 
1 ΕἸ ΓΟΥΟΟΥΝΟΥΟΘΉΗΔΟΞΆ. 
λΥΓΟΥ ᾿ 
ΤΙ ΟΘΘΟΚΟΟΘΟΗΜΩΟΩΝ Π ΩΨΙΒ ΒΙΟΥ͂Τ ΝΒ 


οαν Υγηλοιοκλτοικῶ, 
ΚΑ ΓΆΤΑ ΠΝ φορῶ 
20 ΕΝΤ ΦὩΟΥΝΟΘΣΙΚΆΙΕΝΤῊΉΓΗ 
ΒΥΒΟΙΤΑΝΒ ΟΘΓΙΡΩΟΝΑΆΤΙΟΓΗΟΤΤΙ ΤΩΌΧΟ. 1 
κυλτοκοπριλοανυ 
ΤΤΕΝΗΤᾺ 
ΥἹ ΘΟ ΠΟΟΕΤ ΕΥΜΓ ΓΟΥ ΚΑΘΘΙΟΔΙΑΥ ΓΟΝΜΕΊΆΑΆ. 
ἈΡΧΟΝΤῸῸΝ δ 
ΜΘΤΆΑΆΛΡΧΟΝΤῸΝλλου 
λΥ ΤΟΥ 
ΑΥ̓͂ ΒΠΑΒΙΤΑΕΕῈ ΟΚΑΓΟΙΚΙΖΟΝΟΤΙΡΆΝ 
ενομικω β 
ΜΡΆΘΙΠ ΤΕ ΚΝΟΙ ΘΥΦρλι ιο 
ΝΟΜΘΕΟΝΗΝ " 
ΠῚ ἈΛΛΧΗΛΟΥΙ͂Ά- 
ΙΝ ΕΧΙΤΥ. ΝΜΘΣΟΛΟΥΙΉΗΛΣ ΕΣΑΙΓΥΤΓΤΟῪΥῪ 
οἰκουϊλκωκ θκλλου. 
ΒἈΡΒΆΡΟΥ 16 
ΒΑΟΤᾺ ΕΒΤ ΕΓΕΝΗΘΗΪΟΥΔΑΙΆΔΛΡΓΙΑ. 
ΟΜΑΆΔΥ ΤΟΥ 
ΙΗΧΕΞΟΥΟΙΆΛΥ ΤΟΥ 
ΜΑΒΕ ΥἹΡΙΤ ηϑλλλοολίλθνκλθφϑΥ 
ΓΕΝΙ 20 


ππ 


143 Ῥβ. 111, 10---ὄ 112, 6. 7-- 118, 8. 


ΟἸΟΡΑΑΝΗΘΟΘΟΤΡΆΦΗ 
Σ ΕἸΟΤΆΟΠΙΟΟΣ) 
ῬἈΑΟΡΗΘΟΚΙΡΤΗΟΆΧΝΟΟΘΙ ΜΟΝΤΕΒ ΕΧΥΓΤ 
ΙΚΡΙΟΙ 
δ ΙΞΑΙΟΙΚΟΥΝΟΙ ΘΟΆΡΝΙΆ. 
ΠΡΟΞΚΆΤΩΝ 
“ΓΙΟΟΙΕΟ ΓΙΝΘΑΛΧΆΟΟΧΟΤΙ ΣλΩΘνΙΡ ΕΒΤ ΤΙΒΙ 
φΦύυγεο 
ΙΞὩΩὩΟΟὐογΟΡΑ ΝΗ Ο ΤΊ ΕΟΤΡΆᾺ 
10 Φησθισταοπιοω 
ΤἈΟΡΗΟΤΊΙΘΟΚΙΡΤΉΟΑ ΤΕ ΜΟΝΤΕΒ 
ΟΟΘΙΚΡΙΟΙ 
ΚΑΙΟΙΚΟΥΝΟΙΦΟΆΡΝΙΆ 
ΤΤΡΟΞΚΆΤΟΩΟΝ 
1δ ἈΠΟΤΙΡΟΟΟΩΙΙΟΥΚΎΘΟΑΣ. Α ΒΆΟΙΕ ΡὈΝῚ 
ἈΕΥΘΗΗΓῊΗ 
ἈΟΤΙΡΟΟΟΊΤΤΟΥΓΟΥΘΥ 
ΙΪλικοθκ᾽ 
ΤΟΥΟΤΡΕΥΆΑΝ ΤΟΟΤῊΝ ΟΥῚ ΟΟΝΨΕΒΤΙΤ 
20 ΤΕΤΡΑΝΘΙΟΆΙΜΝΆΟ 
ὙΔΆΤΩΝ 1 
ΙΚΞλ᾿λα΄ ΤῊΗΝΆΚΡΟΤΟΜΟΝ 
ΕἸΟΙΤΗΓΆΧΟΥ ΔΆΤΤΩΟΝ 
ΝΟΝ ΝΟΒΙΒ ΝΕ ΜΗΗΜΙΝΙΚΘΜΉΗΗΜΙΝ τς 
ἈΧΧΗΤΌΟΝΟΜΑΤΊΟΟΥ δ 
Δ ΟΟΔΧΛΟΞΆΝ 
ΕΥΡΕΒ ΜΙΒΕΒΙΟΟΕΣ ΕΠ ΓΟ ΘΆἈΘΕΙΟΟΥΚΑΥΤῊΗ 
ἈΛΗΘΘΙΆΘΟΟΥ 
ΜΗΤΙΟΤΕΘΙΤΙΤΟΟΙΝΤΆΒΘ 
ΘΙΝΝΗΠΠΟΥΘΟΤΊΙΊΝΟΘΟ 10 
λΥΤῸΟΝ 
ὉΒ ΑΥ̓ΤΕ ΝᾺ ΟἈΕΘΟΗΜΦΟΝΘΟΘΝΤΌΟΣΟΥΝΩΟΩ 
ΙΞΙΙΕΝΤΤΗΓΗ 
ἸΤΑΝΤἈΟΘΟΛΗΘΕΆΗΟΘΕΝ 
ΕἸΤΟΙΗΘΕΝ 18 
ΒΙΜΥΠΑΟΘΒΑ ΤΑΙΛΔΟΟΛΧΑ ΤΟΝΝΘΝΝΟΝ 
ἈΡΓΥΡΙΟΝΚΆΙΧΡΥΟΙΟ,. 
ΕΡΓΆΧΘΙΡΟΝΆΝΟΩΝ 
ΟΒΚ ΠΑΒΕΝΤ ς ΓΟΜΆΘΧΟΥΟΙΝΙΚΆΙΟΥ 
ἈΧΆΧΗΟΘΟΥΌΙΝ 20 


148 Ῥβ. 118, 8 --- 8. 8 -- 13. 


ΟΦΘΧΑΆΧΜΟΥΟΘΧΟΥΌΟΙΝ 
ΚΑΙΟΥΧΟΥΟΝΤᾺΆΙ 
ΟὟ ἾΛΕΧΟΥΟΙΝΚΑΆΙΟΥ Κ΄ 
ἈΙΚΟΥΘΟΝΤᾺΆΙ 
δ ΡΙνλοθχουοιν καλου 
ΟΟΦΡΑΝΘΗΟΟΝΤΆΙ 
ΧΕΙΡΑΟΘΧΟΥΟΙΝΚΆΙΟΥ 
γηλΆΦΗηΗΟΟΥΟΙΝ 
ΠΟΛΔΑΟΘΕΧΟΥΟΙΝΚΆΙΟΥ 
1 ΠΕΡΙΠΆΓΉΘΟΥΟΙΝ 
οΥὐφωνησώοινε ΝΤῸ 
ἈΧΡΥΓΓΙΆΥΤΩΝ 
ΟΜΟΙΟΙΛΔΥ ΓΟΝΓΕΝΟΙΝ 
“ΤΟΟΙΠΟΙΟΥΝΤΕΟΣΥΤΆ. 
ιὸ ΚἈΑΙΠΆΝ᾽ ΓΘΟΟΙΤΕΙΤΟΙΘΟ 
ΤΕΟΘΕΊΤΑΥ ΓΟΙῸ 
ΟἸΙΚΟΟΙΗΧΗΛΆΛΙΤΙΘΘΝ ΕΙΠΤΙΚΝ 
ΕΟΗΘΟΟΚΑΙΥΤΙΕΡΆΟΤΤΙ 
ΟΤΉΟΛΔΥ ΤΓΩΟΝΕΟΤῚΝ 
0 τ ΟἸΚΟΟΧΆΡΩΝΗΛΆΠΙΟΕΝ 
ΕἸΤΗΚΝ 
ΒΕΟΗΘΟΟιΙΚΔΟΥΤΙΕΡΆΟΙΤΙ 
β ΟΤΉ ΟΛΥ ΤΓΟΝΘΟΓΙΝ 
ΩΥ̓Ὶ ΤΙΜΕΝΤ ὉΝΜ ΟΙΦΟΚΟΥΜ ΕΝΟΙΤΌΝΚΝ 
ΗἈΙΤΤΙΟΆΝΕΙΊΙΤΙΚΝ 
ΕΟΗΘΟΟΚΑΙΥΤΙΕΡΆΟΠΙ 
ΟΤΉΟΛΥ ΤΩΟΝΕΘΟΤῚΝ 
ΝΒ ΜΕΜΟΙΚ ΕΠ ΚΚΟΜΙΝΝΗΟΘΕΙΟΗΜΟῸῸΝ 
ΕὙΧΟΓΗΘΕΝΗΜΆΟΘ 
ΒΕΧΕΡΙΧΙΤ ΡΟμγ ΕὙΧΟΓΗΘΘΝΤΌΝΟΙΙΚΟΝ 
ΙΗ Λλ' 
ΘΕὙΧΟΓΗΘΘΝΤΌΝΟΙΚΟΝ 
ΧΆΡΩΝ 
ΒΕΝΕΡΙΧΙΤ ΟΜ: ΕὙΧΟΓΗΘΟΕΝΤΟΥΌΟΦΟΒΟΥ 
ΜΕΝΟΥΟΤΟΝΚΝ 
ΤΟΥΟΜΙΚΡΟΥΟΜΘΤΆΞΕΝ 
β Μεγάλων 
ΑΡΙΟΙΑΤ ΧΒ ΠΡΟΘΘΘΙΗΚΟΕΦ᾽ ὙΎΜλο 
εΦ᾿ ὙΜλοκλιθ ΤΟΥῸ 
ὙἹΟΥΟΥΜΟΩΝ 


144 Ῥᾳ. 118, 13-- 18... 18 -- 99, 


ΑΥ̓́ΒΕΒ ΗΠΑΒΕΝΤ 


ΜΑΝΥΒ ΗΠΑΒΕΝΤ 


ΒΙΜΙΠΓῈΒΚ 11.1.15’ 


ΠΟΜΥΒ ΙΘΕΔΗΕΙ, 


ὈΟΜΥΒ ΑΑΚῸΝ 
1 


ὡω! 


10 


ΘὙΧΟΓΗΜΟΕΟΝΟΙΥΜΕΙΟ ΒΕΝΕΡΙΟΤΙ ΝΟΒ ὈΝῸ 
ΤΩΙ Ο) 
“ΓΟΥΙΤΓΟΙΗΟΛΣΛΙΝΜΤΓΙΤΟΝ 
ΟὙΝΟΝΚΆΑΙΓΓΗΝΓΗΝ 
ὅ ΟΟΥ̓ΝΟΟΤΟΥΟΥΝΟῪΥ ΟΑΕΙ ΟΔΕΙ ὈΝΟ 
τῶκοω 
ΓΗ “ΜΔΘ ΓΗΝΝΕΛΟΟΙΚΕΝΙ ΤΟΊΙΊΟ 
ὙΤΟΙΟΤΩΟΝΆΝΟΝ 
ΟΥὙΧΙΟΙΝΕΙΚς ΓΟΙΧΙΝΘΟΟΥ ΝΟΝ ΜΟΚΤΥῚ 
10 ΟΙΝΙ ΓΕΙ.Εε 
ΟΥ̓ΔΕΙΤΑΝΊΤΤΕΟΟΙΚΑΆΤΆ. 
ΕΙΝΟΝΤ Θοσθιολλου 
ἈΛΧΛΗΜΕΙΟΟΙΖΩΟΝΤΕΟ ΒΕ. ΝΟΒ ΟΥἹἿ 
ΕὙΥὙΧΟΓΗΟΟΜΕΝΤΌΝΙΚΝ 
ιδ΄ ἈΠΟΤΟΥΝΥΝκΆλιεο 
ΤοΟΥλιΝΟοΟΟ:- 
ΙΑ. ἈΛΛΗΛΟΥΙ͂ΔΕ 
ΗἸ ΓἈΑΤΤΗΟΧΟ ΓΙΕΘΙΟΆ ΚΟΥ ὈΠΜΕΧῚ ογῦ 
᾿ΟοτλιΚΟ ΤΗσφώνησ 
90 ΤΗσΟλΘΗσΘὥσΜοΟΥ 
ΦΥΙΑ ΝΌΟΝ ΟΤΊΘΙΚΆΙΝ ΕΝΤΟΟΥΟΣγτδ ᾿ 1 
ΕΜ90ΟΙ 
ΚΑΟΘΝΤ ἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟΝ 
, ΕἸΠΕ ΟΟΜΜἌΆ! 
ΟἸΒΟΥΜΡΕΡΕΙ ΤΠ ΕΡΙΘΟΧονΝν Με ΝΝεΟ ὃ 
ΘΆΝΑΤΟΥ 
ΙΞ“ΙΝΝΔΥΝΟΙΆΔΟΥΘΥΡΟ 
ΟΆΝΜΕ 
ΤΕΙΒΥΠΑΤΙΟΝΕ ΘᾺ, γι ΜΙΚΑΙΟΔΥΝΗΝ 
ΘΟὙΡΟ Ν 10 
ΙΞὡἦΟΗΙΤΠΟΟΝΟΜΑΆΑΚΥΈΕΙΤΕ 
Ι«ΑἈἈ ΘΟΆΜΗΝ 
Ὁ ΓΝῈ ΒΓ ΟἸΚΕΡΥΟΔΙΤΉΝΥΨΥ 
ΧΗΝΜΟΥ 
ΕἈΘΗΜῸΟΝΟΙζΚΟΙΚλιληςος 10 
ΙΞΞΙἷἂλλι ΟΘΟΗΜΩΝΕΆΕΘΕΙ 
ΟΥ̓ΒΤΌΡΙΕΝΒ «ΦὙΧΧΑΟΘΟΩΟΝΤΆΝΗΤΙΆ 
ΟΙ(Οα 
ΕἈΛΤΠΙΜΟΘΗΝ ΙΔ. ε 
(ς.ςᾳςΟΘΝΙΜΕ 20 


145 Ῥβ8. 118, 238 --- 114. 1. 3 --ὔ, 


1) 


΄σι 


10 


ΟΔΙΙΟΕΜ 


ΨΌΟΤΑ ΜΕΑ 


Ο ΌΝΕ ΟΥἹΑ 


ὈΙΒΕΥΡΙΒΤΙ 


ΘἸΤΙΟΤΡΕΥΟΝΨΎΥΧΗΝΙ 
εἰσ τηνλνλαπυοινοῦδ 
ΟΤΙΚΟΘΥΕΡΓΟΕΤΉΘΘΝΟΘ 
ΟΤΙΕΣΙΆΧΤΟΤΗΝΥΎΧΗ,. 
ΜΟΥΕΚΘΆΝΆΤΟΥ 
ΤΟΥΟΘΟΦΘΑΧΜΟΥΟΜΟΥ 
ἈΠΟΛΔΆΚΡΥΟΩΟΝ 
Ι“ἜἭ,»ΤΟΥΟΤΙ ΟΔΆΘΟΜΟΥᾺ 
ΤἸΤΟΟΛΧΙΟΘΗΜΆΤΟΘΟ 
δὙἈρθοτη ον πιο. 
ΚΥα νΧωΡρ ΖΟ Ν Ν.- 
κλληλουῖλ:- β 
ΠΙΟΤΕΥΟΛΧΑΙΟΘΑΆΧΆΗΟΝΣ 
ΕΓΩΔΟΕΕΘΤΆΙΤΠΙΝΩΟΘΗΝ 
σφολρὰ 
ΕΓΩΔΟΕΘΘΙΤΤΟΝΕΝΤΉΘΙΚ 
ΟἸΆΘΕΘΙΜΟΥΤΙΆΟΆΧΝΟΟΝ 
γεγοτηο 
ΤΙΆΜΤΆΠΟΛΟΩΟΟ ΤΟ 
καρ Ν ΤΟΝ ὦ 
ἈΝΤΆΤΤΘΔΟΟΚΕΝΜΟΙ 
ΙΤΟΤΗΡΙΟΝΟΟΣΥΤΗΡΙΟΥΧΗ 
γομαλι 
ΚΞοἙο΄ΤΟΟΝΟΜΆΚΥΕΘΤΠΙΙΚΑ. 
ἈΘΟΟΜΑΆΑΙ 
ΤΙΜΙΟΟΘΝΑΆΝΤΊΟΝΚΥ 
ΟΘΑΝΆΑΤΤΟΟΤΩΝΟΟΙΟΩ 
λυ ΓΟΥ β 
ωικεαεγλουλοοοος 
εγῳω λοὴ οσοοοσιζ.ΥοΟ 
ΤῊΗΟΙΙΑΙΔΙΟΙΚΗΟΟΟΥ 
ἈΔΔΙΕΡΗΞΆΟΤΟΥΟΔΕΟΜΟΥΟ 
ΜΟΥΟΥΘΥΟΟΘΥΟΙΆ. 
»ὩΝΕΟΘὦΟ 
ΙΞ ΑΙ ΘΝΟΝΟΜΆΑΆΤΊΚΥΘΠΙ 
Ι«ἈΑΘΟΟΌΜΜἌΙ 


γΌΤᾺ ΜΕῈΑᾺ ὕκὺὸ ΓΆΑΘΟΘΥΧΆΟΜΟΥ ΤῸ) “οωῳι 


140 


χπολώσο 
ΕΝΙΆΝΤΊΙΟΝΠΑΆΑΝΤΟοοΟτΕ 
ἈΧΟΥλΥΓΟΥ 


Ρβ. 114, 1---11δ, 8. 8 -- 9. 


Ι«Θ 
ΘΟΟΝΥΕΕΤΕΙΕΕ 


ΟΥΙΑ ΒΕΙΡΥΙΤ 


ΡΑΟΕΒΟ ὈΝΟ 


ΟΕΕΌΙΟΙ 


Ε6σΟ Ϊ1ΧῚ 


ΟΥ̓ ΒΕΤΕΙΒΥΑ, 


[ὧ 


10 


ΟΝ 


9 


10 


ΡΤΖ 
Ξ 


20 
ὨΙΟΑΤ ΝΥ͂ΝΟ 


ὈΙΟΑΝΤ ΝΥ͂ΝΟῸ 


ὈῈ ΤΕΙΒΥΠΑΤ᾽ 


ΝΒ ΜΙΗ͂Ι 


ΝΒ ΜΙΗΙ 


ΒΟΝΥΜ - 


141 


ΕΝΑΥΆΧΆΙΟΘΟΙΚΟΥΚΥΕΝ 
ΜΘΟΦΟΟΥΙΆΗΜπἝ" 

ἈΧΧΗΛΟΥῪΪᾺΆ - 

Ι'ΙΝΜΘΙ ΤΕΤΤΟΝΚΙΝΊΙΤΙΆΝΤᾺΆ. 

ΤΆΘΘΝΗ 

ΕἸΤΆΙ ΝΕ ΟΆΧΤΤΕΑΥ ΤῸΝ 
ΤΑΝ ΤΤΕΟΘΟΙΆΆΛΟΙ 

ΟΤἸ ΘΚΡΑΤΆΑΙΟΘΗ ΤΌΟΕΘΆΧΘ 
ΟΟΛΥΓΟΥΕΦΉΜΆΑλΟ 

ΙΞ“͵ΑΟΙΗΧΆΑΗΘΘΙΆΚΥΜΕΝΕΙ 
ΕἸΟσΤΌΝΑΙΟΩΟΝΑΆ. - 


ἈΛΔΧΗλΛΟΥΊΑΆ:- 


ΞΣΟΜΟΛΟΓΙΟΘΕΤΌΣΙΚΟ) 
ΟΤΙΆΓΆΑΘΟΟ 

ΟΤΙΕΙΟΤΟΝΆΑΙΟΝΆΣΓΤΓΟΕΘ 
ἈΘΟΟΛΥΓΓΟΥ 


᾿ ΘΙ ΠΆΓΩΛΔΗΟΙΚΟΟΙΗΆΟΤ᾽ 


ἈΓΆΘΟΟ 

ΟΤΊΕΙΟΤΟΝΆΙΟΝΆ ΓΓΟΕ 
ἈΕΟΟΛΥ ΤΟΥ 

ΘΙ ΓΩΟΛΗοικοολλρῶ 
ΟΤΙΆΓΑΘΟΟΝ 

ΟΤΊ ΕΟ ΤΟΝΑΙΟΝΑ ΤῸ 
ΕἈΘΟΟΛλΥ ΤΟΥ 

ΕἸ] ΤΑΙΤΓΟΟΟΧΙΝΝ ΔΗΤΤΆΝ ΤΕΟ 

᾿ ΟἸΦΟΞΚΟΥΜΕΝΟΙΤῸΝ 

ΙΞ«(«ἉἀἊΑΥΟΤΙΆΓΆΘΟΟΝ 


ΟΓΙΘΙΟσΓΟΝΑΙΟΝΆΓΓΟΕ 


ς ἈΘΒΟΟΛΧΥΓΟῪ 
εκϑθυψεωσεπεκλλθ 
ΟἈΑΜΗΝΤΌΝΙΚΚΑΕΙ 
ΙΞΙ ΑΙ ΕἸΤΗΙΚΟΥΟΕΝΜΟΥ 
ΕἸΟΤΙΤΑΑΓΥΌΟΜΟΝ 
ΚΙ ΟΘ ΜΟΙΚΟΗΘΟΟΙΚΚΆΙΟΥ 
Φοκηθη ΠΟΟΜΔΆΔΙΓΊΠΤΟΙ 
ΗΓΟΗΜΟΙΆΝΟΟ 
ΙΞ ΟΟΕΜΟΙΕΟΗΘΟΟΙΚΆΜΕΓΟΩ) 
ΕΠΟΥΟΜΑΙΤΟΥῸΘ 
ΧΘΡΟΥΟΜΟΥ 
ἈΓΆΑΘΟΝΙΙΠΕΤΙΟΙΘΕΝΆΔΕΤΠΤΙ 


Ῥβ. 11ὅ, 10--- 117,1. 2--- 8. 


ΤΑΥΘΑΤΕ ὉΝΜ 


οΥὦ ΟΟΝΕῚΕΜ: 


ΟΟΝΕΊΤΕΜΙΝΙ ὃ 


ΒΙΟΑΤ ΝΥ͂ΝΟ ΙΒ], 


ιν 


18 


20 


Ι( ΜΜΗΙΤΕΙΠΟΙΘΕΝΆΙΕΤΙ 
ἈΝΟΝ 
ἈΓΑΘΟΝΘΆΤΗΠΖΘΙΝΕΤΙΤΙΚΚΝ ΒΟΝΥ͂Μ ΕΒΤ 
ΗΕΘἈΠΙΖΕΙΝΕΤΠ;ἊΆΡΧΟΥΟΙ. 
ΠΑΝ ΤΡΕΑΙΓΚΕΘΝΗΕΙγιζλο ΟΜϑ ΘΕΝΤΕΒ 
ΟΆΝΜῈΕΘΕ 
Ξ“ἷ͵οἜ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΙΚΥΗ 
ΜΥΝΆΜΗΝΑΥ ΓΟΥῪῸΘ 
ΙΞΥΚΆΘΟΘΛΆΑΝ ΕΟΕΙΚΧΥ ΟἸΒΟΥΜΌΑΝΤΕΒ 
10 Ι(«λῶὺῦλ Με 
“32Ζω΄ ΤΟΟΝΟΜΑΆΤΊΚΥ 
ΗΜΥΝΆΜΗΝλυ ΤΟ 
ΘΙ ὙΥΚΑΦΘΟΆΝΜΘΟΩΣΟΘΙ ΟἸΕΟΥΜΡΌΕΘΕΙ, 
ΜΕΆΧΙΟΟΔΣΔΙΚΉΡΙΟΝ 
1ὅ ΚΞ ΕΣ ΕΚ ΥΘΗ ΟΝ Ο 
ΤΤΥΡΕΝΆΚΆΝΘΑΙΟ 
ΙΞΞΙΑΞἡ ΤΟΟΝΟΜΑΆΤΙΚΥΗ 


ὧι 


ΜΥΝΑΜΗΝΑΥ ΓΟῪΥῪς 
ΟςΘΘΙΟΆΝΕ ΓΡΆΙΤΗΝ ΙΝΡΥΊΒΥΒ 
90 ΤΟΥΊΤΤΘΟΘΕΙΝ 
ΕΟΒΤΙΤΥΟ ΙΞΙλ.ΟΙ ΟΆΝ Τ ΘΆΧΕΕΤΟΝ 1 


ἸΟΧΥΟΜΟΥΚΑΙΥΜΝΗ 
ΟἸΙΟΜΟΥΌΚΚ(Ο 
Ι(ὡΔΙΕΓΕΝΝΕΓΟΜΟΙΕΘΙΟΟΟΘΟ) 
ΤΗΡΙΆΝ : 3 
ΥΟΧ ΕΧΥΙ φω ΜΗλΡΓλΑλυλοσῶς 
ΚΑΙΟΟΣΤΗΡΙΆΓΕΝΟΙΚ Η 
μΜλισολιιδύ ὧν 
ὈΕΧΤΕΝΑ ὉΝῚ. ΔΕΣΙ ἈΚ ΎΕΤΙ ΟΙΉΓΕΝΆΥ 
ΜΆΜΜΙΝ 10 
Δ ασιλΚΥΥ σαν ΜῈ 
ἈΘΣΙΆΑΚΥΘΤΙΙΤΟΙΗΘΕΝ.ΆΝ, 
ΜΆΜΜΙΝ 
ΝῸΝ Μόν ΟΥ̓ΓΦἈΤΟΘΆΝΟΥΜΑΙΆΛ. 
ἈΔΣΔΖΗΘΟΜΆᾺΆΙ! 18 
ΙΚΞΑΙΔΙΗΓΗΘΟΜΆΑΆΙΤΆΘΒΡ ἑ 
ΓΆΚΥ 
ΠΑΒΤΙΟΘΑΝΒ ΠπΠΑΙΛΘΥΟΝΟΤΙλ ΟΥ 
ΠσΟΝ ΜΕΟΙκο 
 “οΤὭΟΘΆΝΑΆΑ ΤΩ ΟΥΤΙΆΡ᾽ 0 


148 Ῥρ. 117, 8-- 18. 18 -- 18 


ΘΔ ΚΕΝΜΕ 
ἈΝΟΙΣΑΞ ΤΤΕΜΟΙΠΙΤΥΆΔΛΧΟΔΙ ΑΡΕΒΙΤῈ ΜΙΗΙ 
ΚΟΟΟΥΝΗΘΟ 
ΘΙ σθαθω νενλὺυ ΤἌΙΟ 8 
δ ΞΣΟΜΟἈΧΟΓΗΘΟΜΑΆΑΜΤΌΣΙΚΟΩ 
ΧΥΓΗΗΙΤΥΧΗΤΟΥΚΥ 
ΔΗΚΔΙΟΙΕΙΘΒΘΆΘΥΟΘΟΝ 
ΤΑΟΒΘΝΑΥ ΓῊ 
ΕΞΣΟΜΟἈΧΟΓΗΘΟΜΆΙΟΟΙΟ ΟΟΝΕΊΤΕΒΟΚ 
1 ΤΊΙΕΙΤΗΙΚΟΥ̓ΟΧΟΜΟῪΥ 
ΙΞΙᾧἈὨ'ΩὯΩΟΗΕΓΕΝΟΥΜοιεισο 
ΤΉΡΙΆΝ 
Ὁ ΘΟΝΟΙΝΑΙΠΕΔΟΙΚΙΜΆΟΧ,Σ. ΠΑΡΙΘΕΜ 
ΟΙΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΈῈΟ 
Ιδ ΟΥὙΤΟΟΘΓΕΝΗΘΗΕΙΟΙ(6 
ἈΛΗΝΓΩΝΙΆΟ 
ΠἈᾺΡΑΚΥΘΓΕΟΝΕΤΤΤΟΑΥ ΤῊ Α ὕΧΝῸ ΒΑΟΤ 
ΙΞΑΙΕΟΤΙΝΘΑΥΜΑΆΟΤῊΗ 
ενοφϑαλμοιοημῶ. 
20. ΑΥΓΗΗΗΜΘΡΆΗΝΕΘΊΤΟΙ ΗΛΕ ὈΙῈΒ 
ΗσΕΝννΝΗοκο ' 
ἈΓΆΑΛΆΑΙΆΟΟΜΕΘΆΚΑΙ 
δευὐφρανϑθώμθβνεν 
ΧΥ ΤῊ 
Ο ΓΧῈ ΟκοοωσονΝ, ληώκαουΥ ὃ 
ΟἈΑΩΦΘΟΟΝΙΔΗ 
ΘὙΧΟΓΗΜΘΝΟΟΘΟΘΕΡΧΟ 
ΜΕΝΟΟΘΝΟΝΟΜΑΆΤΊΙΚΥ 
ΒΕΝΕΡΙΧΙΜΥ, ΕὙΥὙΧΟΓΗΙΜΕΝΥΜΆΟ 
ΕΣΟΙΙΚΟΥ̓ΚΥ β 10 
Θοκοιθπεφανον 
ΗΜΙΝ 
ΘΟΝΒΤΙΤΥΙΕ ΟὙΟΤΗΘΆΧΟΘΘΘΟΡΤῊΝ 
ΕΝΤΟΙΟΠΥΚΆΖΟΥΟΙΝ 
βσΤῶ Ν Κρ τῶ Ντὸ β ιδ 
ΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΥ 
8 ΜΕΥ͂Β ΘΟΜΟΥΘΙΟΥΚΆΙΘΣΟΜΟ 
ἈΟΓΗΘΟΜΆΙΟΟΙ 
Θομουγειουκυύγψωῳω 
ςῶςε ὼ0 


140 Ῥβ. 111, 18---- 24. 94 -- 38. 


18 


ΤΥ ΜΑΝΟΌΔΟΩ͂ΤΙ 


ΥΤΙΝΑΜ ΡΙΒΙΘΑΝ ΟΟΟΘΧΟΝΙΚΑΙ ΓΕΎΘΥΝΘΟΙ 


ΘΒΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΘΟΜΆΙΟΟΙΟ 
ΤΙΕΠΗΙΚΟΥΟΧΟΜΟΥ 
ΚΑΟΘΓΕΝΟΥΜΟΙΘΙΟΟΩ 
ΤΉΡΙΆΝ 
ΕΣΟΜΟΛΟΓΙΟΘΕΤΌΚΩ 
ΟΤΙΆΓΑΘΟΟ 
ΟΤΙΘΙΟΤΟΝΆΙΟΝΆΤΤΟΘ 
ἈΘΕΟΟΛΔΥΓΟΥ - 
ἈΧΛΛΧΗΛΟΥΙ͂Χ" 
ἈΚΑΡΙΟΙΟΙΆΜΩΜΟΙ 
ενόολὼ 
ΟἸΙΤΟΡΘΥΟΜΘΕΘΝΟΙΘΝΝΟ 
μῳῶκΥ 
ΜΆᾺΚΑΡιοιοιεσερουνῷ. 
ΤΕΟΓΑᾺΜΑΆᾺΡΤΥΡΙΛΚΥ 
ΕΝΟἈΧΗΚΑΡΑΙΧΘΚΖΗ ΤῊ 
ΟΟΥ̓ΟΙΝΑΥΤΤΟῸΝ 
ΟΥ̓ΓἈΑΡΟΙΕΡΓΆΖΟΜΘΕΝΟΙ 


ΤΗΝἈΆΝΟΜΙΆΝΕΝΤΆΙΟ 
ΟἈΟΙΟΔΥ ΓΟΥΈΠΟΡΟΥ 


ΘΗΟΆΝ 


ΟΥΘΝΕΤΙΆΧΩΟ ΓἈΟΘΝΤΌΛΧΆΟ 


ΟΟΝΕΊΤΕΒΟΚΝ 


ΟΟΝΕΙΤΕΜΙΝΙ 


ΒΕΑΤῚ ΙΝΜΑΟΥΙΑΤ 


ΒΕΑΤΙ ΟΥἹ ΒΟΕΥ͂ 


ΝΟΝ ΕΝΙῚΜ 


οοΥφγλλοοεοθαιοφοόλρὰ 


ΗΟἈΧΝΆΑΙΟΔΟΙΜΟΥ 


ΤΟΥΦΥλΆΣΆΟΘαΤᾺ ΔΙ 


Ξ’Αα ΟΜΆΤΆΟΘΟΥ 


ΤΥ͂ΝΟ ΝΟῸΝ ΟΟΝΕ ΓΟ ΓΕΟΥΜΗΣΔΙΟΧΎΝΘΟ, 


ΕΝ ΤΤΩΟΙΜΕΕΊΠΒΆΕΤΙΕΙΝΕ 


ΤΠΠΔΟΛΧΟΓΆΑΟΟΝΤΓΟΛΑΧΟΚ 


σΟΥ 


ΘΞΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΘΟΜΆΙΟΟΙΕΝ 


ΕὙΘΥΤΉΤΉΗΚΆΡΔΙΆΟ 

ΘΕΝΤΩΟΜΕΜΆΘΗΚΕΝΑΙ 
ΜΕΤ ἈΚΡΙΜΑΤΆΤΗΟ 
ἈΙΚΙΟΟΥΝΗΘΟΟΥ 


ΙΥΒΤΙΕΊΟΑΤΙΟΝ ΤἈΔΗΙΙΚΔΙΟΜΑΆΑΓΆΟΟΥ 


160 


φγλᾶξῳ 
ΜΗΜΘΕΝΚΑ ΓΆΆΛΘΙΤΙΗΟ 
βεωσοφολρὰ 


Ῥβ. 111, 28---118, 8. 8-- 8. 


10 


ΕΝΤῚΝΝΙ ΞἈΓΟΡΘΩΦΚΘΗΙΝΘ 


ΟἸΕΡΟΟΤΉΝΟΔΟΝΡ 


᾿ΘΝΤω Ῥυλλοοθοθᾶλι 
“ΤΟΥΟΧΛΟΓΟΥΟΟΟΥ 
δ ΒΝΟΧΗΚΑΡΔΙΆΜΟΥΘΣΕ 

ΖΗΓΉΟΘΆΧΟΘ 

ΜΗΛΙΠΙΩΟΘΗΜΘΆΙΠΟΤΟΣ) 
εντολωνοοὺυ 

ΕΝ ΤΗΗΚΑΡΔΙΆΜΟΥΘΙΚΡΥ 

1 γαταλογιλοου 


ΟἸΤΩΟΟΘΟΆΝΜΗΛΧΜΑΆΡΤΩΟΟΙ 


ΕὙΥΧΟΓΗΤΟΟΘΙΚΘΔΙΔ. 
Ξ5ΟΝΜΕΤΆΑΛΙΚΩΜΜΑ. 
ΤΆΟΟΥ 
1 ΕΝ ΤΟΙΟΧΘΙΆΘΟΙΝΜΟΥ 
ΕΞΗΓΓΙΆΛΔΛΙΤΆΝΓΓΆΓΆ. 
ΙΚΞΡΙΜΑΓΓΑΙΓΟΥΟ ΤΟΌΜΜΆ. 
ΤΟΟΟΟΥ 
ΕΝΤΉΗΟΔΛΟΤΩΟΝΜΑΆΡΤΥ 


20 ΡῬΙΩΟΝΟΟΥΘΤΈΡΦΘΗΝ 
ΘΟΘΙΠΙΤΑΝΤΊΉΊΤΆΟΥ 


ΙΝ ΜΑΝΘΑΤῚΒ ΕΝ ΓΙ ΓΟ ΕΝ ΤΟΆΔΣΔΟΟ σοΥ 
»͵͵λό͵ολαόοχησοωυ 
ΚλιιΙλ: λ. ΝΜ ΟΗ ΠΟ ΤΆ.ΟΟ 
δ ΟΥΘΟΟΥ 
ΙΝ ΙΥΒΤΙΕΊΟΑΤΙΟΝ ΕΝ ΓΟΙΟΔΙΚΑΙΟΜΜΆΟΙΝ 
ΟΟΥΜΕΘΆΘΤΉΟΘΩ) 
ΟΥΚΚΕΘΙΠΙἈΗΘΟΜΑΆΑΙΤῸΩΝ 
ἈΟΓΩΟΝΟΟΟΥ 


ΒΕΤΕΙΒΕῈ ΒΒ ἈΝΤΆΠΟΔΟΟσΤΟΩΛογλωοῦδ 


ΖηοομλιζφυλΆξω 
ΤΟΥΟΛΧΛΟΓΟΥΘΟΟΥ 


ΒΕΛΕΙΑ οὐ ἈΠῸ ΚΆΛΥΝῸ ΝΤΟΥοοΦφϑλλ 


ΜΟΥΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΆ. 


ΝΜΟΗσΩΤΆΘλΥΜ.λΟΙΆΑ. 
ΟΟΥ̓ΕΚ ΓΤΟΥ̓ΝΟΜΟΥΌΟΟΥ 


ΙΝΟΟΙΚΑ Ε6Ὸ Κ5ΚΥΝ ΤΠἈΡΟΙΚΟΓΕΘΕΓΩΘΙ ΜΙΕΝΙ 
ΤΗΓΗ 
ΜΗΆΧΠΟΚΡΥΨΉΟΆΤΠΕΝΙ 
ΤΓἈΓΟΘΝ ΤΤΟΆΆΧΟ ΟΟΥ 


151 Ῥβ. 118, 9 -- 14. 14 -- 19. 


ΙΝ ῳνὸ ΟΟΕΕΙΘΕΤ' 


ΙΝ ΤΌΟΤΟ ΟΟἙΡΕ 


ΙΝ ΟΟΕΌΕ ΜΕῈΕΟῸ 


ΒΕΝΕΘΙΟΊΥΒ 


ΙΝ ΓΠΑΒΠΚ 


ΙΝ ΥΑ ΤΈΘΤΓ 


ὧι 


ΘΕ ΤΘΠΟΘΗΟΕΘΝΗΨΎΧΗΝ, ΘΟΝΟΥΡΙΨΊΤ 
“ΓΟΥΕΙΤΠΙΘΥΜΗΟΛΙ͂ΤΆ. 
ΚΡΙΜΑΤΆΟΘΟΥΕΝΙΤΆΝ 
ΤΊ Κλ Ιρῳ 
ὃ ΕἸΤΕΤΙῚ ΜΗΟλΟΥ ΤΙ Έρηφὰ ΙΝΟΒΕΡΑΒΤΙ 
ΝΟΙΟ 
ΕἸΤΙΚΑΓΓΑΡΆΑΓΓΟΙΟΙΘικιΚΑῚΙ 
ΜΟΝΤΕΟΛΙΤΟΤΟΝΕΝ 
ΤΟἈΩΟΝΟΟΥ 
10 ΤΤΕΡΙΘΆΘΑΙΤΘΜΟΥΌΝΙΔΟΟΘ ΑΥ̓ΡῈΒ Α ΜῈ 
Ιλ 16 ΣΟΥ ΔΕΝΟΩΟΙΝ 
ΟΤῚΤἈΜΑΆᾺΡΤΎΥΡΙΆΘΟΥΘ 
ΣΕΖΗΤΉΟΆΝΣ. 
ΙΚὩΩΓᾺΡ ΒΚΑΘΙΟΆΑΝΆΡΧΟΝ ΕΤΕΝΙ ΒΕΡΕΙΥ͂ΝΤ 
1δ ΤΕΟΙΚΑΙΚΑΤΤΕΜΟΎΚΆΑ. 
ΤΕΛΆΛΟΥΝ 
ΟἈΛΕλΟΥΧΟσΟΟΥΉΔΟλΧΕ 
ΟΧΕΙΕΝΤΟΙΟΔΙ Κλ 
ΜΆΟΘΙΝΟΟΥ 
90 ΙΚἈ. ΓᾺΡΓΆΜ ἈΡΓῪ βὰς ΟΥ ΝΑΜ ΕἸ ΤΕΒΤΙΜ 
ΜΕΧΛΘΤΗΜΟΥΈΕΟΤῚΝ ἱ 
ΚΗ ΟΥ̓ ΜΕΟΥ λΙΆΜΟΥ 
ΤἈΛΗΙΚΟΩΟΜΑΆΤΆΘσΟΥ 
ΑΡΗΕΒΙΤ ΡΑΥΙ ΕΚΟΧΧΗΘΗΤΟ δὰ ΕΙ 
ΗΥ̓ΥΧΗΜΟΥ ῦ 
ΖΗΘΟΝΜΕΚΆΤΆ ΤΟΝΆΟ 
ΓΟΝΟΟΥ. 
ΥΙΑΒ ΜΕΑΒ ΓἈΠΟΟΔΟΥΟΜΟῪΘΞΗΓΓΙΆΔ. 
ΚΑΙΕΙΤΗΚΟΥΟΆΧΟΜΟΥ 
ΛΑΞΟΝΜετΤΆλικ,.,.). 10 
ΜΆΓΆΧΟΟΥ 
ΥΙΑΜ ᾿νϑ1Ει ΟΔΟΝΑΙΚΑΙΩΟΜΆΔΆΞ ΓΟΥΝΙ 
ΟΟΥ̓ΟΥΝΕΤΊΟΟΝΜΕ 
Ιἷ2ω͵ο᾽᾿η Δ ολΘΟΧΗΘΟΕΝΤΌΙΟ 
ΘΑΥΜδΑΟΙΟΙΟΟΟῪ 1δ 
ὈΟΒΜΙΤΑΥΙΤ ΘΝΥΟΤΆᾺΣΘΝΗΨΎΧΗΜΟΥ͂ 
ΧἈΠΟΆΚΗΜΔΙΧΟ 
ΚΕΞΚΆΑΙΩΘΘΟΝΜΕΕΝΤΌΙΟ 
ἈΟΓΟΙΘΟΟΥ 
ΑΜ ΙΝ. ΟΔΟΝΔΆΑΟΔΛΙΚΙΧΟΛΤΟΟΤΗΟΟ. 20 


1652 
Ρᾳ. 118, 30 --- 24. 34 -- 29. 


Ἵ 


18 


ὈΕΌΥΟ ΜΕ 


ἈΠΕΜΟῪ 
 ΟἸΟ ΝΟΜΟΩΟΘΟΥΘΆΘΗ 
ΟΟΝΜΘ 


ΟἈΛΟΝΔΟΛΗΘΕΟΊΆΘΗ ΡΕΤΙΟΧΜ Η ΥἹΙΑΜ ΥΕΕΒΙΤΑΤΙΒ 


ΤἈΚΡΙΜΑΤΆΑΆΟΟΥΟΥΚ 6 
ΤἸΤΕΆΆΘΟΜΗΝ 
ΕΚΟΧΧΗΘΗΝΤΟΙΟΜΑΆΡΤΥ 
Ρ᾿ΟΙΟΟΟΥΙ ΚΘ ΜΗΜ ΦΘιΙΚΆΤ'᾽ 
ἈὉΟΧΥΝΗΟ 
ΟἈΔΟΝΘΝΤΟΆΛΩΟΝΟΟΥΕ 
ἈΡΆΜΟΝ 
ΟΤἈΝΘΙΤΆΑΧ ΓΥΝΆΟ ΤῊΝ 
ΞἈΡΔΙΆΝΜΟΥ 
ΝΜΟΜΟΘΘΟΘΤΉΘΟΝΜΘΚΕΤΗ 
ΟἈΟΝΤΟΩΟΝΔΙΚΆΙΩΜΑΆ. 
ΤΩΟΝΟΟΥ 
ΙΞΪ]ΩΑΨ,ΙΕΚΖΗΤΗΟΟΛΥ ΤῊΝ 
ἈΙΆΤΆΝΤΟΟΘ 
ΟΥ̓ΝΘΤΙΟΟΝΜΘΟΘΙΚΆΘΜΕΣΘ 
ΡΕΥΝΗΟΘΟ ΤΟΝΝΟΜΟΝῸΟΩ 
κυφΥλΆΣωλΥ ΤΟΝΕΝ ὃ 
ΟἈΗΙΚΚΆΑΡΟΆΜΟΥ 
ΟΔΗΓΗΟΟΝΜΘΕΝΤΉΤΡΙ 
᾿ΒΩΟΤΩΝΕΝΤοΟλοωνΝοῦ 
ΟΤΙΆΧΥΓΗΝΗΘΘΆΗΟΣ 


ΙΝΟΙΙΝΑ ΟΟΒ ΜΕΥ Ι(«( ΔΙ ΜΟΝΙ ΤῊ ΝΜΙΚΆΡΆΑΙΑΆΝ 


ΜΟΥΘΙΟΤΆΑΜΑΡΤΎΥΡΙΆΟ 
ΚΑΟΜΗΘΙΟΙΤΆΘΟΝΘΕΞΙΆΝ 


ΑΝΈΕΤΕ οογι ἈΤΤΟΟΤΡΕΥΟΝΤΟΥοοφϑλλ 


5ΤΑΤΥΕ 


ΜΟΥΟΜΟΥΤΓΟΥΜΗΪ 
ΔἈΘΙΝΜΑΓΤΆΜΙΟΤΉΤΟ. 
ΘΒΘΝΤῊΗΟΛΩΘΟΟΥΖΗΘΟΝΜῈΕ 
ΟΤΉ ΟΟΝΤΩΛΔΛοΟΥλωοοΟΥ 
ΤΟἈΧΟΓΙΟΝΟΟΥΕΘΙΟΤΟ. 
ΟΒΟΝΟΟΥ 


ΑΜΡΥ͂ΤΑ ΟΒΡΕΟ Π71Ε ΡΙΕΆΕΤΟΝΟΝΙΆΙΟΜΟ,. 


ΜΟΥΟΝΥΤΙΩΤΙΓΕΥΌΣ. 
ΟΤΙΤ ἈΚΡΙΜΆΑΤΆΟΘΟΥ 
ΧΡΗΟΤΆ 


ΠΈΘΟΘΕ ΟΟΝΟΥΡΙΨΙ ἸλΔΟΥΘΙΤΕΘΥΜ ΗΟΆΩΤΓΆ. 


168 


Ῥβ, 118, 29---34. 834 ---40. 


ΑΌΒΕΒΙ ΤΕΒΊΤΙΜΟ 


ΥἹΑΜ ΜΑΝΌΑΤῸ 


ΠΕΘΕΜ ΡΟΝΕ 


ΠΑ ΜΙΗ͂Ι ΙΝΤΕΙΕΟΥῚ 
1 


10 


16 


20 


ΕΤ 


ΕΤ 


ΕΤ 


ΕΤ 


ΕΝΤΤΟΆΆΟΘΟΟΥ 
ΕΝΤῊΔΙΚΑΙΟΟΥΝΉΗΘΟΥ 
ΖΗΘΟΝΜ6Θ 
ΚΑΙΘΑΘΟΙΘΙΤΕΟΜΕΤΌΟΌΘΆΘ 
δ ΟΟΟΟΥΚΘ 
ΤΟΟΟΩΣ ΓΗΡΙΟΝΟΟΎ ΚΑΤΆ. 
ΤΟΝΆΟΓΟΝΟΟΥ 
ΙΞΔΙΔΙΤΟΙΚΡΙΘΗΘΟΟΜΑΆΙ 
ΤΟΙΟΟΝΙΔΙΖΟΥΟΙΝΜΟΙ 
10 ΆἈΟΓΟΙΝ 
ΟΤΙΗΛΙΤΠΙΟΧΕΤΤΙ ΓΟΥΌΆΧΟ 
ΓΟΥΌΘΟΟΥ 
ΙΞΞΕ,ΜΗΙΤΘΡΙΘΆΛΗ ΘΙ ΤΟΥ 
ΟΤΟΜΑΓΓΟΟΜΟΥΆΟΓΟΝ 
ιδ χληϑθιλσθσοοφολρα 
ΟΤΊΕΙΤΙ ΤΟΙΟΙΚΡΙΜΆΟΙΝ 
οοΥεφΦ ηλπιολὰ 
κα ΡΥλΆ ΣΟ ΤΟΝΝΟΜΟ, 
ΟΟΥΔΙΆΤΤΆΝ ΤΟΟ 
20 ΕἸΙΟΤΟΝΆΙΩΟΝΆᾺΚΆΙΘΙΟΤῸ. 
»ΛΟΝΑΙΤΟΥΆΧΙΟΝΟς͵ 
ΑΜΒΥΑΒΑΜ ΚἈΜΕΙΤΟΡΕΥΟΜΗΝΕΝ 
ΠΆΧΙΓΥΟΜῸΟ 
ΟΤΙ ΤἈΟΕΝΤΟΆΛΆΟΟΘΟΥΕ 
ΞΕΖΗΤΉΟΆΣ. 
ΠΟΩΕΒ ΚΑἈΑΙΕΘΕΆΧΆΟΥΝΟΝΤΟΙΓς 
ΜΑΡΤΥΡΙΟΙΟσΟΟΥ 
ΕΝἈΝΤΊΙΟΝΕΆΧΟΙΆΕΟΝ 
ΙΞῇΞἷῷᾷῷΑ͂ ἠ ΟΩΟὙὐὙΚΗΟΧΥΝΟΜΗ. 
ΜΕΡΙΤΑΒΑΕ Ι(ΔΙΕΜΕΆΧΕΘ ΤΟΝ ΕΘΝΤΓΑ.ς 
ΕΝΤ ΟἈΔΙΟΟΟΥΆΟΘΗΡΓΑ. 
πηολοφόολρὰ ; 
ΠΈΥΑΥΙ ΙΚΞΙΗΡΑ ΓΑΟΧΟΘΙΡᾺς ΜΟΥ 
ΤΤΡΟΟΓἈΘΟΘΝΤΟἈΧΛΆΘσΟΟΥ 
ἈΟΗΓΆΠΗΟΆΝΣ. 
ΞοαΙΗ ἈΟΆΧΘΟΧΟΥΝΟΕΝΤΌῸΌΙΟ 
ἈἈΜΙΚΟΙΩΟΜΆΟΙΝΟΟΥ 


ΜΕΜΟᾺΚ Ε5Τ0 ἃ. ΜΝΗσΟΘΗΤΙ ΓΟΥΧΆΟΓΟΥ 


184 


ΟΟΥ̓ΤΟΥΔΟΥΧΟΥΘΟΥ 
ὠΟΘΦ᾽ ΗΆΤΤΙΟΧΟΜΕ. 


Ῥβ. 118, 40-- 44. 44 -- 49. 


"4 


ΕἼ ΥΕΝΙΑΤ 


ἘΕἘΤ ΒΕΒΡΟΝΌΕΒΟ 


ΕΤ ΝΕ ΑΥ̓ΕΕΒΑΒ 


ΕΤ ΟΥΒΤΟΌΙΑΜ 


2υ 


ΑΥΓΆ. ΜΕΠΆΡΕκΑΆΧλΘοΣ. ΒΑΕΟ ΜῈ 
ΘΝΤῊ ΓΑΠΠΙΝΟΌΘΕΙΜ 
ΟΤΙ ΓΟἈΧΟΓΙΟΝΟΟΥΈΖΗ 
ΓσΕΝΝΜΕ 
ῦ ὙΤΤΕΡΗ φὰν ΟἸἸΤΆΡΗΝΟ ΒΥΡΕΕΒΙ ΙΝΊΩΥΕ 
μουνβεώσοφολρὰ 
ἈΠΟΔΛΘΤΟΥΝΟΜΟΥΌΟΥ 
ΟὙΥὙΚΕΣΕΚΆΙΝΑ. 
ΕΜΙΝΝΗΘΟΘΗ ΜΕΩΝΚΡΙ ΜΕΜΟᾺ ΕΥ̓͂! 
1 ΜΑΆΓΩΝΟΟΥ ΛΠ ΑΙ 
ΝΜΟΟΚΘΙΚΑΙΠΙΆΡΘΙΚΆΛΗΘΗ 
ἈΘΥΜΙΆΑΙΚΑΓΕΟΧΕΘΝΝΜ6Ε6 ὈΕΕΒΈΟΤΙΟ 
ἈἸΤΟΆΑΜΑΡΤΩΟΧΟΝ 
ΤΓΟΝΕΝΙΚΑΤΆΟΛΟΜΈΠΊΠΤΑ. 
1 ΜΟΝΤΩΟΝ ΤΟΝΝΟΜΟ.. 
ΟΟΥ 
ΥΆλτ ἈΗΟΆΧΝΜΟΙΓΆΑΟΆΣΙ ΟΑΝΤΑΒΙΠΕΒ 
ΚΑΙΦΜΑΆΑΓΓΆΘΟΥΕΝΤῸ 
ΠΟΙΠΆΑΡΟΙΚΙΆΘΟΜΟΥ 
20 ΕΜΝΝΗΟΘΗΝΘΟΘΝΝΎῪΥΚΈΤΙ ΜΕΜΟΕ ΕὟΥῚ 
ΤΟΥΟΝΟΜΑ: ΓΓΟΟΘΟΟΎΥΚΕ ἱ 
κε φυλλσ ΤΟΝ ΝΟ 
ΜΟΝΟΟΥ 
ΒΑΕΟ ΡΑΟΤΑ- ΑΥΓΗΘΓΕΝΝΗΘΗΜῸΟΙΟ 
ΤΙΤἈΑΟλΙΙΑΟ ΜΆΑΆΓΨΓΑ. ῦ 
ΟΟΥ̓ΕΣΕΘΖΗΤΉΟΝΣΝ 
ΡΟΒΤΙΟ ΜΕΑ ΜΘΡΙΟΜΟΥΘΙΙΚΝΘΘΙΙΤΟΝ 
ΤΟΥΦΥΧΆΣΧΟΘΑΙΤΟ. 
ΜΟΜΟΝΟΟΥ 
ὈΕΡΟΑΤΥΒ ΒΜ ΘΔΑΘΗΘΗΝΤΟΥΠΡΟΟΩ ἘΣ 10 
ΤΤΟΥΘΟΟΥΘΝΟΛΗΙΚΚᾺΡ 
ΜΟΥ 
ΕἈΘΗΟΟΝΜΕΘΙΚΑΓΆ ΓΟΆΧΟ 
ΓΙΟΝΟΟΥ 
ΟΟΟΙΤΑΤῚ δΔΙΕΛΧΟΓΙΟΑΜΗΝΤΆΟΘΟ 16 
ἈΟΥΟΟΟΥ 
ΚἈΙΕΙΤΘΟΤΡΟΥΧΤΟΥῸ 
ΤΤΟΛΔΆΟΜΟὮἝΟΥΕΙΟΤΡΙ ἈΡΙΆΓ 


ΤΎΥΡΙΆΘΟΟΥ 
ΡΑΒΑΤΥΒΗΥ͂Μ ΗΤΟΙΜΆΟΘΗΝΙΚΚΑΙΟΥΚ' 20 


ᾷ 


188 ᾿ Ῥε. 118, δ0---δδ. δῦ --- 60. 


10 


10 


20 


ΒΟΝΙΤΑΤΕῈΜ Ε 


ΒΟΝΙΤΑΤΕΜ 


ΡΕΙΥΒ ΟΥΑΝ 


ΒΟΝΥ͂Κ ΕΒ ΤΥ 


ΜΥΠΤΙΡΙΙΟΑΤΑᾺ 


160 


ΘΤΆΡΆΧΘΗΝ 
τΤοΟΥφΦΥλλξλ θατλΟ 
ΕΝΤΟἈΆΆΟΟΟΥ 
ΟΧΟΙΝΙΆΑΜΑαρτῶλο 
ΠΕΡΙΘΠΆΧΚΗΘΆΝΜΟΙ 
κυ ΓΟΥΝΟΜΟΥΟΟΥΟΥ Κ΄ 
ΕἸΤΕΆΛΆΘΟΜΗΝ 
ΜΕΟΟΜΝΜΥΪΚΤΙΟΝΘΞΘΓΙ 
ΡΟΜΗΝΤΟΥΕΣΟΜΟ 
ἈΟΓΙΟΘΆΙΟΘΟΙ 
6 ΠΙΤΓἈΚΡΙΜΆΑΓΆΤΗΟ 
ἈΑΙΙΚΙΟΟΥΝΗΟΟΘΟΥ 
ΜΕΤΟΧΟΟΘΕΓΩΘΙΜΙΠᾺ,. 
ΤΟΝΤΩΝ ΦΟκοΟΥ 
ΜΕΝΩΝΟΘ 
κα ΤΟΝ ΦΥΧΆΟΘΟΟΝ 
ΤΟ ΝΤ σα Νντολλοοῦ 
ΤΟΥΘΆΑΘΟΥΟΘΟΟΥΚΕΤΙΆΗ 
ΡΗΘΗΓῊ 
ΤἈΔΛΟΚΑΟΙΦΟΜΑΓΆΟΟΥ, 
ἈΙΔΆΞΟΝΜΕ 
ΧΡΗΟΤΟΤΉ ἌΆΘΙΤΟΙΗ 
ΟΛΟΜΕΤΑΤΟΥΔΟΥ 
ἈΟΥΘΟΟΥ 
ΚΞ Εἰ ΤᾺ ΓΟΝἈΧἈΟΓΟΝΟΟΥ 
ΧΡΗΟΤΟΤΉ Τ ἈΙΚΆΩΗΤΤΑΆΙ 
ἈΘΙΆΝΚΑΙΓΝΟΩΟΙΝ 
ὉΔΆΞΟΝΜΕ 
ΟΤῚ Τ ἈΙΟΘΝΤΟΛΆΔΙΟΟΟΥ 
ΕἸΠΙΟΤΕΥΎΌΣ. 
ΠΡΟΤΟΥΜΘΤΆΠΙΝΩ 
Θηνλιεγωεπλημδ 
μϑᾶληολ. 
ὉΟΧΤΟΥΓΟΤΌΛΟΓΙΟΝ 
οογεφυλᾶξὰ 
ΧΡΗΟΤΟΌΟΘΙΟΥΚΕΚΆΑΙ 
ΘΝΤΉΧΡΗΟ ΓΟΤΗΤῚ 
ΟΟΥ̓ΔΙΔΆΑΞΟΝΜΕΤΆΔΙ 
κλιΟ ΜΑΤΑ ΟΟΥ, 
ΘἸΙΤΆΑΗΘΥΝΘΗΘΠΕΜΘΆΛΔΙ 


ἽΡᾳ. 118, 60---64. 84 --- 69. 


ΕὟΝΕΒ ΡΕΘΟΘΑΤΟΙ͂ 


ΜΕΌΙΑ ΝΟΟΊΕ 


ΡΑΒΤΙΓΟΕΡΒ ΕΘΟ 


ΜΙΒΕΒΙΟΟΕΡΙΑ ὉΝΙ 


10 


18 


ΕἸΑΊ' ΜΙΒΕΕΚΙΩ͂ 


ΝΕΝΙΑΝΤ ΜΙΗῚ 


ΟΟΝΕΥΝΡΌΑΝΊ 


1517 


15 


20 
ΟΥἹ ΤΙΜΕΝΤ ΤῈ 


σι 


ΟΟΟΝΟΥΙ ΝΕ 


ΚΙΑΥΤΓΙΘΕΡΗ φᾶνων. 
ΕΓΩΟ Δ ΘΟ ΝΟΧΗΚΆΡΔΙΆΝ 
ΘΣΘΒΡΘΥΝΗ ΤΆΘΕΝ 
ΤΟΛΆΟΘΟΟΥ 
ΘΤΥΡΩΟΘη ΓΑ ΆΧΗ 
κἈΑρλυλλύυ τῶν 
ΘΓ ΔΘ ΤΟΝΝΟΜΟΝΟΟΥ 
ΕΜΘΆΘΤΗΟΚΣ 
ἈΓΆΑΘΟΝΜΟΙΟΤΊΕΤΆΠΙ 
ΜωσΆΟΜΕ 


ΟἸΤΟΟΧΝΜΑΘΩΣΤΆΔΛΙΚΑΙ. 


ΦΜΑΆΤΆΟΘΟΥ 
ἈΓΑΘΟΝΜΟΙΟΝΟΜΟΟςΤ, 
ΟΤΟΜΑΆΤΌΟΘσΟΟΥ 
Ὑτταρχιλιλ ἈΟΧΡΥΟΙΟΥῪ 
ΚἈΑΙΆΡΓΥΡΙΟΥ 
ἈΙΧΘΙΡΒΟΟΟΥΕΠΤΟΙΗΟΧ 
ΜΕΚΆΑΙΕΠΆΧΟΟΆΝΜΕ 
ΟὙΥὙΝΕΤΊΙΟΟΝΜΕΙΆΙΜΆΑΆ. 


ΘΗΘΟΜΑΓΤΆΘΒΝΤΌλΑς ς 
οἰφοκουμενοισοθούον 


ΤΟΜδκλιθύφρὰν 
ΘΗΘΟΝΤᾺΆΙ 
ΟΤΙΘΙΟΤΟΥΟΧΟΓΟΥΟΟΟΥ 
εφβηλπιοὰ 
ΕΓΝΩΝΙΚΘΟΤΊ Δ .Ο. 
ΟΥ̓ΝΗΤΆᾺΚΡΙΜαταρΣ 
ΚΑΙΆΧΗΘΘΙΆΘΤΆΠΙΝΩ 
ΟΆΟΜΕ. 
ΓΕΝΗΘΗΤΩΔΗΤΌΟΘΆΘΟΟ 
ΟΟΥ̓ΤΟΥΤΙΆΡΑΙΚΑΧΕ 
ΟΆΙΜΘ 
ΙΚἈΓΤΑΓΓΟΧΟΓΙΟΝΟΟΥ ΤῸ) 
ἈοΥλώσοΥ 
ΕἈΘΑΓΩΟΘΆΝΜΟΙΟΙΟΙ 
'ΙΞ( ΤΙΡΜΟΙΟΟΥΚΆΙΖΗ 
ΟΟΜΆ!Ι 
ΟΤΙΟΝΟΜΟΟΟΟΥΜΕᾺΘ 
ΤΗῊΗΜΟΥΈΘΟΤῚΝ 
ἈΙΟΧΥΝΘΗΤῸΣΟΛΝΥ 


Ῥβ. 118, 69 -- 18. 14 --- 18. 


ΟΟΛΟΘΟΙΑΤΥΜΝ 5 


ΒΟΝΥΜ ΜΙ1ΠΗΙῚΙ 


ΒΟΝΥ͂Μ ΜΙΗῚΙ 


ΜΑΝΥΒ ΤΥΑΕ ὈΝΕῈ 


10 


1ὃ 


πρηφανοιοτΊιαλι 
ΚΩΟΘΗΝΟΜΗΟΆΝΘΙΟ 
ΕΜΕ 
εγωλελλολεοχηοῶεν 
δ ΤἈΙΟΕΝ ΤΟλλιοοοΥ 
ἜπιστροΥ ΤΑΝ ΜΘ 
ΟἸΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙΟΘ 
ΚἈΑΙΟΙΓΙΝΩΟΘΚΟΝΤΕΘΟ 
ΤἈΜΑΡΤΎΡΙΆΟΟΥ 
1 ΓΕΝΗΘΗΤΟΩΗΚΑΡΔΙΆΝ 
ἈΜΩΜΟΟΘΘΝΤΌΙΟΔΙ 
.““᾿ἼΟΟΜΆΟΙΝΟΟΥ 
οπΠσλΝ ΜΗλΙΟσχΥνθ 
Ζ εἰκλειπθιΗΝ χη ΜΟΥ 
1δ ΕἸσΤΟΟΟ ΤΉΡΙΟΝΟΟΥ 
ΕΙσ ΤοΥολογουοοουθφ᾽ 
᾿ς ΗΆΠΙΟΆΣ 
εσελεητονοιοφϑᾶλμοι 
Μογειστολογιονοῦ 
20 ἈΒΘΓΟΝΤΕΟΙΙΟΤΘΊΤΆΡΆ 
ΚΑΆΘΟΕΘΙΟΜΘ 
ΟΥ̓ΙᾺ ΕἌΟΤΥ͂Β ΟΤΙΕΓΕΝΗΘΗΝογδολοκος 
ΕΝΙΤΆΧΝΗ 
ΓἈΛΙΚΑΙΩΟΜΑΓΤΆΟΟΥΟΥΚ 
ΘΠΕΧΆΘΟΜΗΝ 
ΟΥΟῚ ΒΥΝΤ ΡΙΕΒ ΤΤΟΟΛΙΕΙΟΙΝΆΙΗΜΒΘΡΑΙ 
ΤΟΥΔΛΟΥΧΟΥΟΟΥ 
ΠΟΤΕΙΠΟΙΗΘΗΟΜΟΙΘΟΚ 
ΤΟΩΟΝΙΚΆΑΤΆΔΙΟΚΟΝ 
ΤΟΝΜΕΚΡΙΟΙΝ 
ΝΑΒΒΑΥΕΕΥΝΤ ΑΙΗΓΗΟΆΧΝΤ ΤΟΜΟΙΙ͵ΙΆΡΑ. 
ΜΟΜΟΙΆΔΟΆΧΘΟΧΙΆΟ 
»λλχοΟΥΧΟΘΟΝΟΜΟΟ 
ΟΟΥὙΚ6 
ΟΜΝΙΑ ΠΆΟΛΙΆΙΕΝΤΟἈΧΆΙΟΟΥ 
ἈΛΧΗΘΘΙΆᾺ 
»ΟΑκ ΚΑ ΤΕ ΔΙΣ ἈΝ 
ΜΕΚΟΗΘΗΟΘΟΝΜΟΙ 
ΡΑΥ͂ΠΟ ΜιΥ8 ΠΆᾺΡΑΆΒΡΑΧΥΟΥΝΕῚ Ὁ 
ἈΘΟΆΧΝΜΕΕΘΝΤΉΓΗ 


158 Ῥε. 118, 18---39 82 -- 81. 


ΟΟΝΥΕΕΤΑΝΤΥΕ 


ΕἸΑΤ ΟΟΚ ΜΕΥΜΝ 


ΡΕΡΕΟΙ͂Ι 


ὨΕΕΡΕΟΕΕΥ͂ΝΤ 


10 


18 


ΕΓΩΟ Δ ΕΟΥΚΕΝΙΑ ΤΈΛΕΙ 
ΠΟΝΤ ἈΟΘΝΤΟΆΧΆΧΟΟΟΥ 
ΙΚΞἈΠΓᾺ ΓΟΘΆΘΟΟΟΟΥΖΗ ΘΕΟΥΝΟΥ͂ ΜΙΘΕΒΙΩ͂ 
ΟΟΝΜΕ β 
δ ς ΚΑΦΥΧΆΣΩΟΤΆΜΑΡΤΥ 
ΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΑΆΤΟΟΟΟΥ 
ΕἸΟσΤΟΝΔΙΟΝΑΚΕΟΆΧΟΓΟΟ ΙΝ ΔΕΤΕΙΝΝΥ͂ ΝΕ 
ΟΟΥ̓ΔΙΆΜΘΝΘΙΕΝΤῸῺΣ β 
ΠΟΥὟΝΟ) 
10. ΕΙΟΓΕΙΝΝ ΕΔ ΙΔΟΓΕΝΝΕΔΟΝ ΙΝ ΘΕΝΕΒΑΤΙΟΝΕ 
ΗλΧΧΗΘθιλοου 
ΕΘΕΜΘΑΆΑΙΟΘΘΟΔΧΟΤΉΝΓΗ. 
ΟΚΆΜΕΝΕΘΙ 
ΤΗΛΙΆΑΓΆΑΘΙΟΟΥΔΟΙΆΜΜΕ ΟἈΡΙΝΑΤΙΟΝΕ 
16 ΜΕΙΗΗΜΜΕ ΡᾺ. 
ΟΤΥΓΧΑΟΥΜΙΠΆΝΤΆΛΟΥ 
ἈΔΆΟΛ. 
ΕΙΜΗΟΤΙΟΝΟΜΟΟΘΟΟΥ ΝΙΒΙ ΟΥ̓́Θ. ΓῈΧ 
ΜΘΆΑΘΤΉΗΜΟΥΈΕΟΤῚΝ 
ΝΝ ΤΟΤΕΑΝΝΑΙΤΘΟΧΟΜΉΗΉΝΕΝ 
ΤΗΤΆΤΙΝΦΩΘΘΙΜΟΥ ᾿ Ἴ 
ΙΝ ΑΕΤΕΕΝΥΜ. ΕΟ ΓΟ ΜΟᾶΙΙΩΟΝΝΟΥΜΗΘ 
ΤΙΆΑΘΩΟΜΜΑΜΤῸΟΟΝ.ΔΙ 
κω ΜΆ ΤΟΝΟΟΥ 
ΟΤΙΕΝΑΥ ΓΟΙΟΘΖΗΟΆΟΜΕ β δ, 
ΤΥ͂ΥΒ ΒΥ 0. ΟΟΘσΘΕΘΙΜΙΕΓΦΟΟΩΦΣΟΝΜὲεΕεΕ 
ΟΤΊ ΤᾺ. ΛΙΚΑΔΙΟΩΟΜΑΓΤᾺΆ. 
ΟΟΥΕΣΘΖΗΤΉΟΆ. | 
ΘΜΘΥΤΙΘΜΘΙΝΆΝΆΜΑᾺΡ 
ΤΟΛΧΟΙΓΟΥΆἈΙΤΟΆΘΟΛΙΜ6ΕΘ. 1υ 
ΟἸΓᾺΜ ἈΡΤΥΡΙΆΘΟΟΥΟΥΝΗΚΑ. 
ΟΥΝῚ ΝΥ ΠΆΘΗ ςσΟΥ̓ΝΤΤΟλιΆοῖλο. 
περλο 
ΙΤΑΧΓΙΧΗ ΘΝ ΤΟΆΧΗΟΘΟΥ 
Ο φολρὰ ιὸ 
ὐόμορο Ἡ ΦΟΗΓΆΑΠΗΟΆΧ ΤΟΝΝΟΜΟ,. 
ΟσΟΥ̓ΚΕ 
ΟΧΗΝΤΉῊΗΝΗΜΘΡΆΝΜΘ 
ἈΕΤΉῊ ΜΟΥΘΟΤῚΝ 
5 ΙΝΙΜΙΟῸΒ Ὑ77ΠΕ ΡΓΟΥΟΘΧΘ ΡΟΥΌΜΟΥ ; ὧν 


189 Ῥβ. 118, 81 ---92. 99 --- 98. 


10 


Α ΜΑΝΟΑΤΙΒ 


ΠΝΟΕΕΝΑ 


ΙΝΒΑΥΙ 


ΗΥΜΙΜΙΑΤΥΒ 


ΝΨΟΙΥΝΤΑΚΒΙΑ 


100 


ΘΕΟΟΦΙΟΧΟΜΘΊΤΗΝΕΝ 
ΤΟΧΛΗΝΟΟΥ 
ΟΤΙΘΙΟΤΟΝΆΑΙΟΝΆΕ ΜΗ 
ΕΟΤῚΝ 
ὙΤΤΕΡΙΠΑΝΤΑἈΑΟΤΟΥΟΔΙΔΑ. ΒΥΡ ΟΜΧΕΒ 
ΟΚΟΝΤΆΟΘΟΜΘΟΥΝΗΚΆ 
ΟΤΥΤΓΑΜΑΡΤΎΡΙΆΟΟΥ 
ΜΕΧΘΤΗῊ ΜΟΥΘΟΤῚΝ 


ὙΤΠῈΟΕΡΠΙΡΕΟΒΥΓΕΡΟΥΟ ΒΥ ΒΕΝΕΒ 
ΟὙΝΗΙΚΑ. 
ΟΤΙ ΤἈΟΘ ΝΤΟἈΧΛΆΘΟΟΥΕ 
ΣΕΖΗΤΉΟΝΣΆ 
ΕΚΤΙΆΓΗΓΟἈΛΟΥΤΙΟΝΗΡᾺΟΌ. ΑΒ ΌΜΝΙ ΥΙΑ 


ΘΙΚ ΧΥΟΧ ΤΟΥΟΊΤΟΛΆΟΝΙ 
οτωσλν Ῥγλα ΣΟ ΤΟΥῸ 
ἈΟΓΟΥΘΟΘΟΥ 
ἈΠΟΤΩΝΙΚΡΙΜΑΤ ΝΟΣ Α ΙΥ̓ΘΙΟΠΒ 
ΟΥ̓Κ σελ νΝΑ. 
ΟΤΙΟΥΒΘΝΟΜΟΘΕΘΤΉΟΘΟΆΧΟΜΕ 
ΟΟΓΑΥΚΙΑΓΟΆΧΆΡΥΓ ΓῚ ΟΥΑΜ ὈΥΠΟΙΑ 
ΤἈΛΟΓΙΆΟΟΥ “ ι 
ὙΤΟΕΡΜΘΕΘΆᾺΧΙΓΟΟΤΟΜΑΤῚΜ 
ἈΠΟΤΟΩΟΝΕΝΤΟΛΟΩΟΝΟΟΥ 
ΟὙΝΗΚᾺ 
ΟΧ ΓΟΥ ΓΟΕΜΕΘΙΟΗΟΆ. δ 
ΤΆΟΆΧΝΟΔΟΝΆΔΗΚΧΟ 
ἈΥΧΝΟΟΤΟΙΟΙΠΟΟΙΝΜΟΥ 
ΟΝΟΜΟΟΘΟΟΥῪ 
κω ΟΤΆΙΟΤΡΙΕΟΙΟΝΙ 
ΟἸΜΜΟΟΛΔΙ ΑΙΕΓΟ ΓΗΟΛΑ ΓΟΥ 10 
«Φυλλξ ἈΟΘΑΙΤΆΚΡΙΜΑΆ 
ΤΑἈΑΤΗΟλΙ και οΟΥΝηΗσοδ 
ΕΤΆΠΙΝ ΘΗΝ ΘΟ φῬΟ 
ἌΡᾺ 
ΚΕΖΗΟΟΝΜΕΚΑΆΤΆΤΟΝ ιὸ 
ἈΟΓΟΝΟΟΥ 
ΤἈΘΙΚΟΥΟΙΆ ΓΟΥΟ ΤΟΜᾺΆᾺ 
ΤΟΟΜΟΥΘΥΔΟΚΗΟΘΟΝ 
ΔΗΚΘ 
ΚΞΟΤΑΙΚΡΙΜΑΓΓΑΟΟῪΔΙ 20 


Ῥ9, 118, 98 -- 108. 108 --- 108. 


1 


15 


Φ 


ΔΌΙΥΤΟΚΒ 


ΡΕΟΙΠΙΝΑΤῈ 


ΞΥΒΟΙΡΕ ΜῈ 


ΑΡΙΥ͂ΨΑ ΜῈ 


101 


ἈΆΞΟΝΜΕ 
ΗΤΥΧΗΜΟΥΕΝΤΆΙΟΧΕΡ 
ΟἸΙΝΟΟΥΔΙΆΤΙΤΆΑΝ ΤΟΟ 
ΚΑ ΓΟΥΝΟΜΟΥΟΟΥΟΥῪΥ Κ᾽ 
ΕἸ ΤΘΆΆΘΟΜΗΝ 
ΘΘΘΝΤΟἈΧΜΑΡΤΌΟΌΛΟΙΤΑΆ. 
ΓΆΜΟΙ 
ΚΑΘ ΤΟΝΕΝΤΟΆΧΟΩΝ 
ΟΟΥΟΥΚΘΙΤΑΆΝΗΘΗΝ 
ΕΚΛΧΗΡΟΝΟΜΗΟΆΛΣΤΆΜΑᾺΡ 
ΤΥΡΙΆΟΟΥΘΙΟΤΟΝΆΙΟΟΝΑΆ 
ΟΤΙΆΓΧΆΧΑΙΆΜΑΓΗΟΙΚᾺΡ 
ἈΙΧΟΜΟΥΘΟΤῚΝ 
ΘΙΚΔΙΝΑΓΓΗΝΚΆΡΔΙΑΆΝ 
ΜΜΟΥ ΤΟΥΊΤΟΙΗΟΛΟΥΤᾺΆ. 
δΔΙΚΑΙΩΟΜΑΓΆΟΟΥ 
ΕἸΟσΤΟΝΆΙΟΝΆΛΙΑΆΝΤ' 
ἈΜιΝεΝ 
ΤᾺΡΑΝΟΜΟΥΌΟΘΜΕΙΟΗΟΣΧ 
ΤΟΝΑΘΝΟΜΟΝΟΟΥΎΉΓΆ 
ΤΗΟΆΣ. 
ΒΟΗΘΟΟΜΟΥΚΑΙΆΝΤῚ 
ἈΗΜΊΙΤΤΩΡ ΜΟΥΘΙΟΥ 
ΘΙΟσΤΟΥΟΧΟΓΟΥΘΟΟΥ Θ᾽ 
ΗΆΧΠΤΙΟΣ. 
ΘΙΚΚΑΙΝἈ ΓΕΆΤΤΕΜΟΎΤΙΟ 
ΜΗΡΕΘΥΟΜΕΝΟΙ 
ΙΞἈΑΙΕΣΘΡΘΥΝΗΟΘΩΤΆΟ 
ΕΝΤΟΛΧΛΑΟΤΟΥΘΥΜΟΥ 
ἈΝΤΙἈΧΕΟΥΜΟΥ ΚΑΤΆ... 
ΤΟΧΛΟΓΙΟΝΟΟΥΚΆΖΗ 
ΟΟΜΆ! 
ΚΩΟΜΗΚΑΙΤΆΙΟΧΥΝΗΟΘ 
ΜΘΆΑΙΤΟΤΗΉΟΠΡΟΟΔΟ 
ΙΚΞΙΆΟΜΟΥ. 
ΒΟΗΘΗΟΟΝΜΟΙΚΆΙΟΩ 
ΟΘΗΘΟΜΜΆΪΙ ᾿" 
ΚὩΟΜΘΧΕΘ ΤΗΘΟΦΟΘΝΤΌΟΙΟ 
ἈΠΟ ΜΆΟΙΝΟΟΥ 
ΟΛΙΤΆΝΤΤΟΟ ᾿ 


Ῥρ. 118, 108---118. 118--- 117. 


ΑΝΙΜΑ ΜΕΑ 


ΡΟΒΥΕΕΥΝΤ 


ἨΒΕΒΕΘΙΤΑΤΕ 


ΙΝΟΙΙΝΑΥῚ 


ἹΝΊΟΥΟΒ ΟἿ 


0 


1ὅ 


20 


61 


ἈΧΔο 
ΕΣΟΥΔΕΝΟΩΟΔΛΔΟΙΠΙΆΝΤΆΟΘ ΒΡΠΕΥΒΤΙ. 
ΤΟΥΟΛΙΤΟΟΤΆΓΟΥΝ 
ΤἈΑΟΛΙΙΟΤΟΟΝ λυιυ 
ΜμΜΧΤΩΝΟΟΥ 
δ ΟἾΓΙΆΔΙΙΚΟΝ ΓΟΕΝΘΥΜΗ 
ΜΙΑΑΥΤΟῸΟΝ 
ΤΠἈΡΑΒΝΜΟΝ ΓΑΟΘΆΟΓΙ ΡΕΕΥΔΕΙΘΟΑΝΤΕΒ 
ΟἈΑΜΗΝΙΙΆΝ ΓΆΟ ΓΟΥῸ 
ἈΜΆΑΡΤΩΛΧΟΥΟΤΉΟΓΗΟ 
10 ΔΙΧΓΓΟΥ ΓΟΗΓΆΤΤΗΟΧΙΓΆ 
ΜΑΆΡΤΎΡΙΧΟΟΥ 
ΚἈΑΘΗΧΘΟΟΝΕΟΚΤΟΥΦΟ ΘΟΝΕΙΘΕ 
ΕΟΥΟΟΥ ΤἈΘΟΆΡΙΚΆΟΜ 
ἈἸΤΟΓΆΡΤΟΩΟΝΙΚΡΙΜΆΙΞΕΝ 
ι ΟΟΥΕΦΟΒΗΘΗΝ 
ΕἸΤΟΙΗΟΆΛΙΚΡΙΜΆΙΚΆΑΙΔΙς ΡΕΟῚ ΙΝ ΌΙΟΙΥ 
ΟΟΥΝΗΝ 
ΜΗΤΠΙΆΡΑΔΛΔΩΟΜΕΤΌΙΟ 
ἈΛΙΗΚΟΥΟΙΝΜΘ 
“0 Εἰ Δ ΣΑΙ ΓΟΝ Δ ΟΥΆΟΝΟ ὃ ΥΒΟΙΡῈ ΒΕΕΥν 
ΕΙΟΆΓΑΘΟΝ 1 
ΜΗΟΥΚΟΦΑᾺΝΤΗΟΧΤΩΩ 
ΟἈΝ ΜΘΥΤΙΕρηφΦᾶνοι 
ΟὟ ΜΕῚ ΟΙΟ φϑλλμ ΟΙΜΟΥΕ5Ε 
' ἈΕΙΤΤΟΝΕΙΟ ΓΟΘΟΟΥ ΓΗ Ἂν 
ΡΙΟΝΟΟΥ ᾿ 
Ι«ΔΙΕἸΙΓΟ ΤΟἈΧΛΟΓΙΟΝΊ ΗΚ 
ὉὩΚΑΛΟΟΥΝΗΟΘΟΟΥ 
ΡΑῸ ΟΥΝ ΒΕῖνὸ Π᾿ΤΟΙΗΞΟΟΝΜΜΕΊΤΑΞ-ΓΟΥ 
ΔἈΟΥ ΧΟΥΟΘΟΥΚΑΓΓΆ ΤῸ ἑ 1:0 
ΕἈεΕοσοοΟΥ 
ΚΣ ΟΟΜΜΑΊΓΑ. 
ΟΟΥΔΙΔΆΞΟΝΜΕ 
ΒΕΕΥΥΡ ΤΥ ΔΟΥΛΧΟΓΟΟΥΘΙΜΙΕΟΓΟΩ 
ΟΥ̓ΝΕΤΊΘΟΘΟΝΜΕ ιὸ 
ΚΑΟΓΝΩΟΟΘΟΜΑΆΓΓΆΜΑᾺΡ 
ΤΎΡΙΧΟΟΥ 
ΤΕΜΡΥΒ ΒΑΟΙ ΝΑΟΡΟΓΟ ΓΟΥΤΙΟΙΗΟΆΣΙ 
ΤΟΝ Ο 
δΔΙΕΟΙΚ ΕΟ ΔΛΑΟΆΧΝ ΤΟΙΝΝΝΟ υ 


102 Γ 8. 118, 118 --- 122. 122 --- 126, 


ΜΟΝΟΟΥ 
ΔΑ ΦΓΟΥΓΟΗΓΆΑΠΠΗΟΛΧΊΤΧΟ [0Ὲ0 ΡΙΠΕΧΙ 
ΕΝ ΤΟἈΑΆΟΟΟΥ 
ὙΠΕΡΧΡΥΟΙΟΝΙΚΑ ΤῸ 
ῦ ΠΆΖΙΟΝ 
ΟΧΤΓΟΥ ΓΟΤΙ;ΡΟΟΤΙΆΟΆΧΟ ῬΡΤΕΒΕΑᾺΑ 
ΤἈΟΘΝ ΤΟΆΧΟΟΟΥ 
ΙΚΞὡᾷἈΦῚΤ ΟΡΘΟΥΜΗΝ 
ΠᾺΘΟΧΝΟΔΛΟΝΆΜΔΙΙΚΚΟΝ 
10 ΕΜΕΙΟΗΟΆΣ. 
ΘΑΥΜΑΟΤΓΆΑΓΑΜΑΆᾺΡΤΥ ΜΙΒΑΒΙΠΙΑ 
ΡΙΆΟΟΥ 
ΙΑ ΓΟΥ ΓΟΘ ΣΗΡΘΥΝΗ 
σα ΝΥ ἘΧΗΨΎΥΧΗΝΝ 
δ ΗἩληλῴ οι ΤΟ Νλογωῳ 
σοΥφωτεδικλιοΥνε 
ΤΙΕΙΝΗΤΠΟΥῸΘΟ 
ΤΟΟΤΟΜΑΆΜΟΥΉΝΟΙΣΆ. 
Ι« ΠΆΚΚΥΟΆΤΙΝΑΆ. 


ὈΕΟΜΑΒΑΤΙΟ 


ΟΚΥ ΜΕΥΜ 


20 ΟΤΙΤἈΟΘΝΤΌλλοοοΥ 
λό ΕἸΤΘΒΙΤΟΘΟΥΝ Ι 
ΑΒΡΙΟΕῚ ΙΝ ΜῈ ἴ ΕἸΤΙΒΆΘΥΟΝΕΤΙΕΜΈΕΚΑΙ 
ΕἈΘΗΘΟΝΙΜΕ 


ΙΞἈΓΓΑΓΓΟΙΚΡΙΜΑ ΤΟΝΆΓΆ. 
ΠΟΝΤΟΝ ΤΟοΟΝομΜλαοῦ 
ΟΕΈΒΒΥΒ ΜῈ ὙἈΔΙΆΒΚΗ ΜΑΆΓΆΑΜΜΟΎΚΑ. 
ΤΕΥΘΥΝΟΝΚΑΤΆΤΟ. 
ἈΟΓΙΟΝΟΟῪ ͵ 
ΚΑΙΜΗΚΑΓΆΚΥΡΙΕΥ ᾿ 
ΟἈΤΩ ΜΟΥΤΙἈΟΆΧΆΜΝΟΜΙΆ. 
ΒΕΌΙΜΕ, ΜΕ ΧΥΓΡΘΟΣΛΙΜΘΆΙΤΟ ΟΥ 
κοφαντιλοχνωι 
κφΥλλσω ΓΆΘΕΝ ΤῸ 
ἈΧΟΟΟΥ 
ΕἌΟΙΕΜ ΤΑΝ ΓΟ] ΓΟΓςΞΟΤΟΝΟ ΟὟὙῸΕΤΤΙ 
«ΦἈΝΟΝΘΙΗΤΌΝΔΟΥ 
ἈΟΝΟΟΥ 
ΚΟ ΣΟΝΜΟΤ ἍἌΔΙ 
κΑ ΜΧΓΓΆΟΟΥ 
ἘΧΙΤΥΒ ΛΟΥΑΙΥ͂ Ἀ]Ὲ ΣΟΛΟΥΟΥ Δ ΆΤΤΟῸΟΝ 


ὃ 


10 


108 Ῥθ. 118, 120-- 181. [81 -- 36. 


21 Ὁ 


18 


20 


κἈΤεκηοαΝνοιοφϑλλ 
ΜΟΙΜΟΥ 
ΘΙ ΟΥΚΕΦΥΛΧΆΣΑΤΟΝ 
ΜΟΜΟΝΟΟΥ 
ΚΟ ΕΓΘΊΘΙΞΙ ΙΧ τὸ ἢ 
ΘΗΘΗΚΡβΙΟΙσΟΟΥ 
ενετιλω λικ Ο ΟΥΝΗ 
ΤἈΜΑΡΤΎΡΙΆΟΟΥ 
ΚΟλΧΗΘθιΆ ΝΟΦΌλΡᾺ 
ΕΘ ΤΉσε νμεοζΖζηλοοοδ 
ΟΤῚ ΕἸΙΤΕΆΑΆΘΟΝΤΌΤΩΝ 
ἈΟΓΩΝΟΟΥΌΙΕΧΘΡΟΙΝ 
ΤΠΤΕΙΤΥΡΟΜΕΝΟΝΤΌΛΟ 
ΓΙΟΝΟΟΥΟΦφολρὰ 
ΙΞὡἈζ})Ὡ.ΛἨΟΔΟΥΧΟΘΟΟΥΉΗΓΆΤΙΤΗ 
ΘΟΕΘΝΆΑΥ ΤῸ 
ΝΜΕΩΤΕΡΟΟΘΘΓΩΘΙΜΙΚΆΙ 
ΘΞοΥλΕΝΌΜΕΝΟΟ 
ΤτἈλΙκ ΜΑΤΆΟΟΥΟΥ Κ᾽ 
ΕἸΤΕΆΧΆΘΟΜΗΝ 


ἸΥΒΤΙΤΙΑ Τα ἨΔΙΚΙΟΟΥΝΉΗΟΟΥΔΙΚΑυ 


ΓΕΙΒΝΙΑΊΤΙΟ 


ἈΕΟΥΊΤΑΒ 


ΟΙΛΜΑΥΙ 


ΟΙΑΜΑΥΙ 


164 


ΟΟΥ̓ΝΗΘΙΟΤΟΝΆΙΩΟΝΑΆ 
ΚΩΑΙΟΝΟΜΟΘσΘΟΟΥΆΛΗΘΘΙΆ 
ΘΑ ΕἸΟΚΑΙΆΝΆΓΙΚΑΙ 
ΕεὙΡοολν ΜῈ 
ἈὉΕΝΤΌΧΛΔΑΙΘΟΟΥΜΘᾺΘ 
ΤΉΜΟΥ 
ἈΜΚΟΟΟΥΝΗΤΆΜΑΆΡ 
ΤΎὙΡΙΆΘΟΥΕΙΟΤῸΝ 
λιῶνα 
ΟὙΥΝΕΤΙΟΟΝΜΕΚΆΙΖΗ 
ΟΟΜΆΙ 
Ιν. ΕΚΕΘΚΡ ΣΕ ΝΟΆΧΗΙΚΚᾺΡ 
ἈΙΆΜΟΥΘΤΙΙΆΚΟΥΌΟΟΝ 
ΜΟΥΚΕ 
ΤἈΛΗΚΙΩΜΑΤΆΟσΟΥΕΚ 
ΖΗΤΉΘΩ ἑ 
εκεκραΞΑ οι σώσονΝ ΜΕ 
«ΦΥΛΆΣΣΩ ΤΆΜΑΡ 
ΤΎΡΙΆΟΟΥ 


ῬΒ. 118, 186 --- 141. 142 --- 146. 


ΙΥΒΤΥΒ)᾽ ΕΒ ΝΕ 


ΜΑΝΌΔΛΟΤΙ 


ΤΑΒΕΒΟΕΕΒΕ 


ΙΘΟΝΙΤΥΜ 


ΑὈΥΕΒΟΕΝΤΥΙΥΒ 


10 


1ὅ 


προεφϑλολαδνλωριλυς 
εἰκεκρᾶξὰ 
ΕΙΟσΤΟΥΟΧΟΓΟΥΘΟΟΥΕΦ 
͵“ ΗΆΤΤΙΟΣ. 
δ προεφϑλολνοιοῷφϑλλ 
ΜΟΙΜΟΥΤΙΡΟΟΟβΘρὸ 
ΤΟΥΜΘΑΧΘΤΆΝΤΆΛΟ 
ΓΊΆΟΟΥ 
ΤἨΟΦΩΟΝΗΟΜΟΥΆΚΟΥ 
10 ΟΟΝΚΕΙΚΑΤΆΓΓΟΘᾺΕ6 
ΟΟΟΟΥ 
ΙΚΑΓΓΑΓΓΟΚΚΡΙΜΆΟΘΟΥΖΗ 
σΟΝΜΕ 
ΤΤΡΟΟΗΓΓΙΟΆΝΟΙΚΆΑΓΓΆ. 
ιὸ ἈΙΩΙΚΟΝΤΕΈΘΟΜΘΆΝΟ 
Μιὰ 
ἈΠΟΔΘΤΟΥΝΟΜΟΥΟΟΥ 
ΕΜΆΚΡΥΝΘΗΟΆΝ 
ἘΓΓΥΟΘΘΙΟΥΚΕΙΚΆΙΤΙΆ. 


20 ΟἈΙΟΔΟΙΟΟΥΆΛΗΘΘΙΑΆ. 


ΓΝΙΊΤΙΟ ΟΟΘΝΟΥ͂Ὶ ΚἈΑΓΆΡΧΑΟΘΘ ΓΜΝΜΟΟΝῈΕΙς 
ΤΟΝΜΑΆΑΡΤ ΥΡΙΟΝΟΟΥ 

ΟΤἸΕΙΟ ΤΟΝΔΙΟΝΆ ΕΘ 68 
μολιωολολὺύυ ΤΆ. 

ΥἹῈΕ ΗΥ̓ΜΠΙΊ ἸΔΕΤΗΝΙ ΓΆΙΤΠΙΝΝΟΣΟΙΝ Ν) 
ΙΞ“ὡ᾽ψὐ σα ΣΘΆΟΥΜΕ 

ΟΤΙ ΤΟΥΝΟΜΟΥΟΟΥΟΥ Κ΄ 
ΕἸΤΕΆΆΘΟΜΗΝ 

ΤΥ̓ΡΙΟΑ ΚΡΙΝΟΝΤΉΝΙΚΡΙΟΙΝΝ 
«“»ἍἌἙΧΥΓΡΌΟΆΙΜΘ 

ΔΙΤΟΝΆΟΓΟΝΟΟΎΥΎΖΗ 
σΟΝΜΕ 


ΤΠΟΝΘΕ Α ΡΕΟΟΑΥ ΜΆΔΑΆΔ}Κ ΡΑΝΑΤΙΟΆΜΑΆΡΤΩ 


ἈΦΝΟΟΩΧΤΉΡΙΆ 
ΟΤΙ ΤἈΑλΙ κι μαλαταοδ 
ΟὙΚΕΣΕΖΗΤΉΟΆΝ 


ΜΙΒΕΒΙΟΟΒΌΙΑΕ ΟἹΟΙΙ ΓΙΡΜΟΙΟΟΥΊΤΙΟΛ. 


ΟΆΧΎΟΙΚΕ 
ΙΚΚΙἈΤΑΓΓΟΙΚΡΙΜΆΟΘΟΥΖΗ 
ΟΟΝΝΜΕ 


ἰὰς 
Ρᾳ. 118, 147--- 151. 1582 --- 1δ6. 


ΡΕΒΕΥΝΕΝΙ 


ΡΒΕΨΕΝΕΒΥΝΤ' 


ΝΟΟΘΕΜ ΜΕΑΜ 


ἈΡΡΡΙΝΟΨΑΨΕΒ 


ῬΡΕ Ε5ΤῸ ΝΕ 


10 


10 


ΤΟΛΆΟΙΟΙΕΙ ΔΙΩΟΙΚ ΟΝ ΕΟ ΜΥΠΤῚ ΟΥἹΡ 
ΜΕ λΙΟΙΘΑΙΚΕΚΟΝΤΤΈΕΟΜΜΕ 
ΘΚΤῸ ΝΜΑΡΤΎΡΙΩΝ 
σΟΥ̓ΟΥ ΚΞ εκλινΝΆ. 
ἸΔΟΝΑΟΥΝΕΓΟΥΝΤΆΟΝ ΥΙΌΙ ΡΥΔΕΙΟΑΝΤΕΒ 
ἸΦΧΙΕ ΣΕ ΤΉΚΟΜΗΝ 
ΟΤΙ ΤἈἈΧΛΟΓΙΆΘΟΥΟΥΚΘ 
ΦΥΧΆΣΆΑΝΤΟ 
ἸλεοτΤΙ ΤΑ οσαΝτολλοο ΥΡΕ νῦ 
10 ΗΓΑΊΤΗΟ,Σ. 
ΙΞἼΘΝΤΟὨΟΘΑΘΘΙΟΟΥΖΗ 
ΠσΟΝΙΜΕ 
ἈΡΧΗΤῸΩ ΜΆΟΓΟΝΝΟΟΥ ΡΕΙΝΟΙΡΙΥ͂Μ 
δ ῊΗΘΘ’ΧᾺΑ. 
18 Ι(λ!ι ΕἸΟΤΟΝΝΙΟΟΜΜΔΙΤΆΟΝ 
ΤἈΓΆΚΡΙΜΆΑΤΆ ΤΗΟΘ 
ἈΙΙΚΑΙΟΟΥΝΗΘΟΟΥ 
ΙΚΕ ἈΡΧΟΝΤΟΟΙΚΑΤΘΑΙΟΣᾺ. ΡΕΙΝΟΙΡΕΒ 
μ“μϑλώρβελν 
80 “ο»»οτωνλογωνοῦ 
6 Ὁ ἈΟΘΝΗΚΆΡΔΙΑΆΜ Ι 
ΠΑΕΤΆΑΒΟΒ Εσ6Ο ἈΓΑΧΛΙΛΧΟΟΜΜλΛΙΕΓΟΌΕΤΊΙΙ 
ΤἈΛΧΛΟΓΙΆΟΟΥ 
ὠοορσυριοκωνοκγλᾷλ 
ΤΤΟΛΌΛΑΑ. 
ἹΝΙΩΥΙΤΑΤΕΜ ἈΨψΨΔΙΙΚΞΙ ΜΝ ΕἸ ΜΕΙΓΟΉΟλΟ.ΚΑ. 
ΕΚΑΛΟΛΧΥΣ ΆΜΗΝ 
ΤΟΝΔΕΘΝΟΜΟΝΟΟΥΉΓΆ 
ΤΠΉῸΟᾺΣΛ. 
ΒΕΡΤΙΕΒ ΕἸΤΤΤΆΙΚΦΙΟΤΉ ΘΗ ΜΕΡΆΟ 10 
ΗΝΙΕΟΛΆΧΟΟΙ 
ΕἸΤΙ ΤἈΙΚΡΙΜΑΓΆ ΗΘΔ. 
ΚΑΟΙΟΟΥΝΗΟΘΟΟΥ 
ΡΑΧ ΜΥΠΤᾺΑ ΕἸΙΡΗΝΗ Τ᾿ΠΟΛΧΛΗΤΟΙΟΆΣλ. 
ΓΑΠ ΘΙ ΤΟΝΝΟΜΟΝΟδ 1δ 
ΚΑΙΟὙΥΚΕΟΤΙΝΑΥ ΤΟΙΟ 
ΟΙΚ ΑΙ ΆΆΟΝ 
ΕΧΡΕΟΤΑΒΑΜ ΤΠΡΟΟΘΑΟΙΚ ΟΝ Τ ΟΟΟ ΤῊ 
Ρ᾽ΟΝΟΟΥ ΚΕ 
Ι«Ἀ. ΤἈΟΘΝ ΤΤΓΡΟΆΛΧΟΓΟΥ 20 


ὧι 


[ἀν] 


166 Ῥβ. 118. 157--- 161. 161 --ο1θ6. 


ΗἩΗΓΆΊΤΗΟΛΣ. 
εφυλᾶσεν ΗΥ̓ΥΧ ΗΠἩΜΟΥ ΟΥ̓ΘΒΤΟΘΙΨΙΤ 
ΤἈΜΑΡΓΥΡΙΆΓΟΥ 
Ι«ΛΙΗΓΑΙΤΠΤΗΓΕΝΑΥ ΓΔ. 
σφοδρὰ 
ΕΦΥλΆΑΞΑΤΆΑΟΘΝΤΌΛΆΟ ΒΕΕΥΑΥ͂! 
ΓΟΟΥ̓ΚΑΥΓΓΑΜΑΡΥΥΡΙΆΓΟΥ 
ΟΤῚ ΠΤΑΟΙΙ ΟΛΟΙΜΟΥ 
ΕΝἈΆΑΝΤΊΙΟΝΟΟΥΚΘΕ 
10 ΕΓΓΙΟΧΓΩΗἌΆΘΗΟΙ ΟΜ ΑὨΡΡΙΝΩΝΕΤ 
ΘΝΩΤΠΠΙΟΝΟΟΥΚΘΕ 
ΚΑΙ ΓΟΧΟΓΙΟΝΟΟΥΟΥΝ 
ΕΤΙΟΟΝΜΕ 
ΕἸΓΘΆΘΟΙΤΌΛΟΣΙΟΣ) ΜΆᾺΜ Ἐς ΙΝΤΒΕΤ ΡΟΒΤΥΓΙ, 
18 ΕΝΝΟΤΙΤΙΟΝΝΟΟΥ ΚΘ 
ΙΞἈΟΙΑ-ΓΟΧΟΓΙΟΝΟΟΥΡΥ 
ΟΔΙΜΕ ' 
ΕΣΕΡΡΥΣΟΝΤΤΑΙ ΓΆΧΕΙ ΒΕΥΟΤΑΒΥΝΤ 
ἈΧἈΗΜΟΥΎΜΝΟΝ 
20 ΟΤΆΝΑΙΔΑ ΞΗΟΜΕ ΓΆΝΚΆΙ 
ΞΑΙΟΟΜΑΆΑΓΑΟΟΥ ι 
ῬΝΥΝΊΤΙΑΒΙΤ Φϑεγ 5ΣΗΓΆΙΗ ΓΧΦΘΘΟΆΝ 
ΤἈΛΧΟΓΙΆΟΟΥ 
ΟΥΓΙΙΠΤΆΟΔΙΕΝ ΓΟΆΟΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗ ὃ 
ΕἸΑῚ ΜΑΧΥΒ. ΓΕΝΘΟΘΟΉΗΧΘΕΘΙΡΟΟΥΤΟΥ 
ΟσΟΟΟΣΧΙΜΕ 
ΟΥΙΓΑΘΟ ΕΝ ΓΟΆΑΧΟΓΟΟΥΗ 
ΡΕΓΙΟΆΜΗΝ 
ΟΟΝΟΡΡΙΝῚ ΕἸΤΟΤΤΟΘΗΟΧ ΓΟΟΟΣΤΗΡΙΟ ιυ 
σΟΥΚΘ 
ΚΑΙΟΝΟΜΟΟσΟΟΟΥΜΘΆΕ ΓΗ 
ΜΟΥΈΕΟΓΙΝ 
ΝΙΝΕΤ ΑΝ. ΖΗΘΘΤ ἈΙΗΨΎΥΧΗΜΟΥς 
᾿ ΘΔΙΝΕΟΗΟΕ ἜΣ 
ΙΚΞ.ΟἿ͵ΓΑΚΡΙΜΑ ΓΆΟΟΥΒΟ 
ΗἩΘΗΓΘΗΜῸΟΙ 
ΕἈΕΑΥῚ ΒΙΟΥΤ ΘἸΙἈΧΝΗΘΗΝΟΩΟΤΓΡΟΒΆΑ. 
ΤΓΟΝΑΤΠΤοΟολῶλος 
ΖΗ ΓΗΘΟΟΝΤΤΟΝΑΟΥΆΧΟΝ ωυ 


ὩΣ 


101 ' Ρ5. 118, 160--- 1711. 111--τ 116.Ψ 


ΟΟΥ̓ΟΤΙ ΓἈΘΟΕΝΤΌΛΧΆΧΟ 
ΟΟΥΟΥΚΕΘΙΤΘΆΑΆΘΟΜΗ " 


“π 


ΡΟΟΚΝΝΕΘΝΤΤΘΛΑΙΕΘΟΘ. 
δ τ ΜΕΘΙΚΘΚΡΆΑΞΆΚΆΙΕΙΟ 
ἨΚΟΥΘΘΝΜΟΥ 
ΚΕΡΥΟΔΙΤΗΜΥΨΎΧΗΝΝΙ 
ἈΠοΟΧΘιλΘΟ ΝΆ λμκο 
κκἙΟΛΙΤΟΓἈσΟΗΟλΟ 
10 »Ἑ» ΧΟ 
ΤΙΔ ΟΘΘΙΗΘΟΙΚΑΙΤΊΠΡΟΟ 
ΤΕΘΕΙΗΘΟΙΠΡΟΟΓΆΩῸΟ 
ΟἈΝΙΔΟΛΧΙΆΝ 
ΤἈΒΕΛΗΤΟΥΛΥΝΑΆΤΓΟΥ 
Ἢ ἨΚΟΝΗΜΕΝᾺ 
ΟΥΝΤΤΟΙΟΆΑΝΘΡΆΞΙΝΤΌΟΙΟ 
ΕΡΗΜΙΚΟΙΟ 
ΟΙΜΜΟΙΟΤΊΗΙΤΆΡΟΙΙΩΆΑ. 
ΜΟΥΘΜΆΚΡΥΝΘΗ 
ὼ0 ΙΞ«Ἀ᾿ΙΤΕΟΚΗΝΟΩΟΛΆΧΜΕΤΆ 
ΤΩΟΝΟΙΚΉΗΝΟΜΆΤΩ. 
ΚΗ ΆΡ' 
ἸΤΟΧΧΆΠΆΡΩΙΚΗΘΘΝΗΥΥ 
ΧΗΜΟΥ 
ΟΥ̓Μ ΗΙΒ ΜΕΤΆΓΟΟΝΜΕΙΟΟΥΝΙΙ͂Ν 
ΤῊἨΝΘΙΡΗΝΗΝΗΜΗΝ 
ΕἸΡΗΝΙΙΚΟΟ 
ΟΤᾺΝ ΕΧΆΑΧΟΥΝΔΥΤΌΙΟ 
ΕΠΟΧΘΜΟΥΝΜΘλΩ 
Ρβλν:- 
Ρκ ΦΘΛΑΛΗΤΩΟΝΑΆΑΝΆΞΚΆΘΜΩ 
ΠΕΨΑΥῚ ΕΙΡρατογοοφϑλλμ ΟΥῸΝΜ 
β ΕΙΟΤΆΟΡΗ 
ΤΙΤΟΘΕΝΗΞΕΙΗΚΟΗΘΙΆΜΟΥ 
ΑΥ̓ΧΠΑΥ͂Μ ἩΒΟΗΘΙΆΑΜΟΥΤΙΆΡΆΑΚΥ 
ΤΟΥΙΤΟΙΗΟΆΝΤΟΟ ΤΟ 
ΟὙΝΟΝΚΑΙΤΉΝΓΗΝ 
ΝΟΝ ΡῈΤ ΜΗΛΟΩΟΟΓΕΘΙΟΓΟΧΆΟΝΤΡΟΝ 
πολλοου 
ΜΗΣΔΘΝΥΟΤΆΣΗΟΦΥ 


108 ΡΒ. 118, 116---ὄ 119, δ. δὅ-- 190, 3. 


Θ ΟΛΛΗΓΤΓΟΟΝΑΝΝΧΕΑΘΜΟῸΝ "- 


εὐδῆμδε 


λό 
Θ 
Ι« Δ. 


ΑὉ ὉΝΜ 


ΝΡ ΠΙΒΕΝΑ 


ΟΥΙΌ ΕΤΥΕ 


ΒΑΟΙΤΤΑΕ 


ΗΕΥ ΜΙΗΙ 


ῶι 


10 


ἈΧΟΟΌΟΝΟΘ 
ἸλΔΟΥΟΥΝΥΟΤΆΞΗΟΥΔΘ 
πνωσηοφυλλοοῦ 
ΤΟΝΙΗΛί 
δ ΚοφΡΥλλση ΚΟΟΚΘΊΤΗ 
οοΟΥεπιχοιραλεσιανοῦ 
ΗΜΕΡΑΟΟΗΛΙΟΟΟΥΟΥΝ 
ΞἈΑΥΌΗΘΕ 
ΟΥὙΥΔΘΕΘΗΘΟΘΑΗΝΗΤΉΝΝΥ 
τὸ ΙΚ(ΤᾺ. 
ΚΟΦΥΛΑΣΘΙΟΘΆΙΤΟΙΤΆΝ 
ΤΟΟΚΆΚΟΥ 
Φυγλλαξ ΘΙ ΤΗΝΥΎΧΗΝ 
σΟΥΚΟ 
ιδ ΚοφυλλξσθιτηΝ ει σολο. 
οσογκα τηνε ϑολονο 
ἈἉΠΟΤΟΥΝΥΝιΚΑΙ ΕΟ 
ΤΟΥΆΧΙΟΝΟΟ-- 
κα. ΦΟΔΛΗΤΩΟΝΆΝΆΒΆΘΜΩΝ 
30 ὙΦΡΆΑΝΘΗΝΘΙΤΤΌΙΟ 
ΕΙΡΗΙΚΟΟΙΝΜΟΙ 
ΕἸΟΟΙΚΟΝΚΥΤΙΟΡΘΥΟΩ 
“μῚεςιολ 
5ΤΑΝΤΕΒ ΕΒΒΑΝΤ ΕΠ Γ[αΥΓΕΓΟΗΟΆΝΟΙΠΠΤΟ 
ἈΘΟΗΜΟῸΝ 
ΕΝΤἈΑΙΟΛΥΛΑΙΟΟΟΥΙΆΧΗΜ΄’ 
ΒΙΕΒΕΥ͂ΒΑΙΕΜ ΙἈΗΜ᾽ΟϑΙΚΟΔΛΟΜΟΥΜΕΘΝΗ 
ΦΟΊΤΟΆΛΙΟ 
ΗἩΟΘΟΗΜΘΤΟΧΗΛΥ ΤΉ ΟΘΘΠΤΙ 
ΤΟΥ ΤῸ 
11.10 ΕΝῚΜ ΕἸΙ(ΕἸΓᾺΡ ἈΝΘΕΗΟΆΝΑΙ 
ΥἌἈΔΆΔΙ 
ΦΥἈΧΆΑΙΚΥΜΑΡΤΎΡΙΟΝ 
ΤΌΗΣ 
ΤΟΥ ΣΟΜΟΧΟΓΗΟΆΟΘΑΙ 
ΤΟΟΟΝΟΜΑΤΊΚΥ 
ΟΥΊΑ Π1ΛῸ ΟΤἸ ΒΙΚΘΙΕΚΑΘΙΟΆΝΘΡΟ 
ΝΟΙΘΙΟΚΡΙΟΙΝ,.,. 
ΘΡΟΝΟΙΕΠΙΟΙΚΟΝΙΆΛΑΣ' 
ΒΟΘΑΤΕ ΘΕΡΟΤΗΟΛΆΧ ΓΟΔΗΤΓΪΆΕΙΓΟ 


109 Ῥ5. 120, 8--- 121, 1. 1-.0.Ψ 


ἘΟΟΕ ΝῸΝ ΡΟΕΜΙ1Ἐ 


ὈΝΒ ΟΥ̓ΒΤΟΘΙΤ 


ἘΞ ΌΙΕΜ 80], 


τες Ο. 
ΝΒ ΟΥ̓ΘΒΊΊΑΤ ΤΕ 


ΝΒ ΟΥΒΤΟΡ 


ΓΠΑΕΤΑΤΥΞΒ ΚΑΥ 


1 


10 


1 


10 


18 
ΡΚᾺ 


20 


ΕΟΟΕ ΒΙΟΥΤ 


ΒΙΟΥΤ ΟΟΥΠῚ1 


ΜΙΒΕΒΕΒΕ 


ΟΥΙΑ ΜΥΠΤΥ 


ΕἸἹΡΗΝΗΝΤῊῊ ΜΙΆΗΜ 
ΚΑΙΘΥΘΗΜΝΙΆΝΤΟΙΟΆΝ. 
ΓΧΑΙΤΩΟΟΘΙΝΟΘ 
ΓΕΝΘΟΘΩΔΗΘΙΡΗΝΗ 
ΕΝΤΉΛΥΜΝΑΜΘΕΘΙΟΟΥ 
ΙΞ,ἈΑΙΕΥΘΗΝΙΆΕΘΝΤΆΙΟ 
ΤΥΡΓΟΚΆΡΘΟΙΝΟΟΥ 
ΘΕΝΕΚΆΤΩ ν λθλφω. 
ΜΟΥΚΑΙΤΟΟΝΊΤΆΗ 
ΟΙΟΝΜΟΥ 
ΘΑΧΑΟΥΝΑΗΘΙΡΗΝΗΝ 
ΠΕΡΙΟΟΥ 
ΕΝΕΙΙΤΤΟΥΟΙΚΟΥΚῪΥῪ 
ΤΟΥΘΥΜΟΥΘΖΗΤῊ 
ΟΑΔΆΓΆΘΑΆΟΟΙ"- 
ΘΟΛΑΛΗΤΟΩΟΟΝΆΝ ἈΚΆΘΜΟΩΟ. 
ΡΟΟσΟΟΘΗΡΆΤΟΥΟΟ 
ΘΑΆΑΜΟΥΌΜΟΥ 


“ΓΟΝΙΚΑΓΓΟΙΚΟΥΝΤᾺΆ. 


ΕΝΤΌΟΥΝΟ) 
Ι͂Ἰλουωσοφϑλλμοιλυ 
χωνειοχειραστῶῷ 
κυριωνλύγων 
ὠοοΦΘΑΆΧΜΟΙΙΤΆΙΑΙ 
ΟἸΚΗΘΕΙΟΧΘΙΡΆΟΤΉΟ 
ΚΥΡΙΆΟΛΥΓΓΗΟ 
ΟΥ̓ΤΩΘΟΙΟΦΘΆΆΧΜΟΙΗ 
ΜΟΩΟΝΙΤΡΟΟΚΝΤῸΝ 
ΘΝΗΜΩΝ 


ΕὐὩὐΘΟΥΟΗΚΤΙΡΗΘΗΗΜλΆΟ 


ΕἈΕΘΕΗΟΟΜΗΜΆΟΘΙΚΕΕΛΧΕ 
ΗΘΟΝΗΜΆΟΘ 
ΟΤῚ ΕἸΤΙΤΟΆΧΥΕΠΆΗΟΘΗ 


μενεξουλενῶσθωο 


ΕἸΤΙΤΠΙἈΘΙΟΝΘΙΤΆΗΘΘΗ 
ΗΥ̓ΥΧΗΗΜΩΝ 


ΤΟΟΝΜΙΔΟσΤοΙσαυθϑηνδ 


ΟΙΝΙΞΙΗ ΞούλΈνΝ 


ΟἸΙΟΤΟΙΟΥΤΤΘρηφᾶνοιο' 


ΟΛΗΤΩΟΝΜΆΑΜΔΕΆΛΘΜῸΩ): 


Ῥ5. 131, 6---129... 232-128, 1. 


ΕἸΑΤ ΡΑΧ 


ῬΡΤΕΙ ΕᾺΝδ 


ῬΡΤΈΕΒ ΟΜ 


ΑὮ ΤῈ ΓΚΕΥΑΥῚ 


ΡΚΓ (ΘΙ μη οτΤιΚοΗ ΝΕ ΝΗ ΜΙ, 
ΕΙΤΑ ΤΟΩΔΗΙΗΛΘΙΜΗ 
ΟΤΙΚΟΗΝΕΝΝΗΜΙΝ 
ΕΝΤΤ ΟΕΘΙΤΑΝΆΟ ΤΉΝΑΙ 
ὃ ἊΝ ΟὙΥ̓ΟΦηθμλο 
ἈΡΑΖΩΟΝΤ.ΤΤΆἈΟΆΣΝΙΚΑΤΓΕ 
ΠΙΟΝΗΜΆΟ 
ΘΝΤΟΟΡΓΙΟΘΗΝΆΙΤΟ, 
ΘΥΜονΝΑΥ ΤΟΝ αΦ᾽' 
10 ΗΜΆΟΚ 
ἈΡΑΤΟΥΔΟΡ ἈΝΑ Τ' 
ΘΤΙΤΟΝΤΊΙΟΘΘΝΗΜΆΟ 
ΧΕΙΜΆΡΡΟΝΆΔΙΗΧΘΕΝ 
ΗΥΥΧΗΉΜΩΝ 
1δ ἈΡΑΔΙΗΧΘΕΝΗΨΎΧΗ 
ΗἩΜΩΟΝΤΟΥΛΔΟΩΡ ΤῸ 
ἈΜΝΜΥΙΤΟΟΤΆΤΟΝ 
ΕὙΧΟΓΗΤΟΟΙ(ζΟΟΟΟΥ Κ᾽ 
ΘΑΔΟΟΘΚΘΝΝΗΜΆΘΟΘΙΟ 
30 ΘΗΡΑΝΤΤΟΙΟΟΔΟΥΟΙΝ 
λΥ ΤῸΝ 
ΑΝΙΜΑ Ὰ ΗΥΥΎΥΧΗΗΜΩΝΩΟΟΤΡΟΥ 
ΘΙΟΝΕΡΥΟΘΗΕΘΚΤΉΗΟΘ 
ΤΤᾺΓΙΔΟΟΤ ΟΝΘΗΡΘΥ 
ΟΝΤῸΟΝ 
ΗΤΤἈΓΙΟΟΥΝΕΊΤΡΙΕΚΗΚΚΑΙ 
ΗΜΘΙΟΘΡΥΟΘΗΜΕΝ 
ΑΡΙΥΤΟΕΙΥ͂Ν ΗΒΟΗΘΙΆΗΜΟΌΝΕΝΝΟΝΝΟ 
ΜΑΆΤΊΙΚΥ 
ΤΟΥΤΙΟΙΗΟΆΝΤΤΟΟΤΤΟΝ 
ΟΥὙΝΟΝΚΑΥΤΉΝΓΗΝ ἢ 
βι«Ἁ. ΦΛΑΛΗΤΟΩΟΝΆΝΆΑΕΚΆΘΜΟΝ 
ΩΥῚ ΘΟΝΡῚΡ ἃ ") ΤΙ ΕΤΤΟΙΘΟΤΈΟΘΕΊΤΙΚΝ 
ΦΟΟΡΟΟΟΘΙΩΝ 
ΟΥ̓ΟΛΑΛΆΧΘΥΘΗΟΘΕΤΆΙΘΙΟΤΟ 
ἈἙΦΝΆΑΟΚΆΑΤΌΟΙΚΟΩΝ 
ΙΧΗΜ΄' 
ΜΟΝΤΕῈΒ ΟΡΗΚΥΚΧΦΛΥΤΉΟΚΑΙ 
Κκοκυκλαω του ΆΆλοΟΥ 


λυ ΤΟΥ 


171 Ῥε. 128, 1--Θ. 6---Ξ134, 3. 


ΝΙΒῚ ΟΥ̓ΙΑ ΝΆ 


ΟΥ̓Μ ΕἘΧΥΕΘΕΞ 


ΟΥ̓Μ ΙΒΑΒΟΕΕΕῚ 


ΤΟΕΒΕΕΝΤΕῈΜ 


ΒΕΝΕΒΙΟΤΥΒῸΝΒ 


10 


ἈΠΟΤΟΥΝΥΝΙΚΆΙΕΦΟ 
ΤΟΥΧΙΌΝΟΟ 
ΟΤΊΟΥΚΆΦΗ ΠσΟΗΚΟΤΗ. ΩΥΙΑ ΝῸΝ ΒΕΓ 
ΡἈΒΑΟΝΤΩΝΑΆΜΑΆΡ 
δ ἈΘΦΘΝΕΤΠΓΟΝΙΚΆΗΡΟ 
ΤΟ ΝΑΙΙΚΆΙΟΝ 
ΟΠΘΟΘΆΝΜΗΘΙΚΤΙΝΟΣ 
ΟἸΙΝΟΙΔΙΙΚΟΟΙΕΘΝΆΝΟ 
ΜΙΙΟΧΘΙΡΆΟΛΥ ΓΟ) 
1 ἈΓΆΑΘΥΝΟΝΚΙΚΟΕΤΟΙΟΆΓΑΆ ΒΕΝΕΡΑΟ ὉΝΕ 
ΘΟΙΟΚΑΙΓΟΙΟΘΥΘΕΟΙ 
ΤΉΙΚΆΡΑΙΆ 
ΤΟΥΟΛΘΘΙΚΚΆΑΙΝΟΝΤΆΟ ῬΕΟΙΙΝΑΝΤΕῈΒ 
ΕἸΟΤΆΑΟΟΤΡΆΑΓΓΆΆΧΙΆΟ 
16 ἈΠΤΑΣΗΙΚΚΟΜΕΤΤΆΓΟΝ 
ΕΡΓΆΑΖΟΜΘΝΩΝΤῊΝ 
ἈΝΟΜΙΆΝ 
ΕΙΡΗΝΗΘΙΤΙ ΤΟΝΙΗΛ ἢ 
ΡΚΕ ΦΛΑΛΗΤΩΟΝΆΝΆΒΆΘΜΟ, 
᾿ ς. ΜΤΟΩΘΊΤΠΙΟΓΡ εὐλι ΚΝ ΙΝ ΟΟΝΥΕΕΤῚ 
ΤῊΗΝΆΑΙΧΜΑΆΩΟΩΟΙΆΝ 1 
ΟσΘΙΟῸΝ 
ΘΓΕΝΗΘΗΜΕΝΩΟΩΟΘΙΤΙ͂ΆΑ 
ΡἈΙΚΘΙΚΆΗΜΕΝΟΙ 
ΤΥ͂ΝΟ ΒΕΡΙΕΤΥ ΓΟ ΕΘΤΙἈΗΘΟΘΗΧΆΡΑΓς 2 
“ΓΟΟΤΟΜΆΗΜΟῸΩΝ 
ΙΞΙἈὩΑΩἨΗΗΓΆΧΘΦΘΘΟΆΛΗΜΟΟΝ 
ἈΓΆΆΧΔΛΙΆΟΘΟΩΟ 
ΤΥΧΟ ΡΙΟΕΝῚ ΤΟΤΕΕΡΟΥΟΙΝΕΝΤΌΟΙΟ 
ΕΘΝΕΟΙΝ 10 
ΕΜΕΘΓΆΧΥΝΕΘΝΚΟΤΟΥ 
ΠΟΙΗΟΔΙΜΟΤΑΥ Τὼ 
ΜΑΘΝΙΡΙΟΥ͂ ΕΜΕΓΆΑΛΥΝΕΝΙΚΟΤΟΥ 
ΠΟΙΗΟΜΘΘΗΜΟΩΝ 
15 ΕΓΕΝΗΘΗΜΟΝνοΘΥφΦρλαι ο΄ 15 
ΜΟΜΕΝΟΙ 
ΘΟΝΥΕΕΤΕ ὉΝῈ ΕἸΤΠΠΟΤΡ εὟο ΜΙΚΕΤῊΝ 
ὩΧΜΑΆΑΔΛΟΟΟΙΆΝΗΜΟ), 
ΦΟΟΧΘΙΜΆΡΡΟΥΘΕΟΝΤΕ 
ΝΜΟΤῸ ““Ξ 20 


112 Ῥᾳ. 134, 3 ---12δ, 1. 1-- 4. 


10 


ΡΙΚ«5 


1ὃ 


ΟΥ̓Μ ὈΕΘΕΕΙ͂Τ 


ΘΙ ΒΑΘΙΤΤΑΕ 


ΒΕΑΤΥΒ Υἱκ 


118 


ΟΙΟΠΙΡΟΝΤ ΘΟΕΝΆΆΙΚΡΥ 
ΟἸΝΘΝΑΓΆΧΛΆΙΆΘΕΘΙΘΕ 
ΡΙΟΥΌΙΝ 

ΠΟΡΘΥΟΜΘΝΟΙΕΠΙΤΟΡΟΥ 
ΟΝΤΟΙΚΆΙΕΙΚΆΧΙΟΝ 

ΕἈΧΧΟΝΤΘΟΤΆΟΘΠΕΡΜΑΆ 

ΤἈΛΥΤΟΩΟΝ 


ἘΡΧΟΜΕΝΟΙΆΘΗΞΟΎΥΌΙΝ 


ΒΝΆΑΓΆΛΛΔΙΆΟΘΙ 
ΕΡΟΝΤ ΟΤΆΔΡΑΓΜΑΓΤᾺΆ 

ἈΥΤΩΝ 
ΦΑΗΤΩΝΆΑΝΆΚΆΘΜΟΩΝ "- 


ΕἸκκιΜΗΚΟΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗ 


ΟΙΙΚΟΝ 
ΕἸΟΜΑΓΓΓΗΝΕΙΚΟΊΤΤΙΆΟΘΆΝ 
ΟΙΟΙΚΟΔΛΟΜΟΥΝΤΈΕΟ 
ΘΑΝΜΗΚΟΦΥΆΣΑΉΤΤοΟλΓ 
ΕἸΟΜΆΑΓΤΉΝΗΓΡΥΤΙΝΙΟΕ. 
οφγλλοοῶν 
ΕἸΙΟΜΆΑΤΉΗΝΥΜΙΝΕΟΤῚ 
ΤΟΥΌΡΘΡΙΖΕΙΝ 
ΘΓΙΡΒΟΘΕΜΕΤΆ ΓΟΙΚΆΘΗ 
ΟΘΑΆ! 
ΟἸΙΟΘΙΟΝΤ ΘΟΆΡΤΟΝΟ 
ἈΥΝΗΘΟ 


ΟΤΥΆΝ ΛΟ ΓΟΙΟΆΧΓΆΙΤΗΤΟΙΟ 


ΧΥΓΟΥΎΤΙΝΟΝ 
ἸΔΟΥΗΚΑΧΗΡΟΝΟΜΙΆΚΥ 
ΥἹΟῚ 

ΟΜΙΟΘΟΟΤΟΥΚΆΡΠΟΥ 
ΤἨΟΓΆΟΠΤΡΟΟ 
ὠΟΘΙΚΘἈΉΗΈΝΧΘΙΡΙΑΥ 
ΝΜΆΤΟΥ 
ΟΥ̓ΤΩΟΟΙΥΤΟΙΤΟΩΝΕΙς 
ΓΕΤΙΝΆΓΜΕΝΟΩΝ 
ΜΑΆΑΚΆΑΡΙΟΟΟΟΙΤΆΗΡΩΟΘΗ 
ΤῊ ΝΕΙΠΠΙΘΥΜΙΆΝΑΥ 
ΤΟΥΕΣΔΥΤΓΟΩΝ 
ΟΥ̓ΚΑΙΓΑΙΟΧΥΝΘΗΟΘΟΝ 
ΤἈΙΟΤΆἈΝἈΑΧΆΧΧΟΩΟΙΝ 


Ρ8. 13δ, ὅ --126, 2. 2-- ὅ. 


ΟΥἹ ΒΕΜΙΝΑΝΤ 


ΕΥ̓ΝΤΕΒ ΙΒΑΝΤ 


ΝΕΝΙΕΝΊΕΝ 


ΝΙΒΙῚ ὈΝΒ 


ΝΙΒΙ ὈΝΑ͂ 


ΝΑΝΥ͂Ν ΕΒΤ 
Ἴ 


10 


15 


ΡΚΖ 


“ΤΟΙΟΘΘΧΘΡΟΙΟΛΔΥΤΩΝΕΝ 
ΠΎΥΧΗἘἙ 
ΦΙΑΗΤΟΩΟΝΆΝΆΒΞΒΆΘΜΩΝ 


-- ΜῈ ακλριοιπαντϑοοιφο 


δ 


10 


20 
ΒΕΝΕΘΙΟΑΤ 


ΕΤ ΥἹΡΕᾺΑΒ 


ΡΚΗ 


ΒΕΟΥΜΕΝΟΙΤΌΝΚΝ 
ΟἸΪΤΟΡΒΥΟΜΕΝΟΙΘΝΤΆΙΟ 
ΟἈΟΙΟΛΔΥΓΟΥ 
“ΓΟΥΟΠΟΝΟΥΟΤΟΟΜΙΚᾺΡ 
ΠΝ ΟΟΥΦΆΓγεολι 
μλικαριοσθιζλιλλῴςο 
ΠΟΙΕΟΤΆΙ 
ΗΓΥΝΗΟΟΥΦΘΟΆΜΙΤΘΧΟΟ 
ΕὙΘΗΝΟΥΟΆΘΝΤΆΙΟ 
τευ τΤΗηοομκλοοῦ 
ΟΙΥ̓ΤυισΟΥ ΟΝ ΘΟΦΥΤᾺ 
ΕἈΧΙΩΟΝΙΚΥΚΆΘΟΣΤΗΟΘ 
ΤΡΑΠΕΖΗΟΘΟΟΥ 
ἸλΟΥΟΥΤΩΟΘΥΧΟΓΉΘΗ 
οαταπλολΝ σοοφΦοκου 
ΜΕΝΟΟΤΌΝΚΝ 
ΕὙΧΟΓΗΘΗΘΘΚΟΘΚΟΘΙΩ 
 ο] ΔΟΙΟΓΑΧΑΓΆΘΑΙΧΆΗΜ' 
ΠᾺΟΛΧΟΤΆΘΗΜΘΡΆΟΤΗΘΟ 
ΖῳωηοσοΥ 
κλι] ΔΟΙΟΥΪΙΟΥΟ ΤΩΝ 
ΟὙἹΩΟΝΟΟΥ 
ΘΙΡΗΝΗΘΙΠ ΤΟΝΙΗᾺΧ 
ΦΛΑΗΤΩΟΝΆΝΆΞΆΘΜΟΣ 


ΒΕΡΕ ἘΧΡΥσ [Ϊ ἈΧΕΟΝΆΙΚΙΟΘΙΤΟΆΕ ΜΗΟΆΧ,. 


ΒΥΡΕΑ ὈΟΙΒΥ͂ 


114 


ΜΕΕΙΚΞΝΘΟΤΗΤΟΟΜΟΥ 
ΕἸΠΆΤΤΩΛΔΗΙΗΣΛΙΤΆΘΟΝΑ. 
ΚΙΟΘΤΙΤΟΑΛΘΜΗΟΘΆΝΜΕΘ 
ΕΚΝΝΕΟΤΉΗ ΤΟΟΜΟΥ 
ΙΞΟΓᾺΡ ΟΥ̓ΚΗΔΥΝΉΗΘΗ 
ΟΆΝΜΟΙ 
ΕἸ ΤΟΥΝΦΘ ΤΟΥΜΟΥ 
ΕἸΕΙΚ(ΤΆΑΙΝΟΝΟΙΆΜΑᾺΡ 
ΤΟΛΟΙ 
ΕΜἈᾺΆΚΡΥΝΆΑΝΤΉΝΆΝΟ 
ΜΙΆΝΑΥΤΟΟΝ 


Ῥβ. 126, δὅ--- 191, 4. ὅ -- 128, 8. 


ΒΕΑΤῚ ΟΜ5 


ΓΚΑΒΟΒΕΒ 


ΥΧΟΙΚ ΤΥ͂Α 


ΕἸΠ1 ΤΥΙ 


ΕΟΟΕ 810 


:υ 


ΚΟΔΟΚΑΙΟΟΟΥΝΕΙΚΟΥ͂ΣΝ 
λυχα Ν ΟἈΜαρτωλῳ 
ἈΙΟΧΥΝΘΗΤΌΩΟΘΆΝΙΚΚΑΙ 
Ἁστοστραφητώολν 
δ ΕἸΙσγἈοΤπ 
ΤΙΆΝ ΤΕΟΟΙΜΕΙΟΟΥΝΤΈΟΘ 
ΟΘΙΩΝ 
ΓΒΝΗΘΗΤΟΩΟΆΧΝΩΟΘΘΙΧΟΡ 
ΤΟΟΔΩΟΜΑΆΤΌΩΝΙ 
ι ΟΟΠΡΟΤΟΥΕΙΚΟΠΆΘΘΗΝ. 
ΘΣΗΡΆΝΘΗ 
ΟΥ̓ΟΥΚΒΠΆΗΡΩΘΕΝΤῊ 
ΧΕΙΡΆλΥ ΓΟΥΌΟθΘεριζω. 
“2ἮοἕοΤΟΝ κολπονλγ τῆ 
ιϑ ΟΤΆΔΧΔΡΑΓΜΑΆΤΆΟΥΣ 
ἈΕΓΩΝ 
ΙΚΞΑΙΟΥΚΘΙΤΤΟΝΟΙΙΤΆ. 
ΡΑΓΟΝΤΕΟΘΥλογιὰ 
9 κγεφημλο 
αὖ κὰὙὀ εγλογηκαμενῦύμλο 
ΕΝΟΝΟΜΑΆΤΙΚΥ - 


βΚΘ Ολητονλνλξαθμοὺ 
ὈΕ ΡΒΟΡΥΝΡ ςε κΑἈλϑεωνϑθικοκρᾶϑαᾳ. 
ΟΟΙΚΕ 
ΚἝΕΙΟΛΚΟΥΟΟΝΤΉΘΦΩ 
ΜΗΟΜΟΥ 


ΕἸΑΝΤ ΑΥ̓ΒΕΒΎΨΑΕ ΓΕΜΗΘΗΤΤῸ ΓΟ Δ. 
ΓΟΟΥΤΙΡΟΟΘΧΟΝΤἌΆΕΙΟ 
ΤῊΗΝΦΟΩΟΝΗΝΤΉΟΘΔΕ 
ἩσΟΘΘΟΟΜΟΥ 
81 ΙΝΙΟΥΊΤΑΤΕΒ ΕἈΟΜΙΆΜΟΜΙΛΔΟ ΠΆᾺΡΑΆΓΓΗ 
ΡΉΘΟΗΚΘ 
ΚΑΤ ΟΥΤΤΟΟΤΉΟΘΕΤ᾽ Ἂ! 
ΦΥΙΑ ΑΡΥΌ ΤΕ ΟὙἿΤΙΠΆΑΡΑΟΟΙΟΪΆΧΟΜΟΟΘΟ 
ΕςΤῚΝ 
ΘΒΝΕΚΕΝΤΟΥΟΝΟΜΆΤΟΟ 
ΟΟΥ̓ΥΤΙΕΜΕΙΝΆΟΘΟΘΙΚΕ 
ΒΥΒΤΙΝΥΙῚΤ ὙΤΤΕΜΕΙΝΕΝ ΗΥ̓Υχ Η 
ΜΟΥΘΙΟΤΟΝΆΟΓΟΝΟΟΥ 


116 Ῥᾳ. 138, 4 ---8. 8 --- 199, δ, 


ὈΝΚ ΙΥΒΤΥἕ 


ΕἸΑΝΤ δι 


ΠΕ ΟΥ̓Ὸ ΝΟῸΝ 


ΕΤ ΝΟΝ ΡΙΧΕΙ͂ 


10 


10 


τ, 


ΗἈΧΠΙΟΘΝΗΨΎΥΧΗΜΟΥ 
ΕΠΙΤΌΝΙΚΝ 
Ἀποφυλλκησπρωϊῖλο 
ΜΕΧΡΙΝΜΥΚΤΤΟΟ 
ὃ Ἀποφυλλικησπρωῖλο 
ΕἈΤΤΙΟΆΧΓΓΩΟΙΗΣΧ ΕΠΙ 
ΤΟΝΙΚΝ 
ΟΤΙΤᾺΡΑ ΤΟΣ ΚΟ ΓΟΘΆΘΟΟ 
ΙΞΑΙΤΟΆΧΗΤΙΆΡΑΥ ΤΩ 
10 λυ ΓΡῷοιςο ᾿ 
ΝΟΛΥ ΓΟΟΛΧΥ ΤΓΡΩΟΟΘΗΤᾺΆΙ 
ΤΟΝΙΗΛ᾽ ΘΙΚΤΤΆΟΟΝ 


ΤΟΝΆΝΟΜΙΩ ΝΥ ΓΟῪ " 


ΡᾺ ΟΛἈΛΗΤΩΟΝΆΝΧΑΧΕΆΘΜΟΣΝ 
1 Ι(Ὲ ΟὙΧ΄ Υγώθϑη ΗΚΆΡΔΙΆΜ 
ΟὙΔΕΕΜΕΤΕΘΩΡΙΟΘΗ 
σἈΝΟΙΟΦϑλλΜΟΙΜΟΥ 
ΟΥΔΕΘΕΠΟΡΕΘΥΘΗΝΕΝΜΘΕ 
ΓΆΆΟΙΟ 
90 ΟΥ̓ΔΕΕΝΘΑΥΜΆΟΙΟΙΟΥ 
ΤΤΕΡΕΜΕ 
51 ΝῸΝ ΗΥ̓́ΜΙΤΕΚ ΕἸΜΗΕΤΆΙΤΙΝ οΦ ΡΟΝΟΥ 
ἈΛΧΧΥΨΩΟΧΤΗΝΥΥ 
ΧΗΝΜΟΥ 
ΒΙΟΥΤ ΑΒΙΑΟΥ͂ () ΓΟἈΛΙΤΟΓΕΓΆΛΑΆΑΚΤΙ 


ΟΜΘΝΟΝΘΙΤΤΉΝΜΡΑΆ 


λυ ΓΟΥ 
ΟΟΛΧΝΤΆΑΙΤΟΔΛΟΟΙΟΘΊΤΙ ΤῊ. 
ὙΥΥΧΗΝΜΟΥ 
ΒΡΕΒΕΤ [51 ΘἈΠΙΟΛ ΤΌΣΙΗΛ ΕΤΙΤΙΓΟΝΙΚΝ 
ἈΠΟΤΟΥΝΥΝΚΑαΙσῶΟ 
ΤΟΥΛΙΟΝΟΟσ.- 
ΡΆΛΣ. ΦΛΑΛΗΤΟΟΝΆΑΝΆΒΆΘΜΩ 
μεμεντὸ ἡ ἸΝΗΘΘΗΤΊΚΕ ΕΤΟΥΔΆΑ. Δ᾽ 
β ΚἈΑΙΤΙΤΑΘΟΗΟΤΉΟΘΤΙΡΑΟ 
ΤΗΤΟΟΛΥ ΤΟΥ 
ΒΟ ΨΒΑΥΙΤ ΧῸ ΟΟΟΟΜΟΘΟΘΕΘΝΤΩΔΙΚ(ΟΗΥ 
ΣΧ ΓΟΤΟΘΟ ΔΆ ΚΟαλ ε΄ 
51 ἹΝΤΕΟΙΕΝΟ ΘΙΘΙΟΘΆΑΘΥΓΟΟΜΆΜΕΙΟ 
ΟΚΗΝΟΩΟΜΆΑΆΟΙΚΟΥΜΟΥ 


110 Ῥ98. 129, 6.--- 130. 1. 1---ὄ 181, 8. 


Α ΟΥ̓ΒΤΟΌΙΑ 


ΩΥΙΑ ΑΡΥΡ 


ἘΤ ΙΡΒῈ ΕΕΡ 


ΝΕ ΝῸΝ «Φ 


ΝΕΟΥΕῈ ΑΜΒΥΙΑΥΙ 
Ι 


15 


ΕἸΙΆΝΆΚΗΟΘΟΜΆΙΕΙΠΤΙΚΚΑΙ 
ΜΗΘσΟΤΡΩΟΜΝΗΟΜΟΥ 


ΕΙΧΦΘΟΟΘΥΤΙΝΝΟΝΤΌΙΟ 81 ὈΕΘΕΒΟ 
οφϑλλμοιομου 
δ ΚΑ ΤΟΙΟΒΆΦΆΡΟΙΟΝΙ 
ΝΥΟΤΆΓΜΟΝ 
ΙΞ«ΞΑΙἹλ ΝΜ ΠΠΑΥΟΙΝΤΤΟΙΟ ΕΤ ΒΕΟΥΙΕΜ 


ΞἷἱοΟΤΑΦΟΙΟΜΟΥ 
ΘΕΟΘΟΟΥΘΥΡΟΟΤΌΤΙΟΝ 
10 ΤΟ ΚΟ 
ΟΚΗΝΟΜΆΑΆΤΟΩΘΟΪΆΑΚοωλε᾽ 
ΙΔΟΥΉΗ ΙΞ ΟὙΟΆΜΟΝΑΥ ἘΘΟῸΕ ΑΥ̓ΠΙΝΙΜΥΒ . 
ΤΉΝΕ ΝΕ Φρᾶθὰ 
ΟὙΡΑΜΟΕΟΝΑΧΥΓΗΝΕΝΤΟΙΟ 
1 ΤΠ6.Δ]ΟΙΟΓ ΟΥ̓ΔΡΥΜ ΟΥ 
ΕἸΟΠΘΆΘΥΟ ΘΟΜΕΘΆΘΙΟ ἹΝΤΕΟΙΨΙΜΥΚΕ 
ΤΔΟΙ ΚΗ ΜΟΜΜΑ ΓΆΔ. 
ΧΥΤΓΟΥ 
ΤΡΟΟΚΥΝΗΘΟΟΜΟΝΕΙΟ. 
20 ΤΟΝ ΤΟΙΤΟΝΟΥΘΟΤΉΟΆΚΝ. 
ΟἸΤΟΛΔΘΟΛΥ ΤΟΥ Ἷ. 1 
ΞΥΕΘῈ ΝΕ ἈΝ ΔΟ ΤΡΗΘΙΚΘΕΙΟΤΗΝ 
ἈΜΑΤΙΑΥΟΙΝΟΟΥ 
ΟΥ̓ΚΑΟΙΗΚΙΚΟ ΓΤΟΟΤΤΟΥ ᾿ 
ἈΓΙΆΧΟΜΑΪΓΓΟΟΟΟΥ ὅ 
ΒΑΘΕΕΡΟΤῈΒ ΟΙΪΕ ΡΕΙΟσΟΟΥΕΝΑΎΟΘΟΝ 
ΤΑΟΔΛΔΙΚΟΙΟΟΥΝΗΝ 
᾿ζ«λι ΟἹΟΟΙΟ! ΓΟΟΥ̓ΆΧΓΆΑΆΑΙ 
ἈἈΟΟΝΙΓΆ. 
ΒΡΤΕᾺ "Ὁ διννεικεν δ “ΤΟΥ λοΥυΥ ' 10 
ἈΟΥΟΟΥ 
ΜΗΆΧΤΙΟΟ ΤΡΕΪΗΟΤῸ 
ΠΠΡΡΟΓΟΦΙΤΟΝΤ ΟΥ̓ΧΥΟΟΥ 
ΙΥΒΑΥΙΤ ΝΒ ΟΜ ΟΟΘΕΝΚΟΤῸΟΩ λλυλύλ. 
ἈΗΘΘΙΆΝΙΚΑΙΟΥΜΗ ἑ 1 
ἈΘΕΤΗΟΗΛΥ ΤΟΙ͂Ν 
ΕἸ ΚἈΡΠΟΥ ΓΗΟΙΚΚΟΙΆΙΆΟ 
ΓΟΟΥΘΗΟΘΟΜΆΑΔΑΙΕΤΙΙΓΟΥ 
ΘΡΟΝΟΥΌΟΥ 
51 ΟΥ̓ΒΤΟΘΙΕΕΙΝΤ. ΕΔΑΝΙ φγλᾶξῳω ΜΓΓΔΟΟΙ 20 


171 18. 181, 8 ---ἴὖ 1.-- 12. 


2ὺ 


ὙΤΟΙΟΟΥ ΤΉ ΝΑΙΆΘΗ 
ΚΗΝΜΟῪ 
ΚΑΙΤΑΜΑΆΡΤΥΡΙΆΜΟΥ 
ΤΥΥ ΤΆ Στὸ 
δ κλιοιυ οι τῶν ο 
ΤΟΥΆΙΩΟΝΟΟΙζΚΆΘΙΟΥ 
ΤἈΙΕΠΙ ΤΟΥΘρονογοῦ 
ΟΤΤΕΣΘΧΕΣΑΤΟΙΚΚΟΤῊΉΝ 
σΕΘΙΝ 
ιὸ ΗΡΕ ΓΙΟΧΤΟΛΥ ΤΉΝΕΙΟ 
ΙΞἈΓΓΟΙΚΟΙΆΝ ΕΑΥ ΤῸ 
ΧΥΓΗΗΚΑΤΆΙΠΑΥΟΙΟΝ 
ΘΙΟοΙ Ο ΝΆ ΝΟΟ 
Ολακα: ΓΟ ΚΗ ΟΟΟΤῚ 
Ιιδ ἩΡΕΤΙΟΑΜΗΜΝΑΥ ΤῊ 
ΤῊἨΝΘΗΡΆΜΝΑΥ ΤΓΗΉΟΘΥ ΧΟ 
ΓΩΟΝΘΥΧΟΓΉΘΟΩ 
ΤΟΥΘΟΠΤΟΩΧΟΥΟΛΥ ΤῊΘ 
ΧΟΡΤΆΘΟΘΧΡΤΩΟΝ. 
90 ΤΟΥΟΙΕΡΘΙΟΔΛΥΤΉΟΘΕΝ 
ΔΥΘΦΘΟΟσΤΉΡΙΝ,. 
ΙΚΑΙΟΙΟΟΙΟΙΆΥ ΓΗΟΆΓΆΛΣ 


ὩὉΔΟΕΘΙΑΓΑΆΑΛΟΔΟΟΝ.ΤΆΙ. 


Π͵10 ΡΡΥΟΑΝ ΕἸΚΕΘΙΕΣἈΜΑΤΓΘΆΩΙΚΕ βλς 
ΤΟ λλαλ. 
ΗΤΟΙΜἈΆΟΆΧΧΥΧΜΝΜΟΝΤῸΣ 
ΧΩΟΜΟΥ 
ἸΝΊΜΙΟΟΒ Εἰνϑ ΤΟΥΟΘΧΘΡΟΥΟΛΥ ΤΟΥ 
ΘΝΑΥ ΟΟΧΙΟΧΥΝΗΝΙ 
ΕἸ Δ ΕΛΥ ΓΟΝΕΞΣΆΝΘΗ 
ΟΗΤΟΆΧΓΙΆΟΜΆΜΟΥ 


ΡᾺΒ Ο-ΟΔΛΗΤΟΩΟΝΑΝἈΚΑΘ Μῷ 
ΟΟΕΩΥΑΜΒΟΝΥ͂ Ιλ οΥΔΗΤῚ ΙΚΚΞΙἈᾺΛΟΝΗΤΙ 
ΤΈΡΠΙΝΟΝ 


ἈΛΛΗΤῸΚΑΆ ΓΤΟΙΙΚΕΙΝΆΑ. 
ΔΘΑ ΦΟΥΟΘΘΙΠ ΤΟΣ ΤῸ 
510 ΥΝΟΥΕΝΤ ὠΟΜΥΡονΝαππικαφὰ 
ἈΗΟΤΟΙΚΑΙΓΆΚΆΝΟΝ. 
ΕἸΠΠΠΟΓΟΥ ΝΆ. 
ΤΟΝΠΟΓΩΟΝΑΓΤΟΜΆΧΡΩ 


118 Ῥε. 131, 12--16, 16 -- 182, 2. 


ἈΓ 


ΕΤ ΕἸΠ1Π ΕΟΙ 


ΟΥ̓ ἜΈΠΕΘΙΤ ὉΝΒ 


ΗΑΕῸ ΒΕΟΥΙΕΒ 


ΥΙΌΝΑΜ 


ΒΑΟΘΕΒΌΟΤΕΚΒ 


δ» 


1ὅ 


ΤΟΚΑΤΤΆΒΑΝΜΟΝΕΙΤΙ ΤῊ. ΟΥΟ. ΘΕΒΟΕΝῦ 
ΟἈΛΝΤΟΥΘΝΔΥΜΑΆ ΓΟΟ 
λΥΓΤΟΥ 
ΟΔΡΟΟΟΟΆΛΘΡΜΟΩΟΝΗ 
ῦ ΙΚἈΑΙΓΆΒΚΆΙΝ ΟὙΥὙΌΆΧΕΙΠΤΙ 
ΤἈΟΡΗΟΘΙΟΩΝ 
ΟΥἿΕΘΙΚΕΙΘΝΕΘΤΙΛΑΤΓΟΙΚΚΟ ΦΥΟΜΙΟ 
ΤΗῊΗΝΕΥ ΔΟΓΙΆΝ 
ΖΩΟΗΝΘΟΩΟΤΟΥΆΛΙΟΝΟςσ - 
ὌΝ .«ΟΔΗ ΤΩΟΝΆΝΆΒΆΘΜΟΩ 
ΡᾺΓ) δΔΟΥΔΗΘΥΛΧΟΓΙΤΓΕΤΟΝΙΚΝΝ ΕΟΟΕ ΝΥ͂ΝΟ 
ΠΆᾺΆΝ ΓΕΟΟΙ Δ οΟΥ ΧΟΙΚῪ 
ΟἸΙἸΘΟΤΟΓΕΘΟΘΝΟΙΙΚ(ΟΟἸΚΧῪ οὡγἹ 5ΤΑΤῚ 
ενΝαΥλ σοι οΥΘΥ 
16 ΗΜΩΝ. β 
ΕΝ ΓἈΙΟΝΥΣΙΝΘΙΊΙΤΆΡΑΆ ΙΝ ΝΟΟΤΙΒΥΒ 
ΤΕΤἈΟΧΘΙΡΑΟΥΜΟῸΝ 
ΕΟ ΓΆΛΓΙΆ. 
ΙΞὩΑΟΘΥΧΟΓΙΓΕΤΤΟΝΙΚΝ 


20 - ΘὙΥἈΟΓΗΟΘΗΟΘΟΘΙζΟΘΙ. 6) α) ΒΕΝΕΡΙΟΑΤ 
ἋΣ Κλ. ΟἸΤΟΙΗΟΆΧΟΤΌΝΟΥΝΟΝ 1 
ΚΑΙΤΉΝΓΗΝ :- 
ΡΧΔ. ἈΧΛλΧΗλοΥῖλ "ἡ 
ΠΑΝΡΑΤῈ ΝΌΜΕΝ ΖΔΟΙΝ "ΓΓΕΤΟΟΝΟΜΆΚΥ 
ἈΜΝΜΙ ΓΕΛΟΥΆΟΙΚΝ ὃ 
ΩΥ͂! 5ΤΑΤΙΝ ΟΙΕΟσ ΤΩ ΓΕ Οα Νοικῶ κυ 
ΘΕ νΝλΥλ ΧΙ ΟοΟ ΟοΥΘῪ 
ΗΜΟΟΝ 
ΚΑΥΡΑΤΕ ὉΝΜ ἈΜΒΜΙΓΕΓΟΙΝΙΚΝΝ ΟΤΊΙΆΓΆ. ἑ 
Θοοιζο 10 


γΥλλλτετω ΟΝΟΜΑΤῚ 
ΑΥ̓ΓΟΥΟΤΙΚΆΛΟΝ 
ΟΥ̓Ο ΙΑΟῸΒ ΟΥΤΙΥΙΓΟΝΙΆ ΚΟ Κ᾽ ΕΣΘᾺΕ 
ΣΧ ΓΟΘΑΥ ΤΟ, Ο 
ΙΗ Χ ΘΙΟΤΙ ΘΒΡΙΟΥΟΙΆΟΜΟ τὸ 
ΘΑΥ ΤῸ) 
ΟΥΙΑ Ε60 (06 ΓΝ ΟΤΙΕΓΝΩΙΚΑΟΤΊΜΕΓΆΧΟΙΚΟ 
Ξ“ΑΙΟΚΟΗΜΟΩΝΠΗΠΆΡΑΠΑ. 
ΤἈΟΤΟΥΟΘΕΟΥῸ 
ΟΜΝΙΑ ΟΥ̓ΑΕ ΤΙ ΓΧΟΟΔΛΔΗ ΘΕΛΧΉΟΘΟΕΝΙ 0 


179 Ρᾳ. 182, 2 -- 138, 8. 8--- 134, 6. 


5ΕΟΝ ΒΕΟΘΕΜΝ 


ΕΤ ΕΌῚΙΤ ΤΕΙ͂ 


υυ6ΝῈ ΝΌΜΕΝ 


10 


ΟΙΚΟΘΤΤΟΙΗΟΘΕΝ 
ΘΕΝΤΟΟΥΝΟΩΙΚΑΙΕΝ ΤΉΓΗ 
ΕΝΤἈΙΟΘΑΛΆΟΟΛΙΟΚΑΆΙ 

ΕΝΤΤΙΑΟΔΙΟ ΤΙ ΟΆΧΒΥῪΟ 

ΟσΟΙΟ 
Ἀναγωννφδλᾶοας 

ΕΟΧΑΤΤΟΥ ΤΉΟΓΗΟΘΟ 
ἈΟΤΡΑΤΙΆΑΟΘΕΙΟΥΘΤΟΝΕ 

ΤΤΟΙΗΟΕΝ 

ΟΕ ΣΑΓΩΟΝΆΝΕΜΟΥΌΒΕις' 

ΘΗΟλΔΥΡΩΟΝΑΥ ΤΟΥ 

ΟΟΘΘΙΤΑΤΆΞΘΙΝ ΤἌΤΤΡΩ 
ΤΟΤΟΚΑΔΙΓΥΠΤΤΟΥ 
ἈΠΟΧΝΟΥΈΕΦΟΙΚΤῊΝ δὸ 
ΘΞΣἈΤΙΠΕΟΤΙἈΘΝΟΗΜΕΙΆ 
ΙΞ“ὡμαι΄ΤΕΡΑΓΆΒΘΜΜΘΟΟΩ 
ΟΟΥ̓ΑΙΓΎῪΤΙΓΕ 
ενφαρλωκλιβνῖλοι. 
“ΤΟΙΟΔΛΔΟΥΧΟΙΟΛΧΥ ΤΟΥ 
ΟΟΘΟΕΘΠΙΤΑΤΆΞΕΝΕΘΙΝΝΗΙΠΤΟΛΆΛΣ. 
ΞΕ ΚΤΊΝεΝλο.. 
ἈΒΘΙΟΚΡΑΤΕΟΥῸ 
“ΓΟΝΟΗΘΦΝΕΛΔΟΙΆΘΑΤΩ 
ἈΜΟὴΟΡΡΆΙΩΝ 
ΚΞ ΤΟΙΝΝΟΓ᾽ ΒἈΆΟΙΆΘΑΤΗΟ 
ΕΧΟΆΧΝ 
ΙΞΙΔΟΤΙΤΆΟΛΧΟΤΤΆΟΞΒΆΑΟΙΆΘΙΆΟΘ 
ΧΆΝΆΆΝ 
Ξἶἷ2ἀὁΙΕλΩ ΚΘΝ ΤΗΉΝΓΗΝ 
ΧΥ ΤΟ ΝΚΑΗΡΟΝΟΜΙΆ. 
ΙΞἈΗΡΟΝΟΜΙΆΝΙΗ ΚΔ ΟΥ 
ἈΟΛΥ ΤΟΥ 
ΙΞ ἘΤΟΟΝΟΜΆΑΟΟΥΕΙΟΤΟῸ. 
»Λῶ ΝΑ. 
ΚΞᾷἷοἜΟΑΙ΄ ΤΓΤΟΜΝΗΜΟΟΥ͂ΝΝΟΝ 
ΟΟΥΕΙΟΓΕΝΘΆΝΙΚΑΙ 
ΓΕΝΕΆΝ 


ΩΥΊΑ ΙΥ̓ΡΙΟΑΒΙΤ δ ΟἿ ΙΚΡΙΝΘΙ ΙΞ( Ἐ ὈἤΓΟΝΙΆΔΧΟ. 


180 


λΥ ΤΟΥ 
ΚἈΑΙΘΤΗ ΓΤ ΟΙΟΔΟΥΆΧΟΙΟΣΥ 


Ῥε. 184, 6 -- 10. 10-- 14. 


ΕΌΥΘΟΕΝΒ ΝΥΒΕΒ 


ΟΥ ΡΌΝΟΙΤ 


ΕΜΙΒΙῚΤ ΒΙΟΝΑ 


ΟΥ̓ ΒΟΥΌΒΙΤ 


15 


ΠἈΑΡΑΙΚΛΗΘΗΟΘΕΤᾺΆΙ 
ΤΑΟλΛΟΟλΑ ΤΟΝΘΘΝΟΝ 
ἈΡΓΥΡΙΟΝΙΚΆΊΧΡΥΟΙΟ. 
ΕΡΓΑΧΕΙΡΟΝΆΝΟΩΝ 
ΟΤΟΜΆΘΧΟΥΟΙΝΚΆΙΟΥ 
ἈΧΧΗΟΘΟΥΌΟΙΝ 
οφϑλαλμουοθχουοινκ 
ΟΥ̓ΧΟΥΟΝΤᾺΆΙ 
ΟΙΤΑΕΧΟΥΟΙΝΙΚΑΙΟΥγ 
ι ΘΕΝΩΣ ΤΙ ΟΘΗΟΘΟΝΤᾺΆΙ! 
ΟΥ̓ΔΕΓΆΡΕΟΤΊΝΤΙΝΑ. 
ΕΝΤΤΩΟΘΤΓΟΜΑΆΤΙΥἝ Ν 
ΟΜΟΙΟΙΔΥΓΩΟΝΓΕΝΟΙ 
“ΤΟΟΙΠΟΙΟΥΝΤΕΟΥ ΤΆ. 
1 ΙΚ(ΔΟΤΤΑΝ ΓΕΟΟΊΊΤΕΙΤΟΙ 
ΘΟΤΕΟΘΊΙΤΑΥ ΓΟΙῸ 
ΟΙΚΟΟΙΗΧ ΘΥΧΟΓΗΟΘΆΑΓΓΘ 


ὧι 


ΤΟΝΙΚΝ 
ΟἸΙΚΟΟΛΧΆΑΡΩΟΝΘΥΆΟΓΗ 
20 ΟΑ ΓΕΤΟΙΝΙΚΝ 
ὈΟΜΥΒ ΠΕΥῚ ΟἸΙΚΟΟΛΧΛΘΥΪΘΥΧΟΓΗΟΆΚΣ. 


ΤΕΤΌΝΙΚΙΝ 
ΟΙἸΦῬΟΞΟΥΜΘΝΟΙΤῸΝ 
ΙΞ ΝΕΥΧΟΓΗΟΘΆΧΓΓΕΤΟΝΙΚΝ 
ΒΕΝΕΡΙΟΤΥΒ ΝΒ. ΘΟΕὙΧΟΓΗΤΓΤΟΟΟΙ ΚΟ ΘΙ 60) 
ΟΚΑΤΓΤΟΙΚΟΝΙΆΗΜ 
ΡᾺΘ λλληλουϊλλλληλουῖα:- 
ΟΟΧΕΊΤΕΜΙΝΙ (ξο ΜΟΛΟΓΙΟΘΕΤΌλΙ( ὦ) 
ΟΤΊΙΆΓΆΑΘΟΟ 
ΟΤΊΕἸΟΤΟΝΔΙΟΝΑΆΤΤΓΟΘ 
ἈΘΟΟΛΥ ΤΟΥ 
ΘΟΟΝΕΊΤΕΜΙΧΙ ΕΣΟΜΟΛΟΓΙΟΘΕΤΟΣ)Θ 
ΤΟΝΘΕΟΟΝΙ 
ΟΤΊ ΕἸΙΟΤΟΝΑΙΩΟΝΑΤῸ 
ΕἈΕΟΟΛΥ ΤΟΥ 
ΟΟΝΕΙΤΕΜΙΝΙ ΕΣΟΜΟΛΟΓΙΟΘΕΤΌΟΙ(ΟὉ 
ΤΟΝΚΥΡΙΩΟΝ 
ΟΤΊΕΙΟΤΟΝΆΑΙΩΟΝΝΆ ΓΟ 
ΘΕἈΕΟΟλΥ ΤΟΥ 
ΩΥῚ ΒΑΟΙΤ ΜΙᾺ “ ΟΤΟΙΗΟΘΆΜΝΟΠΤῚ ΘΑΥΜΆΑ. 


181 Ῥβ. 184, 14 --- 19. 30 --- 185, 4. 


ΒΙΜΥΠΑΟΒΑ 


ΟΥ ΗΠΑΒΕΝΤ 


ΑΥ̓ΒΕΒ ΗΑΒ᾽ 


ΘΙΜΙΠῈΒ 


ὈΟΜΥΞΒ ΙΒΗΒΑ͂ 


ἂν 


10 


“υ 


κ ΟἸΜΕΓΆΑΧΆΜΟΝῸΟ), 
ΟΤΊΕΙΓ ΓΟΙΝΝΑΙΟΝΝΑ ΓῸΕ 
ἈΕΟΟΛΔΥΤΟΥ 
ΓΤΟΝΙΠΤΟΙΗΘΟΆΧΝ ΙΓΟΥΟ ΟΥ̓ ΕἙΕΟΙΤ ΟΔΕΙῸΒ 
ὅ ΟὙΝΟΥΘΕΝΟΥΝΕΘΟΘΙ 
ΟΤἸ ΕΟ ΤΟΙΝΝΔΙΟΝΙΑΓΓΟ 
ΕἈΧΕΟΟΛΔΥ ΤΟΥ 
ΤΟΤΕ ΡΕΘΟΆΧΝΓΙΓΗ ΝΙ ΟΥἹ ΕἸΒΜΑΨῚΤ 
ΓΗΝΕΊΙΤΙ ΤΟΝΎΥΔΑΆΤΟ) 
10 ΟΥΤΊΕΙΟΤΓΟΝΜΙΟΟΝΑΓ ΓΟ 
ΘΕἈΆΘΟΟΛΥ ΤΟΥ 
ΤΟΩΙΙΠΟΙΗΟΆ. ΝΤΊΦωΤᾺ ΟΥῚ ΡΈΟΙΤ ᾿ΥΝΜ 
ΜΕΓΆΆΆΜΟΝ ὦ) 
ΟΤΊ ΕΟ ΤΟΝΔΙΟΝΝΑΤΤΟ 
15 ΕἈΕΘΟΟΛΔΥΓΟῪΥῪ 
ΤΟΝΗᾺΧΙΟΝΘΙΟΘΣΟΎΟΙ ΒΟΙΕΜΊΝ ΡΟΤΕΒ 
ἈΝΤΉΟΘΗΜΒΘΡΆΟ 
ΟΤΊΕΙΟ ΓΟΝΑΙΟΟΝΝΑΓΟ 
ΕἈΕΟΟΛΥΓΟΥ : 
20 ΤῊΗΝΟΘΧΗΝΗΝΚΆΙΤΟ Υ̓́ΝΑΜ 
ἈΟΤΕΡΑΟΘΙΟΘΞΟΥΟΙΆᾺ,. 1 
ΤΗΟΝΥΙΚΤΟΟ 
ΟΤἸΕΙΟΓΟΝΔΑΙΩΟΝΑΪΤΌῸΕ 
ἈΕΟΟΛΥΤΟΥ 
ΟΥ! ΡΕΒΟνϑθ ΤΟΣΤΠΆ ΤΆ ΣΑΝ ΓΙ ΓῪ ὃ 
β ΠΤΟΝΟΥΝΤΟΙΟΤΠΡΟΩ 
ΓΟΤΟΚΟΙΟΛΥΤΟΟΝ 
ΟΤἸ ΕΟ ΓΟΝΔΙΟΙΝΝΑ ΤῸ 
ΕλεοολΥ ΓΟῪΥ 
ΟΥ̓ ΕΡΟΥ͂ΧΙΤ' 1587, ΚΕ ἈΓΆΓΟΝΤΙΤΟΝ 10 
᾿ΗΧ ΕΚ ΜΕΟΟΥΧΥ ΤῸ 
ΟΤἸΕἸΙΟΤΓΟΝΑΙΩΟΝΝΑ ΟΕ 
ἈΘΟΟΛΥΪΓΟΥ 
ΙΝ ΜΑΝΥ ΡΟΊΈΕΝΤΙ ΕΝ ΧΕΙ "' Ιζς ΓΆΑΤΆΙΔΟΚΑΙ ΕΝ 
Εραχιον ύψηλῳ ιὸ 
ΟΤΊΕΙΟΓΟΜΝΜΑΙΟΝΝΑΤΤΟ 
ΕἈΘΟΟΛΥΤΟΥ 
ΥΙἹ ὈΙΝΊΒΙΤ ΓΤΟΩΟΙΚΑΙΓΑ ΔΙ ΕΧΟΝΤΙ ΤῊ 
᾿ΕΡΥυθρα νΘΆ ἈΆΟΟΆΧΝ 
ΕΟ ΡΕΟΕΙΟ 90 


182 Ῥᾳ. 135, 4---9. 9-- 18. 


ΟἾΓΙΕΙΟΓΟΝΑΙΟΝΙ.ΆΑΓΓΟ 
Εελεοολυ ΓΟΥ 
ΙΞ««α.ὨἜἕ'ΟΜλλΔΓᾺΑΓΟΝΤΊΙΤΟΝΙ ΕΤ ΕὈΥΧΙΤ ΙΘΕΑΗΕῚ, 
ΙΗΧΔΙΑΜΕΟΟΥΛΔΥΤΉΟΘ 
ὃ ΟΤΊ ΕΟ ΤΟΝ ΙΟΟΝΝΑ ΓΟ 
ΕἈΘΟΟΛΥ ΤΟΥ 
ΚΑΙΘΚΤΙΝΆΣΑΆΝΤΊΙΦΑΆ ΕΤ ἘΧΟΥ͂ΒΒΙΤ ΡΗΑ 
ΡΑΟΚΑΤΉΝΛΑΥΝΑΆ. 
ΜΙΝΧΥ ΓΟΥοΙσθᾶλλο 
ι ΟΆΝΕΡΥΘΡΑΆΝ 
ΟἾΓΙΕΙΟ ΓΟΝΑΙΟΟΝΝ ΓΟ 
βλθ οολΥ ΓΟῪ 
ΤΟ ΛΙΟΙΑΓΑΓΟΝΤΙΓΤΟΝΆΑΆΔ. ΟΥΙ ΤᾺΑΝΒΟΥΧΙΤ 
ΟΝΑΥΓΓΟΥΘΝ ΤΉΘΡΗΜΩ 
16 ΟΤΙἊΕΙΟΤΓΟΝΆΙΟΝΑ ΤῸ 
ΘἈΘΟΟλΥ ΤΟΥ 
ΤΟΟΠΑΓΆ ΣΑΝΤΊΒΑ. ΟΥ̓] ΡΕΚΟΥΒΒΙΤ 
ΟἸΆΕΘΙΟΜῈΕΓΆΑ. 
ἈΟΥῸ 
20 ΟἾΓΙΕΙΓΠΟ ΓΟΝΔΙΟΝΆΑΆΞ ΓΟ 
ΘἈΆΘΟΟλΥ ΤΟΥ ἢ 
ΕΤ ΟΟΟΙΟΙΤ ΒΕΘΕΒΙΚΙΆΤΤΟΚ ΤΓΙΝΆΝΤΊΒΑ. 
ΟΙ ἈΕΙΟΙΚΡΑΤΆΑΙΟΥῸ 
ΟΤἸ ΕΙΟ ΤΟΝΆΙΩΟΝΆΓΓΟΘ 
ἈΘΟΟΛΔΥΓΟΥ 
ΒΕΟΝ ΒΕΘΕΜ ΟΝΟΗΘΟΘΟΝΕΔΛΟΙΧΟΆΤΓΟ 
δΜΟοΟ Ρ ΡΆ! ΟΥΝΙ 
ΟἾΓΙΕΙΓ ΓΟΝΔΙΩΟΩΟΟΝΝΑΙΓΟ 
ΕἈΘοολυΥ ΤΟΥ 
ΕἸ ΟΟ ΕΕΘΕΜ ΙἈΟΓΟΝΟ Γ᾽ ΚΆΧΟΙΆΕ,.λ. 10 
ΤΗΚΓΑΒΔΟΆΛΛΑΛΙ 
ΟΓΙΕΙΓΟ ΓΟΝΙΟΝΝΙΑ ΓῸ 
ΕἈΘΟΟλΥ ΤΟΥ 
ΕΤ ΡΕΡΙΤ ΤΕΒΒᾺ ΙΚΞΑἸΔΟΝΤΥΓΗΝΓΉΝΑΥ 
ΤΟΝΙΚΧΑΗΡΟΝΟΜΙΆΝ Ιδ 
ΟἾΥἿΓΕΙΓΟΓΟΜΝΜΔΙΟΝΝΑΓΓΟΕ 
ἈΕΟΟΛΔΥ ΓΟῪΥ 
ΗΕΒΕΡΙΤΑΤΕΜ ΙΚἈΧΗΡΟΝΟΜΙΆΝΙΗΔΛ᾽ 


ἈΛΟΛΥ ΓΟῪ 
ΟΤΊ ΕΙΟΤΟΝΆΙΩΟ ΝΑ ΓΟ υυ 


σι 


188 Γ8. 18δ, 18--- 117. 17--- 99, 


ΕελΕΟΟλΥ ΤΟΥ 
ΟΤΓΙΕΝ ΤΤΉΗΤΆΠΙΙΝΟ)ΟΘΙ 
ΗΜΩΝΕΜΙΝΗΘΘΉΗΉΗ 
μῶν οκο 
ΟΤἸΕΙΟΤΟΝΆΑΙΟΙΝΝΑΤΓΟ 
ΕἈΘΟΟΛΔΥΓΟΥ 


νι 


ΚΑΙΕΧΥ ΓΡΩΘΟΆΧΤΟΗΜΆΟΘ 


εκτω Νεχθρῶνη 
μων 
ιο ΟΤἸΕΙΟΤΟΝΆΑΙΩΟΙΝΆΤῸ 
ελεοολυ τοὺ 
ΟΑλΟοΥστΡοηνππα 
ΟΗΟΆΡΙΚΙ 
ΟΤΙ ΘΙΟΤΟΝΆΙΩΟΝΑΆΤῸ 
ι6 ΕἈΘοΟλΥ ΤΟΥ 


ΕΣΟΜοΟλΟΓΙΟΘΟ Τῶθῳ 


ΤΟΥΟΥΝΟΥ 
ΟΤΙ ΕΙΟΤΟΝΆΙΟΝΑΤΤΟ 
ΕἈΘΟΟΛΥ ΓΟῪ - 
90 ὩΣ ἊΞ ΤΟ ΛΑ 
ΒΥΡΕΙ ΕἸΥΜ ΄η ΓΓΟΟΝΜΠ͵ΠΤΟΤΑΜΟΟΝ ΒΔ. 
ΕΥΧΟΝΟΟΘ 
ΕἸ (ΕἸΕἸ]Ϊ(ΑΘΙΟΆΜΕΙΝΙΚ.Α. 
ΕἸΚΛΑΥΌΆΜΕΝ 
ΕΝ ΓΟΜΜΙΝΜΉΗΘΟΘΗΝΆΙΗ 
ΜΔΑΟΤΗΟΟΕΙΟῸΝ 
ΙΝ βαιθν ΕἸΠΙ ΤἈΜΟ ΓΕΙΌΟΘΕΜΜΜΕ 
ΟΟΛΥ ΓΗΘΘΚΚΡΕΜΆΑ. 
ΟἈΑΜΟΝΤ.ΤἈΟΡΓΆΝΑ 
ΗΜΟΝ 
Ὅν 0... ΟΤΊ ΘΚΘΙΘΙΤΗΡΩΟΤΉΟΣ. 
ΗΜ] ΝΟΟΙΔΙΧΜΆ.λΟῦ 
ΤΕΥΟΛΝΤΤΕΈΟΗΜΆΟΝ 
ἈΟΓΟΥΘΟΟΔΟΩΟΝ 
ΕἸΣ ΟΥΙ ΑΒΟΥΧΕΙ ΙΚΔΙΟΙΆΤΤΆΓΆΓΟΝΤΕΟ 
ΗΜἈλΧΟΥ͂ΜΝΟΝ 
ΔΟΛΙΓΕΗΜΙΝΕΙΓΓΟΩ΄΄ΝΙ 
Ολοὺυνι ΕΙὧΝΙ 
φνόμορο οαν͵ ΠΩΟΟΧΟΩΟΜΕΝΤΉΝΩ 


ΔΗΝΙΚΥΕΠΙΓΗΟΆΆΧΛΧΟ 


184 Ρ8. 13δ, 25---186, 1. 1--- 4. 


ΟΥΙΑ ΙΝ ΒΥ̓ΜΙΠΙΤΑῚ 


ΕΤ ΕΕΕΜΙΤ ΝΟδ 


ΟΥ̓ ΠΔΑΤ Ε5ΟΑΜ 


ΟΟΝΕΊΤΕΜΙΝΙ 0 


1ὺ 


10 


ΤΡΙΆΟ 
ΘἈΝΕΤΙΆΑΘΟΜΆΙΟΟΥ 51 ΟΒΙΙΤΥΒ 
ΙΧΗΜ᾽ ΕΠ ἈΗΟΘΘΙΗΗ β 
ΔλΔΕΣΙΆΜΟΥ . 
ϑ ΙΞΞΟΧἈΗΘΘΙΗΗΓΆΦΟΟΆΜΜ ΑΡΒΕΒΕΑΤ 
ΤΟἈΛΆἈΑΡΥΓΓΙΜοΥΘᾺ 
ΜΗΟΘΟΥΜΝΗΟΘΘΩ) 
ΕΑΝ ΜΗ ΤΡΡΟᾺΝ ἈΤΆ 509 ΘΙ ΝΟῸΝ ῬΡΟΒΥΕΙΟ 
, ΜἈΑΥΓΗΝΙΆΗ Μ᾽ ΕΝᾺΡ . 
1 ΧΗΤῊΗΘΕΘΥΦΡΟΟΥΝΉΟΝΗ. 
, ΜΙΟἊΝΗΠΟΘΗΤΊΙΚΕΤΊΤΓΟῸΝ ΜΕΜΟΙΚ Ε5ΤῸ ΝΕ 
. ὙΪΟΝΘΛΔΛΟΟΜ᾽ ΓΗΝΗ 
ΜΕΡΆΝΙΧΗΜ΄' 
ΓΩΟΝΆΕΓΟΝΤΟΟΝΕΙΚΙΚ(Ε ΟΝ ΠΙΟΥ͂ΝΤ 
15 ΝΟΥ ΤΆἈΙΕΘΙΚΚΕΝΟΥΤΆΙ 
ΕὐὠὐςσῖῸΝ ΘΕ ΜολΙο 
ΧΥΤῊΘΟ 
ΘΥΓΑΓΓΗ Ρ᾽ ΕΔ. ΕΥΆΟΩΟΝ ος ΕΠ1Α ΒΑΒΥΠΟΧΙΒ 
ΗΤΆΛΑΙΤῶβοΟΟσ 
20 ᾿ ΜἈᾺἈΚΆΑΡΙΟΟΟΟΆΝΤΆΙΤΟ 
ΔΟΩΟΘΓΕΙΟΟΙ ΓΟΆΝΝ ΤΆΤΤΟ ἱ 
ἈἈΟΜΆΑΟΟΥΟΛΣΝΤΆΙΤΕ 
ΔΟΣΙΚΆΓΟΗΜΙΝ 
ΒΕΑΤΥ͂Β ΟΥ̓Ὶ ΤΕΥ ΜΆᾺΚΆΑΡΙΟΟΘΟΟΙΚΡΆΤΗΟΘΙ 
ΚΘ Αια '"ΤΆἌΆΝΗΠΙ δ 
᾿ ἈΟΟΥΤΙΡΟΟΤΉΝΠΠΕΤΡΑ " 
ΓΖ. εΑ ΤΟ λΛλλ᾽ ΆΧΆΡΙΆΟ"- 
ΟΟΝΕΙΤΕΒΟᾺΈ Εὐξομόλο ΓΗΓΟΟΜΆΙΟΟΙΚΕ 
τ ΒΘΝΟΛΗΚΆΡΔΙΆΜΟΥ 
ΙΝ ΟΟΝΒΡΕΟΤΥ ᾿Ξ ἈΙΕΝΙ ΔΙ ΤΟΝ ἈΓΓΕΛᾺΧ.Ο 1:0 
γλλώοοι β 
ΟΤῚ ΗΚΟΥΟΛΧΟΤΆΡΗΜΜΑ. . 
ΤᾺἈ ΓΟΥΟΓΟΜΆΤΟΟΜΝ 
ΤἸΤΡΟΟΙΥΝΗΘΌΤΙΡΟΟ.,.,.). 
ΜΑΟΝΑΆΑΓΙΟΝΟΟΥ 1Ὁ 
ΙΚΞΙΑἸΙΕΣΟΜΟἈΧΟΓΗΉΘΟΜΔΆΑΆΙ 
ΤΟΟΝΟΜΑΤΊΟΟΥ 
ΞΥΡΕΙ ΜΙΒΕΒΙΟΟΙ ΘΕΤΠΓΓΓΟΘΆΘΘΙΟΟΥΚΑ, 
ΤΗΛΣΧΛΧΗΘΕΙΆΟΘΟΥ 
ΟΤΙΕΜΘΓΆΑΛΥΝΆΟΘΠΙ 90 


185 Ῥ9. 1860, 4-- 8. 8-- 181,2. 


ΠΑΝΤΤΆΟ ΓΟΟΝΟΙΜΜᾺΆ. Ἀ.λ. 
“ΤΓΟΆΧΓΙΟΝΟΟΥ ἘΣ 
ΕἸΜΗΔΛΔΝΗΜΜΕ ΚωὰΞ 1Π1Π||«Κ( ἃ. ΙΝ ΟΥ̓ΑΟΥΜΟΩΝΕ 
ἈΕΟΦΜΑΙΟΕΤΆΧΥ ὶ 
δ᾽ ΕἸΤΑΙΚΟΥΟΟΝΜΟΥ 
ΠΟΧΥΦΡΗΘΉΗΟΜΘΕΟΝ 
Ὑυχημουύλυνὰ 
ΜΕΙΟΟΥ 
ΕΣΟΜΟΧΟΓΗΘΟΆΧΟΘΟΩΟΝΣ ΘΟΝΕΙΤΕΑΝΤ 
10 ΟΟΙΚΕΙΤΆΝΤΈΕΟΟΙΒΑ. 
ΟἸΧΕΙΟΤΉΟΓΗΘΓΟ 
ΟΤΙΗΙΚΚΟΥΟΛΧΛΝΊΤΆΝΤΓΓΆ. 


ΤἈΡΗΜΆΤΆΑΓΟΥΟσΤΟ ᾿ 
ΜΑΤΌΟΟΟΟΝ, 
ἜΣ ΚΞηὭο“ Ἰ͵ΓΟ ΟΆ ΙΝ ΘΝ ΓΧᾺς ΕἸ ΟΑΝΤΕΝΤ 
ΟΛΑΙΟΟΟΥΚΘΕ 
ΟΤΙΜΕΓΆΛΧΛΗΗΔΟΞΆΑΙΚΥ οὐ ΕΧΟΕΙϑΥ 


οΤΙΥ ΗλΟΟΙΚΟΚΑΥ͂ΤΆ. 
τἈπινλεφορὰ 
0 κυ ΓΑΥΤΗΧΆΧΤΤΟΜΑΆ 
ΚβΡοΘεν γιν ὥοΚΚθι ἱ 
81 ΑΝΒΥΙΑΥ͂ ΘΑΝΙΤΟΡΟΘΥΘΟΘΜΜΘ 
οὠθϑλι ἡ ΟΖΗΘΗΟΜΘ 
ΕἸΤΟΡΓΗΝΘΧΘΡΟΝΜΟΥ 
εσϑτινλχθιρβΆοου β δ 
κα ΕΟ ΟΘΝΜΘΗΔΘ 
ΣΙΆΟΟΥ 
ΝΒ ΒΕΤΕΙΒ ΞσἙΧΜ ΓἈΙΤΟΛΔΘΗΥ 
ΠΕΡΕΜΟΥ | 
ΚΕΤΟΕΧΕΟΘΟΟΥΕΘΙΟΤῸ το 
»͵͵ῬΜὌὍ ΝᾺ 
ΤἈΘΒΡΓΑΤΟΌΝΧΘΙΡΩΟΝ 
ΠΟΟΥΜΗΙΤΆΡΙΔΛΗΟΘ:": 
ΡΆΧΗ ΕἸΟΤΟΤΕΧΟΟΥΆΧΜΟΟ 
ΤΟΛΑΛ ΖΑΧΆΡΙΟΥ ιὸ 
ΕΝΤΉΜΔΟΧΛΟΠΟΡΑ " 
ὉΧΕ ῬθΆθτι [ΚΕΘ ΔΟΚΙΜΆΟΧΟΜΘΕ 
ΙΞ᾿ ΙΕΓΝΏΌΟΜΕ 
ΟὙΘΓΝΦΟΤῊΝ ΚΆΘΘ 
ἈΡΑΝΜΟΥΚΆΨΓΗ. 90 


180 Ῥ, 131, 3---6δ. 6--.188, 3. 


10 


10 


20 


ΟΥΟ 1850 


51 ΑΒΘΟΕΝΌΒΕΟ 


51 ΒΥΜΡΒΕΒΟ 


ΕΤΕΝΙΜΠΙΙΥΟ 


ΘΓΕΡΟΙΝΜΟΥ 
ΟΥ̓ΟΥΝΗΙΚΆΑΟΘ, ΤΟΥΌΔΙΆ. 

ἈΟΓΙΟΜΟΥΟΜΟΥᾺΆ 

ΙΤΟΜΆΚΡΟΘΕΝ 


ΤΗΝΤΡΙΕΟΝΜΟΥΚΑΆΙ 


ΤΗῊΗΝΟΧΟΙΝΟΝΜΟΥ 
ΟΥ̓ΕΣΙΧΜΙΆΟΛΟ 
ΙΞΔΟΙΤΤΙΆΟΧΟΤΆἈΘΟΔΛΟΥΟΜ 
ΠΡΟΙΔΕΟ ΝΝ 
ΟΤΙΟΥ̓ΚΕΟΤΙΝΑΟΆΧΟΟ 
ΕΝΓΆΘΘΟΗΜΟΥ 
ΙΔΟΥΚΕΟΥΘΓΙΝΝΟΩΟΤΊΤΤΆΝ 
ΓΤἈΓΆΘΟΧΑΓΓΆΙΚΑΟΤΆ. 
ἈΡΧΆΧ 
ΟΥΕΙΤΑΧΟΛΧΟΜΘΙΚΆΙΕ ΘΗ 
ΙΚΞ(ἈΟΘΠΕΘΜΕΤΉΝΧΘΙ 
βΡΆΟοΟΥ 
ΕΘΑΧΥΜΆΟΤΟΩΟΘΗΗΓΝΟΩ 
ΟΙἸΟΟΟΥΈΣΕΜΟΥ 
ΕΙΚΡΑΤΑΙΟΘΗΟΥΜΗΉΔΥ 
ΝΜΩΟΜΆΑΙΠΡΟΟΛΥΓΗΝ 


ΠποΥΤ͵ορουθωλποτου 


ΠΤΝΟΟΟΥ 


ΚἈΑΙΆΙΓΟΤΟΥΤΙΡΟΟΟΣΤΟΥ 


οοΥποΥφΦυγῳ 


ΕἈΝΆΑΝΑΕΚΟΩΟΘΙΟΤΟΝΟΥΝΟΝ 


ΟΥὙΕΙΚΚΕΙΘΙ 
ΕἈΝΙΚΑΤΤΑΚΟΩΕΘΙΟΤΌΝΑΆ 
ΔΉΝΤΙΙΆΡΙ,. 
ΕἈΝἈΑΝΆΑΆΛΆΒΟΙΜΙΤΆΟΘ 
ΓΙΤΕΡΥΓΆΟΜΟΥ ΚΑΤ, 
ΟΡΘΡΟΝ 
κ ηὭιμεμη᾿ατὴσκην ῶσοῳ 


ΕἸΓΟΓΑΕΟΧΑ {ΓΑ ΓΗΟΘΆΑ. 


ἈΆΘΘΗΟ 
ΙΚΞΟΓΆΡ ΕἸ (ΘΙΗΧΘΙΡ ΟΟΥ 
ΟἈΛΔΗΓΗΘΗΜῈ6Θ6 
ΙΞΑΙΚΑΘΕ ΞΣΗΜΘΗΆΘΣΙ 
ἈσΟΟΥ 


ΕΤ ΟΙΧΙ ΟΒΒΙΤΑΝ ΚΆΛΜΕΙΤΤΟ ΝΆΡΑΟ ΙΞΟὐΟ ΓΟ 


187 


Ῥβ. 188, 3 -- 8. 8--1|. 


ΙΝΤΕΠΙΕΧΙΘΤΙ 


ΕΤ ΟΜ ΥἱΑΞ 


ΕΟΟΘΕ ὉΝῈ ΤΥ 


ΜΙΒΑΒΠΙΙΝ 


ὧι 


ιυ᾽ 


ὠά 


10 


20 


ΚΑΓΑΙΤΆΓΉΘΗΜΕ 
κα Σ ΦώτιοΜοΟο 
ΕΝΤΉΤΡΥΨΦΗΜΟΥ 
ΟΤΊΟΙΚΟ ΓΟΟΟΥΌΚΟΤῚ 
σΘΗΟΘΕΤΆἈΙΆΤΤΟΟΘΟΥ 
ΚΟ ΝΥ Σ ΟΟΗΜΕΘΡΑ 
Οὐ ΤΙΟΘΗΟΘΕΓΆΙ 
ΦΟΤΟΟΚΟΤΟΟΘΆΝ ΤῊΟ 
οΟΥ̓ΤΩσΚ ΤΟφΦώο 
λΥΤῊΘ 
ΟΤΙΟΥΕΚΤΎ ΗΟ ΤΟΥΟ 
ΝΕΦΡΟΥΟΜΟΥΚΘ 
ἈΝΤ ΧἈΧἈΕΟΥΜΟΥΘΙΚΓΆ 
σΤΡΟΟΜΡΟΜΟΥ 
ΕΣΟΜΟἈΧΟΓΗΘΟΜΆΙΟΟΙ 
οὐ φοκερώωσθθλυ 
ΜΧΟΤΘΗΘςΘ 
ΘΑΥΜΑΟΙΧΤΓΆΘΡΓΑΟΟΥ, 
ΚΑΙΗΨΥΧΗΜΟΥΓΙ 
νωσκθιοφολρὰ 


ΧΚΟΝ ΕΒΤ ΘΟ ΟὙἸΚΕΙΚΡΥΚΗ ΤΟΟΟ ΤΟΥ 


ΙΝΡΕΒΕΕΟΊΨΥ̓ 


ΜΠΗΙῚ ΑΥ̓Τ ΝΙΜΙΞΒ 


ὈΙΝΥΜΕΝΑΒΟ 


188 


ΜΟΥΆΧΠΟΟΘΟΥΌΘΙΤΟΙ 
ΗἩΟΧΟΘΝΚΡΥΦΗ 
ΚΑΙΗΥΤΙΟΟΤΆΟΙΟΜΟΥ 


ΕΝ ΓΟΙΟΙ ΚΑ ΓΟΥ ΓΆ.ΓΓΟΙΓ 


ΤΗΟΓΗΓΚΟ 


ΤΟΧΚΑΤΕΡΓΆΟΤΟΝΜΟΥ 
Ἰλονοιοφθαλμοιοδ 


ΙΞΕΤΕ ΤΟΑΙΕΆΙΟΝΟΟΥ 


ΠΆΝΤΕΟ γα φησοοντ' 


ΗΜΘΡΆΑΟΤΙἈΙΆΘΟΘΗΟΟΝ 
ΤἈΑΙΚΙΟΥΘΕΙΟΕΝ 
ἈΑΥΤῸΌΟΙΟ 

ΕΜΟΙΔΕΛΙΆΔΝΜΝΕΤΙΊΜΗ 

ΘΗΟΘΆΝΟΙΦΙΆΧΟΙΟΟΥ 
ΟΘο 

ὩὉΔΆΟΝΝΕ ΙΚς ΡΤ ΙΘηολ.. 
ὉΛΧΡΧΑΙΛΥΤΟῸΝ 

ΘΣἈΡΙΘΜΗΘΟΜΑΆΙΆΥ 
ΤΟΥΟΚΔΟΥΤΙΕΘΡΆΜ 


Ρβ. 188, 11-- 14. 18 --- 18, 


ΟΥΙΑ ΤΕΝΕΒΕΑΒΕ 


ΟΥ̓́ΙΑ ΤΥ ΡΟΞΒΕΡ 


ΟΟΝΕΙΤΕΒΟᾺΙ ΤΙΒῚ 


10 


20 


ΜΟΝΙΠΆΗΘΥΝΘΉΗΉΟΘΟΝΤ’ 


ΕΞΣΗΓΕΡΘΗΝΚΑΙΕΤΊΕΙ 
ΜΙΜΘΤΆΟΟΥ 
ΒἈΝΆΠΟΚΤΙΝΜΗΘΆΜΑᾺΡ 
ΤΟΩΛΧΟΥΌΟΟΘΟ 
ἈΝΑΡΘΟΛΙΜΆΤΤΝΕΙς 
ΚἈΙΝΆΑ ΓΤ ΕΆΤΤΕΜΟΥ 
ΟΤΊΕΡΙΟΤΆΙΕΟ ΤΕΈΕΙΟ 
ἈΧΧΟΓΙΟΜΟΥῸ 
0 ἈΧΗΜΨΥΟΝ΄ΓΧΆΙΕΙΟΜΑΤᾺΆΙ 
ΟΤΉῊΤΆΑΤΆἈΟσΙΠολειοςδ 
ΟΥ̓ΧΙΤΟΥΌΟΜΕΙΟΟΥΝ 
ΤἈΠΟΕΚΕΕΜΕΙΟΘΗΟΣΆ. 
ΚΑΙ ΘΊΤΙ ΓΟΥΘΕΧΘΡΟΎΥΟ 
ιῦ ΟΟΥ̓ΕΣΕΤΉΙΚΟΜΗΝ, 
ΓΕΆΛΙΟΝΜΕΙΘΟΘΕΜδΕΙ 
ΟΟΥ̓ΝΔΥΓ ΓΟΥῸ 
ΘΙΟΒΧΘΡΟΥΌΘΓΕΝΟΝ 
ΤΟΜΟΙ 
“0 ἈἈΟΙΙΜΜΆΘΟΝ ΜΕίιζεις 


σι 


ΓΝΩΘΙΤΗΉΗΝΚΆΡΑΙΆΝΜ 


ΕΤΓΆΑΘΟΟΝΜΕΙΔΙΓΝΟΩΘΙ 
ΤἈΟΤΡΙΕΚΟΥΟΜΟΥ 
ΕΤ ΥἹΡΕ ΘΙ νὰ ΚΑΙ] Δ ΕΕΙΟΔΟΟΆΝΟΜΙΆΟΚ 
ΕΝΝΕΜΟΙ 
ΙΞΙΑΊΟΔΗΓΗΘΟΝΜΕΕΝΟ 
ΔΟΩΟΔΛΙΟΝΙΆ. 
ΡῥᾺλΘ εἸἰστοτελοολλμοο 
ΤΟ ΛΑ λ΄ 
ΕΕΙΡΕ ΜῈ :Ὁ: (ξελουμ ΕΚΘΘΣΆΝΟΥ 
ΤΟΝΗΡΟΥ 
ἈΠΟΆΧΝΆΡΟΟΛΑΙΚΟΥΡΥ 
ΌΣΧΙΜΕ 
ΟΥ̓ΙῚ ΟΟΘΙΤΑΥΕΒ ΟἹ ΤΙΝΕΓΟΕΧΟΓΙΟΆΝΤΟΑΣ. 
ΔΙΚΙΆΝΕΝΙΚΆΡΔΟΙΛ. 
ΟἈΧΗΝΤΉΝΗΜΕΘΡΑΝ ΠᾺΡ 
ΕΤΆΘΓΟΟΝ ΓΟΊΤΟΆΕΜΜΟ 
ΔΟΥΕΕΥ͂ΝΤ ΗΙΚΟΝΜΗΗΟΔΛΔΙΝΙ ΓΟ ΟΆΧΝ 
ἈΥΤω Νν σθιοφοῶςο 
ἸΟΟΛΧΟΙΠΙ ΧΟ ΝΥΤΙΟΤΆΧΕΙ 


189 Ῥβᾳ. 188, 18--- 38. 28 --- 189, 4. 


ΣΙ ΟΟΟΙΘΕΒΕΙΒ 


ΝΟΝΝΕ ΟΥ̓] ΟἹ 


ΡΕΒΕΈΕΟΤΟ 


ῬΒΑ ΜΕ Ὁ 
Ι 


10 


16 


10 


20 


ἈΗΔΥΤῸῸΝ 
ΕΟ ΣΎΝ - 


φυλλσονμβιζθθιζχθιὶ 


ροολαμαρτῶλουηυ 
ἈΠΤΟΧΝΟ ΝΆ ΚΝ 
ΕΣΘΆΟΥΜΘ 
ΟΙΓΙΝΕΘΟΘΧΟΓΙΟΆΝΤ Ὁ 
“ΤΟΥΥΙΤΟΟΙΚΘΧΙΟΆΥΓΑ. 
ἈὩΧΕΒΗΜΑΤΆΜΟΥ 
εκρυ αν θρηφὰ 
ΜΟΙΙΤΆΓΙΆΆΜΟΙ 
ΙΞ(ΧΙΟΧΟΙΝΙΆ ΔΙ ΕΤΊΝΑΆ. 
ΤΙ ἈΓΙΆΑ ΓΟΙΌΠΟΟΙΝΙΜ 
ΕΧΟΜΕΝΑΤΡΙΚΟΥΌΙΚΚΑ. 
ἈἈΛΑΧΘΘΕΝΤΟΜΟΙ 
ΕἸΠΟΝΤΙΚΦΘΟΜΟΥΕΙΟΥ 
ενω τιον ΚΕ ΤΉΝ 
ΝΜΗΝ ΤΗΟΛΘΗσ ΘΟ ΟΜΟΥ 
ΚΞ ἼΕΑΚΕΛΔΥΝΆΜΙΟ ΓΗΘΟΩ. 
ΤΗΡΙΆΟΜΟΥ 
ΕἸΤΕΟΚΙΆΟΆΧΟΘΙΤΤῊΝ 
κεαλην ΜΟΥθβ νΗ 
ΜΕΡΑΙΤΟΆΘΜΟΥ 


ΝΟΝ ΤΙᾺΑΘΑΒ ΜῈ ΜΗ ΠἈᾺΡΑΔΟΦΟΙΚΘΆΤΙ Ο 


“ΓΗ ΘΕΙΠΘΥΜΙΆΟΜΟΥ 
»μλαρτώλῳου 
ἈΙΘΧΟΓΙΟΆΝΤΌΚΑΓΕΝΙ 
ΜΗΘΝΚΑΤΆΆΘΙΠΙΗΘ 
ΜΕΜΗΠΟΤΟΥΝω 
ΘΩΟΙΝ 


ΠΑΡΥ͂Τ ΟΙΒΟΥΙ κα φΆλητ ογκγιλῳ 


ΟΑΡΌΕΝΊΤ 5.Ὲ 


190 


ΜΆ ΤΌΟΟΘΛΔΥΤΟΩΝ 
κΚοΠοσ ΤΟΝ ΧΘιΆΕῶΝ 
ΧΥΤΩΝΙΚΆΛΥ ΝῊ 

λΥ ΤΓΟΥῸ 
ΠΕΘΟΟΥΝΤΆΙΘΤΠΆΑΥ 

“ΓΟΥΟΆΝΘΡΆΚΘΟ 
ΕΝΠΥΡΙΚΑΤΆΒΆΛΧΘΙΟ 

λυ ΓΟΥῸ 
ενταλλριλοοῦΥ 


Ῥ5. 189, 4--8. 8---11. 


(ΟὙΘΤΟΔΒΙ ΜῈ ὉΝΕ 


ΟΥΙ ΟΟΟΘΙΤΑΥΕΙΝ 


ΕΤ ΕΥΝΕΝ 


ΟΙΧΙ ὈΝΟ 


ΝΕ ΝΕ 


1υ 


1Ὁ 


ΜΗΥΊΤΙΟΟΤΌΟΙΝ 
ἈΝΗΡΓΧΩΘσοσώλΉσ,ΟΥ 
ΙΞΞΙἈ ΓΡΥΘΥΝΘΗΟΘΕΓΆΙ 
ΕΤΠΓΤΉΟΘΓΗΘΟ 
ἈΝΑΡΑΛΧΑ ΙΗ ΚΟΝΚΆΜΚΑ. 
ΘΗΡΘΥΟΆΘΘΙΟΔΟΙΆ. 
ΘΟΡΆΝ 
ΕΓΝΩΙΝΜΟΟΤΊΤΙΤΟΙΗΘΗΚΟ 
ΤῊ ΝΙΚΡΙΟΙΝΤῸΩΝ 
10 ΤΡΓΩΟΧΟΩΟΝΚΆΥΤΗῊΝ 
ἈΠΙΚΗΝ ΤΟ ΝΤΙΘΝΗΤΙ͂Ν 
ΠΆΗΝΔΙΚΆΙΟΙΕ 5ΟΜΟῸΟ 
ἈΟΓΗΘΟΝΤΆΑΟΤΩΟ 
ΝΜΟΜΑΆΤΊΟΟΥ 
τὸ ΙΚ(ΔΙΚΑΪΓΓΟΙΚΗΟΟΥΌΟΙΝ 
ΘὙΘΕΙΟΟΥΝΤΌΩΠΡΟ 
σοΟἸ ΤΘ ΟΥ 
ΡΜ,, λλμοοτωλὰκ δ: 
Ιζ ξε ικεκράσΑ ἀοχοῖοῖς 


[ὧς] 


20 ΕἸΟΆΧΙΚΟΥΘΟΟΝΜΟΥ 


ΠΡΟΟΧΘΟΤΉΗΦώνηΗ 
ΤΗῊΗΟλ ΘΗ σε ΟΜΟΥ 

ΕΝΤῸὠΚΕΙΚΡΆΓΕΝΑΙ 
ΜΕΙΤΡΟΟσΟΘ 


ΒΙΒΙΘΑΤΨΕ Οὐ ΙΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΌΏΗ 


Ἰροσθυχημουγῶο 
ΘΥΜΙΆΜΆΘΒΝΩΠΙ 
ΟΝΟΟΥ 

βδπαροισ Τωνχρϑιρων 
ΜΟΥΘΥΟΙΆΘΟΠΕΡΙΝΗ 


ΡΟΝῈ ΓΝῈ ϑουκεδγλλκηντῶ. 


ΟΤΟΜΑΤΊΙΜΟΥ 
ΙΚΞΑΟΘΥΡΆΝΤΤΒΡΙΟΧΗΟ 
ΙΤΕΡΙ' ΤἈΧΘΙΆΑΗΜΟΥ 


ΝΟΝ ῬΕΟΙΠΙΝῈΒ ΜΜΗΕΙΚΚΛΔΙΝΜΝΜΗΠΟΤΗΝ 


ΚΑΡΆΝΜΟΥΈΙΟλΟ 
ΓΟΥΟΙΤΟΝΗΡΙΆΟ 
ΤΟΥΤΙΡΟΦΆΑΟΙΖΘΟΘΆΙΤΙΡΟ 
ἈΘΕΙΟΒΝΆΑΜΑΡΤΊΆΙΟ 


ΟΥ̓Μ ΒΠΌΜΙΧΙΒ; ΟὙΝΆΝΟΙΟΕ ΓΓΆΖΟΜΕ 


191 


Ρβ. 139, 11 -- 140, 1. 1-,ἥ4. 


ΝΙΝ ΤΙΝΟΥΟΝΥΞΒ 


ΟΟΟΝΟΥ͂Ὶ 


ΥΕΒΥΜΤΑΜΕΝ 


ὈΝΕ ΟἸΑΜΑΥῚΙ 


σι 


10 


1Ὁ 


15 


90 
ΠΙΒΒΙΡΑΤΑ 8 


ΟΥΘΤΟΡῚΙ ΜῈ 


ΟΑΏΕΝΤ 


102 


ΜΟΙΟΤΗΜΆΜΟΜΙΆΝ 
ΚΑΟΑΟΥΜΗΟΥΝΑΥΆΘΩ 
ΜΕΤΧΤΝΕΚΆΕΙΚΕΝ 
ἈΥΤΩΝ 
ΠᾺΙΔΕΥΘΗΜΕΆΙΚΑΙΟΟ 
ΕΝΘἈΑΧΘΟΘΙΚΑΙΕΆΘΓΣΗΜΘ 
δ ΟΜ ΘἈΜΑΡΤΟΛΟΥ 
ΜΗΛΙΠΆΜΑΤΤΏΤΗ 
κεφαλην μού 
ΟΤΊ ΕἼΤ ΚΔΙΗΠΡΟΟΘΥ 
ΧΗΜΟΥΈΕΝΤΆΙΟΘΥ 
ἈΟΚΙΧΙΟΛΥ ΤΩΝ 
ΚἈΤΕΙΤΟΘΗΘΆΝΕΧΟΜΕ 
ΜΑΤΠΕΤΡΆΑΟΟΙΚΡΙΤΆΙ 
ΧΥ ΤΩΝ 
ἈΙΚΟΥΘΟΝΤΆΙΓΆΡΗΜΑΆ 
“ΓΑΜΟΥΟΤΊΙΗΛΥΝΗ 
ΘΗΟΆΝ) 
ΟΘΙΤΙἈΧΟΟΓΗΟΘΘΡΆΓΗ 
ΕἸ ΤΉΟΘΓΗΟ 
ἈΜΕΟΘΙΚΟΡΙΠΙΟΘΗΤΆΟ 
ΟΤἸΆΛΥ ΤΩΝ ΠΆΡΑΤΟ 
ἈὉΛΗΝ -" 
οτιπΠροςοεκεοιοῷζϑλλ 
ΜΟΙΜΟΥ ἑ 
ΕἸΤΙΟΘΟΙΗΧΙΤΙΟΆΜΗΆΝΤ' 
ἈΜΕΧΗΟΤΉΝΥΨΥ 
ΧΗΝΜΟΥ 


ΦΥΧΆΣΟΝΜΘΑΆΙΤΟΙΤΆΓΙ 


ΔΔΟΘΟΗΟΘΟΟΥΝΕΟΤῊΗ 
ΟἈΝΤΤΌΜΟΙ 
ΙΞ('ΑαΟΟΛΙΤΟΟΙΧΆΝ ΛΆΛΟΝ 
ΤΩΝΕΡΓΆΖΟΜΟΝΟΩ 
ΤΗΗΝΆΝΟΜΙΆΝ 
ΠἸΕΘΟΥΝΤΆΙΕΝΆΜΦΙ 
ΕΧΗΟΤΡΩΛΥ ΓΟΎΟΙ 
ἈΜΆΡΤΩΛΔΛΟΙ 
ΙΞΟΙΓΑΜΟΝΆΟΘΙΜΙΘΓΟ) 
ΕὐὠὐσοΥυ͵ΠΆβραλθο - 
ΟΥ̓ΝΒΟΕΩσ ΤΌΣΛΔΑ Δ ΕΝ 


Ρ5. 140, 4--Ξἰ:. 1-- 141. 1. 


ἙΓΟΠΙΡΙΕΊ ΜῈ 


ΟΥ̓Ο ΑΡΗΥῸ 


ΑΥ̓ΠΙΕΝΤ ΥΕΕΒΑ 


10 


ιὸ 


2υ 


ΡμᾺ ΤΟΘΙΝΑΙΑΧΥ ΓΟΝΕΘΝΤῸΣ) 
ΟἸΤΗΧΑΙΩΤΕΡΟΟΘΥΧΗ 
ΑΟἸΝΗΜΟΥΤΙΡΟΟΙΚΚΝ ,ΟΟΘΕ ΜΕΑ 
ΕΚΘΙ ΡΆΞΑ. 
ρ ΦΩΝΗΜΟΥΤΙΡΟΟΤῸΝ 
ΘΝΘΆΘΗΘΗΝ 
ΕΚΧΕΟΘΝΟΩΠΙΟΝ ἘΕΡΥ͂ΝΡΟ 
ο ΤῊΝΔΕΘΗΟΙΝΜΟΥ 
ΤῊΗΝΘΑΙΝΙΝΜΟΥΈΝ 
10 ΠΙΟΝΑΔΥ ΓΟΥΆΤΙΑΆΙ 
Γελῷ 
ΕΝΤ ΕΘΙΚΆΕΙΤΠΕΙΝΕΣ6Ε ᾿ς ΙΝ ΡΕΕΊΟΙΕΝΡΟ 
ΜΟΥΤΟΠΝΆΜΟΥ 
ΙΞΙΑΟ ΟΥ̓ΘΓΝΩΟ ΓΆΟΤΡΙ 
1ὅ ΒΟΥΘΟΜΟΥ 
ΕΝ ΟΔΟΥΓΧΥ ΓΗΉΘΕΙΠΤΟ ΙΝ ΥἿΑ ΗΑῸ 
ΡΕΥΟΜηΗΝ κυ ἃ 
ΠΆΓΙΔΛΑΜΟΙ 
ΙΚΞἀΙ ΈΝΟΟΥΝΕΙΟ ΤΆΔΕ ΟΟΝΒΙΡΕΒΑΒΑΜ 
90 ΣΙΆΙΚΑΙΕΤΤΘΕΆΕΤΙΤΟΝ 
ΙΚΞΙΆΙΟΥΊΚΗΝΟ ΕἸΤΙΓῚ Ι 
ΝΩΦΟΟΘΚΟΝΜῈΕ 
ΡΕΒΠΤ ῬΑ. ἈΠΟΧΘΤΟΦΥΓΗΆΤΙΘ 
ΜΟΥΚΑΙΟΥΚΕΟΤῚΝ 
ΟΕΙΚΖΗΤΟΝΤῊΝ ὃ 
ΥΥΧΗΝΜΟΥ 
ΟΡΑΜΑΥΙ ΘΚ ΘιρἈ ΣἈ βοσσθιθ. 
ΕΙΤΙΤΟΝΟΥΕΘΙΗΘΆΤΤΙΟΙΜ 
ΜΕΡΙΟΜΟΥΘΙΕΘΝΓῊΗ 
ΖΩΟΝΤΤΩΝ 10 
ΙΝΤΕΝΘΌΕ ΠΡΟΟΧΘΟΠΡΟΟΟΤΓΗΝΙΑΘ 
ΗΟΙΝΜΟΥΟΤΊΕΤΆ. 
ΠΙΝΩΘΗΝΟΦΦολρὰ 
ΠΙΒΕΒΑ ΜΕ ΓΥΟΛΧΙΜΘΘΙ ΓΝ ΚΑ. 
ΤἈΛΙΟΩΟΙΚΟΝ ΓΟΝΝΜΘΕ 1ῦ 
ΟΤΙ ΕΚΡΑ ΤΑ ΘΗΟΣΧ. 
ὙΤΠΤΕΡΕΜΕ 
ΕὈΥ͂Σ ΡῈ ΟΥ̓ΤῚ ΘΣἈ ΓΑ γα κφυλάικη ς 
ΤΗΝΥΥΧΗΝΜΟΥ 
ΤΟΥΒΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΆΟΘ, 2) 


1098 Ῥβ. 141, 1-- δ. ὅ ---8. 


2 δ 


ΣΝ 


10 


18 


ΟΟΙΙΟΟΘΑΥΤΤ' 


ΜΕΜΟΙ ΕΥΙ 


ΕΧΡΑΝΏΩΙ 


191 


ΤΟΟΟΝΟΜΑΆΓΙΟΟΥ 
ΕΜΘΥΤΙΟΜΕΝΟΥΟΙΝ 
ΔΙ ΔΙΟΙΕΘΟΟΥΆΝΤ, 
ἈΙΤΟΛΟΟΜΟΙ "- 
γλλμοοσοτωδκλιλίοτε 
λὺ ΓΟΝΟΥΤΟΟΛλΥ ΓΟΥ 
ΞΘ ΚΕΝ 
Ιζεειολκ ΟΥ̓ΘΟΟΝΤΉΟΘ 
ΠΡΟΟΘΥΧΗΟΜΟΥ 
ΕΝΩΤΊΙΟΣΛΙ ΓΗΉΝΆΘΗΟΙ 
ΜΟΥΕΝτΤῊΗλληθειλοῦ 
ΕἸΟΔΙΚΟΥΘΟΟΝΜΟῪΈΕΝ 
ΤῊΗΔΛΙΚΑΙΟΟΥΝΗΟΘΟΥ 
ΙΞΑἸἹἸΜΗΕΘΙΟΘΆΘΗΟΘΙΟΚΡΙ 
ΟΙΝΜΕΤΑ ΓΟΥΛΟΥ 
ἈΟΥΟΟΥ 
ΟΤΙΟΥΔΙΙΚΞΙΩΟΘΗΟΕΤᾺΆΙ 
ΕΝΩΤΠΙΟΝΟΟΥΠΆΟΖΟΩυ 
ΟΤἸ ΚΑΙ ΓΕ ΔΙΟ ΣΕΝΝΟΘ 
ΧΘΡΟΟΤΉΝΥΨΎΥΧΗΝΝΝΙ 
ΕΥΆΤΙ ΝΟ ΘΕΝΘΙΟΓΗΝ 
ΤΗΝΖΩΟΗΝΜΟΥ 
ΕΚἈΑΘΙΟΕΝΜΕΕΝΟΙΚΟΤῚ 
ΜΟΙΟΘΦΟΝΕΙΚΡΟΥῸ 
ΙΟΝΟΟ 
ΙΞ«ΑἸΗΚΗΔΙΆΘΕΝΕΙΤΕΜΘ 
ΤΟΤΙΝΆΜΟΥ 
ΕΝΕΜΟΙΕΤΆΡΆΧΘΗΗ 
κἈρλιλμοΥ 
ΘΕΜΝΗσΘΗΝΗΜΘΡΩΝ 
ἈΡΧΑΆΙΩΝ 
ΕΜΘΆΘΤΗΟΆΘΝΊΤΆΟΙΝ 
ΤΟΙΘΕΡΓΟΙΟΟΟΥ 
ΕΝΠΟΙΗΜΆΟΙΝΤΟΩΟΝ 
ΧΕΙΡΟΩΟΝΟΟΥΕΜΘ 
ἈΕΤῸΝ 
ἈΜΕΤΤΕΤΆΟΛΧΛΙΤΡΟΟΟΘΤΆΟΘ 
ΧΕΙΡΆΟΜΟΥ 
ΗΥ̓ΥΧΗΜΟΥΦΩΟΓΗ 
ἈΝΥΔΆΡΟΟΟΟΙ 


ΓΒ. 141, 8-- 142, 8. 8--- . 


Χ6 


ὉΝΕ ΕΧΑΥΌῚΙ 


ΕΤ ΝΟΝ ἹΝΤΕΕΒ 


ΟΥ̓Δ ΡΕΒΒΕΟΥΤ 


10 


20 


16 


20 


ΡΒ ΤΥΥΒ 


ΕΥΟΕΒ 


ΕἼ ΡΕΒΕΌΕΒ 


9Θ 
͵ἋΖ Ικ δ. 


1θὅ 


ΓΤἈΧΥΕΙΟΛΧΙΚΟΥΘΟΝ Ν 
ΜΟΥΚΕΘΣΘΆΕΙΠΕΝ 
ΤΟΤῚ ΝΆΜΟΥ 
ΜΗΆΧΠΟΟΤΡΘΥΗΟΤΟ 
ΤΡΟΟΩΟΙΤΟΝΟΟΥᾺ 
ΠΕΜΟΥ 
ΚἈΟΜΟΙΦΩΘΗΘΟΜΆΙ 
ΤΟΙΟΙΚΑΓΆΚΑΙΝΟΥΟΙ 
ΕἸΙΟΆΆΙΚΚΟΝ 
ἈΚΟΥΘΟΤΟΌΝΙΤΟΙΗΘΟΝ, 
ΜΟΙΓΟΤΙΡΩΪΙΤΌΘΆΘΟΟ 
ΟΟΥΟΤΊΙΕΠΙΟΘΟΙΗΆΊΙΤΙΟΆ. 
ΓΝΩΡΙΘΟΟΝΜΟζΘΟλΟ 
ΕΝΗΙΤΤΟΡΕΥΘΟΩΜΜΆΙ 
ΟΤῚΠΠΡΟΟΘΟΘΗΡΆΤΗΝ 
ΥΥχηνμΜοΥ 
ΕΣΘΑΟΥΜΘΕΘΕΚΤΩΝΕ 
ΧΘΡΩΟΝ ΜΟΥ ΚΕΊΙΡΟΟ 
σα ΚΑ ΓΕ ῬΥγᾺ 
Ὡ»ΔΑΣΟΝΜΕΤΟΥῪΊΙΟΙΕΙ 
ΤΟΘΕΧΛΗΜΑΆΑΟΟΥΟΤῚ 
ΟὙΥὙΘΙΟΘΟΜΟΥ 
ΤΟΙΝΆΟΘΟΥ ΓΟΆΓΆΘΟΝΙ 
ΟΔΗΓΗΘΘΙΜΕΕΝΓῊΗ 
ΕΥ̓ΘΙιᾺ 
ΕΝΕΚΕΝΤΟΥΟΝΟΜΑΆΤΟΟΘ 
ΟΟΥΙΚΕΖΗΘΟΗΟΜΕ. 
ΘΕΝΤΉΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΟΘΟΥ 
εξαξηοθκϑθλγεςο 
ΤΗΝΨΥΧΗΝΜΟΥ 
.“»"ῚῪ]}Ἵχγν τω θλεεισοΥεσο 
ἈΕΘΡΕΥΘΟΗΟΤΟΎΥῸΟ 
ΕΧΘΡΟΥΟΜΟΥ 
ΙΚΞΙΑΙΆΧΙΤΟἈΛΘΙΟΤΙΙΆΝΤΆΟΝ 
ΤΟΥΟΘΆΙΚΟΝΤΆΘΟ ΤῊ 
ΥΥΧΗΝΜΟΥ 
ΟΤΙΕΓω λουλοσοοΥ 
ΕΙΜΙ 
ΤΩΛΔΑΛΤΙΡΡΟΟΤΟῸΝ 
ΓΟΆΧΙΆΘ᾽᾿"- 


Ῥ8. 142, 7 --- 10. 10 --- 143,1. 


ΨΕΠΟΟΘΙΤΕΒ. 


ΝΟΝ ΑΥ̓ΕΕΤΑΒ 


ΑΥ̓ΘΙΤᾺ ΒΑῸ 


ΝΟΤΑΜ ΒΑῸ 


ΕΕΆΙΡΕ ΜῈ 


10 


10 


2δ5 


ΡΜΓ γλο ΓΗΤΟΟΚΟΟΘΟΜΟΥ 


10 


18 


20 


ὌΝΕΊ ΙΝΟΠΙΝᾺ 


ΕΥΙΟΥΒΑ 


ἜΜΙΤΤΕ 


ΟΥ̓ΟΙΣ Ο 


190 


οΟἈΔΙΛΑΟΚΩΟΝΤΆΟΧΘΙ 
ΡἈΟΜΟΥΘΙΟΤΙΆΡΑΤΆΣΞΙ. 
ΤΟΥΟΔΛΑΚΤΥ ΧΟΥΌΜΟΥ 
ΕΙΟΤΤΟΆΕΜΟΝ 
ΕἈΕΟΟΜΟΥΚΆΜ ΚΑ ΓΑ. 
ΦΦυΥγημου 
ἈΝΤ ΓΙΆΗ ΜΙΤΤΟΩΡ ΜΟΥ. 
ΞΞΑΟΑΡΥσΤΉΟΜΟΥ 
ὙΠΕΡΑΟΠΙΟΤΓΤΗΘΟΜΟΥ 
ΙΞΙὩΙΕΙΤΑΥ ΤΟῸΣΗΛΆΤΊΤΙΟΝ. 
ΟΥΤΙΟΤ ἈΟΟΦΟΝ΄ΓΟΝΆΔΛ. 
ΟΝΜΟΥΎΠΕΜΘ 
ΚΕἘ΄ΓΙΟΕΟ ΤΙΝΆΑΝΟΘΟ ΙΕ 
ΓΝΩΟΘΗΟΛΥ ΤῸ) 
ΗΥ̓ΤΟΟΆΑΝΟΥΟΤΊΙΧΟΓΙΖΗ 
ΧΥΤῸΝ 
ἈΝΟΟΜΑΤΆΜΟΤΉΗΉΤΙΟ) 
ΜΟΙΩΘΗ 
ΔΙ ΜΕΡΑΙΔΥ ΓΟΥὥσθΘι 
ΟἸΚΙΑΤΤΑΡΆΓΟΥΟΙΝ 
ΙΞΪΞΪὀ-ΠΙἸΚΝΜΟΝΟΥΝΟΥΌΟΟΟΥ 
ΙΚ(ΧΙΚΑΙΓΆΒΗΘΙ 
ἈΥ̓ατω νοραώνκαι 
ΙΞ(ᾺἈΤΤΠΜΙ ΟΘΗΘΟΝΤΆΙ 
ἈΟΤΡΑΨΝΟΝΆΟΤΡΆΠΗ. 
ΟΟΥ̓ΚΆΙΟΚΟΡΤΠΕΙΟ 
λΥΓΟΥῪῸ 
ΕΣἈΠΟΟΤΙΆΧΟΝΤ ἈΒΘΆΧΗ 
ΟΟΥ̓ΚΙΟΥΝΤΓΆΡΑ. 
ΣΗΟΛΧΥΤΟΥΟ 
ΕΣἈΑΠΟΟΤΙΆΧΟΝΤΉΝΧΘΙ 
ΡλοοΥ ΕΣΥ οΥο 
ΕΞΘΑΟΥΜΕΚΆΙΡΥΌΟΆΛΙ 
ΜΕΕΞΣΥΔΑΤΓΟΟΝΤΙΟΣΛ 
ΧὼΝ 
ΕἸ (ΧΕαΙροουωονΝΆλλο 
ΤΡΙΩῸΝ 
ΟΝΤΟΟΓΟΜἈΑΆΘΆΆΧΆΗ 
ΓΕΝΜΑΤΆΜΟ ΓΗ ΤΆ 


Ῥβ. 143, 1--- 4. 4 --- 8. 


ΒΕΝΕΘΙΟΤΥΒ 


ΜΙΒΕΒΙΟΟΚΌΙΑ 


ΡΕΟΤΕΟΤΟΙΒ 


ΝΕ ΟΥ̓ - 


ΗΟΜΟ ΨΑΝΙΤ 


τῖ΄υ 


:υ 


ΙΞΑΙΗ Δ ΕΣΙΆΔΥΤΟΟΝ. 6 
ΣΙΆΧΟΔΙΚΙΆΟ 


ΟΘΟΩΟΛΔΗΝΚΝΗΝΑ.: Ὁ 8 ΟΑΝΤΙΟΥ͂Μ 
ΟΦ ΜΜΆΙΟΘΟΙ 
Ρ εν γ7αλαλτηριωλϑικλ 
χορλωγλλοοοι 
ΤΩ ΔΙ ΔΟΝΤΓΙΓΗΝΝΟΟΘΟΣΤΓΗ ΩΥἹ ΒΑΚ 


ΡΙΆΝ᾽ ΓΟΙΟΚἈΆΟΙΆΘΥΟΙ. 
ΤΟ ΛΥ ΓΡΟΥΜΕΝΟ ΔΛ λ᾿ 
10 ΤΟΝΑΟΥΧΟΝΑΥΓΟΥ 
εἰ ρομφλιλοιτονηρᾶο 
Ργολιμειζλιθσθλου ΕἸ ΕΕΥΕ ΜΕ 
ΜΕΕκΚΧΕΙΡΟΟΥΊΩΝ 
ἈΧΧΟΤΡΙΟΩΟΝ 
ιὸ ΦΟΝΤΟΟΤΟΜΆΑΘΑΆΛΧΛΗΟΘΟΘ 
ΜΑΤΆΙΟΤΗΤΆΟΘΟ 
ΙΞΔΑΙΗΔΕΣΙΆΛΔΥΤΟῸΝ 
δ ΕΣΙΆΛΟΔΙΚΙΆΟ 
ΟΝΟΙΥ]ΟΙΔΥΓΟΝ ὼς ΟΥ̓ΟΙ ΕἸΠ͵Ὶ 
20 ΜΕΟΦΥΤΆΪΔΡΥΜΜΘ 
ΜΆΑΕΝΤΉΝΘΟΤΗΤΙ Ἶ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΕΙΙΔΕ ΘΒ ἈΙΘΥΓΆΤΕΡΘΟΛΥΤῸ. 
᾿ΚΕΚΑΛΑΛΆΧΟΩΤΊΠἊῸΟΜΕΘΝΆΙ 
ΤΤΕΡΙΚΒΚΟΟΜΗΜΕΝΆΙ δ 
ΟΟΜΟΙΩΜΑΆΜΝΑΟΥ 
ΡΕΥ͂ΡΥΥΑΕΙΑ ΤἈ ΓΑΟΜΙΆΑΔΑΔΥΓΟΟΝΊΤΆΗ 
ΡΗΘΞΕΡΘΥΓΟΜΕΝΆᾺ 
ΕΚΤΤΟΥ ΓΟΥΘΙΟ ΓΟΥ ΤῸ 
ΟΥ̓́ΕΒ ΕΟΕΥ͂ ΤΑἈΑΙΠΙΡΟΚΑΤΆΛΥΤΟΩΟΝΤΤΟ 10 
λΧΥ ΤΌΚΑ. 
ΠΆᾺΆΗΘΥΝΟΝΤΆΘΝΤΆ,Ο 
ΕξοΟλΟΙΟλΥ ΓΟΝ 
ΟΙΒΟΘΟΛΥ ΓΩΝΊΤΆΧΕΙΟ 
ΚΟΝ Φ ΕΥΙΝΑ ΟΥ̓ ΚΕΟΤῚ ΝΙΚΑΙΤΆΓΤ ΤῸ ιὸ 
᾿ς ΜΑᾺΦΡΆΑΓΜΟΥΟΥΔΘΕ 
δε ξολοο 
ΟΥὙΔΕΚΡΑΥΓΗΘΝΤΆΙΟ 
ΠἈᾺΛΧΓΙΔΙΟΛΥΓΟῸΟΝ 
ΒΕΑΤῪ ΡΙΧΕΕ ΕΜΆᾺΚΑἈΑΡΙΟΆΧΝ ΤΟΝΆΛΧΟ. 90 


101 Ρ5. 148, 8---12. 12 -- 1ῦ. 


ΡΜΙΔ. 


ΟὙἾ͵ἾΛΧΥΤΆΘΟΤΙΝ 
ΜΑΚΑΡΙΟΟΟΧΆΟΟΘΟΥ 
ΙΞ ΟΟΘΟΛΥΓΟῪ -- 


. ΜΕ ΓΤ λ Ἀ λ΄ - 


ϊ Ὺ γωοώσοβοθοο ΒΧΟΙ 


10 


18 


20 


ΘΟΕΝΕΚΒΚΑΤῚΟ 


ΜΑΘΝΙΕΊΟΕΝ 


ΕΤ ΥἹΕΤΥΤΕΜ 


ΜΕΜΟΚΒΙΑΜ 


198 


ἈΕΥΘΟΜΟΥ 
ΚἈΑΕΥΧΟΓΗΘΟΩΟΤΟΌΟΝΟ 
ΜἈΑΟΟΥΕΘΙΟΤΟΝΆΙΟΝᾺ 
καιεισ ΤΟΝ ΛΝ τὸ 
ὩΟΝΟΟ 
ΚἈΘΘΚΑΟΤΗΝΗΜΕΡΑΆ. 
ΕὙΥὙΧΟΓΗσΩΘΕ 
,'ι»ἼινεΕαΟσΟ ΤΟΟΝΟΜᾺ 
ΟΟΥ̓ΕΙΟΤΟΝΆΙΩΟΝΆ 
ει σ Τον ιν τῆ 
»ΩΙΩΟΩΝΟΟΣΝ 
ΜΕΓΆΟΚΟΙΚΑΔΙΙΝΕΤΤΟΟ 
σφολρὰ 
Ξοα᾽ΤἨηΟΘΟΜΕΓΆΛΧΛΟΟΥΝΗΘΟ 
ΧΥΓΟΥΟΥΚΘΟΤΙΝΙΤΕ 
γενελκλαιγανόλοσλι ἤλο 
ΜΕΟΗΤΆΒΡΓΆΟΟΥ 
 “»“ΤΉΝΛΥΜΝΜΧΜΙΝΟΣ 
ἈΠΆΓΓΕΆΟΥΌΙΝ 


ΤῊΝ ΜΘΓΆΛΟΤΠΙΡΕΠΙΆΝ 


ΤΉΘΔΛΟΞΗΟ ΓΗΟΆΓΙ 
ΟΟΥ̓ΝΗΘσΟΟΥΧΆΛΗ 
ΟΟΥΌΟΙΝ 

κ,Ἱλθλυμλοιλοου 

ἈΜΗΓΗΟΘΟΝΤᾺΆΙ. 

ΚΑΟΓΗΝΔΑΥΜΝΆΜΙΝΤΝ 

ΦΦοκβρωνοουε 

ΡΟΥΌΙΝ 
ΚΑΙΤΗΝΜΕΓΆΛΧΛΟΟΥΝΗ 

ΟΟΥΑΟΙΗΓΗΟΘΟΝΤᾺΆΙ 
ΜΝΗΜΗΝΤΟΥΊΤΙΆΗ 

ΘΟΥΘΤΉΟΧΡΗΟΤῸ 

ΤῊ ΤΟΟΘΟΥΈΣΕΡΟΥ 
ΣΟΝΤᾺΙ 

ΚΑ ΤΗΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗ 


ΡΒ, 148, 1ὅ ---ι44, 8. 4-- Ἰ. 


ΕΧΑΙΤΑΒῸ ΤῈ 


5 
ΡΕΒ ΒΙΝάαν 0 


ΜΑΟΝΥΚ ὉΝ5 


10 


15 


ΓΟΟΥἈΓΆΑΛΆΑΙΆΧΟΟΝΤᾺΆᾺΙ 
ΟΙΙΚΤῚ Ρ ΜμΜΟΩΟΝΙΕλΕ ΜΙΒΕΒΑΤΟΕ 
ἩΜΟοΝΟοΟΙΚΟοΟ 
ΜΆΙΚ(ΡΟΘΥΜΟΟΚΆΆΤΤΟ 
τ ἈΥΘΆΘΟΟ 
ΧΡΗΟΤΌΟΚΟΤΟΙ ΟΟΥ̓Ν ΞΥΨΑΥΒ ΝᾺ 
ΠΆΟΙΝ 
ΙΚΑΟΟΙΟΙΚΤΙΡΜΟΙ τ 
ΘΙΗΙΤΑΝΤΤἈΓΓΆΕΡΓΑΆ 
ιυ λυ ΓοΥΥ 
ΕΣΟΜΟΛΧΟΓΗΟΆΟΘΟΟΣΧ. ΟΟΝΕΊΤΕΑΝΤΥΕ 
ΟΟΙΙΚΘΤΤΑΝΤΆΤΆΕΡ 
ΓΆΟΟΥ 
ΙΚἈΙΟΙΟΟΙΟΙσοΟΥοΥλΟ 
τ ΓΗΟΛΧΤΤΟΣΘΟΆΝΟΕ 
ΔΟΣΑΝ,ΓΗΘΆΕΚΆΟΙΆΧΕΙΆΟ ΘΙΘΕΙΑΝ 
ΟΟΥ̓ΕΡΟΥΌΟΙΝ 
ΚΑΙ ΤῊΗΝΔΥΝΑΟΤΊΆΝ 
ΟΟΥ̓ἈΧΛΧΛΗΟΟΥΌΟΙΝ 
υ ΤΟΥΓΝΟΩΡΙΟΔΙΤΟΙΟ ΥΊἹ ΝΟΌΟΤΑΝ 
ὙἹΟΙΟΤΩΟΝΆΝΟΟΝΤΤΗ. Τ 
ΔΥΝἈᾺΆΟΤΙΆΝΟΟΥ 
ΙΚΞΑΥΓΗΝΑΟΣΑΝ ΤΉΟΜΕ 
ΓᾺΧΟΤΙΡΕΙΤΠΙΆΟΤΉΟΒΑ. 
ΟΙΆΧΕΙΆΟΟΟΥ δ 
ΚΕΘΟΝΥ͂ ΤΥΥΜ ἨΗΚΔΟΙλΕΙλΟ ΟΥ̓ΕΆΟΙΛΆΕΙ 
ἈΑΠΤΑΝΤΟΩΟΝΤΓΤΟΩΝΆΑΙ 
ΟΝΟῸΝ 
ΙΞΟΗ ἈΕΟΤΤΟΤΙΆΘΟΥΕΝ 
ΤΠᾺΑΘΟΗΓΕΝΕΆΙΚΔΙΓΕ 10 
ΝΕΆΛ. 
ΕἸΡΕΙΙΒ ὈΝΒ ΠΙΟΤΟΟΚΟΕΝΠΆΟΙΝ, ΟΙΟ 
ἈΟΓΟΙΟΛΔΥΓΟΥ 
ΚἈΑΙΟΟΙΟΓΘΕΝΊΤΆΟΙΝ 
ΤΟΙΟΕΡΓΟΙΟΛΥΓΟΥ 18 
ἈΠΡΕΥΑΥ ὉΧ85. ὙΤΤΟΟΤΉΗΡΙΖΕΙΚΟΙΤΆΝ 
ΓἈΆΟΤΟΥΟΙΚΆ ΓΆΛΤΙΤΙ 
ΠΤ ΤΟΝΤΆΟΝ 
ΙΞ“ΑἸΙΆΝΟΡΘΟΙΠΆΝΤΆΟΝ 
ΤΟΥΟΚΑΓΕΡΆΓΜΕ ωυ 


199 Ρβ. 144, 1---19. 10.--- 14. 


ΝΜΟΥῸ 
οοφϑλαλμοιπαντῶ 
ΕἸΟσΟΘΘἈΠΙΖΟΥΌΟΙΝ 
κου Δ ΟΤΉΝΤΡΟ 
δ φΦηνλυτωνενεΥ 
ΙΚἈρΡΙΆ. 
ἈΝΟΙΓΕΙΟΟΥΤΉΝΧΕΙ 
ΡἈΘΟΟΥΚΆΙΕΜΠΙΜ 
ΤᾺΧΟΠΙΆΑΝΖΩΟΟΝΘΟΥ 
0 ΧΟΙΚΙΆΧΟ 
ΔΙΚΑΙΟΟΙΚΚΟΘΕΝΠΆΟΛΔΙΟ 
ΤἈΟΘΟΔΟΙΟΔΥ ΤΟΥ 
ΚἈΑΙΟΟΙΟΘΕΝΙΤΆΟΙΝΤΟΙΟ 
ΘΕΡΓΟΙΟΔΥ ΤΟΥ 
16 ΕΓΓΥΟΚΟΠΆΟΙΝΤΌΟΙΟ 
ΕΙΠΚΆΑΧΟΥΜΕΝΟΙΟ 
λΥΓῸΝ 
ΠΆΟΘΟΙΝ ΤΟ ΟΕ ΚΆΛΟΥ 
ΜΕΝΟΙΟΛΔΥ ΓΌΝΕΝ 


20 ἈΛΧΗΘΘΙΑ. 
ὙΟΙΥ͂ΝΤΑΤΕΜ ΘΘΧΗΜΆΓΓΟΝ φο ΒΟῪ 
ΜΘΝΝΘΝΑΑΥ ΓΟΝΊΤΟΙ 
ΗΘΟΗ 


ΙΞΚΞᾷῷΩΟΑἋΨ ΤΉ Δ ΘΗΘΕΟ ΟΥΓῸ) 
ΕΙΟΆΧΚΟΥΟΘΕΤΆΙΚΑΙ 
ΠΟΘ ΟΘΙΔΥΓΟΥῸ 
ΟΥ̓́ΒΤΟΡΙΤ ὉΝ8 ΦῪΧΆΘΟΘΙΚΟΙΤΆΝΜΤΆΟ 
ΤΟΥΟἈΆΧΓΆΙΤΙΟΝΤΓΆΟ 
ἈΥ ΤῸΝ 
ΙΚ(ΔΟΙΤΑΝ ΓἈΟ ΤΟΥΌΝΛΣ. 
ΜΑΆΡΤΩΛΟΥΟΘ5Ο 
ἈΘΘΡΕΘΥΟΘΙ 
ΠΑΥΘΑΤΙΟΝΕ ὉΝῚ ἈΝΕΟΓΟΙΜΙΚΥΧΆΑΆΉΗΓΘΗ 
ΓΟΟΤΟΜΆΜΟΥ 
ΙΚΙΞῪΛΙ ΘὙῪΥ ΧΟΓΙΤΌΟΟΤΤΆΟΆΑ. 
ΟΆΡΣ ΓΟΟΝΟΜΑΆΤΟΌ 
ἈΓΙΟΝΑΥΓΟΥ 
ΕΙΟσΤΟΝΑΙΩΟΝΆΚΆΙΕΙΟ 
ΤΟΝΆΑΙΩΟΝΑΆΤΤΟΥ 
»,»ὉΝΟΟ- 
ἊΣ 


Φ00 Ῥβ. 144, 14 --- 18. 19 ---- 21. 


ΟΟΥῚ ΟΜΝΙ 


ΔΡΕΕΙΒ ΤΥ 


ΙΨΥΘΤΥΒ ὈΝδ 


ΡΕΟΡΕ Ε5Τ ὉΝ8 


10 


ΟΥΙ ΟΥ̓ΒΤΟΌῚΤ 


ΡΜΘ 


10 


10 


τοτοτστπεον 


ὈΝΒ. ΒΟΙΥῚΤ 


--- στα 


ὮΝΒ ΒΕΙΟΘΙΤ' 


ΝΒ. ΟΥ̓ΘΤΟΘΙΤ 


201 


ἈΛΛΧΛΗΛΟΥΪΆΧΆΓΓΕΟΥ 
κΚλυΖΑ ΧΆρΡιοὺ 
'ΜΕΙΗΨΥΧΗΜΟΥΤΌΝΚΝ 
ἙΝΘΟΟΩΙΚΝΕΝΖΟΩΉΗΜ 
γλαλωτωθωμογεωςο 
ὙΠΆΡΧΩ 
ΜΗΤΤΕΙΤΟΙΘΆΤΕΕΙΤΑᾺΡ 
ΧΟΝΤΆΟΘ 
ΕἸΠΥΤΟΥΟΆΑΝ ΟΝ ΟΙΟΟΥ 
ΚΙ ΕΟΤΙΝΟΟΤΉΡΙΆ 
ΕΣΘΆΑΘΥΟΘΤΆΙΓΟΤΙΝΆ 
ΑΥΓΓΟΥΚΆΙΘΙΤΙΟΤΡΕ 
γειεισ ΤΉΝΓΗΝΣ 
ΒΝΘΚΕΙΝΗΤΉΗΜΕΡΆᾺ 
ἈΙΤΟΧΟΥΝΤΆΙΤΑΆΝ 
ΤΕΟΘΟΙΔΙΆΧΛΟΓΙΟΜΟΙ 
λΥ ΤΟΥ ᾿ 
ΜΆᾺΚΆΑΡΙΟΟΟΥΟΘΟΪΆΚΜΟΣ) κ᾽ 
ΒΟΗΘΟΟΛΥ ΓΟῪ 
ΗΘΆΤΤΙΟΛΥ ΓΟΥΈΤΤΙΚΝ 
ΤΟΝΘΝΔΥ ΤΟΥ 
“ΤΟΝΙΤΟΙΗΘΟΆΧΝΤΆ ΤΟΝ 
ΟΥ̓ΝΟΝΙΚὩΤΉΝΓΗ. 
ΤΗΝΘΑΛΆΧΟΟΆΝΚΆΔΟΙΙΑ. 
ΤἈΓΆΘΝΑΥ ΤῊ 
ΤΟΝΦΥλΆΑΟσΘΟΝΤΆΆΛΛΗ 
ΘΘΙΆΝΕΙΟΤΟΝΆΙΩΟΝΆ 
ΤΤΟΙΟΥΝ ΤἈΚΡΙΜΆ ΤΌΙΟ 
ἈΔΙΚΟΥΜΕΝΟΙΟ 
ἈΙΔΟΝΤΆΓΡΟΦΗΝΤΌΙΟ 
ΤΙΝΩΟΙΝ 
ΚΟΛΥΘΙΤΕΠΘΔΗΜΕΝΎύοΟ 
ΚΟοσοφΦοιΤΎΦλογο 
ΚΟΆΑΝΟΡΘΟΙΚΆΤΈΕΡΑ 
ΓΜΕΝΟΥΟ 
ΚΟΆΥΓΆΑΙΤΑΔΙΚΑΙΟΥῸ 
ΚΟΦΥ ἈἈΟΟΘΙ ΤΟΥΌΤΙΡΟΟ 
ΗΧΥΓΓΟΥῸ 
ορφδανονκλιχηρὰν 
ἈΝΆΑΛΧΗΜΨΕΤΆΙ 


Ρβ. 145, 1---δ. ὅ --τ 9. 


ΓΑΥΝΌΑ ΑΝΙΜΑ 


ΝΟΙΙ͂ΤΕ 


ΕΧΊΒΙΤ 5"Ρ5 


ΒΕΑΤΥΒ ΟΥ̓ 


10 


15 


κα ΔΟΝΜΆΜΑΆΡΤΩωλω Ἀ 5 
ἈΦᾺΝ ΙΕ! 
ΒΑΟΙΆΘΥΘΕΙΚΟΘΙΟΤῸΝ ΒΕΘΝΑΒΙΤ ὈΝΒ 
»,ἽΙ ΝᾺ. 
δ ΟΘΟΟΘΟΥΟΘΘΙΩΟΝΘΙΟΓΕΙΝΘ 
ἈΝΙΚΙΓΕΝΕΆΝ "- 
ΡΜ53 ἈΛΆΧΗΛΟΥΪΔΧΆΓΓΘΟΥ 
ΞΖ ΧΆΡΙοΟΥ ᾿:- 
δ ΜΝΜΕΙΤΕΓΟΝΙΚΝΝ ΟΤΤΓΙΆΓΆΑ. ΠΑΥ̓ΘΑΤΕῈ ΝΜ 
τ ΘΟ μλμ ΟοςΟ 
ΤΓΟΘΟΟΗΜΟΩΟΝΗΉΗΛΥΝΘΕΙ 
ΗΗΛΧΙΝΝΕΟΙΟ 
ΟΙΚΟΔΟΜΟΩΜΝΙΧΗΜ.ἪΟΚΟ ἈΕΡΙΕΊΟΑΝΒ 
ΤἈΟΔΙΧΟΙΤΟΡΑΟ ΓΟΥΊΗΣ 
ιῦ ΕἸΤΙΟΥΝΆΞΣΗ 
ΟΪΟΜΕΝΟΟΤΟΥΘΟΟΥΝ 6 ΩΥῚ ΒΑΝΑΤ' 
ΓΡΙΜΜΕΝΟΥΟΤῊ 
ΙΞἌΡΔΙΛΔ. 
Ι.ἷ2ὡΙἯ.ιι ΕΟ ΜΘΥΟΝΤΆΟΥ 
ὟΝ ΤΡΙΜΜΑΤΆΛΧΥΤΟΩΝ 
ΩΥΙ ΝΥΜΕΚΑΤ ΟἈΡΙ ΘΜΟΩΟΝΜΠΠΆΗΘΗ Ι 
ΧΟΤΡΩΝ 
ΙΞῇἷᾷῷΙΟΑΗΑΙΙΤΆΑΟΙΝΔΥ ΓΟΙΟΟΝΝΟ 
μλιτδικαλοὺν 
ΜΑΟΝγα Ὁ ΜΕΓΆΟΘΟΟΚΟΗΜῸΟΣΝΙΚΚΆᾺΙ 5 
ΜΕΓΆΛΧΗΗΪΟΧΥΌΣ, 
“ΤῊ ΠσΟΥΝΕΘΟΘς 
ΧΥΓΟΥΟΥΚΘΟΤῚΙΝ 
ἈΡΙΘΜΟΟ 
ΟΥ̓ΘΟΙΡΙΕΝΒ ἈΜΝΜΑΛΧΑΜΕΑΜΝΟΟΝΗΙΠΙΗΙ͂ ΡᾺ 10 
ΕΙσοκΚο 
ΓΧΙΤΠΙΝΟΝ ΕΆΑΜᾺΡ 
ΤΟΩΟΛΧΣΧΟΥΘΘΟΩΟΓΗΘΟ 
ΡΒΕΟΙΝΙΤΕ Ὁ. ΘΣΆΡΣΑΤΤΕΤῸ ΙΞιΟ ΕΝ 
ΕΞΟΜΟΆΟΓΗΟΘΙ Ἔ 
ἈΧΑΧΤΓΤΕΤΩΟΘΩΟΉΗΜῸΩΟ) 
ΕΝ" ϑΆρΡΑ 
ΟΥ̓ ΟΡΕΒΙΤ ΤΟΤΕ Ι ΙΕ ΆΧΟΝ ΓΙΓΟ 
ΟΥΝνοΝ αν Φαλλιο 
“ΓΩΕΤΟΙΜΆΖΟΝ.ΙΓΗ δ 


202 Ρᾳ. 145, 9--.-146, 8. 4 -ϑ. 


ΓΗΥΕΤΟῸΝ 
ΤΟΘΞΑΝΑΓΕΛΑΛΆΧΟΝ:Ὶ 
ΘΝΟΡΘΟΙΧΟΡΤῸΝ 
ΙΝΝΟΟΧΑΟΗΝΤΗΜΔΟΥΔΙΆ. 
δ ΤΟΝΆΝΟΩΝ 
ἈΙΧΟΝΤΊΙΓΟΙΟΙ ΤΗΝΕ 
οἰΤΡοφηνλύτσγων 
ΙΝ ΓΟΙΟΝΘΟΟΘΟΟΙΟΓΩ) 
ΙΞΟΡἈΑΙΚΟΝ.ΓΟΙΟΘΕΙΠΙ 
10 ΙΞᾷὩ-α:λ᾿οΥΜενΝοιΟλΥ ΤῸ 
ΟΥ̓ΚΕΝ, ΓΗΛΥΝΑΟΤΊΆ. 
ΤΟΥΪΠΠΙΤΟΥΘΘΆΗΟΘΗ 
ΟΥ̓ΔΒΘΕΝΤ,ΤΤ ἈΙΟΙΚΝΜΗΜΆΙΟ 
ΤΟΥΆἈΝΑΡΟΟσΘΥΔΟΚΘΙι 
ιδ ΕὙΔΟΚΘΙΚΟΘΝΤΌΙΟΦΟ 
ΒΟΥΜΕΝΟΙΟΛΥΤῸΝ 
ΙΞΙὰΑ͵ΑΙΘΝ ΤΟΙΟΘΆΠΙΖΟΥΟΙ. 
ΕἸΤΙ ΤΟΕΧΕΟΟΛΥ ΓΟῪΥ "- 
ἈΛΧΗΛΟΥΪΆΆΓΓΘΟΥ 
Ὁ ΡΜΖ ΙΞ“ΑΟΙΖΆΧΆΡΙΟΥ "- 
ΠΑΥΘᾺ πεῖ ἘΟΠΆΙΝΕΙΧΗΜ'΄ ΤΓΟΌΝΙΚΝ 
ἈὉΝΕΙ ΓΟΝΘΝΟΟΥΟΘΕΙΟΣ) 
αν ΟΟΝΡΟΒΤ ΟἿΙΕΝΙ ΟΧΥΘΘΝ ΤΟΥῸ 
ΜΟΧΆΑΟΥΟΤΟΟΝΊΤΥ 
ΧΟ ΝΟΟΥ 
ΕὙΧΟΓΗΟΘΝΤΤΟΥΟΥΣ 
ΟΥ̓ΘΟΟΟΥΕΝΟΟΙ 
ΟΥΙ ΡΟΒΥ͂ῚΤ ΟΤΘΘΙΓΟ ΓΧΟΡΙΆΟΟΥΘΕΙ 
ΡΉΝΗΝ 
ΙΞΑΙἸΟΤΕἈᾺΡ ΤΥΡΟΥΕΜ 
ΤΙΜΙΤΆΟΝ ΟΕ 
ΟΥ̓Ι ΕΜΙΤΤΙΤ ΟἈΤΙΟΓ ΓΟΑΛΧΟΝ ΟΙΝΝΑΛΟ 
ΓΟΝΑΥ ΤΟΥ ΓΗΓῊ 
ΕὩΟΤἈΧΟΥΘΔΆΔΡΆΜΘΙΤ' 
ΟἈΟΓΟΟΛΥΤΟΥ 
ΩΥῚ ΒΑΤ ΝΙΝΕ ΔΟΝΤΟΟΧΕΙΟΝΆΛΥ 
ΤΟΥΟΘΕΙΕΡΙΟΝ 
ΟΜΙΧΑΛΗΝΟΩΘΟΘΙΟΊΤΟΛΔΟ 
ΠΆΘΘΟΟΝΤΟΟΘ 
ΜΙΤΤΙΤ ΒΆΧΧΟΝ ΤΓΟΟΚΡΥΟ ΤΆΛΧΟ. 


208 Ῥβ. 146, 8-- 141, 1. 1--- 6. 


ΟΥἹ ΡΕΒΟΡΥΟΙΤ 


ΟΥΠΑΤ 


ΝΟΝ ΙΝ ΕΟΕΤΙΤ 


ΒΕΝΕΡΙΆΟΙΤΥ 


10 


1ὅ 


20 


10 


ΡΜ 


20 


ΓΑΥΌΑΤΕ ΕΥ̓Μ 


ΤΑΥ͂ ΕΥ̓͂ 3901, 


λυ ΤΟΥ ΘΙ ΜΥῸ 
ΚΑΤΆΤΙΡΟΟΩΓΠΟΝΥΎ 
ΧΟΥΟΛΥ ΓΟῪ ΤΊΟΥ̓ΤΤΟ 
ΟΤΉΟΘΕΤΆΙ 
ΕΣἈΑΙΤΟΟΤΕΛΕΙ ΓΟΝΆΟΓΟ. 
λὺ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΙΥΤΆ. 
ΤΙΝ ΥΘΗΤΟΙΙΝΆΛΥ ΤΟΥ 
ΚΑΟΡΥΗΟΘΘΤΑΙΥΔΟΑΆΓΓΆ. 
ΟἈἸΤΑΓΓΕΆΧΧΩΟΝΤΌΝΆΑΟ 
ΓΟΝΑΥΤΟΥ ΤΟ] ΚοΟ)ε᾽. 
ἈΙΚΑΙΩΟΜΑΓΓΆΚΆΜΚΡΙ 
ΜΑΆΑΤΆΛΥ ΓΟΥΤΓΩΉΗΣ 
ΟὙΚΕῚΤΟΙΗΘΘΝΟΥ ΤΟ 
ΠἈΝΤΊΕΘΝΘΙ 
ΚΑΟΤΆΚΡΙΜΑΤΆΛΥ Τὸ 
ΟΥὙΚΕΔΗΧΩΟΘΘΝΥΤΌΙΟ"Ξ 
ἈΧΧΗΛΟΥΪΧΆΓΓΕΘΟΥΚΆΑΙ 
ΖΆΧΆΡΙΟΥ - 
'ΜΙΤΕΤΟΝΚΝΕΙ Γὼ 
ΟΥΝΟῸΝ 
ἈΜΜΙΓΕΛΥ ΓΟΝΕΝΤΌΟΙΟ 
ὙὙΙσΤΟΙΟ 
ἈΜΝΙΤΕΛΥ ΓΟΝΤΙΆΝΤΤΘΟ 
ΟἸΆΓΓΕΧΟΙΔΥΓΟΥ 
ὩΝΙΓΕΛΥΓΟΝΊΙΤΆΟᾺΛΙ 
ἙΔΥΝΆΜΕΙΟΛΔΥ ΤΟΥ 
ὉΝΙΤΕΈΛΥ ΓΟΝΗΆΧΙΟΟ 
ΙΞΑΙΟΘΘΧΗ ΝΗ 
ἈΙΜΙΤΕΈΛΥ ΓΟΝΤΙΆΝΤΆ 
ΤἈΧΟΤΡΑΚΑΙ ΤΟΦώο 


μαγῦ ΕΥ̓͂ ΑΕ ὉΜΝΙΤΕΛΥ ΓΟΝΟΙΟΥΝΟΙ!Ι 


ΟΥΙΑ ΙΡΒΕ 


804 


ΤΩΟΝΟΥΝΟΝΙΚΑΟΤΓΟ 
ὙΔΩΡΓΟΥΤΙ ΘΡΆΝΩ 
ΤΟΜΝΜΟΥΝΟΩΝ 
ὩὉΜΝΘΟΧΓΩΘΆΝΤΟΟΝΟ 
ΜΆΚΥ 
ΟΤΊΙΔΥ ΤΟΟΘΘΙΤΤΕΝ 
ΙΚΞΙΔΙΕΓΕΝΗΘΗΟΆΝ 
λΥ ΓΟΟΘΝΕΤΊΆΧΑΓΟ 
ΞΑΙεσαΚ͵ΤΤΙΟΘΗΟΆΝ 


Ῥ5. 147, 6 -τ148, 1. 1---. 


ΕΜΙΤΤΕῚΤ 


ΩΥΙ ΑΝΝΥ͂ΝΤ 


ΝΟΝ ΕΈΟΙΤ 


ΩΑΥΘΑΤΕ ὉΝΜ 


10 


1ὅ 


1... 


18 


ΒΕΕΟΕῈΒ ΤΕΒΕΑΕ 


ΙΥΥΕΝΕΝ 


ΟΟΝΕΈΒΒΙΟ 


ΎὙΜΝΥΒ ΟΜΝ 


30ὅ 


ΕΟΓΗΟΘΕΝΑΥ ΤΆΘΙΟΤΟ. 
ἈΙΦΝΆᾺΚΑΆΑΙΕΙΟΤῸΝ 
ἈΙΩΟΝΑΆΤΤΟΥ̓ΆΙΟΝΟΘΟ 

ΤΠΡΟΟΤΆΓΜΑΆΘΘΕΤΟΙς 
ΟΥ̓ΤΙΆΑΡΘΆΑΘΥΟΘΕΤᾺΆΙ 

ΝΙ ΓΕΤΟΝΚΜΝΕΚ 
ΤΉΟΓΗΟΘ 

ἈΡΑΙΚΟΝΤΤΕΟΚΑΙΠΙΆΟΆΙ 
ἈΕΚΥΌΟΟΙ 

πΠΥΡΧΑΛΆΖΆΧΘΙΩΟΝ 

Ι“ΡΥΟΤΆΛΛΧΟΟΙΝΑ. 
ΙΞΑΙΔΟΓΙΆΟΟ 
ΤἈΠΠΟΙΟΥΝ ΤΆ ΓΓΟΝΆΟ 
ΓΟΝΑΥΓΟῪ 
ΤἈΟΡΗΙΚΑΙΠΠΆΝΤΈΕΟ 
ΟΙΒΟΥ͂ΝΟΙ 
ΣΥΧΑΚΚΑΡ πο φορᾶκαι 
ΠΆΟΘΣΙΚΕΆΡΟΙ 

ΤἈΘΗΡΙΆΔΙΚΑΙΤΤΆΝΙΤΆ. 
ΤἈΙΚΤΉΝΗ 

ΕΡΙΤΕΤἈΙΚΑΙΤΤΕΤΊΝΑΆ 

ΠΤΈΡΩΤΆ.. 
ΒἈΑΟΙΆΘΙΟΤΗ ΟΓΗΟΙΚΆΙ 
ΤᾺΝ ΤΕΟΆΧΆΟΙ 
ἈΡΧΟΝΤΟΚΑΆΑΙΙΤΆΝΤΕΟ 
ΙΚΚΡΙΤΆἈΙΓΗΟΘ 
ΝΜΘΆΝΙΟΙΚΟΙΙΚΚΑΟΜΙΤᾺΡ 
Θανο..: : 
ΤΡΘΟΚΥΤΕΡΟΙΜΕΤΆ. 
ΝΕΩΤΈΡΩΝ 
ἈὩΝΘΟΧΤΩΟΘΑΝΤΌΟΝΟ 
ΜΆΚΥ 
οΟΤΥΥ̓ωΘηΤοονΝομΜὰ 
ἈΥΓΟΥΜΟΝΟΥ, 
ΗΘ ΣΟΜΟΛΟΓΗΟΙΟΣΥΓΓΥ 
ΕἸΤΙΓΗΟΚΑΙΟΥΝΟΥ 
κυ γωσηκερλο 
ἈΧΟΥΛΥ ΤΟΥ 
ὙΜΙΝΟΟΙΤΆΟΙΝΤΟΙΟ 
ΟΟΙΟΙΟΔΥ ΤΟΥ 


Ῥ8. 146, 6---10. 10 --- 14. 


ΤΑΤΥΙΤ ΒΑ 


ΠΑΥΘΑΤΕ ΝΜ 


ΙΟΝῚΒ 


ΜΟΝΤῈΚΒ 


ΒΕΘΤΙΑΕ 


10 


1ὃ 


“ΓΟΙΟΥΤΟΙΟΙΗλ ἈΧΕΓ 
ΓΙΖΟΝ ΤΙΛΥ Γὼ 
ΡΜΘ ἈΛΧΗΛΟΥΙ͂Ά - 
διωοκχτεσωκώλομᾳα ΟΑΝΤΑΤΕ ΝΟ 
ἢ ΚΆΙΝΜΟΝ 
ΗΧΔΙΝΕΟΙΟΛΥ ΓΟΥΕΝ 
ΕἸΚΙΚΆΧΗΟΙΆΟΟΙΩΝ 
εὐφῴφρὰν ΘΗ ΓΓΩΙΗΛΆ΄ΕΤΊΙ ΠΑΕΤΕΊΥΝ 
ΤΟ ΤΟΙΗΟΆΧΝΓ ΓΙΧΥΓ ΓῸ 
10 ΙΚΞο.ΥἹοι ΕΙΩΟΝΆΓΑΛΣ, 
ἈΧΟΘΟΩΟΘΆΝΕΟΤΙΙ ΤΟ) 
ΚἈΟΙΧΕΙΔΛΥΓΤῸΝ 
ΔΔΙΝΕΟΛΓΟΣΟΆΜΝΜ ΓΟΟΙΝΟ ΠΑΥ̓ΘΕΝΤ 
ΜΑΛΔΥΓΟΥΕΝΧΟΡΟΩ 
1δ εν ΤΥ Μτιανκυνακλ 
ΤΗΡΩΥΧΧΆΧΤΌΟΣ. 
ΧΥ ΤῸ) | 
ΟΤΙΘΥΔΟΙΚΕΙΚΟΘΝΤ ΤΩ ΩΥΤΑ ΒΕΝΕΡμΑΟ 
ἈΧολΥΓΤΟΥ 
20 κΟὐΥ̓Τώ ΘΙ ΠΡΆΘΙΟΕΝ 
ΓΟΥ̓ΓΗΡΙΆΑ. ἱ 
ΙΞΚΞΛΥΧΗΘΟΝΤΆΙΟΟΙΟΙ 
ΕΝΆΟΣΗ 
ἘΧΥΠΤΑΒΥΝΤ ΚἈΑΙΆΑΓΆΑΛΧᾺΆΙΆΧΟΘΟΟΝΌΊΓΑΆᾺΙ 
ΕἸΤΤΙ ΤΟΝΙΚΟΙΤΟΟΝ ῦ 
λΧΥΤῸΝ 
ἘΧΥΜΤΑΤΙΟΝΕΒ ἊΔ γγ ως ΕἸΟσΤΓΤΟΥΘῪ 
ΕΝΤ ΟΛΑΡΥΓΓΙΑΥ ἘΝ 
ΚἈΡΟΜΦΆΙΆΙΔΙΟΤῸ 
ΜΟΙΕΝΤἌΙΟΧΕΡΟΙΝ ιυ 
ΧΥΓΟΩΝ 
ΑὮὉ ΒΑΟΘΙΕΝΡΑ . ΓΟΥΤΙΟΙΗΟΆΣΙΘΙΚΔΙΚῊ 
ΟἸΝΤΟΙΟΘΘΝΟΘΟΙΝ 
ΒΕἈΧΕΓΜΟΥΟΘΝΤΓΟΙΟΆΆΧΟΙΟ 
ΑΓΡ Ααν ΤΟΥ ΔΗΟΔΥΓΟΥΌΒΆΟΙ τὸ 
ἈΕΙΟΛΥ ΓΟΝΝΕΙΝΤΤΕ 
δὺς 
Ι“2 ᾿ὉΓΨΤΟΥΘΟΘΝΔΟΞΟΥῸΟ 
ἈΥΓΩΟΝΕΝΧΕΙΡΟΙ͂ΤΕ 
ἈΛΙΟΘΟΙΔΗΡΆΙΟ 0 


906 ᾿ Ῥς. 148, 14---Ἠ149, 4. 4--8. 


“ΓΟΥΤΤΟΙΗΟΘΆΙΕΝΑΥ ΓΟΙῸ 


ΚΡΙΜἈΆΘΝΓΡΆΑΙΓΤῸΌΝΙ 
ΔἈΟΣΆΛΥ ΤΗῊΗΕΘΟΤΊῚΝΤΙΙᾺ 

ΟΙΝΤΟΙΟΟΟΙΟΙΟλΥ τ 

ἈΛΧΗΛΟΥΪᾺ -- 


ΡΝ 
ΔΝ ΓΕΤΟΝΘΚΙΕΝΓΟΙΟ 


1ὃ 


ΓΠΑΥΘΑΤΕῈ ΕΥ̓ 


2017 


ἈΓΙΟΙΌΛΥ ΓΟῪ 
ἈὉΝΙΤΕΛΥ ΓΟΝΕΝΟΤῈ 
ΡΕΟΜΑΆΤΙΔΥΝΆΜΕ 
ΘΟλυ ΓΟῪ 
ὉΝΙΓΕΛΥ ΤΓΟΝΕΊΙΤΙΤΆΙΟ 
ἈΥΝΑΟΤΊΙΆΙΟΛΥ ΓΟῪΥ 
ἈΜΜΙΤΈΛΥ ΓΟΝΙΚΆΤᾺΆ. 
ΤΟΠΆΗΘΟΓΠΤΗΘΟΜΕΓΆᾺ 
ἈΟΟΥΝΗΟΔΥ ΤΟΥ 
ὉΝΙΤΕΛΧΥ ΤΓΟΝΕΝΗ 
ΧΩΟΘΆΧΆΠΙΓΓΟΟ 
ὉΝΙΤΓΈΧΥΓΟΝενΝΎΑλ 
ΤῊΡρΙ ΑΙ ΚΙΘΆΡᾺ 
ἙΙΝΙΤΕΛΥ ΓΟΝΘΝΤΎῪΜ 
ΠΆΝΟΙΚΑΙΧΟΡΟΩ 
ἈἙΝΙΓΕΧΥ ΓΤΌΝΕΝΧΟΡ 
ΔΑΟΟΚΆΑΙΟΡΓΆΝΩ 
ἙΝΙΓΕΛΧΥ ΤΟΝΕΝΚΥΜ. 
ΒΕἈΧΟΙΟΘΥΉΧΟΙΟ 
ἈΜΝΙΤΕΛΥ ΤΟΝΕΝΚΥΜ 
ΒΕΧΧΟΙΟΧΧΧΆΧΆΧΓΜΩ 
ΠᾺΘΟΛΧΙΠΝΟΗΆΔΙΝΕΟΆ. 
ος ΤΩΣΤΌΝΚΝ "- 


»" Θ 

δλὸ ,ζλ. 

»»" ΤΠ ΣΦ ΞΞ Ξ ΤΣ :»ςΣΨ. Σ- Φ- 
ΕΙΚΧΟΟ 
γλλμῶ 
»ὉὍ)νλ. 


ΓΝ 


Ῥε. 149, 9---150, 4. 4-- Ὁ. 


ὙΤ1 ΒΛΟΙΑΝΤ 


ΓΖΑΝΌΑΤ ὉΝΜ 


ΓΑΥΘΌΑΤΕῈ ΕΥ 


ΓΑΥΘΑΤΕ ΕΥ 


ΠΑΥΘΌΑΤΕ ΕΥ̓Ν 
] 


10 


208 


᾽ ΟΥ̓ΤΟΟΟΥ ἈΧΆΜΟΟΙΆΜΟ 
7 γραφοστουᾶλ Ι«λ 6 
᾿ΣΩΟΘΕΝ ΤΟΥΆΡΙΘΜΟΥ 
7᾽ΟΤΕΕΜΟΝΟΜΆΧΗΟΕΝ 
7 ΤΤΡΡΟΟΤΟΝΓΟΛΙΆΘ᾽ ᾿ 


ἈΝ ικροση ΜΗΝΕΝΤΌΙΟ 


ἈΛΕΧΦοιομΜοΥ ΚΑΙ 
ΝΜΕΟ ΤΕΡΟΟΟΝΤ Ομ 

“ΤΟΥΤΙΡΟΜΟΥΘΊΤΟΙΜΑΆΙ 
ΜΟΝΤΆΠΡΟΒΑΤΆ ΓΟΥ 
ΠΡΟΜΟΥ ἈΙΧΘΙΡΒΟΜΟΥ 
ΕἸΤΟΙΗΟΆΝΟΡΓΆΝΟΝ:ΟΙ 
ἈΔΧΙΚΤΥΧΟΙΜΟΥΉΡΜΟ 
ΟἈΝΥΆΆΧΤΉΡΙΟΝΙΚΑΙ 

“ΤΙΟΧΝΑΆΑΓΓΕΆΧΘΙ ΤΌΝΟΣ 
ΜΟΥ: ΧΥΓΟΟΚΟΆΥΤΓΟΟ 
ΕἸΟΆΧΚΟΎΥΎΕΙ- ΑΥΤΟΟΘΣᾺ 
ΤΤΕΟΤΙἈΧΕΝΤ ΟΝΆΓΓΕΘΛΧΟ. 
λΥ ΤΟΥ - ΚΑΙΉΡΕΝΜΘ 


Ῥβ. οχίγὰ ΠΌΠΊΘΙΊΠΙ. 


10 


10 


1ὅ 


ΘΚΤΟΩΝΠΡΟΚΆΤΟΟΝΤ ὃ 
ΠΡΟΜΟΥ. ΚΆΙΘΧΡΙΘΟΕΝ 
μβεντωθλλιω τηὸ 
ΧρΡΙδΘα ΝΜΘενταλαιὦ 


“ ΤῊΟΧΡΙΟΘΟΛΥ ΓΟῪ;: 


οι ἈθαφοιμουγκΆᾶλοι 
ΙΞαοι μεγλλομζολυουγ 
ΗΥ̓ΔΟΙΚΗΘΟΘΝΕΝΔΥ ΓΟΙῸ 
[ΟἸΚΟ' Ε ΣΗΧΘΟΝΕΙΟΟΥΝ 
ἈΝΤΉΟΙΝΤΩΛΧΆΧΛΧΟΦΥ 
ΧΩ ΚΑΙΘΙΤΘΚΑΤΉΡΆΑΟΣ. 
ΤΟΜΕΘΕΝΤΟΙΟΙ ΛλΟΙΟ 
ΧἈΥ ΤΟΥ. εγω λ οΤΆΟλ. 
ΜΘΝΟΟΤῊΝ ΠΆΡΑΥ Τὸ 
μαχλυρανάπτθκαφα 
ἈΙΟΆΔΥ ΓΟΝΙΚΆΙΗΡΑΆ 


᾿ΟΝΙΔΟΟΘΣΥΙΩΟΝΙΗΛΧ 


» Σ» :»»»»»»ΡΒῈ»Ῥα» 


Ῥᾳ. οχίσῃ πυϊηθΣΏπι. 


ΚΝΟΘΑΝΑΆΑ ΓΟΙΚΖΩΟΟΓΟΝΕΘΙ ΝΒ. ΜΟΒΤΙΕΙΟΑΤ 
ΙΞἈ (ΓΓΑΓΕΙΘΙΟΧ ΟΥΚΆΙΆΝΆΓΕΙ 
ΚΟΠ͵ΤΟΩΟΧΙ ΖΕ ἙΠΤΆ ΟΥ ὈΝΒ ΡΑΥΡΕΝ 
ΤΊΖΕΙ 
ὃ ΤἈΠΙΝΜΟΙΚΑΙΆΝΥΟΙ 
ἈΝΙΟΓΑΆΑΛΙΠΟΓΗΟΊΤΕΝΗ ΤΑ. ΒΥΒΟΙΤΑΝΒ 
ΙΞΟΛΙΤΟΙΚΟΠΡΙΆΘΕΘΓΕΙΡΕΙ 
ΠΤΩΧΟΝ 
ΤΟΥΚἈΆΑΆΘΙΟΛΙΑΧΥ ΓΟΝΜΕΊἊΑ. ΥΊ ΒΕΡΕΑΊ 
1 ἈΥΝΆΧΟΓΩΟΝΆΛΟΥ 
β ΚἈἝΘΡΟΝΟΝΙΑΟΣΗΟΚΚΑΣ ΤΆ. 
ΚΑΧΗΡΟΝΟΜΩΝΆΑΥ ΓΟΙῸ 
»ΑΟΥσΟΘΥΧΗΝ ΤΟ ὟΘΥΧΟ ὉΝΙ ΕΝῚΝ 8 
“εν ῳ 
ιὸ ΚἈΑΙΕΥΧΟΓΗΘΕΝΘΤΉΔΙΗΟΥ. 
ΟΤΙΟΥΚΕΝΙΟΧΥΘΙΑΥΝΆΑ. ΡΕΡΕΒ ΒΌΟΙΣ 
ΤΟΟΘΆΝΗΡ ΕΝΤΉΗΪΟΧΥΙ 
λυ ΓΟΥ 
ΙΞ ΟἈΟΘΕΝΗΊΙΤΟΙΗΟΘΙΤΟΝ 
80 ἈΝΤΊΙΔΙΙΚΟΝΑΥ ΤΟΥ 
ΙΚΟΆΓΙΟΟ Ι 
ΡΧΝ ΡῸΙ ΜΗΚΛΔΥΧΧΑΟΘΩΟΟΌΦΟΟ 
ΕΝΤΗΘΟΦΙΆΑΛΥΤΟΥ 
ΙΜΗκλυχΧΆ ΘΟ 
ΝΑΤΟΟΘΘΝ ΓΗΛΥΝΆΜΘΙ δ 
ΝΒ ΙΝΡΙΘΑΒΙΤ λυ ΓΟΥῪ 
 “2ἷ͵ηωΙμηΗκλυχλ ΘΑ Υ, 
ΟΙΟΟΘΝΤ ὩΤΙΠΙΆΟΥ ΤῸ) 
λυ ΓΟΥ 
ἈΧΛΧΛΗΘΝΤΟΥΤΌ ΚΑΥΧΑ. Ν᾿ 
. σϑῳοιλυχῶμονοςο 
ΕΝΤΤὩΟΥΝΙΕΘΙΝΙΚΟΓΙΝΟΩ 
ΟἸΚΘΙΝΤΟΌΝΙΚΝ 
ΙΞ(ΛΟΤΓΙΟΙΕΙΝΚΡΙΜΆΚΆΟΙΔΙ 
ΙΞΨᾧΑ͵Α)}ΟΟΥΝΗΝΕΜΜΘΟΟΩ [δ 
ΤΉΟΘΓΗΟ 
ΙΞΚΙ ὙἈΝΕΕΚΗΕΙΟΟΥΝΟΥΌΚΑΙ 
ΘΕΕΡΟΝΤΉΟΘΘΝ 
ἈΥ̓ΓΟΟΚΡΙΝΘΙΆΚΡΆΓΗΟ 
ΚΙ ΟΟΩΝ ἢ 


210 Ἡγτμυβ ΥἹ. 


κλ ΘΙΟΧΥΝΤΟΙΟΚΆ 
ΟἸΆΧΘΥΘΙΝΗΉΜΩΟΝ. 

κυ ωσεικρλοχυ"- 
ΘΥΧΗΜαβΡιλοαΚΤΟΥ 
ΕὙΆΓΓΕΧΙΟΥ" 


ῦ Ζ 
᾿ς Μδγλλυν ΘΙΗΥΥΧηΜοΥ 


ΡΕΟΙΊ ΡΟΤΕΝ 


ὈΕΡΟΒΥΙΤ 


ΕΥΕΙΕΝΤΕΝ 


ΘΥΒΟΕΡΙΤ 


ΒΙΟ ΠΟΟΥΤ 


211 


ΤΟΝΙΚΝ 


Ι(ΔΙΗΓΆΛΧΑΙΧΟΘΝ ΓΟΠΊΝΆΑΆ,.. 


ΜΟΥΘΙΠΓΩΘΟΣΤΟ) 
ΟΡΙΜΟΥ 
ΟΤΙ ΕΤΕΕΑΘΥΕΝΕΙΠ ΤῊΝ 
ΤἈΤΤΙΝΩΟΙΝΤΗΟΛΟΥ 
ἈΗΟΛΥΤΓΟΥ 
ἸΔΟΥΓᾺΡ ἈἉΤ͵ΤΟΓΟΥΝΥΝ 
ΜΆᾺΚΑΡΙΟΥΟΙΝΜΕΙΤΆᾺ 
ΟΑΙΟΓΕΝΕΆΑΙ 
ΟἿ ἸΘΕΤΙΟΙΗΘΟΘΒΘΝΜΟΙΜΕΘΓΆ. 
ἉἈΔΧΟΔΛΔΥΝΑΓΟΟΙΚΆΓΙΟ. 
ΤΟΟΝΟΜΆΛΥ ΓΟΥ 
“α΄ ΤΟΘΆΘΟΟΛΥ ΓΟΥΎΕΙΟΓΕ 
ΝΜΕΆΑΝΙΚΟΓΕΝΘΆΝΤΟΙΟ 
ΟΞΒΟΥΜΕΝΟΙΟΛΥ ΤῸΝ 
ΘἸΤΟΙΗΘΟΕΝΙΚΡΑ ΓΟΟΕΝΑΕΡᾺ 
ΧΙΟΝΜΙΑΥ ΓΟΥ 
ἈΠΕΟΙΚΟΡΠΙΟ ΘΝ θρηφὰ 
ΜΟΥΟΔΙΆΝΟΙΆΚΆΡΔΑΙΧΟ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 


ΚἈΘΘΙΆΘΝΑΥΝΆΑΟΤΆΟΆΛΤΙΟ 


ΘΡονῶν . 
κυ σεν ΓΑ ΠΙΝ Ὁ 
ΠΙΝΟΝΤΆΘΘΝΘΤΙΤΆΗΘΕΝ 
ἈΓΆΘΩΝ 
ΙΞὟΑἹ ΠΟΥ ΓΟΥΝΤΆΟΘΘΞΑ. 
ΤΠΕΟΤΙἈΘΕΝΙΚΕΝΟΥῸ 
ἈΝΤΟΆΑΛΧΕΕΟΤΟΙΗΧ ΠΆΟς 
λΥΓΟΥ 
ΜΝΗΟΘΗΝΆΙΘΆΘΟΥΟ 
ΚἈΘΩΟΘΑΆΧΆΗΟΘΕΝΤ,ῈΡΟΟ 
ΤΟΥΟΙΠΡΆΘΗΜΩΟΩΝ 
ΤΟΛΧΕΡΑΧ Μ΄ ΤΏ ΟΙΤΕΡ 


Ἡγιμμπαβ ΥἹ]. 


ΜΑΘΟΝΙΕΙΘΟΑΤ' 


ΕἸ ἘΧΝΏΤΑΥΙΤ 


ΩΥΙΑ ΚΕΘΡΕΧΝ. 


ΟΥ̓ΙΑ ΕΕΟΙΤ᾽ 


ΕΤ ΜΙΒΕΒΙΩ͂ 
Ϊ 


0 


1 


μα ΤΙ λΥ ΓΟΥεὠ συ Ν ΟΟ"- 
ΠΡΟΟΘΥΧΗΘΖΕΚΙΟΥ ΓΟΥΕΆΟΙ 
Η Ἀεῳωο:- 
᾿ (ἰγωειπονεν τΥΎ ει ΕΘῸ ΡΙΧΙ 
δ ΤΟΝΗΜΘΟΡῶΟΝΜΟΥ 
ΠΠΟΡΕΥΟΘΜΑΆΙΘΝΊΤΤΥΆΆΧΣΙΟ 
ἈλοΥ 
ΚΑΤΆΑΛΧΛΘΙΨΩΤΆΘΤΗΤᾺΆ 
ΕἸΤΠΙΆΟΙΙΤᾺ. 
1υ ΕΙΤΤΟΝΟΥΚΕΤΙΟΥΜΗ ΄λὼ ὈΙΧῚ ΝΟΝ ΥἹΡ 
ΤΟΟΟΩΣΤΤΗΡΙΟΝΤΟΥΘΥ 
ΕΠΙΓΗΟΖΩΟΝΤῸΟΝ 
ΟΥ̓ΚΕΤΙΟΥΜΗΪΔΟΆΝΟΝ 
ΕΤΙΜΕΤΆἈΙΚΑΓΟΙΙΚΟΥΝ 
1Ὁ ΤΩΝ 
ΕΣΕΧΕΙΠΟΝΘΙ ΤΗΟΘΟΥΓΓΘ ΥΙΕΥῚΤ 
ΜΙΆΟΜΟΥ 
ΙΞΞΙΑΑΤΕΧΕΙΠΟΝΤΤΟΆΧΟΙΤΤΟΝ 
ΤΗΟΖΩΟΗΟΜΟΥ 
0 ΕΣΗΧΘΟΝΙΚΙΆΠΗΛΧΛΘΟΕΝ 
ἈΠΕΜΟΥ Ι 
ΘΟΟΙΤΕΡ ΟΚΑΤΆΑΛΥΦΘΝΟΚΗ 
ΜΗΝΠΗΞΣΆΟ 
ΡΒΕΟΙΒᾺ τ ΤΟΙΝΆΜΟΥ; ΠΆΡΕΜΟΙΘ 
ΓΈΝΕΤΟ ῦ 
ΦΟΙΟ ΓΟΠΘΕΡΙΘΟΥΕΓΓΙΖΟΥ 
ΠΟΗΘΕΘΙ ΤΕΈΜΕΙΝ 
ΕΝΤΉΗ ΜΕΡΆΘΙΚΘΙΝΗΤΤΆᾺΡ 
ΕἈΑΟΘΗΝΕΦΟΘΠΡΟΩῚΙ 
ΒΡΕΒΑΒΑΜ ΟΘΟΟΟΆΘΟΝ:ΤῚ ἴυ 
οΟΥ̓ΤΟΘσΟΥΝΕΤΡΙΥΕΝ 
ΠΑΝ ΤΑΖΤΆΟΟσΟ ΓΆΧΛΜΟΥ 
ΠΕ ΜΑΝῈ λΔι[ΠΡΠῸ ΓΆΡΤΗ ΘσΟΗΜΜΕ Ρλῦθ ς 
ΤΗΗΟΝΥΙΚΤΟΟΊΤΤΆΡΕ 
ἈἈΟΘΗΝ 1ὸ 
ὠσχθαλ ΝΟΥΤΟ 
φωνηοω 
Ι«“ΙΘὐοἸΠ]ΕρΙΟ ΓΘΡΆΟΥ 
ΤΟΟῸΜΕΆΧΕΤΉΟΘΟΟΣυ 
ΑΤΤΕΝΥΑΤΙ ΕΣΕἈΛΘΙΙΤΟΝΓΆΡΜΟΥΟΙΟ ἢ 


213 ΠΠγπυ5 ΥΠ|. 


ὧι 


10 


1Ὁ 


ΝΕ ΒΑΙΥ͂ ΜῈ 


318 


ΘΑΧΜΟΙΆΠΟΤΟΥΆΚᾺΘ 
ΠΕΙΝΜΘΘΙΟΤΟΥΎοςσ, 
ΤΟΥΟΥΝΟΥΤΙΡΟΟΤΟΝΙΚΚΙΝ 
ΟΟΘΞΙΆΑΤΟΜΘιΚΑΙΆΦιλὰ 
ΤΟΜΟΥΤΉΝΟΛΔΥΝΗΝ 
ΤῊΟΥΎΧΗΟ 
ΙΚΑΊΤΤΘΡΙΑΥ ΓΗΟΓᾺΡΆΝΗΓ 
ΓΈΧΗΟΘΟΙ. 
ΚΑΛῈ ΞΗΓΙΡΆΟΜΟΥ ΤῊΝ 
ΠΝΟΗΝΙΚΑΙΤΙΆΡΆΚΧΗ 
, Θειοεζηολὰ 
ἸΚΟΥΓΆΑΡΜΟΥΤΉΝΥΥ 
ΧΗΝΙΝΆΑΜΗΛΑΣΙΤΟΧΗΤᾺΆΙ 
και ταρι Ἀοοττοῶν 
ΤΠΤᾺΆΘΟΧΟΤΆΟΛΥΛΜΑΡΤΊΆΟΝΜ 
ΟΥ̓ΓἈΆΡΟΙΒΝΆΔΛΔΟΥΞΣΙΝΕ 
ΟΟΥΟΙΝΟΘ 
ΟΥ̓ΔΕΟΙΆΙΤΟΘΆΝΟΝΤΈΕΟ 
ΕὙΥὙΧΟΓΗΘΟΥΌΙΝΟΘ 
ΟΥ̓ΔΕεθλπιουοινοιαεναλλ δ 
ΤΗΝΘΆΘΗΜΟΟΎΝΗ. 
σοΟΥ 
ΟΙΖΟΝΤΘΘΥΧΟΓΗΘΟΥ 
ΟἸΙΝΟΘΟΝΤῬΟΠΟΝΚΆΓΩ 
ἈΠΟΓΆΡΤΗΘΘΉΜΕΡΟΝ 
ΠΑΙΔΙΆ ΙΤΟΙΗ 
ἈΧΝΑΓΓΕΧΟΥΟΙΝΤῊΝ 
ΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝΟΟῪ 
ΚΕΤΉΗΘΟΟΩΤΉΡΙΆΟΝ 
ΙΞΙ ΔΟΟΥΤΙἈΥΘΟΜΑΆΙΘΥ 
χΧογωνοθμθταύλλ 
ΤΗΡΙΟΥΤΙΆΟΧΛΟΤΆΘΗΜΘ 
ΡἈΟΤΗσΖΩΜΗΟΜΟΥ 
ΚἈΑΤΕΝΑΝΤΙΓΟΥΟΙΚΟΥ 


ΙΞ( ὙΨΣΤΟΥΘΥΜΟΥ Ζ"- 


ΠΡΟΟΘΥΧΗΜΑΆΑΝΑΟΟΗΥΊΟΥ 


ΕεΖεκιοὺ "- 


Ι(ς ἐπάκυ τοις ΡΆΤΡ ΟΘΟ 


ΤΟΝΤΡΟΝΗΜΟΝ 
ΤΟΥΧΕΡΑΧΜ᾽᾿ ΚΑ ]ΟΆΛς 


Ἡγημυβ Ὑ111.. Ἡνιππυβ ΙΧ. 


ΡΝΕ ΥἹἱΜ 


ΒΕΟΟΘΙΤΑΒΟ 


ὌΝΕ 81 510 
ΤΥ ΑΥ̓ΤΕΜ ΕΞῸῪ 


ΟΥ̓ΙΑ Ν᾽ ΙΝΕΈΕΝ 


1υ 


1Ὁ 


20 


ΙΞ«ὩΠλΚ Ὁ κ᾽ 
ΙΞαΑ᾽Ἱ ΓΟΥΟΙΤΕΡΜΑΤΟΟΣΓΓΟ) 
ΤΟΥ ΔΙ ΟΥ 
ΟΤΤΟΙΗΟΧΟΤΟΝΟΥΝΟΝΙΚΆΙ 
5 ΤΗΝΓΗΝΟΥΝΙΙΑΝΤῚ 
ΤΟΙΚΟΟΜΟΣΛΥΓΪΓΟΩΝ 
ΟἸΠΘΔΗΘΟΛΧΟΤΗΝΘΆΛΆΟΟΆΣΝ 
ΤΟἈΧΛΟΓΩ ΓΟΥΠΙΡΌΟΟΤΆΑΆ 
ΓΜΆΧΓΟΟΘΟΟΥ 
10 ΙΞλικλ ΟΧΟΓΗΝΆΞΚΥΟΘΟΝ 
ΚΟ ΡΑΓΙΟΆΜΕΝΟΟΥ 
ΤῊΗΝΤῸΦΟΒΕΡΟΩΙΚΑΙ 
ΘΕΝΑΟΣΩΘΟΝΟΜΑΆΤΊΟΟΥ 
ΟΝΤΙΆΝΤΆΦΡΙΟΟΘΙΚΆΤΡΕ 
1 ΜΕΙΆΤΤΟΠΡΟΟΟΠ ΟΥΔΥ 
""αμδῴώσοου 
ΟΤΙΆΟ ΓΕΙ ΓΟΟΗΜΕΓΆΛΧΟ 
ΠΡΕΠΙΑΓΗΟΔΟΣΗΘΟΟΥ 
ΚΑΟΑΆΝΥΤΙΟΟ ΓΑ ΓΟΟΗΟΡΓῊ 
0 ΤΗΘΕΘΙΠΆΜΑΡΤΟΩΛΧΟΥῸΟ 
ἈΠΙΆΧΗΘΟΟΥ 
ἈΜΕΤΡΗΓΟΝΊΓΘΙΆΝΕ. 
ΣΙΧΜΙΆΟΓΟΝ ΤΟΘΆΘΟΟ. 
ς ΤΗΟΘΠΠΑΆΓΓΘΆΑΙΆΘΟΟΥ 
ΟΥ̓ΓᾺΡ ΘΙΚΟΥγΙΟΤΟσΘΥ 
ΟἸΤΆΑΓΧΝΟΟΜΆΙ(ΡΟΘΥ 
᾿ΜΟΟΙΚΑΙΠΠΟΛΥΘΆΘΟΟ 
ΜΘΤΆΑΝΟΟΝΕΙΠΙΚΆΙΚΟ 
ἈΝΟΩΝ 
ΟΥΟΥΝΚΕΟΘΟΟΤΌῸΝ.ΔΙ 
ΙΞῇἷᾷ}ῷΩῪΑὟΗοΟΔἜΔἜΟΝΟΥΚΘΕΘΟΥΜΕΤΆ. 
ΜΟΙΆΝΑΙΚΆ ΟΙΟ 
ΤΟΩΛΧΕΡΑΧΜ᾽ ΚΑΟΪΟΧακΚ ς 
ΜΚ ΘΚ ΓΟΙΟΟΥΧΉΜΑᾺΡ 
ΤῊΗῊΗΙΚΟΟΙΝΟΟΙ 
ἈΛΑ ΪΒΘΘΟΥΜΕΤΆΝΟΙΑΆΝΘΕ 
ΤΤΕΜΟΙΤΩΟΣΧΜΑΆΡΤΩΛΟ), 
ἈΙΟΤΙΗΜΆᾺΆΡΤΟΝΥΊΤΘΡΆ. 
ρ'ϑμονγα-μμου. 
ΘΑΆΧΆΘΟΘΗΟΘ 


214 Ἡγταπὰβ ΙΧ, 


:υ 


1Ι0 


ΕἸΤΆΑΗΘΥΝΆΑΝΔΑΙΆΝΟΜΙΆΙ 
ΜΟΥΙΚΕΘΙΤΆΗΘΥΝΆᾺΝ 
ΙΚΞΑΙΟΥΚΘΙΜΙΆΣΞΙΟΟΆΧΤΕΝΙ 
ΟἈΙΚΑΙ Δ ΘΙΝΤΟΥΟΟ 
ΤΟΥΟΥΝΟΥ 
ἈΠΟΤΙΆΗΘΟΥΟΤΩΝΆΛΔΩΚΙ 
ΟΝΜΟΥ 
ΚΑΤΆΚΑΜΤΙΓΓΌΟΜΕΝΟΟΙΙΟᾺκ 
ΧΟ λοομΜώσιηρῷ 
ΘΙΟσΤΟΜΗἈΧΝΆΑΝΘΥΟΛΔΙΤῊΝ 
καφλαληνμοὺ 
ΙΞΑἸΟΥΚΕΘΟΤΙΝΆΝΕΟΙΟΜΟΙ 
ἈΙΟΤΙΤἈΡΟΩΟΡΓΙΟΆΑΤΟΝΘΥ 
ΜΟΝΟΟΥ 
ΚΑΟΤΟΙΤΟΝΗΡΟΝΟΝΟ ΤΟ 
ΟΟΥ̓ΘΙΤΟΙΗΟΣᾺΣ 
ΜΗΙΤΤΟΙΗΘΟΧΟΤΌΘΕΧΛΗΜΑΆ 
οοὐκλαιμηφύλᾶξλο 
ΤἈΠΡΟΟΤΆΓΜΑΤΆΟΘΟΥ 
ΝΥΝ ΚΑΙ ΝΓΟΝΥ 


ΙΞἈΡΔΙΆΧΟΜΟΥΆΘΟΜΕΝΟΟ 


ΤΗΟΠΑΆΡΑΟΟΥΧΡΗΟΤῸ 
ΤΗΤΟΟΘ 
ΗΜΑΆΑΡΤΗΙΚἈΙΚΘΗΜΑΆΡΤΗΙΚΑ. 
Ξ»ο»ΓἿἹ Ὁ νοακλ ΝΟΜΙΆΘΟΜΟΥΘ 
ΓωγΓι νῷ 
ἈΛΑΙ ΤΟΥΜΆΙΆΘΟΜΟΝΟΟ 


ΟΟΥ̓ΆΝΘΟΜΟΙΙΝΘΆΝΘΟΜΟΙ 


ΙΞἈἂ'ΑἊΑΙΜΗΟΥΝΑΆΑΤΙΟΆΘΟΗΟΜΒΘ 
ΤἈΑΙΟΆΧΝΟΜΙΆΙΟΜΟΥ 
ΜΗΔΛΘΘΙΟΤΟΝΑΙΟΝΆΜΗ 

ΝΙΟΛΟΤΉΗΉΡΗΟΗΟΤΆΚΚΑ. 
ΙΚζἈΜΟΙ 
ΜΗΜΔΟΘΙΚΑΙΆΔΙΙΚΆΘΗΘΟΜΘ 
ΕΝΤΟΙΟΙΆ ΟΣ ΓΆΓΓΟΊΟ. 
ΤΉΟΓΗΟ 
ἈΔΛΟΤΙΟΥΘΙΘΟΘΟΤΩΟΝΜΕ 
ΤἈΝΟΟΥΝΤΟΩΝ 
ΙΚΩ,ΑΣΕΘΝΒΘΜΜΟΙ. ΣΗΟΘΟΤΆΟΣΧΝ 
ΤΗΝΆΑΆΓΑΘΟΟΥΝΗΝΟΟΥ 


Ἡγπιηι8 ΙΧ. 


10 


10 


ΟΤΙΆΝΆΑΣΙΟΝΟΝΤΆΟΘΟΦΟΘΙΟ 
ΜΕΚΑΓΑΓΓΟΟΙΠΟΛΥΘΆΘΟΟ 
ΘΟΟΥῪ 
ΚΟ ΝΘΟΘΘΘΔΙΆΑΙΤΆΑΝΤΌΟ 
δ ΕΝΤ ἈΙΟΗΜΘΡΆΙΟΤΗῊΉΟΘ 
ΖΩΟΗΟΜΟΥ 
ΟΤΙΟΘΥΜΝΕΘΙΠΆΟΆΧΗΛΥ 
ΜΑΜΙΟΤΟΝΟΥΝΟΩΝ 
ΚἈΑΙΟΟΥΘΟΤΙΝΗΔΟΞΆΕΘΙΟ 
10 ΤΟΥΟΛΙΟΝΆΟΘΟΆΜΗΝ " 
͵ ὙΜΝΟΟΤΩΝΤΡΙΟΝΠπΑλιλ 
Θγλο ΓΗΤΟΟΘΙΚΘΟΘΟΤῸΟΝ 
ΠΡΟΝΗΜΟΝ 
ΙΞΐ“2ἶἷζω͵οδνινεΕ ΤΟΝ ΚΑΊ ΔΌΣ Ὰ 
1 ΟΜΕΝΟΝΤΟΟΝΟΜΆΟΟΥ 
ΘΙΟσ ΤΟΥ ΝΟ... 
ΟΤΙΔΙΚΑΙ ΟΟΘΘΙΕΙΤΙΤΆΟΙΝ 
ΟΙΟΘΕΙΤΟΙΗΟΆΓΘΗΜΙΝ 
ΚΑΙΙΤΑΝ ΤΆἈΓΤΆΘΒΡΓΆΟΟΥΆᾺ 
90 ἈΗΘΕΙΝΆΚΆΔΙΘΥΘΙΆΟΝΑΙ 
ΟἈΟΙΟΟΥ 
ΙΞΟΠΤἈΟΧΙΔΙΚΡΙσΕΙσΟΟΥ 
ἈΧΗΘΘΙΟ 
ΚἈΙΚΡΙΜΑΤΆΛΧΧΗΘΘΙΆΟ 
ΕἸΤΟΙΗΟΆΟ 
ΚΑΙΤΑΙΠΠΑΝΤΤΤἈΔΧΕΙΤΗΓΆΓΘΟ 
ΗΜΙΝ 
ΙΞΙΕΤΤΙ ΤῊ ΝΙΤΟΆΙΝ ΤῊΝ 
ἈΓΙΧΑΝΜΤΗΝΤΟΩΝΠΡΩΝ 
ΗΜΩΟΝΊΧΗΜ΄ 
ΟΤΙΘ ΝἈΆΛΗΘΘΙΆΚΚΆΑΙΚΡΙ 
ΠΕΙΕΙΤΗΓΆΑΓΕΟΤΑΥ ΤΆ. 
ΠΆΝΤΆΔΙΆΑΤΆΘΟΛΧΜΑᾺΡ 
ΤΙΆΟΘΗΜΟΩΝ 
ΟΤΙΗΜΆΡΤΟΜΕΝΚΆΙΗ 
ΝΜΟΜΗΟΆΧΜΕΝΆΠΟΟΤΗ 
ΝΜΑΙΆΙΤΟΟΟΥῪΥ 
ΙΞ(ΑΙΕΞΗΜΆΡΤΟΜΕΝΕΟΝ 
ΠΆΟΙΝ 
ΚΟ ΤΟ ΝΕΝΤ ΟΛΩΟΝΟΟΥ 


416 Ἡγχώπαν Ἃ; 


211 


10 


15 


ΟΥΚΗΙΚΟΥΌΆΜΕΝ 
ΟΥ̓ΔΒΘΟΥΝΕΤΗΉΡΗΟΆΜΘΟΝ 
ΟΥ̓ ΔΕΘΙΤΟΙΗΟΆΜΕΝΙΚΆΘ᾽ 
ΦΟΘΝΘΤΙΆΘΟΉΜΙΝΙΝΆ. 
ΘΕὙΗΜΙΝΓΕΘΝΗΤᾺΆΙ 
ΙΞΚΞΙΑΑΤΤΑΝ ΤἈΟΟΛΧΘΤΙΤΟΙΗΟΆΟ 
ΗΜΙΝ 
ΚΑΙΤΤΑΝ ΤἈΟΟΛΧΕΤΙΗΓΆΓΕΘΟ 
ΗΜΙΝ β 
ΘΒΝΆΑΆΛΗΘΘΙΝΗΚΡΙΟΘΙΕΙΤΟΙ 
ΗΟΆΧΟ 
ΚΑΟΤΑΡΘΔΛΟΩΙΚἈΟΗΜΆΟΘΙΟ 
ΧΕΙΡΑΟΘΧΘΡΟΝΆΝΟΜΩ, 
ΘΧΘΘΙΟΤῸ ΝΑΤΤΟΟ ΤΆἈΓΓΟΩ) 
ΙΞλΙ ΚἈΟΙΆΘΙΆ Κλ ἸΚΆΤΤΟ 
ΝΗΡΟΤΆΓΩΙΤΑΡΆΤΆΟΣΝ. 
ΤΉΝΓΗΝ 
ΙΚΑΩΑΝΥΝΟΥΚΘΟΤΊΝΗΜΙ. 
ἈΝΟΙΣΆΙΤΓΟΟΤΟΜΆ. 
ἈΙΟΧΥΝΗΙΚΑΙΟΝΙΔΛΟΟΘΓΘ 
ΜΗΘΗΤΟΙΟΔΛΟΥΧΟΙΟΟΟΥ 
ΙΞῇῷ -Ξο᾿΄΄' ΤΟΙΟΟΘΕΟΜΕΝΟΙΟΘΟΘ 
ΜΗΜΔΗΤΙΙΆΡΑΔΟΘΗΜΆΟ 
ειστστελοολια ΤΓΟονομλοῦ 
ΙΞΚΞΑΙΜΗ ΔΙΆ ΟΚ ΘΑ ἈΟΗΟΤΗῊΗΝ 
ἈὉΙΆΘΗΚΗΝΟΟΥ 
ΞΑΩΑΙΜΗΛΙΤΟΟ ΤΗΟΗΟ ΤΌΘΑΧΕ 
ΟΟσσΟΥΆΦΗΜΟΩΝ 
ΆΔΧΕΡΑΆΜ' ΓΟΝΗΓΆΙΤΗ 
ΜΘΝΟΝΥΊΤΙΤΟΟΟΥ 
κου ΙΟΆλι ΤΟΝ ΟΥΆΟ. 
ΟΟΥ̓ΚΑΙΗΛ ΤΟΝΆΓΙΟΝ οὗ 
ΟΙἹΟΘΆΆΧΧΗΟΛΧΟΠΡΟΟΛΧΥ ΓΟΥῸ 
ἈΘΓΩΟΝ 
ΠᾺΆΗΘΥΝΑΙ ΤΟΟΤΙΘΡΜΑΆ 
λΥΓΩΟΝΟΩΟΤΆΛΧΟΤΡΑ 
ΤΟΥΟΥΝΟΥ 
ΚΞΑΙΘΟΤΗΝΆΑΜΜΟΝΤῊ 
ΠἈᾺΡΑΤΟΧΘΙΆΟΟΤΉΟΘΑ. 
ἈΆΘΘΗΟΘ 


Ἡγτηπιβ Χ, 


10 


10 


218 


ΚἈΑΙΕΣΘΧΟΥΗ ΜἈΑΟΚΑΤΆΤΆ. 
θλυυμλοιλοοὺ 
καλοσλ ΟΞ ΝΤΌΟΝΟΜΑᾺ 
ΤΊΟΟΥΚΕ 
δ ΚΕΝ ΤΤΡΑΙΤΕΙΗΘΟΆΝΙΤΆΝ 
ΤΕΟΟΙΘΝΑΙΚΝΥΜΕΝΟΙ 
“οιολουλοισοουύκλκα. 
ΚἈΑΙΚΑΙΓΑΙΟΧΥΝΘΘΙΗΟΆΝ 
ἈΠΤΟΤΙΆΟΗ ΟΛΥΝΑΟΤΊΙΆΟΘ 
10 κἈΙΗΪΟΧΥΟλΥ ΓΤΩΟΝΟΥΝ 
ΤΡΙΚΕΙΗ β 
ΓΝΩΟ ΤΟ ΟΘΛΧΝΧΝΟΤΊΟΥΘΙΚΟ 
ΟΘΟΜΟΝΟΟΘΟ 
ΚΟΕΝΙΑΟΣΟΘΕΦΌΧΗΝΤΗ. 
ιδ ΟΠ ΚΟΥ̓ΜΕΒΝΗΝἕ 
ΙΑ. ΥΜΝΟΟΤΩΝΤΡΙΟΝΤΠΆΔΟΟ 
γλο ΓΗΤΟΟΘΙΚΕΘΟΘΟΤΟῸῸΝ 
πρώνημων 
ΚΟ ΝΕ ΤΟΟΙΚΑΙΥΤΙΕΡΥ 
30 γογμενοοσθιοτδο 
»ΟΝΆΟΘ 
ΚΑΙΘΥΧΟΓΗΜΒΘΝΟΝΤΌΟΝΟ 
ΜΆ ΓΤΗΘΟΔΟΣΗΟΘΟΟΥΤῸ 
ἈΓΙΟΝ 
ΙΚΞΟΥΤΙΕΡΑΙΝΘΤΟΝΙΚΥ 
πΕΡΥ ΟΥΜΈΝΟΝΘΙΟ 
ΤΟΥΟΔΛΙΟΝΆΟ 
ΕὙΧΟΓΗΜΘΝΟΟΘΘΙΘΝΤῸΣ 
λωτηολγιλκολόοσηοοῦ 
ΚΟΥ ΜΝΗΤΟΟΙΚΟΥΤΙΕΡ 
εν λοξοσεισ ΓΟΥολι ΝΆ Ο 
ΕὙΧΟΓΗΜΕΝΟΟΘΙΕΠΙΘΡΟ 
ΝΟΥ ΤῊΟΘΆΒΑΟΙΆΘΙΆΘΟΟΥ 
ΙΚΔΟΥΤΙΕΡΥΜΝΗΤΌΟΙΚΑΙ 
ΤΙ ΕΡΥΟΥΜΕΝΟΟΘΙΟ 
ΤΟΥΟλΙῶ ΝΆΟ 
ΕὙΧΟΓΗΜΕΝΟΟΘΙΟΚΆΘΙΤΩ 
ἈΕΥΘΟΘΟΥΟΚΆΘΗΜΘΟΕΝΟΟ 
ΕΠΙΧΘΡΟΎΕΙΝ 
ΚΑΥΥΤΙΕΡΑΙΝΕ ΤΌΟΚΑΙ 


Ηγπιπὺδβ ΧΙ. 


10 


ἼΑ 


10 


15 


ΒΕΝ 


ΒΕΝ 


ΒΕΝ 


ΒΕΝ 


ΒΕΝ 


810 


ὙΠἹΤΕΡΥΟΥΜΕΝΟΟΘΙο 
ΤΟΥΟΛΙΩΟΝΆΟΘ 

ΕΘΕὙΧΟΓΗΜΘΝΟΟΘΘΙΕΝΤῸῺ 
ΟΙΓΕΡΕΩΟΜΑΤΙΓΟΥΟΥΝΟΥ 

κα ΝΕ ΤοοιλλοξλᾺ 
ΟΜΕΝΟΟσΘΙΟσΤουγολιῶνλοσ- 
ὙΜΝΟΟΤΩΝΤΡΙΟΝΠΆΙΔΟΩΟΝ " 


Θγλο ΓΕΙΤΕΊΤΤΆΙΝΝ ΤΆἈΆΓΆΕΡ ΓᾺ. ΒΕΝΕΘΡΙΟΙ͂ΤΕ 
ΙΚὙΤΟΝΙΚΝ ὙΜΝΙΤῈ 
ΕὙΧΟΓΘΙΤΕΆΓΓΘΆΧΟΙΚΥΤΟ,. ΒΕΚ 


.«.Μ“Μ ὙΜΝΙΤῈ 
ΕὙΧΟΓΕΙΓΕΟΥΝΟΙΚΥ͂ΓΟΝ 
«ΜΝ ὙΜΝΙΤῈ 
ΕὙΧΟΓΕΘΙΓΓΕΥΔΑΓΓΆΤΤΆΝΤΓΑ. ΒΕΝ᾽ 
ΤἈΥ̓ΤΤΘΡΆΑΝΟ ΤΟΝΟΥΝΩΝ 
ΤΟΝΙΚΝ ὙΜΝΙΤῈ 
ΕὙΧΟΓΕΙΤΕΙΤΆΟΣΙΆΙ ΔΥΝΆ. 
ΜΕΙΟΚΥΤΌΝΙΚΝ ὙΜΝΙΓῸῈ 
ΕὙΧΟΓΕΙΤΕΗΆΧΙΟΟΚΆΙΟΘ ΒΕΝ 
ἈΧἈΗΝΗΤΌΝΚΝ ὙΜΝΙΤῸῈ 
θυλογειταλοτρατουουνδ 1 
ΤΟΝΚΝ ὙΜΝΙῚΙΤῸῈ 
ΕὙΧΟΓΕΙΓΕΙΠΙΆΘΟΜΕΈΆΡΟΟΙς 
ἈΡΟΟΟΟΤΌΝΚΝ ὙΜΝΙΤΕῈ 
ΕὙΧΟΓΕΙΤΕΙΤΑΝΤΆᾺἈΤΆΤΙ ΝΆΤᾺΆ. 
ΤΟΝΚΙΝΝ ὙΜΝΙΕ 
ΕὙΧΟΓΘΙΤΘΙΤΥΡ ΚΑΙ ΑΥΜΆᾺ 
ΤΟΌΝΙΚΝ ὙΜΝΙΤῸῈ 
εὐλογειτευ υχοοκληκ 
ΟΦΟΝΤΌΝΙΙΝΝ ΥὙΜΝΙΤῈ 10 
ΕὙΧΟΓΘΙΤΓΕΆΡΟΟΟΙΚΆΙΝΙ 
ΦΘτΤοΟΙΤΟΝΚΝ ὙΜΝΙΤΓΕ 
ΕὙΧΟΓΘΙΤΕΙΠΆΓΟΙΚΟΥΎΥ 
ΧΟΟΤΓΟΝΙΚΝ ὙΜΝΙΓΓῈ 
ΕὙΧΟΓΘΙΓΕΤΙΙΆΧΝΑΆΙΚΑΙ 15 
ΧΕΙΟΝΘΟΤΌΝΙΚΝ ὙΜΝΙΤῈ 
ΕὙΧΟΓΕΙΤΕΝΥΚΤΕΟΚΆΑΙ 
ΗΜΒΘΡΆΙΤΟΝΚΝ ΥὙΜΝΙΤῸ 
εὙὐλογει τε οικΆιοιζο 
ΤΟΟΤΟΝΚΝ ὙΜΝΙΓΘ 90 


ὧι 


Ἡγταπι ΧΙ. 


38. 


10 


10 


ΒΕΝΕΌΙΟΑΤ 


ΒΕΝ 


ΒΕΝ 56Ρ5 


ΒΕΝ ΑΝΑΝΙΑ 


320 


ΕΘΕὙΆΟΓΕΙ ΓΘΑΟΤΓΡΆΠΆΛΙΚΑ, 


ΝΕ ΦολλιτονκνΝ ΜΝΙΤῈ 


ΕὙΥΧΟΓΕΙΤΟΩΗΓΗΓΟΝΙΑΝ 
ὙΜΝΙΤῸ) 
ΕΥ̓ΧΟΓΘΙΤΓΕΟΡΗΙΚΆΙΚΟΥΝΟΙ 
ΤΟΌΟΝΙΚΝ ὙΜΝΙΤῈ 
ΕὙΥ̓ΧΟΓΘΙΤΕΘΙΤΆΝΤ ἈΤΆΦΥ 
ΟΜΘΝΆΘΝΤΗΓΗΤΌΝΚΝ 
ὙΜΝΙΤῈ 
ΕὙΥΧΟΓΘΙΤΓΕΛΙΙΤΗΓΆΙΤΟῸΝ 
ΙΚΟΑῷΜΜ ΥΜΝΙΤῈΕῈ 
ΕὙΧΟΓΘΙΤΕΘΑΛΧΆΟΘΟΆΚΆΔΙΤΤΟ 
ΓΤΆἈΜΟΙΤΟΝΚΝ ὙΜΆΑΝΗΓΤῈ 
ΕὙΧΟΓΘΙΤΓΕΙΚΗΤΉΚΑΜΙΤΙΆΝ 
ΤΑἈΤΆΙΚΕΘΙΝΟΥΜΕΘΝΝΆΘΟΝ 
ΤΟΙΟΥ ΑΧΟΙΝΤΤΟΝΚΙΝΝΥΜ'’' 
ΘΥΧΟΓΘΙΓΕΤΙΆΝ,ΓΆΓΆΤΤΕ 
ΤΙΝΑΓΓΟΥΟΥΝΟΥΤῸΝ 
ΙΚΝ ὙΜΝΙΤῈ 
ΕὙΥΧΟΓΘΙΓΕΓΆΘΗΡΙΔΙΚΑΟΣ 
ΠΆΝΤ ΑΤΑΙΚ ΤΉΝΗΤΟῸΝ 
ΚΝ ΥΜΝΙΤῈ 
ΕὙΧΟΓΕΙΓΘΟΥΤΟΙ ΤΟΝΆΝΟΩΝ 
ΤΌΝΙΚΝ ΥΜΝΙΤΕ 
ΕὙΧΟΓΘΙΤΟΩΜΗΛ ΤῸ ΝΙΚΝ 
ὙΜΝΙΤῸΩ 
ΕὙ ΧΟΓΘΙΓΕΙΕΡΕΙΟΙΚΥΓΟΝ 
ΙΝ ὙΜΝΙΤῈ 
ΘΥΧΟΓΕΙΤΕΛΟΥΆΧΟΙΚΥΤΟ. 
ΙΚ«ΚΝ, ὙΜΝΙΤῈ 
ΕΥ̓ΧΟΓΘΥΓΕΙΙΝΆΤΆΚΟΨΥ 
ΧΑΟΔΟΚΟΟΩΟΝΤΟΝΙΚΝ 
ὙΜΝΙΤῈ 
ΕὙΧΟΓΕΙΤΓΕΟΟΙΟΙ ΚΑ ἍΤΠΤΙ 
ΝΟΙΤΗΙΚΆΡΑΙΆΤΟΝΙΚΝ 
ὙΜΝΙΤῈ 
ΕΥ̓ΧΟΓΘΙ ΤΕΟἈΑΝΑᾺΝΙΆΛΖΑΆΡΙΑ 


ΜΙΟΛΗΧ ΤΟΝΙΚΝ ὙΜΜΝΙΤῈ 


ΟΤῚ ΒΡΥΟΧΤΟΗ Μλορσλλ 


ΚΑΙΒΟΘΘΘΝΗΜΆΟΘΘΚΧΕΙΡΟΟ 


Ἡγτμυβ ΧΙ]. 


ΒΕΝΕΌΙΟΑΤ 


ΒΕΝ 


ΒΕΝ 


1υ 


1Ὁ 


10 


18 


- 


ΕἼ ἘΒΕΧΙΤ 


ΒΙΟ ΠΟΟΥΤΥΒ 


ΒΑΙΥΤΕΜ 


ΑὮ ΒΑΟΘΙΕΝΟ 


ΙΥΒΙΝΕΑΝΡ. 


821 


ΘΑΝΆΤΟΥ 
ΙΞ“ΑΟἸΘΡΥΟΑΤΟΗΜλσεκμοοῦδ 
καυομανησῴλογοο 

ΚἈΑΙΘΚΜΘΟΟΥΠΎΡΟΟ 
ΕΡΥΟΛΧΤΟΗΜΆΟ 
ΘΕ ΣΟΜολογισθετω ζῶο 
ΤΙΧΟ 
ΟΤΙΘΙΟΤΟΝΆΑΙΩΟΝΑΤΌΕΛΧΘ 
ΟΟΛΥ ΤΟΥ 
ΕὙΧΟΓΘΙΤΕΙΤΆΑΝ ΈΘΟΙΘΕΘΚΟ 
ΜΕΝΟΙΚΝΤΌΝΘΝΤΩΝ 
Θεων 
ὙΜΝΙΤΘΙΚΑΙ ΘΕ ΣΟΜΟΆΟΓΕΙ 
σΘε 
ΟΤΙ ΘΙΟΤΙΤΑΝ ΤἈΟ ΤΟΥΌΛΔΙΟ 
ΝἈΆΟΤΟΘΑΘοολὺυ ΓΟῪ "- 
ΦΛΔΗΖΑΧΑΡΙΟΥΘΚΤΟΥ 
ΕὙΆΓΓΕΆΙΟΥ "- 


Θγλο ΓΗ ΓΟΟΙΚΟΟΘΟ ΤΟΥΊΗΛ' 


ΟΤῚ ΘΙΤΕΟΚΟΥ ΆΧΤΌΚΑΙ ΕἸΤΤΟΙ 
ΗΘ ΝΥ ΤΡΩΟΘΙΝΤῸ 
ἈΧΩΛΥ ΤΟΥ 

ΚΑΙΗΓΙΡΕΝΙΚΘΡΑΟΟΩ ΤῊ 
ΡΙΧΟΗΜινΝναν τ τοικο 
ἈΔΛΑΑΥ ΤΟΥΤΙλ Ιλ οολγ τῆ 

ΚΞἈΑΘωσθλλ ΗΟ ΕΝΔΙΆΟΤῸΟ 
ΜΑΓΟΟΤΩΝΆΓΙΩΝ 


ΤΩΝΑΠΆΘΟΝΟΟΠΡΟΦΡΗ 


ΤΟΩΟΝΑΥΓΟΥ 
ΟΟἸΤΗΡΙΆΝΘ ΣΘΧΘΡΩΝ 
ΗΜΩΝ 
'΄κς ἈΙΕΘΚΚΧΘΙΡΟΟΤΙΆΝΤΟΝ 
ΤΟΝΜΘΙΟΟΥΝΤῸΩΝ 
ΗΜΆΟ 
ΠΟΙΗΟΙΘΑΘΟΟΜΘΤΆΤΟΩ, 
ΤΡΟΝΗΜΟΝ 
ΚΞ“οαΙ'ΜΝΗΟΘΗΝΆΙΔΙΆΘΗ 
ΙΚΗΟἈΧΓΙΆΟΛΥ ΤΟΥ 
ΟΡΚΟΝΟΝΩΟΜΟΟΘΘΝΠΡΟΟ 
ἈΕΒΡΑΆΜ' ΤΟΝΤΡΑΗ Μ. 


Ἡγιμπυβ ΧΠ]Ι. 


10 


10 


10 


15 


20 
ΠΙΥΜΙΝΑΒΕ 


ΤΟΥΔΟΥΝΆΙΗΜΙΝΆΦΟ 
Κωσεκχειροστῶν 6 
ΧΘΡΩΟΝηΗΜμΜώνρΡυΥ 
σΘΕΝΤΆΟΘ 

ἈΧΤΡΟΥΕΙΝΑΥ ΓΏΘΝΟΟΙ 
ΟΤΉῊΤΙΚΑΙΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗ 

ΘΝΝΏΤΠΙΟ ΝΑ ΓΟΥΤΙΆΟΧΟ 
ΤἈΘΗΜΕΡΆΘΗΜΩΝ 
ΚἈΑΙΟΥΤΙΆΙΙΟΝΤΙΡΟΦΗΤΉΟ 
ὙΙΟΤΟΥΚΧΑΗΘΗΘΗ 
ΤΙΡΟΙΤΤΟΡΘΥΘΗΓΆΡΠΡΟΠΡΟ 
ΟΩΤΙ ΟΥ̓ΚΥΕΤΟΙΜΆΟΛΙ 
ΟἈΟΥΟΔΛΔΥ ΤΟΥ 
ΤΟΥΔΟΥΝΆΑΙΓΝΟΙ ΝΟ 
ΤῊρΡΙΧΟ ΤΟ λλ λυ ΓΟΥ 
εναφεοθιαμαρτιωνημῶ, 

ΟΧΟΙΠΆἈΓΧΝΆΑΕΧΘΟΥΟΘΥ 
ΗΜΩΝ 

ΕΝΟΙΟΘΤΙΘΟΚΟΥΆΓΓΟΗΜΆΟ 
ἈΝΑ ΓΤΤΟΧΗΕΞΥΝ ΟΥῸ 

ΘΑ νλ ΤΟΙΟΘ ΝΟΚΟΤῚ 
ΚἈΑΙΟΚΙΆΑΘΑΝΑΆΑΤΌΟΥΚΑΆ 
ΘΗΜΘΝΟΙΟ 

ΤΟΥΚΑ ΤΕΥΘΥΝΆΑΙΓΟΥῸ 
πολλοημῳωνθϑιοολοὸ 
ΕΙΡΗΝΗΟ" 

ΕΥ̓ΧΗΟΥΜΕΩΝΟΟΘΘΚΤΟΥ 

ΘΕὙἈΓΓΕΧΙΟΥ 


ΙΑ. 
χννο βιματ] ΦΥΝΑΙΤΟΧΥΕΙσ ΤΟΝ ουλὸ 


ΟΥ̓́ΙΑ ΥἹΕΙ͂Σ 


ΟΝΟ ΡΑΒΑΞΘΤῚ 


ΥΜῈΝ ΑΚ ΒΕ 


ΟΟΥΔΕΟΠΟΤᾺΆ 
ΚἈΓΆΑΓΓΟΡΗΜΆΟΘΟΥΘΝΘΙ 
ΡΗΝΗ 
ΟΤ Δ ΟΝΟΙΟΦθλλμοΟΙΝ 
ΤΟΟΩΤΉΗΡΙΟΝΟΟΥ 
ΟΗΤΟΙΜΔΑΟΛΧΟΚΑΤΆΠΡΟΟΩ 
ΤΟΝΤΤΆΑΝΤ ΟΟΤΟΥΛΧΆΟΥ 
(ΟΟΘΙΟΆΤΤΟΙΚΆΑΛΧΥΥΙΝ 
εθνῶν 
ΚΟ λόοξΣΑ ΝἈΆΧΟΥΟΟΥΊΗᾺΣ - 


Ἡγτμιβ ΧΠῚ. Ἡτγπιπυς ΧΙΠ]. 


ΥΤ ΒΙΝῈ 


ΙΝ ΒΟΙΤΑΤΕ 


ΕΤ ΤΥ ΡΡΥΕΕ 


ΑὉ ΠΑΝΌΑΜ 


ΡΕΒ γιβῦ 


10 


ὙΜΝΟΟσΘΩΘΙΝΟΟ- 
ΔΝ τ λα νΥγιστοιοθῶκαι 
ΕἸΤΙΓΗΘΟΘΙΡΗΝΗ: ΕΝΆΝΟΙΟ 
ΘΕὙΔΟΙΚΙΆ ΔΙΝΟΥΜΕΝΟΘ: 
ΕὙΧΟΓΟΥΜΕΝΟΘΙΠΤΡΟΟΚΥ 
ΜΟΥΜΕΝΟΟΙ-Ἀ ΟΞΟΛΟΙΓΟΥ] 
ΜΕΝΟΘ-ΘΥΧΆΑΡΙΟ ΤΟΥ 
ΜΘΕΘΝΟΟΙ. ΙΑ ΤΉΝΜΕΓΆ 
ἈΗΝΟΟΥΔΟΞΆᾺΝ ΚΘΕΆΧΟΙ 
ἈΘΥ-ΕἸΤΟΥΡΆΝΙΘ: ΘΕΕΙ͂ΤΕΡ 
ΠᾺΝΤΟΙΚΡΑ ΤΩΡ ΚΕΟΥΤΘ 
ΜΟΝΟΓΕΝΗΙΥΧΕΙΚΑΙΆΓΙ 
ΟΝΤΙΝΆΑΠΚΕΟΘΟ: ΟΆΜΝΟΟΘ 
ΤΟΥΘῪΥ: ΟΥ̓ΟΤΟΎΤΙΡΟ:Ο 
ΡΙΟΝΤ ἈΟΆΑΜΑΡΤΙΆΟ ΓΟΥ 
[ΚΟΟΜΟΥ]ΕΘΆΘΗΘΟΘΟΝΗΜΆΟΘ 
[ΡΟΝ ΓἈ]ΟΑΜΑΆΡΤΊΙΆΟ 


--. -- - -- -- - - - --- ΑΔ. 


ΤΡ ΟΘΆΧΘΗΟΘΟΟΝΗΜΆΑΆΟ: ΟΤῚ 1 
ΟὙΕΙΜΟΝΟΟΆΧΓΙΟΟ ΟΥΘΙΙΜΟ 
ΝΟ ΙΚΟΙΟΧΟΕΙΟΛΟ ΣἈΝΙΘῪ]) 
ΠΡΟΆΜΗΝ᾿ΙΚἈΑΘΘΙΚΆΟΤΗ. 
ΗἩΜΕΡΑΝΘΥΧλΟΓΗςσώ σεις δ 
[ἈΠΝΘΟΩΟ ΤΟΟΝΟΜΆΟΟΥΘΙΟ 
ΤΟΝΆΙΩΟΝΆΚΆΑΙΘΙΟΤΟΝΑΆΙ 
ΟΝΑΆΑ ΡΟΥΛΔΙΩΟΝΟΟ:ΚΑΤΆ. 
ΣΙΩΘΟΝΙΚΘΙΔΙ ΤΉΝΗΜΕΘ 
ΡἈΆΝΊΤΑΥΤΗΝΆΑΝΆΑΆΜΑΆΡΤΗ 10 
ΤΟΥΟΦΥΧΆΧΘΗΝΆΙΗΜΆΘ 
ΕὙΧΟΓΗΤΟΟΘΙΚΕΟΘΟΤῸΣ) 
ΤΠΡΟΝΗΜΟΩΟΝΚΆΑΙΆΙΝΕΤΟ,. 
ΚοΟΛΟΘ ΛΟ ἈΟΜΟΘΝΟΝΤΟ 
ΟΝΟΜΑΆᾺΟΟΥΘΙΟΤΟΥΌΟΆΙΩ 1δ 
ΜΧΆΟΧΜΜΗΝ:Ξ[ΘΥΧΟΓΊΗ 
ΤΓΟΙί[ΠΓΘΙΙΚΘ..Ὰ. ; 55» 5»»»η» 


Ηγιμυβ τ᾿παιυ 1 Π08. 


Ὠἰο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


λανηλκααθεολοτιὦῶνος ἑ 


Ιζωηνιαν ΗΡΟΙΚΩΟΝΘΝΕΆΧΕΥΆΧΟΩΟΝΙ" 
ΙΞΪἷᾷΙΟ0,ῸΙΊΟΝΟΜΑΛΥΤΟΩΪΟΩΣΚΟΙΜ᾽ ΚΑΙΘΆΛΧΕΕ. 
ΓΥΝΆΑΒΙΚΧΛΗΟΝΟΜΑΆΑΟΟΥΟΆΝΝΑΆ.: ΘΥΓΆΤΗΡ 
χϑακιουκαληοφολρακλφοεου 
ΜΕΝΗΤῸΟΝΚΝ᾽ ΚἈΙΟΙΓΟΝΘΙΟΛΥΤΗΟΘΟ 
δΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΘ ΙΔ ΑΣΑΝΤΉΝΘΥΓΑΆ ΓΕ 

. ΡΑΔΥΤΩΟΝΚΆΑ ΤΑ ΤΟΝΝΟΜΟΝΜΟΩΎΌΟΗ, 

Ιζ αιην λα Μ πλουοιοσοοφολρλ' 
ΙΞ“Ξα»Σ'ΟΗ ΝΥ ΤΟῚΙΤΑΆΡΑ Δ ΘΙΟΟΟΓΙ ΤΊΝΙ 

ΤΟ ΟΙΚΟΩΛΥ ΓΟΥ ΑΑΙΙΤΡΟΟΛΧΥ ΓΟΝΟΎΝΗ 
ΓΟΝΤῸΟΜΟΥ Δ ΑΙΟΙΔ ΙΑ ΓΟΘΙΝΆΙΧΥ ΤΟΝ 
ΕΝΑΟΣΟΤΕΡΟΝΙΤΆΑΝΤΟΟΝ᾽ ΚἈΙΆΤΙΘ 
ΔΕΙΧΘΗΟΆΧΝΑΥΟΠΡΘΟΕΑΥΤΈΕΡΟΙΕΚΤΟΥ 
ἈΧΟΥΚΡΙΤΆΙΒΝ ΤΟ ΘΝΙΔΥ ΤΟ ΘιΙΚθινΝω: 
ΤἸΤΒΡΙΟΝΘᾺΆΛΧΛΧΗΟΘΘΙΝΝΟΔ ΘΟΙΤΟΤΉΟ.ΟΤῚ 
ΘΣΗΧΘΘΝΆᾺΆΝΟΜΙΆΑΘΙΚΚΆΚΥΧΟΝΟΟ 
ΕΚ ΡΕΟΕΥ ΤΕΡΟΝ Κρ ΤΟ Ν ΟΙΘλῸ 
ΙΞΟΥ̓ΝΚΥΚΕΡΝΆΝΤΟΝ ἈΆΧΟΝ᾿ ΟΥ̓́ΤΟΙ 
ΤΡβοΟσθικδέΓΕΡΟΥΝ. ΘΝΤΉΟΙΙΚΙἊΆΤΟΟΑ. 
ΙΞΘΙΜ᾿ ΚΑΙΗΡΧΟΝ ΤΟΤΠΡΟΟΛΥ ΓΟΥΌΤΤΆ. 

. ΤΘΟΟΙΚΡΙΝΟΜΘΝΟΙ᾿ ΙΚἈΙΘΓΕΝΕΤῸ 
ΜΙΚΧΑΑΙΤΕΤΡΕΧΘΝΟΆΆΟΟΜΘΟΟΝΗΜΘ 
ΡἈΑΟΘΙΟΒΘΠΟΡΘΥΘ ΤΟΟΟΥΟΆΧΝΝΝΆΜΙΚΑΙΤΤΕ 
ΡΙΕ ΤΑ ΓΘΙΘΝΤΟΙΠΆΑΡΑ.ΘΙΟΟ ΤΟΥᾺΝ 
ἈΡΟΟΛΧΛΥΤΗΟ ΚἈΙΘΘΕΩΡΟΥΝΑΥ ΤῊΝ 
ΟἸΔΑΥΟΤΙΤΡΕΟΒΥ ΤΈΡΟΙ.ΚἈΘΗΜΘΡΆΝΘΙΟ 
ΠΟΡΘΥΟΜΕΝΗΝΙΚΑΙΤΙΘΡΙΤΑ ΓΓΟΥΌΆΧΝ' 
ΚΑΟΑΘΓΕΝΟΝΤ ΟΕΝΕΙΠΙΘΥΜΙΆΛΎΥ ΤΉ 

ἸΚαιλίεοτρ εὐλντονθλυτώννοῦύ. 


φῦ ΑΝ. 1--- 9. 


10 


28 


10 


20 


29 


κυασακλθιν Ν ΤΟοΥυσοφϑᾶλμοσο, 
ΧΥΓΤΩΟΝΤΟΥΜΗΒΔἈΆΕΙΤΕΙΝΕΘΙΟ ΤΟΝΟΥΡΑᾺ 
ΜΟΝ-ΜΗΔΘΜΝΗΜΟΝΘΥΘΙΝΚΡΙΜΑΆ. 
των κυ Ν ΚΑΟΑΙΗΘΆΝΆΜΦΟΤΕ 
ΡΟΙΚΑΤΆΝΘΝΥΓΜΕΝΟΙΠΕΡΙΔΥ ΤῊΝ 
ΚΑΙΟΥΚΑΙΤΗΓΓΕΧΆΟΝΆΑΛΧΔΧΗΛΟΙΟΤῊ 
ΟΛΔΥΝΗΝΑΝΥΓΩΝΟΤΙΗΟΧΥΝΟΝΤῸ 
ἈΠΑᾺΓΓΘΙΆΧΙ ΤῊ ΝΕΙΤΙΘΥΜΙΆΝΔΥ ΤΩΣ 
ΟΤΙΗΘΕΧΟΝΟΥΓΓΕΝΘΟΘΆΙΛΥ ΤῊ ΚΆἈΙ 
ΠΆᾺΡΕΤΗΡΟΥΟΧΝΦΙΧΟΤΙΜΩΟΚΆΘΗ 
“ ΜΕΡΆΝΟΡΆΝΑΥ ΤΗΝ ΚἈΙΕΙΤΤΕΝΕΤῈ 
Ροστω Τερωπορουθωμανλη 
ΕἸΟσΟΙΚΟΝΟΤΙΆΧΡΙΟ ΤΟΥΩΡΑΕΟΤΊΝ: 
ὉΕΣΘΑΘΟΝΤΕΟΔΙΕΧΩΡΙΟΘΗΟΆΝΑΆΤΙΆΛΣ, 
ἈΗΧΩΝ᾿ ΚΙΆΝΑΆΚΑΜΥΆΝΤΘΟΗΣ 
ΘΟΝΘΙΤΙ ΤΟΥ ΓΟ ΚΑΙΆΝΕ ΤΓἌΖΟΝΤΕΟ 
ἈΧΧΗΧΛΟΥΟΤΗΝΑΙΤΙΆΝΩΟΜΟἝΟΛΟΓῊ 
᾿ς ΟἈΝΤΉΝΘΟΘΠΙΘΥΜΙΆΝΑΥ ΤΟΝ: 
ΙζὐτοτεκοιΝ ΟΥ̓ ΝΕΤἈΣΑΝΤΌΚΑΙΡΟ. 
. ΟΤΘΔΥΝΗΟΟΝΤΆΙΛΑΥ ΓΗΝΘΥΡΘΙΝΜΟΝΗ, 
Ιζἐγε ΝΕ ΤΟαΝ Τὼ ΠΆΡΑΤΉΡΘΙΝΑΥ 
“ΓΟΥΘΗΜΘΡΑΝΘΥΘΕΤΌΝ. ΘΙ οηΆΘΕΝ. 
ΠΟΤΕΚΑΘΩΟΘΧΘΘΟΚΑΙΤΡΙΤΉΝΗΜΕ 
ΡἈΝΜΕΤΆἈΛΥΟΚΟΡΑΟΙΟΝΜΟΝΟΝ: 
ΚἈΙΕΙΤΕΘΥΜΗΟΘΕΘΝΑΧΟΥΟΧΟΘΆΑΙΘΝΤῸ 
ΠΑΡΑ λαιοΟΤΊ ΚλΥΜΑΗΝ ΚΆΙΟΥ 
ΚΗΝΟΥΔΕΙΟΘΕΚΕΙ ἹΤΆΗ ΝΟΙΔΥΌΠΡΕ 
ΟΑΥ ΤΕΡΟΙΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΙΚΑΙΤΙΆΡΑΓΗ 
. ΡΟΥΝΤΕΈΟΛΥ ΤῊΝ ᾿ΚἈΙΘΙΤΙΒΝΤΌΙΟΚο 


----α τ 


φοθ . ΠΑΝ. 9 --ῦ. 


ΡἈΟΙΟΙΟλΥ ΤΗΟΘΝΘΓΙΚΆΤΕΔΗΜΟΙΘΆΧΙΟΝ 
ΙΞΙἸΟΜΗΓΜΑ ΚΑΤ ἈΟΘΥΡΑΟΤΟΥΤΙΆΡΑ 
ΔΕΙσΟΥΚἈΘΙΟΆ ΤΕ. ΟἸΤΘΟΧΟΥΟΩΜΑΆ 
ἈΜΘΙΠΟΙΗΟΆ Ν ΚΑΘ σθιτθνκυυλστεκλθι 
ΟἈΝΤ ἈΟΘΥΡΑΟΤΟΥΤΙΆΡΑ ἈΘΙΟΟΥ ΚΆΙΘ 
ΞΗΧΘΟΝΚΑ ΓΑΓΆΟΤΠΑΆΛΧΓΙΆΟΘΥΡΆΟΘΘ 
ΝΘΓΚΑΙΓΑΠΡΟΟΤΕΤΆΓΜΕΝΑΆΛΔΛΥ ΓΆΙΟ' 
ΚΑΙΟΥΚΙΔΟΝΤΤΟΥ̓ΟΠΡΘΟΕΥ ΤΕΡΟΥΟΟΤῚ 
ΗΟΧΝΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΙ᾿ ΚἈΑΙΒΘΓΕΝΕΤῸ 
ΟΘΣΗΛΧΛΘΟΝΤΆΚΟΡΑΟΙΑ.: ΚΑΙΆΝΘΟΤΉ.: 
ΟἈΝΟΙΔΥΌΠΡΘΟΚΑΥ ΤΕΡΟΙ ΚΘ παρα 
ΜΟΝΔΥ ΓΗΚἈΑΙΘΙΠΟΝΊ Δ ΟΥΆΧΙΘΥΡΆΑΙ 

ΤΟΥΠΙΆΡΑ ΘΙ ΟσΟΥ κε και ΝΤΆΡΌΙΟΥ 
ἈΘΙΟΘΕΩΡΘΙΗΜΑΟ ΚἈΑΙΕΝΕΠΙΘΥΜΙΆ. 
ΟΟΥ̓ΒΟΜΕΟΝ᾿ ΔΙΟΟΥΝΚΑ ΓΤ ἈΘΟΥΉΜΙΝ 
ΚΑΟΓΕΝΟΥΜΕΘΗΜΟΩΝ᾿΄ ΘΙΆΒΜΗΓΕ 
ΚΑΤᾺΜΑΡΤΥΡΗΘΟΜΕΘΝΟΟΥΟΤΊΗΝ 
ΜΕΤ ἈΟΟΥΝΕΑΝΙΟΚΟΟΚΆΑΙΔΙΆ ΤΟΥ ΤῸ 

.ς ΘΕΣἈΑΠΕΘΟΤΘΙΆΑΧΛΟΤΆᾺΚΟΡΧΑΟΙΆΆΠΟΟΟΥ 

Ιζ ὐλνΝ ΕΟ ΤΕ ΝΑ ΣΕ ΝΟΟΥΟΆΝΝΆΚΛΑΙΕΙ 

ΤΠΘΝΟΤΕ ΝΑΜΟΙΠΙ͵ΙΑΆΝΤΌΘΕΟΝ᾽ ΘΆΝΤΕΓᾺΡ 

ΤΟΥ ΤΟΠΡΑΞΩΘΑΝΑΆ Τ᾽ ΟΟΜΟΙΘΟΤΙΝ. 
ΘἈΝΤΈΜΗΠΡΑΞΩΟΥΚΕΚΦΘΥΞΟΜΑΙ 

ΤἈΟΧΘΕΘΙΡΑΟΥΜΟΩΟΝ ΡΘΤΟΝ ΜΟΙΘΟΤῚ. 

ΜΗΤΙΡΑΞΆΑΟΆΧΝΕΜΙΠΘΟΘΙΝΘΙΟΤΤΆΟΧΘΕΙ 
ΡἈΟΥΜΩΝΗΆΧΜΑΆΡΤΕΙΝΜΘΕΝΟΩΠ,Ι 
ΟΝΚΥΚΑΙΆΝΘΕΟΗΘΘΝΦΏΌΝΗΜΘ 
ΓΆΛΗΟΟΥΟΆΝΝΑ ἈΝΘΕΟΗΟΘΆΝΙΆΘΙΚΆΙΟΙ 

ΔΥΟΠΡΘΟΕΥ ΓΕΡΟΙΚΑΤΕΝΑΝ.ΤΙΛΥ ΤΗῊΟ 


ΦΦ7 ὉΑΝ. 11--- 94. 


φοκ 


10 


18 


2 


10 


20 


ΚΑ ΡΑΜΩΝΟΘΙΟΗΝΟΙΞΕΝΤ ἈΟΘΥ 
ΡΟ ΤοΟΥΠΙΆΡΑ αι σΟοΥ ΘΔ ΘΗ ΚΟΥΌΟΆΝ 
ΤΗῊΗΝΚΡΑΥΓΗΝΕΝΤῸΠαρΡαλοιοω 
ΟΙΘΙΞ.ΤΗΟΘΟΙ ΚΙ ΘΙ σΘ ΠΗ ΗσΆΝ υλ.. 
“ΓΗΟΙΤΆΛΓΙΆΟΘΥΡΆΟΙΔΛΘΙΝΤΟΟΥΜΕΒΘ 
ΚΗΚΟΟΛΥ ΤῊ Ἡ ΝΙΚᾺ Δ ΕΘΙΤΤΆΝΟΙΤΙΡΕ 
ΟΚΥΤΕΈΡΟΙΤΟΥΟΧΛΟΓΟΥΟΛΔΥ ΓΩΟΝΙΚΑΤῊ 
ΟΧΥΝΘΗΘΆΧΝΟΙΔΟΥΧΟΙΟΦΟΔΡΆΟΤῚ 
ΤΩΤΙΟΤΕΟΥΚΕΡΡΘΘΗΧΟΓΟΟΤΌΙΟΥ ΤῸς 
ΠΕΡΙΟΟΥΟΆΝΝΑΆΟ ΚἈΙΕΓΕΝΕΤΌΤΉΗΉΕΘΙΠΥ 


ΙΟΝΩΟΟΥΝΗΆΧΘΘΝΟἈΛΧΆΟΟΠΡΟΌΤΟΝΑΆΝ 
᾿ἈΡΑΛΥ ΓΗΟΪΩΟΛΔΙΚΘΙΜ᾽ ΗΧΘΟΝΟΙΔΥΌΤΙΡΕ 


ΟΒΥ ΓΕΡΟΙΤΙΤΑΗΡΕΙΟΤΗΉΗΘΟΆΝΟΜΟΥΘΝΝΟΙ 
ἈΟΚΑΙΓΆΟΘΟΟΥΟΆΧΛΝΝΑΟ ΓΟΥΘΑΝΑΆΤΤὩΩΟΆΙ 
ΧΥ ΤΗΝ ΚΑΙΘΙ ΠἈΑΝΕΘΜΊΠΡβΟΟΘΕΝΤΟΥ,ΆΑΣ.. 
ΟΥ̓ἈΠΟΟΤΕΙΧΑΓΓΕΘΙΤΙΟΟΥΟΆΝΝΆΝΘΥ 
ΓΑ ΓΕΡΑΧΘΆΧΙΚΙΟΥΗΘΟΤΙΝΓΥΝΗΪΟΆ.. 

Ι(«(ΕΙ Μ΄ (δι λελπεςσγειλλν κηλθε 


᾿ΑΥ̓ΤΗΚΆΑΙΟΙΓΟΝΕΘΙΟΛΥ ΓΗΟΙΚΑΟ ΤἈΓΓΕ 


ΚΝΆΛΥ ΓΗΟ ΚἈΑΙΤΤΑΝ ΤΕΘΟΙΟΥΓΓΕΝΕΙΟ 
ΧΥΓΓΗΟ ΗΕ ΟΟΥΟΧΝΝΑΗΝΤΡΥΦΕΘΡᾺ 


σφοάλραλκλι ΞΪοΑΛΔΗΤῸΣΕΙ Δ ΕΙ ΟἸΔΕΠᾺΑᾺ 


ῬΑΝοΜμοιεκελευοανα Ποκαλύφϑη. 
ΝΜΆΙΔΥ ΤΉΝ ἩΝΓΆΡΙΤΕΡΙΚΕΚΆΛΥΜ 
ΜΕΝΗΌΤΙΘΟΘΜΠΙΧΗΟσΘΩΟΙΝΤΟΥ 
καλλουολυΥτηΗσ εκλλιονλ ΘοιπΆρν 
ΓΗΟΚΑΙΙΆΝΤΕΟΘΟΙΘΙΔΟΤΕΟΛΥ ΤΉΝ: 


Ἀν ο τα Ν ΓΕΟΔ ΘΟ ΟΠΡΕΟΑΥ ΤῈ ΡΟΙΕΝ 


ΜΕΟΦΟ ΤΟΥ ΧἈΧΟΥΘΘΗΙΚΑΝ ΤΤΆΟΧΟΘΙΡΆΑΟΣΧΥ 


ΦΦ28 ὍΑΝ. 95 --- 34. 


.ς ΤΩΝΕΠΙΤΗΝΚΕΦΑΆΛΧΗΝΔΥΤΉΟ 
ἈΘΚΑΔΙΟΥΟΧΛἈΆΝΘΕΧΛΕΥΕΝΘΙΟΤΌΝΟΥ 
ΡἈΆΝΟΝ᾿ ΟΤΙΗΝΗΚΑΡΔΙΆΧΛΔΥ ΤΉΟΤΙΘ 
ΤΤΟΙΘΥΪΆ ΘΙΤΙ τω Κῶ "ΠΆΝΘ 

᾿ΟΙΠΡΕΟΕΥ ΤΕΡΟΙΤΙΕΡΙΤΤΑΓΟΥΝΤΤΩΝ 
ΗΜΩΟΝΟΝΤῸΙΑΡΑΔΛΕΘΙΟΟΜΟΝΟΝ 
ΘΙΟΗΆΘΟΝΑΥ ΓΗΜΘΟΤΑΛΥΟΊΤΑΙ Δ οικως 
ΚΑΟΛΙΤΘΚΑΘΙΟΘΝ Τ ἈΟΘΥΡΑΟΤΟΥΤΙΆΡΑ Δ: 
ΚΑΟΛΤΤΘΧΥΘΘΝΤΆΑΟΤΙΑ ΙΔ ΟΚΆΑΟΊΚΗΣ 
ΘΕΝΠΡΟΟΔΥ ΓΤΗΝΝΘΑΝΙΟΚΘΟΟΘΗΝΚΘ 
ΙΞΡΥΜΜΕΝΟΟ ΚἈΑΙΆΝΘΙΤΘΟΘΝΜΟΤΆΥ 
ΤΗΟΘΟΉΗΜΘΙΟΛΔΘΟΝΤ ΘΟΘΝΤΗΓΩΜΝΙΆ 
"“ ΤΟΥΠΙΆΡΑΛΘΙΟΟΥΙΔΟΝ ΤΘΟΤΉΝΑΝΟΜΙ. 
ἈΝΘΙΤΘΑΡΑΜΟΜΕΝΕΘΙΤΔΥ ΓΟΥΟΈΘΚΘΕΙ ΣΥΘΟΑΨΕ 
ΜΟΥΜΕΝΟΥΚΗΛΔΥΝΗΘΗΜΕΟΝΘγΙςΑΆ λύτοῦς: 
ΤΕΙΟΓΕΝΘΟΘΑΙΔΙΧΓΟΙΟΧΥΘΙΝΑΥ ΤῸΝ 
ὙΤῈ.ΡΗΜΆΟΙΚΑΙΆΝΟΙΣΑ ΝΤΑΤΆΟΘΥΡΑΟΘ 
ΘΙΚΙΤΘΤΙΗΔΗΚΟΝΆΥ ΤΑΥ ΓΗΟΔ αλλ. 
ΕΟΜΘΝΟΙΘΠΗΡΩΟ ΤΩ ΜΘΝΤΊΘΟΗΝΟΝΘ 
᾿ἈΝΙΟΚΟΟΚΑΙΟΥΚΗΘΘΧΗΟΘΘΝΑΤΙΆΓΓΕΙ 
ςς ἈΆΣΧΙΗΜΙΝ᾽ ΤΑΥΓΑΜΑΡΤΎΡΟΥΜΕΘΟΝ, 
᾿Ἰζλεπι ΟσΤΘΥΟΘΝΑΥ ΓΟΙΟΗΟΥΝΆΓΩΓΗ 
ΟΙΕΡΙΡΘΟΚΥ ΓΕΡΟΙΟσ ΤΟΥἈΟΥ ΚΑΙ ρΙΓΆΟ 
ΚἈΑΙΚΑΓΓΕΙΚΡΙΝΆΝΑΥ ΓΗΝΆΙΤΟΘΆΝΕΙΝ: 
ΝΕΚΟΗΟΘΝΑΘΦΩΟΝΗΜΘΓΆΛΧΗΟΘΟΥΌΚΣ. 
ΜΑΙΚΑΙΘΙΤΤΘΝ ΟΘΟΟΛΙΩΟΝΙΟΟΘΟΤῸΝ 
ΙΞΞΡΥΤΓΓΩΟΝΓΝΟΛΟΤΗῊΗΟΘΟΘΙΔ ΩΣ ΤΆΤΙΑΆ. 
ΤΆἈΠΡΙΝΓΕΝ οθω λΥ ΤΩ ΝΟΥ ΘΙ ΠΟΤᾺ 


ΟἈΙΟΤΙΥΘΥΔΗΜΟΥΚΑΓΤΕΜΑΡΤΎΡΗΟΚ: 9 


φ4Φ 99 ὍΑΝ. 84--- 48. 


10 


«Ι. 
ΤΟ 


15 


.-----τὸ 


20 


29 


’ 


ΚΑΤΕΜΆᾺΡ 
ΤΎΡΗΓΆΝ 
ΚἈΑΠᾺ ΟΥΔΙΤΟΘΝΗΟΚΟΩΟΜΗΠΟΙΗΟΆΟΣ. 
ΜΗΔΛΕΝΩΝΟΥ ΤΟΪΕΙΠΟΝΗ ΡΕΥΘΆΝΤΟ 
ΚἈΑΤΈΜΟΥ ΚἈΙΘΙΟΗΚΟΥΟΘΘΝΚΟΤΉΟΘ 
ΟΝΗΟΛΥ ΓΗΟ ΚΑΙΆΤΤΑΆΓΟΜΘΝΗΘΟ 
ΧΥΓΗΟΆΛΤΙΙΟΆΘΟΘΑΙΘΞΗΓΘΙΡΕΝΟΘΟ 
ΤΟΙΙΝΆΑΓ ΓΟΆΓΙΟΝΤΙΆΙ Δ ἈΡΙΟΥΝΘΩ ΤΕ 


ΡΟΥΩΣΟΝ ΟΜΆΔΑΆΝ ΠΝ ΕΙΒΘΙ εν 


φωνημεγαληϊκλιθιανίκαθλροο 


ΕΓΩΛΧΠΙΠΟΤΟΥΧΙΜΑ ΓΟΟΤΑΥ ΤΗῊΟ- 
ΠΘΟΤΡΟΥ ΝΘ ΠΆΘΟΆἈΟΟΠΡοολΥ 
ΤῸΝΚΆΑΙΕΙΤΑΝ. ΤΙΟΟΧΟΓΟΟΘΟΥ ΤΟΟΘΟΝΟΥ͂. 
κελλληκλς ()λεοτασον μθοώλυ Τα: 
“ΘΕ ΝΟΥ ΤΩΟΜΩωρβοιοΝ]ομΉλ οὐ 
ΚἈΝΆᾺΚΡΙΝΆΝΤΕΟ. ΟΥ̓ ΘΟΆΘοθπιγηδ 
ΤΕΘΚΑΤΕΚΡΙΝΑΤ ΕΘΥΓΆΧΤΘΡΑΙΗΧΓΆΝΑ 
ΟΤΡΕΥ ἈΤΘΔΗΘΙΟΤΟΚΡΙΤΗΡΙΟΝΥΕΥ 
ΔΗΓΆΧΡΟΥΤΟΙΚΑΤΕΜΑΡΤΎΡΗΟΆΝΔΥ ΤΗῊς 
ἈΆΝΘΟΤΡΕΥ ΘΝολΆ ΟΟ ΜΘΤΆΟΠΟΥΔΗΟ 
ἈΜΘΙΤΆΝΑΥ ΤΩ ΟΙΠΡΕΟΕΥΤΈΕΈΡΟΙΔΘΥΡΟ 
Κα ΚΆΘ ΟΝ ΜΜεοωημωώνκαλιᾳ 
ΠΆΓΓΕΙΧΟΝΗΜΙΝΟΤΊΟΘΟΙΘΔΟΟΚΕΝ 
ΟΘΟΤΟΙΠΘΟΒΥΤΕΡΙΟΝ᾽ ΚΙΘΙΠΕΝΤΗΤΡΟΟ 
λΥ ΓΟΥΟΔΑΝΙΗλ ΔΙΆΧΩΡρΙΟΧΤ ΘΑΥ Τοὺς 
ἈΠΆΧΧΗΧΩΝΜΑΚΡΑΝΙΚΑΙΆΝΆΚΡΙΝΩ 
λΥΤΟΥΟ ὡσΔ ΘΑ ΕΧΩΡΙΟΘΗΟΘΆΝΘΙΟΆΔΤΙΟ 
ΤΟΥΕΝΟΟΘΘΚΑΧΛΘΟΘΝΤΟΝΘΝΑΛΔΥΤΟΩΝ 
ΚἈΘΙΤΘ ΝΠΡΟΟΧΥ ΤΟΝ θλλὼ 
Μμενθημερωνκακῳωνῆκλοινλαιν. δ 
ΜΑΡΤΙΧΙΟΘΟΥ ἈΘΕΘΙΤΟΙΕΙΟ ΤΟΙΠΙΡΟΤΈΡΟΝ 


480 ΑΝ. 48---δ9, 


ΚΡΙΝΩΝκρισθιολλ κΟΥ̓ΟΚΑΙ ΤΟΥῸ 
ΜΕΝΑΘΟΩΟΥΟΙΚΑΤΆΚΡΙΝ ΝΑ πολ. 
ἈΕΤΟΥΟΔΙΤΙΟΥΟἈΕΓΟΝΤΟΟΤΟΥκΥλθῳ. 
ΟΝΚΑΙΔΙΚΑΙΟΝΟΥΚΑΠΟΚΤΈΝΘΙΟΝΥΝ 
ΟὙΥΝΤΆΥ ΤΗΝΕΙΠΕΡΙΔ ΘΟΘΙΤΙΟΝ ΎΤΙΟ 
ΤΊ ΕΝ ΡΟΝΙ Δ ΘΟλΥ ΓΟΥΘΟΟΜΙΧΟΥΝΤΆΟΘ 
ἈΛΧΛΧΗΆΧΟΙΟ ΟἈΔΘΕΙΠΕΝ ΎΥΤΙΟΟΧΙΝΟΝ. 
Εἰπεναλϑδλλνιηλόβϑθω σαγϑθγοω 
ΘΙΟΤΗΝΟΘλΥ ΓΟΥΘΘΆΧΗΝΜΕΝΘΙ 
ΓΆΡΟΆΧΓΓΘΧΟΟ ΤΟΥΘΥ ἈΚ Ν ΦΆΟΙΝ 
ΤΤΆΡΑ ΓΟΥΘΥΟΧΙΟΙ ΘΕ ΜΘΟΟΝ: 
ἸΚαιμδτλαστηολολυ ΤΟΝ εκΚαλ ΕΥ̓ ῈΝ 
ΠΡΟΟΆΧΓΆΓΕΘΙΝΤΟΝΘΤΈΡΟΝΙΚΆΙΕΙΤΤΕΝ 
λΥ ΓΟ ΟΤΤΒΕΡΜΑΧΑΝΑΆΑΧΝΙΚΑΑΟΙΟΥΧΊΟΥΔΑ. 
ΤΟΙΚΆΑΆΧΟΟΘΘΞΗΙΤΆΓἨΘΘΝΟΘΙΚΆΙΗΘΙΤΙ 
ΘΥΜιΆΔΙΘΟΤΡΟΥΘΝΤΉΝΚΑΡΔΙΑΆΝ 
ΟΟΥ̓ΟΥ̓ΤΩΟΓΆΡΕΙΤΟΙΘΙ ΤΕΘΥΓΆΤΡΆΑΟΙΝ 
ΙΗ ΚἈΑΚΘΙΝΙ ΦΟΚΟΥΜΟΝΆΙΩΜιΙ 
ἈΟΥΝΥΜΙΜΆΛΑΧΟΥΘΥΓΆΑΤΉΗΡΙΟΥΔΑΥ 
ΓΙΒΜΘΙΝΒΘΝΤΗΝΆΝΟΜΙΆΝΥΜΩΝ: 
ΝΥΝΜΟΥΝΆΘΓΘΜΟΙΡΥΤΟΤΊΆΒΝΆΡΟΝ 
.ς ΚἈΤΕλλεθολΥ ΓΟΥΟΟΜΙΧΟΥΝΤΤΆΟ-.,.͵. ἀλληλοιθ 
(λθειΠΕΝΥΤΙΟΡΙΝΟΝ, ΘἸΙΠΕΝΑ 8 
λυ Γω ἈΝΙΗΧῸ καιοβλνὰ νὰ ἡόρᾳ ΚΆΙ 
ΟΥ̓ΘΙΟΤΉΝΟΘΑΥ ΓΟΥΚΕΦΆΑΧΗΝ ΜΕΝΘΙ 
ΓΆΡΟΆΧΓΓΕΧΟΟΤΟΥΘΥΤΗΉΗΝρομφΦλαικχ. 
ΘΧΩ ΝΙΠρΡΙΟΑΙσΘ ΜΘΟΟΝΟΙΟΟΕΞΟᾺΘ 
Θρευοηυμᾶλςσ και ΝΕ Εοησδνῆπλοκς 
᾿ἩΗΟΥΝΑΓΩΓΗΨΦΩΝΗΜΕΓΆΛΗ: 


4.81 ΑΝ. 88---60. 


10 


20 


10 


19 


ΚΑ ΘΥΧΟΓΗΟΧΝΤΟΝΘΝΤΟΝΟΟΣΖΟΝΡΤᾺΆ. 
ΤΟΥΟΘΆΤΙΖΟΝΤΤἌἈΟΘΙΤΑΥ ΓΟΝ᾽ 


ἸΚλιᾶν ΕΟΓΗΟΛΣΧΝΕΤΤΙΓΟΥΟΛΥΟΠΡΕΟΒΥ ΓΕ 


ΡΟΥΟ ΟΤΙΟΥΝΕΟ ΤΗΟΘΕΝΑΥ ΓΟΥΟΛΔΆΜΝΙΗΛ' 
ΘΙ ΤΟΥΟΤΟΜΑΤΌΟΛΥ ΤΩΟΝΎΥΘΥΔΟΜΑᾺΡ 
ΤΥΥΡΗΟΛΆΛΝΤΆΑΟΚΑΙΕΤΙἊΟΙΗΟΆΝΑΥΤΟΙΟ 
ΟΝΤΡΟΤΙΟΝΘΙΤΟΝΗΡΘΥΟἈΆΣΧΝ,ΤΌΟΊΙΤΟΙΗ 
ΟΟΤΟΟΥΤΆΗΟΙΟΝΙΚΑΙΤΆ ΤΟΝΝΟΜΟΝ 
ΜΟΩΟΥΟΗΙΑΙΛΙΤΕΙ ΓΕΙΝΑΝΑΥ ΓΟΥῸ᾽ 
ΚἈΑΙΘΒΘΟΦΟΘΗΛΙΜΑΛΣΧΝΑΙΓΙΟΝΕΝΤΉΗ 
ΜΕΡΆΘΚΘΙΝΗ᾽ ΧΕλικιλολθικΉΓΥ 
ΝΜΗΛΥΓΓΟΥ ΗΝΘΟΆΧΝ ΤΟΝΘΝΠΕΡΙΟΟΥ 
ΟἈΝΝΆΑΟΤΗΟΘΥΓΑΆΑΤΡΟΟΛΥ ΤΟ ΝΙΜΘΕΘΤᾺΆ. 
ΙΟΧΛΚΘΙΜΤΟΥΧΝΑΡΟΟΔΥΤΉΟ ΚΆΤΩ, 
ΟΥΓΓΕΝΟΝΙΤΆΝΤΤΤΩΟΝ.ΟΤΙΟΥΧΘΥΡΕ 
ΘΗΕΝΑΥΓΗΧΟΧΗΜΟΝΠΡΆΓΜΜΑΆ: - 


Ιζ Ἀλλ ΆΝ ΙΗΧΕΈΓΕΝΕ ΓΟΜΕΓΆΘΠΘΕΝΟΩΣΠΠΙΟ. 
ΤΟΥΧΑΟΥΛΧΙΤΟΤΉΗΘΗΜΘΡΆΟΘΚΘΙΝΗΘΟ 


382 


Ι«λΔ !ΙΞ ΕἸΤΕΙ.ΕΙΝᾺ: - -- ε: : : 5 »»κ μὙ κ - 
» ΣΦ᾽. »Ἣ» Σ»Σ»Σ ΣΦ» λἷ» », ᾧ ΡΦ.᾽Ρ:» ᾧ ἢ “- 


ΑΝ. θ0.-- θ4. 


ὀρχοιδ ἢ 


(νετειτριτωτηοσκελοιλθιλοίωλ 
κειμελοιλβῳοιου ἈΗΧΘΕΝΝΆΒΟΥ 

, Χολονοοορβελοιλθυθκαεκυλώνοσειο 
ΧΗ Μ.ΚἈΙΟἸΤΟΛΧΙΟΡΚΘΙΔΥ ΓΉΝΙΚΆΙΕ 
ἈΚ Ν ΚΟῸ ΝΧΘΙΡΙΔΥ ΓΟΥ ΤΟΌΝΙΩΣ. 
ΚΕΙΜΕἈΟΙΧΕΑΪΟΥ Δ ἈΙΚΑΙΆΙΤΟΜΘβΟῪςΣ 
ΤΩΝΟΚΘΥΩΝΟΙΚΟΥ ΓΟΥΘΥΚΆΙΗΝΕΓ 
ΚΕΝλΥ ΓἈΕΙΟΓΗΝΟΘΝΝΑΆΔΛΡΟΙΚΟΥΤΟΥ 
ΘΥΔΥ ΤΟΥΚΑΓΤΑΟΚΘΥΗΘΙΟΗΝΘΓΚΟΝ ἡ 

᾿ς ΕἸΟΤΟΝΟΙΚΟΝΤΟΥΘΥΔΛΥ ΓΟΥ͂- ΘΗΘΑΎΡΟΥ 

ἸΚλιειπενοκλοιλθύολο ΦΆΑΝΘΖΤΩΣΧΡ 
ΧΙΘΥΝοΥχωλυΥ ΓΟΥΘΙΟΆΓΆΓΕΙΝΆΠΟ 
ΤΟΝΥΙΩΟΝΤΗΟΔΣΙΧΜΆΛΧΛΩΟΙΆΟΙΗΛ' 

᾿ ΚΑΛΙΟΤΟΥΟΠΘΡΜΑΓΓΟΟΤΗῊΗΟΘΒΕΔΆΟΙΆΘΙ 
ἈΟΙΚ ΠΟΤΩΟΝΦΟΡΘΟΜΜΘΙΝΝΘ 
ἈΝΙΟΚΟΥΟΟΙΟΟΥΚΕΟΤΙΝΕΝΔΑΔΥ ΓΟΙΟΜὼ 
ΜΟΟΙΚΑΙΚΑΧΟΥΟΤΉΗΟΥ ΘΙ ΚΑΙΟΥΝΙ6᾽ 

ΤἈΟΕΝΙΤΑΟΗσΟΦιλικαγινοκοι 

ΤἈΟΓΝΟΩΟΙΝΙΚΑΙΔΙΆΜΟΟΥΜΕΝΟΥῸ 

ΦΡΟΝΗΟΙΝΙΚΑΙΟΙΟΘΟΤΊ ΝΙΟΧΥΟΘΝ. 

ΧΥ ΤΟΙΟ. ΘΟΤἈΝΑΙΘΝΤΟΙΚΩΟ ΤΟῪ ἕηώωπιο 
ΕλΟΙΆ ΘΟ ΚΑ Δ ΞΑΙΔΥ ΓΟΥΌΓΡΆΜ 
ΜΑΤΑΚΑ γα σολνχαλλλίων.- 

«λιν ἜΤ ἈΣΕΝλΥ ΓΟΙΘΟΚἈΟΙΆΘΥΟ ΤΟΤΉΟΘ 
ΗΜΘΡἈΑΟΚΆΘΗΜΕΡΆΝ.ἈΤΠΟΤΉΟΘΤΡΑΆΠε 
ΖΗσΤΟΥκἈοιλ ΘΚ ΤΟΤΟΥΟΙΝΟΥ 

ΤΟΥΤΟΤΟΥΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙϑροΎ λιλυ ΤΟΥῸ 
ΘΤΉΤΡΙΆΚΑΙΜΕΤΆΤΑΥ ΓΟ ΤΉΝΆΙΕΝω. 
᾿ ΠΙΟΝΤΟΥΕκλοιλθῶσςσ ΚἈΙΕΓΕΝΕΤΌΘΝΥ 


988 ὍΑΛΝ.Ι, 1--6. 


10 


1ὃ 


20 


ΤΟΙΟΘΚ ΤΩ ΝΥΤΟΝΙΟΥ ΔΆ ΛΆΝΙΗΣ 
ΚΑΟΛΝΆΝΙΆΧΟΚΔΑΙΜΙΟΛΗΛΚΆΑΙΆΖΆΡΙΑΟ 
ΚΑΘ ΤΕΘΗΚα ΝΥ ΓΟΙΟΟἈΆΡΧΙΘΥΝΟΥ 
ΧΟΟΟΝΟΜΑΤΓΆΤΟΩΣΝΔΆΑΜΝΙΗΛΧΕΛΆΤΓΆΟΑΆΡ 
δ ΚΑΟΙΤΩΟΛΣΧΝΑΝΙΧΟΘΑΡΑΧΙΚΑΙ ΤΩΜΙ 
.ς ΟἈΗΛΜΙΟἈΑΛΧΚΑΙΤΓΩΛΖΑΡΙΆΛΕΔΕΝΆΓΟ: 
Ιζ ΙεϑετολλνιΗηλ ΘΕ ΤΙ ΤῊΝ ΚἈΑΡΔΙΆΝΑΆΝ 
ΤΟΥΘΟΘΟΥΜΗΛΔΆΙΟΓΗΘΗΒΘΝΤΉΤΡΑΠΕ 
ΖΗΤΟΥΚΑΟΙΆΘ ὦ ΟΙΚΑΙΕΝΤΤΌΣΟΙΝΟ) 
ιὺ “ΤΟΥΤΙΟΤΟΥΛΧΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΗΞΣΙΘΘΕΝΤῸΝ 
.ς ἈΡΧΙΘΥΝΟΥΧΟΝΩΟΟΥΜΗΆΛΛΑΙΟΓΉΘΗ: 
»ΗΟλωκαν ΘΟ Τονλανιηλεισθλθο 
ΚἈΑΙΘΙΟΟΙΚΤΕΙΡΜΟΝΕΘΝΟΩΤΠΟΝΤΟΥ 
ἈΡΧΙΘΥΝΟΥΧΟΥ ΚἈΙΘΙΠΕΝΟΆΡΧΙ 
"- ΕὙΝΟΥΧΟ σΤΏ Δ ἈΝΙΗΧΦΟΕΟΥΜΑΙ 
τοηβασιλεα. ΘΓΩΤΟΝΚΥΡΙΟΝΜΟΥ ΓΟΝΕΚΤΆΞΑΝ 
ΤἈΓΗΝΑΡΩΟΙΝΥΜΟΩΝΙΚΑΓΓΉΝΙΤΟ 
ΟΙΝΥΜΟΩΟΝ᾽ ΜΗΙΙΠΟΤΕΪΔΗΤΆΠΙΡΟςω 
ΠΑΥΜΟΩΝΟΚΥΘΡΩΙΙΆΑΠΑΡΑΤΆΠΙΙΑΆΙ 
20 ἈΧΡΙΧΤΓΑΟΥΝΗΣΧΙΚΑΥΜΟΩΝΚΑΙΚΑΓᾺ 
ΔΙΚΧΟΗΤΕΤΉΝΚΟΦΆΧΗΝΜΟΥ Τὼ 
ΒΆΟΙΆΘΙ ΚΑΙΘΙΠΕΝ Δ ἈΝΙΗΧΤΙΡΟΟ 
ἈΜΘΟΣΧΑΞΣΟΝΚΑ Γ ΕΟΤΗ ΟΘΝΟΆΡΧΙΘΥ 
ΜΟΥΧΟΟΘΘΙΠΠΙΔΑΆΑΝΙΗΧΚΑΙΆΝΆΝΙΑΝ 
95 ΚἈΑΙΜΙΟΧΗΛΧΚΑΙΑΆΑΖΑΡΙΆΝΤΙΘΙΡΆΟΟΝ 
ἈΗΤΟΥΟΠΆΙἈ ἈΟΟΟΥΗΜΕΘρβρλοΟλεκΆΚΑΙ 
ἈΟΤΩΟΘΑΆΝΗΜΙΝΑΆΠΟΤΌΏΝΟΠΕΡΜΑΆ 
ΤΩΟΝΤΉΟΓΗΟΚΑΙΦΆΑΓΟΜΘΘΆΚΑΙ 
ἫΝ ΥὙλΡπιομΜαθα κι ΟΦ θητΤολΝ 


384 ΡΑΝ.ῚΙ, 6-- 18. 


ΕΝΟΣΙΠΙΟΝΟΟΥ ΔΙΕΘΙΔΘΑΙΗΜΟΣΝΚΆᾺΙ 
ΘΙ ΔΘΑ ΤΟΝΠΑΆΔΑΡΙΟΝΤΟΩΝΘΟΘΙ 
ΟΝΤΟΝΤΗΝΤΡΑΙΤΟΖΑΝΤΟΥΒΆΟΙΆΘ 
ὠρσιιλικΑΘΟ ΟἈΙ ΔΗΘΠΟΙΗΘΟΝ 
ΜΕΤΆΤΟΩΟΝΠΑΙΔΙΟΝ ΟΟΥ ΚΆΙΕΙΘΗ 5 
ΚΟΥΟΘΝΆΑΥΓΟῸΝ ΚΑΙ ΕΠΘΙΡΑΟΕΘΝΑΥ ΤῸυς. 
ΗΜμϑβλολοριζλίκαι ΜΘΤΆΑΤΟΤΘΆΟΟΤΩ 
ΔΟΚΛΑΛΗΜΘΡΩΟΝΟΩΡΘΗΟΆΝΑΆΙΕΘΙΆΔΘΑΙ 
ΧΥΓΩΟΝΑΓΆΘΑΙΚΑΙΟΧΥΡΆΑΙΤΆΙΟΟἈΧΡ 
ΣΙΝΥΤΙΘΡΤΆΤΤΑΙΔ ἈΡΙΑΤΆΘΟΘΙΟΝΤΆ. 10 
. ΤΗΝΤΡΑΤΠΟΖΑΝ ΓοΟοΥἈΑοιλθῶς 
Ιζ »εγενθ Τολμελολλαδναι ΡΟΥΜΕΝΟΟΘΟ 
ΤΟΛΘΙΠΝΟΝΑΥ ΓΟΝΚΑΙ ΤΌΝΟΙΝΟ. 
ΤΟΥΤΙΟΜΑΤΟΟΛΥ ΤΟΝ ΚΑΙΕ Δι Δ ΟΥ̓ ΑΥ 
ΤΟΙΟΘΟΙΤΕΡΜΑΤΆ ΚΑΙ ΤἈΙΤΆΙΔ ἈΡΙΆΤΆΑΥ 1 
ΤἈΓΆΣΤ ΘΟσεβλ ο λωκενλΥ ΓΟΙΟΟΘΟΟΥ 
ΝΘΟΙΝΚΑΙΦΡΟΝΗΟΘΙΝΕΝΙΤΆΘΗΓΡᾺΜ 
ΜΆΤΙ ΗδοφΦ Ικ. ΚἈΑΙΔΑΝΙΗΧΟΥΝΗ 
Ι(ΕἘΝΕΝΙΤἈΑΟΗΟΡΆΑΟΘΙΙΚΚΑΙΕΝΎῪΤΙΝΙΟΙΟ 
ἈΜΜΕΤΆΑΤΟΤ ΘΆΟΟ ΤΟΝΗΜΟΡΟΝΟΩΝ 0 
ΕἸΤΤΕΝΟΞἈΟΙἈΆἈΕΥΟΘΕΙΟἈΆΧΓΆΓΕΙΝΑΥ ΤΟΎ. β 
ΘΙΟΗΓἈΆΓΕΝΟἈΑΧΡΧΙΘΥΝΟΥΧΟΟΕΝΑΆΝΤῚ 
ΟΝΝΆΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΟΟΡ ΚΑΙΘΆΆΆΗΟΘΕΝ 
ΜΘΕΟΤΆΑΥ ΓΟ ΝΟΚΆΑΟΙΆΘΥΟ ΚΑΙΟΥΧΘΥΡΘ 
ΘΗΟΆΧΝΘΙΚΙΤΑΝΤΩΟΝΑΥ ΓΟΝΙΟΜΟΙΟΙ ὡῦ 
ΔΑΝΙΗΧΙΚΟΙΆΧΝΑΝΙΆΧΙΚΑΙΜΙΟΔΧΗΆΚΔΙΔ. 
ΖΆΡΙΧ ΚἈΑΙΘΒΟΤΗΟΆΝΘΝΟΩΤΠΟΝΤΟΥ 
 ΕἈΧΟΙΆΘΩΟΘΙΚΑἈΙΘΝΙΤΑΝΤΙΡΗΜΑΆΤΊΙΘΟ 
ζΡικο ΙΚΙἈΛΙΘΤΤΙΟΤΗΜΗΟΟΝΘΟΖΗΤΉΟΘ. 29 


38ὅ ὍΑΝ.Ι, 18---90. 


11 


15 


2ῦ 


2. 


ΤἸΤἈΡΔΥΤΟΩΝΟΒΆΑΟΙΆΘΥΟ.ΟΥΡα ΝΥ Τογς 
ΔΟΘΙΚΑΤΙΆΧΟΙΟΝΆΑΟΙΤΑΡΑΠΆΑΝΤΆΟσΟ ΤΟΥ 
ΘΤΙΆΟΙΔΟΥΟ ΚΑΙ ΓΟΥΟΜἈΑΆΓΟΥΟΤΟΥΌΟΟΝ, 
ΤἈΟΘΝΤΤΗΚΑΝΛΟΙΆΘΙΆΑΛΥ ΓΟΥ ΚΆΙΕΓΕΝΘ 
ΤΟΛΑΝΙΗΧΕΘΟΟΕΘ ΓΟΥΟΘΕΝΟΟΚΥΡΟΥ ΤΟΥ 
ΕἈΑΟΙΆΘΟΩΘςΟ.-.. 


ΟΡΆΟΙΟ Γ 


ντώετε "ΓΟ ΛΘΥ ΓΕΡΩΟΤΉΟΒΑ. 
ΟΙΆΧΕΘΙΆΟΘΝΥΤΙΝΙἈΟΘΗΝΆΒΚΟΥΧΟΔο 
ΝΟΟΘΟΡΕΝΥΤΙΝΙΟΝΙΚΙΕΣΕΟΤΗΤῸ 
ΓΠΙΝΘΥΜΆΛΥ ΤΟΥ. ΚΑΙΟΥΤΙΝΟΟΛΥ ΤΟΥ 
ΕΓΕΝΕΤΟΛΤΙΆΥΓΟΥ ΚἈΑΙΘΙΠΕΝΟΒΕΆΑ. 
ΟἸΆΘΥΟ ΚΑἈΘΟΛΤΕ ΓΟΥΟΕΘΙΙΆΟΙΔΛΟΥΌΟΚᾺΆΙ 
τουσοφαρμακουοκλτουγοχλαλλλοὺς. 
ΤΟΥἈΝΑΆΓΓΘΙΆΔΟΤΟΩΕἈΟΙΧΕΘΙ ΤΟΌΕΝΥ 
ΠΝΙΟΝΑΥΓΟΥ ΚἈΑΙΗΧΘΆΝΚΆΙΘΟ ΓΗ 
ΟἈΝΕΝΟΩΙΠΟΝΤΟΥΞΚΑΟΙΆ ΘΟ ΟἾἼΚΆΟΙΘΙ 
ΤΤΕΝΧΥ ΓΟΙΟΟΚἈΆἈΟΙἈΘΥΟΘΝΥΤΙΜΙΆΘΘΗ. 
ΕΝΥΤΙΝΙΟΝΚΑΙΘΣΘΟ ΤῊ ΤΌΠΝΕΥΜΑΆ 
. ΜΟΥ ΓΟΥΓΝΟΩΝΑΆΙΓΟΘΝῪΥΤΙΝΙΟΝ: 
Ιζλιετλνοιχλαλ λα ο ΒλΟΙλ ει ΟΥὙΡΙ 
ΟΤῚ ΒΆΟΙΆΘΥΘΙΟ ΤΟΥΟΣΛΙΟΙ ΝΑ ΟΖΗΘΘΟΘΙΟΥ 
ΘΙΤΤΟΝΤ ΟΝΥΤΙΝΙΟΝΤΟΙΟΤΙΆΜΨΟΙΝ 
ΟΟΥ̓ΚΑΙ ΤῊ ΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝΑΥ ΓΟΥΆΝΑΆΓ 
ΓΕΆΟΥΜΕΝ᾽ ἈΤΟΕΚΡΙΘΗΔΘΟΚΆΟΙΆΘΥΟΘ 
ΓΟΙΟΧΆΑΛΛΑΙΟΙΟ ᾽ ΟΧΟΓΟΟΛΙΠΕΜΟΥ ΆἍΠΘοΟτη: 


380 ῬΑΝ.ῚΙ, 30---Π, 5. 


ΕἈΝΟΥΝΜΗΓΝΩΡΙΟΗΤΕΜΟΙΤΟΘΝΥ 
ΤΜΝΙΟΝ.ΚΑΥ ΤΗΝΟΥΓΙΡΙΟΙΝΆΙΤΆΑΓΓΕΙ 
ἈΗΤΕΜΟΙΕΘΙΟΑΠΟΛΧΘΙΆΝ ΘΟΘΟθΘϑο ΚΑΙ 
ΟΙΟΙΚΟΙΥΜΟΩΝΕΙΟΔΙΆΡΙΤΆΓΗΝ᾽ ΕἈΝ 
Δ ΕΤΟΘΝΥΤΙΝΙΟΝΚΑΥ ΤΗΗΝΟΥΓΙΚΙΟΙΝΝΑΥΤτοΟΥ 
ΓΝΩΡΙΟΗΤΈΜΟΙ Δ ΡΆΚΑΙΔΟΜΑΆΤΆ 
ΚΑΟΤΙΜΗΝΠΟΆΧΧΗΝΧΗΜΥΕοθϑλστλ 
. ΡΒΒΜΟΥΤΙἈΗΝ ΤΟΘΝΥΤΙΝΙΟΝΚΑΥΤῊ. 
ΟΥ̓ΓΚΡΙΟΙΝΔΥΓΓΟΥ ἈΝΆᾺΓΓΕΘΙΆΛΧΙΤΈΜΟΙ, 
ΠΕΚΡΙΘΗΟΆΝΔ ΘΥ ΤΕΡΟΝΚΑΙΘΙΠΆΝΟΒΑ. 
ΟἸΆΘΥΟΘΘΙΤΙΤΑΤΟΣ ΓΟΘΝΥΤΙΝΙΟΝΤΌΙΟΙΤΆΙ 
ΟΙΝΔΥ ΓΟΥΚΑΙ ΤῊ ΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝΑΥ ΤΟΥ 
ἈΝΆΓΓΘΆΟΥΜΘΟΝ᾽ ΚἈΑΙΆΤ.ΕΚΡΙΘΗΟΙΛΆΟΙ 
ἈΧΕΥΟΚΑΙΘΙΤΤΕΝΈ ΠΑΛΗθθιλοοιλλθγω 
ΟΤΉΚΑΙΡΟΝΥΜΘΙΟΘΣἈΓΟΡΆΖΕΤΕΈΚΆΘΟ 
ΤΙΟΙΔΑ ΓΤ ΕΟΤΙΆΙΤΘΟΤΗΛΧΙΤΕΜΟΥ ΤΟΌΡΗΜΑΑ', 
ἈΝΟΥΝΤΌΟΘΝΥΤΙΝΙΟΝ ΜΗΆΧΝΆΓΓΘΙ 
ἈΗΤΈΜΟΙ. ΟἹ ΧΟΤΊΡΗ ΜΝ ΥλΘοκλιὶ 
ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΒΝΟΝΟΥΝΘΘΘΟΘθθη͵ΘΓ 
ΕΝΩΤΤΠΙΟΝΕΜΟΥ ΘΩΟΘΟΥΟΚΆΙΡΟΟΠΆ 
βθλϑθη ΤΟΕΝΥΤΙΝΙΟΝΜΟΥΘΙΤΆ ΤΕ 
ΜΟΙ ΚΑΟΓΝΩΘΟΜΑΆΙΟΤΙΚΑΙ ΤΗΉΝΟΥΓ 
ΚΡΙΟΙΝΆΝΑΓΓΘΆΘΙ ΤΈΜΟΙ ἈΠΕΚΡΙΘΗ 
ΟἈΝΟΙΧΑΛΧΔΑΙΟΙΕΝΟΩΤ,ΠΙΟΝΤΟΥΈΕΛΟΙ 
ἈΕΩΟΚΛΑΙΘΙΠΆΑΝΟΥΚΘΟΤΙΝΆΝΟΟΘΕΙΠΠΙ 
ΤΗΟΞΗΡΆΑΟΟΟ ΤΙΟ ΤΟΡΗΜΑΆΑΤΟΥΆΆΧΟΙΆΘ 
ΦΟΓΝΟΩΡΙΟΛΙΔΥΝΆΓΑΙΚἈΑΘΟΤΊΙΤΤΆΟ 
ΒἈΧΟΙΆΘΥΟΜΘΓΆΟΚἈΑΙΆΡΧΩΟΝΡΗΜΆΤΟΙ 
ΟΥ̓ ΤΟΟΥΚΕΙΠΙΕΡΩΤΆΘΙΠΤΆΟΙΔΟΝΜΆΓΟ 


9817 ΠΑΝ. 1, 5ὅ-- 10. 


10 


25 


δι 


. 10 


15 


29 


ΧΑΛΧΑΛΙΟΝ᾽ ΟΤΙΟἈΧΟΓΟΟΟΝΟΒΆΑΧΟΙΆΘΥΟ 
ΒΕΠΕΡΩΤΆΚΑΡΥΟΚΑΙΕ ΤΕΡΟΟΟΥΚΘΟΤῚ. 
ΟΘΟἈΝΑΆΓΓΘΆΘΙΔΥ ΓΟΝΘΝΟΩΙΠΟΝΤῸΥ 

Βλοιλ ες. ἈἈΧΛΗΘΕΟΙΩΟΝΟΥΚΘΟΤῚΝ 
ΗΚἈΑΤΟΙΚΙΑΜΕΤΆΠ ἈΟΗΌΟΛΡκΟΟ- 
ΟΤΕΟΞἈΑΟΙΆΘΥΟΘΝΘΥΜΟΩΙΚΧΙΟΡΓΉΤΠΙΟΣ 
ἈΗΘΙΤΙΒΝΆΠΟΧΘΟΔΧΙΠΆΝΤΑἈΟΤΟΥΟΘΟΘΟΦο.ς 
ΒΑΒΥΧΩΟΝΟΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΓΜΆΕΞΗΛΘΕ. 
ΚἈΑΙΟΙΘΟΦΟΙΧΙΤΒΚΤΕΈΝΝΟΝΤῸ᾽ 


«λΧΙεΖηΗ ΤΗΟΧΝΑΆΝΙΗΛ᾽ ΚΑΙΤΟΥΌΦΙΙ 


ἈΟΥΟΛΥ ΓΟΥΆΝΘΆΘΙΝ ΤΟΤΕ ΔΛΑΆΝΙΗΛ' 
ἈΠΠΕΙΚΡΙΘΗΚΟΥΧΗΝΙΚΑΙΓΝΟΜΗΝ 
ἈΡΙΩΧΤῸΣΔΝΡΧΙΜΑΆΑΓΘΙΡΩ ΤΟΥΆΕΔΛΧΟΙ 
ἈΘΒΩΟΟΟΘΘΣΗΧΘΕΝΑΆΝΑΙΡΘΙΝΙΤΆΝΤας 
ΤΟΥσΟΟΦουγοβδαβδυλωνοοκλι συ, 
ΘἈᾺΝΘΤΌΟΠΆΡΑΥ ΓΟΥΧΘΓΩΟΝ ἌΡΧΩΝ 
ΤΟΥΚἈΑΟΙΆΘΟΩΟΠΕΡΙΤΙΝΟΟΘΣΗΛΧΘΘ 
ΗἈΝΟΜΙΔΗΆΧΝΑΆΑΙΔΗΟΛΔΥ ΤῊ ΘΚΠΡΟ 

οο ΤΟΥ Τογκλοιλθῶσ᾽ ἘγΓΝριοΘ 


ς ἈΘΤΟΡΗΜΑΆΑΑΡΙΩΟΧΤΟΩΔΛΆΝΙΗΣ᾽ 
Ιζλιλλν ΙΗΧΗΞΣΙΟΘΟΘΝΝΤΤΟ ΝΕΆΟΙΆΕΑ. 


οπωσχρονονλώλυΥ ΓΩΟΚΑΙ ΤῊΝ. 
᾿ ᾿ 
ΟΥ̓ΓΚΡΙΟΙΝ ΤΩΕΒἈΟΙΆΘΙΆΝΑΆΓΓΘΙΆΧΗ᾽ ἄντου. 


ΚΑ διοηλθϑε ΜΑΛΙΝΙΗΧΕΙΟ ΓΟΌΝΟΙΚΟ. 


λΥ ΓΟΥΚΑΙΤΩΟΧΣΧΝΆΑΝΙΆΚΑΙ ΤΌΜΙΟΆ. 
ΗΧΚΑΙΤΩΛΖΑΡΙΆΤΟΙΟΦιλΟοΙ λυ ΤΟΥ 
ΒΕΓΝΩΡΙΟΘΝΤΌΡΗΜΔΑΆΙΚΚΧΙΟΙΚΤΕΙΡ 
ΜΟΥΟΘΘΖΗΤΟΥΝΙΤΑΡΑ ΓΟΥΘΥ ΓΟΥΟΥ 
ΡἈΑΝΟΥΤΙΕΘΡΙ' ΓΟΥΜΥΟΤΉΗΡΙΟΥ ΤΟΥΤΟΥ. 


Φ988 ὍΑΝ. 11, 10 --- 18. 


(ὑπωσμηλπολων Ἀ ἈΝΙΗΣ 
κἈιοιφιλοιλυ ΓΟΥΜΕΤΆ ΤΩΝΕΠΙ 
Χο Νν οοφωνελευλώνοσ - 
ΟΤΘΤΩΣΔΆἈΝΙΗΧΘΝΟΡΑΆΜΑΤΥΤΉΟΝΥ 
ΚΥΟΟΤΟΜΥΟΤΉΗΡΙΟΝΑΠΘκΑλύ ΘΗ: β 
ΚΑΑΗΥΧΟΓΗΟΘΟΘΝΑΛΝΙΗΧΤΟΝΘΝ 
᾿ΓΟΥΟΥΡΑΝΟΥΚΑΙΕΙΤΙΤΕΝΕΘΙΗ ΤΟΟΝΟΜΆ. 
ΚΞὙΕΥΧΟΓΗΜΘΜΝΟΝΑΤΙΟ ΤΤΟΥΆΧΙΩΌΟΝΟΟΘ 
ΚΘ ΤΟΥΆΧΙΩΝΟΟΘΌΤΊΙΗΟΟΦιλα 
ΙΞΑΙΗΥΝΆΜΙΟλΥ ΓΟΥΕΟΤΊΝΚΑΙΑΥ ιυ 
“ΤΟΟΛΆΛΟΙΟΙΚΑΙΡΟΥΟΚΑΙΧΡΟΝΟΥΌΚΑΆ 
ΘΙΟΤΆΒΑΧΟΙΧΕΙΟΚΑΙΜΘΘΙΟΤΆΔΙ ΟΥΟΟΟῸ 
φΦιλν ΤτοισσοφοιοκλίφΡΌνΝΗΟΙΝ 
“ΓΟΙΟΘΙΔΟΟΙΟΥΝΕΘΟΙΝ᾽ ΑΥΤΟΟΘΆΠΟ 
ΚἈΑΛΥΤΙΤΓΘΙΚΑΘΘΆ ΚΑΙ ΠΟ ΚΡΥΦα: ιδ 
ΓΙΝΩΟΚΩΟΝΤΆΘΝ ΤΌΟΚΟΤΕΙ ΚΑΙ 
ΤΟΦωομθτλυ ΓΟΥΘΟΤΙΝ σοιοθϑὸ 
ΓΟΩΝΤΙΙΆΤΘΡΩΟΝΜΟΥΘΣΟΜΟΆΧΆΟΓΟΥ, 
μυκλ ΝΩΟΤΊ οφιλνιζλιλν 
ΜΆΜΙΝΘΔΩΚΆΟΜΟΙ ΚΑΙΘΓΝΟΩΡΙ ἫΝ 
ΟἈΧΟΜΟΙΔΗΞΙΩΘΘΧΆΜΕΝΙΤΆΑΡΆΟΟΥΚΑΙ 
ΤΟΟΡΆΑΜΑ ΓΟΥΚἈΧΟΙΆΘ σΘγΝΡΙΟλΟ 
ΜΟΙ ΚἈΑΙΗΧΘΕΝΔΑΆΝΙΗΛΧΠΡΟΟΆΡΙ 
ΟΧΌΝΙΚΑΙ ΓΕΟ ΤῊ ΘΝΟΚΞΚΆΟΙΆἈΘΥΌΆΤΙΟ 
ἈΘΟΧΙΤΟΥΟΟΟΦογσκλεύλωνοςσ. ΠΟ οδ 
ΚΑΘ ΝΥ ΤΩ ΤΟΥΟσΟΦοΟΥοκὰᾺ 
ΕΥΧΩΟΝΟΟΜΗΛΣΙΠΤΟΧΕΟΘΟΗΟΈΘΙΟΆΓΆ 
ΓΕΔΕΜΘΟΝΩ ΠΙΟΝΤΟΥΚλοιλεῶςσ 
ΚΑΟΤΉ ΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝ ΤὨΕΒΆΟΙΆΧΕΙΆΝΑΓ;, 99 


480 ὍΑΝ. 11, 18 -- 34. 


ΓΘΆὦ ΤΟΤΘΆΑΡΙΟΧΈΕΝΟΙΤΟΥΔΉΘΙΟΗ 
ΓΆΓΕΝΤΟΝΑΆΧΝΙΗΧΘΝΟΩΤΙΙΟΝΤΟΥ 
ΕλοΙΆΘ ὠσ ΚΑΙ ΕΙΤα ΝΥ ΤΩ ΥΡη κα 
ἈΝΑΡΑΕΚΤΟΩΝΥΊΩΝΤΗολιΧΜΆλω 
δ ΟἸΆΟΤΉΟἸΟΥ ΑΙ ΟΟΟΤΙΟ ΤΟΟΥΓΚΡΙΜᾺ 
ερθι τ βλοιλ αι ΚἈΑΙΆΙΤΕΚΡΙΘΗΟΑΛΟΙ 
ἈΘΥΟΙΚΑΙΘΙΠΕΝΤΩΛΔΛΑΝΙΗΧΟΥ ΓΌΟΝΟ 
ΜΆΒΑΛΧΤΆΟΧΛΡ ΕἸΔΧΥΝΆΑΟΛΙΜΟΙΆΝΑΆΓΓΕΙ 
ἈΔΙΤΟΕΝΥΠΝΙΟΝΟΙΪΔΟΝΚΑΙΤΉΝΟΥΓ 
ιυ ΚΡΙΟΙΝΔΥ ΓΟΥῪ ΚἈΙΆΠΕΚΡΙΘΗΛΆΝΙ 
ΗΧΚΑΙΘΙΠΕΝΘΝΟΩΤΠΟΝΤΟΥΕΆΧΟΙᾺΒ 
καιειπεν Ο ΤΟΜΥΟΤΗΡΙΟΝΟΟΒΑΟΙΧΕΎΌΘΙΤΕ 
ρΡωτλοΥκΟΤΙΝ οΟοΦωνΝ ΜΆΓΩΝ 
ΘἸΤΆΑΟΙΧΩΟΝΓΆΑΖΑΡΗΝΟΩΝΑΆΝΑΆΓΓΕΙ 
ι ἈΔΙΤῸΩΕΚΛΟΙΧΕΙ ἈἈΆΧΗΕΟΤΊΝΘΟΕΝΟΥ 
ΡἈΝΩΛΧΠΟΚΆΑΛΧΥΤΙΤΩΝΜΥΟΤῊ 
ΡΙΆ ΚΑΙΘΓΝΟΩΡΙΟΘΝΤΩΑΛΟΙΆΘΙΝΑΆ 
ΕΟΥΧΟΔΟΝΟΟΘΟΡΆᾺΔΘΙΓΕΝΘΟΘΆΙΘΤΠΘοχα 
ΤΩΟΝΤΩΌΝΗΜΕΡΩΝ ΤΟΘΝΎῪΤΙΝΙ 
30 “ὉΝΟΟΥΚΑΙΧΙΟΡΑΟΘΙΟΤΗΟΙ ΦΆληο 
σΟΥΘΙΤΙ ΤΗΟΚΟΙ ΤΗΟΟΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΟΤῚΝ: 
ΕἈΟΙΧΕΥ ΟΙΔΙΆΧΧΟΓΙΟΜΟΙΟΟΥΆΝΕΒΗ 
ΟἈΝΘΙΤ ΤΗΟΚΟΙΓΉΟΘΟΟΥ. ΤΊ ΔΕΙΓΕΝΕ 
σΘΑΙΜΕΤΆΤΆΑΥ ΤἈΓΚΑΙΟΛΧΙΤΟΚΆΛΥΤΙΤΩ, 
᾿ ΜΥΟΤΉΡΙΆΕΓΝ ΡΙΟΕΝΟΟΙ. ἈΆΘΙΓΕΝΘ 
σθαι ΚΑΙ ΜΟΙ ΘΟΥΚΕΝΟΟΦΙΆΤΗ 
ΟΥ̓ΘΟΗΒΝΕΜΟΙΠΆΑΡΑΠΑΝΤΆΟ ΤΟΥ ΌΖΩ. 


ΤἈΠΟΤΟΜΥΟΤΉΗΡΙΟΝΤΟΥ ΤΓΟἈἉΠΘκΚΆΛΥ 
ΘΗ ΧΧΆΆΧΕΝΕΙΚΘΟΝΤΤΟΥ ΓΗΝΟΎΓΚΡΙΟΙ. 


240 ΑΝ. 11, 34 --- 80. 


ἈΎΤΗΓς 


ΤΟΝΚἈΟΙΆΧΘΙΓΝΩΡΙΟΔΙΝΆΑ ΓΤ ΟΥΟΔΙΆΛΟ 
ΓΙΟΜΟΥΟΤΗΟΚΑΡΔΙἈ ΟΟΟΥΓΝΩΟ 
Ὑβελοιλθυθθϑθωρβιοκληλογθικῶ, 


ΜΙΆΜΕΓΆΛΗ. ΚΑΙΗΠΡΟΟΘΟΥΊΟΤΉΟ ἤξικοῦ ΝΕ 


ΘΙΚΟΝΟΘΘΙΚΘΙΝΗΟΎΠΘΡΦΕρηΗ ΘΟ Τὼ 
ΟἈΠΟΠΡοΟσω ΠΟΥ ΟΥΚΑΙΗΟΡβΡΆΟΙΟλΥ, 
ΤῊΗσφοκεραθικωνηοηκαφΆᾶλη 
ΧΡΥΟΙΟΥΚΑΘΑΡΟΥ ἈΙΧΘΙΡΘΟΚΑΙΓΓΟΟΤῊ 
ΘΟΟσιΚἈΙΟΙΕΡΑΧΙΟΝΘΟΛΥ ΓΗΟΛΦΓΎΡΟΙ 
ΗΚΟΙΆΙΆΚΑΙΟΙΜΗΡΟΙΧΆΑΆΚΟΙΊΚΆΙΆΙ 
ΚΝΗΜΆΜΟΙΔΗΡΆ ΟἸΤΟΆ ΘΟ ΜΕΡΟΟΜ6 


. ὝὙΊΙΟΙΔΗ ΡΟΥΜΙΚΔΙΜΕΡΟΓΟΓ ΤΡΆΙΙΝΟΝ: 


᾿ .- 
ΑὙΤΟΥΦ, 


ΘΟΦΡΕΘΙΓΟ. ΘΓ ΕΓΜ Η ΘΗἈᾺΧΙΘΟΟΆΤΙΟ 
ΟΡΟΥΓ. ἈΝ ΥΧΕΙΡΩ ΝΙΚΆΙ ΕἸΤΑΤΆ ΣΕ 
ΤΗΝΕΟΘΙΙΚΟΝΆΕΘΤΙΠΙΓΓΟΥΘΟΠΟΛ,ΑΟ ΤΟΥΌΟΙ 


ΔῊ ΡΟΥΓΚΑΙΟς ΤΡΑΙΚΙΝΟΥΓ (ΑΙ ΘΆΘΗΙΓΓΥ. 
Ἵ 


ΝΕΘΝΘΙΟΤ ΘΆΟσ- ΤΟΤ ΕἘΘΆΘΙΤΤΥΝΘΗΟΆΝ 


᾿ ΘΙΟΆΤΙΑΣ, ΤΟΟΟΤΡΑΚΟΝΟΟΙΔΗβροοοχΆλκ, 
ΚΟΟΟἈΡΓΥΡΟΟΟΧΡΥΟΘΟΟ ΚἈΙΘΕΓΕΒΝΟΝΤῸ. 


ΦΟΘΙΚΟΝΙΟΡΤΟΟΧΠΟΆΣΧΧΟΩΝΟΟΘΘΕΡι. 

ΝΗΟΘΚΑΙΘΣΗΡΕΝΑΥ ΓΑ ΟΠ]͵ΧΗΘΟΟΤΟΥ. 
ΤἸΝΕΥΜΑΆΤΟΟ ΚΑΙ ΓΟΙ͵ΤΟΟΟΥΧΘΥΡΘΘΗ 
λΥ ΓΟΙΟ' ΚἈΑΙΟΧΛΙΘΟΟΟΙΤΆΓΤΆΞΣΧΆΟ ΤΗΝΕΙ 


᾿ΚΟΝΆΑΘΓΘΝΗΘΗΘΙΟΟΡΟΟΜΘΓΆΚΑΙΘ 


ΤἸΤΧΗΡΩΟΘΝΤΙΙΆἈΟΆΑΝΤΉΝΓΗΝ᾽ 

ΟΥ̓ΤΟΘΟΤΙΝ ΤΟΘΝΥΤΙΜΙΟΝΚΆΑΙ ΤΗΝΟΥΓ 

ΚΡΙΟΙΝΔΥ ΓΟΥΘΒΡΟΥΜΕΝΕΝΩΠΙΟΝ 
τουγκλοιλθῶςσ ΟΥ̓ΚἈΛΟΙἈ ΕΥ̓ ΕἈΧΟΙΧΕΥῸ 


ΒλΟ ΘΟ ΝΟ ΟΘΟΤΟΥοΥΡΑΝουᾷλοιλθιλ. 


241 ΠΑΝ. 11, 80--- 81. 


81 


10 


.15 


ἸΟΧΥΡΆΝΚΑΙΚΡΑ ΤἈΙΆΝΚΆΑΙΘΝΤΙΜΟΝ 
ΘΑ ΚΕΝΕΝΠΆΝ᾽ ΓΙ ΤΟΠΟΩΟΠΟΥΎΚΆ. 
“ΤΟΙΚΟΥΟΙΝΟΙΥΊΟΙ ΤΩΟΝΆΑΝΩΟΜΝΘΗ 
ΡΙΧΤΕΑΓΡΟΥΚΑΙΠΘ ΓΕΙΝ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ ὅλ 
εἰ ΚΕΝΕΝΤΉΧΘΙΡΙΟΟΥ ΚΑΙΚΆΑ ΕΟ ΤΉΘΕ 
σΕΚΥΡΙΟΝΙΤΆΝ ΤΩΝ ογθιηκαφα 
ἈΠΗΧΡΥΟΘΗ ΚἈΙΟΠΙΟΦΘΟΥἈΧΝΑΟΤῊ 
ΠΕΤἈΙΕΆΧΟΙΆΧΕΙΆΕ ΤΕΡΑΗΤ᾽ ΓΟΝΟΟΥΗ 
ΕΟΤΙΝΟΆΧΡΓΥΡΟΓΟ᾽ ΚἈΙΕΚΧΟΙΧΕΙΆ ΤΡΙΤΗ. 

ἃ ΗΘΟΤΙΝΟΧΑΛΧΙΚΟΟ ΗΚΥΡΙΕΥΟΘΘΙΠΆΘΗΟΘ 
ΤΉΗΟΓΗΓΟ ΚἈΙΕΧΛΟΙΧΕΙΆΤΕΤΆΡΤΗΕΘ 
᾿ΟΤἈΠΟΧΥΡΆσΟΟΙΔΗΡΟΟΌΝΤΡΟΠΟΝ 

ΟΟΙΔΗΡΟΟΧΘΙΓΓΥΝΘΙ ΚΑ ΆΜΆΖΘΙ 
ΠΆΝΤΆΕΠΙΤΗΟΓΗΓ ΟΥ̓ ΤΩΝ ΑΝ ΑΘ 
ιδ ἈΕΙΤΤΥΝΕΘΙΚΑΙΔΑΜΑΟΘΙ ΚΑΙΟΤΊΉ 66 
ΓΟΥΟΠΙΟΔΛΔΆΟ ΚΑΙ ΤΟΥΟΔΑΚ ΤΥ ἈΟΥΟΜΘΕ 
ΡΟΟΜΕΝΤΊΟΙΔΗΡΟΥΝ. ΜΒΡΟΟΔΕΤΊΟΟΤΡΑΆ 
ΚΙΝΟΝΕΛΧΟΙΧΘΙΆΔΙΗΡΗΜΕΘΝΗΘΟΤ ἌΝ: 
ΚΑΙΆΙΤΟΤΗΟΡΙΖΗΟΤῊΟΘΟΙΔΗΡΆΟΘΟΤΆΙ 
20 ΕΝΑΥΓΤΗΌΝ᾽ ΓΡΟΠΟΝΙΔΘΟΤΤΟΝΟΙΔΗ 
ΡΟΝΑΝΆΑΜΕΜΙΓΜΕΝΟΝΤ Ὁ ΟΟΤΡΑιζω. 
ΚΑΙΟΙΔΑΚΤΥΧΟΙΤΩΝΠΟΔΩΟΝΜΕ 
ΡΟΟΜΕΝΤΊΟΙΔΗΡΟΥΝ ΜΕροΟΔΕΤΊοοτι 
ΚΙΝΟΝΜΕΡΟΟΔΕΤῚ ΤΗΟΘΕΚΧΟΙΆΕΙΆΟ 

95 ΕΟΤΆΠΟΧΥΡΟΝ᾽ ΚΑΙΆΤΤΑΥ ΓΗΘΕΟΤ ἌΙ 
ΟΥ̓ΝΤΡΙΕΟΜΕΝΟΝ᾽ ΟΤΔΕΟΤΌΝΟΙΔΗ 
ΡΟΝΆΑΝΆΑΜΕΜΙΓΜΕΝΟΝΤΩΟΟσΤΡΆΚω. 
ΟΥ̓ΜΜΙΓΕΘΙΟΒΘΟΟΝΤ ἈΙΕΝΟΙΤΕΡΜΑΤῚ 

᾿ ΧΝΟΩΟΝ᾽ ΚΑΙΟΥΚΘΟΟΝΤΆΙΠΡοοιτολλω 


2343 ῬΑΝ. ΠΠ, 31-- 43. 


ΠΝ ἐς » 
ΚΑῚ 
Χχϑυλοε 
ΤΉςΘΆ. 
ἈλζοοΗς. 


ΙΝ ]ενοιου ΤοΟΜΟτΤΆ ΤΟΥ Το καϑῶς 
ΟΟΙΔΗΡΟΟΟΥΚἈΑΝΑΜΙΓΝΥ ΓΤΆΑΙΜΕΤᾺ 
ΤΟΥΟΟΤΡΆΚΟΥ ΚἈΙΘΝΤΆΙΘΗΜΕΡΑΆΙΟ 


ΤΩΟΝΕΑΧΛΟΙΆΘΟΝΕΚΕΙΝΩΝΆΝΆΑΟΤῊ 
σΕΘΙΟΘΟΤΟΥΟΥΡΆΝΟΥΕΑΟΙἈΑΘΙΑΝΗΤΊῚΟ 
ΘΙΟσΤΟΥΟΧΙ ΝΑ ΟΥ̓ ΔΙΆΦΘΑΡΗΟΘΘΤΆΣΙ 
κΗ ἈΟΙΆ Θι Υ ΓΟΥ ΧΆ τ ρώοΥ 

ΧΥΤΤΙΟΧΘΙΦΡΘΗΟΘΘΤΆΓΆΘΙΤΤΎΝΕΙΔΘ 
κυ ΜΗ σθιΠἈ λοτἈσελοιλειλσ. 


ΙΞΙΦ'οΟιλγ ΓΗΧΝΑΟ ΓΗΓΟΕ ΓΕΙΟ ΤΟΥολιοθηας' 


ΝΤΡΡΟΙΤΟΝΜΙΔ ΘΟΟΤΙΑΙΤΟΟΡΟΥΟΘΤΜΗ 
ΘΗΧΙΘΟΟΆΝΘΥΧΘΙΡΟΝ.ΚΑΙΕἈΘΠ ΤΥ 
ΝΜΕΘΝΤΟΟΟΤΡΆΚΟΝ.ΤΟΝΟΙΔΗΡΟΝΤΟ 
ΧΑΆΚΟΝ. ΤΟΝΆΡΓΥΡΟΝ. ΤΟΝΧΡΥΟΘΟΝ’ 
ΟΘΟΟΜΘΓΆΑΆΟΘΘΓΝΟΩΡΙΟΘΝΤΩΕΔΛΟΙλΛΕΙ. 
ἈΔΛΕΙΓΕΝΘΟΘΑΙ ΜΕΤΆΓΤΓΑΥ ΤἈΚΆΑΙΆΛΧΗ 
ΘΕΙΝΟΝΤΤΟΕΝΥΤΙΝΙΟΝΙΚ(ΑΙΠΙΠΙΟΤΉΗ 
 ΟΥ̓ΓΚΡΙΟΙΟΧΥΓΟΥ. ΤΟΥ ΘΟΚἈΟΙΆΘΥΟΝΆ. 
ΚΟΥΧΟΔΟΟΘΟΡΕΙΘΟΘΝΘΟΘΠΙΡΟΟΘΟΩΙΟ 
κα Τ ῸὉΛΑΝΙΗΧΠΡΟΟΘΙΚΥΝΗΟΘΘΕΝ᾽ 
ΚΑΙΜΑΝΑΔΛΔΙΚΑΙΘΥΘΟΔΙΆΝΝΕΟΤΙΘΙΟΕΝ 
ΑΥ̓ΤΟ ΚἈΑΙΆΤΤΟΙΚΡΙΘΘΙΟΟΚΆΑΟΙἈΘΥΌΘΘΙΠ6. 
ΤΩΛΑΝΙΗΝΧ ΕΤΑΆΛΗΘειλσοθουμῶῷῶ. 
ΑΥ̓ΓΤΟΟΘΟΤῚ ΝΘΟΘα νι λιζγωνκΥ 
ΡΙΟΝ ΚΑΟΚλοι σΥσ Τωμελοιλθῶ 
ΚΑΙΛΤΙΟΚΑΛΥΤΙ ΤΟΝ ΜΥῸΟΤῊΡΙΆΟΤῚ 
ΗΛΥΝΗΘΗΟΆΧΠΟΚΑΧΥΝΆΑΙΤΟΜΥ 
ΟΤΉΡΙΟΝΤΟΥ ΤΟ ΚἈΑΙΒΘΜΘΓΆΛΥΝΕΝ 


10 


18 


ΟΞ ΟΒΚΆΟ ἸΆΘΥΓΟΓΟΝΔΛΜΙΗΛΙΚΔΟΜΑΥΤΆΑ. 


3943 ὈΑΝ. 1, 48 -- 48. 


10 


20 


ΤΟΛΆΛΧΚΑΙΜΘΓΆ Ἀλλ ΚΟΝΑΥ ΤῸ 
Κλ ΚΑΙ ΕΟ ΤΗΘΟΕΝΑΥ ΓῸΟΝΕΙΤΠΙ͵ΙΆΟΗΟΧὼω 
ΡἈΟΚΑΕΥΧΟΩΝΟΟΙΚΑΙΆΡΧΟΝ ΤἈΟΛΙΕΡΆΤΤΩ: 
ΚἈΪΘΙΤΙΤΑΝ ΤΑ ΤΟΥ σΟοΟΦογοκλεύλω 
ΝΟΓσ ΚΑΙΔΛΑΝΙΗΛ Η ΤΗΟΘΧΤΟΙΤΆΡΆΤΟΥ 

᾿ΚἈΑοιλ θοαὶ ΚἈΤΕΟΤΉΟΘΘΝΕΙΠΙΤΆΘΡ , 
ΓΑ ΤΤΗΘΟΚἈΕΥΧΩΟΝΟΟ ΤΟΝΟΘΆΑΡΑΧΜΙΟΆΧ. χω ϊὰς 
ΧΕΔΕΝΑΓΩΟΚΆΙΔΑΜΙΗΧΗΝΘΝΤΤῊ. β 
ἈΥΧΗΤΟΥκΆἈΟΙΆΘὦσ .- » - 


δῆχοῖο 


(Οτογοοκτωκλιλειςα ΓΟΥΝΆΒΟΥΧΟ 
ἈΟΝΟΟΟΡΟΞΕΒΆΑΟΙΆΘΥΟΘΙΠΟΙΗΘΟΝΟΘΙΚο 
ΝἈΑΧΡΥΟΗΝΥΝ ΟΟλΥ ΤΗΟΙΤΗΧΘΩΝ 
ΘΣΗΚΟΝΤΆ ΚἈΑΙΘΥΡΟΟΛΥ ΓΗΟΙηχεώς 
6 Σ᾽ ΚἈΙΘΒΟΤΗΘΕ ΝΥ ΤῊ ΝΕΝΤΙΘΔ 
.ς ἈἈρεοιραονχωρλελεγλώνοοσ- 
«Κλ ΠΕΟ ΤΙ ΕΝΟΥΝΑΓΑΓΕΙΝΤΟΥΟΎΤΙΆ 
ΤΟΥ ΟΙΚΑΙ ΓΟΥΟΟΤΡΑΤΉΓΟΥΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤῸ 
ΠΆΡΧΑΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΟ ΚΑΙ ΤΥΡΆΝΝΟΥ ς 
ΙΚΞ ΑΙ ΓΟΥΟΘΙΤΘΣΟΥΟΙΩΝΚἈΙΤΆΑΝΤΆΟ 
ΤΟΥΘΆΡΧΟΝΤΆΟΤΩΟΝχωρῶνΝ ΘΆΘ6 ᾿ 
ΕΙΟΤΆΘΓΚΑΙΝΙΑ ΤΓΗΟΘΘΙΚΟΝΟΘΗΘΟΤῊΟΘΘ 
.ς ΝἈΞΚΟΥΧΟΔΟΝΟΟΟΡΌΟΒΔΑΔΟΙΆΘΥΟ 
«λιουνηχϑηολνοίολτ' ΡΑΤΤΑΙΓ ὙΤΙΆΤΟΙ ζοπλν 
ΟΤΡΑΤΗΉΓΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΥΡΆΝΝΟΙ, 
ΜΕΓΆΛΟΙ ΘΙΤΘΣΟΥΟΙΩΟΝΚΆΙΠΙΆΑΝΤΕΟ 


944 ῬΑΝ. 11, 48---ΤΙ1, 3. 


ΟΙΆΡΧΟΝ ΓΘΟΓΟΝΜΧΟΩΟΡΟΩΟΝΟΘΙΟΓΟΝΟΘΓ 
ΚΕΜΙΟΜΟΝΤΤ ἨΗἨΓΕἸΙΚΞΚΟΝΟΓΘΟΗΟΘΟ ΓΗΘΟΕΝΙΝΆ. 
ΒΟΥΧΟΛΟΝΟΟΟΡΟΚἈΑΟΙΆἈΘΥΓΚΑΙΟΤΉΚΘΙ 
ΟσΟΑΝΙΘΝΝΟΙΠΙΟΝΜ ΤῊΟΘΙΙΚΟΟΝ ΟΓ ΙΦΔΙΟΚΗ 


Φ 
“προ 


φιστατατπινοο 


ΥΧΑγΓΧ ΟἈ᾿ ΗἈΝΩΡΆΑΧΚΟΥΘΗΤῈ 


ΤΗΗΟΘΦΟΩΝΗΟΤΗΟΘΟΛΧΆΠΙΓΤΟΟΘΟΥΡΙΓ 


ΓΟΓΤΕΟΚΑΙΚΙΘΑΡΑΟΟΜΕΥΚΗΓΓΕΚΆΣ 


ΥΑΧΤΗΡΙΟΥΚΆΑΙΤΑΝ ΤΟΟΓΕΝΟΥΟΜΟΥΌΙ 


ΙΞ ΝΤΙΠΤΤ ΤΟΝ ἘΟΠΡΟΟΙΚΥΝΘΙ ΤΕ ΤῊ 
ΘΙΚΟΝΙ ΤΗΧΡΥΟΗΗΘΟΤΗΉΘΘΝΝΆΚΟΥ 
ΧΟΔΟΝΟΟΘΟΡΕΑΛΟΙΆΘΥΟ ΚἈΙΟΟΘΆΝΜΗ 
ΤΤΡΟΟΚΥΝΗΟΘΗ.ΑΥ ΓΗ ΤΗΩΦΡΆΘΜΕΛΗ 
ΘΗΟΘΘΤΆΙΕΙΟ ΤῊΗΝΚΑΜΙΝΟΝΤΟΥΠΥΡΟΟ 


ΓΗΝΙΚΔΙΟΜΕΝΝΗΝ᾽ ΚΑΙΘΓΕΝΕ ΓΟΟΓΕ 


" 
ΟΥΡΙΓ 
ΓοΟος 


ξετηςεν 


ΗΚΟΥΟἈΧΝΟΙΧΧΟΙΤΗΟΦΩΟΝΗΟΤΉΟ 
ΟἈΧΠΙΓΓΟΟΤΕΚἈΑΙΚΙΘΑΡΑΟΟΧΜΕΥΚΗΟΤῈ 
κγλλτΤΗηριουγκαλιουμφώνιλο 

ΙΞ ΤΑΝ ΤΟΟΓΒΝΟΥΟΜΟΥΟΙΚΩΝΠΙΤΙ 
ΤΤΟΝΤΕοΠπαντεόοιλλοιφγλλιγλως 


ΟἈΙΠΡΟΟΘΒΚΥΝΟΥΝΤΉΘΙΙΚΟΝΙΗ 6 ΤΟΙ Τηχνυοη. 


ΗΓΕΝΝΆΞΚΟΥΧΟΛΟΝΟςΓοΟβοβλοιλους 


Ι οτεπρος ΗἈΘΟΝΆᾺΆΝΑΡΘΟΧΑΛΟΆΙΟΙΙΚΑΙ 


ἈΙΕΕΚΆΧΧΟΝΤ ΟΥΟΪΙΟΥΔΑΙΟΥΟΤῸῺΕλΟΙλει 
ἱ ΜμΜΟ 
ΜἈΆΞΚΟΥΧΟΛΔΟΘΟΡ ΚΑΙ ΘΙΤΤΆΝ' ΚΆΟΙΆΕΥ.ΕἰῸ 


ΤΟΥΟΛΙΟΝΆΟΖΗΘΙ ΟΥ̓ΚΚΛΟΙΆ ΘΥΘΘΗΚΆΟ 


ἈΟΓΜΑΙΙΆΑΝΤΆΑΧΝΟΝΟΟΆΧΝΑΆΚΟΥΘΗΤῊΟΘ 


ΦΩΝΗΟΤΗΟΘΟἈΧΆΑΠΙΓΓΟΟΘΟΥΡΙΓΓΟΟΤῈ 


ΚἈΚ ΙθΆΡλο ΟἈ ΜΕΥ ΚΗΟΚΑΨΆΧ ΤῊ 


245 ΒθΑΝ. 1Π|, 8 --- 10. 


ΡΥΣΘΕΟΧΟΝΙΟΧΥ ὙΜΙΝἈΆΘΓΕΤΆΪΆΔΛΟΙ, Ἐϑεὴ: 


1ὃ 


20 


20 


ΡΙΟΥΚΆΑΙΤΤΑΝ ΤΟΟΓΕΝ ΟΥ̓ΟΜΟΥΟΙΙΚΟΌΝ. 
Ξ»ΑΟΑΗἩὩΜΗΠΕΟΦΝΙΡΟΟΚΥΝΗΟΘΗΤΉΘΙ 
ΚΟΝΙΤΗΧΡΥΟΗΕΒΜΕΛΧΛΗΘΗΟΘνΘΙΟ ΤῊ 
ΝΚΝΑΜΙΝΟΝΤΤΟΥΠΥΡΟΟΤΗΜΝΙΚΙΟΜΕΝΗ,Σ 
ΕἸΟΙΝΆΝΑΡΘΟΙΟΥΔΑΙΟΙ ΟΥ̓ΟΚΑΓΕΟ ΤΗ 
ΟἈΧΟΘΙΤΠΙΤἈΕΡΓΑΤΗ χωβλοξκλεΥλου 
ΝΟΟ.ΟΘΑΡΑΧΜΙΟΆΧ ἈΕΔΟΝΑΆΓΦΟΙΟΥΧΥ 
ΤΗΙΚΟΥΟΛΧΛΝΕΛΧΟΙΆΘΥ ΓΟΔΟΓΜΑ ΤΊ ΟΟοΥ᾽ 
ΤΟΙΟΘΘΟΙΟΟΟΥΟΥΛΧΑ ΨΓΡΕΥΟΥΟΙΝΚΑΙΥ ΤῊ 
ΘΙΚΟΝΙ ΤΗΧΡΥΘΗ.ΗΘΟΤΉΟΛΧΟ. ΟὙΤΙΡΟΟΚΥ 
ΝΜΟΥΟΙΝ ΤΟΤΕ ΝΑΚΟΥΧΟΔΛΟΝΟΟΘΟΡΟΝΘΥ 
ΜΟΩΚἈΑΙΟΡΓΗΘΙΙΕΝΆΓΆΓΕΙΝΤΟΝΟΘ 
ἈΡΑΧ ΜΙΟΆΧ ἈΕΔΟΝΆΓΩ᾽ 


ΙΚ( Ἰηχϑηολνενωμπ)}οντουκλοιλεως 
ζλιλ πε κριθηνλκουχολονοοοβρβκλιθι 


ΤΠΕΝΑΥ ΤΟΙΟ ΘΙΆΧΗΘΩΟΟΘΆΡΑΧΜΙΟΆΧ' 
ἈΚΔΕΝΆΑΓΩ ΤΟΙΟΘΕΟΙΟΜΟΥΟΥΆΧΛΧΤΡΟΥ 
ΕΤΕ.ΚΑΙ ΤΗΕΙΚΟΝΙ ΤΗΧΡΥΟΗΗΘΟΤῊ 
ΠΟἈΧΟΥΤΙΡΟΟΚΥΝΕΙΤΕ ΝΥΝΟΥΝΕΙΕΧΕΤῈ 
ΕΤΟΙΜΟΩΟΙΪΝΆΑΦΘΟΧΝΆΑΙΚΟΥΘΗΤΈΤΗς 
ΦΩΝΗΟΤΗΟΘΟΆΧΆΠΙΓΓΟΟ ΟΥ̓ΡΙΓΓΟΟ 
ΤΕ ΚΑΙ θαρλοολμευκηοκναλ 
ΤῊΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥ ΜΦωνιλο ΚἈΑΙ ΠΆΝΤΟς 
ΓΕΝΟΥΟΜΟΥΟΙΚΩΝΙΠΕΟΟΝΤ ΟΠΙΠβΡΟΟΚΥ 
ΝΗΘΕΤΕ ΤΗΘΙΚΟΝΙΗΘΙΠΟΙΗΟΘΆ ΘΆΝΔ 
ΜΗΤΙΡΟΟΚΥΝΗΟΘΗΤΈΕ ΑΥ ΤΗΤΉΩΡΑ 
ΘΜΕΧΛΗΘΗΟΘΘΟΘΘΕΙΟΤΗΝΙΚΆΜΙΝΟΝΤΟΥ 
Ι'ΤΥΡΟΟΤΗΉΝΚΑΙΟΜΕΝΗΝ' ΚΑΙ ΤΊ ΘΟἾΤ' 
οΘΟ ΟΕ Ξελ ΤΑΙ ΜΆΘΕ ΚΧΕΙΡΟΟΜΟΥ" 


Φ4 ΤΑΝ. ΠῚ, 10 --- 15. 


Ιζλιλιτα ΚΡΙΘΗΟΆΑΝΟΘΑΡΑΧΜΙΟΆΧΆΕΔΕ 
ΜΑΓΩΛΧΘΓΟΝΤ ΘΟΤΕΚΑΟΙΆΘΙΝΆΑΕΟΥ 
ΧΟΔΛΟΝΟΟΘΟΡΟΥΧΡΘΙΆΝΕΧΟΜΘΝΗΜΘΙΟ 
'ΤΕΡΙ ΓΟΥΡΗΜΆΑΤΌΟΟΤΟΥ ΓΟΥΆΧΠΙΟΚΒΡΙΘΗῊ 
ΝΆΙΘΟΙ ΘΟΤΙΝΓΆΡΘΟΩΛΧΆΓΡΕΥΌΟΜΕΝ 

᾿ἩΜΘΙΟΔΥ ΝΑ ΓΟΟΘΞΕἈΘΟΘΆΑΙΗΜΑΆΟΘΒΘΙιςΤΗς 
᾿ ΧΘΙΡΟΟΟΟΥΚΑΧΙΘΙΚΤΗΟΚΑΆΜΙΝΟΥ ΓΟΥΤΙῪ 
ΡΟΟΤΗΟΚΑΙΟΜΕΝΗΟΘ ΡΥΟΘΘΤΆΙΗΜΆΟ ΚΆΙ 
ἘΧΝΜΗΙΓΝΩΟΤΟΝΕΟΤΆΙΟΟΙΕΚΛΟΙΛΟΥ. 
ΟΤΊ ΤΟΙΟΘΘΟΙΟΟΟΥΟΥΧΆΑΓΡΘΥΟΜΕΜΝΙΚΆΙ 
“ΤΗΕΘΙΚΟΝΙΤΗΧΡΥΟΠΜΗΘΟΤΉΗΉΟἈΧΟΟΎΤΙΡΟ 
ΟΚΥΝΟΥΜΕΝ: ΤΟΤΕΈΝΑΞΚΟΥΧΟΔΟΝΟΘΟΡ 
ἙΠΤΆΗΟΘΗΘΥΜΟΥΚΑΙΠΟΡΆΟΙΟΤΟΥΤΙΡΟ 
οὐ που λυ ΓΟΥμἈἈΟΙ ΘΗ ΠΟΘ ἈΡΆΧ 
ΜΙΟΆΧΑΚΑΘΝΑΓΟΩΚΆΙΕΙΠΕΝΕΚΙΚΑΥ, 
ΟΔΙΤΗΝΚΑΜΙΝΟΝΕΙΤΤΆΙΤΆΧΟΙΩΘΕ 
ὩΟοΟΥΘΙΟ τ Ἀλοσθκιλυθηκλιλνρλο 
ἸΟΧΥΡΟΥΟΙΟΧΥΪΕΙΓΠΘΒΝΠΘΑΗΟΘΆΝΓΓΆΟ 
ΓΟΝΟΘΆΑΡΑΧ ΜΙΟΆΑΧ ἈΚΔΛΘΝΆΓΟΩΟΕΘΜΕΑ. 
ἈΘΙΝΕΘΙΟΤΗΝΚΑΜΙΝΟΝΤΟΥΠΥΡΟΟΤῊ 
ΚΑΙΟΜΕΝΗΝ᾽ ΤΟΤΕΟΙΆΝΆΡΘΟΘΚΕΙΝΟΙ 
ἘΠΕ ΔΗΘΗΘΑΝ ΟΥΝ ΤΟΙ ολῥλελβοιολυ 
ΓΩΝΚΑΙΤΊΆΡΑΙΟ ΚΑΙΤΘΡΙΚΝΗΜΕΟΙ 
ΚΑΙΕΚΧΗΘΗΟΆΧΝΘΙΟΜΘΟΟΝΤΉΟΚΑΜΙ 
ΜΟΥ ΤΟΥΤΤΥΡΟΟΤΉΟΘΙΚΙΟΜΘΝΗΘΕΠΘΙ 

ς ΤΟΡΗΜΑΤΟΥΚΧΟΙΧΘΟΩΟΥΤ,ἊἝΕρΡΙΟΧΥοε 

Ιζυη καμιν οο ΤΟΥ ΤΥΡοςεσξεκλύθϑηεκ 
ΠΕΡΙσΟΟΥ ΚΑἈΙΟΙΤΡΕΙΟΟΥ ΤΟΙΟΕἈΡΆΧ 
ΜΙΟΆΧΧΚΔΕΝΆΓΩ.ΘΠΕΟΟΝΕΙΟΜΘοΟῦ,. 


9417 ΑΝ. ΠῚ, 16 --- 38. 


10 


20 


29 


--ττῶς 


10 


18 


.. 


ἈΙΠΆᾺ. Α. 
σΆΗ 
ΗΓΑΆΓ 


ΗΓ 
ΜΙΜΕ 
ες 


ΤΗΟΚΆΜΙΝΟΥ ΤΟΥΤΙΥΡΟΟΤΗΟΚΆΙΟΜΕ 
ΜΗΘΠΘΙΤΘΔΉΗΜΘΝΟΙ ΚἈΙΠΕΡΙΕΙΤΆ 
ΤΟΥΝΕΝΜΕΟΩ ΤῊΗΟΦ.ΑΟΓΟΟ. ΥΜΝΟῪΝ 
ΤΕΟΡΟΝΘΝΚΑΙΘΥΧΟΓΟΥΝΤΤΘΟΤΟΝΚΝ: 
ΙΟΥ̓ΟΤΆΟἈΧΖΑΡΙΆΟΤΙΡΟΟΗΥΞΆΤΟΟΥ 
ΤΩ ΚΚΑΙΆΝΟΙΣΆΟ ΤΟΟΤΟΜΆΔΛΥ ΓΟῪ 
ΕΝ Μβεοω ΓΟΥΤΥΡΟΟΕΙΤΕΝ: 
ὙἈΧΟΓΗΤΌΟΘΙ ΚΘ. ΘΟ τω ΝΠ]ΠρωνΝημλω: 
ΞΟ ΝΕΤΌΟ ΚΑΙΔ ΘΛ ΟΞΣΆΟΜΕΝΟΟΘΕΙΟΤογε 
ἙΟΟΝΆΝ᾽ ΟΤΤΔΙΚΑΙΟΟΘΙΘΙΤΙΠΤΆΟΘΙΝΟΙΟ.. 
ΕἸΟΙΗΘΟΆΟΘΗΜΙΝ.ΚἈΑΙΤΤΑΝΤΆΤΆΘΡΓΑ 
ΠσΟΥΆΛΧΗΘΙΝΑΙΚΑΙΕΥΘθιλιλ ολΟΙΟΟΥ- 
ΚΑΙΠΆΟΛΙΆΙΚΡΙΟΘΙΟΟΟΥΆΛΗΘΙΝΑΙ 
ΚἈΑΙΚΡΙΜΆΑΤΆΑΧἈΧΗΘΘΙΆΟΘΒΠΟΙΗΟΆΧΟΚΑΤΆ. 
ΠἈᾺΝΤἈΛΘΙΤΗΓΆΓΕΘΗΜΙΝ.ΚΆΙΕΤΤΗΤΗ 
ΤΟΧΙΝ ΤῊ ΝΆΓΙΆΑΜΤΗΝΤῸΝΤΡΩΝ 
ΗΜΩΝΙΧΗ Μ᾽ ΟΤΙΘΝΆΛΗΘΘΙΆΚΔΆΙΚΡΙ 
σΘΙΕΠΗΓΆΓΆΟΤΑΥ ΤἈΠΆᾺΆΝΤΆΔΙΆΤΆΧΟΣ 
ΜΑΡΤΙΆΘΗΜΟΟΝ᾽ ΟΤΊΗ ΜΑΡΤΌΜΕΝ. 
ΚΑΙΗΝΟΜΗΟΆΧΜΕΝΆΑΠΟΟΤΆΝΤΈΕΟΆΛΙΠΟ 
ΟΟΥὙ: ΚἈΙΕΣΗΜΆΡΤΟΜΕΝΕΝΊΤΆΟΙΝΙ ΚΟ 
ΤΩΟΝΕΘΝΤΟΧΛΩΝΟΘΥΟΥΚΗΚΟΥΟΆΜΕ: 
ΟΥ̓ΔΕΟΥΝΕΤΗΡΗΟΆΧΜΕΝΟΥΔΘΘΊΤΟΙΗ 
ΟἈΜΕΝΚΑΘΩΟΘΕΝΕΤΘΙΆΦΗΜΙΝΙΝΆ 
ΕΥΗΜΙΝΓΕΝΗΤΆΙ ΙΚἈΙΠΤΑΝ ΤἈΟΟΘΆΟΘΙΤοΙ. 
ΗΟΧΟΗΜΙΝΘΝΆΛΗΘΙΝΗΚΡΙΟΘΕΙΕΙ͂ΙΟΙ 
ΗΟΛΧΟ᾿ ΚἈΙΤΙΤΑΡΘΔ ΙΚΆΟΘΗ ΜΆΟΘΘΙΟΧΘΙΡας 
ΕΧΘΡΩΟΝΆΑΝΟΜΟΩΝΕΟΧΘΙΟΤΩΝΑΆΙΠΟ 
ΟΤΆΤΟΩΝ᾽ ΚΑΙΕΆΟΙΧΕΙΆΟ ΚΣ ΚΆΙΤΤονη 


Φ48 ΠΑΝ. 1Π, 38 -- Προσευχὴ 8. 


ΡΟΤΆΓΓΩΟΙΤΆΡΑΤΙΆΟΆΧΝΜ ΤΗῊΗΝΓΗΝΊ ΚΑΟΜΥ 
ΟΥ̓ΚΒΟΤΙΝΗΜΙΝΆΝΟΙΣΆΑΙ ΤΟΟΤΌΜΜΆΚ: 
ἈΙΟΧΥΝΗΚΆΙΟΝΘΙΔΑ ΟΟΘΓΘΝΗΘΗΤΌΙΟ 
δΔΟΥΧΟΙΟΟΟΥ ΚΑΙ ΓΟΙΟΘΟΘΕΟΜΕΝΟΙΟΟΘ' 
᾿ ΜΗΜΔΗΠΆΡΑΧΟΘΟΌΘΗΜΑΆΑΟΘΙΟ ΤΈΧΟΟΔΙΆΑ. 
ΤΟΟΝΟΜΆΟΟΥ ΚΑΙΜΗΔΙΆΟΚΘΑΆΟΘΗΟΤΗ 
ΔΙΆΘΗΚΗΝΟΟΥ ΚΑΙΜΗΛΣΙΤΟΟ ΤΉΘΗΘΟ 
ΤΟΕΧΘοΟσσοΟΥΆΦΗΜω ΝΆ ἈΒΡΑΆΜ 
ΤΟΝΗΓΆΙΤΗΜΕΝΟΝΥΤΠἊὸΟοσουκλιολλκ 
ΤΟΝΔΟΥΧΟΝΟΟΥΚΆΑΙΗΛΧΓΟΝΆΓΙΟΝΟΟΥ 
ΟἸΟΘΆΑΆΧΧΗΟἈΧΟΙΙἈΗΘΥΝΑΙΤΟΟΤΡΜΆ 
λΥ ΤΟ ΝΟ ΤἈΛΟΤΡΑ ΤΟΥΟΥΡΆΝΟΥΚΑΙ 
ΦΟΤΗΝΆΜΜΟΝ,-ΤΗΗΝΙΤΆΑΡΆ ΤΟΧΘΙΆος 
ΤῊΗΟΘΘΑΛΆΟΘΟΘΗΟ ΟΤῚ ΘΟΠΟΤΆΘΟΜΙΚΡΥ 
ΘΗΜΘΝΊΙΆΑΡΑΠΆΝΤΤἈΓΆΘΘΝΗ ΚΆΙΊΕΟΜε, 
ΤἈΤΤΕΙΝΟΙΕΝΤΙΙΆΘΟΗ ΤΗΓΗΘΗΜΘΡΟΝ 
ΑΙΑΤΆΑΘΟΧΜΑΡΤΙΆΘΓΠΗΜΟΩ Ν᾽ ΚΑΙΟΥΚΘΟΤῚ 
ΘΝΤῸΣΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΤΩἈΧΣΧΡΧΩΟΝΟΥΔΘ 
ΤΠΡΟΦΗΤΗΟσΟΥΛΘΗΓΟΥΜΕΝΟΟΘΟΥ ΤΕ 
ΟἈΟΙΚΑΥΓΩΟΜΆΟΥ ΓΕΘΥΟΙΆΧΟΥΤΈΕΈΠΡΟΟ 
φορλουτϑυμιλΜλ: ΟΥ̓ ΤΟΠΟΟ ΤΟΥ ΚᾺΡ 
ΤΤΟΟΛΙΘΝΑΝΤΙΟΝΟΟΥΚΆΙΘΥΡΕΘΙΝ 
ΕἈΘοολλἈΕΝΨΥΧΗΟΥΝΤΈΤΡΙΜΜΕ 
ΜΗ.ΚΑΟΤΤΝΜΙ ΤἈΠΕΙΝΩσΘΘΟΠΡΟΟΔ 6 
ΧΘΘΙΗΜΕΘΝΦΩΟΘΝΟΆΧΟΚΑΥ ΓΩΜΆΟΙΝ 
κΡΙωΝ Ο ΤΑΥΡΩΟΝΙ ΘΝ ΜΥΡΙΆΟΙ. 
ἈΡΝΩΟΝΊΠΙΟΝΩΟΝ᾽ ΟΥ̓ΤΟΟΓΕΝΘΟΘΟ) 
ΗΘΥΟΘΙΆΗΜΩΟΝΟΕΘΝΟΩΙΠΟΝΟΟΥΌΗ 
ΜΕΡΟΝ: ΚΑΙΕΘΙ ΓΕΧΘΟΛΔΙΟΤΤΙΟΘΟΟΥΟΤῚ 


8449 Προσευχὴ 8---16. 


10 


20 


29 


ΟὙΚΕΟΤΙΝΆΑΙΟΧΥΝΗΤΟΙΟΙΤΕΙΤΟΊ ΘοςΓ 
ΕἸΤΙΟΟΙ ΚΑΙΝΥΝΘΞΣἈΚΟΧΟΥΘΟΥΜΕΝ 
ενοληκαρλιλφοκούμεθλοθ 
ΚΑΙΖΗ ΓΟΥΜΕΝΤΌὌΤΙΡΟΟΩΟΠΟΝΟΟΥΜΗ 
ΙΚΚΙἈΙΓΆΑΙΟΧΥΝΜΗΘΗ ΜἈΆΟΧΆΛΆΤΤΟΙΗΘΟΝ 
ΜΕΘΗΜΟΩΝΚΑΤΆΤΗΝΕΠΙΕΙΚΙΆΝ 
ΟΟΥ̓ΚἈΑΙΚΑΓΓΑΓΓΟΙΧΗΘΟΟ ΤΟΥ ἈΧΕΘΟΥΟΟΘΟΥ 
ΙΚΞΙΑΙΕΣΕΘΧΛΟΥΉ ΜΑΟΙΚΚΑ ΓΑ ΓΤΆΑΘΑΥΜΑΆΟΙΆΧΟΟΥ" 
ΚΔ ΟΟΔΟΞΣΑΝΤΟΌΟΝΟΜΑΆΤΊΙΟΟΥ ΚΕ: 
ΚἈΑΙΘΝ ΓΡΑΙΠΘΙΗΘΟΆΝΠΆΝΤΕΟΙΟΙΕΝΆΘΙ 
ΙΞΨἈἩΜΗΙ᾿͵ΪΝΎΊΜΕννΝΗΙ Τοιολουλοισοουκλκλ. 
ΙΞΔΙ ΚΑ ΓΑΙΟΧΥΝΘΕΙΗΘΆΝΑΙΠΟΠΆΟΘΗΟΘ 
λΥΝ ἈΟΤΕΙΆΧΟ ΚΑΙΗΙΟΧΥΟΛΥ ΓΝ ΟΥ 
ΤΡΙΚΕΙΗ ΚΑΙΓΝΩΟ ΤΩΟΟΘἈΝΟΤΊΟΥΕΙ 
ΚΟΟΘΟΜΟΝΟΟ ΚἈΑΙΒΝ, ΟΞΟσΘΦΟλΛΗ͂, 
ΤΉῊΝΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ᾽ ΚἈΙΟΥΎΔΙΘΧΘΙ 
ΟΝΟΙΘΜΕΆΧΆΧΟΝΊΤΘΟΛΥ ΓΟΥΟΥΊΤΤΗΡΕΤΆΙ 
“ΓΟΥΚΧΟΙΆΧΘΘΟΘΚΆΑΙΟΝ ΤΕΟΤΉΝΚΆΜΘΙ 
ΝοΝ ΝΆΦϑᾶν. ΚΑΙ ΠΙΟΟΆΝΟΙΚΆΙ ΟΤΊΤΙ 
ΠΥΟΝ.ΚΑΙΚΧΗΜΑΆΤΊΔΑΟ, ΚΆἈΙΔΊΕΧΘΕΙ 
ΤΟΗΦΧΟΣ ΠΆΝΩ ΤΗΟΚΑΜΙΝΟῪΎ πὶ 
ΠΗΧΕΙΟΤΕΟΟΕΡΆΚΟΝΤΆΘΝΝΕΆΚΑΙ 
Ιλ ΘΥΟΕΝ. ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΤΥΡΙΟΕΝΟΥΌΘΥ 
ΡΕΝΤΠΕΡΙΤΗΝΚΑΜΙΝΟΝΤΩΝΧΆΛΔΑΙ 
ΟΝ ΟἈΕΘἈΑΓΓΕΧΟΟΚΥΟΥΓΚΆΑΓΈΕΚΗΆΧΜΑΆ 
“ΤΟΙΟΠΕΡΙ ΓΟΝΑΖΑΡΙΆΝΘΙΟΤΉΝΚΑΜΙ 
ΜΟΝΙΚΑΙΕΣΘ ΤΙΝΆ ΞΣΘΝΤΗΝΦλΟοΟΓγΆ. 
“ΓΟΥΤΤΥΡΟΟΚΑΙΘΙΤΟΙΗΘΒΘΝ ΤΟΜΘΟΟΝ 
ΤΗΗΟΚΆΑΜΘΙΝΟΥΩΟΘΤΙΝΘΥΜΆΔΡΟΟΟΥ 


9560 Προσευχὴ 16 ---50. 


ἈΟΧΟΥΡΙΖΟΝΚΑΙΟΥΧΗΥΆἈΤΟΣΔΥ ΤΩΝ 
ΤΟΚἈΑΘΟΛΟΥ ΤΟΙΠΥΡ ΙΚἈΙΟΥΚΘΑΥΊΤΗ σεν 
ΟΥὙ ΔΕΙΤΑΡΗΝΟΧΑΧΗΟΘΘΝΔΥ ΓΟΙῸ’ 
ΟΤΕΟΙΤΡΕΙΟΘΟΘΣΕΝΟΟΘΟΤΟΜΑΤΌΟΙΥ,. 
ΜμΝΟΥΝι ΚΑΙ ΘΔ ΟΣΆΖΟΝ. Ι αΥλογοΥ 
ΤΟΝΘΝΟΘΝΤΗΙΚΜΙΝΟΩΛΆΧΘΓΟΝΤΕΟ 
ὙΧΟΓΗΤΟΟΘΙΚΘΟΘΟΤΩΟΝΠΡΟΝ 
ΗΜΟΩΝ.ΚἈΑΙΧΙΝΕΤΟΟΚΑΙΥΠΘΡΥ 
γουμενοοθιστογολιῶνᾶλς 
Ιζ χιεΥκχλοΓΗ ΜΕΝΟΝ ΤΟΟΝΟΜΆΑΤΉΟΘΔΟ 
ΞΣΗΘΟΟΥ ΤΟΛΓΙΟΝΙΚΑΙΆΙΝΕ ΤΟΝΚΆΙ Ὑπει 
ὙΠΕΡΥγοΟΥΜονονθισ Τογολιῶνλσ 
 ΟὙγλοόγη ΜΒΕΝΟΟΘΘΙΘΝΤΩΝΆΘΤΗΟΘ 
ἈΓΙΆΟΤΗΟΔΟΞΣΗΟΘΟΟΥ ΚἈΙΥΜΜΝΝΜΗ ΤΟ Ὑπεγ 
κλυυττα ραν οξοςσ.θσ ΤοΟΥολινλςσ' 
ὙΧΟΓΗΜΕΝΟΟΘΙΟΒΆΘΠΙΩΝΑΒΥΟσΟοΥς. 
ΚἈΘΗΜΕΝΟΟΘΕΠΙΧΕΡΟΥΕΘΙΜΚΆΙΆΧΙΝΘ 
ΤΟΟΚΑΙΥΠΕΡΥΥΟΥΜΕΝΟΟΘΙΟ ΤΟΥ Όλιωνας: 
ὙΧΟΓΗΜΕΝΟΟΘΘΙΘΙΠΘΡΟΝΟΥ ΤΉΟΘΚΕΛΟΙ 
ἈΘΙΆΟΟΟΥΚΑΙΥΤΙΘΒΡΥΜΝΗΤΌΟΚΑΙΥΎΤΙΕΡ 
ΥΥ̓οΟΥμενοσθιστογολιῶώνᾷᾶς: 
ὙΧΟΓΗΜΕΝΟΟΘΘΙΕΝΤΩΟΤΕΡΕΩΟΜΑΆ 
ΤΙ ΓΟΥΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙΥΜΝΗΤΌΟΙΚΑΙ Δ 6 
ἈΟΞΣΧΟΜεΝνοσεισ Τογολιῶνλος: 
ὙἈΧΟΓΘΙΓΕΙΤΑΝΤΑ ΓΓΆΕΡΓΆΑΙΚΥΤΌΝΙΚΝ. 
ὙΜΝΘΙΤΕΚΑΙΥΤΙΘΡΥ ΟΥ̓ ΤΕΧΎΥΤΌῸΌΝ. 
ΕἸσ Τογολι νας 
ὙΧΟΓΕΙ ΤΕΟΥΡΑΝΟΙ ΤΟΝΚΝ ΎΥΜΝΕΘΙΓΕ, 
ΚΑΟΥΤΙΘΒΡΥΥ ΟΥ̓ ΓΘ ΓΟΝΕΙΟ ΤΟΥ λιωνας: 


451᾽ Προσευχὴ 36 -- 86. 


Θυγλο ΓΕΙ ΤΕἈΑΓΓΕΆΧΟΙΚΥΤΟΝΙΚΝ ὙΥΜΝ6ΘΙ 
ΤῈ ΚΑΙΥΤΙΘΡΥ ΟΥ̓ ΤΕΧΥ ΓΟΝΘΙΟ ΤΟΥ Όλιωνας 
ὙΧΟΓΕΙΤΕΥ ΔΑ ΤΆΠΑΝ, ΓΆΓΓΆΕΤΙΆΝΟ 
ΤΟΥΟΥΡΑΝΟΥΤΤΟΝΚΙΝ ΥΜΝΘΙΤΈΕΙΚΑΆΙ 
ὙΠΘΡΥΥοΥ ταλΥ ΤοΟΝΘΙ σ Τογολιῶνασ 
ὥγλο ΓΕΙΓΕΤΤΑΟΙΙΔΥΝΆΜΕΙΟΚΥΤΌΝΙΚΝ. 

ὙΜΝΘΙΤΕΚΑΙΥΤ.ΡΥΥΟΥ ΤΑΥΤῸΝ 
ΕἸσΤΟΥολιΟΝΆΑς' 
ὙἈΧΟΓΕΙΓΕΗἈΧΛΙΟΟΚΑΙΟΘΑΛΗΝΗΤΌΝΙΚΝ: 
ὙΜΝΘΙΤΕΚΑΙΥΠΙΕΡΥΥΟΥ ΓΕΛΥ ΤῸΝ 

δισ γογολιωνὰςσ 
ὙἈΧΟΓΘΙΤΘΆΑΟΤΡΑ ΓΟΥΟΥΡΆΑΝΟΥΤΌΝΚΝ. 
ὙΜΝΕΘΙΤΕΚΑΙΥΤΙΕΡΥΥ ΟΥ ΤΑΥΤῸΝ 

ΕἸσ Ττογολιώνᾶς 
ὙἈΧΟΓΕΙΤΓΕΠΙΆΘΟΜΕΡΟΟΚΆΑΙΑΡΟΟΘΟΟΤονιίη. 
ὙΜΝΕΙΤΕΈΚΔΑΟΥΙΘΡΥΥΟΥ ΤΑ ΥΤΟ. 

εισ γογολιῶνλςσ 
ΥὙἈΟΓΕΙΓΕΙΤΆΑΝΤΆΓΓΑΙΤΙΝΕΥΜΑ ΤΆ ΓΟ ΚΝ. 
ὙΜΝΕΙΤΕΚΑΙΥΠΙΘΡΥΥΟΥ ΓΕΛΥ ΤῸΝ 
ΕἸΟΤΟΥΟΆΙΩΟΝΆΟ: 
ὙΧΟΓΕΘΙΓΕΙΤΥΡΙΚΑΙΚΑΥΜΆ ΤΟΝΙΚΝ. 
ὙΜΝΘΙΤΕΚΑΙΥΤΙΘΡΥΥΟΥ ΤΕΧΥ ΤῸΝ 
ΕἸΟΤΟΥΟΆΧΙΩΟ ΝΆ 

ὙΧΟΓΕΙΤΕΝΥΚ ΓΕΟΚΑΙΗΜΕΡΆΙΤΌΝΚΝ. 
ὙΜΝΘΙΓΕΚΑΙΥΤΙΘΡΥΥΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝ 
ΕἸσΤΟΥΌλιωΝΆς' 

ΥὙΧογει ΤΕ φΦωοικαιΟΚΟΤΟΟΤΌΝΚΝ. 
ὙΜΝΘΙΤΕΚΑΙΥΤΙΘΡΥ ΟΥ̓ ΤΈΛΥΓΟΝ 

ΘΙσ Τογολιῶνλο 


2 Προσευχὴ 86--41. 


ὥγλο ΓΕΙΨΥΧΟΟικΑΙΚΑΥ ΜΆΤΌΝΚΝ. 

᾿ ὙΜΝΕΘΙΤΘΙΚΑΙΥΤΕΡΥΥΟΥ ΤΕΛΥ ΤῸΝ 
βδιστογολιῶνλς 
ὙἈΧΟΓΕΙΤΕΙΤΑΧΝΆΑΙΚΟΧΙΟΝΕΟΤΟΝΙΧΝ. 
ΥὙΜΝΕΘΙΤΘΙΚΑΙΥΤΙΒΡΥΥ ΟΥ ΤΕΥ ΓΟΝ 
ΘΙΟσΤοΟΥυολιωνᾷᾶς. 
ΥὙλογθιτϑαστραπλζνεφελαλι 

ΤῸΝ ΚΝΥΜΝΘΙΤΚΑΙΥΤΠΕΡΥΎΥΟΥ 
ΤΕΛΥ ΓΟΝΕΙΟ ΤΟΥΌΛΙΟΝΆΑς᾽ 
ὙΧΟΓΘΙΤΩΟΗΓΗΤΟΝΚΝΝΥΜΝΘΙΤΩ 
ΚλυυΠΘΡΥ ΟΥ ΤωλΥ ΤΟΝ ΕΙΟ ΤΟΥ λιωνας 
ὙΧΟΓΕΙΤΕΟΡΗΚΑΙΚΟΥΝΟΙΤΌΝΚΝ. 
ὙΜΝΘΙΤΕΚΑΙΥΠΕΡΥΥ ΟΥ̓ ΓΘΑΥ ΤῸΝ 
εἰσ τογολιῶνλο 
ὙἈΧΟΓΘΙΤΘΙΤΆΝΤΆΓΑΦΥΟΜΕΝΆΕΝ 
ΤῊΗΓΗΤΟΝΚΝΥΜΝΕΙΤΕΈΚΑΟΥΤΙΕΡΥ 
Ὑγου τ λυ ΤΟΝ θισΤογολιῶνλς 

ΥὙἈΟΓΕΘΙ ΓΕΘΑΛΧΛΑΧΟΟΛΙΚΑΔΟΙΤΟΤΆΜΟΙΤΟΌΝΜΚΝ. 
ὙΜΝΘΙΤΕΚΑΙΥΤΘΡΥΥΟΥ ΤΑΥΤῸΝ 
ΕἸσ τογολιωνᾶςσ 
ὙἈΧΟΓΕΙΤΕΛΙΤΗΓΆΙΤΟΝΚΜΎΥΜΝΘΙΤῈ 
ΚἈΟΥΤΤΕΡΥ ΟΥ̓ΤΘλΥ ΤΓΟΝΘιΙΟ ΤοΟυολιωπνας 
ὙΧΟΓΕΙΤΕΚΗΤΉΚΑΙΠΙΙΠΑΝΤΆΓΆΚΙ 

. ΝΟΥΜΕΝΆΑΕΝΤΟΙΟΥΔΆΑΟΙΤΟΝΚΝ. 
ὙΜΝΘΙΓΘΙΑΙΥΠΕΡΥΥΟΥ ΓΘΑΥ ΤῸΝ 
ΕΙ'σ Ττουγολιώναςσ 
ὙΧΟΓΕΙΤΕΙΆΝΤΆΓΆΙΤΕΤΕΙΝΆΓΟΥ 
ΟΥ̓ΡΑΝΟΥΤΤΟΝΙΚΝΥΜΝΘΙΤΕΘΙΚΑΙὙΥΤΤΕΡῪ 
ὙουΥ ΤαλΥ ΤΟΝΕΙΟ ΤοΟΥολιῶνλς 


8358 Προσευχὴ 48 --δ7. 


[Ὅ}} 


10 


20 


( Ὑλογενι ΤΕ ΠΑΝ ΤΓἈΤΆΘΗΡΙΆΚΑΙΤΆ. 
Κ«ΤΉΗΝΗΤΟΝΚΝΥΜΝΕΙΤΕΚΔΙΥΤΙΕΡΥ 
γοΥ Τελυ ΓΟΝΘισ Τουγολϑωνᾶρ' 
ὙἈΧΟΓΕΙΤΟΥΙΟΙ ΤΟΝΆΝΩΝΤΌΝΙΚΝ. 
ὙΜΝΘΙΤΕΚΑΙΥΤΙΘΡΥΥ ΟΥ ΤΕΧΥ ΤῸΝ 
ΘΙΟΤΟΥΌλΙΟ ΝΆ: 
ὙἈΧΟΓΕΙΤΟΩΙΗΧ ΤΟΝΜΙΚΝΥΜΝΕΙΤῸ 
ΚΑΟΥΤΙΘΡΥΥ ΟΥ̓ Γωλυ ΓΟΝΘΙΟ ΤΟΥ ΌΆΙ νας: 
ὙΧΟΓΕΙΤΕΙΕΡΕΙΟΚΥΤΟΝΚΝΥΜΝΕΙΤΕειζι 
ὙΠΕΡΥΥΟΥ Τελὺ ΓΟΝ ΘΙ ΓΟΥΌλινΝας: 
(γλο ΓΕΙΓΕΔΛΟΥ ἈΟΙΚΥΓΟΝΙΚΝ ΥΜΝΕΘΙΤΕῈ 
ΚΑΟΥΠΕΡΥΥΟΥ ΤΕ λΥ ΤΟΝΕΙΟΤΟΥΌΛΙΝς: 
ὙΧΟΓΕΙΤΕΙΤΝΘΥΜΑΤΆΚΟΥΎΥΧΑΆΙΔΙ 
ΚΟ ΝἐΤΟΝΚΝΎΥΜΝΕΘΙΤΕΙΚΑΙΎΤΤΙΕΡ 
ΥΥ̓ΟΥΤταλΥονεισ γΓογολιωνᾷᾶσ' 
(ΓΟ γλογει ΓΕ οι ΟΠ ΑΙ ΤΆΠΙΕΙΝΟΙΚΆΡ 
ΟΠἈΧΙΆΧΤΟΝΚΝΙΥΜΝΕΙΓΕΚΑΙΎΤΙΕΡΥῪ 
γου Τελυ ΤτοΝνειστογολιῶνλς 
( γλογειτελνανιλλΖλθιαμιοληλκ 
ΤΟΝΚΝΝ ΜΝΘΙΤΕΚΑΙΥΠΕΡΥΥΟΥ 
ΤΕΛΥ ΓΟΝΕΙΟΤΟΥΟλΙΟΝΆΟ 
()τιετειακ τοημλοεξλλουγκλιεκ 
ΧΕΙΡΟΟΘΑΝΆΑ ΤΟΥΘΟΘΘΘΝΗΜΆΟ ΚΑΙ 
ΕΡΥΟΧΤΟΗΜΆΑΟΘΕΘΚΜΕΟΟΥΚΆΙΟΜΘΝΗΟΘ 
φλογοοκλιεκμθοου ΓΟΥ ΤΙ Ροσθοὼ 
σοενημᾶς Ετομολογειοθετὼ 
ΙΞΚΙ ἡ ΟΤΙΧΡΗΟ ΤΟΟ.ΟΤΙ ΕΙΟ ΓΟΝΆΙΟΟΝΑ. 
“οελεοολυγογ ΓΕ ὙΥΧΟΓΕΙΤΕΠΙΠΆΝΤΕΟ 
ΟΙΟΘΒΕΟΜΕΝΟΙΚΝ ΤΟΝΘΝ ΤΌΝΘΘΕΘΟΣ 


354 Προσευχὴ 58 ---Θ1. 


ὙΜΝΕΙΤΕΚΑΙ ΕΘ ΣΟΜΟΛΧΟΓΘΙΟΘΘΟΤΊΘΙΟΤῸΟ. 
ἈΞΦΟΝΑΆΑΤΟΘΆΘΟΟΛΥ ΤΟΥ ΚΑΟΑΝἈΚΟΥΧΟΔΟ 
ΝΜΟσΟΟΡΗΙΚΟΥΟΘΝΥΜΝΟΥΝΤΩΝΑΥ ΓΟ). 
ΙΞΔΙΕΒΘΑΥΜΆΟΘΕΝΙΚΙ ΕΘ ΣἈΝΕΟΤΗΘΝΟΊΙΟΥ 
δΔΗ.ΚΑΙΕΙΠΕΝ ΤΟΙΟΜΘΓΙΟΤΆΟΙΝΑΥ ΤΟΥ" 
ΟΥ̓ΧΙΤΡΕΙΟΑΝΑΡΑΟ. ΘΕΆΧΟΜΕΝΘΙΟΜΘΟΟ 
“ΤΟΥΤΤΥΡΟΟΙΤΕΙΤΟΔΗΜΕΝΟΥΟ. 
ἈΙΘΙΤΑΝ᾽ ΓΩΚἈΑΟΙΆΘΙΆΑΛΧΗΘΟΩΟΕΚΆΟΙΆΧΟΥ, 
ζλιΕΙ ΕΝ Ο ΒλΟΙΘΥΟ Ολεοεγώορωλκλ. 
ἈΡΑΟΤΕΟΟἈ,ΧΡΑΟΛΕΛΧΥΜΕΝΟΥΌΚΆΜΙἝΕΡΙ. 
ΤἸΤΑΤΓΟΥΝΤΆΘΘΝ ΜΘΟΟΘΟΣΥ ΓΟΥΤΙΥΡΟΟ ΚΑΙ 
ἈΟΧΦΘΟΡΑΟΥΚΕΟΤῚΝ ΝΥ ΓΟΙΟΚΑΙ 
ΗἩΟΡΆΑΟΙΟΤΟΥ ΓΕΤἈΡΤ ΟΥ̓ΟΜΟΙΛΧΥΙΩΟΘΥ 
ΟΤΘΙΤΡΟΟΗΆΧΘΕΝΝΆΞΚΟΥΧΟΛΔΟΝΟΟΘΟΡ 
ΠΡΟΟΤΗΝΘΥΡΑΝΤΗΟΚΆΜΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΤΤΡΥΡΟΟΤΗΟΙΚΙΟΜΘΝΗΟΘΙΚΆΌΜΕΙΤΤΕΝ. 
σΕΘἈΡΑΧΜΙΟΆΧ ἈΕΔΕΝΑΓΩΟΙΔΟΥΧΔΟΙ 
ΤΟΥΘΥῪ ΤΟΥΥ ἸΟΤοΟΥ σθαθλοκλιλοΥ 
ΤΕ ΚΑΙΕΣΗἈΧΘΑΝΟΘΑΡΑΧΜΙΟΆΧ ἈΕΔ ΘῈ 
ΜΑΓΩΟΘΙ ΜΘΟΟΥ ΓΟΥΤΥΡΟσΟ ΚΆΟΥΝΑ. 
ΓΟΝΤΑΙΟΙΟΑΛΓΡΆΙΤΑΆ.. ΙΚΑΟΟΙΟἸΤΤΡΑΤΉΡΓΟΙ. 
ΙΚΑΙΟΙ ΓΟΙΤΆΡΧΑΙ ΚἈΑΟΟΙΔΥΝΆΟσΤΆ ΤΟΥ 
ΒΕλΟΙἈΕὠσκ ΘΘΘΟΡΟΥΝΤΟΥΟΆΝΑΆΡΑΟ. 
ΟΤΊΟΥΚΘΚΥΡΙΘΥΟΘΝΤΟΠΥΡΤΟΥΟΟ 
 ΜΆΤΓΟΟΛΔΥ ΓΩΟΝΚΆΑΙΗΘΡΙΣΤΉΟΚΟΦΑ 
ΧἈΗΟΛΥ ΤΩΝ. ΟΥΚΕΦΆΑΟΓΙ ΘΗ ΚΑΙΤᾺ 
σἈΡΑΚἈΑΡΑΧΥ ΤΩ ΝΟΥΚΗΛΧΟΙΦΘΗ, 
ΙΙΑΑΙΟΟΜΗΠΥΡΟΟΟΥΚΗΝΕΝΑΥΤῸΟΙΟ 
ΙΞΙΠΡΟΟΘΚΥΝΗΟΘΘΝΟΒΑΟΙΆΘΥΘΘΝΟ) 


δῦ Προσευχὴ 1 -- ΔΝ. ΠΙ, 37. 


10 


10 


29 


10 


15 


20 


ΤΤΙΟΝΑΥ ΤΩΝΤΟΣ ΚΟ) ΚἈΑΙΆΤΙΤΕΚΡΙΘΗ 
᾿ΝΑΚΟΥΧΟΛΔΟΝΟΟΘΟΡΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΕΥ̓ΧΟΓΗ 
ΤΟΟΟΘΟΤΟΥΟΘΑΡΑΧΜΙΟΆΧΑΚΑΈΝΆΓω 
ΟΟἈἉΙΠΘΟΤΕΙΆΧΕΝΤΟΝΑΓΓΕΧΟΝΔΥ ΤΟΥ 
ΚΑΙΕΞΕΙΧΑ ΓΟΤΟΥΟΠΆΙΔ ἈΟΛΥ ΓΟΥΟΤῚ 
ΕἸΤΕΙΤΟΙΘΘΙΟΆΝΕΙΤΑΥ ΤῸ) ΚΟ ΤΟΌΡΗ 
ΜΑΓΟΥΚΑΟΙἈΕ ΘΗΛ ΆΟΙΩΟΆΝΙΚΑΙ 
ΠΑΡΕΘΔΩΟΚΑΝΤΆΘΟΘΟΩΜΑΆΤΆΛΥΓΓΟΝΕΙΟ 
ΤΤΥΡ.ΟἸΤΟ ΟΜΗΛΆΑΤΡΘΥΘΟΦΟΙΝΜΗ 
ἈΕΠΡΟΟΙΚΥΝΗΟΘΟΩΟΙΝΙΤΆΝΤΊΘΕΟ. 
ἈΛΧΗΤΩΘΟΩΔΛΥ ΤΟΝ ΚΑΙ ΘΓΩΕΚΤῚ 
ΘΗΜΙΆΟΓΜΑ ΟΠ σΆΆΟΟ ΡΥ 
ΧΗΓΧσΟλ ΟΟΘἈΝΘΙΙΤΗΒΆΧΟΦΗΜΙ 
ἈΝΚΑΤΆΓΓΟΥΘΥΟΘΕΑΡΑΧΜΙΟΆΧΆΚΔΕΝΆ 
ΓΩΣΘΙΟΛΑΙΠΙΩΟΛΧΘΙΆΝΕΟΟΝΤΆΜΙΙΚΆΑΙΟΙΟΙ 
ΙΚ(ΟΙΧΥΓΓΟΝΕΙΟΔΙΆΡΙΠΆΓΗΝ᾿ ΚΑΘ᾽ ΟΤῚ 
ΟΥὙΚΕΟΤΙΝΘΟΘ ΤΕΡΟΟΟΟΔΥΝΗΟΘΤΆΙΡΥ 
ΟἈΟΘΑΙΟΥ ΤΌΣΟ ΤΟΤ ΟΚἈΆΟΙΆΘΥΟΚΑΆ ΤῊ 
ὙΘΥΝΕΝΤΟΌΝΟΘΑΡΑΧ. ΜΙΟΆΧ ΆΒΔΕΝΑΆ. 
ΓΩΟΘΝΤΉΧΟΩΡΑΚΑΚΥΧΛΟΩΝΟΟΙ ΚΑΙ 
ΗΞΙΟΘΕΝΑΥ ΓΟΥΘΗΓΘΙΟΘΑΙΠΆΝΤΩ 
ΤΟΝΙΟΥΔΟΙΦΟΝΤΩΝΟΝΤῸΟΟΝ 
ΕΝΤῊΒΔΑΟΙΧΕΘΙΆΛΥ ΓΟΥ 


Ῥω λκογχολονοοορελοιλευοτιλοιτοιολὰ 
οΙἸσφυγλλιογλῳοολισ ΤΟΙΟΟΙΚΟΥΌΟΙΝ 
ΕΝΙΤΑΟΗΤΉΓΗ᾽ ΕΙΡΗΝΗΥΜΙΝΠΤΆΗΘΥ. 


ΘΕΙΗ᾿ 


ῷδῦ ΑΝ. ΠΙ, 31--- 31. 


Ι ἈΟΗΜΕΙΧΙΚΑΓΓΑΓΕΡΑΤΆΛΧΕΤΠΟΙΗΘΕΝ 
ΜΕΘΤΕΜΟΥΟΘΟΟΥΝΙΟΤΟσΟηΗρβεοανενᾳα. 


ΤΙΟΝΕΜΟΥ ἈΝΑΓΓΘΙΆΣΔΙΥΜΙΝ ΘΟ 
ΜΘΕΓΆΧΆΑΚΑΙΟΧΥΡΆᾺ ἨΚἈΧΟΙΆΧΘΙΆΛΥ ΤΟΥ 
ΕἈΧΟΙΆΘΙΆΔΙΩΟΝΙΟΟ ΚΑΙΗΘΣΟΥΟΙΆΛΥ, 

“ΤΟΥΘΙΟΓΕΝΘΆΑΝΚΑΙΓΕΝΘΆΝ' ΓΩ 
ΜἈΆΚΟΥΧΟΔΟΝΟΟσΟΟΡ.ΘΥΘΗΝΘΟΝΉΜΗ. 
βεντωοικωμουγκλιευϑλαλλών': 
ΒΝΥΤΙΝΙΟΝΊΔ ΟΝ ΚΦ Ῥόκεριοαν 
ΜΘ ΚΑΙΘΤἈΡΑΧΘΗΝΕΊΠΤΓΗΟΙΚΟΙΤΉΟΘ 
ΜΟΥ ΚΑΙΆΙΟΡΑ ΘΙΟ ΤΉ φΆληο 
ΜΟΥΟΥΝΘΤΆΡΑΘΟΟΝ ΜΕ ΚΙ Θ ΜΟΥ 
ΘΕΤΕΘΗΔΛΟΓΜΑΤΓΟΥΕΘΙΟΆΧΓΆΓΕΙΝΕΝΩ 
ΤΙΟΝΕΜ οΥ̓Τογοοοφογο Ελκύλο 
ΝΜΟΘΟΤΙΦΟΤΗΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝΤΟΥΕΝΥ 
ΠΝΙΟΥΓΝΩΡΙΟΦΟΙΝ ΜΟΙ ΚΆΙΘΙΟΘΕ 
ΤΠΟΡΕΥΟΝΤΟΟΙΕΠΆΟΙΔΟΙ ΜΆΓΟΙ. ΓΆΖΑ. 
ΡΗΝΟΙ.ΧΆΛΧΔΆΙΟΙ ΚΑΙ ΓΟΕ ΝΥΤΙΝΙῸΟ 
ΕἸΤΟΝΕΓΩΘΝΟΩΙΠἊΟΝΔΑΔΥ ΤΌΝ. 
ΚΑΙΤΗΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝΑΥ ΓΟΥΟΥΙΚΆΝΗΓ 
ΓΕΙΆΆΝΜΟΙ.ΘΟ ΟΗ ἈΧΘΕΝΑΆΜΝΙΗΧΛ, 
ΟΥ̓ΤΟΟΝΟΜΑΆΑΒΆΛΓΆΟΑΧΡΙΚΑΙΤΆΓΤΟΟΝΟ 
ΜΑΤΟΥΘΥΜΟΥ ΟΟἸΤΙΝΑΘΥΆΓΙΟΝΕΝΒΕ. 
λυ ΓΤ ΧΟ ΘΙ͵ΙΆ. ΚἈἈΧΙΓΆΟΆΧΡΟΆΡ 
ΧΩΟΝΤΌῸΌΟΝΕΘΙΤΆΟΙΛΟΟΝ. ΟΝ εγωθγνῷ. 
ΟΤΙΤΠΝἈΆΛΧΓΙΟΝΕΝΟΟΙ.ΚΑΟΙΤΆΝΜΥΟΓΗ 
ΡΙΟΝΟΥΚΑΛΥΝΑΆ ΤΕΙΟΟΙ. ἈΚΟΥΘΟΟΝΤῊ. 
ΟΡΆΟΙΝΤΟΥΘΝΥΤΙΝΙΟΥ. ΟΥΤΆΟΝ' ΚΑΙ 

ΤῊΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝΑΥ ΓΟῪ ΘΙ ΤΟΝΜΟΙ " 
ΚΑΙΙΟΡΑΟΘΙΟΤΗΟΚΕΦΆΛΧΗΟΜΟΥ: 


9567 ὍΑΝ. ΠΙ, 85 --͵ἼἸΥ͂, 1. 


1 


25 


20 


-9 
ἈΥΆΙΓ ΘΗ 
(ΓΕἸἼἸΆΙ 


ΕἸΤΙΤΗΟΚΟΙΤΗΟΜΟΥ Εϑεωρουν: ΚΑ ΟῪ 
ἈΒΝΑΡΟΝΕΝΜΘΟΟΩΣΤΉΟΓΗΘΟ.ΚΑΙΤΟΥ 
γοολυ ΤΟΥΤΙΟλῪ ἘΜΕΓΆΑΧΥΝΘΗΤΌΔΕΝ 
ἈΡΟΝΟΚΑΙΟΧΥΟΘΘΝ ΚΑΙ ΓΟΥΥ ΟΟλυ ΤΟΥ: 
εφϑλοθνεωστουουρανου ΚΑΙ ΤΟΚΥ 
ΤΟΟΛΥ ΓΟΥΕΙΟΤΆΠΕΡΑΤΆ ΤΗΟΓΗΟ ΤᾺ 
φυλλλλυ γουώραιλ ΚΟ ΚΆΡΠΟΟΛΥ 
ΤΟΥ ΠΟΧΥΟ ΚΑΙΤΡΟΦῬΗ ΠΆΝΤΩΝ 

ΘΝΆΥ ΤῸ ΚἈΙΥΤΙΟΚΑΤΏΘΕΝΑΥ ΤΟΥ 

ΚΑΤ ΕΟΚΗ ΝΟΥ ΝΙΤΆΝΤΆΑΓΆΘΗΡΙΑΤΆΛΓΡΙΑ, 
ΙΞΙΕΝΤΟΙΟΚΑΆΧΔΟΙΟΛΥ ΓΟΥΚΆΤΌΟΚΕΙ 
ΤἈΟΡΝΕΑΤΟΥΟΥΡΆΝΟΥ οσλΥ ΓΟΥΈΤΡΕ 


Φϑτοπλολολρς: εϑεωρουνενορὰ 


ΜΑΓΙΤΗΉΗΟΝΥΚΤΟΟΘ. ΕἸΤΙ ΤΗΟΚΟΙΤῊΟΘ 
ΜοΥΚΑΗμ Δ ΟΥΕΙΡ ΚΑ ΓΙΟολ πουρᾶνοΥ 
ΚἈΤΈΚΗ ΚΑΙΘΦΩΟΜΝΗΟΘΘΝΕΝΙΟΧΥ,Ι. 
ΚΟΥ ΤΩΟΘΙΤΕ Ν᾽ ΕἸΚΚΟΥΆΧΤΕΤΌΛ δ᾽ 
ἈΡΟΝ.ΚΑΙΕΙ ΤΕΙΧΑ ΤΕ ΤΟΥ ΚΑ Δ ΟΥΌΛΥ, 
ΤΟΥ ΚΑΙΘΚΤ ΘΙΝΆΣΑ ΓΕΤἈφγλλλλυγ 
᾿ΓΟΥ ΚἈΙΔΙΧΟΚΟΡΠΙΟΧ ΓΕ ΓΟΌΝΚΆΡΠΟ 
λΥ ΓΟΥ ΟἈΆΘΥΘΗΤΟΩΤΆΘΗΡιΙλΥΤΙοιΚΆ 
ΤΩ ΘανΝλυ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΆΟΡΝΘΆΑΆΧΠΟΤῸΣ 
καλλωνλυ του ΠΧΗΝΤΉΝΦΥΗ,. 
ΤΟΝΡΙΖΟΝΑΔΥ ΤΟΥΕΝ ΤῊΓΗΘΆΟΘΧΓΕΙΚΕ 
λεομωοιληρωκλιχλλκω ΚΑΙ ΕΝ ΤῊ 
ΧΧΑΟΗΤΉΘΣΟΩ ΚΑΙΒΝΤΉΛΡΟΟΩ ΤΟΥ 
ΟΥ̓ΡΑΝΟΥΚΟΪΓΑΟΘΗΘΘΤΆΙΚΑΙΜΕΤΆ 
ΘΗΡΙΩΝΑΆΑΓΡΙΩΟΝΗΜΕΡΙΟΛΔΥ ΓΟΥΕΝ 
ΓΩΟΧΟΡΤΩΤΟΥΆΧΓΡΟΥ ἈΠοτωώναν ων 


φΦ 58 ῬΑΝ. ΤΥ, 1--ὄ 18. 


““΄ 


ΗΙΚΑΡΔΙΆΑΔΥΓΤΟΥἈΧἈΑἈΧΟΙΦΩΘΗΟΕΘΤᾺΆΙ: 
ΙΞ«ἈΙΚΑΡΑΙΆΑΘΗΡΙΟΥΛΟΘΗΟΘΘΤΆΙΔΥΤΟΩ᾽ 
ΕΠ ΤΓἈΚΑΙΡΟΙΑΆΧΑΓΗΟΟΝΤΆΙΕΘΙΤΑΥ ΤΟ 
ἈΙΧΟΥΓΙΚΡΙΜΑΓΟΟΘΙΡ. ΟἈΟΓΟΟ ΚΆΙΡΗΜΆᾺ 
ἈΓΙΟΝ, ΓΟΘΙΤΕΡΟΟΤΗΜΑΪΝΆΓΝΩΟΙ 
ΟΙΖΩΟΝ ΤΕΟΟΤΙΚΟΟΥΥΟΤΟΟΚΥΡΙΟΥ 
ΕΙΤΗΟΕΚἈΟΙΆΘΙΆΟΤΟΝΆΝΟΝ᾽ ΚΑ 
ἈΝΔΟΞΗΛΟΩΘΘΙΔΥ ΓΗΝ᾽ ΚΑΙΕΣΟΥΘΕ 
ΜΗΜΑΆΣΧΝΟΟΝΆΑΝΑΟ ΓΗΟΘΙΕΙΤΑΥ ΤῊΓΟ 


Ι ΟΥΤοΟΤΟΟΝΥΤΙΝΙ ΟΝ ΟΙΪΔΟΝ ΓΝ ΆΚΟΥ 


ΧΟΔΟΝΟΟΘΟΡΟΞΕΑΟΙΆΘΥΟΚΑΙΟΥΒΑΆΧΤΆΟΑΧΡ.,, 
“ΤΟΟΥΓΙΚΡΙΜΆΘΙΤΙΟΝ᾽ ΟΤ ΤἈΝ ΤΈΘΟΙΟΟ 
«᾿οΙΤΗΟΘΒἈΟΙΆΘΙΆΟΜΟΥ ΟΥ̓ΔΥΝΆΝΤΆΙ 
ΤΟΟΥΓΙΚΡΙΜΑΔΗλΩΟΧΛΙΜΟΙ ΟΥ̓ λλ. 
ΜΙΗΧΑΔΥΝΆΟΛΙ. ΟΤΙΤΙΝΑΘΥΆΧΓΙΟΝΕΝΟΟΙ 
ΟΤΥΕΘΔΆΑΝΙΗΧΟΥΓΟΟΝΟΜΑΆΒΆΑΛΓΆΟἈΆΣΡΆΤΤΗ 
ΝΜΕΘΩΟΘΗΦΟΘΙΩΡΆᾺΝΜΙΆΝ᾽ ΚΆΙΟΙΔΙΔ. 
ἈΟΓΙΟΜΟΙΔΑΥ ΓΟΥ ΟΥ̓ΝΕΤΆΡΑΟΟΟΝΔΑΥ ΓΟΝ᾽ 
ἈΙΆΤΤΕΚΡΙΘΗΟΚἈΑΟΙΆΘΥΟΚΆΟΙΘΙΤΤΕΝ ΚΆΛΣ 
ΤἈΟΆΧΡΤΡΟΘΝΥΤΙΝΙΟΝΙΚΑΙΗΟΥΎΓΚΡΙΟΙΟ 
λΥΓΟῪ ΜΗΙΚΑΙΓ ΆΟΤΙΘΥΟΛ ΤΩ ΟΘ᾽ ΚΆΙΆΤΤΕ 
᾿ς ΚΡΙΘΗΚΑΆΛΤΆΟΆΡΙΚΆΙΘΙΙΤΕΝ. ΤΟΘΝΎΤΙΝΙ 
ΟΝΕΆΧΟΙΆΘΥ ΓΟΙΟΜΙΟΟΥΟΙΝΟΘ᾽ ΚΑΙΗΟΥΓ 
ΙΚΡΙΟΙΟΛΥ ΓΟῪΥ ΤΟΙΟΘΧΘΡΟΙΟΟΟΥ ΤΌΔΕΝ 


ΠΟΙ ἈΡΟΝΟΙΪΔ ΕΟ. ΓΟΜΕΓΆΛΥΝΘΕΝ.ΚΑΥΤΟΙΪΟΧΥ 


κοοοΥ ΤΟΥ̓ΟσσΦ ΑΘ ΝΘΙΟΤΌΝοΟΥΡΑΆ 
ΝΜΟΝ. ΚΟ ΤΟΚΥ ΤΟΟΛΥ ΓΟΥΕΙΟΙΤΆΘΟΑΆΝ ΤΗ 
ΓΉΝΙ ΚΑΤΑ ΚΡΥλλλλυ ΓΟΥ ΥΘΆΛΗ. 
ΚἈΑΙΟΚΆΡΠΟΟΛΥ ΤΟΥΤΙΟΧΥ ΚΑΥΤΡΟΦΦῬΗ 


459 ΑΝ. ΤΥ. 18 --- 18. 


10 


15 


25 


10 


20) 


20 


20 


ΠΆΟΘΙΝΕΝΑΥ ΤῸ ὙἸ͵ΙΟΙΚΑΤῸΟΛΥ ΤΟΥ 
ΙΚΞἈΙΓΩΟΚΟΥΝ ΤἈΘΗΡΙΆΤΆΛΓΡΙΆΚΑΙΕ. 
ΤΟΙΟΙΑΆ Δ ΟΙΟλΥ ΓΟΥΚΆΑΤΕΟΚΗΜΟΥΝ 
ΤἈΟΡΝΕΑΧ ΓΟΥΟΥΡΑΝΟΥΟΥειΙκλοιλΟΥ 
ΟΤΙΕΜΕΓΆΑΛΥΝΘΗΟ. ΚΑΙ ΟΧΥΌΛΟΙΚΆΙ 
ΗΜΘΓΆΧΩΟΥΝΗΟΟΥΘΜΕΓΆΛΥΝΘΗ, 
κΑΙΕΦΘΑ ΘΝ ΘΙ ΤΟΝΟΥΡΆΑΝΟΝ' ΚΆΡΗ 
ΚΥΡΙΆΟΟΥΕΘΙΟΤΆΠΕΡΑ ΤΆΓΓΗΟΓΗΟ ΚΑΙΟΤῚ. 
ΙΔ ΕΝ ΟΚἈΑΟΙΆΧΘΥΘΕΙΡ. ΚΑΙΆΓΙΟΝΚΑΤΆ. 
ΕΔΙΝΟΝΤΆἈΧΠΟΥΡΑΝΟΥΚΆΙΕΙΠΕΝ. 
ΕΚΤΕΙΧΑΤΕΤΟΛΕΝ ΡΟΝ ΚΑΙ ΆΦΘθι 
ΡΧΤΕΛΥ ΓΟΙΤΆΗΝΤΗΝΦΥΗΝΤΩΝ 
ΡΙΖΟΝΔΥ ΓΟΥΘΑΟΛΧΙΕΕΝ ΤΗΓΗ.ΚΆΙΕ 
λδομωοιληρωκλιχλαλιζω ΚΑ ΕΝ 
ΧΑΟΗΤΉΘΞΣΩ. ΚΑΙΕΝΤΉΛΡΟΟΩ ΤΟΥ 
ΟΥ̓ΡΑΝΟΥΔΥΔΛΙΟΘΗΘΕΤΆΙ.ΚΑΙΜΕΤΆΘΗ 
ΡΙΩΝΆΓΡΙΟΝΗΜΕΡρΙΟλΥ ΓΟΥεΟ 
ΟΟΥ̓ΒΠΤἈΚΑΙρΡοιλλΧΟΙΘΟΩΟΙΝΕΙΤΑΥ, 
ΤΌΝ. ΤΟΥ ΓΟΗΟΥΓΚΡρΙΟΙΟλΥ ΓΟΥΆΚΆΟΙΆΘΥ. 
κΚἈΟΥΓΚΡΙΜΑΥ ΤΟΥ ΘΟΤΊΙΝ οοφϑὰ 
ΟΘΝΘΙΤΙΤΟΝΚΥΡΙΟΝΜΟΥΤΌΝΕλοιλαλ: 
κσθοκὰ ΣΟΥΟΙΝΆΑΠΟΤΩΝΑΆΝΟΝ: 
ΚΑΟΜΘΤΆΘΗΡΙΩΝΑΓΡΙΩΝ. ΟΤΆΙΗ 
ΚἈΓΓΟΙΚΙΆΘΟΟΥΚΑΙΧΟΡΤΟΝΟΩΟΒΕΟΥΝ 
γωμιογοιΝν ε ΚΑΙ ΤΟΤΉ ΘΔ ΡοΟΟΥ 
ΤΟΥΟΥΡΑΝΟΥΔΥΔΛΙΟΘΗΟΘΗΚΑΙΘΙΤΤΆΚΑΙ 
ΡΟΙΧΆΧΧΑΓΗΘΟΝΤΆΙΕΠΙΟΕ. ΕΟ σΟΥΓΝΟΩΟ. 
ΟΤΚΥΡΙΘΥΘΙΟΥ̓ ΟΤΟΟΤΉΟΚκλΟΙλαΩι 


ἈΟΤΩΟΝΆΑΝΟΝ ΚΑΙ ΘΆΝ Δ ΟΣΗ ΔΛ. ΟσΒΘΕΙ 
ἈΥΓΤΉΝ᾽ 


Φ00 ῬΑΝ. 1, 18 -- 22. 


Ιζ οτι ΕΙΠΕ ΝΕΧΟΧΓΕΤῊΝ Φγην 


ΤΩΝΡΙΖΩΟΝΤΟΥ Δα Ν Ρουγιπεκλοιλει. 
ἈΘΟΥΘΟΙΜΕΝΘΙΑΦΗΟΆΝΓΝΩΟΤΉ. 
ΘΞΟΥΟΙΆΝ ΤῊΗΝΕΠΟΥΡΆΝΙΟΝ:- 
ΙὉΤΟΥ ΤΟΚἈΟΙΆΕΥΓΗΚΟΥΧΗΜΟΥΆΡΘ 
ΟἈΤΤΩΟΘΟΙ ΚΑΥΤΓΑΟΧΜΑΡΤΙΧΟΘΟΟΥΈΝΕ 
ἈΘΒΗΜΟΟΥΝΔΑΙΟΛΥ ΤΡΩΟλΙ ΚΑΥΤΆΟΘΆΧ ΔΙ 
ΚΙΆΟΟΟΥΕΝΟΙΚΤΕΙΡΜΟΙΟΙΕΝΗΤῸΣ 
ΙὈὩσΘΟΤΆΑΙΜΆΑΚΡΟΘΥΜΟΟΤΌΙΟΠΆΡΑΆ 


ΠΤ ΤΩΟΜΔΆΑΟΙΝΟΟΥΌΘΟ ΤἈΥ ΓΆΤΤΆΝΤΆΑ. 


εφβρϑλοθνεπινἈ ΚΟοΥυχολ ΟΝΟΟΟΡΤΟ,. 
ΕἈΟΙΆ ΘΑ ΜΕΤἈΔΩΟ Δ ΘΚΆΜΗΝΟΝΟΕΝ 


Ἵ. "» 
ΤΩ ΝΑ ΤῊσκλοιλθιλ αν κυ ἄγτου. 
ΝΙΤΙΘΡΙΤΤΆΤΩΝ. ἈΠΙΘΙΚΡΙΘΗΟΚΆΟΙ 


ἈΘΥΟ ΚΆΜΕΙΤΕΝ ΟΥ̓ΧΧΥ ΓΗΕΟΤΊΝΕΆΒΥ 
ἈΦΝΗΜΘΓΆΧΛΗΗΝΕΘΓΩΟΩΘΟΦΟΚΟΔΛΌΟΜΗ 

ΟἈ- ΘΙΟΟΙΚΟΝΕΛΟΙΆΘΙΆΟΙ ΘΝΤΟΟΚΡΑΆΓΤΕΙ 
ΤἨΗΟΪΟΧΥΟΟΜΟΥῪΥ.ΘΙΟΤΙΜΗΝΤΉΘΔΆΔΟΣΗΟ 
ΜΟΥ. ἘΞΦΤΙ ΤΟΥ ἈΟΓΟΥΕΝΤ ΘΟ ΓΟΜΑΤῚ 
ΤΟΥΚΑΟΙΆΘΩΟσΟΝΤΟσΦωΝΗΆΠΙΟ Ὁ 
ΤΟΥΟΥΡΑΝΟΥΘΓΕΝΕΤΟ᾽ ΟΟΙΆΘΓΟΥΟΙΝ 
ΜΑΕΟΥΧΟΔΟΝΟΟΘΟΡΕΛΟΙΆΘΥ ἨΒΆΟΙΆΘΙ 


᾿ἈΟΟΥΙΤΙΑΡΗΆΧΘΘΝΑΆΙΤΟΟΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤῸΣ 


ἈΝΟΩΟΝΟΘΘΙΚΔΙΩΟΣΟΥΟΙΝ᾽ ΚΑΙΜΕΤᾺΆ. 
ΘΗΡΙΩΟΝΑΓΡΙΩΝΗΙΚΑΤ ΟΙΚΙΆΘΟΥ. 
ΧΟΡΤΟΝΩΟΚΟΥΝΥΩΜΙΟΥΌΟΙΝΟΘ 
ΙΚ(ἈΙΘΙΤΤἈΙΚΑΙΡΟΓ ἈΧΧἈΓΗΟΘΟΝΤΆΙΘΙΠΙ 
σα ΟΥΓΝΟΟΘΟΤΙΚΥΡΙΘΥΘΙΟΥΥῚ 
ΟΤΌΟ. ΤΗΘΑἈΧΟΙΆΘΙΆΟΤΩΟΝΆΝΟΝἪ ΚΆΙΟ 


261 ὈΑΝ. ΙΥ͂, 38 --- 39. 


18 


20 


29 


1 


20 


25 


29 


ἈΝΑ ΟΞΣΗ ΛΟ ΟΘΙΑΥ ΓΉΗΝ᾽ ΑΥ̓ΤΉ ΤΉΩ) 
ΡἈΑΟΥΝΘΤ ΧΘΟΘΗΟΛΧΟΓΟΟΘΕΙΤΙΝΆΚΟΥΧΟ 
ΔΟΝΟΟΘΟΡ ΚΑΙΆΠΟΤΩΟΝΑΆΝΟΝΘΣΘΑΙ 
ΟΧΘΗ ΚΑΙΧΟΡΤΟΝΟΩΟΘΕΒΕΟΥΘΗΟΘΙΕΝ, 


ΚἈΑΙΆΙΤΟΤΗΟΔΡΟΟΟΥ ΓΟΥΟΥΡΑΆΝΟΥΤΌΟΘΟΩ 


ΜΑΛΔΥ ΓΟΥΘΕΑΦη. ωσοΥ Ι ΤΡΙΧΕολγ, 
“ΓΟΥΘΟΧΘΟΝΤΩΝΕΜΕΓΆΑΛΥΝΘΗΟΆΝ: 
ΙΞ ΟΙΟΝΥΧΕΟλΥ ΓΟΥ Ὁ σΘΙΌΡρνΝΝ ΕΝ" 
ὩὉΜΕΤΆΤΟΤΧΟΟΤΩΟΝΗΜΘρῶν. γὼ 
ΝἈΚΟΥΧΟΔΛΟΝΟΘΟΡΤΟΥΟΟΦΘΑλΜΟΥῸ 
ΜΟΥΘΙΟΤΟΝΟΥΡΑΝΟΝΆΑΝΘΆΆΧΚΟΜΙ᾽ ΚΑΙ 
ἈΜΦΦΡΟΝΘΟΜοΟυΥ ΠΘΟτΡΆῬηολν 

εΠΕ ΜΘ ΚΑΥΤΩΟΥ ἸΟΤΩΗΥΧΟΓΗ 

ΟἈ ΚΑΙ ΤΩΖΟΩΝ.,ΤΙΕΙΟ ΤΟΥΟΆΙΩΟΝΆΟ, 
ΗἩΝΕΟλκΚΑΙ ΘΔ ΟΪΣἈΟΛλ ΟΤΙΗΞΟΥΌΟΙΆΛΥ 
“ΤΟΥΘΣΟΥΟΙΆΛΙΟΝΙΟΟ ΚΑΙΗΒΆΟΙΆΕΙΆ. 
λΥ ΓΟΥ ΕΙΟΓΕΝΘΑΝΚΑΙΓΕΝΘΆΝ᾽ ΚΆΤΑ. 
ΤΕΘΟΙΚΑ ΓΓΟΙΚΟΥΝΤ ΘΟΤΉΝΓΗΝ. σΟΥ 
ΘΕΝἈΧΟΓΙΟΘΗΟΆΝ ΚΑΙΚΑΓΑ ΤΓΟΘΕΆΧΗ 
ΜΆΔΛΥ ΓΟΥΤΙΟΙΘΙΕΝΤΗΛΥΝΆΜΘΙΤΟΥ 
ΟΥ̓ΡΑΝΟΥΙΚΑΙΕΝΤΗΚΑΓΟΙΚΙΆΓΓΗΟΓΉΟ 
ΚἈΑΙΟΥΙΚΕΟΤΙΝΟΟΆΧΝΤῊΗΠΟΙΗΘΕΤΤ ἈΙΤΉΧΘΙ 
ΡΙλΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ρθιλΥ ΤΩ ΤΊ ΕἸΤΟΙΗΟΆΟ' 
λυ τω ΤΑ ρωλι ρον ΟΜοΟΥ 
ΘΠΕΟΤΡΑΦΗΟΆΧΝΘΙΤΕ ΜΕ ΚἈΙΘΙΟ ΤῊ. 
ΤΙΜΗΝΤῊΟΘΕΛΟΙΧΕΙΆΧΟΜΟΥΉΗΆΧΘΟΝ᾽ 
ΚΑΟΑΗΜΟΡΦΗΜΟΥΘΠΕΟΤΡΕΥΕ ΝΘ 
ΠΕΜΕΚΑΙΟΙΤΥΡΑΝΝΟΙΜΟΥΚΆΙΟΙΜΘΕ 
ΓΙΟΤΑΝΕΟΜΟΥΘΖΗΤΟΥΝΜεΕ ΚἈΙΕΙΠΙ ΤῊ 


Φ02 ῬΑΝ. ΙΥ, 39 --- 38. 


ΚἈΧΟΙΧΆΧΘΙΆΑΝΜΟΥΕΚΡΑΤΆΙΦΘΗΝ' ΚΆΙ 
ΜΕΓΆΛΧΛΩΟΥΝΗΤΙΙΡΙΟΟΟΤΕΡΑΜΟΙΘΆΟΘΗ, 
ὙΝΟΥΝΕΓΩΝΆΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΟΘΟΡΆΙΝΩ.. 
κυ γωκλιλοσα ΖωΤονεκλοιλθὰ 
“ΤΟΥΟΥΡΆΝΟΥ ΟΤΙΠΆΝΤΆΓΆΕΒΡΓΑΛΥ ΤΟΥ 
ἈΧΗΘΙΝΆ.ΚἈΑΙΛΙΤΡΙΕΟΙΛΥ ΓΟΥΎΚΡΙΟΙΟ 
ΚΑΙΠΑΝΤΆἈΟΤΟΥΟΤΟΡΘΥΟΜΕΝΟΥΌΕΝΥ 
πθρηφὰν ΘιΆ ΔΥΜΆΑΤΆΨΤΆΙΤΘΙΝΟ ΣΟΙ 


ὁρλοις 


[γἱ 


᾿ ΙΔΑχτλολρο ΕἈᾺΑΟΙΆἈΘΥΓΕΠΟΙΗΟΟΝΟΆΘΙ 


Ἵ. 
ΜΕΓΆ 


------. 


ΤΝΟΝ᾽ ΤΟΙΟΜΕΓΙΟΤΆΟΘΙΝΔΥ ΓΟΥΆΝ 
ἈΡΧΟΙΧΙΆΙΟΙΟ ΚΑΙΚΑΤΕ ΝΑΝΤΊΤΩ. 
ΧΟ ΝΙ ΟΟΙΝΟΟ ΠΙΝΩΝΕΆΧΤΆ 
ΟἈΧΡΕΟΝΤΗΓΘΥΟΘΙ ΤΟΥ̓ΟΙΝΟΥΘΙΤΙΕΝ. 
ΤΟΥΕΣΕΝΕΓΚΕΙΝΤΆἈΟΚΕΥΗΤΆΧΡΥΟΆΚ. 

ΚΑΟΤΑΧΡΓΥΡΑΧΘΞΗΝΕΓΚΕΝΝΆΚΟΥ 
ΧΟΔΟΝΟΟΘΟΡΟΙΠΙΑΤΉΡΑΥ ΓΟΥ ΕΚ ΤΟΥΝΆΟΥ 
ΓΟΥΘΝΊΙΆΗ ΜΚ. ΟΠ Ε ΤΟ ΟΘΧΙΝΘ ΝΑΧΥ ΓΟΙῸ. 

ΟΒἈΟΙΆΘΥΟΚΑΙΟΙΜΘΓΙΟΤἈΝΘΟΛΥ ΓΟΥ͂. 

ΚλυλιτΆλλλκλιλυ ΓΟΥ. ΚΑ ΡᾺ 

ΚΟΙΤΟΙΔΥ ΓΟΥΈΤΗΝΟΝΟΙΝΟΝ: 
ὩΗΝΘΟΆΧΝΤΟΥΟΘΕΟΥΟΤΟΥΟΧΡΥΟΟΥΎΟ. 

ΚἈΑΙΆΡΓΥΡΟΥΟ ΚΑΙΧΑΆΧΚΟΥΟ ΚΆΙΟΙ 
ΔΗΡΟΥΟ ΚἈΙΣΥΧΙΝΟΥΟΙΚΑΙΆΙΘΙΝΟΥΟ 

ΜΑΥΓΤΗΤῊἨΦΡΑΘΞΗΧΘΟΝΑΆΧΚΤΎ 
Ἀοιχθιροολν ουκλιθγράφονκα. 
ΤΕΝΑΆΑΝΤΙΥΤΗΟΧΆΜΙΠΆ Δ ΟΟΘ ΤΠ ΤΌΚΟ 


ΜΙΆΜΑΓΟΥ ΓΟΙΧΟΥ ΤΟΥΟΙΚΟΥ ΓΟΥΈΛΧΟΙ 
χες 


3608 : ΑΝ. [Υ͂, 88 ---Υ͂, ὅ. 


ἣ 


11 


2Ὁ 


29 


Ιζ..ὐοελοιλ εΥοεθεωρβει ΓΟΥΟλΟτΡΆΓγΆὰ 
ἈΟΥΟΤΗΟΧΘΙΡΟΟΤΗΟΓΡΑΦΟΥΌΘΗΟ 
ΟΤΕΤΟΥΚΑΟΙΆΘΩΟΘΗΜΟβΦηηλλοι 
ΟΘΗ.ΚἈΑΙΟΙΔΙΆΧΛΟΓΙΟΜΟΙΔΥ ΓΟΥΟΥΝΕ 

ΤἈΡΑΟΟΟΝΔΥ ΤΟΝ᾽ ΚἈΙΟΙΟΥΝΝΆΕΟΜΟΙ 

ΤῊσΟΟΦΥΟοΟλΥ ΓΟΥ ΙΘΧΥΟΝΤΌΚΑΙ 

.ς. ΤἈΓΟΝΑΤΤΑΑΧΥ ΤΓΟΥΟΥΝΕΚΡΟΥΟΝΤῸ᾽: 

Ιζ αὐ βκοης Ε ΝΕΝΙΟΧΥΙΟΚΧΟΙΧΕΥΟΤΟΥ 
ΕἸΟΆΓΆΓΕΙΝΜΑΓΟΥΟΧΑΛΔΑΑΙΟΥΌΟΓΆΖΑ. 
ΡΗΝΟΥΟ ΚἈΑΙΘΙΠΕΝΤΟΙΟΟΟΦΟΙΟΒΆᾺ. 
ΕὙΥΧΩΟΝΟΟ ΟΟΘΑΝΑΆΝΆΓΝΟΩΤΉΝΓΡΑΆ 

ΦΗΝΤΑΥ ΤΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝΟΎΓΚΡΙΟΙΝ 
ΓΝΩΡΙΟΗΜΟΙ πορδυρᾶνεναν 
ΟΘΤΆἈΙΙΚΙΟΜΆΝΙΆΚΗΘΟΧΡΥΟΘΟΥΌΕΠΙΠΙ 
ΤΟΝΤΡΆΧΗΛΧΟΝΔΥ ΤΟΥ ΚἈΙΤΡΙΤΌΟΘΕΝ 
ΤῊἨΚἈΆΟΙΆΘΙΆΜΟΥ ΡΘΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕῪ ἐς 
ΟΝΤΌΠΑΝΤἜΟΟΙΟΟΦΟΙΤΟΥΈΛΟΙᾺΘ 
ΦΟΙΚΑΙΟΥΚΗΛΔΥΝΜΆΝΤΟΧΥΣΧΝΆΓΝΟΣ) 
ΝΜΑΓΓΗΝΓΡΑΦΗΝ᾽ ΟΥΔΘΤΗΉΝΟΥΤΓΙΚΡΙ 

ΟΙΝΤΣΚΑΟΙλΘΙγνριολι κλικλλ 

ὙἈΧΟἈΧΡΟΚἈΧΟΙΆΘΥΟΘΤΆΡΑΧΘΗ᾽ ΚΆΙΗΜΟΡ 
Φηλυ ΓΟΥΗἈ ἈΟΙ ΘΗ ΚἈΙΟΙΜΕΓΙ 
 ΟΤΆἈΝΕΟΛΥ ΓΟΥΟΥΝΕΤ ἈΡΆΘΘΟΟΝΤΌῸ: 

ἈΙΕΙΟΗΧΘΘΝΗΚΑΧΟΙΆΙΟΟΧΘΙΟΤΌΝΟΙΙΚΟ 
“ΤΟΥΤΙΟΤΟΥ ΚἈΙΕΙΙΤΕΝ᾽ ΚἈΟΙΆΘΎΕΙΟ 
ΤΟΥΟΛΧΛΙΩΟΝΆΟΖΗΘΙ ΜΗΤΆἈΡΑΟΟΕΤῸ 
ΟἈΝΟΘΟΙΔΙΆΛΧΛΟΓΙΟΜΟΙΟΟΥ ΚΆΙΗΜΟΡ 
᾿Φησουμηλλλοιου θοῦ ΘΟΤΙΝΆΝΗΡ 
ΘΝΤΉΚΑΟΙΆΧΕΘΙΆΘΟΟΥ ΕΝΩΤΠΙΝΑΘΥΆΓΙΟ 


΄ς 


---..--- 


2304 ὍΑΝ. Υ, 5 ---11. 


Ιζ λιἜΝ ΤΆΙΘΗΜΘ ΡἈΆΙΟΤΟΥΤΙΆΤΡΟΟΘΟΘΟΥ: 
ΓΡΗΓΟΡΗΟΙΟΚΑΙΟΥΝΘΟΙΟΙΗΥΡΘΘΗΘΝΆΑΝ, 
ΤΟ ΚΑΙΟΚἈΟΙΆΘΥΟΝἈΆΞΟΥΧΟΔΛΟΝΟΟΘΟΡ 
ΟἸΤΑΤΗΡΟΟΥἈΧΡΧΟΝΤ ἈΘΙΤΆΟΙΔΟΝΜΑΆ 
ΓΟΝΧΆΛΛΔΑΙΩΟΝΓΆΖΑΡΗΝΟΝκΚκΑ. 
ΤΕΟΤΗΟΘΘΝΑΥ ΤΟΝ ΟΤῚἹΤΠΙΒΡΙΟΘΟΟΝΊΤΝΑ 
ΕΝ ΔΎ ΤΩ ΚΑΙ ΡονΝηοΙο ΚΑΙΟΥΝ ΘΟΙΟ 
ΟΥ̓ΓΚΡΙΝΟΝΕΝΥΤΙΝΙΆΚΆΑΙΆΝΆΓΓΘΑ, 
ἈΩΟΝΙΚΡΑΤΟΥΜΕΟΝΑᾺ ΚΑΙΧΥΦΩΟΝΟΥΝΙΆΘ 
ΟΜΟΥΌΟΔΆΝΙΗΛ᾽ ΚΑΙΟΒΆΑΟΙΆΘΥΘΘΤΙΘΘΗ 
ΚΕΝΔΧΥ ΓΟΟΟΝΟΜΆΒΑΧΤΆΘΟΆΑΡΝΜΥΝΟΥ. 
ΙΞ(ἈΗΘΗΤῸΣ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝΆΝΑΆΓ 
ΓΕΆΕΘΙΟΟΙ ΤΟΤΕΔΑΝΙΗἈΧΘΙΟΗΝΕΧΘΗ 
᾿ΒΘΒΝΟΩΙΠἊΟΝΤΟΥΞΚΑΟΙΆ ῶσ ΚἌΙΘΙΠ 6. 
ΟΞΒἈΑΟΙΆΘΥΟΤΟΩΔΆΝΙΗΛ᾽ ΟΥ̓ΘΙΔΆΝΙΗΧΝ. 
ΟἈΙΤΟΤΟΩΟ ΝΥΤΩΟΝ᾿. ΓΗΟΔΙΧΜΆΛΧΛΩΟΙ 
ἈΧἈΟΤΗΟΪΟΥΔΑΙΧΟΗ ΟΗΓΆΑΓΕΝΟΚΑΧΟΙΆΘΥῸ 
. ΟΠΆΤΉΡΜΟΥ. ΚἈΑΙΘΗΤΕΝ᾽ ΝΙΕΆΧΟΙΆΟΥ 
᾿ Ιζ ΤΕ Ἢ ΚΟΥΟΛΙΠΤΕΡΙΟΟΥΟΤΙΠΝΆΘΥ. 
ἈΓΙΟΝΕΝΟΟΙ ΚΑΙΓΡΗΓΟΡΗΟΙΟΚΆΙΟΥ 
ΝΜΘΟΙΟΚΑΙσΟΦΙΆΠΕΘΡΙσΟΗΘύΡΘΘηαῈνΝ 
ΟΟΙ ΚΑΟΑΙΝΜΥΝΕΙΟΗΧΘΟΝΟΝΟΩΤΙΟΝ 
ΘΕ μοΥοισοφοιμαγοιχλαλλλιοι γάζα. 
ΡΗΝΟΜΙΜΆΑΓΤΗΝΓΡΑΦΗΝΤΆΑΥ ΤΗΝ 
ἈΝΆΓΝΟΩΟΙΝΙΚΑΙ ΤῊΗΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝΑΥ 
ΤΗΟἈΧΝΆΓΓΘΙΆΦΟΙΝΜΟΙ. ΚΟΥ ΚΗ ΛΥ 
ΝΗΘΗΟΆΧΝΑΝΑΓΓΘΙΆΔΙΜΟΙ ΚΆΙΕΓΟΩ 
᾿ΗΚΟΥΟΆΧΠΕΡΙΟΟΥ. ΟΤΙΔΥΝΆΟΛΔΙΟΥΓΙΚΡΙ 
λγμη ΜΆ ΝΥΝΟΥΝΕΙΑΥΜΑΟΔΧΥΤΗΝΓΡΆΦΗ 


φθδ ΠΑΝ. Υ, 11---Ἰ. 


10 


15 


1) 


1ὅ 


20 


στ- 


ἈΜΆΓΝΜΟΩΝΆΙ ΚΑΥΤΉΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝ 
ΧΥΓΓΗΘΆΝΑΓΓΘΙΆΆΜΟΙ ΠΟΡΦΥΡΆΝ 
ΕΝΙΑΥΟΘΗ ΚἈΑΙΟΜΆΑΝΙΆΚΗΟΘΟΧΡΥΘΟΥῸ 
ΕΟΤΙΕΙΤΙ ΤΟΝ ΤΡΑΧΗΧΟΝΟΟΥ ΚΆΤΡΙ 
ΤΟΟΕΘΝΤΗΒΑΧΟΙΆΧΘΙΆΜΟΥΆΡΣΘΙΟ- 
ΟΤΕΑΧΠΕΚΡΙΘΗΔΛΆΝΙΗΣΙΚΑΙΘΙΙΤΕΝΕΝΟΩ 
ΠΙΟΝΤΟΥκλοιλεῶσ ΤἈΔΟΜΑΤΆΟΘΟΥ 
ΟΟΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΉΝ ΡΘΆΝ'᾽ ΓΟΥΟΙΚΟΥ 
ΟΟΥΕΤΕΡΩΟΔΟΟ ΘΓΩ Δ ΘΤΉΝΓΡΆΦΗ 
ἈΝΜΆΓΝΟΩΟΘΟΜΔΑΔΙ ΚΑΙ ΤΉΗΝΟΥΓΚΡΙΟΙ 
λΥ ΓΗΟΓΝΟΩΡΙΟΟΟΟΙ ΒἈΟΙΆΘΥΟΘΟ 
ΟΥ̓ΥΙσΤΟσ. ΤΗΝΕΆΧΟΙΆΘΙΆΝ. ΚΑΥΤῊΝ 
ΜΕΓΆΧΩΟΥΝΗΝΚΑΥΤΗΝΤΊΜΗΝΚΆΙ 
ΤῊΝ ΔΟΣΆ ΝΘ ΔΟΟΚΕΝΝΆΚΟΥΧΟΔΛΟ 
ΝΜΟΘΟΡΤΟΩΙΤΆΤΡΙΟΟΥ ΚΑΙΆΙΤΟΤΉΟΜΘ 
ΓΆΧΦΘΟΥΝΗΘΗσθλκΚανΝ λυ ΤΩ ΠᾺ 
ΤΕοοιλλοΙΥλλιγλ Ὁ ΟΟΆΙ ΗΟΆΝΤΡΕ 
ΜΟΝΤ ΘΟΚΑΙΦΟΞΚΞΟΥΜΘΝΟΙ.ἌΠΟΠΡΟ 
ΘΟ ἸΟΥΥ ΓΟΥ ΟΥ̓ΟΘΒΕΟΥΧΕΤΌΛΥ ΤΟΝ. 


ἈΝΗΡΕΙΚΑΙΟΥΟΘΕΟΥΧΕΤΟΛΥ ΓΟΟ ΓΥῚΤΤΕν. 


ΚΑΙΟΥΟΘΕΟΥΧΘΤΟΛΥ ΤΟΟ ΥΥ ΟΥ̓ ἑ 
ΚΑΙΟΥΟΘΕΚΟΥΧΕ ΓΟΛΥ ΓΟΟ ΘΕ ΤἈΠΕΙΝΟΥ 


ΚΟ ΤΕΥ ωθηηκαρλυλλυ ΓΟῪ 
ΚΟΤΟΠΝΟΘΥΜΑΆΔΛΥ ΓΟΥΘΚΡΑΤΆΙΌΘΗ 
ΤΟΥΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥςοθλι ΑΗ Ν 8 
ΘΧΗΆΧΤΠΟΤΉΟΘΕΛΟΙΛΧΕΙΆΟΛλΥ ΓΟΥΚΆΙΆΠΙΟ 
ΤΟΥΘΡΟΝΟΥΛΥΤΟΥ ΚΑΙΗΤΙΜΗΆΦΗ 
ΡΕΘηλ λυ ΓΟῪ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙ ΟΧΘΗΆΧΠΟ 
ΤΟΝΆΝΟΝ᾽ ΚΑΙΗΚΑΆΡΑΙΆΑΥ ΤΟΥ 


900 ῬΑΝ. Υ͂, 16---21. 


ΙζλυηθρισΣ ΤΉΟΚΘ φλαληολυστου. 
ΦΟΕΙΕΡΙΟΝΚΑΘΆΡΟΝ᾽ ΟΘΡροΟΝοΟοΟλΥ ΤΟΥ 
ἈΟΣΙΤΥΡΟΟ ΟἸΤΡΟΧΟΙΆΥ ΓΟΥΠΤΥΡ 
ἈΕΓΟΝ᾽ΤἸΤΟΤΆΜΟΟΙΤΥΡΟΟΘΙΆΚΕΝΕΜ 
ο΄ ΠΡΟΟΘΟΝΔΥΤΟΥ ΧΙλΙΑΙΧΙΆΙΆ ΘΟ 
γον ἘἈΧΕΙΤΟΥΡΑΥ ΤῸ ΚΑΙΜΥΡΙΆΙΜΥΡΙΆΔΛΘΟ 
ΤᾺΡΙΟΤΗΉΚΕΙΟΆΝΑΥ ΤῸ ΚΡΙΤΉΡΙΟΝ 
ΕΘ κἈϑιοαν. ΑΙ ἈΟΙΗ Ν ΕΟ ΧΘΗΟΌΟ ΚΣ. 
ΘΕΩΡΟΥΝΤΟΤ ΕΑ Ποφωνηστῶ, 
ἈΟΓΩΟΝΤΟΩΟΝΜΕΓΆΧΛΩΟΝΟΩΝΤΌΙΚΕ 
ρος καινοελλλθι ΒΘΩΟΘΆΑΝΗΡΕΘΗΤῸ 
ΘΗΡΙΟΝΙΚΑΙΙΤΩΟΛΧΕΘΤΟ ΚΑΟΤΟΟΩΜΆ. 
λΥΓΟΥΘΔΟΘΗΘΙΟΚΧΥΟΙΝΙΤΥΡΟΟ ΚΑΙ 
ΤΟΝΆΟΙΠ͵ΠΩΟΝΘΗΡΙΩΝΙΗΆΡΧΗΜΕ 
ΤΕΟΤΆΘΗ ΚΑΙΜΆΚΡΟΤΗΟΖΩΟΗΟΘλΟ,, 
ΘΗΛΔΥΓΤΟΙΟ ΘὠςΧβρονΝουκλικλιρου 
ΘΕΩΡΟΥΝΕΝΟΡΆΜΑ ΤΙΥΤΉΟΝΥΚΤΌΟ. 
κα οι των ν φόλὼν ἡ 
᾿ ΤΟΥΟΥΡΑΝΟΥΘΩΘΟΥΘΟΧΝΟΥΕΡΧΟΜΘ 
ΝοσΟ Και σ ΤΟΥ ἈΔΙΟΥ ΤΌΝΗ 
ΜερωνεφθϑλοανικλητροσηΧθη 
ΧΥ ΤῸ ΚΑΟΛΥ ΤΓΩΘΑΟΘΗΗΆΡΧΗ. 
ΚἈΑΙΗΤΙΜΗ.ΚἈΑΙΗΚἈΧΟΙΆΧΘΙΆΓ ΚΑΟΤΙᾺ 
τεοοιλλοιφυλλιγχαωσολιλουλαγὸ 
ΟΟΥ̓ΟΙΝΑΥ ΓΟ ΗΘ ΣΟΥΟΙΛΑΥ ΤΟΥ. ΣΟΥ 
᾿ς ΟἸΆΧΙΩΟΝΙΟΟΗΤΊΙΟΟΥΤΙἈΡΕΧΘΥΟΕΤΆΙ 
᾿ΚΑΙΗΒἈΑΟΙΆΧΘΙΆΛΥ ΓΟΥ ΟΥ̓ΔΙΆΦΘΆΡΗ 
σΟΤἈ" ΕΦΡΙΣΕΝΤΟΤΙΝΘΥΜΆΜΟΥ 
ΕΝΤΉΗΘΞΣΘΙΜΟΥΕΓΟΩΟΔΆΝΙΗΚΧΙΚΑΙ 


967 ὉΑΝ. ΥἹΙ, 9 --- 15. 


10 


ἈΙΟΡΑΟΘΙΟΤΗΟΙΚΕΦΆΑΧΗΟΜΟΥΘΤΆΡΑΟ 
ΟΟΝΜΕ᾿ ΚἈΑΙΠΡΟΟΗΧΘΟΝΘΝΙΤῸΩΝ 
ΕΟΤΗΉΚΟΤΩΝ.ΚἈΑΙΓΤΗΝΆΚΡΙΕΘΙΆΝ 
ΕΖΗΤΟΥΝΤΙΆΡΑΥ ΤΟΥ Περιπαντῶ 
ΤΟΥ ΤῸΝ ΚἈΑΙΕΘΙΤΙΤΕΝΜΟΙΤΉΝΑΆΚΡΙ 


᾿ ΚΘΙΑΝΚΑΙ ΤΉΝΟΥΓΚΡΙΟΝΤΤΩΟΝΆΟ 


ΓΩΟΝΘΓΝΩΡΙΟΘΝΜΟΙ ΤἈΥΤΆἈΓΆΘΗ 
ΡΙΧΤΆΓΕΟΟΘΡΑ ΓΕΟΟἈΆΧΡΘΟΑΛΟΙΆΘΙΆΙΑ. 
ΝΜἈΆΟΤΉΟΟΝΤΆΙΕΘΙΤΙΓΗΟΓΗΟΘ Ἀ,ΆΡΘΗ 
ΟΟΝΤΆΜΡ ΚΑΟΘΙΤΑΡΑΧΗΜΨΥΟΝΤΆΙΤΗ. 
ΚΕἈΟΙΆΘΙΆΝΑΓΙΟΙΥΨΙΟ ΤΟΥ ΚΑΑΘ 6 
ΣΟΥΌΙΝΑΥ ΤΗΝ. λΙΟΝοοκλιες 
ἙΩΟΝΟΟΤΩΝΆΑΙΟΝΟΟΝ᾽ ΚΆΙΕΖΗ 
ΤΓΟΥΝΑΆΚΡΙΚΩΟΙΙΕΡΙΓΟΥΘΗΡΙΟΥΤΟΥ 
ΤΕΤΆΡΤΟΥ ΟΤΙΗΝ ΔΙΆ ΡΟΝ ΤΆρΡλ. 
ΤΤΆΝΘΗΡΙΟΝ. ΚΑΙΦΟΚΘΡΟΝΠΕρΙΟ 
οὠσ ΟΙΟΔΟΝΤΕΟΛΥ ΓΟΥΌΟΙΔΗΡΟΙ ΚΑΙ 
ΟΙΟΝΥΧΘΟλΥ ΓΟΥΧΑἈΧΚΟΙΕΟΘΙΟΝΙΚΆᾺΙ 
ἈΕΙΤΤΥΝΟΝΙΚΑΙΤἈΕΤΤΙἈΟΙΤΙΆΑΓΓΟΙΟΙΤΟ 
ΟΙΝΑΥΓΓΟΥΟΥΝΘΤΙΆΤΕΙ ΚΑ Θρι τῶ 
κερα Τω ΝΥ ΤΟΥ ΤΩΌΝ ΘκΑ ΤΩΝΕ 
ΤῊἨκεφλληλυ ΓΟΥ ΚΑΥ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥ ΤΟΥ 
ἈΝΆΧΚΑΝΤΌΟΟΙΚΑΙΕΚΤΤΕΙΝΑ ΣΆΑΝ ΤΟΟ ΤῸ) 
προτϑρωντριλ᾽ Ογοιοφϑλλμοικλι 
ΤΟΟΤΟΜΑΧΆΧΛΟΥΝΜΕΘΓΆΛΧΆΚΑΙΗΟΡΆᾺ 
ΟΙΟΔΥ ΓΟΥΜΕΙΖΩΟ ΤΩΟΝΆΟΙΠΙΠΩΝ᾽ 
ΘΕΩΡΟΥΝΚΆΑΙΓΤΟΚΕΡΆΟΘΘΙΚΘΙΝΟ.ΕΊΤΟΙΕΙ 
ΤΤΟΆΧΕΜΟΝ. ΜΘΤΆΤΙΟΝΑΆΓΙΩΝ' ΚΑΙ 
ΟΧΥΘΘΝΠΡΟΟΛΥ ΓΟΥΟ.ΘὩΘΟΥΉΆΧΘΕΝ 


208 ῬΑΝ. ΥἹΙ, 1 --- 99. 


ΕΞΟΥ 
.ΕἸΑΙ 


ΟΠΤΆΛΑΙΟΟΤΩΟΝΗΜΕΡΩΝ.ΚΑΙΤΌΚΡΙ 

ΜΑΘΔΑΟΩΟΚΕΝΑΓΙΟΙΟΥΝΊΟΤΟΥ κλιοικλὶ 

Ροσοεφϑλοθν' κΑΥ ΓΗ νΝκλοιλθιάΆνκλα. 
ΤΕΟΧΟΝΟΙΆΓΙΟΙ ΚΆΙΕΙΠΕΝ᾽ ΤΟΘΗΡΙΟ 


ΓΟΤΕΤΆΡΤΟΝ. ΒΕΑΧΟΙΆΧΕΙΚ ΓΕ ΓΑἈΡΤΉἬΘΟΤΆΙ 


ΕΝΤΉΓΗ ΗἩΤΙΟΥΤΕΡΕΣΕΙΤΙΆΘΟΛΧΟΤΆΟ 
ΒἈΟΙΧΘΙΆΟ ΚΑΙ ΚΑ ΓΑ Φαγετλιπλοκ. 
ΓΗΝΓΡΓῊΗ Ν᾿ ΚΑΙΟΥΜΙΠΙΑΓΓΗΟΘΙΑΥ ΓΗ, 
ΚΑΙΚΑΤΆΚΟΥ ΘΙ ΚΑΥΓΆᾺ ΚΑ Καρὰ 
ΤἈΛΥ ΓΟΥ ΔΕΚΧΕΧΟΙΆΧΕΙΟΑΆΝΆΟΤΉΟΘΟΝ 
ΤΑΙ ΚΑΙΟΠΠΙΟλΥ ΤΩΝ. ἈΝΆΘΤΗΘΕ 
ΤἈΙΘΤΕΈΡΟΟ, ΟΟΥ̓ΤΤΕΡΟΙΟΘΙΚΆΚΟΙΟΙΤΆ. 
ΤἈΟΤΟΥΟΘΜΠΡΟΟΘεΝ ΚΑΙ ΤΡΕιΌΕΆΟιὶ 
ἈΕΙΟΤΆΠΘΙΝΟΩΟΘΙ ΚἈΑΙΆΚΟΓΟΥΌΠΡΟΟ 
ΤΟΝΥΥΙΟΤΟΝΆΆΧΧΗΟΘΙ ΚἈΑΙΓΓΟΥΟΆΓΙ 
ὀερλλκῚ ΟΤΟΥΤΙΆΧΑΙΩΟΘΙ ΚΑΙΎΤΙΟ 
ΝΟΗΘΕΙ.ΤΟΥΧἈἈΧΟΙΟἈΙ ΚΑΙΡΟΥΌΚΑ,. 
ΝΜΟΜΟΝ᾿ ΚΚΑΙΔΟΘΗΟΘΤΆΙΕΝΧΘΙΡΙΑΥ 
ΤΟΥΕΟΚΑΙροΥ ΚΑΙ ΚΆΙΡῶΝ ΚΆΙΗ 
ΜΙΟΥΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΚΡΙΤΉΗΉΡΙΟΝΕΚΆ 
ΘΙΟΕΝ.ΚΑΙ ΤΗΝΆΑΡΧΗΝΜΕΤΆΟΤΗΟΘΟΥ 
ΟΙΝΤΟΥΧΦΑΝιολΙ ΚΙ ΠΟΆΘΟΆΛΙ. 6 
ΦΟΤΕΧΟΥΟ ΚΑΙΗΚἈᾺΟΙΆΧΘΙΔΟΚΆΙΗΕ 
ΣΟΥΟΙΆ.ΚΑΙΗΜΕΘΓΑΧΩΟΥΝΗΤῸῺΝ 
ΕἈΧΟΙΆΧΕΟΝ. ΤΩΟΝΥΤΙΟΙΚΑ ΤΩΤΙΆΝΤΟΟΘ 
ΤΟΥΟΥΡΑΝΟΥ ΘΔΟΘΗΛΓΙΟΙΟΥΝΊ ΤΟΥ" 
κλυηβλοιλθιαλυτουξκλοιλθιλλ 
ΝΙΟΟ ΚἈΑΙΤΤΑΟΛΣΙΆΙΆΡΧΑΙ ΚΑΙΆ ΙΕ ΣΟΥ 
ΟἸΔΙΔΥ ΓΔ ΟΥΧΘΥΘΟΥΟΙΝΙΚΑΟΥΎΤΙΆ. 


9009 ῬΑΝ. ΥἹἱΙ, 932 --- 47. 


15 


10 


15 


20 


29 


ΙΚΟΥΓΟΟΝΤΤΤΕἈΑΙ ΘΟ ΛΕ ΓΟΠΠΕΡΑΟ ΓΟΥΆΟΓΟΥ. 


ΓΩΟΔΑΆΑΝΙΗΧΟΙΔΙΆΑΧΟΓΙΟΜΟΙΜΟΥ 

ΕἸΤΙΤΠΤΟΛΧΥΟΥΝΕ ΤἈΡΆΘΟΟΝΜΟ᾽ ΚΆΙΗΜΟΡ 
«ημογχγηλλοιωθη ΚΑΙ ΤΌΡΗΜΑΆ 

ΘΝΤΗΚΑΡΔΙΑΜΟΥΘΤΗΡΗΟλ.λ-- 


σΟἈΡΤΟυΥκλοι θωσοβῤλοιοώφϑθη 
ΜΟΙΕΓΩΔΆΜΝΙΗΧΜΘΤ ἈΤΉΝΟΦΘΘΙι 
ΟἈΝΜΟΙΤῊΝΑΡΧΗΝ᾽ ΚΆΑΙΉΜΗΝΕΝ 
ΟΟΥ̓ΟΟΙΟΤΗΕΞΚΑΡΕΙΗΘΟΤΙΝΕΝΧΩΡΆΔΛΙ 
ἈΧΜΊΚΑΙΗΜΗΝΕΠΙΓΟΥΟΥΚΆΧΚΙ,.. 
ἩΡΑΤΟΥΟοΟΦθαλμΜουΥοΜούνκληλοι 
ΚΑ] ΟΥ̓ ΚΡΙΟσΘΟ ΤΗΚΩΟΘΙΤΙΤΟΥΟΥ 
ΒΆΧΚΔΟΛΥ ΤΟ ΚΕΡΑΤΑΥΝΉλλίκλι 
ΤΟΘΝΥΝΉΗΧΟΤΕΡΟΝΤΟΥΕΤΕΡΟΥ ΚΑΙ 


. ΤΟΥΝΗΉΧΟΝΆΑΝΘΕΧΙΝΕΝΘΙΠΘΟΧΑΆΤῺ 


λον ΤΟΝ Κ ΡΙΟΝ. ΚΕΡΑΤΙΖΟΝΤ ΓΆΤΑ. 
ΘΑΧΛΆΧΟΟΆΝ.ΚΑΙΚΟΡΡΆΝΙΚΑΙΝΟΤΤΟΝΚΑΆΙ 
ΠΆΝΤ ΓΑΘΗΡΙΆΑΟΥΟ ΤΗΘΟΟΝΤΓΆΙΕΘΝ 
ΠΙΟΝΑΥΓΓΟΥ ΚΑΙΟΥΚΗΝΟΘΣΆΙΡΟΥ 
ΜΕΝΟΘΘΙΚΧΕΙΡΟΟΛΔΥ ΤΟΥ ΚΑΙΕΙΤΟΙΗ 
ΟΕΘΝΙΚΑΓΑΓΟΘΘΆΛΗΜΑΆΔΛΥ ΤΟΥ ΚΆΙΕΜΕ 
ΓΆΑΛΥΝΘΗ ΚΑΙΘΓΩΟΗΜΗΝΟΥΝΙΟΩΣ 

Ιζαι ἸΔΟΥΤΡΑΓΟΟΣΛΙΓΩΟΝΗΡΧΘΤΌΆΛΙΤΟ 

ἈΙΒΟΘ. ΕΙΤΙΤΤΡΟΟΟΟΥΙΤΟΝΤΙΤΑΆΟΗΟ ΤΗῊΟΘ 
ΓΗΓΟ᾿ΚΑἈΙΟΥΚΗΝΆΤΓ ΓΟΜΕΝΟΟΤΗΘ 


410 ᾿ς ΑΝ. ΥἹΙ, 41--- ΥἹΠ, ὅ. 


ΓΗΟ ΚΑΙ ΤΩ ΤΡΑΓω καρ ΟἈΝΆΜΘΟΟ, 
ΤΩΝ Ῥϑαλμωνλυ ΤΟΥ ΚΆΙΗΣ 
ΘενεωοστουκρβριοΥ ΤΟΥ ΤΓἈΚΕΡΑΤΆ. 
ΕΧΟΝΤΟΟ.ΟΥ̓ΔΟΝΕΘΟΤΩΤΟΘΘΝΟΙΠΙ 
ΟΝΤΤΟΥΟΥΕΆΔ ΚΙ Θ Δ ΡΑΜΕΝΠΡΟΟΛΥ Τό: 
ΕΝΟΡΜΗΤΉΟΙΟΧΥΟΟΛΥ ΓΟΥ ΚΆΙΘΙΔΟΝ 
λΥΓΟΝΦΘΑΝΟΝΤΤἈΘΩΟΤΟΥΚΡΙΟΥ" 
ΚΑΙΕΣΗΓΡΙΩΘΗΠΡΟΟΛΥ ΤΟΝ ΚἈΙ 
ΒΕΠΕΟΕΝΤΌΝΚΡΙΟΝ. ΚΑΙΟΥΝ ΤΙ Ε΄ 
ἈΜΦΡΟΤΕΡΑΤΆΚΕΡΑΤΆΛΥ ΓΟΥ ΚΑΙΟῪ 
ΚΗΝΙΟΧΥΟΤΩΝΚΡΙΩ ΓΟΥΟΤΉΝΑΙ 
δ νω ΠΟ ΝΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ρριγεναυ 
ΤΟΝΘΙΤΤΗΝΓΗΝ.ΙΚΑΙΟΥΝΕΙΤΆΓΤΗΘΕ 
᾿ΧΥΤΟΝ᾽ ΚἈΑΙΟΥΚΗΝΟΘΣΑΙΡΟΥΜΕΝΟΟ 
ΤΌΝΚΡΙΟΝ. ΚΧΕΙΡοΟΟλΥ ΤΟΥ ΚΟ ΤΡΆ 
ΓΟΟΤΩΝΆΑΙΓΩΟΝΕΜΕΓΆΑΛΥΝΘΗΘΩΟ 
σφολραιλυθν ὠΤΙΟχγολιλυύΤΟΝ. 
ΟΥΝΘΤΡΙΕΚΗΤΟΙΚΘΡΆΟΛΥ ΓΟΥ ΤΟΜΘΓΆ: 
ΚΑΟΧΝΘΕΗΘΤΕΡΑΚΕΡΑΤΆ ΟΟΘΡΑΥΎΤΙΟ 
᾿ΚΑΤΩΛΥ ΓΟΥΘΙΟ ΤΟΥ ΓΘΟΟΆΡΆΟΆΛΝΕ 
ΜΟΥΟΤΟΥΟΥΡΆΝΟΥ ΚἈΑΙΕΚΤΟΥΘΝΟΟ 
λυ ΤῸΝ. σηλθενκρλοθνιοχυύρο 
ΚΑΙΒΘΜΕΓΆΑΛΥΝΘΗΙΠΕΡΙΟσΟσΘΟΠΡΟΟΤῸ 
ΝΜΟΤῸΝ.ΚἈΙΠΡΟΟΧΝΆΓΓΟΧΗΝΙΚΆΜΙΡΟΟ 
ΤΉῊΝΑΥΟΙΝ᾽ ΚΙΕΜΘΓΆΛΥΝΘΗΘΩΟ 
.᾿ ΤΗΟΔΥΝΆΑΜΘΟΩΟΤΟΥΟΥΡΆΝΟΥ, 
᾿ς Ε ΠΕ ΘΕ ΝΕΙΓΓΤΗΝΓΗΝΆΠΟΤΉΟΘ 
λΥΝΑ ΜΟΙ ΤΟ ΤΩΝΆΟΘΤΡΩΣ Τογούνου 
ΚΟ ΟΥΝΘΙΤΆΑΓΓΗΟΟΝλΥ ΓἈ ΚΕ ΟΥ 


271 ΡΑΝ. ΥἹΗ, ὅ--- 1. 


15 


ϑϑ 


20 


ΟἈΡΧΙΟΤΡΑΤΗΓΟΟΡΥΟΘΗ ΓΑΙΤΗΝΑΆΙ 
ΧΜΆΛΧΟΩΟΙΆΝ᾽ ΚΑΙΔΟΛΥ ΓΟΝΘΎΌΙΆ. 
ΘἸΑΡΑΧΘΗ ΚΑΙΕΓΕΝΗΘΗ ΚΑΙΚΆΤΓΟΥ 
ΟἈΟΘΗΛΥ ΤΩ ΚΑΥΓΓΟΆΧΓΙΟΝΘΡΗ 
. ΜΩΘΗΟΘΕΤΑΙ ΚἈΙΘ Δ ΟΘΗΘΙΠΙ ΤῊΝ 
ΘΥΟΙΆΝΆΜΑΡΤΙΆΚΑΙΘριΦηχλμαι 
ΗΛΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΚΑΙΕΙΤΟΙΉΘΘΝΚΆΙ 
ΘὙΥὙΟΔλ ΘΗ ΚΑΙΗΚΟΥΟΛΧΕΝΟΟΆΓΙΟΥ 
᾿ἈΆΧΛΆΑΟΥΝΤΟΟ ΚἈΙΘΙΤΠΕΝΕΙΟΆΓΙΟΟ ΤΩ 
φεβρμουνιτωλλλουντιθώοπο 
“ΓΕΗΟΡΑΟΙΟΟΤΗΟΘΘΤ ΑΙ ΗΘΥΟΙΆΗΆΡ 
ΘΘΙΟλ ΚΑΙΗΧΜΑΡΤΙ Θρημώσθωςσ. 
ΗΔ ΟΘΕΙΟΛλΙΚΑΙ ΓΟἈΓΙΟΝΚΆΙΗΛΔΥΝΆ. 
ΜΙΟΟΥΝΙΠΆΑΓΓΗ ΘΗΟΘΤ ΑΙ ΚΆΙΕΙΠΤΕΝ 
ἈΥΤΩ ΒΘ ΟΘΟΙΤΘΡΆΟΙΚΑΙΤΤΡΩΤΙΗΜΘ 
ΡΑΙΔιοχ ΚΑΙ ΤΡΙΆΙΚΟΟΙΆ ΚΑΚΆ. 
ΘἈΡΙΟΘΗΟΘΤ ἈΓΓΟΆΓΙΟΝ᾽ ΚΆΙΕΓΕΝΘ 
ΓΟΘΝΤῸΣΝΔΘΙΝΜΕ.ΕΓΩΟ Δ ΆΝΙΗΣ 
ΤΉῊΝΟΡΆΟΙΝ.ΙΚΙΕΖΗ ΓΟΥΝΟΥΝΘΟΙΝ, 
Ιζ λογεοτηενωπιον ΜΟΥ Ορὰ 
ΟἸΟΆΝΑΡΟΟ ΚΑΙΗΚΟΥΟΑΦΏΝΗΝ 
ἈΝΔΑΡΟΟΛΧΝΑΜΕΟΘΟΝΤΟΥΟΥΕΆΛΛ.ΚΑΙ 
ΕΚΑΧΕΘΟΘΝΚΑΙΘΙΤΕΝΓΆΚΡΙΗΧΙΟΥΝΘΕ 
ΤΙΟΟΝΘΙΚΘΙΝΟΝΤΉΝΟΡΔΑΟΙΝ᾽ ΚΆΙΗᾺΣ 
ΘΘΝΚΑΙΘΟΤΉΗΘΧΟΜΘΝΟΟΤΗΟΘΟΤΆΟΘΘ 
ΦΟΜΟΥ ΚΑΙΒΘΝΤῸΘΑΘΕΙΝΑΥ ΤῸΝ 
ΘΘΆΜΕΚΗΘΗΝ.ΚἈΙΤΤΙΤΤ ΤΘΙΤΙΠΡΟ 
ΟΟΤΤΟΝ ΜΟΥ ΚἈΑΙΘΙΠΕΝΤΙΡΟΟΜ Θ᾽ 
ΟΥ̓ΝΘΟΥΤΘΆΝΟΥ ΕΤῚ ΓᾺΡ. οισκροΥ 


Φη ῬΑΝ. ΥΠΙ, 11 -- 11. 


ΜΟΥ 


ἸΕΡΑΟΗΟΡΆΑΟΙΟ ΚΑΙΘΒΝΤΟΩΛΆΔΛΕΙΝ 
ΧΥΓΟΝΜΕΤΈΕΜΟΥ ΠΙΠΤΌΣΕΠΙΤΤΡΟ 
ΟΟΩἸΤΙΟΝΜΟΥ ΘΙΠΓΓΤΉΝΓΗΝ' κι ὼ 


ΤΟ ΚΆΙ ΕΠΟΓΗΠΘΘΙΝΜΜΕΕΙ͂ΤΙΙ πολλοκλι Ε! ΜΟΥ 


ΠΕΝΊΔΟΥΘΓΩΓΝΟΩΡΙΖΩΟΟΙΤΆΘ 
ΟΟΜΕΝΑΆΑΘΙΘΟΧΆΑΪΤΌΟΝ ΤΗῊΗΘΟΡΓΗΟ 6 ΓῚ 
ΓἈΑΡΕΙΟΚΑΙΡΟΥΠῈΕΡΆΟΘ ΟΚΡΙΟΟΟΝΘΟΙλ ΘΟ. 


᾿ΟΘΧΩΟΝΤΆΚΕΡΑΤΓΆΒΑΟΙΆΘΥΟΜΗΛΟΩ. 


ΚΞ ΑΟΤΙΕΡΟΟ Ν᾽ ΚΑΙΟ ΓΡΑΓΟΟ ΤΩΟΝΆΑΙΓΟ). 
ΒΕἈΟΙΆΕΥΟΘΆΧΗΝΟΩΝ᾽ ΚΑ ΓΟΚΘΡΆΟ 
ΤΟΜΒΘΓΆΟΗΝΆΝΑΆΜΘΟΟΝΤΝοΟΦθϑαλκ 
ΜΟΩΟΝΑΥ ΓΟΥΛΥ ΓΟΟΘΟΤῚΝΟΒΆΟΙΆΘΥΟ 
ΟἸἹΤΡΟΤΟςΟ ΚΑΙ ΤΟΥΟΥΝΊΤΓΡΙΕΕΝΤΌΟΟΘ. 
ΟὙΘΕΟΤΗΟΆΧΝΤΤΟΟΘΡΑΚΒΘΡΑΤΆΥΤΤΟΚΑ. 
ΤΟΣ ΤΕΟΟἈΛΡΘΟΚΑΟΙΆΘΙΟ ΘΚ ΓΟΥΘΘΝΟΥῸ 
ΧΥΓΟΥΧΝΆΟ ΤῊΟΟΝΤΕΑΆΙ. ΚΑΙΟΥΚΕΝΤ ΤῊ 
ἸΟΧΥΪΔΛΥΓΟΝ᾽ ΙΚἈΑΛΙΘΙΠΘΟΧΑ ΤΩ ΤῊΘ 


᾿ΚἈΟΙΆΘΙΆΟΛΥ ΓΩΟΝΤΆΗΡΟΥΜΕΟΝΟΣ 


ΓΩΟΝΆΜΑΡΤΙΩΝΑΥ ΓΤΩΟΝΆΝΑΟ ΤῊ 
ΟΕΘΤΆΙΚΆΟΙΆΘΥΟΆΝΆΑΙΔΗΟΠΡΟΟΟΩΊΤΩΣ 
ΚΑΙΟΥΝΙΩΟΝΠΡΟΚΧΗΜΑΆΓΤΆΙΚΙΚΡΑ. 

ΤἈΙΧΗΙΟΧΥΌΟΛΥ ΓΟΥ ΚἈΑΙΟΥΚΕΝΤῊΪ 
ΟΧΥΪΔΥ ΤΟΥ ΚΑΙΘΑΥΜΑΟΤΆΣΙΆΦΘΕ 
ΡΕΙ᾿ ΚΑΙ ΓΘΥΘΥΝΘΙΚΑΙΠΟΙΗΟΘΘΙΚΆΑΙ 


ΔΆ ΚΡΘαρεηοχυρουο καιλλονΆγιοι 


ΚΑΙΟΖΥΓΟΟΤΟΥΚλοΟΙΟΥ Υ ΓΟΥ ΚΆΤΟΥ 
ΘΥΝΕΙ Δ ΟλΛΟΟΟΝΧΘΙΡρΙιλΥ ΓΟΥ ΚΆΙΕΝ 
ΚΑΡΔΙΆ λυ ΓΟΥΜΕΓΆΛΥΝΘΗΟΕΤΆΙ: 
καιλόολλυλ ϑαρθιπολλουύο ΚΆΙ 6 


4178 ῬΑΝ. ΥἹΙ, 11 -- 95. 


98 


10 


ΤΤΙΆΙΤΩΛΧΙΆΑΙΤΟΆΆΩΝΟΤΉΟΘΘΤΆΜΙΙΚΑΙ 
ὩΟΩκλΧΕΙΡΙΟΥΝΤΉΥ͂ ΕἸ ΚἈΙΗΟΡΆᾺ 
ΟΙἸΟΤΗΟΘΕΟΙΤΕΡΑΟΚΑΙ ΓΗΟΙΤΡΩΪΆΘΤΗΟΘ 
ΡΗΘΕΘΙΟΗΟΆἈΗΘΗΟΘΟΤΊΙΝ᾽ ΚΑΙΟΥ ΟΦ Ρὰ 
ΓΙΟΘΟΝ ΤῊΝΟΡΆΟΙΝΟΤΊ ΘΙΟΗΜΕρΡΆΟΙΟΣ 
ἈΆΧΟ ΚΑΙΒΘΓΩΔΛΆΝΙΗΧΘΚΟΙΜΗΘΗΝ, 
ΚΑΙΒΘΜΑΛΆΑΙΚΙΟΘΗΝΗΜΘΡΆΑΟ ΚΑΙΆΝΕ 
ΟΤΉΝΚΑΙΘΙΟΙΟΥΝΤΆΘΡΓΑ ΤΟΥ ΆΛΟΙΆΘ 
ὠς ΚΑΙΕΘΧΥΜΑΖΟΝΤΉΝΟΡΑΟΙΝΙΚΑΙΟΥ 
ΚΗΝΟΟΥΝΙΩΝ- 
β ὄρλοις Τ 
(᾿Ν τωπρωτωετειλλρθβιουτου 
ὙἹΟΥΧἈΟΟΟΥΗΡΟΥ.ἈΓΤΟΤΟΥΟΠΒΡΜΆΤΟΟ 
ΜΗΔλΟΝ. ΟΟΚἈΟΙΆΘΥΘΕΝΕΙΤΙΤῊΝ 
ΕἈΧΟΙΆΘΙΑΝΧΑΧΔΆΙΩΟΝ. ΕΝΘΤΈΙΕΝΙ 
ΤῊἨΟΘΕΑἈΟΙΆΧΘΙΆΟΛΥ ΓΟΥΘΓΩΔΆΝΙΗΣ 
ΟΥ̓ΝΗΚΆΑΕΝΤΓΑΙΟΚΒΙΚΚΟΙΟΤΟΝΆΡΙΘΜΟ. 
ΤΩΟΝΕΤΩΝ. ΟΟΘΓΕΝΗΘΗΛΧΟΓΟΟΚῪ 
ΤΡΟΟΙΘΡΕΒΜΙΆΝ ΤΟΝΙΤΡΟΦΗΤΉΝΒΘΙΟ 
ΟὙΥΜΠΆΗΡΩΟΙΝΘΡΗΜΩΟΘΩΟΪΧΗΜ. 
ΘΒΕΔΟΜΗΚΟΝΤΆΘΤΗ ΚΑΙΘΔΩΚΑΤῸ 
ΤΙἊΙΡΟΟΟΙΤΟΝΜΟΥΤΙΡΟΟΚΝΤΟΝΘΝΤΤΟΟΥ 
ΘΚΖΗΤΉΟΘΛΣΙΠΡΟΟΘΥΧΗΝΙΚΆΙ ΘΗΟΙ. 
ΘΝ ΝΗΟΤΊΑΙΟ ΚΑΙΟλ κι ΚΑ ΤΟ ὦ" 
ΙΞ(ΔΙΤΤΡΟΟΗΥΣΑΜΗΝΊΠΡΟΟΙΚΝΤΟΝΘΝ 
ΜΟΥΚΆΑΙΕΣΟΜΟΧΟΓΗΟΆΜΗΝΚΆΙΘΙΙΤΑ. 
ΚΕΟΘΟΟΜΘΓΆΟΚΑΙΘΑΥΜΑΆΟ ΓΟΟΟΦΥ 
ἈΧΟΟΩΟΝΤΉΝΙΑΙΆΘΗΚΗΝΟΟΥ ΚΑΙ ΤῸ 


474 ὍΑΝ. ΥΠΠ, 98 ---ΙἸΧ, 4. 


ΘΑΘΟΟΤΟΙΟΆΧΓΆΙΤΩΟΙΝ ΟΕ. ΚΑ ΤΟΙΟΦΥ 


ἈΛΧΛΟΓΟΟΥΟΙΝ ΤΆἈΓΟΘΝ ΓΟΆΑΧΟΓΟΟΥ ΗἩΗἩΜΆΡΤΟ ᾿ 


ΜΕΟΝΉΔΛΙΚΗΟΧΆΜΕΝ ΗἨΘΟΘΚΗΟΘΆΜΕΝ᾽ 
ΙΚΑΟΟΔΙΤΕΟΤΉΜΕΝ. ΚΑΙ ΕΣΕΚΆΘΙΝΆΜΕ. 
ἉΠΟΤΩΟΝΕΝ ΤΟΧΩΟΝΟΟΥ. ΚΑΙΆΙΤΟΤΤῸ) 
ΚΡΙΜΆΑΤΟΝΟΟΥ ΚἈΑΙΟΥΚΕΘΙΘΟΗΚΟΥΟΆΣ. 
ΜΕΝΤΩΝΑΟΥΧΦΩΟΝΟΟΥ ΤΟΝΊΤΡΟ 
φητων. ΙΒ ἈΧΟΥΝΘΝΤΌΏΌΟΝΟΜΑΆ 
ΤΙΟΟΥ ΠΡΟΟΤΟΥΟΕΒἈΑΟΙΆΘΙΟΗΜΩΝ. 
ΙΚΞΑἸΙΆΡΧΟΝΤΆΘΗΜΩΝ.ΚΑΙΤΙΤΡΑΟΗΜΩ. 
ΙΞΑὩἸΠΤΡΟΟΙΤΑΝΤΑἈΓΓΟΝΆΧΟΝΤΉΟΓΗΚΟ 
ΟΟΙΚΘΗΔΙΙΚΑΙΟΟΥΝΗΙΚΙΉΗΜΙΝΗΆΙ 
ΟΧΥΝΗ ΤΤΟΥΤΙΡΟΟΟΩΙΤΙΟΥΘΘΠΗΜΕΡΆᾺ 
ΧΥΤΗ.ἈΝΑΡΙΟΥ ΑΚ ΤΟΙΘΟΕΝΟΙ ΚΟΥ 
ΟἸΙΝΕΝΙΆΗ ΜιΙΚΑΙΤΤΆΝΤΙ ΗΔ. ΓΟΙΟΘΓ 
ΓΥΟΙΚΑΥΓΟΙΟΜΆΙΚΡΑΝ. ΝΠΆΟΗΤΉΡΓΗ. 
ΟΥΔΙΘΟΙΤΕΙΡΑΟΧΥ ΓΟΥΟΘΙΚΘΙΕΘΝΆΘΕΘΟΙΆ 
ΑΥΤΟΝ. ΗΗΘΕ ΤΗΟΆΝΕΝΝ ΟΟΙΙΚΘ᾽ ΗΜΙ 
᾿ΗἈΙΟΧΥΝΗ ΤΟΥΤΙΡΟΟΟΩ,ΙΟΟΥΚΟΤΌΟΙΟ 
ΕἈΟΙΆΘΥΟΙΝΗΜΟΩΝΟ.ΚΑΙΓΟΙΟΆΡΧΟΥΌΟΙ 
ΗΜΟΩΝΙΚΑΙΓΓΟΟΙΟΙΤΑΤΡΆΟΙΝΗΜΩΝ.ΟΙ 
ΤΙΝΒΘΟΗΜΆΡΤΟΜΕΝΟΟΙΤΟ ΙΝ ῶΘο 
ΗΜΟΩΝΟΙΟΙΚ ΓΕΙΡΜΟΙΚΑΙΟΙΪΆΆΛΧΟΜΟΙ 
ΟΤΓΙΆΑΠΠΘΟΤῊ ΜΕΝΑΤΠΙΟΙΚΎΥ ΚΆΑΙΟΥΚΕΙΟ 
ΗΚΟΥΘΟΆΑΜΕΝΤΗΟ.ΦΩΝΗΟΚΥΤΟΥΘΥῪ 


ΗΜΟΩΝ᾽᾿ ΠΟΡΕΥΘΟΘΑΙΕΝΤΟΙΟΝΟΜΟΙΟΆΝ, 


ΤΟΥ. ΟἸσΕ ΔΩ ΚΕΝΚΑΤΆΠΤΡΟΟΩΠΟΝ 
ΗἩΜΩΝ. εΝΧαροιν Τωνλουύλωναν, 
ΤΟΥΤΩΝΙΤΡΟΦΗ ΤΩ Ν᾽ ΙΚΑΙΙΤΆΟΙΗΆ.᾿ 


37 ΑΝ. ΙΧ, 4--- 11. 


20 


ΠΤἈΡΘΕΗΟΆΝΤΟΝΝΟΜΟΝΟΟΥ ΚΚΆΙ636 
ΚΑΙΝΆΝΤΟΥΜΗἈΧΚΟΥΟΔΙ ΤΉΟΦω 
ΝΗΟΘΟΟΥ ΚἈΙΘΙΤΆΗΘΥΝΘΗΕΦΗΜΆᾶς. επεν 
ΗΚΆΙΚΙΆ: ΚἈΑΙΟΟΡΙΚΟΟΙΟΓΕΓΡΆΜΜΟΝΟΝΟ ἧκλὰ 
δ Εν ΝνΝΟμω ΜΩωΟΥυΥση λ οΥ Χ ΟΥ ΓΟΥΘΥῪ 
ΟΤΙΗΜΆΡΤΟΜΕΝΑΥ ΤΩ ΚἈΙΘΞΟΤΉΘΕ. 
ΤΟΥΟΧΟΓΟΥΟΛΔΥ ΓΟΥΟΥΘΘἈΆΧΗΘΘΝΘΦΗ 
ΜΧΑΟΚΆΑΙΘΙΠΓΤΟΥΟΚΡΙΤΆΘΗΜΩΝ.ΟΙΕ 
᾿ ΚΡΙΝΆΝΗΜΑΆΟΘΙΙΤΆΓΆΓΘΙΝΘΦΗΜΆΑΟΘ 
τὸ ΚἈΚΑΜΕΓΆΛΧΟΙΧΟΥΓΕΓΟΝΕΝΥΎΥΤῺἊΟΚκΑ. 
ΤΟΩΟΙΠΆΝ ΤΟΟΟΥΟΥΝΟΥ..ΚΑΙΑΤΆΓΟΓΡΆΜ ἴδ 
ΜΕΝΆΘΝΙΆΗΜ.ΚΑΘΟΩΟΓΕΓΡΑΙΤΤΆΙ 
ΒΝΝΟΜΩΜΩΥΟΘΗ ΤἈΝ, ΆΓΓΆΙΚΆΚΑ. 
ΤΥΑΥΓΑΗΆΘΕ ΝΕ ΦημΜλο ικλιουύκεαλθ 
1δ ΗἩΘΗΜΕΝΤΟΥΤΙΡοΟΟω ΠΟΥΚΥ ΓΟΥΘΥῪ 
ΗἩΜΩΝ.ΠΟΟΤΡΕΟΥ ἈΙΆΙΤΟΤΌΏΝΑΆ ΔΙ 
ΙΞ“ἸΙΟΝΗΜΟΩΝ'᾽ ΚΑΙ ΓΟΥΟΥΝΙΕΝΆΙΕΝ 
ΤΤΆΟΗΧΧΗΘΕΙΆ ΚἈΑΙΕΓΡΗΓΌΡΗΘΕΝ 
ΚΟΟΘΟΗΜΩΝΘΙΤΓΗΝΙΚΆΙΚΙΆΝ' ΚΑΙ 
20 ΘἸΤΗΓΆΓΕΝΑΥ ΓἈΘΦΡΗΜΑΟ ΟΤΊ ΝΑΙ 
ΟΟΚΟΟΘΟΗΜΩΝ.ΕΙΤΙΠΆΘΆΝ ΤΗΝ 
ΤἸΤΟΙΗΟΙΝΑΥ ΤΓΟΥΗΝΕΠΟΙΗΘΕΝΚΆΙ 
ΟΥΚΕΙΟΗΚΟΥΟΆΑΜΕΝΤΉΟσΦΨΩΝΗΟΑ 
ΤΟΥ ΚΑΙΝΥΝΙΚΕΟΘΟΗΜΟΩΝΙΟΟΘΞΗ 
5 ᾿ΓΑΓΕΒΟΓΟΝἈΆΧΟΝΟΟΥΙΚΓΗΟΛΙΓΎΤΙΤΟΥ. 
βνχειρικράταιλ. ΚΑΙΘΙΤΟΙΗ Ά Οσθλν 
ΤΟΟΝΟΜΑΦΟΜΗΗΜΘΡΆΛΥ ΤΉ.ΗΜᾺΡ 
ΓΟΜΕΝΜΉΝΟΜΗΟΘΆΧΜΕΝΙΚΘΘΝΠΆΟΘΗ 
99 ΘΑΘΗΜΟΟΥΝΗΟΘΟΥ ἈΠΟΟΤΡΑΦΗΤΏΛΗ 


Φ10 ῬΑΝ. ΙΧ, 11--- 10. 


ΟΘΥΜΟΟΘΟΟΥΚΑΙΗΟΡΓΗΟΘΟΟΥΆΧΙΤΟΤΉΟ 
ΠΟΛΧΛΕΟΩΟΟΟΥΪΆΗ Μ᾽ ΟΡΟΥΟΆΑΓΙΟΥΟΟΥ 
ΟΤΙΗΜΆΡ ΓΟΜΕΝΕΝΤΆΙΟΆΣ Δ ΙΚΙΟΗ 
ΜμΜΩΝιΚΑ ΤΩΟΝΠΡΩΟΜΗΜΩΝΊΧΗΜ 
ΚΑΙΟΆΛΆΑΟΘΟΟΥΕΙΘΟΟΝΘΙΔΙΟΜΟΝΕΓΕΝΘ δ 
τ ΤΟΘΝΙΤΆΟΙ ΤΟΙΟΠΘρΡΙΚΥ Κλ ΜΩ" 
ἈΙΝΥΝΕΙΟΧΚΟΥΘΟΝΚΕΟΘΟ ΓΗΟΠΡΟΟΘΥῪ ἤμῶ 
ΧΗΟΤΟΥΛΟΥΧοΟΥοοΥκαιτωνλθησεῶ. 

ΑΥΓΟΥ ᾿ΚἈΑΙΘΙΤΙΦΦΑΝΟΝΤΌΠΡΟΟΘΟΩΤΙΟ, 

ΟΟΥ̓ΕΙΤΙ ΓΟἈΓΙΆΟΜΆΟΘΟΟΥ ΓΟΘΡΗΜΟΝΟΝΘ ι 
ΚΕΝ ΟΟΥ ΚΕ ΚἈΑΙΝΟΝΟΘΟΜΟΥ ΓΟΟΥΌΟΟΥ. 

᾿ΚἈΑΙΆΚΟΥΟΟΝΆΝΟΙΣΟΝΤΟΥΟοΟφΦϑλκλὰ 

ΜΟΥΘΟΟΥ ΚΑΠΔΕ ΤΟΝ ῬΑΝΙΟΜΟ, 

ΗἩΜΩΝΙΚΑΙ ΤΗΟΠΟΆΘΩσΟΟΥΦΗΟ 
ΘΙΤΙΚΕΚΛΗΤΆἈΙ ΓΟΟΝΟΜΑΆᾺΟΟΥΈΕΤΙΑΥ 1ῦ 

ΓΗ ΟΤΊΟΥΚΕΙΤΙ ΤἈΙΟΔΙΚΑΙΟΟΥΝΆΙΟ β 

ΗΜΩΝΗΜΘΙΟΡΙΙΓΤΓΟΥΜΕΝΤΌΝΟΙ 
ΚΤΕΙΡΜΟΝΗΜωΩΝΕΟΝΟΩΠΙΟΝΟΟΥ ἊΣ 
ἈΘΙΤΓΓΟΥΘΟΙΚΤ ΘΙΡΜΟΥΟΘΟΟΥ ΓΟΥΟΤΙΟκᾺΣ 

ἈΟΎΌΟιΙΚ Θ᾽ ΙΟΛΙΚΟΥΟΟΝΙΚΕΙΪΆΛΧΟΘΗΤῚ 90 
ΚΕ ΤΤΡΟΟΧΘΟΙΚΕ ΤΟΙΗΘΟΝΙΚΆΊΜΗ 
ΧΡΟΝΙΟΗΘΕΝΕΙΚΒΕΝΟΟΥΟΘΟΜΟΥΟΤῚΤῸ 
ΟΝΟΜΑΆΟΟΥΕΠΙΚΕΚΧΑΗΤΆΙΕΙΤΙ ΤῊΝ 
ΤΤΟΆΙΝΟΟΥΚΑΙΕΙΤΙ ΤΟΝΆΧΟΝΟΟΥ ΚΆΙ 
ΘΤΙΜΟΥΛΧΆΛΧΛΟΥΝΤΟΟΚΑΙΠΡΟΟΘΥΧΟΜΘΕ. 5 
ΝΜΟΥΚΑΙΕΣΑΓΟΡΘΥΟΝΤΟΟΤΆΟΛΜΑΡΤΊΙΆΟ 
ΜΟΥΚΑΙ ΓΑΟΆΜΑΡΤΙΆΟΤΟΥΧΆΟΥΜΟΥ 

ΙΗᾺΧ ΚΑΙΡΙΠΤΟΥΝ ΤΟΟΤΟΝΘΆΘΟΝΜΟΥ. 
ΕΝΆΝΤΙΟΝΚΥ ΓΟΥΘΥΜΟΥΤ,ἊΡΙΓΟΥΟΡΟΥΟ. "Ὁ 


977 ΑΝ. ΙΧ, 16--- 20. 


ΤΟΥ ΧΓΙΟοΥ ΚΥ ΓΟΥΘΥΜοΟΥ. και τιΜούλκὰ 
, ἈΟΥΝΤΟΟΘΝΤΉΠΡΟΟΘΥΧΗ.κΚἈΆ ΟΥ̓ΟᾺ 
ΜΗΡΓΆΧΕΡΙΗΧ ΟΝΘΙΆΟΝΕΘΝΤΉΗΟΡΆΟΘΕΙΘ 
“ΓΗἈΥΡΧΗΠΕΤΟΜΕΝΟΟ᾽ ΚΑΙΗΥ ΤΌΜΟΥ. 
δ ΘΟοΘιωΡΑ ΝΘΥΟΙΆΟΘΟΠΕΡΙΝΗΟ ΚΆΙΟΥ 
ΝΜΕΤΙΟΕΝΜΕΙΚΙΘΧΑΛΧΗΘΕΝΜΟΤΈΜΟΥ. 
ΚΟ ΘΙ ΤΕ Ν Δ ΑΝΙΗΝΟΝΥΝΕΞΣΗΆΘΟΝ 
ΟΥ̓ΜΕΙΚΚΟΛΙΟΘΟΥΝΕΟΙΝΕΘΝΆΡΧΗΤΗΟΘ 
ἈΘΗσΘΩΟσΟΟΥΘΞΗΧΘΕΝΟΛΧΟΓΌΟΟ ΚΆἈΙΕ 
ι ΓΩΗΜΆΘΟΝ ΤΟΥ ἈΝΑΓΓΕΙΆΔΙΟΟΙΟΤΊΆ 
ΜΗΡΕΠΙΘΥΜΙΩΝΕΙΟΥ ΚΆἈΙΒΝΝΟΗ 
ΘΗΤΙΕΝΤΌΏΡΗ ΜΑΤΙ ΚΑΙΟΥΝΘΟΘΝΤῊ 
ΟἸΤΤΆΟΙΆ᾿ ΕΚΔΟΜΗΙΚΟΝΤΆΘΕΔΟΜΆΔΛΕΟ 
ΟΥΝΕΤΜΗΘΗΟΆΝΕΙΤΙΓΟΝΆΛΧΟΝΟΟΥ. 
ιδ ΚΑΙΕΙΤΙ ΤῊΗΝΙΠΤΟΧΙΝ ΤΗΝΑΓΙΆΝΤΟΥ 
ΟΥ̓ΝΤΕΧΘΟΘΗΝΑΙΆΜΑΡΤΙΆΝ᾽ ΚΑΥΓΟΥΌΦΡᾺ 
ΓΙΟΛΙΆΜΑΡΤΙΧΟΚΑΙΆΙΤΑΧΙΥΨΆΑΙΤΆΘΑΝΟ 
ΜΙΧΟΙΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕιἈ ἈΟλΟΘΑΙΆ Δ ΚΙΆΟ 
κα ΓΟΥΆἈΓΆΓΟΘΙΝΑΙΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝΆΙΩΝΙ. 
20 ΟΝ ΚΑΙ ΓΟΥΟΦΡΑΓΙΟΛΧΙΟΡΆΟΙΝΚΆΑΙΤΙΡῸ 
«ΗΤΉΝ. ΚΑΙΤΟ ΧΡΙΟΆΛΙΆΓΙΟΝ ἈΓΙΩΣ 
ΚΑΙΓΝΩΘΗΚΑΙΟΥΝΗΘΘΙΟ ΆΠΟΘΞΟ 
ἈΟΥΧΟΓΟΥ ΓΟΥΆΠΟΚΡΙΘΗΝΆΙ ΚΑΤΟΥ 
ΟἸΚΟΔΛΟΜΗΟΛΙΪΆΗΜ.ΕΩΟΧΡΙΟΓΟΥῊ 
ὟΝ ΓΟΥΜΕΟΝΟΥ. ΘΕ ΔΟΜΆΔΘΟΘΠΤΆ ΚΆΙΕΕΔΟ 
ΜΑΚΔΘΕΟΘΞΗΙΚΟΝΤΆΛΔΛΥΟ᾽ ΚΆΙΘΤΤΙΟ ΓΡΕ 
γϑικλιοικολ ΟΜΗΘΗΟΘΘΤΆΜΤΆΛΤΙΆ. 
ΚΟ ἼΤΕΙΧΟΟ ΚΚΑἈΙ ΘΙΚΙΚΕΝΩ ΘΗΟΘΟΝΤΆΙΟΙ 
29 ΚΆΙΡΟΙ ΚΑΙΜΕ ΤΆΤ ΟΘΚΛΟΜΆΔΆΟΤΆΟΘ 


478 ὍΑΝ. ΙΧ, 30 --- 36. 


ΘΞΣΗΚΟΝΊΓΆΔΥῸ. ΘΕ ΞΟΧΕΘΡΕΥΘΗΟΘΤΆΙ 
ΧΡΙΟΜΆ ΚἈΑΙΚΡΙΜΆΟΥΚΘΟΤΊΝΟΝΑΥ 
ΤΩ ΤΗΝΔΕΙΤΟΛΙΝΚΑΙ ΓΟΆΧΓΙΟΝΟΑ, 
ΦΘερθιουν ΤΩὩΩΗΓΟΥΜΕΝΩΤΩΕΡ 
ΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΙΚΚΟΙΤΗΘΟΝΤΆΙΕΝ 
ΙΚΑΙΓΑΚΑΥΟΜΟΩΣ ΚΑΙΕ Ως ΓΕΧΟΎΥΌΙΤΟ 
ἈΒΜΟΥΟΥΝΤΕΥΎΜΗΜΕΝΟΥ ΓΆΣθιαΦα 
ΝΙΟΜΟΙΟ ΚΑΙΔΛΥΝΆΜΩΟΘΙ Δ ΙΆΘΗΙΚΗ 
ΠΟΛΣΛΧΟΙΘ ΕΚ ΟΜΆΟΜΙΆ ΚἈΙΕΝΤΏΗΜΙ 
σΘΙ ΤΗσΘΕΔΟΜΆλΟσ. ΚΑΤΆΙΤΑΥΌΘΙΘΥῸΙ 
ἈΟΤΉΗΡΙΆ. ΚΑΙΘΥΟΙΆΟ. ΚἈΙΤΙΓΕΡΥΓΙΟΥΆΠΟ 
ἈΚΡανιομου βῳσουΝτΤελιλ ΚΑΙ ΠΟῪ 
ΔΗΟ ΤΆ ΞΘιθι ΦανιομΜωκλιλυ. το 
ΜΑΜΩΟΒΘΙΔΙΆΑΘΗΙΚΗΝΙΠΟΆΧΛΧΟΙΟΘΕΚΔΟ 
ΜΆΟΜΙΆ ΚΑΙΒΝΤΌΏΗ ΜΙΟΘΙΤΉΘΘΕΔΟ 
ΜΆΑΓΚΣΔΟΟἈΑΡΘΗΟΘΤΆΙΘΥΟΙΆΚΑΙΟΙΤΟΝΔΗ, 
ΚἈΑΙΘΤΤ ΤΟΪΕΡΟΝΕΑΔΘΧΥΓΜΑΤΩΝΘΡΗ 
μωσοδων᾽ ΚΑΙ ΘΟ ΟΟΥ̓ Ν᾽ ΓΘΆΙΆΟΙΚΑΙΡΟΥ. 
ΟΥ̓ΝΤΘΆΙΆΛ ΟΘΗΟΕΘΤΆΙ ΕἸΤΙ ΤΉΝΕΡΗ 
μῴοιν- 


ὀρδοῖς ἸᾺ 
(νεται τωκυΥρογελοιλεώς 
πΕΡΟοωΝ. ἈΟΓΟΟΆΤΠΘΚΑΛΥ ΘΗΤῸῺ 
ἈΆΝΙΗΧ. ΟΥ̓ΓΤΟΟΝοΟμΜλαεκληθηκλλ 
ΤἈΟΘἈΧΡΙΚΑΙΆΧΗΘΘΙΝΟΟΘΟΧΟΓΟΟ ΚΆΙ Αγ 
ΝΜἈΑΜΙΟΜΕΓΆΛΗ.ΚΑΙΟΥΝΕΟΙσΘ Δ ΟΘηΗλΥ 


ΤῸ). ΕΝ ΤῊΟΙΤΤΆΟΙΆ ΘΝΤΆΙΟΗΜΕΡΆΙΟ 
ΕἸΕἸΝΜΙΟ ΕΓΔ ,ΑΜΙΗΧ ΗΜΗΝΊἊΕΕΝΘΟΩΣ 


219 ΌΑΝ. ΙΧ, 30---Σ, 3. 


18 


25 


18 


20 


ΡΕΙΟσΘΕΔΟΜΆ Δ ἈΘΗΜΘΡΩΝ.ἈΡΤΟΝΘΙΙΙ 
Θϑυμιωνουκεφάγον᾽ ΚΑ κβθλοκαοι 
ΝΜΟΟΘΟΥΚΕΙΟΘΗΧΘΕΝΘΙΟΓΟΜΆΜΟΥ ΚΆΙᾺ 
ἈὉΜΜΑΟΥΚΗΛΙΜΆΜΗΝι.ΘσΠΤΆΉΗΡΩ 
σεωστριων Ε λΟΜΆ ΔΩΟΝΗΜΕραΣ 
ΝΗΜΕΡΑΘΙΚΟΟΤΗΉΚΑΓ ΓΘΤΆΡΤΗΤΟΥΜΗ. 
ΝΟΟσΟΤΟΥΤΙΡΩΟ ΤΟΥΚΑΙΗΜΗΝΕΧΟΜΟΝΟΟ εγὼ 

“ΓΟΥΤΠΙΟΤΆΜΟΥ ΓΟΥΜΘΓΆΛΟΥ ΑΥ ΓΟΟΘΟΤῚΝ 

ΘΑ θα ΚΑΙΗΡΑ ΓΟΥΟΟΦΘΑΧΜΟΥΌΜΟΥ. 
κα Δ ΟΝ ΚΑΙ ΟΥ̓ΝΗΡΘΙΟαΝΝ ΘΑ Υ 
Με νοοξλλθιν ΚΑΙΗΘΟΦΥΟλΥ ΤΟΥ 
παριαζΖωομανηχργοιωωφαζ' 
Κλ ΤΟΟΟ ΜΆΛΥ ΓΟΥΟΘΘΙΘΆΡΟΘΙΟ ΚΑΙ ΤῸ 
ΠρΡοσωτΤιΟ ΝΥ ΤΟΥ. ὩΟοΟρΆΟΙΟΆΟΤΡᾺ 
πησ ΟΦ ϑαλμοιλυ ΓΟΥλΆΜ 
ΠΙΆ ΘΟΠΥΡΟς᾽ ΚἈΙΟΙΕΡΑΧΙΟΝ ΟΛΥ ΓΟΥ. 
καυτἈ Οκολη. Ὁ ΟΡἈΟΙΟΧΑΛΙΚΟΥΟΤΊΆᾺ 
ΚΟΝΤΟΟ ΚΑΙΗΦωνητωνλογων 

λΥ ΤΟΥ. ὡσωνηοχλου κΆῦθιλον 


ΦΓΩΟΔΙΑΜΜΙΗΧΆΜΟΝΟΟΤΗΝΟΙΤΤΆΟΙΆΙΝΝ᾽ 


ΙΞΑΙΟΙΆΝΑ ΡΘΕΟΟΙΜΕΘ ΤΕ ΜΟΥ ΟΥ̓ΚΘΙΔΟΝΤΉ,. 
ΟἸΤΤΆΟΙΆΝ᾽ ΧἈΆΧΧΛΗΘΙΚΟΤΆΟΙΟΜΕΓΆΛΧΗΘΤΙΙΘ 
ΠΕΟΘΝ ΠΑ ΓΟΥΟ ΚΑΘ ΦΥΓΟΝΕΈΝΤΡΟ 
ΜΩ ΚἈΑΙΕΓΩΟΥΤΙΘΦΘΗΝΜΟΝΟΟ. 
ΚΑΟΙΔΟΝ ΤΗΝΟΙΓΤΓΆΟΙΆΝ ΤΗΝΜΘΓΆΛΗ 
ΓἈΑΥΤΓΗΜΝΙΚΑΙ ουὐχυτίθλςθ ΗΒΝΘΜΟΙ. 
ἸΟΧΥΟ ΚΑΙΗ ΟΣΆΑΜΟΥΘΟΤΡΆΦΗΘΙΟ. μετ 
ΔΆ Ρ ϑοραν᾽" ΚΑΙΟΥ ΚΕΙΚΡΑΓΗΟΆΙΟΧΥ 
ΟΟ᾽ ΚΑΙΗΚΟΥΟΧΤΗΝῬΩΝΗΝΤῺ,. 


280 ΠΑΝ. Χ, 9---9. 


ἈΟΓΟΩΟΝΑΥΓΟΥ ΚΑΟΙΘΝΤ ὉΔΙΚΟΥΟΆΟΜῈΕ 


ΤΗΗἨΝΦΟΩΝΗΝΡΗΜΑΆΤΓΤΩΝΛΔΥ ΤΟΥ͂. 


ΗΜΗΝΚΑΤΆΝΕΝΥΓΜΕΝΟΟ. ΚΑΙ ΤΟΤΙΡΟ 
ΟΟἸΤΟΝΜΟΥΕΙΠΙΤΗΝΓΗΝ ΚΆΗΔΟΥ 
“ΧΘΙΡΆ ΤΟΜΘΝΗΜΟΥ. ΚΑΙΗΓΘΙΡΕΝΜΘ 


ΕἸΤΙ ΤἈΓΟΝΑ ΓΆΜΟΥ. ΚΑΙ ἈΡΟοΟΥΟχοριρω κλπ 

ΜΟΥ ΚΑΙΕΙΙΤΕΝΤΡΟΟΜΘΟ ΔΑΝΙΗΧΆΝΗΡ τώνμου 
ΞΞΕ5 Ι- 

ΕΤΤΠΙΘΥΜΙΩΟΝ.ΟΥΝΘΟΘΝΤΤΟΙΟΧΟΓΟΙΌΟΙΟ πολὼν 


ἘΥΓΟΛΕΝ ΕΣ ΘΕ ε. Ιλ. ΓΗΘΊΕΊΤΤΓΓΗΚΓΈΊΆΑ. 


ΜῪΝ (ζΓΕΙΟΟΥ ΟΤΙΆΠΕΘΟΤΆΧΛΗΝΠΡΟΟΘΟΘ᾽ Ι(«ΔΙΘΟΝ ΓῸὼὡ 


Θ 
ἰεϊῖλε 


“᾿ἈΆΧΧΗΟΛΆΔΙΑΥΓΟΝΤΙΡΟΟΜΘΤΟΝἈΧΟΓΟΝΤΌΟΥ 


ΡΟΝ. ΑΝΘΟΤΗΝΟΝΤΡΟΜΟΝ ΚἌΌΘΙΤΤΙΕΝ 


ΠΡΟΟΜΘ ΜΗΦΟΚΟΥΛΆΝΙΗΛΣ᾽ ΟΤΊΆΤΤΟ 
ΤΗΘΗΜΘΡΑΆΟΤΗΟΠΡΩΟ ΤΗΘ ἨσΘλκΑο 
ΤῊΗΝΚΆΡΔΙΑΝΟΟΥ ΓΟΥΟΥΝΙΘΝΆΜΙΚΑΙ 

ΙΞΑΙΑ ΘΗΝΆΑΙΘΝΆΑΝΤΊΙΟΝΙΚΥΤΟΥΘῪ 

ΟΟΥ. ἨΚΟΥΟΘΗΟΆΧΝΟΙΆΧΟΓΟΙΟΟΥ ΚΑΙΘΓ 

ΗἈΧΘΟΝΕΝΤΤΟΙΟΧΟΓΟΙΟΟΟΥ ᾿ΚΑΙΟΆΡΧΟΣ 
᾿ ΒἈΑΟΙΆΘΙΆΟΤΠΠΕΡΟΟΩΝΕΙΟΤΉΚΙΚΘΙΕΣΟΝΑ. 
ΤΙΧΟΜΟΥΘΙΚΟΟΙΚΑΙΜΙΆΝΗΜΕΡΆΝ'᾽ ΚΑΙ 

ἸλΟΥΜΙΧΆΗΚΧ.ΘΙΟΤΩΟΜΆΡΧΟΝΤΟΩΝ 
ΤΩ ΝΙΡΩΟ ΤΟΝΗἈΧΣΛΘΕΝΕΟΗΘΗΟΆΙΜΟΙ 

ΚΑΙΛΥΓΤΟΝ ΚἈΓΘΆΘΙΤΤΟΝΘΚΘΙΜΘΤΆΤΓΟΥ 

ἈΡΧΟΝΤΟσκλοιλθωσπεροων' κλΙΗκ 

ΘΟΝΟΥΝΕΤΊΙΟΧΙΟΘΒΟΟΆΛΆΑΠΆΑΝΤΉΟΘΘΙΤΟ) 

ἈΛΧΦΟΟΥΘΠΗΙΘΟΧΑΤΟΟΤΟΝΗΜΕαρῶ, 

ΟΤΙΕΤΙΗΟΡΆΟΙΟ.ΕΙΟΗΜΕΡΆΟ ΚΑΙΘΝΤῺ) 

ἈΧΛΑΧΗΟΛΣΙΑΥΓΟΝΜΘΊΤΕΜΟΥ. ΚΑΤΑ ΓΟΥΌΧΟ 


ΓΟΥΓ ΤΟΥ ΓΟΥΟ ΕΟ ΙΑ ΓΟΠΡΟΟΘΤΙΟΝΜΜΟΥ. 


2381 ΑΝ. Χ, 9--- 1δ. 


1Ὁ 


ΘΙΠΤΗΝΓΗΝΙΚΑΙΚΑ ΕΝΜΥΓΉΝ᾽ ΚΑΠ] 
ΔοΥσΟΜοΟΙΦΟΙΟΥΙΟΥΆΧΝΟΥ. ΗΥ̓ Ἀτο 
ΓΩΟΝΧΘΙΆΘΩΝ ΜΟΥ ΚἈΙΗΝΟΙΣΆΓΟ 

ΟΤΟΜΑΆΜΟΥ. ΚΑΙ ΘἈΧΆΛΧΛΗΟΘΆΧΙΚΆΙΕΙΠΟΝ 


“»"-.» Ρ δυνν δ σα δι που α ᾿ ἜΣ Ξ ΞΒ.. ρα, ν Ὃ 


ΕΙ ΡΗΝΗΘΟΥ ἈΜΑΡΙΖΟΥΚΆΧΠΟΧΥΕ κλυε 
“ΓΩΟΛΆΛΗΟΛΔΙΑΥ ΓΟΝΜΕΤΕΜΟΥΙΟΧΥΌΟΆΣ 
ΙΞΘΙΠΆ.ΧΑΆΧΘΙ ΤΩ ΟΚΟΜΟΥ. ΟΤΊΕΝΙΟΧΥ 
ΟΆΟΜΕ᾽ ΚΑΙΘΙΠΕΝΜΟΙΕΙΟΙΔΆΟΘΟΙΝΑΆ 
ΓΙΗΆΘΟΝΠΡΟΟΘΟΘ᾽ ΚΑΙΝΥΝΘΠΙΟ Ῥω 
“ΤΟΥΤΤΟΆΛΘΜΗΟΆΔΙ. ΜΕΤἈἈΧΡΧΟΝΤΟΟΠΕΡΟΩΣ 
ΙΒΓΩ ΘΣΘ ΠΤΟΡΕΥΟΜΗΝ' ΚἈΙΟΆΡΧΩΝ 
ΤΟΝΘΆΧΗΝΩΝΗΡΧΕΤΟ ἈΧΧΗΆΝΑΆΓ 
ΓΒΆΩΟΘΟΙΤΟΕΝΓΕΓΡΆΜΜΟΝΟΝΕΝΓΡᾺ 
᾿(ΦῬηλληθιλο κΚλιοΥ ΚΟ ΤΙΝΘΙΟΆΝΤΓΕΧΟ 
ΜΕΘΝΟΟΜΘΤΕΜΟΥΤΙΕΡΙ ΓΟΥΤΩΝ. ἈΆΧΗ 
ΜΙΧΑΗΧΟΆΡΧΩΟΝΥΜΩΝ. ΚΆΑΙΘΓὼΩ 
ΕΝΘΤΓΤΕΘΙ ΠΡΟ ΤΟΙΚΥΡΟΥ ΘΟΤῊ ΝΕΙΟΙΪΟΧΎ. 
ΚἈΑΙΚΡΑΓΤΟΟ ΚΑΙΝΥΝΆΑΛΗΘΘΙΆΝΆΝΑΓ. 
ΓΘΆΌ ΘΟ ΟΥ ΤΙ ΤΡΕΙΟΘΕἈΧΟΙΆΕΘΙΟΆΝΑΆ 


2823 ΠΑΝ. Χ, 15 - ΧΙ, 23. 


ΟΤΉΘΟΝΤΆΙΕΝΤ ΤΉῊΤΤΕΡΟΙΔΙ ΚΟ ΤΕ ΤᾺΡ 
ΤΟΟΙΤΆΑΟΥ ΓΤΗΟΘΙΤΙΤΆΟΥΓΟΝΜΘΓΆΝ 
ΤΤᾺΡΑΠΑΝΤΆΟ ΚΑΙΜΕΤΆ ΓΓΟΚΡΆΓΤΗΟΆΙ 
λΥ ΤΟΝ, ΓΟΥΤΙΆΟΥ ΓΟΥΑΥ ΤΟΥ. ΘἸΙΤΆΑΝΆΟ ΓΗ 
σα ΠἈΟλισκλοι σθΆ ἈΗ ΝΟ Ν. 
᾿ ΚΑΙΆΑΝΧΟΤῊΟΘΤΆΙΚἈΆΟΙΆΧΘΥΟΛΥΝΑΆΓΌΟ. 
ΚἈΑΙΚΥΡΙΘΥΟΘΘΙΚΥΡΙΆΟΠΟΆΧΆΗΟΙΚΆΙΤΤΟΙ 
ΗΓΘΙΚΑΤΆΑ ΓΓΟΘΘΧΗΜΑΆΔΛΥ ΓΟΥ ΚΑΙ ΟΣ. 
ΜΧΑΟΤΉ.ΕΧΟΙΆΘΙΆΛΥ ΓΟΥ. ΟΥ̓ΝΤΡΙΚΗ 
ΟΘΤΆΙΚΑΙΔΟΡΘΘΗΟΘΘΤΆΙΘΙΟ ΤΟΥ ΤῈΟ 
ΟἈΡΑΟΆΝΕΘΜΟΥΟ ΤΟΥΟΥΝΟΥ ΚΑΙΟΥΎΚΕΙΟ 
ΤἈΘΟΧΑΤΆΛΥ ΤΟΥ. ΟΥ̓ΛΕΘΚΑΤΆΑΓΓΗΝΙΚΥ 
ΡΙΆΝΑΥ ΤΟΥ. ΗΝ ΚΥριεΥσεν ΟΤῚἹ ΕΚΤῚ 
ἈΗΟΘΤΆΑΙΗΚΑΟΙΆΘΙΆΛΥ ΤΟΥ. ΚΟ ΕΤΈΡΟΙΟ 
ΕΚ ΤΟΟ ΤΟΥ ΤΟΩΝ᾽ ΚΑΙΕΝΙΟΧΥΌΘΙΟΚΒΆ. 
ΟἸΆΧΘΒΥΟΤΟΥΝΟΤῸΟΥ ΚΑἈΙΕΙΟΤΩΟΝΆΡΧΟ. 
ΤΟΝΑΥ ΤΟΝ. ΕΝΙΟΧΥΘΕΙΕΙΤΑΥ ΤῸ" 
ΚΑΙΚΥΡΙΘΥΟΘΙΚΥΡΙΆΑΝΙΤΟΆΆΗΝ.ΘΤΤΘΕ 
ΣΟΥΟΙΆΟΛΥ ΤΟΥ ΚΑΙΜΕΤΑἈΤΆΘ ΤῪῊΗΛΥ ΤΟΥ. 
ΟὙΥὙΜΜΙΓΗΟΘΘΤΆΙ ΚἈΑΙΗΘΥΓΆΤΉΡΑΕΛΟΙ 
᾿ἈΘΩΟΟΤΟΥΝΟΤΟΥ. ΒΘΙΟΘἈΑΘΥΟΘΤΆΙΤΙΡΟΟ 
ΕἈΑΟΙΆΘΑΤΟΥΚΟΡΡᾺ .-ΓΟΥΤΙΤΟΙΗΟΆΙΟΥΝ 
ΘΗΚΆΑΟΜΘΤΆΥ ΤΟΥ ᾿ΚΑΙΟΥΚΡΑΓΓΗΟΘΙΟΧΥ 
ΟΘΟΚΡΑΧΙΟΝΟΟ ΚἈΑΙΟΥΟ ΤΗ ΘἸΆΨΓΓΟΟΙΙΘΡ 
ΜΑΔΥ ΤΟΥ ΚΑΙΙΤΑΆΡΑ Δ ΟΘΗΟΕΤΆΙΔΥ ΤΉ. 
ΚΟ ΦΘΡΟΝΤΤΘΟΛΥ ΤΗΝΙΚΑΙΗΝΘΆΝΙΟ 
.ς ΚΑΙΟΚΑΤΙΟΧΥΩΝΑΥ ΓΤΗΝΕΝΊΤΤΟΙΟΚΆΙΡΟΙΟ 
Ιζαὐλν ΟΤΉΟΘΕΤΆΙ ΕἸΤΙ' ΤΟΥΛΝΘΟΥΟΤΉΟΘ 
ΡΙΖΗΟΛΥ ΤΟΥ. ΕἸΤΙ ΓΗΝΕΤΟΙΜΆΟΙΆΝ 


Φ 88 ῬΑΝ. ΧΙ, 3---τΤ΄ 


ΜῈ 


10 


1δ 


λΥ ΤΟΥ ΚἈΙΗΞΘΙΠΡΟΟΤΉΝΔΥΝΆΜΙΝ' 
ΚΑΙ ΕἸΣΕἈΧΕΥΟΕΤΆΙΕΙΟΤΑΥΤΙΟΟΤΗΡΙΓΜΑΆΤΆ 
ΤΟΥΚΧΟΙἈΕ ΤΟΥ ΚΟΡῥΡΑ ΚἈΙΠΟΙΉΘΕΙΕΝ 
λΥ ΤΓΟΙΟ.ΚἈΜΙΚΑΙΤΙ ΟΧΥΘΕΙ ΚΑΙΓΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥῸ 
ΧΥΤΩΟΝΜΘΟΘΤΆΤΩΟΝΧΟΝΕΥ ΤΟΌΝλΥ Τὰς 
ΤᾺΝ ἸΙΚΕΘΥΟΘΕΙΤΙΘΥΜΗΤΌΝΔΥ ΤΟΩΝΑᾺΡ 
ΓΥΡΙΟΥΗΧΡΥΟΙΟΥΜΕΤΆΛΙΧΜΑαλῳῴοιλσ. 
ΟΙΘΕΙΘΙΟΛΙΓΥΤΙ ΤΟΝ ΚΑΙΛΥ ΤΟΟΟΤΉΟΘΕΤᾺΆΙ 
ὙΤΙΕΡΕΧΟΙΆΘΑΤΟΥΚΟΡΡΆ ΚΑΙ ΕἸ σΘΆ ΘΥῸα 
ΤἈΙΕΙΟΤΗΝΕΛΧΟΙΆΘΙΆΝ ΤΟΥΚΆΟΙΆΕΩΟ 
ΤΟΥΝΟΤΟΥ ΚἈΙΆΝΧΑΟΤΡΕΥΕΙΘΙΟΤΉΝΓΗ,. 
λῪ ΓΟῪ ΚἈΙΟΙΥΤΟΙΛΥ ΓΟΥΟΥΝΆΞΟΥΟΙΝ 
ΟΧΑΧΟΝΑΔΥΝΑΜΕΟσΠολΆΩ Ν᾽ ΚΆΘ 6 
ἈΕΥΘΕΤΆΙΕΡΧΟΜΕΝΟΟι. ΚΑΙ ΚΑ ΤΆΚΛΥΖΩΣ. 
ΚἈΙΤΑΡΕΧΕΥΟΘΕΤΆΙ. ΚΑΙ ΚἈΘΙΕΙΤΆΡΚΑΙ 
ΠΡΟΘΟΥΜΤΙΙΆΔΙΚΗΟΘΤΆΙΕΘΟΤΉΟΙΟχΥ 
ΟΟλΥ ΓΟῚ ΚἈΙΆΓΡΙΑΝΘΗΟΘΕΤΆΙΕΧΟΙΆΘΥΟ 
᾿ΓΟΥΝΟΤΟΥΪΚΑΙ ΞΕ ἈΘΥΟΘΕΤΆΜΙΚΑΙΤΟΆΧΕ 
ΜΗΘΘΙΜΘΤΆΞΒΚΧΟΙΆΘΩΟΤΟΥΚΟΡΡΆΚΑΙ 
ΟἸΓΗΘΘΙΟΧΧΑΟΝΙΤΟΛΥ Ν᾽ ΚΑΜΙΤΑΡΆΔΟΘΗ 
σΕΤἈΑΙΟΟΧΧΑΟΟΘΕΝΧΕΙΡΙΔΥ ΓΟΥ ΚΑΟΆΧΗΜ 
γετα ΤΟΝ οχλ ΟΝ ΚΑΙΥΩΘΗΟΘΕΤᾺΆΙ 
ἩΚΑΡΔΙΆλΥ ΓΟΥΚΑΡΚΑΓΓΑΚΆΧΕΙΜΥΡΙΆ 
ΔἈΟΚΑΙΟΥΚΑΤΙΟΧΥ ΘΙ ΚΆΙΕΙΤΙΟΤΡΕ 
"γειοκλοιλθυστουβορρλικλϑειοχλοι 
ΠΟΛῪ ΝΥΤΙΘΡΤΟΝΤ;.ΡΟ ΓΕΡΟΝ᾽ ΚΆΙΘΙΟ 
ΤΕΧΟΟΤΟΩΝΙΚΑΙΡΟΝΕΙΤΕΧΕΥΘΘΤΆΙΕΘΙΟΟ 
ΑΙΧΛΥΝΆΜΘΙΜΕΓΆΛΗΙΚΑΙΕΝΎΥΤΙᾺΡ 
ΞΕ ΠΙΟΧΧΗ ΚΑΙΕ Ν᾽ ΓΟΙΟΚΆΑΙΡΟΙΘΘΚΕΙΝΟΙΟ. 


ΠΑΝ. ΧΙ, 1--- 14. 


7 “ἊἋ 


ΘΟ 
ΤΩΝ 
Ἀοιμῶ9» 


κω Ὰ 
ΧΕΙΡΙ 


ΠΟΛΧΆἈΟΙΕΙΤΑΝΆΟ ΤΗΘΟΝΤΆΙΘΊΤΙΕΆΧΟΙΆΘΑ. 
ΤΟΥΝΟΤΟΥ ΚἈΙΟΙΥΊΟΙ ΓΡΆκΆΟΕΩΝ 
ΤΟΥΧΆΟΥΟΟΥ. ΕἸΤΑΡΘΗΘΟΝΤΆΓΟΥΟΤῊ 

ΟἈΙΟΡΆΟΙΝΙΚΑΙΆΧΟΘΕΝΗΟΘΟΥΟΙΝ᾽ ΚΆΙΕΙΘ 6 

ἈΕΥΟΘΕΤΆΙΚἈΟΙΆΧΘΥΟ ΤΟΥΚΟΡΡΆ.ΚΆΙΕΚ 
ΧΕΕΙΠΡΟΟΧΟΜΑ.ΚΑΙΟΥ̓ΆΧΗΜΥΈΤΆΙ 

ΠΤΟΛΙΟΟΧΥΡΧΟΚΑΙΟΙΚΡΑΧΙΟΝΘΟΤΟΥ 

ΕΧΟΙΆΕ ΘΟ ΤΟΥΝΟΤῸΟΥ. ΟΥ̓ΟΤΉΘΟΝΤΆΙ 

ΙΞἶἈὉΧΝΆΟΤΗΘΟΝΤΆΙΟΙΕΚἈΕΙΚ ΤΟΙΛΥ ΓΟΥ. 

ΚἈΑΙΟΥΙΚΕΟΤΑΙΟΧΥΟ ΓΟΥΟ ΤῊ ΝΆ ΙΚΆΘΜΤΤΟΙ 

ἨἩΟΘΙΟΘΙΟΠΟΡΘΥΟΜΕΝΟΟΠΡΟΟΆΛΥΓΓΟΝ. 

ΚἈΤΆΓΓΟΘΕΧΗΜΆΔΛΥ ΓΟῪ ΚἈΙΟΥΚΕΟΤῚΝ 

ΘΟΤὩ ΟΚΑΤΆΠΡΟΟΘΩΙΟΝΔΑΥ ΤΟΥ ΚΆΙ 

ΤΉ ΘΤΆΙΒΘΝΤΗΉΗΓΗ ΤΟΥΟΆΧΒΗΡ ΚΆΙΟΥ 
ΤΓΕἈΧΕΟΘΗΟΟΝΤΆΙΕΝ ΤῊΓΗΛΥ ΓΟΥΚΆΙ 
ΤΆἈΞΕΘΙ ΓΟΤΤΡΟΟΟΤΠΟΝΑΥ ΤΟΥ. ΘΙΟΘΆΘΕΙ. 

ΘΝΙΟΧΥΪΙΠΆΘΗΟ ΤΗΟΘΒἈΑΟΙΧΕΙΆΟΛΥ ΓΟΥ 

ΚἈΑΙΕΥΘΙΆΠΆΝΤΆΜΕΤΑΥ ΓΟΥΤΙΟΙΗΟΘΕΙ" 

ΚυΘυΥγα Τερατωνγυνλικωνλω 

σΘΙΑΥ ΤΟ ΤΟΥ ΧΆ ΦΘοιρλλΥ ΤΉΝ. 

ΙΚΞΑΙΟΟΥΜΗΠ.ΑΆΡΆΑΜΘΕΘΙΝΗ᾽ ΚΑΙΟΥΚΑΥ ΤῸ 

ΕΟΤἈΙ ΚΑ ΘΠ ΤΕΥ Θ' ΤΟροοώτιο, 

ΧΥΓΟΥΕΙΟΤἈΟΝΗσΟΥΟ ΚΑΙΟΥΧΧΗΜΥῈ 
ΤἈὨΠΟΛΆΛΟ ΚἈΑΙΚΑ ΓΑΙΚΑΥΌΘΙΆΡΧΟΝ 
ΤἈΘΟΝΕΘΙΔΙΟΜΟΥΔΥ ΓΩΟΝΊΎΤΆΗΝΟΟ 
ΝΘΙΔΜΟΜΟΟΛΥ ΤΟΥ. ΕΠ ΟΤΕΥ θυ Τὼ 

ΚΑΘ ΟΤΡΕΥ ΕἸ ΤΟΙΤΡΟΟΩ ΠΟΝΔΑΥΓΟΥ. 

ΕΙΟΤΗΝΙΟΧΥΝΤΉΟΘΓΗΟΛΔΥ ΓΟΥΚΆΙΆΟΘΘΘ 


ΜΗΟΘΙ᾿ ΚἈΙΠΕΟΘΙΤΆΙ ΚΑΙΟΥΧΘΥΡΕΘΘΗΟΘΊΆΙ 


8ὅ ὈΑΝ. ΧΙ, 14 --- 19. 


1ὅ 


29 


Β: 


ΙΚΛΟΧΝΑΟ ΓΗΘΘΤΆΙΕΚΤΗΘ ΡΙΖΗΟΛΥΓΟΥ͂. 
ΦΥΤΟΝΕἈΧΟΙΧΙΆΟ ΘΙ ΗΠ" ΉΝΕΤΟΙΜΆΟΙΆ 
λΥ ΓΟΥ. ΠΆΡΑΒΙΚΑΆΑΖΩΟΝ ΠΡΑΟΟΟΝ,λΟ 
ΣΧΝΕΛΧΟΙΆΙΆΟ ΚΑΙΕΝΤΆἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟΘΚΘιΙ 
ΝΜΆΑΙΟΟΥΝΤΡΙΚΗΘΕΤΆΙΚΑΙΟΥΚΘΝΤΙΡΟ 
σΩΠΟΙΟ ΟΥ̓ΔΒΕΝΙΤΟΆΧΕΜΟΩΟΤΉΟΘΕΤΑΆΙ. 
ΕΠ ΤΗΝΕΤΌΙΜΑΟΙΆΝΑΥ ΓΟΥῪ ΕΞΟΥ 6 
ΝΩΘΗΙΚΑΙΟΥΚΘΛΟΩΚΆΑΝΕΠΛΑΥ ΤΟΝ. 
ἈΟΞΆΑΝΕΛΧΟΙΆΙΆΟ ΚΑΙΗΞΕΙΕ ΝΕΥΘΗΝΙΔ. 
ΙΚΔΟΙΚἈ ΤΙ ΟΧΥΘΕΙΚἈΟΙἈΙΆΘΟΘΝΟΆΧΙΟΘΗ 
ΜἈΑΟΙΝΙΚΑΙΕΡΑΧΙΟΝΘΟΤΟΥΚΑΤΆΚΑΥΖΟ. 
ΤΟΟΙΚἈΑΤΆΙΚΑΥΘΟΘΗΟΘΟΝΤΆΑΙΆΠΟΠΡΟΟΩ 
ΤἸΤΟΥΔΥ ΓΟΥ. ΚΑΙΟΥΝ ΤΡΙΚΗΘΟΝΤΆΙ ΚΆᾺΙ 
ἩΗΓΟΥΜΕΝΟΟΔΙΆΑΘΗΙΚΗΟΙΚΑΙΆΠΟΤῸῺ 
ΟΥ̓ΝΆΝΑΜΙΣΘΩΟΝΊΠΡΟΟΛΔΥ ΤΟΝ. ΤΟΊΗ 
σαι ΟΆΟΝ ΚΑΆΝΆΑΚΗΟΘΕΘΤΆΙ. ΚΑΙΎΤΙΕΡ 
ἸΟΧΥΘΕΙΔΥ ΓΟΥ. ΕΝΟΧΙΓΌΘΘΝΘΙΚΆΙ 
ΒΝΘΥΘΗΝΙΆ ΚΘ ΝΑΙ ΟΟΙΝΧΩΡΆΙΟ 
Η ΘΙ ΓΙΚΑΟΙΤΟΙΗ ΘΕ). ἈΟΥΚΕΙΤΟΙΗΟΆΝ 
ΟἸΠΤΡΘΟΛΥ ΤΟΥ. ΚΑΙΟΙ ΠΡΕΟΤΟΝΤΙΡΩΝ 
λΥ ΓΟΥ ΤΡΟΝΟΜΗΝ.κλιοκυλλιυ 
ΤΆΡΣΙΝΑΥ ΓΟΙΟΔΙΆΟΚΟΡΙΠΙΕΙΚΆΙΕΙΤΆΙ 
ΓῪΤΙ ΤῸ ΝΧΟΓΙΕΙΤΑΙἈΟΓΙΟΜΟΥΌΛΥ ΤΟΥ. 
ΚΑΙΕΩ ΟΚΑΙΡΟΥΚΆΑΙΕΣΘΓΕΡΘΗΟΘΕΤΆΙ 
ΗΙΟΧΥΟΛΥ ΓΟΥΚΑΙΗΙΚΆΑΡΔΙΆΧΑΥ ΓΟΥΎ. ἘΠῚ 
ΕἈΟΙΧΕΆΧΓΟΥΝΟΤΟΥ.ΕΝΑΥΝΆΜΕΙΜΕΓΆ 
ΧΗ ΚΑΙΟΒΆΟΙΧΘΥΟΤΟΥΝΟΤΟΥΟΥΝΑΎΕι 
ΤἸΤΟΆΧΘΜΟΝΕΝΑΥΝΆΑΜΕΙΜΘΓΆΛΗΙ.ΚΆΙ 
οχυρλοφολρα ΚΑΙΟΥΟ ΤΗΟΘΟΝΤᾺΆΙ. ΟΤῚ 


φΒ6 ΤΑΝ. ΧΙ, 30--- 25. 


ἈΟΓΙΟΥΝΤΆΙΕ ΠΔΥ ΓΟΝἈΆΟΓΙΟΜΟΥῸ ΚΆᾺΙ 
 μκὸ ΝΤΆΤΆΛΕΟΝΤΆΛΥ ΓΟΥΚΆΑΙΟΥΝΤΡΙ 
ΟΥ̓ΟΙΝΑΥΓΟΝ᾽ ΚἈΙΛΥΝΆΜΕΙΟΚΑΤΆΜΑΝ, 
σΘΙ' ΚΑ ΠΠΕΟΟΥΝΤΆΑΙΤΡΑΥΜΑΤΊΙΤΟΆΛΟΙ 
ΚἈΑΙΆΜΦΡΟΤΕΡΟΙΟΙΕΚΆΟΙΆΘΙΟ. ἈΠΙΚΆΡΔΙΆΙ 
ἈΥΤΓΩΟΝΕΙΟΙΤΟΝΗΡΙΆΝ' ΚΑΙΕΙΤΤΡΆΙΤΕ 
ΖΗΜΙΆΝ ΕΥΔΗλἈΧΧΗΘΟΥΟΙΝ ΙΚΧΙΟΥ 
. ΚΑΤΟΘΥΘΥΝΕΙ.ΟΤΊ ΕΤἸΠΕΡΆΟΘΙΟΙΚΑΙβΡο᾽ 
᾿νε πιο τρο ει ει ΤΗΝΓΗΝΑΥΓΟΥ͂. 
ΕΝΥΤΤΙΤΆΡΞΘΙΤΟΆΧΗ ΚΑΙΗ ΚΑΡΆλΥ 
ΤΟΥΕΠΙΔΙΆΘΗΚΗΝΑΆΓΙΆΝ᾽ ΚΑΟΠΟΙΗ 
ΘΙ ΚΑΙ ΠΙΟΤΡΟΥΕΙΕΙΟ ΤΉΝΓΗΝΆΥ 
ΤΟΥΘΙΟΤΟΝΚΆΑΙΡΟΝΕΠΙΟΤΡΟΎειικαι 
ΗΣΘΙΘΝΤΩΝοΤ κουκθοτῶο 
ΗἩΠΡΩΤῊ.ΚἈΙΕΙΟΘἈΘΕΥΟΟΝΤΆΙΟΙΕΝΑΝ, 
ΤῸ ΚΑΙΟΙΕΚΙΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙΧΕΤ ΤΊΕΙΜ 
Ι)] ΤΊ ΟΝ ΚΑ ΤἌΤΤΘΙ ΝΟ ΘΗ Θ ΤΆ ΚΑΙ α 
ΠΙΟΤΡΕΥ ΘΚἈΑΙΘΥΜΟΩΘΗΟΘΤΆΙΕΙΠΤΙ 
ἈΟΆΘΗΚΗΝΑΓΙΆΝ.ΚΑΙΙΤΟΙΗΟΘΕΙΚΆΙ 
ΕΠ ΟΤΡΕῚ Εἰ. ΚἈΑΙΟΥ ΝΗ ΘΙ ΘΠ ΤΟΥῸ 
ΙΚἈΓΤΆΛΙΙΤΟΝ ΤἈΟΔΙΆΘΗ ΚΗΝΑΆΓΙΆΝ: 
ΚἈΑΙΕΡΑΧΙΟΝΘΟΙΚΑΙΟΙΕΡΜΑΤΆΘΞΑΥ ΓΟΥ 
ἈΝΧΆΟΤΗΟΘΟΝΤΆΡΚΑΙΒΕΞΗΧΦΟΘΟΥΟΙΝ 
“ΤΟΛΧΓΙΆΟΜΑΓΗΟΘΔΛΔΥΝΑΟΤΊΙΆΟ ΚΑΙΜΕΤᾺΆ. 
ΟΤΉΘΟΥΟΙΝΤΟΝΕΝΔΟΘΆΕΧΙΟΜΟΝΙΚΆΙ 
λΩσΘΟΥΟΙΝΑΔΟΘΧΥΓΜΑΆΗΦΆΝΙΟΜΘ 
ΝΜΟΝ᾽ ΚΑΙΟΙΆΝΟΜΟΥΝΤΕΟΛΔΙΆΘΗΚΗ 
ΕἸΤΑΞΟΥ ΟΝ εΝολισθημλοινιζῶλλ 
ΟΟΓΙΝΟΩΟΙΚΟΝΤ ἘΟΘΝΑΥ ΓΟΥΚΑΙΓΙΟΧΥΟΟΥ 


287 ΡΑΝ. ΧΙ, 538 -- 82. 


10 


15 


20 


2 


20 


10 


15 


20 


20 


ΟἸΝΙΚΑΙΙΟΙΗΘΟΥΟΙΝΚΆΑΙΟΙΟΥΝΕΤῸΙ 
"ἈλΟΥΟΥΝΗΟΟΥ ΙΝ ισ πολλὰς κυλοθα 
ΝΜΗΘΟΥΟΙΝΟΜΦΙλ ΕΝ ΠΥΡΙ ἀο 
ΚΑΙΕΝΑΙΧΜΑΛΧΟΩΟΙΧ ΚΑΘ ΝΔΙΆΡΠΑΆ 
ΓΗΗΜΘΡΩΝ: ΚΑΙΕΝΤΩΧΟΘΘΝΗΟᾺΙ 
ἈΥΓΓΟΥΟ ΚΟΗΘΗΘΟΝΤΆΙΚΟΗΘΙΆΝΜΙΚ, 
᾿ΚΑΙΤΙΡΟΟΓΕΘΗΟΘΟΝΤΆΙΕΤΙΔΥ ΓΟΥΌΤΙΟΣ 
ἈΟΙΕΝΟΛΙΟΘΗΜΑΟΙΝΙΚΙΆΠΟΤΩΝ 
ΟΥ̓ΝΙΒΝΤΩΟΝἈΑΟΘΕΝΗΟΟΥΟΙΝΤΟΥΊΤΤΥ 
ρΡωολιλυ ΓΟΥΟΚΑ ΤΟΥ ΚΑ ΣἈΟΘΆ ΚΑΙ 
ΤΟΥΧΠΟΚΆΑΛΥΦΘΗΝΆΑΙΕΟΦΟΙΚΑΙΡΟΎΤΙΕ 
ΡΟ. ΟΤΊ Ε ΤΊ ΕἸ ΟΚΑΙΡΟΝ᾽ ΚΑΙ ΠΤΟΙΗΟθικΆ. 
ΤἈΤΟΘΕΧΗΜΆΛΥ ΓΟΥ ΚΑιοακλοιλευοῦ. 
γω θη ἜΘ ΤἈ. ΚΑΙΜΕΓΆΛΥΝΘΗΟΘΘΤΆΙ 
ΕΠΙΠΤΑΝΤἌΆΘΕΟΝΙΚΑΙΕΤΙ ΤΟΝΘΝ ΤΟ 
ϑεων᾽ κλιλλληοσθινυηχτιἊερογκλκλικα 
ΤΕΥΘΥΝΕΙ. ΜΕΧΡΙΟΟΥΟΥΝ ΤΕΆΘΟΘΗΗΟΡ 
ΓΗ ΘΙΟΓΑΡΟΥΝΤΕΛΙΆΜΝΓΙΝΕΤΆΙ ΚΑΘ 
ΤΙΤΙΆΝ ΤἈΑΟΘΘΟΥΟ ΤΩ ΝΤΡΟΩΟΝΔΥ ΤΟΥ 
ΟὙΟΥΝΗΟΘΘΙ ΚΑἈΙΕΘΙΤΠΕΙΤΠΙΘΥΜΙΆΝΓΎΝΑΙ 
κω Ν.ΙΚ ΑΙ ΕἸΤΙΤΑΝ ΤἈΘΘΟΝΟΥΟΥΝΗΟΘΒΕΙ: 
ΟΤἸΕἸΤΙΠΆΝΤἈΟΜΕΓΆΛΥΝΘΗΟΘΤΆΡ 


ἸΚαιϑεονιμλώζειν, ἜΤ ΤῸ ΠΟΥΛΔΥΓΟΥΎΔΟ 


ΣΧΑΟΘΙ ΚΑΙΘΘΟΝΟΝΟΥΚΗΔΛΘΙΟΆΝΟΙΠΙΡΕΟ 
λΥ ΤΟΥ ΔΟΣἈΟΘΙΕΝΧΡΥΟΙΩΙΚΑΙΆΡΓΥΎΡΙὼ 
ΘΟ ΤΊΜι.ΚΑΙΕΝΕΙΠΘΥΜΗΜΆᾺ 
ΟἸΙΝΚΑΟΜΙΙΤΟΙΗΘΕΙ ΤΟΙΟΟΧΥΡΩΌΜΆΟΙΝ 
ΤΟΝΚΑΤΑῬΥΓωΝ Με ΤἈϑθουλλλο 
ΤΡΙΟΥΟΥΟΘΆΝΘΟΙΠΓΝΟΩ ΚΑΙΠΠΆΗΘΥΝΘΙ 


Φ 88 ΑΝ. ΧΙ, 39 -- 39. 


ΔΟΞΆᾺΝ' ΚΑΥΥΤΙΟΤΆΞΕΙΔΥ ΓΟ ΟΠ]ΠΟΆΣΛΆΧΟΥῸΟ 
κυγΓΗ Ν αλειενλωροισκλιενκ.. 
ΡΟΥΤΙΕΡΑΤῚ ΟΥ̓ΝΚΕΡΑ ΤΙ ΟΘΗΘΕΤΆΙΜΕΤΆ 

“ΤΟΥΚΑΟΙΆΘΩΟΟΤΟΥΝΟ᾽ ΓΟῪ ΙΚΔΙΟΥΝΆΧΘΗ 
ΟΘΤΆΙΘΤΙΑΥ ΓΟΝΕΧΟΙΆΕΥΟ ΤΟΥΕΟΡΡΆΓ.ΕΝΑᾺΡ 
ΜΆΟΙΝΚΑΙΘΝΙΤΙΠΙΕΥΟΙΝΙΚΆΙΕΝΝΑΥ 
ΟἸΝΙΤΟΆΆΔΙΟ.ΚἈΑΙΕΙΟΘΆΘΥΘΟΕ ΓΆΙΕΙΟ ΓΗ. 
ΓΗΝΟΙΚΑΙΟΥΝΤΡΙΝ ΘΙ ΚἈΑΙΤΤΑΡΕΧΘΥῸ 6 

ΤᾺ. ΚἈΘΕΙΘΕἈΘΥΟΘΕΤΆΙΘΙΟ ΤῊΗΝΓΗΝΤΟΥ 


ὄχβει; ΟΧΚΆΘΙΝ.ΚἈΑΙΠΟΧἈΟΙΆΟΘΕΝΗΘΟΎΌΟΙΝ 


᾿ΙΚΑΑΙΟΥ ΓΟΙΧΟΘΟΘΗΟΟΝΤΆΙΘΚΧΕΙΡΟΟ 

λυ ΤΟΥ λω ΜΚΑΙΜΩΛΕΚΑΙΆΡΧΗΥ 
ἈΜΜΟΝ᾿ ΚΑΙΘΙ ΤΕΝΕΘΙ ΤΉΝΧΘΙΡΆΛΥ, 

“ΓΟΥΕΙΤΠΤΉΝΓΗ Ν᾽ ΚΑΙΓΗΧΙΓΥΤΙ ΤΟΥ ΟΎΚΕ 
ΟΤΆΙΘΙΟσΟΟΟΤΤΉΡΙΆΝ᾽ ΚἈΙΚΥΡΙΕΎΘΕΙΕΝ 

ΤΟΙΟΆΠΟΚΡΥΦΟΟΙΟ. ΤΟΥΧΡΥΟΙΟΥΚΑΙΆΡΓΥ 
ΡΙΟΥ ΚἈΑΙΕΝΙΤΆΟΙΝΕΙΤΙΘΥΜΗΤΌΙΟΔΙΓῪ 
ΤΤΤΟΥΚΑΙἈΙΚΥΩΟΝΚΑΙΆΙΘΙΟΙΤΩΟΝΕΝΤΌΙΟ 
ΟΧΥΡΩΟΜΆΟΙΝΑΥ ΤΟΝ ΚΑΙΆΚΟΛΔΙΚΆΙΟΤΠΙΟΥ͂ 
ἈΔΙΤΆΡΑΞΟΥΟΙΝΑΥ ΓΟΝΕΞΣΑΝΑΤΌΛΧΛΟΩΝ 
ΚΑΙΆΠΟΕΒΟΡΡΑ ΚλἈιησθοιενθϑυμωώτποὶκι 

Χω ΤΟΥἈΧΦΆΑΝΙΟλΙ ΚΑΙ ΓΟΥΧΝΆΑΘΕΜΑΤῚ 
ΟΔΟΠΤΟΧΧΟΥΟ᾽ ΚΑΙΤΤΗΣΘΙ ΤΉΝΟΚΗΝΗ 

λΥτουθφαλλανωλναμδοοντωνθᾶλλο 

σΟΩΟΝΕΠΟΡΟΟΥΝΉΛΟΝΑΓΙΟΝ᾽ ΚΆΡΗΣΘΕΙ 
ΕὠὐΜΕΡΟΥΟΛΥ ΓΟῪ ᾿ΚΑΙΟΥΚΕΟΤΙΝΟΡΥΟΜΕ 
ΝΟΟΛΥ ΤΟΝ κλιαντωκλιρώεκθινῳ 
ἈΝΧΟΤΉΗΟΘΘΤΆΙΜΙΧΑΗΧΟἈΥΡΧΟΝΟΜΕΓΆΟ. 
ΟΞΕΟΤΉΗΚΩΟσΕΠΙ ΤΓΟΥΟΥΙΟΥΟ ΤΟΥ ΧΑΟΥΟΘΟΥ" 


999 ῬΑΝ. ΧΙ, 89 --- ΧΙ], 1. 


δὲ 


1: 


1} 


29 


κυ ται ροσθλιψεωσοιλοΎγαγο ὅνὴς 
 ΝΕΝΑΦΟΥΓΘΓΕΝΝΗΤΆΙΒΘΝΟΟΘΘΙΠΤΉΗΟ 

ΓΗΟ ΒΘ ΤΟΥΚΑΙΡΟΥΕΙΚΘΙΝΟΥ ΚΑΙ ΝΤῸ 

κυρῳωεκθινωσωθησθταιολλοσοοὺ 

ΠᾺΟΘΟΘΥΡΕΘΕΙΟΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΟΕΘΝΤΉΒΙΕΛΩ 


. ΤΟΥΧΕΙΆΧΟΥΟΤΟΥΤΙΟΤΆΜΟΥ ΚἈΙΘΙΠΟΝΤῸῺΩ 
ἈΝΆΑΡΙΤΩΟΘΒΘΝΑΘΔΥΜΟΝΟΩΤΆΚΆΛΟΛΘΙΝ. 
ΟΟΗΝΕΙΙΆΝΟΩΟ ΓΟΥΥΔΑΓΓΟΟΤΟΥΤΙΟΤΆΜΟΥ, 
ΕΘΟΟΙΤΙΤΟΤΕ ΓΟΠΕΡΑΟΟΝΕΙΡΗΚΆΟΤΤΟΝ 
ΘΑΥΜΆΟΙΩΟΝ᾽ ΚΑΙΗΚΟΥΟΧΤΟΥΆΝΑΡΟΟΤΟΥ 

25 ΕΝΔΘΑΔΥΜΕΝΟΥ ΤΆΚΆ. Δ ΟΘΙΝ. ΟΟΗΝΕΊΙΤΆΝῸΟ) 

ΤΟΥΥΔΑΓΟΟΤΟΥΤΟΤΆΜοΥκυυἍωοσεν 
ΤῊΗΝΑΕΞΣΙΆΝΑΔΥ ΓΟΥΚΆΑΙ ΓΗ ΝΆΡΙΟ ΤἜΡΑ. 
λΥΓΟΥΘΙΟΤΓΟΝΟΥΡΑΝΟΝΙΚΙΟΜΟΟΘΘΝΕ 

.ῳ.ἌἍἜ ΤΩΖΟΩΟΝΤΙΥΤΟΝΆΙΟΩΟΝΑΆ.ΟΤ ΤΊ ΘΙΟΚΆΙΡΟΝΚΑΙ 


200 ὉΑΝ. ΧΙΙ, 1---. 


ΙΞΑΙΡΟΥΟΘΚΑΙΗΜΙΟΥΚΑΙΡΟΥ ΕΝΤΩΟΥΝΤἝΕ 
ἈΘΟΘΗΝΆΙΔΟΧΟΚΟΡΠΙΟΜΟΝ.ΧΘΙρΡοολλ. 
ΟΥ̓ΗΓΙΆΑΟΜΘΝΟΥ ΓΝΩΟΘΟΝΤΆΙΙΤΙΆΝΤΆ. 
ΤΥἈΥ ΤᾺ ΚἈΙΕΓΩΗΚΟΥΟλ. ΙἈΙΟΥΝΗ ΚΑ. 
ΚἈΑΙΘΙΙΤΑ ΚΕ. ΤΙ ΓἈΑΘΟΧΑ ΤΆΓΟΥ ΤῸΝ: 
«Κλιθτε ευρολλν ΙΗΧ. ΟΤΊΕ ΜΤΙΙΘ 
Φραγμενομζβοφράγιομονοι 
ΟἸΆΟΓΟΙ ΘΟ ΟΙΚΧΙΡΟΥΤΙΕΡΑΟΘΚΆΘΓΩΟΙ. κεωςεκλευ 
ΙΞΑΟΤΤΥΡΩΘΟΩΟΙΝΙΠΟΆΧΆΟΙ ΚΑΙΆΝΟΜΗ 
ΟΟΥΟΙΝΆΑΝΟΜΟΙ ΚΑΙΟΥΟΥΝΗΟΘΟΥΟΙΝΤΙΑᾺ 
ΤΕΟΧΛΝΟΜΟΙ ΚΑΙΟΙΝΟΗΜΟΝΘΟΟΥΝΗΟΟΥ 
ΟΙἸΝΚΑΙΆΙΤΟΙΚΑΙροΥτλραλλλ σε ΤΟΥ 
ενλδλεχιΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΔΟΘΗΝΆ ΤῸ 
ΕΛΕΛΧΥΓΜΑΆΘΡΗΜΟΩΟΘΟΩΣ ΙΗ ΜΕΡΆΙΔΙΟ 
ΧΙ ΙΆΚΟΟΙΕΘΝΕΝΗΚΟΝΤΆ ΜΆΚΑ. 
ΡΙΟΟΟΥΤΙΟΜΙΝΆΟΙ ΚΑΙ ΦΘΑΟΆΟΘΙΟΗΜΘ 
ΡΑΟΛΔΙΟΧΙΑΙΆΟΤΡΙΆΚΟΟΙΆΟΤΡΙΆΚΟΝΤᾺΆ. 
ΤΟΝ ΚΑΙΟΥΔΘΥΡΟΚΑΙΆΝΑΤΙΑΥΟΥ ΕΤῚ 
ΓἈΡΗΜΕΡΑΙΘΙΟΆΝΆΑΤΙἈΧΗΡΟΩΟΟΘΙΝΟΥΝΤῈ 
ἈΧΟ ΚΑΙΆΝΑΆΙΤΑΥ ΟΗΙΚΟΧΝΧΟΤΗΟΘΗΘΙΟ 
ΤΟΝΙΚΑΗΡΟΝΟΟΥ.ΕΙΟΟΥΝΤΤΘΑΙΆΝΗΜΕΡΩ 


--.--ὄ.οΘθ... 


Ἰζῶιοκλο Ι'ἈΕΥΟΧΟΤΎἈΧΓΗΟΠΡΟΟΘΤΕΘΗΠΤῈΡΟΟ. 
ΤΟΥΟΠΙΡΆΟΛΥ ΤΟΥ ΚΑΙΤΤΆΡΘἈΆΚΕΝ ΚΎΡΟΥ 
ΟἸΤΘΡΟΗΟ. ΤΗΝΕἈΧΟΙΆΘΙΆΝΑΥ ΓΟΥ ΚΆΙΗΝ 

ΔΑΝΙΗΧΙΟΥΜΕΙΟ ΤΗῊΗΟσΤΟγεξλοιλεῶο 
ΚΑΙΒΝΑ ΟΣΟΟΥΤΙΕΡΠΑΝΤΆΟ ΤΟΥΟΦιλούΥο 
λυ ΤΟΥ καιη νι λωλοντοιοβλεγλω.. 


ὁρλςιο 1 


291 ῬΑΝ. ΣΙ, 1-- Βηλ χαι Δρ. 8. 


415 


1υ 


“Ὁ 


ΜΙΟΙΟσΘΘΟΝΟΜΑΆΒΗΛ᾽ Κα λΆτΆΝ 
ΤΟΕΘΙΟΛΥ ΓΟ.ΙΕΚΑΟΤΗΘΗΜΕΡΆΘΟΟΕΘΜΙΔΆΆΣΧΕ 
ΟΟΆΥΆΡΤΆΚΑΙ Δ λ εκ ΑΙ ΠΡΟΚΑΤΆΣΓΓΘΟ 
ΟΘΡΑΚΟΝΤΆΑ ΙΚΑΙΟΙΝΟΥΜΘΤΡΗΤΆΙΕΞ: 
ΙΚΙΛΙΟΒἈΑΟΙΆΘΥΟΘΟΘΕΚΕ ΤΟΥ ΓΟΝ᾽ ΚΆΜΕΤΙΟ 
ΡΕΥΕΤΟΙΚΑΘΕΙΆΑΟΤΗΝΗΜΕΡΆΝΠΊΠΠΡΟΟΚΥ 
ΜΕΙΝΑΥ ΤῸ ΔΑΝΙΗΧΔΕΙΡΟΟσΘΚΥΝΘΙΤῸῺ 
ΘΟΛΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΘΙ πεν λυ ΓὠοκλοΟιλ οΥ 
ΔΙΧΙΓΙΟΥΤΙΡΟΟΙΥΝΕΙΟ ΤΟΣΗΣΧ ΟΕ ΘΙΊΤΕ,. 


᾿ΟΤΙΟΥ̓ΟΘΕΟΜΑΙΕΙΔΟΩΟΛΧΆΑΧΕΙΡΟΤΙΟΙΗΤᾺΆ. 


»ΝΛΧΧΑΑΤΤΟΝΖΟΩΟΝ.ΓΆΘΝΤΟΝΙΚΊΤΊΙΟΣΔΝ ΤΑΙΤΟ. 
ΟΥὙΝΟΝΙΚΟΙΤΉΝΓΗΝ.ΚΑΙΕΧΟΝΤἌΆΙΤΆΘΗΟ 
ΟἈΡΙΚΟΟΙΚΥΡΙΆΝ᾽ ΚΑΙ ΘΙΙΤΕΝΑΥ ΤΌ ΚΆΟΙ 


᾿ἈΕΥΓ ΟΥ̓ΔΟΙ(ΚΘΙΟΟΙΟΚΗΧ ΘΙΝΑΙΖΩΟΝΘΘΟσ. 


ΗΟΥΧΟΡΑΟΟΟΆΘΟΘΙΕΙΚΑΜΤΗΝ ΘΙ. ΚἈΑΘΕΙΚΛΟΤῊ. 
ΗἩΜΘΡΆΝ᾽ ΚἈΑΙΘΙΠΕΝΔΑΝΙΗἈΧΓΘΆΛλΟΣς' 


ΜΗΠΆΧΝΟΚΑΟΙΆΘΥ ΟΥ̓ΤΟΟΓᾺΡ. ΘοώθϑενμΜε, 


ΕΟΤΙΝΠΤΗΧΟς. ΕσΣὠϑθενλοχλλκοσοςλυοΥ 
ΒΕΒΡΩΟΚΕΝ ΟΥὙΔΕΤΠΕΤΤΟΛΙΚΕΝΊΤΤΟΤΊΙΟ ΓΕ: 


᾿ΚΑΟΘΥΜΩΟΩΘΘΙΟΟΒΑΟΙΆΘΥΟΘ. ΕΚΑΆΘΟΘΝΤΟΥΟ 


ἸΕβειολυ ΤΟΥ. ΚΑΕΙ ΠΕΝΔΥ ΤΟΙΟ ΘΆΝΜΗ 
ΕἸΠΗΤΕΜΟΙΤΊ ΟΟΚΑ ΓΕΟΘΙΩΟΝΤΉΝΑΑ. 
ΤΠᾺΝΗΝΤΆΥ ΤῊ ΝΝΆΠΟΘΑΝΕΙΟΘΕ ΘΆΝ Α 6 
ΧΤῈΟΔΙΣΗ ΓΕΟΤῚ ΟΚΗΧΚΑ ΓΕΟΘΙΘΙΔΥ ΤᾺ. 
ἈΠΟΘΑΝΕΙΤΆΙΔΆΝΙΗΆΛ. ΟΤΙΘΕΧΆΟΦΗ ΜΗ 
ΠσΕΝΘΙΟΤΟΝΕΗΛΣ ΚΆΜΕΙ ΠΕΝΑΆΧΜΝΜΙΗΧΓΙ ζῳβα 
᾿ΝΕΟΘΩΚΑΤΆΓΟΡΗΜΑΆΟΘΟΥ ΚΑΙΗΟΘΆΝΟΙΘ 


᾿ βΕΙΟσΓΤΟΥΚΗΆΧΘΕΔΟΜΗΙΚΟΝΤΆΘΙ ΤΟΟΓῪ 


ΜΑΙ ΟΝΙΔΟ ΓΕΙΚΜΜΟΩΟΝ ΚΑΟΗ ΆΘΕΝΟΞΒΆΑ. 


2932 Βὴλ χαι Δρ. 8--10. 


ΟἸΧΕΥΟΜΕΤΆΔΆΝΙΗλ: ἙΤΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΒΗκΣ ἕξις, 
᾿ ΚἈΙΕΙΙΤΆΝΟΜΕΡΘΙΟΤΟΥΞΚΗΣ Ι ΟΥΉΜΕΙΟ 
ἈΠΟΤΡΕΧΟΜΟΝΘσω ΟΥ̓Δ Θαλοι αΥΤΆρΡα 
ΘΘΟΤΆΚΡΩΟΜΑΆΤΆ ΚΑΙ ΤΟΝΟΙΝΟΝ ΚΕρβλοΆοθαο 
ΚΑΙΆΙΤΟΚΑΙΟΟΝΤΉΝΘΥΡΑΝι. κα φΦρᾶγι 
σΟΝΕΝΤΔλΑκ ΥλιώσοΥ Κθᾶθων 
ΤΡ ΘΑΝΜΗΘΥΡΗΟΠΆΝΤΆΚΕΕΡΩ 
ΜΕΝΑΥΤΙΟΤΟΥΚΗΛΧ. ἈἸΤΟΘΑΝΟΥΜΕΘΆΑ. 
Ηλανιηλ. οΥ̓ΘΥΟΆ ΜῈ ΝΟΟΚΆΘΗΜΩ͂Σ: 
“ΑΥΤΟΙΑ ΚΑ ΕΦΡΟΝΟΥΝ.Ο ΤἸΤΤΘΊΤΟΙΗΚΘΙ 
ΟἈΝΥΤΙΟΤΉΝΤΡΑΠΕΖΆΝ.ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΗ 
τ ΘΙΟΟΔΟΝΙΚΆΜΑΙΑΝ ΤῊ ΟΘΙΟΘΙΤΟΡΘΥΟΝΤῸ 
ἈΟῪΝ ΑἸΙΟΧΟΥ ΚΑΙΆΜΗΧΗΟΚΟΝΑΥ ΤἈΓΙΚΆΙΘΓΕΝΕ 
ΟὩΟΘΣΗΛΘΟΟΆΝΕΚΘΙΝΟΙ ΚἈΙΟΚΆΟΙΆΘΥΟ 
ΤΑΡΕΘΗΚΕΝΤΆΕΚΡΟΩΟΜΑΓΤΆΤΓΌΒΗΛ, 
«ἈλΙΕΤΕΤΆΣΕΝΑΧΝΙΗΧΤ ΟΙΟΠΆΙΆΛΦΙΟΙΟ 
ἈΥΤΟΥ. ΚΗ ΝΘΓΚΑΝ Τ ΦΡΑΝι ΚΑΚΆ. 
ΟΗΟΆΧΝΟΧΟΝΤΟΌΝΝΑΟΝΕΝΩΊ,ΙΟΝΤΟΥ 
ΚἈΑΟΙΆΘ ΚΑΘ ΣΘΆΘΟΝΤΕΟ.ΘΙΚΧΙΟΑΝ ΤῊ 
ϑυβανκλιβοφραγιοσαν ΤΟΘΝΤΌΌΛΑΚΤΥ 
Ὁ ΤΟΥΚἈΆΟΙΆΘΩΟ ΙΚΑΙΆΙΤΗΆΘΟΝ᾽ ΟΙ Δ 6 
εἰς “ἸΕΡΘΒΙΟΗΧΘΟΝΘΙΟΤΗΝΝΥΙΚΤΆΚΑΤΆΤΟΘ 
ΘοΟοΟλΥ ΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΆΝΚΘΟΙΚΟΙ ΤΆΓΕ 
ΚΝΆΛΥ ΓΩΝΚΑΙΚΑΓΓΕΦΆΓΟΝΙΤΑΝΤΆ. 
ΚΆΙΕΠΙΟΝ᾽ ΚἈΙΩΡΘρισαΝοελοιΆ Υο 
. ΤΟΠΡΩΝΑΙΔΑΝΙΗΧΜΕΤΆΑΥ ΤΟΥ" 
Ιζ υειτενοκλοιλεΥο οΟΙΆΙ σφρΆγιλθο 
ἈΧΝΙΗΆΧ.ΟΆ ΘΕ Ν σὠοἸΙΚἈΆΟΙΧΕΥ ΚΑΙ 
ΕΓΕΝΕΤΟΧΜΑ ΓΟΆΧΝΟΙΣΆΑΙΓΆΟΘΥΡΑΟ. 


298 Βηλ και Δρ. 10--- 18. 


τι 


Ε΄ΠΙΕΆΘΥ ἈΟΟΚἈΑΟΙΆΘΥΟΘΙΠΤΉΗΝΤΡΆΙΤΕΖΑ. 
ΒΕΚΟΗΟΘΝΦΩΝΗΜθγΆΧΗ. ΜΘΓΆΟΘΙΚΗΣ 
ΙΚἈΟΟΥΚΕΟΤΙΝΙΤΆΡΑΟΟΙΔΟΧΟΟσΟΥΛΔΕΘΙΟΊΚΆΙΕ 
ΓΕΆΧΧΟΕΝΑΆΧΝΙΗλ ΚΑΙΕΚΡΑΤΗΘΘΝΤΌΝΕΑΣ 
ΟἸΧΘΑ ΓΟΥΜΗΕΘΙΟΘΆΘΟΘΙΝΑΥ ΓΟΝΕΟΟ ΚΆΙΕΙΤΕ 
᾿ἈΘΛΗΤΟΘλ φΦοοκλυγνθυΆιΧΝΗ ἧιμος 
ΤΑΥ ΓΆΓΚΑΙΕΙΤΤΕΝΟΚΆΟΙΆΘΥΟ ΟΡΟ ΤΆΙΧΝΗ. 
ἈΝΔΡωΝ᾽ ΚΑΙΓΥΝ κων αλλ 
«λιορΓιοΘθισοἈἈΟΙἈ ΕΥ̓ΟΤΟΤΕ ΟΥ̓ ΝΕΧΧΕΕΤῸ 
ΤΟΥ ΟΙΕΡΕΙΟΙΚΑΙ ΤἈΟΓΥΝΑΙΚΑΟΙΚΚΔΙΤΆΤΕΚΝΑΆ 
ἈΥΤΟΝ. ΚΑΙ ΘΔ ΙΣΆΝΑΥ ΤΩ ΤἈΟΚΡΥΤΙΤΆΟ 
ϑυρλο ΟΝ ΙσΘ ΠΟΡΘΥΟΝΤ ΚΑΙ ΘΆΆΤΙΆ 
ΜΩΟΝΤΆΘΙΤΙ ΤῊΗΤΡΆΠΕΖΗ ΚἈΙΆΠΤΕΙΚΤΕΙ 
ΝΕ λυ ΓΟΥΟΟἈἈΟΙἈ ΟΥΑΙ ΚΕΝ ΤῸ 
ΕΗΧ.ΕἸΚΔΟΤΟΝΤΩΔΆΝΙΗΛ ΚἈΙΚΑΓΓΕ 
ς ΟστρΡΕΥ ΝΥ ΤΟΝ. ΚΑΥ ΤῸΝ ΝΆΟΝΔΑΥ ΤΟΥ" 
Ιζ αηνδλρακωνμεγλσεν Γω Τότ ΚΑ ἅστω 
ΒΟΘΕΟΝΤΌΔΛΥ ΤΟΝ᾽ ΟἸΚΆΚΥΧΩΝΙΟΙ ΚΆΙΕΙ 
ΠΕΝΟΒΑΧΟΙΆΕΥΟ ΤΩ ΔΆΝΙΗΧ ΜΗΚΑΙ ΤΟΥ 
ΤΟΝΕΡΕΙΘΟΟΤΙΧΑᾺΧΚΟΥΟΘΕΟΤΙΝΟΙ ΟΥΖΗ ΚΑΙ 
ΘΟΘΙΘΙ ΚΤ Ν ΕΙ ΟΥ̓ΔΥ ΝΆΟΘΔΆΙΕΘΙΠΕΙΝ. 
ΟΤΊΟΥΚΕΟΤΙΝΟΥ ΤΓΟΟΘΟΖω Ν᾽ ΚΠΡΟΟΚΥ 
ΜΗΘΟΝΔΑΥ ΤΩ ΚΑΙ ΕΙΠΠΤΕΝΔΑΆΝΙΗΧ ΚΟΩ 
ΤΟΩΟΘΟΩΟΜΟὮΟΥΤΙβΡΟΟΙΥΝΗΟΘΟΩ ΟΤΙΟΥ ΓΟΟΘΟΤῚ 
ΘΟΖΩΟΝ᾽ ΟΥ̓ΔΘΚἈΆΧΟΙΆΘΥ.Δ ΟΟΜΟΙΕΞΟΥΌΙΑΆ. 
ΚΑΙΆΠΟΚΤΕΈΝΟΩΤῸΝΑΙΡΑΚΟΝΤΆΓΧΝΟΥ 
ΜΆΑΧΑΙΡΗΟΚΑΙΡΑΚΛΟΥ ΚΑΙΘΙΤΤΕΝΟΚΆ. 
οΙΆΕΥΟ δ ΜιΟΟΙ ΚἈΑΙΕἈΆΒΟΝΔΆΝΙ 
ΗΧ ΤΙ ΟΟἈΝΙΚΑΙΟΤ ΧΡ ΚΑΥΤΡΙΧΆΟ ΚΘΗ 


394 Βηλ χαι Δρ. 18 -- 56. 


ΨΗΟΘΘΝ ΘΙ ΤΟΛΥ ΓΟΚΆΑΙΘΤΟΙΗΘΘΝΜΆ 
ΖΧλΟ ΚΑΙ ΘΔ ΙΚΕΝΘΙΟΤΟΟΤΟΜΑΆΤΟΥΔΡΆ 
ΚΟΝΤΟΟΚΆ Δ... νννννννννν ἈΓηολρλικῶπν-- 
ἌΜΕΙΤΤ.. νι τ ΕἸΤἈΑΘΟΘΕΧΟΜΑΓΆΥΜΟΟΝ: 
ΚΑΙΕΓΕΝΕ ΤΟ Ηκουολνοικλδύλῳ 
ΝΙΟΙ.ΗΓΑΝΆΚΤ ΤΗΟΘΆΧΝΑΙΆΝ᾽ ΚΟΥΝΕ 
ΟΤΡΑΦΗΟΆΧΝΕΙΠΓΟΝΕΧΟΙΆ ΘΑ ΚΆΙΘΗΤΟΣ 
ἸΤΟΥΔΛΆΑΙΟΟΓΕΓΟΝΕΝΟΚΑΧΟΙΆΘΥΟ᾽ ΤΟΝΕΚΗᾺΣ 
ΙΚΞἈΙΓΕΟΙΤΆΘΘΝ ΚΑΟΤΟΝΑΆΡΑΆΚΟΝΤΆΛΙΠΕ 
᾿ς ΚΤΘΙΝΕΝΚΑΙ ΓΟΥΟΙΕρΡΘΙοκαοφαξα 
Ιζ εἰ ΆΘΟΝ ΤΕΟΠΡΟΟΤΟΝΑλΟΙΆ ΘΑ ΤΙΆΡΑᾺ 
ἈΟΘΗΜΙΝΤΟΝΟΑΆἈΝΙΗΛ ΘΙΆΘΜΗΆΠΟ 
ΙΞ“[ΓἌἊΙἋΕΝΟΥΜΕΝΟΘΚΑΙ ΓΟΝΟΙΙΚΟΝΟΟΥ͂ - 
ζλιειλεν ΟΒἈΆΟΙΧΘΥΟ. ΟΤῚ ΘΤΤΓΟΥΟΙΝΑΥ ΤῸ 
σφολρακλιλ ΝΑ Γι Οϑειοιταβραλζικει 
ΑΥ̓ΤΟΙΟΤΟΝΔΆΝΙΗΧ ΟΕ ΘΚΆΧΟΝΔΑΥ ΤῸ 
ΕἸ]ΟΤΟΝΆΔΙΚΙΙΟΝ ΤΟΝΆΘΟΝΤΟΩΝ᾽ ΚΆΙΗ. 
ΕΚΘΙΗΜερβλαοδσ ησανλδεντωλλκκῳ 
ΕἸΤΤΆΧΘΟΝΤ ΕΟ, ΚἈΙΕΔ ΙΔ ΟΤΌΛΥ ΓΟΙΟΤῊ 
ΗΜΘΡΑΝΑΧΥΟΟΘΟΩΜΑΓΤΆ. ΚΑΙ ΔΥΟΤΙΡΟΚΆΤᾺΆ, 
ΤΟΤΕ Δ ΘΟΥΚΘΔΟΘΗΛΥ ΓΟΙΟΙ ΜΆΚΑΤΆΦΑΆ 
ΓΩΟΩΟΙΝΤΟΝΔΆΝΙΗΣ: ΚΑ ΜΒΆΚΟΥΜ΄᾽ 
ΟΠΡΟΦΗΤΉσΘΗΝΟΝΤΗιουλλιλικλύλυ 
ΤΟΟΗΝΗσα να ΥθομλικαιεΝν ΡΥ ες 
ἈΡΤΟΥΟΘΙσΟΚΆΦῬΗΝ. ΚἈΑΙΘΙΤΟΡΘΥΘ ΤῸ 
ΘΙΟΤΌΤΤΘΔΑΙΟΝ. ἈΠΕΝΘΓΚΘΙΝΤΌΙΟΘΕΡΙ 
ΟΤΆΙΟ᾽ ΚΑΙ ΘΙΙΤΕΝΆΓΓΘΧΟΟΚΥΠΡΟΟΆΜΕΑ 
ΙΞ(ΟΥ̓Μ΄ ἈΠΕΝΘΓΙΚΟ ΤΟἈΡΙΟ ΤΟ ΝΟΙΘΧΊΕΙΟ. 
ΕἸΟΚΆΚΥΧΩΟΝΆΤΌΟ Δ ἈΝΙΗΛΧΘΙΟΤΌΝΆΑΣΚ 


φ0ὅ ᾿ς Βὴλ και.δρ. 36---84. 


ϑ 


10 


15 


ΚΟΝΤΩΝἈΆΑΘΟΝΤΌῸΝ᾽ ΚἈΙΕΙΙΤΕΝΆΜΕΆ 
ΙΞΟΥ̓Μ᾿ΚΟΕΧΕΥΧΟ ΝΑΟΥΧΟΘΟΡΑΚΆΚΑΟΤΟ,. 
ἈΔΧΔΙΚΚΟΝΤΟΩΟΝΑΆΘΟΝΤῸΝΙΟΥΓΙΝ σΚκῶ 

᾿ΙΕἸ]͵ΤΘΆΧΕΚΘ ΤΟΟἈΛΓΓΕΧΟΟΙΚΥ ΤΉΗΟΘΙΚΟΡΥΦΗΟ 
λΥ ΤΟΥ ΚἈΙΕΆΧΟΤΆΟΧΟΤΟΘΙΚΟΜΗΟΤΉΟΚΕ 
φλαληολυ ΓΟΥΘΘηκανΝλΥ ΓΟΝΘιοκΆΕΥ 
ἈΦΩΝΑΘΙΤΑΝΟ ΤΟΥΆΧἈΙΚΙΚΟΥΕΝΤῸῺ 
ΡΟΙΖῳω ΤΟΥΤΙΝΟΛΥ ΓΟῪΥ ΙΚΙΘΕΟΗΟΘΕΝ 
ἈΜΕΆΧΚΟΥΜΑΘΓΩΝΙΑΛΆΧΝΙΗΛΧΆΛΆΛΝΙΗΛ᾽ 
ἈΔΧΕΕΤΟΆΡΙΟΤΟΝΟΛΤΙΘΟΤΕΙΆΘΝΟΟΙΟΘΟ 
«ΚλΙΕΙΠΕΝ ἈΝΙΗΧ᾿ ΕΜΝΗΘΘΗΟΓΆΡΜΟΥ 
ΟΘΟΙΚΑΙΟΥΚΕΓΙΚΑΓΕΧΕΙΤΙΤΕΟ ΓΟΥΟΆΓΑ. 
ΠΩΟΝΤΆΘΟΘΟΙ ΚΑΙΆΝΑΟΤΆΘΟΔΆΝΙΗΣ 
εφαγον ολ θαγγθλ ΟΤΟΥΘυἌπεκα 
ΤΕΟΤΗΘΘΝ ΤΟΝΑΆΜΕΆΧΚΟΥΜΙΤΆΑΡΆΧΡΗ 
ΜἈΑΕΠΙΤΟΝΤΌΠΟΝΑΥ ΤΟΥ Ολθβλοι 
ἈΘΥΘΗΧΘΕΝΤΉῊΗ ΜΕΡΑΤΉΘΕΔΟΜΗ 
ΠΕΝΘΗΟΆΙΤΟΝΔΆΝΙΗΧΚΆΙΗΛΘΕΝ 
ΕἸΤΙ ΤΟΝΆΆΧΚΙΚΟΝ᾽ ΚἈΙΕΝ ΑΛ ΟΎΕεν. 
ΞΔ ΟΥΔΑΝΙΗΧΚΆΘΗΜΕΝΟΟ 

Ιζαιλνλακοηολοο ΚἈΟΙΆΘΥΟΦΩΌΝΗΜΘΒΘ 
ΓΆΑΛΧΛΗΘΙΠΕΝ ΜΘΕΘΓΑᾺΘΘΙΚΕΟΘΟΤΟΥΔΆΜΝΙΗΝΣ 

«Κλ ΝΕΟΠΙΠΆΘΕ ΝΥ ΤΟΝ ΤΟΥ ΟΔΕἈΝΙΤΊΟΥῸ 
ΤῊἨΟΘΑΙΤΟΛΙΆΟΛΥ ΓΟΥΕΝΕΒΆΧΛΕΝΕΙΟ 
ΤΟΝΆΆΧΙΚΚΟΝ ΚΑΙΚΑ ΤΕ Ερώθηολν 

ΠΠΙἈΆΡΑΧΡΗΜΆΘΝΟ,ΙΟΝΔΥ ΤΟΥ - 


ΧΆΝΤΗΚΣ 


800 Βηλ και Δρ. 84 --42. 


ΠΟ ΠΖθα Ὀγ (ὡοοσίςο 


[3 


--ὕ-- 
δ 
«“-, 
΄ 
-« 
«᾿-»- 
, 4 
"ὦ " 
---- 
“" 
σι αὖ -» 


. 


Ἷ ᾿ 
Ὠἰο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ἊΝ 


Ὠἰο ζθα Ὁ (: " 
᾿ ΟΟφΙς 


Πα Ζθα Ὀγ (ὡοοσίςο 


Ὠἰο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


Πα Ζθα Ὀγ (ὡοοσίςο 


Πα Ζθα Ὀγ (ὡοοσίςο 


͵ 


Πα Ζθα Ὀγ (ὡοοσίςο